Máte
otázku?

Postup pri vymáhaní pohľadávky


V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok (vymáhanie peňazí) - postup

Uvádzame modelový postup vymáhania peňazí (pohľadávok) od dlžníka:

po prevzatí zastúpenia – podpísaním formuláru splnomocnenia advokát prevezmeme listiny, ktoré sa týkajú danej veci, a ktoré máte k dispozícii (dokumenty je možné zaslať e-mailom, klasickou poštou)
dlžníkovi advokát môže poslať upomienku s termínom na úhradu, uznaním dlhu, prípadne, podá ihneď žalobu (pozri aj zrýchlené vymáhanie pohľadávok do 10 dní). S klientom vždy advokát preberie, ako dlho, koľkokrát a či vôbec bude dlžníka upomínať.

ak dlžník zaplatí na výzvu advokáta, vec je vybavená a peniaze, ktoré boli vymožené budú vyplatené klientovi,
v prípade, ak dlžník pohľadávku - dlh nezaplatí a peniaze Vám nevráti, avšak zareaguje na našu výzvu, advokát s ním bude komunikovať za účelom zabezpečenia dlhu a jeho úspešného vymoženia.

ak ani jeden z vyššie uvedených prípadov nenastane, pripraví advokát žalobu a táto bude odoslaná príslušnému súdu alebo rozhodcovskému orgánu. V tomto konaní advokát pri vymáhaní peňazí zastupuje až do úplného skončenia veci, t.j. do vydania právoplatného rozhodnutia vo veci,
ak dlžník nezaplatí peniaze ani podľa právoplatného súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozsudku, advokát podá návrh v exekučnom konaní.

O stave vymáhaných peňazí advokát klienta pravidelne informuje.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.