Máte
otázku?

Dedičské konanie a dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedičské konanie a dedenie

Dobrý deň, veľmi prosím o radu. Som vdova manžel si ešte pred sobášom kúpil byt na hypotéku, keď sme už boli svoji, tak som mu išla ručiť na hypotéku. Nie som ale majiteľ bytu, to som nestihla sa ísť zapísať. Manžel má ešte neplnoletú 8 ročnú dcéru. Ja hypotéku od manželovej smrti platím riadne sama. Už sme mali jedno predbežné dedičské pojednávanie a p. notárka rozhodla tak, že ja s maloletou zákonnou zástupkyňou budeme spolumajiteľky bytu. Ale pritom ja mám ešte maloletú vyplatiť polovicou sumy hodnoty bytu. Týmto Vás žiadam o radu, pretože mi to príde veľmi nelogické, aby som sa mala ja ešte viac zadĺžiť a vyplatiť manželovu dcéru, keď na byte je hypotéka, ktorú treba splatiť. Tú hypotéku platím asi rok čiže sú tam len úroky splatené. Maloletej zákonná zástupkyňa nejaví o byt žiaden záujem, pretože vie, že je na ňom dlh, žiada len o polovicu bytu odo mňa. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Dobrý deň. Keďže v zadanej otázke nespomínate žiaden závet, zrejme ide o dedenie v zmysle zákonných dedičských skupín. V takom prípade je vo Vašej situácii rozhodujúce ustanovenie § 473 ods. 1 OZ, ktoré určuje: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

Vychádzajúc z citovaného ustanovenia vyplýva, že Vy a dcéra Vášho zosnulého manžela by ste mali dediť 50 :50. Pritom dedia sa tak aktíva, ako aj poručiteľove pasíva - dlhy. Dlhy sa však dedia len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu.

Som preto toho názoru, že by sa za daných okolností nemalo dediť tak, že s maloletou dcérou poručiteľa zdedíte každá polovicu bytu, pričom Vy by ste ešte mali maloletú vyplácať. Nie je však vylúčené, že ide len o omyl alebo nedorozumenie na prvom sedení s notárkou. Určite si pri najbližšej príležitosti nechajte notárkou detailne vysvetliť, ako by sa podľa nej malo dediť.

Ak chce matka maloletej vyplatiť z podielu na byte až po dedení, tak na to by mala právo, ak by žiadala po dedení zrušiť a vysporiadať spoluvlastníctvo. Predmetom dedenia by mal byť aj úver, ak bol manžel dlžníkom. Ak platíte úver aj za maloletú (keďže zdedí aj úver), tak máte právo od nej požadovať náhradu vo výške v akej dedí podiel na úvere. Spoluvlastníctvo na byte a úvere môžete vysporiadať spoločne. Do úvahy by sa mali brať aj budúce úroky. Určite jej len tak nevyplacajte peniaze z bytu, ak sa nedorieši úver. Pozor na 2 ročnú premlčaciu lehotu. Ak chcete môžeme to prebrať aj telefonicky, máme aj telefonickú poradňu, je síce platená ale pomôže Vám to sa zorientovať a ušetriť tak peniaze. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
môj otec zomrel vo februári. Notár pri zhromaždení majetku zistil, že otec mal úver a majetok otca to nepokryje. Ja by som to chcel odmietnuť, ale chcel by som sa Vás spýtať, čo musím robiť, aby to moje maloleté deti nededili po mne?

Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,

ak uvažujete nad odmietnutím dedičstva, treba vedieť, že zákon určuje zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, a preto ako dedič môžete odmietnuť dedičstvo len do jedného mesiaca odo dňa, keď ste boli súdom o tomto práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch s tým spojených upovedomený. Rovnako treba vziať do úvahy, že dedičstvo nemôžete odmietnuť, ak ste už svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechcete.

Ak by ste dedičstvo platne odmietli a nededili by ste, nadobudli by Váš dedičský podiel v zmysle § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka rovnakým dielom Vaše deti (t.j. vnuci a vnučky poručiteľa). Preto, aby nedelili aj Vaše maloleté deti, je potrebné aby dedičstvo odmietli aj Vaše deti, t.j. vnuci a vnučky Váš zosnulého otca. V tomto prípade však bude potrebné, aby takýto právny úkon realizovaný maloletými schválil súd. Podľa súčasnej právnej úpravy to robí notár. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: v rodine, kde mali manželia spolu 4 deti a jedno z nich zomrelo ako prvé, následne zomreli časom obaja rodičia. Dedia majetok rodičov tri deti, ktoré zostali alebo tri deti, ktoré zostali + deti zomrelého dieťaťa? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
ak zomrelý potomok mal vlastné deti, tak tieto v súlade so zásadou reprezentácie nastupujú na jeho miesto. Tzn. že celý majetok sa bude dediť rovnakým podielom 1/4, a ak mal zomrelý potomok viac detí, tieto dedia spoločne 1/4 (resp. každý 1/8 ak by boli dvaja).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň.
Na dedičskom konaní po otcovej smrti v r.2013 sme každý z 3 súrodencov získali 1/8 rodinného domu a mama zdedila 5/8 domu. Mama v tom dome býva sama a chce v ňom dožiť.
Ako bude prebiehať 2. dedičské konanie čo sa týka domu? Bude sa rozhodovať o matkiných 5/8? To, že každý z detí máme po 1/8 je fakt, ktorý sa už nezmení ?

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní po úmrtí Vašej matky môže byť predmetom dedenia len majetok, ktorý bude v jej vlastníctve ku dňu úmrtia. Keďže Vy a Vaši súrodenci ste už spoluvlastníkmi RD v podiele po 1/8 k celku, tieto podiely nemôžu byť predmetom dedenia po Vašej mame, keďže nie je ich vlastníkom, avšak za podmienky, že by ste Vaše podiely nepreviedli na Vašu mamu ešte za jej života.

Podiel matky na nehnuteľnosti môžete však riešiť aj teraz, čím sa vyhnete poplatkom v dedič. konaní. Mama môže svoj podiel darovať za života viacerým deťom, alebo niektorým z nich, so zriadením vecného bremena - doživotné užívanie a bývanie v nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Mám otázku. Mali sme dedičské konanie po mojom otcovi. Mama už zomrela. Boli sme 3 súrodenci. Sestra zomrela a ostali po nej 2 deti: plnoletá a maloletá. Sestra sa ešte predtým ako umrela rozviedla. Dedičmi po mame sme boli 3 súrodenci a otec. Dedičmi po otcovi sme my dvaja súrodenci a 2 sestrine deti. Notárka rozhodla tak, že dom sa delí na všetkých a maloletá ma najväčší podiel? A to je to čomu nechápeme, ale notárka povedala, že je to zákonom. No nechápeme prečo maloletá ma najväčší podiel z domu, keď my s bratom s najbližší príbuzný otcovi, a mame tam ešte podiel po našej mame. Viete mi v tomto prosím poradiť, či je to naozaj tak?
Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, v prvej dedičskej skupine (podľa ktorej sa dedilo v oboch prípadoch) sa dedí rovným dielom. Tzn. že ak predmetom prvého dedičského konania bola polovica domu, túto polovicu zdedili 3 súrodenci a otec (čiže každý 1/4 z 1/2). Následne ak zomrel Váš otec, predmetom dedičského konania bol jeho podiel na dobe, čo malo byť 5/8. Túto osminu ste dedili traja súrodenci, každý 1/3 z 5/8, pričom sestrin podiel dedili rovným dielom jej dcéry. Medzitým samozrejme sestrin podiel zdedili opäť jej dcéry, rovným dielom. Nakoľko nevieme, či v tomto dedičskom konaní nebola uzatvorená dedičská dohoda, že všetko zdedila maloletá, ťažko sa vyjadrovať k ďalším výškam podielov. Matematicky to však vychádza tak, že približne všetci by ste mali mať zhruba rovnaké podiely. Nevieme aký predpis mala notárka na mysli, nakoľko Občiansky zákonník neupravuje žiadnu výnimku, že maloletý dedič musí dostať najväčší podiel (ohľadom výšky podielov sa v Občianskom zákonníku spomínajú iba neopomenuteľní dedičia pri vydedení - to však zrejme nie je tento prípad). Odporúčame Vám navštíviť osobne alebo prostredníctvom e-mailu zaslať advokátovi vo Vašom okolí rozhodnutie o dedičskom konaní, aby vedel overiť správnosť postupu notárky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem sa poradiť, či môžu získať vnuk a vnučka časť bytu po starých rodičoch v nasledovnej situácii.
Mojim ex-svokrovcom umreli v priebehu 4 rokov obe deti. Teda môj ex-manžel (ich syn), s ktorým mám dve deti a neskôr moja ex-švagriná (ich dcéra), po ktorej tiež ostali 2 deti. Ex-svokrovci ešte žijú. Nedávno som však zistila, že ich byt v BA zdedili deti mojej zomrelej ex-švagrinej, na základe dedičského konania (predpokladám, že pred úmrtím ex-švagrinej (možno po smrti môjho ex-manžela, ale mohlo to byt aj skôr) prepísali svokrovci svoj byt len na ich dcéru. Po jej smrti zdedili byt iba jej deti (sú zapísaní v liste vlastníctva), a teda v podstate obrali druhé dve vnúčatá po synovi o možnosť zdedenia časti bytu. 
Je v tejto veci možné, aby sa deti po synovi domáhali podielu z bytu, v ktorom svokra do dnešného dna ešte býva (je vecným bremenom na LV až do dožitia) ? Ak áno, aké kroky je potrebné urobiť, keďže ex-svokrovci ešte žijú ?
Ďakujem za radu vopred.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že rodičia Vášho bývalého manžela boli vlastníkmi bytu. Predmetný byt darovali prípadne predali svojej  dcére. Vo veci bolo zriadené v prospech rodičov Vášho bývalého manžela vecné bremeno s právom doživotného bývania v predmetnom byte. Dcéra následne zomrela.

Ak je skutkový stav taký ako uvádzame, potom dedičmi po dcére rodičov Vášho bývalého manžela mohli byť iba deti tejto dcéry a nie aj Vaše deti.

Vec sa má tak, že s bytom môže jeho vlastník narábať podľa svojho uváženia a nie je viazaný tým, že svoje vlastníctvo musí za svojho života darovať všetkým svojim deťom rovnakým dielom. 

V tejto veci Vy ako matka detí Vášho bývalého manžela nemôžete nič urobiť, keďže je oprávnením vlastníka nakladať s vecou podľa svojho uváženia.

Otázkou následne v prípade úmrtia svokrovcov je to len to, že tento dar sa vnúčatám ako dedičom započítava na dedičský podiel a teda o toľko menej budú dediť po starých rodičoch pravda za predpokladu, že bude majetok ako predmet dedenia  po svokrovcoch. Uvedené vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku