Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 1,450 (0.33 s)

[2023] Je možné užívať nehnuteľnosť ak ostatný vlastníci už nežijú?

Dobrý deň, je samozrejmé, že pokiaľ podielový spoluvlastník nežije a pozemok ... že záhrada je v podielovom spoluvlastníctve, dedičia vlastníkov uvedenej ...

[2023] Byt čiastočne na hypotéku pred manželstvom | Právna Poradňa

Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava ... bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale bude sa vysporiadať podielové spoluvlastníctvo bytu.

[2023] Vysporiadanie dedičstva | Právna Poradňa

z uvedeného vyplýva, že rodinný dom a pozemky máte v podielovom spoluvlastníctve Vy a syn Vášho brata, ktorému bol podiel bratom prevedený.

[2023] Zápis manžela do listu vlastníctva | Právna Poradňa

Nehnuteľnosť teda nespadá do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov. ... Rovnako, ak by sa malo jednať o podielové spoluvlastníctvo, manžel Vám môže ...

[2023] Súkromná cesta a podiel v nej | Právna Poradňa

Podotázka: Súkromná cesta a podiel v nej (Spoluvlastníctvo). Dobrý deň. ... Pokiaľ ide o podielové spoluvlastníctvo k ceste, platí ust. § 139 a nasl.

[2023] Majetok predaný pred rozhodnutím súdu v BSM | Právna ...

závetom), ide o podielové spoluvlastníctvo, a nie o bezpodielové spoluvlastníctvo. b) vecí získaných darovaním - nadobúda obdarovaný manžel tiež do svojho ...

[2023] Exekúcia spoluvlastníckeho podielu | Právna Poradňa

Týmto spôsobom zabránite tomu, aby do podielového spoluvlastníctva k tejto ... Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, ...

[2023] Darovacia zmluva a vyporiadanie BSM | Právna Poradňa

Spoluvlastníctvo k tejto nehnuteľnosti bude možné vyporiadať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcich podielové spoluvlastníctvo. Čo sa týka ...

[2023] Vysporiadanie majetku po rozchode | Právna Poradňa

Pokiaľ si chcete vyporiadať podielové spoluvlastníctvo k tejto nehnuteľnosti, potom je výpočet taký ako ste uviedli vy. Vychádza sa z ceny nehnuteľnosti v ...

[2023] Spoluvlastnictvo domu a trvaly pobyt | Právna Poradňa

V otázke uvádzate, že dom je v podielovom spoluvlastníctve vás - 3 sestier, a preto s prihlásením brata na trvalý pobyt bude potrebný súhlas všetkých ...

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku