Máte
otázku?

Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Žilina

Otázka: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Z môjho pozemku záhrady a zastavanej plochy 1500 metrov štvorcových vlastní moja teta 68 metrov. Prišla na to len vďaka tomu, že som ja vysporiadala dedičstvo po starom otcovi. Teraz mi poslala ponuku na vysporiadanie za 2000 euro. Ja sa nachádzam vo veľmi zlej finančnej situácii. Som nezamestnaná a jediný nás príjem je manželov dôchodok. Iný majetok nemám. Môže ma donútiť súdnou cestou kúpiť jej 4%-ny podiel? Nehrozí mi exekútor? Aj cena sa mi zdá vysoká na dedičskom konaní to bolo 700 eur. Rada by som to vysporiadala ale momentálne na to nemám. Aké mám možnosti? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

Dobrý deň.

Každý zo spoluvlastníkov môže žiadať o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nikto Vás však nemôže nútiť, aby ste podiel Vašej tety odkúpili. Ak s navrhovanou kúpnou cenou nesúhlasíte, nemusíte jej podiel odkupovať. Keďže Vám teta ponúkla podiel na predaj a Vy ho od nej za navrhnutú kúpnu cenu neodkúpite, môže tento svoj spoluvlastnícky podiel odpredať za rovnakú cenu tretej osobe. Ak by ho však odpredala tretej osobe za nižšiu cenu, tak môžete napadnúť neplatnosť takejto kúpnej zmluvy. 

Vaša teta však môže podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd však nie je návrhom na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva viazaný, pričom najskôr bude zisťovať, či sa dá rozdeliť pozemok podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. Ak nie tak môže ho prisúdiť jednému zo spoluvlastníkov, pričom v súdnom konaní sa dá vyhotoviť znalecký posudok, ktorý stanoví reálnu trhovú cenu pozemku. Na základe vykonaného dokazovania však môže súd rozhodnúť aj o tom, že sa podielové spoluvlastníctvo nevyporiada a ostane to tak ako je teraz. 

V súčasnosti odporúčam písomne odpísať tete na jej ponuku, že nechcete jej podiel odkúpiť za navrhnutú kúpnu cenu, ktorú považujete za neprimeranú. Potom už budete len čakať, či teta Vás bude kontaktovať s inou ponukou alebo podá žalobu na súd.  

 

Trápi vás "Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, sme štyria vlastníci na jednom pozemku, ktorý by som chcela vysporiadať. 3 majitelia súhlasia, jedna však možno súhlasiť nebude. Na pozemku nestojí žiadna stavba. Ako sa v takomto prípade postupuje? Pomôže právnik ?
ďakujem.

Odpoveď: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 03.03.2020)

Dobrý deň,

otázkam zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

K Vašej otázke uvádzame, že spoluvlastník 1/4 pozemku nie je povinný Vám svoj podiel predať prípadne darovať. 

Problém bude zrejme vo financiách a samotnom druhu pozemku (stavebný pozemok alebo orná pôda), ako aj to, kde sa pozemok nachádza.

Možnosťou je rozdelenie pozemku geom. plánom, kde na základe geom. plánu vznikne Váš pozemok o výmere  3/4 pôvodného pozemku a podielového spoluvlastníka 1/4, t.j. pozemky budú v KN zapísané ako dve samostatné parcely.
Váhajúcemu spoluvlastníkovi môžete predložiť aj návrh inej kúpnej ceny ako ostatným spoluvlastníkom ak je problém v cene. 
Možnosťou je  tiež dohoda všetkých spoluvlastníkov o zrušení spoluvlastníctva a finančnom vyporiadaní.  

Ak k dohode nedôjde budete zrejme musieť  podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :
"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Poznamenávame, že súd nie je viazaný návrhom na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. 

 


Podotázka: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu ako postupovať, keď po dedovi som dostala pozemok v určitom podiele užívam ho už dlho. Dala som si vypracovať geometrický plán, ale nemôžem ho zapísať do katastra lebo je to jedna veľká parcela, ktorú delí ešte hlavná cesta, no napriek tomu druhú polovicu odkúpil bývalý starosta a zapísal to na syna. Som v bludnom kruhu a neviem čo mám robiť. Starosta mi nechce podpísať žiadosť o vydržaní neviem čo. Skúste mi poradiť ako postupovať. Ďakujem Alena

Odpoveď: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 13.02.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ste len podielovou spoluvlastníčkou pozemku, na zápis parcely na Vaše meno tak, aby ste boli zapísaná ako výlučný vlastník konkrétnej vyčlenenej parcely, musíte mať zmluvne vyporiadaný celý pozemok s ostatnými spoluvlastníkmi.

Vo veci musíme vidieť doklady, aby sme Vám uviedli konkrétne  kroky, ktoré je potrebné vykonať.

Môžete nás kontaktovať, aby sme Vám pomohli.


Podotázka: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem Vám za odpoveď veľmi mi pomohla. Chcela by som ešte vedieť, či jej ako protihodnotu môžem ponúknuť svoj podiel na iných pozemkoch, ktoré sme spolu zdedili a tiež sme spoluvlastníci. Ďakujem.

Odpoveď: Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve

(odpoveď odoslaná: 30.05.2017)

Dobrý deň. 

Pravdaže jej môžete ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel na inom pozemku. Následne potom uzavriete zámennú zmluvu, na základe ktorej dôjde k zámene Vášho spoluvlastníckeho podielu na jednom pozemku za jej spoluvlastnícky podiel na inom pozemku. Ak by však hodnota týchto podielov bola rôzna, tak sa buď dohodnete, že sa rozdiel nebude vyplácať alebo sa potom rozdiel vyplatí tej strane, ktorá zamenila podiel vo vyššej hodnote.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nemôžem vysporiadať pozemok v spoluvlastníctve" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku