Máte
otázku?

Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o radu, ako mám postupovať, keďže som sa stal obeťou podvodu. Na internete som sa pokúsil kúpiť auto od predávajúceho z Nemecka prostredníctvom inzerátu. Auto malo byť doručené prepravnou firmou, ktorej som zaslal celú sumu jeho ceny na základe zmluvy, ktorú mi poslali emailom. Po obdržaní peňazí mi však oznámili, že kamión mal nehodu a auto mi nedodajú. Požiadal som ich o vrátenie peňazí, ale už sa viac neozvali. Ďakujem za Váš čas a radu.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

Dobrý deň, môžete podať trestné oznámenie na najbližšom oddelení policajného zboru SR, pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Polícii je potrebné čo najpresnejšie a najrozsiahlejšie popísať celý skutkový stav veci a predložiť im všetky doklady, ktoré máte. Odporúčam Vám vytlačiť si i e-mailové správy, v ktorých ste komunikovali s predajcom a dopravcom z Nemecka. V obdobných prípadoch však trestné konanie býva vo väčšine prípadov zastavené, z dôvodu, že sa čin nepodarí polícii preukázať (je otázne, či Vám osoby poskytli pravdivé údaje). V prípade, že trestné konanie nebude úspešné je možné ešte uvažovať nad vymáhaním Vašej pohľadávky, avšak tú budete musieť vymáhať v Nemecku, nakoľko dlžník sa nachádza v Nemecku. Pre posúdenie vymáhateľnosti Vašej pohľadávky by však bolo potrebné vidieť presné znenie Vašej zmluvy.

Trápi vás "Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, stal som sa obeťou. Chcel som predať PS4 cez Marketplace na Facebooku a ozval sa mi jeden pán, ktorý mal záujem o kúpu. Tvrdil, že býva vo Fiľakove a navrhol, aby sme využili služby kuriérskej spoločnosti. Objednal teda službu DPD, kde som musel zadať informácie o svojej karte pre prijatie platieb za PS4. Následne mi, žiaľ, zo súčtu odišli všetky mé peniaze.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň,
uvedená situácia nás mrzí, v dnešnej dobe sa s podobnými prípadmi stretávame často a ľudia si naozaj musia dávať pozor komu dôverujú. V takomto prípade by sa mohlo jednať o trestný čin podvodu, ak ste mali na účte sumu viac ako 266 eur (minimálne 266 eur a 1 cent), nakoľko to je suma potrebná na vznik malej škody v zmysle trestného zákona. Ak Vám teda vznikla škoda väčšia, tak podajte trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre, aby vec prešetrili. Ak máte aj nejaké dôkazy, tak ich pripojte k trestnému oznámeniu. 


Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, čo môžem urobiť, keď ma oklamali na bazári? Urobila som výmenu telefónu za slúchadlá, ale po výmene som zistila, že nie sú originálne. Teraz na telefónate neodpovedá a na e-maily nereaguje. Ďakujem vopred za radu.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,
ak to rozumiem správne obdržali ste výmenou tovar, ktorý nezodpovedal dohode, nejde o originálny produkt. Zámenná zmluva má v zásade obdobný právny režim ako zmluva kúpna. Ak ste sa s druhou zmluvnou stranou dohodli, že Vám odovzdá originálne slúchladlá, pričom túto svoju povinnosť si nesplnil, tak máte právo odstúpiť od zmluvy, čoho následkom bude vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. Odošlite na adresu dotyčnej osoby písomné odstúpenie od zmluvy spolu s výzvou v ktorej určíte lehotu dokedy Vám bude druhá zmluvná strana povinná tovar vrátiť, resp, navrhnite miesto a čas, kedy má dôjsť k výmene.  Ak na výzvu daná osoba nebude reagovať, tak bude jedinou možnosťou domáhať sa ochrany svojho práva žalobou na súde. Ak išlo o podvod a škoda bola vyššia ako 266 eur, tak to môžete riešiť aj trestným oznámením.


Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, stala som sa obeťou podvodu prostredníctvom Facebooku. Zaplatili sme rezerváciu za ubytovanie, avšak pani nám odmietla poskytnúť doklad o rezervácii. Následne nás vyzvala, aby sme uhradili celú sumu za ubytovanie s tým, že nám až potom zašle údaje o rezervácii. V tom momente sme si uvedomili, že je to podvod. Požiadali sme ju o zrušenie rezervácie a vrátenie peňazí. Medzitým si zmenila meno na Facebooku, jediné, čo nám zostalo, je konverzácia a údaje o účte, na ktorý sme peniaze poslali.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2023)

Dobrý deň,
vo veci kontaktujte Vašu banku a to s tým, aby od prijímateľa platby žiadala jej vrátenie. Ak k vráteniu peňazí na základe výzvy banky nedôjde, banka Vám poskytne údaje o majiteľovi účtu, na ktorý ste poslali peniaze.

Následne odporúčam, ak k dobrovoľnej úhrade ani na základe Vašej výzvy nedôjde, vo veci budete musieť podať žalobu na súd.


Trápi vás "Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, nedávno som predala lístky v hodnote 50 eur. Dohodli sme sa, že mi pošle potvrdenie o platbe a následne jej ja pošlem lístky. Koncert sa už odohral, svoje lístky dostala, ale peniaze už šesť dní nevidno. Hovoril, že jej peniaze zadržala banka. Chcela by som sa opýtať, či je možné podať trestné oznámenie aj pri takej "menšej" čiastke? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 25.03.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade nepôjde o trestný čin, nakoľko malá škoda predstavuje sumu minimálne 266 eur a 1 cent. Môžete však podať podanie na prejednanie priestupku, kde označíte aj dôkazy. Podľa ust. § 50 Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, Narazila som na podvodníčku na internetovej platforme pre predaj. Keď som predávala, ona navrhla, že platbu uhradí cez balíček. Poskytla som jej údaje o mojom účte a dohodli sme sa, že kuriér príde pre balíček. Následne ma však SMS upozornila, že bol zmenený môj kód. Hneď som zablokovala všetky transakcie, no na mojom účte už bola rezervovaná suma 5850 eur. Podala som reklamáciu v banke, no peniaze boli deň nato z môjho účtu odoslané. Banka mi následne poslala rozhodnutie o mojej reklamácii, podľa ktorého sa nič nedá robiť, vzhľadom na to, že som poskytla údaje o svojom účte. Moja otázka znie: Prečo boli peniaze odoslané aj napriek tomu, že bol účet zablokovaný, bola podaná reklamácia a platba bola len rezervovaná? Ďakujem za odpoveď, K.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 22.02.2023)

Dobrý deň, samotná oficiálna stránka Packeta upozorňuje na svojej stránke na podvodné emaily, ktoré si ľudia zamieňajú s oficiálnou stránkou uvedenej spoločnosti.

Pokiaľ ide o platbu, ktorá mala byť realizovaná cez banku, pričom ste platbu zablokovali, v tejto veci musíte kontaktovať banku a v prípade, že zo strany banky Vám nebude vyhovené, odporúčam podať sťažnosť na banku na to na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad bankovníctvom. Nateraz opätovne odporúčam kontaktovať banku s reklamáciou s tým, že ak reklamácia nebude vybavená vo Váš prospech, vec oznámite Národnej banke Slovenska.

Ďalším možným postupom z Vašej strany je informovať aj komerčné média o podvodnej stránke resp. podvodnom postupe kupujúcich /napr. TV JOJ/, čím prispejete aj k riešeniu problému nielen Vám, ale aj ostatným. Vaše údaje v TV JOJ zverejnené nebudú.


Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, môj syn si založil živnosť a v priebehu dvoch týždňov mu prišla poukážka na zaplatenie v sume 89 eur od slovenského registra firiem a živností FINN Media s.r.o. Vo dobrej viere a s cieľom mať všetko v poriadku voči štátu, sme uvedenú sumu zaplatili. Následne sme zistili, že sa nejedná o štátny, ale o súkromný register. Zaplatené to bolo 17. 1. 2023. Nikde nemôžeme nájsť Obchodné podmienky (VOPP), ktoré by nám umožnili odstúpiť od ponuky. Prosím o radu, ako odstúpiť a žiadať o ukončenie služby, respektíve vrátenie uhradenej čiastky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 13.02.2023)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade sa nejedná o oficiálny register firiem. Oficiálny registre sp len obchodný register /orsr.sk/ a živnostenský register /zrsr.sk/.

V komerčných médiách, ako aj na našej stránke na FB upozorňujeme /https://www.facebook.com/photo/?fbid=916536749503830&set=a.430798781410965/, že tieto registre nie sú oficiálne a žiadnu ponuku z ich strany nie ste povinný prijať a teda ani zaplatiť.

 

Pokiaľ ide o vrátenie poplatku, ktorý syn už uhradil, nepredpokladáme, že ich uvedená spoločnosť vráti dobrovoľne, vzhľadom na okolnosť, že syn poplatok uhradil dobrovoľne. Bolo by to možné, ale jedine súdnou cestou. Prípadnou možnosťou je kontaktovať zo strany syna banku, aby žiadala od prijímateľa platby jej vrátenie dobrovoľne. AK by k vráteniu nedošlo, potom riešením je len súd. Spoločnosti, ktorej syn poplatok uhradil, nech už žiadny poplatok neuhradzuje a to aj za cenu toho, že by sa spoločnosť vyhrážala súdom.

Odporúčam vždy ak synovi dôjdu synovi podobné ponuky, aby radšej kontaktoval pred prípadným súhlasom a následným platením, našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás, ako mám postupovať? Kúpil som od pána ovládač na Xbox a zaplatil som zaň na účet v SLSP, no ovládač ani peniaze nemám a pán prestal komunikovať. Mám číslo jeho účtu a aj celú konverzáciu, dokonca som stihol spraviť screenshot jeho fotky.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade by sa mohlo jednať o priestupok nakoľko v prípade trestného činu podvodu musí byť spôsobená malá škoda, ktorá v zmysle trestného zákona predstavuje sumu 266 eur a 1 cent. Daný priestupok upravuje § 50 ods. 1  Zákona o priestupkoch:

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.   Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložená pokuta vo výške do 331 eur. Môžete podať podanie na prejednanie priestupku na okresný úrad, aby situáciu prešetrili. Tam uveďte ako ku konaniu došlo a zároveň priložte aj dôkazy. 

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, moja žena sa stala obeťou podvodníka. Chcel by som sa opýtať, ako postupovať a prípadne ako vymáhať späť peniaze?

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
trestný čin podvodu upravuje trestný zákon v § 221 ods. 1:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.    V prípade takéhoto konania podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru, a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou. V zmysle vyššie uvedeného by však musela byť spôsobená malá škoda, ktorá podľa trestného zákona predstavuje sumu minimálne sumu 266 eur a 1 cent. Súčasne s trestným oznámením je potrebné si uplatniť aj nárok na náhradu škody.   Ak konanie páchateľa nenapĺňa skutkovú podstatu podvodu podľa trestného zákona, tak sa treba ochrany svojich práv domáhať žalobou na súd v civilnom spore.  

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, požiadal som o úver, ktorý mi schválili a peniaze mi údajne pošlú z Anglicka. Žiadajú úhradu v hodnote 131 eur kvôli zdaneniu na účet vedený na Slovensku. Je to dôveryhodné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň, ide o známy PODVOD, nič neuhradzujte, lebo spoločnosti ide len o to, aby ste uhradili poplatok a potom zrejme budú pýtať ďalší poplatok atď. a žiadna pôžička sa konať nebude.
Uvádzame, že žiadna banka v SR pri poskytnutí pôžičky nežiada žiadne poplatky za to, že Vám poskytne pôžičku.

Naša rada znie : NIČ NEUHRADZOVAŤ !


Trápi vás "Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu (Trestné právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať, či je možné niečo urobiť v prípade podvodu s kryptomenami. Môžu sa peniaze vrátiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
tieto podvody sa rozmáhajú. Vždy je podstatné cez akú spoločnosť ste investovali, na aký účet ste posielali peniaze... Závisí to od detailov. Je totiž veľký rozdiel v tom, či sa dlžná suma vymáha od spoločnosti, ktorá má sídlo na Slovensku alebo v EÚ, prípadne mimo EÚ. Často sa nám s klientmi ani nepodarí zistiť kto konkrétne prevádzkuje určitú stránku a aký subjekt by sa mal žalovať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako postupovať keď som sa stal obeťou podvodu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava