Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta

Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí.
Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci.
Výška odmeny závisí v tomto prípade od výšky vymáhanej sumy. Tarifná odmena sa pripočítava k celkovému dlhu dlžníka a preto sa klientovi v prípade úspechu v konaní vrátia všetky náklady vymáhania.
Podielová odmena našej advokátskej kancelárie je obyčajne vo výške od 5 % do 20 % z vymoženej sumy.

(späť na vymáhanie pohľadávok)

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.