Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - ceny a podmienky

Pri vymáhaní pohľadávky nepožadujeme žiadne zálohy a ani peniaze vopred
Pracujeme na báze podielovej odmeny z vymoženého dlhu, ak nie je dohodnuté inak. Druhá možnosť je odmena podľa vykonaných úkonov právnej pomoci (tarifná odmena). Vtedy sa dlh dlžníka zvyšuje o naše trovy a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Pri tarifnej odmene plati, že ak dlžník uhradí počas súdneho konania istinu, bude musieť uhradiť aj trovy právneho zastupovania. Tieto trovy budú určené nám ako odmena za právne zastupovanie. Ich výška je stanovená vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V právoplatnom rozhodnutí súdu bude dlžník zaviazaný na zaplatenie istiny, úroku, súdneho poplatku a trov právneho zastupovania. V konečnom dôsledku je to teda Váš dlžník, kto zaplatí za vymáhanie, pretože všetky náklady, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa klientovi vrátia.

Úspešné vymoženie peňazí vyžaduje starostlivosť a skúsenosti. Nie je jedno, kto vymáha Vašu pohľadávku.

(späť na vymáhanie pohľadávok)