Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 2,360 (0.37 s)

[2023] Mapa stránok [Advokáti Bratislava]

Právne rozbory: ... Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti a založenie s.r.o. · Podielové spoluvlastníctvo - zrušenie a vysporiadanie

[2023] Spoluvlastník, dedičstvo po manželke | Právna Poradňa

Ak sa spoluvlastníkom nepodarí dohodnúť je možné, aby sa ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov domáhal na súde vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Tzn. že môže ...

[2023] Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva | Právna Poradňa

8. 5. 2017 ... Dobrý deň, s poukazom na rozhodnutie - rozsudok KS v Prešove sp. zn. 1 Co/16/2006 a vzhľadom na charakter podielového spoluvlastníctva nie je ...

[2023] Dedenie v prípade smrti manžela | Právna Poradňa

... podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti a súčasne so zriadením vecného bremena v prospech Vašej manželky. ... Podielové spoluvlastníctvo II. JUDr. Milan Ficek.

[2023] Náhrada za užívanie podielu na nehnuteľnosti

Dobrý deň, môžem žiadať o finančnú náhradu od podielových spoluvlastníkov za užívanie môjho podielu v dobe, keď som nemohol využívať zdedený rodičovský dom,

[2023] Majetok predaný pred rozhodnutím súdu v BSM | Právna ...

závetom), ide o podielové spoluvlastníctvo, a nie o bezpodielové spoluvlastníctvo. ... podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

[2023] Zápis manžela do listu vlastníctva | Právna Poradňa

Mohla by patriť najviac do podielového spoluvlastníctva manželov. Obe veci sa však dajú aj dodatočne zaevidovať do katastra. Kataster pozná postup, ktorým je ...

[2023] Zmena spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Následne cesta bude v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov konkrétnych domov. Vo veci odporúčam na spísanie zmluvy kontaktovať advokáta. Podotázka: Zmena ...

[2023] Byt čiastočne na hypotéku pred manželstvom | Právna Poradňa

... spoluvlastníctva manželov, ale bude sa vysporiadať podielové spoluvlastníctvo bytu. Čo je veľký rozdiel. Pokiaľ manžel pri kúpe bytu dostal peniaze od ...

[2023] Exekúcia spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby ...

LEXANA - asistentka