Máte
otázku?

Dedičské konanie a dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedičské konanie a dedenie

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Som vdova. Môj manžel si ešte pred sobášom kúpil byt na hypotéku a keď sme sa stali manželmi, išla som mu ručiť na túto hypotéku. Nemám ale formálnu vlastnícku práva k bytu, pretože sa mi nepodarilo to stihnúť ošetriť pred manželovou smrťou. Manžel má ešte neplnoletú, osemročnú dcéru. Od chvíle manželovej smrti som samostatne pokračovala v pravidelných splátkach hypotéky. Na prvom predbežnom dedičskom pojednávaní notárka rozhodla, že ja a zákonná zástupkyňa manželovej maloleté dcéry budeme byť spoluvlastníčkami bytu. Problém vnímam v tom, že mám súčasne vyplatiť maloletú polovicu hodnoty bytu. Táto skutočnosť mi príde nelogická. Prečo by som sa mala ešte viac zadlžiť a vyplatiť dcéru môjho manžela, keď na byte stále leží hypotéka, ktorú je potrebné splatiť? Už rok pokračujem v platbe hypotéky, pričom som doposiaľ splatila len úroky. Maloletá zákonná zástupkyňa o byt nijaký záujem neprejavuje. Je jej známe, že na ňom je dlh. Požaduje len vyplatenie polovice hodnoty. Žiadam teda o radu, ako postupovať v mojej situácii. Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

Dobrý deň. Keďže v zadanej otázke nespomínate žiaden závet, zrejme ide o dedenie v zmysle zákonných dedičských skupín. V takom prípade je vo Vašej situácii rozhodujúce ustanovenie § 473 ods. 1 OZ, ktoré určuje: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

Vychádzajúc z citovaného ustanovenia vyplýva, že Vy a dcéra Vášho zosnulého manžela by ste mali dediť 50 :50. Pritom dedia sa tak aktíva, ako aj poručiteľove pasíva - dlhy. Dlhy sa však dedia len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu.

Som preto toho názoru, že by sa za daných okolností nemalo dediť tak, že s maloletou dcérou poručiteľa zdedíte každá polovicu bytu, pričom Vy by ste ešte mali maloletú vyplácať. Nie je však vylúčené, že ide len o omyl alebo nedorozumenie na prvom sedení s notárkou. Určite si pri najbližšej príležitosti nechajte notárkou detailne vysvetliť, ako by sa podľa nej malo dediť.

Ak chce matka maloletej vyplatiť z podielu na byte až po dedení, tak na to by mala právo, ak by žiadala po dedení zrušiť a vysporiadať spoluvlastníctvo. Predmetom dedenia by mal byť aj úver, ak bol manžel dlžníkom. Ak platíte úver aj za maloletú (keďže zdedí aj úver), tak máte právo od nej požadovať náhradu vo výške v akej dedí podiel na úvere. Spoluvlastníctvo na byte a úvere môžete vysporiadať spoločne. Do úvahy by sa mali brať aj budúce úroky. Určite jej len tak nevyplacajte peniaze z bytu, ak sa nedorieši úver. Pozor na 2 ročnú premlčaciu lehotu. Ak chcete môžeme to prebrať aj telefonicky, máme aj telefonickú poradňu, je síce platená ale pomôže Vám to sa zorientovať a ušetriť tak peniaze. 

Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, žili sme s priateľom 10 rokov. Máme spolu syna, ktorý má 7 rokov a je neplnoletý. Môj priateľ má z predchádzajúceho manželstva dvoch plnoletých synov. Priateľ mal hypotekárny úver, ktorý bol zabezpečený domom mojej dcéry (nie jeho). Po priateľovej smrti bola hypotéka pozastavená a jeho synovia spolu s naším spoločným neplnoletým synom zdedili 1/3 každý. Musím za nášho neplnoletého syna splácať 1/3 úveru? A ak jeho synovia z prvého manželstva nezaplatia svoju tretinu úveru, prídeme o dom, ktorý slúžil ako záruka?

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň,

rozumieme vašej situácií. Podľa zákona je to tak, že dedičia dedia ako aktíva, tak aj pasíva. Pasíva však len do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Ak má zdedený dom vyššiu hodnotu ako je terajší dlh na hypotéke (čo predpokladáme, že má), potom sú dedičia povinní tento dlh splácať, nakoľko po smrti poručila nastúpili na jeho miesto. Ak by ho nesplácali, veriteľ sa môže uspokojiť aj výkonom záložného práva, nemusí ich žalovať. To znamená, že môže siahnuť na dom vašej dcéry, ak bol tento zálohom hypotéky. Je to naozaj smutné, ale banka skutočne môže pristúpiť k výkonu záložného práva, ak sa splátky úveru nebudú splácať. 

A áno, vy by ste mali za vášho mal. syna, ktorý zdedil majetok po svojom otcovi, splácať časť každomesačnej splátky na hypotéku. Ak však viete, že synovia vášho zosnulého priatelia splátky hypotéky nemienia uhrádzať, ak sa vám dá, uhrádzajte ich vy aj za nich.

T.j. celú splátku hypotéky plaťte. Potom ale 2/3 z každej zaplatenej splátky si následne po jej zaplatení môžete od synov priateľa vymáhať, a to aj súdnou cestou. Na to budete mať právo, nakoľko by ste tak plnili cudzí dlh namiesto nich. Takto jedine dokážete zabezpečiť, aby banka nesiahla na dom vašej dcéry.

Máme klientov, ktorí uhrádzajú takto splátky v rozsahu 2 rokov, potom dedičov zažalujú za posledné 2 roky a to sa opakuje každé 2 roky. Tá 2 ročná lehota je dôležitá, pretože to je premlčacia lehota, v ktorej si musíte túto splátku uplatniť, ak si ju neuplatníte bude premlčaná. 

Ak by ste chceli potom pomôcť s vymáhaním, pomôžeme Vám. Náhradu trov súdneho konania v celom rozsahu budú musieť nakoniec zaplatiť oni. Verím však, že to nebude musieť ísť na súd a synovia si uvedomia, že je to aj ich dlh, keďže dedili. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, sme traja bratia. Pred tromi mesiacmi mi zomrel brat, ktorý mal dve deti. V rámci dedičského konania, keďže nemal žiadny majetok, nič nezdedili. Teraz nám zomrela mama a po nej ostal rodičovský byt. Chápem, že k dedičskému konaniu sa musím dostaviť ja a môj starší brat, ale prečo aj dve deti po zosnulom mladšom bratovi? Ďakujem a s pozdravom, Štefan.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 22.11.2023)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 473 ods. 2 Obč. zákonníka /citujeme/ :

" Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zákonnými dedičmi po vašej mame budete spolu vy s bratom a deti vášho nebohého brata. Deti vášho nebohého brata budú zákonnými dedičmi v rozsahu podielu, ktorý by pripadol na ich nebohého otca, teda deti nebohého brata budú dediť spolu 1/3 nehnuteľnosti. Je to ich zákonné právo, pravda za predpokladu, že zo strany mamky nedošlo k vydedeniu nebohého brata a aj jeho potomkov. Skutočnosť tá, že po bratovi predmetom dedenia nebol žiadny majetok je v tomto prípade nepodstatná, lebo ide o dedenie po vašej mamke.

 


Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ako splnomocnenec v dedičskom konaní musím použiť konkrétne tlačivo splnomocnenia, ktoré bolo priložené k predvolaniu na dedičské konanie, alebo môžem napríklad stiahnuť inak naformulované tlačivo splnomocnenia z internetu (samozrejme následne dať podpisy overiť na matrike). Ďakujem. Kristína

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nie ste povinná podpísať resp. prijať splnomocnenie, ktoré Vám bolo doručení notárom.

Pre zastupovanie v dedičskom konaní je potrebné v tomto uviesť, že splnomocnený zástupca - splnomocnenenc - je v predmetnom dedičskom konaní oprávnený v mene splnomocniteľa a na účet splnomocniteľa len nadobudnúť dedičský podiel, ktorý mu pripadá zo zákona, nie je oprávnený sa vzdať dedičstva, prípadne dedičstvo odmietnút, ani uzatvárať dohdoy, ktorými by sa znižoval rozsah nadobudnutého dedičstva splnomocniteľa v dedičskom konaní.  Ide o to, aby splnomocnenie bolo možné vykladať jednoznačne a aby nebolo spochybniteľné.


Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj otec zomrel vo februári. Notár pri zhromažďovaní majetku zistil, že otec mal úver a jeho majetok ho nepokryje. Chcel by som to odmietnuť, ale rád by som sa vás spýtal, čo musím urobiť, aby to moje maloleté deti nezdedili po mne? Ďakujem.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,

ak uvažujete nad odmietnutím dedičstva, treba vedieť, že zákon určuje zákonnú lehotu na odmietnutie dedičstva, a preto ako dedič môžete odmietnuť dedičstvo len do jedného mesiaca odo dňa, keď ste boli súdom o tomto práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch s tým spojených upovedomený. Rovnako treba vziať do úvahy, že dedičstvo nemôžete odmietnuť, ak ste už svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechcete.

Ak by ste dedičstvo platne odmietli a nededili by ste, nadobudli by Váš dedičský podiel v zmysle § 473 ods. 2 Občianskeho zákonníka rovnakým dielom Vaše deti (t.j. vnuci a vnučky poručiteľa). Preto, aby nedelili aj Vaše maloleté deti, je potrebné aby dedičstvo odmietli aj Vaše deti, t.j. vnuci a vnučky Váš zosnulého otca. V tomto prípade však bude potrebné, aby takýto právny úkon realizovaný maloletými schválil súd. Podľa súčasnej právnej úpravy to robí notár. 


Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Ak v rodine, kde manželia mali spolu štyri deti a jedno z nich ako prvé zomrelo, následne postupne zomreli obaja rodičia, kto dedí majetok rodičov? Sú to tri deti, ktoré ostali nažive, alebo tri deti plus deti zomrelého dieťaťa? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
ak zomrelý potomok mal vlastné deti, tak tieto v súlade so zásadou reprezentácie nastupujú na jeho miesto. Tzn. že celý majetok sa bude dediť rovnakým podielom 1/4, a ak mal zomrelý potomok viac detí, tieto dedia spoločne 1/4 (resp. každý 1/8 ak by boli dvaja).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň. Po otcovej smrti v roku 2013 sme v rámci dedičského konania každý z troch súrodencov získali 1/8 rodinného domu, zatiaľčo mama zdedila 5/8 domu. Mama momentálne býva v dome sama a plánuje v ňom zostať do konca svojho života. Ako bude prebiehať druhé dedičské konanie, ktoré sa týka domu? Bude sa rozhodovať aj o maminom podiele 5/8? Je faktom, ktorý sa už nezmení, že každé z detí má po 1/8?

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 08.11.2020)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní po úmrtí Vašej matky môže byť predmetom dedenia len majetok, ktorý bude v jej vlastníctve ku dňu úmrtia. Keďže Vy a Vaši súrodenci ste už spoluvlastníkmi RD v podiele po 1/8 k celku, tieto podiely nemôžu byť predmetom dedenia po Vašej mame, keďže nie je ich vlastníkom, avšak za podmienky, že by ste Vaše podiely nepreviedli na Vašu mamu ešte za jej života.

Podiel matky na nehnuteľnosti môžete však riešiť aj teraz, čím sa vyhnete poplatkom v dedič. konaní. Mama môže svoj podiel darovať za života viacerým deťom, alebo niektorým z nich, so zriadením vecného bremena - doživotné užívanie a bývanie v nehnuteľnosti.


Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám otázku. Měli jsme dědická řízení po mém otci. Maminka už zemřela. Byli jsme tři sourozenci. Sestra zemřela a zanechala po sobě dvě děti: jedno dospělé a jedno nezletilé. Sestra se ještě předtím, než zemřela, rozvedla. Dědici po mamince jsme byli tři sourozenci a otec. Dědici po otci jsme my dva sourozenci a dvě sestriny děti. Notářka rozhodla tak, že dům se rozdělí mezi nás všechny a nezletilé dítě má největší podíl, ale ani to nerozumíme. Notářka řekla, že je to v souladu se zákonem. Ale nerozumíme, proč nezletilé dítě má největší podíl na domě, když my s bratrem jsme nejbližší příbuzní otce a máme tam také podíl po naší matce. Můžete mi prosím v tomto poradit, je to skutečně tak? Děkuji.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň, v prvej dedičskej skupine (podľa ktorej sa dedilo v oboch prípadoch) sa dedí rovným dielom. Tzn. že ak predmetom prvého dedičského konania bola polovica domu, túto polovicu zdedili 3 súrodenci a otec (čiže každý 1/4 z 1/2). Následne ak zomrel Váš otec, predmetom dedičského konania bol jeho podiel na dobe, čo malo byť 5/8. Túto osminu ste dedili traja súrodenci, každý 1/3 z 5/8, pričom sestrin podiel dedili rovným dielom jej dcéry. Medzitým samozrejme sestrin podiel zdedili opäť jej dcéry, rovným dielom. Nakoľko nevieme, či v tomto dedičskom konaní nebola uzatvorená dedičská dohoda, že všetko zdedila maloletá, ťažko sa vyjadrovať k ďalším výškam podielov. Matematicky to však vychádza tak, že približne všetci by ste mali mať zhruba rovnaké podiely. Nevieme aký predpis mala notárka na mysli, nakoľko Občiansky zákonník neupravuje žiadnu výnimku, že maloletý dedič musí dostať najväčší podiel (ohľadom výšky podielov sa v Občianskom zákonníku spomínajú iba neopomenuteľní dedičia pri vydedení - to však zrejme nie je tento prípad). Odporúčame Vám navštíviť osobne alebo prostredníctvom e-mailu zaslať advokátovi rozhodnutie o dedičskom konaní, aby vedel overiť správnosť postupu notárky.


Podotázka: Dedičské konanie a dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, či môj vnuk a vnučka môžu získať časť bytu po svojich prastarých rodičoch v nasledovnej situácii: Moji ex-svokrovia stratili v priebehu štyroch rokov obe deti. Najskôr zomrel môj ex-manžel (ich syn), s ktorým mám dve deti, a neskôr ich dcéra (moja ex-švagriná), po ktorej zostali tiež dve deti. Ex-svokrovia sú stále nažive. Nedávno som však objavila, že byt v Bratislave dedili deti mojej zomrelej ex-švagrinej na základe dedičského konania. Predpokladám, že pred úmrtím ex-švagrinej (možno po smrti môjho ex-manžela, ale to mohlo byť aj skôr), ex-svokrovia prepísali svoj byt len na ich dcéru. Po jej smrti byt zdedili iba jej deti, ktoré sú uvedené v liste vlastníctva. Takto v podstate obrali druhé dve vnúčatá po synovi o možnosť zdedenia časti bytu. Chcela by som vedieť, či je možné, aby sa deti po synovi domáhali podielu z bytu, v ktorom svokra stále býva (je uvedená ako vecné bremeno na liste vlastníctva až do dožitia). Ak áno, aké kroky je potrebné urobiť, keďže ex-svokrovia sú stále nažive? Ďakujem za radu vopred.

Odpoveď: Dedičské konanie a dedenie

(odpoveď odoslaná: 21.02.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že rodičia Vášho bývalého manžela boli vlastníkmi bytu. Predmetný byt darovali prípadne predali svojej  dcére. Vo veci bolo zriadené v prospech rodičov Vášho bývalého manžela vecné bremeno s právom doživotného bývania v predmetnom byte. Dcéra následne zomrela.

Ak je skutkový stav taký ako uvádzame, potom dedičmi po dcére rodičov Vášho bývalého manžela mohli byť iba deti tejto dcéry a nie aj Vaše deti.

Vec sa má tak, že s bytom môže jeho vlastník narábať podľa svojho uváženia a nie je viazaný tým, že svoje vlastníctvo musí za svojho života darovať všetkým svojim deťom rovnakým dielom. 

V tejto veci Vy ako matka detí Vášho bývalého manžela nemôžete nič urobiť, keďže je oprávnením vlastníka nakladať s vecou podľa svojho uváženia.

Otázkou následne v prípade úmrtia svokrovcov je to len to, že tento dar sa vnúčatám ako dedičom započítava na dedičský podiel a teda o toľko menej budú dediť po starých rodičoch pravda za predpokladu, že bude majetok ako predmet dedenia  po svokrovcoch. Uvedené vyplýva z ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedičské konanie a dedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.