Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: zdarma Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - ceny a podmienky

Pri vymáhaní pohľadávky nepožadujeme žiadne zálohy a ani peniaze vopred.
Pracujeme načajstejšie formou podielovej odmeny z vymoženého dlhu, ak nie je dohodnuté inak. Druhá možnosť je odmena podľa vykonaných úkonov právnej pomoci (tarifná odmena). Vtedy sa dlh dlžníka zvyšuje o naše trovy a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Pri tarifnej odmene plati, že ak dlžník uhradí počas súdneho konania istinu, bude musieť uhradiť aj trovy právneho zastupovania.
Tieto trovy budú určené nám ako odmena za právne zastupovanie. Ich výška je stanovená vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V právoplatnom rozhodnutí súdu bude dlžník zaviazaný na zaplatenie istiny, úroku, súdneho poplatku a trov právneho zastupovania.
V konečnom dôsledku je to teda Váš dlžník, kto zaplatí za vymáhanie, pretože všetky náklady, ktoré Vám vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa Vám ako klientovi vrátia.

Úspešné vymoženie peňazí vyžaduje starostlivosť a skúsenosti. Nie je jedno, kto vymáha pohľadávky.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.