Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka


V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok (vymáhanie peňazí) - postup

Uvádzame modelový postup vymáhania peňazí (pohľadávok) od dlžníka:

po prevzatí zastúpenia – podpísaním formuláru splnomocnenia od Vás prevezmeme listiny, ktoré sa týkajú danej veci, a ktoré máte k dispozícii (dokumenty je možné zaslať e-mailom, klasickou poštou,faxom)
dlžníkovi pošleme upomienku z advokátskej kancelárie s termínom na úhradu, uznaním dlhu, prípadne, ak ste dlžníka už vyzývali, môžeme hneď podať žalobu (pozri aj zrýchlené vymáhanie pohľadávok do 10 dní). S klientom vždy preberieme, ako dlho, koľkokrát a či vôbec budeme dlžníka upomínať.

ak dlžník zaplatí na výzvu advokáta, vec je vybavená a peniaze, ktoré boli vymožené budú vyplatené na Váš účet,
v prípade, ak dlžník pohľadávku - dlh nezaplatí a peniaze Vám nevráti, avšak zareaguje na našu výzvu, budeme s ním komunikovať za účelom zabezpečenia dlhu a jeho úspešného vymoženia.

ak ani jeden z vyššie uvedených prípadov nenastane, pripravíme žalobu a táto bude odoslaná miestne a vecne príslušnému súdu alebo rozhodcovskému orgánu. V tomto konaní Vás pri vymáhaní peňazí budeme zastupovať až do úplného skončenia veci, t.j. do vydania právoplatného rozhodnutia vo veci,
ak dlžník nezaplatí peniaze ani podľa právoplatného súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozsudku, budeme Vás naďalej zastupovať v exekučnom konaní.

O stave vymáhaných peňazí budete pravidelne informovaný prostredníctvom nášho online systému.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.