Máte
otázku?

Vymáhanie dlhov a odmena advokáta/block}

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta

Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podľa vyhlášky 655/2004 alebo podielom z vymoženej sumy.
Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci.
Výška odmeny závisí v tomto prípade od výšky vymáhanej sumy. Tarifná odmena sa pripočítava k celkovému dlhu dlžníka. Pozrite si viac na stránke www.ficek.sk/trovy.
Podielová odmena našej advokátskej kancelárie je obyčajne vo výške od 5 % do 20 % z vymoženej sumy.

(späť na vymáhanie pohľadávok)

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.