POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vymáhanie pohľadávok – cena a podmienky

 

V prípade otázok k vymáhaniu pohľadávok nás kontaktujte: Kontaktný formulár.

Vymáhanie pohľadávok - ceny a podmienky

Pri vymáhaní pohľadávky advokát ak nie je dohodnuté inak nepožaduje žiadne zálohy a ani peniaze vopred.
Advokát načajstejšie formou tarifnej alebo podielovej odmeny z vymoženého dlhu, ak nie je dohodnuté inak. Advokát sa môže dohodnúť s klientom aj na odmene podľa vykonaných úkonov právnej pomoci (tarifná odmena). Vtedy sa dlh dlžníka zvyšuje o naše trovy a klient tak dostane 100 % pohľadávky. Pri tarifnej odmene plati, že ak dlžník uhradí počas súdneho konania istinu, bude musieť uhradiť aj trovy právneho zastupovania.
Tieto trovy budú určené advokátovi ako odmena za právne zastupovanie. Ich výška je stanovená vyhláškou 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V právoplatnom rozhodnutí súdu bude dlžník zaviazaný na zaplatenie istiny, úroku, súdneho poplatku a trov právneho zastupovania.
V konečnom dôsledku je to teda dlžník, kto zaplatí odmenu advokáta za vymáhanie, pretože všetky náklady, ktoré klientovi vznikli v súvislosti s vymáhaním pohľadávky sa klientovi vrátia.

Úspešné vymoženie peňazí vyžaduje starostlivosť a skúsenosti. Nie je jedno, kto vymáha pohľadávky.

(späť na vymáhanie pohľadávok)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.