Máte
otázku?

Majetkové vysporiadanie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Majetkové vysporiadanie

Dobrý deň, mám otázku ohľadom majetkového vysporiadania. Pred rozvodom môj bývalý manžel predal svoje auto a za spotrebný úver, ktorý sme čerpali ešte počas manželstva, si kúpil nové. Avšak, zaevidoval ho na svojho otca. Ja som žiadne podobné kroky so svojim vozidlom nepodnikla, no teraz si na moje auto nárokuje. Musím ho buď vyplatiť, alebo si ho vezme (ešte stále má od môjho auta náhradné kľúče). Môžem sa v prípade, že mi ho vezme, obrátiť na políciu? Nárokuje si aj peniaze, ktoré mi dal napríklad na dovolenku alebo na výživné pre syna pred rozvodom, keď sme už spolu nežili. Mám podať návrh majetkového vysporiadania radšej na súd? Ako je to s majetkovým vysporiadaním v mojom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

Dobrý deň,

majetkové vysporiadanie môže nastať nielen súdnou cestou ale aj dohodou. Pokiaľ obaja manželia podpíšu dohodu a majetkovo sa vyporiadajú ku všetkým veciam a právam, súd už majetkové vysporiadanie riešiť nemusí. Vaša situácia vôbec nie je neriešiteľná.

 

Pokiaľ ide o Vaše otázky:

V otázke píšete, že manžel predal auto pred rozvodom, znamená to, že pred rozvodom dostal aj nejaku sumu peňazí za toto motorové vozidlo. Ak tieto peniaze prišli na jeho účet, potom boli spoločné a máte nárok požadovať polovicu z týchto peňazí. Pokiaľ by manžel tvrdil, že peniaze spotreboval na spoločné účely, musel by to preukázať. Ak by ich použil na svoje účely, máte nárok pri majetkovom vysporiadaní na polovicu týchto peňazí.

 

Pokiaľ sa z vášho spoločného úveru kúpilo motorové vozidlo, ktorého vlastníkom sa stal otec manžela, potom Vám vznikla voči manželovmu otcovi pohľadávka (z titulu bezdôvodného obohatenia). Túto pohľadávku tiež môžete uplatniť v majetkovom vysporiadaní a žiadať, aby bola prirátaná manželovi a manžel Vás vyplatil. 

 

Pokiaľ ide o vozidlo, ktoré uvádzate ako "moje vozidlo", tak platí, že pokiaľ bolo vozidlo nadobudnuté počas manželstva a z majetku patriaceho do BSM, potom patrí do BSM a bude sa vysporiadavať. Pokiaľ ide o hodnotu vozidla, tá sa bude stanovovať so stavom ku dňu rozvodu a so súčasnými cenami. Majetkovém vysporiadaniu k vozidlu sa nevyhnete, ak patrí do BSM. Pokiaľ vozidlo patrí do BSM, potom platí, že je spoločné a manžel má právo toto vozidlo používať, preto Vám obrátenie sa na políciu nepomôže.

 

V ďalšom texte píšete, že manžel si nárokuje na peniaze, ktoré Vám dal počas manželstva (na dovolenku). Ak to boli peniaze zarobené počas manželstva, na túto sumu nemá nárok. Ak by to boli peniaze, ktoré nepatria do BSM, môže si ich nárokovať. Ak je syn jeho, nemá nárok požadovať vrátiť peniaze, ktoré Vám dal na výživu syna.

 

V prípade majetkového vysporiadania Vám odporúčam konzultáciu u advokáta, ktorý sa zaoberá majetkovým vysporiadaním po rozvode. Advokát Vám objasní, čo všetko a v akých výškach je možné požadovať. Pokaľ sa manžel nebude chcieť dohodnúť a majetkovo vysporiadať, môžete sa obrátiť na na súd. Okrem toho, že Vás bude musieť manžel vyplatiť, bude musieť nahradiť aj trovy Vášho advokáta. Náhrada trov konania sa totiž dá v súdnom konaní pri majetkovom vysporiadaní požadovať.

Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ak sme manželia už 10 rokov a momentálne sme v procese rozvodu, a byt, ktorý sme kúpili počas manželstva, bol financovaný spoločne, aj keď som bola z bývalého úveru vylúčená, teraz, približne pred dvoma rokmi, sme tento byt refinancovali a ja som vstúpila ako spoludlžníčka do úveru. Ako by sme mali postupovať pri vzájomnom vysporiadaní?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 08.04.2024)

Dobrý deň, v prípade rozvodu a vysporiadania majetku, ktorý bol nadobudnutý počas manželstva, slovenské právo vychádza z princípu parity podielov obidvoch manželov. Tento princíp vyplýva z § 150 Občianskeho zákonníka a znamená, že obaja manželia majú rovnaké podiely na spoločnom majetku získanom počas manželstva, čo zahŕňa aj nehnuteľnosti kúpené na úver. 

V prípade, že ste boli vylúčená z bezpodielového spoluvlastníctva manželov ale stali ste sa spoludlžníkom pri refinancovaní bytu, vaša situácia si vyžaduje detailnú analýzu. Právna prax avizuje, že pri vyporiadaní BSM sa má majetok rozdeliť medzi manželov rovnomerne, pokiaľ neexistujú dôvody na zmenu kvantitatívneho podielu. To znamená, že ak nie sú dôležité dôvody pre nerovnomerné vysporiadanie, mali by ste mať nárok na polovicu hodnoty spoločného majetku po odpočítaní dlhov. Výnimkou môže byť situácia, keď jeden z manželov musí druhému vyplatiť náhradu k dosiahnutiu rovnováhy podielov, najmä ak nie je možné alebo účelné rozdeliť majetok fyzicky.

Pre konkrétne poradenstvo a analýzu situácie vám odporúčame kontaktovať advokáta špecializovaného na majetkové právo, ktorý vám poskytne cielené riešenie v kontexte vašej situácie.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená od roku 2018, avšak s bývalým manželom sme ešte nemali majetkové vyrovnanie. Ja bydlím v prenajatom jednoizbovom byte, zatiaľ čo on využíva náš spoločný štvorizbový byt. Našu dcéru máme v striedavej starostlivosti. Mám niekoľko otázok: 1. Mám nárok požadovať nájomné za používanie nášho spoločného bytu, keďže sa mi zdá, že by to inak bolo bezdôvodným obohatením sa na moju úkor, keďže v tom byte nebývam? 2. Mám nárok na finančný príspevok na podporu dcéry, vzhľadom na to, že kým je dcéra so mnou, nemá rovnakú životnú úroveň, ako keď je u otca, ktorý okrem vlastníctva bytu má aj výrazne vyšší finančný príjem? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 04.04.2024)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Váš prvý dotaz, ohľadom nároku na nájom z nehnuteľnosti, ktorú vlastníte spoločne s bývalým manželom a ktorú aktuálne využíva iba on, nie je to také jednoduché. V slovenskom právnom systéme ak by to nebolo bezpodielové spoluvlastníctvo, sa toto môže vykladať ako bezdôvodné obohatenie jednej strany na úkor druhej alebo nadužívanie podielu. To neplatí ale pri bezpodielovom spoluvlastníctve. Dalo by sa to riešiť formou nezhôd medzi bývalými manželmi pri rozhodovaní o rozsahu užívania spoločnej nehnuteľnosti. 

Ohľadom druhého otázky, či máte nárok na finančný príspevok na dcéru z dôvodu rozdielu v životnej úrovni, v zásade výživné pre dieťa určuje súd na základe potrieb dieťaťa a finančných možností oboch rodičov. Ak je finančná situácia rodičov výrazne rozdielna a to ovplyvňuje životnú úroveň dieťaťa, môžete požiadať o revíziu výšky výživného. Výživné je primárne určené na pokrytie potrieb dieťaťa, ako sú napríklad bývanie, strava, vzdelávanie a ďalšie výdavky.

Je dôležité obrátiť sa na právneho zástupcu, ktorý Vám pomôže tieto záležitosti riadne adresovať a podať potrebné návrhy na súd.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som so svojim partnerom už desať rokov. V minulom roku sme sa spoločne nasťahovali do bytu, ktorý kúpil môj priateľ a on platí aj hypotéku. Na byt prispievam formou úhrady režijných nákladov a zakúpila som aj niektoré časti vybavenia bytu. Budúci rok plánujeme svadbu. Zaujímalo by ma, ako to v praxi funguje. Viem, že môj partner prispieva na náš spoločný život podstatne väčšou čiastkou, ale má tiež podstatne vyšší príjem. Mrzí ma, že ak tu budeme bývať niekoľko rokov, byt nikdy nebude ani z časti môj, pokiaľ sa on nerozhodne prepísať na mňa jeho časť. Jeho názor je, že by sme mali prispievať súmernou mierou, aby to bolo spravodlivé. V mojej predstave je manželstvo o zdieľaní a striedaní sa – raz môže mať vyšší príjem jeden partner, inokedy druhý, občas budem na materskej dovolenke, starostlivosti o spoločnú domácnosť a podobne. Sú moje očakávania prehnané? Alebo je bežné, že niekedy jeden z partnerov v manželstve "profituje"? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň,

Vaša situácia odráža bežné dilemy pri financovaní spoločného bývania a príspevku k majetku v partnerskom vzťahu. Podľa slovenského majetkového práva, majetok získaný jedným z partnerov pred manželstvom sa považuje za jeho osobný majetok. Po uzavretí manželstva však vzniká spoločné majetkové spoluvlastníctvo manželov, ktoré zahŕňa majetok nadobudnutý počas manželstva z ich spoločných zdrojov, bez ohľadu na to, na koho mená je majetok zaregistrovaný.

Pokiaľ ide o situáciu, kedy jeden partner má vyšší príjem alebo prispieva viac k nákladom spojeným s bývaním či iným spoločným výdavkom, je to v manželstve bežné a závisí od individuálnej dohody medzi partnermi. Vaše očakávania týkajúce sa flexibility a spolupráce v manželstve, pokiaľ ide o finančné príspevky, nie sú prehnané. V praxi sa často stretávame s rôznymi modelmi finančnej spolupráce medzi manželmi, ktoré odrážajú ich individuálne finančné možnosti, príležitosti a prioritné potreby.

Je dôležité hovoriť o týchto otázkach otvorene a nájsť spoločné riešenie, ktoré bude prijateľné pre obidvoch. 

V prípade ďalších otázok alebo potreby konzultácie Vám odporúčam kontaktovať advokátsku kanceláriu. Konzultáciu si môžete objednať cez našu webovú stránku. 


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. V auguste plánujeme svadbu a pred uzatvorením manželstva by som sa rada informovala o svojich možnostiach. S priateľom sme spoločne stavali rodinný dom, ktorý je však výlučne v jeho vlastníctve. Na nehnuteľnosť bol vzatý hypotekárny úver, v ktorom figuruje iba on, avšak výdavky za vybavenie domácnosti, od elektrospotrebičov až po nábytok na mieru, som pokrývala prevažne zo svojich zdrojov. Moja otázka znie: Akým spôsobom si môžem zabezpečiť vrátenie investícií, ktoré som do domu vložila? Je to vôbec možné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 01.03.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že pokiaľ ide o vybavenie domácnosti /elektrospotrebiče, nábytok a podobne/, ktoré ste vy kupovali teraz pred uzatvorením manželstva, tieto veci sú vo vašom výlučnom vlastníctve. Predpokladáme, že máte o kúpe aj doklady /pokladničný blok, prípadne výpis z bankového účtu/, čím viete preukázať ich zaplatenie.

Pokiaľ na dome viazne hypotéka, táto predpokladáme, že bude platená aj po uzatvorení manželstva a teda z príjmov patriach do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorým je vyplatená mzda. Nie je podstatné to že hypotéka bude hradená výlučne z bankového účtu manžela. Ak by došlo k rozvodu manželstva, potom by ste mali nárok na vrátenie jedenej polovice uhradených splátok hypotéky počas trvania manželstva, lebo ide o zhodnotenie nehnuteľnosti potom už manžela, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sa chystáme na rozvod, no stretávame sa s problémom pri majetkovom vypořádání. Rada by som Vás preto požiadala o odborné stanovisko. S manželom sme počas manželstva nezískali žiadny spoločný majetok. Problémom však je byt, v ktorom momentálne spoločne bývame. Tento byt som zakúpila približne rok pred naším sobášom, a preto je zapísaný na moje meno. Po uzavretí manželstva sme v byt vykonali rekonštrukcie spoločnými silami. Žijeme tu spolu už 13 rokov, ale ani po svadbe si manžel tu nezaregistroval trvalý pobyt. Chcem sa opýtať, aký má manžel nárok na podiel z tohto bytu? Má právo požadovať odo mňa, aby som ho vyplatila, než sa odsťahuje? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 28.12.2023)

Dobrý deň, ak ste byt kúpili pred uzatvorením manželstva, potom byt je vo vašom výlučnom vlastníctve. Uzatvorenie manželstva neznamená, že byt spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak ste byt počas trvania manželstva rekonštruovali, potom v prípade rozvodu by mal manžel nárok na vrátenie jednej polovice investícií do bytu, čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Manžel v prípade rozvodu nemá právny nárok na byt prípadne na podiel z bytu ako nehnuteľnosti. Trvalý pobyt nie je rozhodujúci. Manžel sa však v prípade rozvodu nie je povinný vysťahovať, lebo v zmysle zákona o rodine je povinnosťou manželov žiť spolu a vzniklo mu uzatvorením manželstva právo bývania v predmetnom bytu vzhľadom na ustanovenia zákona o rodine o povinnosti manželov žiť spolu.

V prípade, že by nedošlo k dobrovoľnému odsťahovaniu manžela po rozvode z bytu, museli by ste podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti, kde by vás súd mohol zaviazať, aby ste mu našli náhradné bývanie. Náhradné bývanie neznamená, že by ste mu museli kúpiť iný byt, ale o možnosť z jeho strany uzatvoriť nájomnú zmluvu, pričom nájomné a ostatné náklady spojené s užívaním bytu by si musel hradiť samozrejme sám.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám takú otázku: Sme traja bratia. Môže jeden z nás zablokovať predaj rodinného domu, ak dvaja súhlasia s predajom a jeden je proti kvôli nezhodám?

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 17.04.2023)

Dobrý deň,
predpokladám, že predmetný dom máte v podielovom spoluvlastníctve. Čo sa však týka predaja domu, tak spoluvlastníci môžu disponovať iba so svojím podielom, a v prípade, že tretí spoluvlastník nechce svoj podiel predať, tak ho nemožno nútiť. Ak nedokážete dospieť k dohode, tak buď môžete predať každý svoj podiel alebo podať návrh na súd a žiadať zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka:

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.   V prípade, že by rozdelenie veci nebolo dobre možné a ani jeden z troch spoluvlastníkov by nemal o vec záujem, tak táto by bola následne predaná a výťažok by bol rozdelený podľa výšky podielov. V prípade, ak by Váš brat mal o rodinný dom záujem, tak potom by súd prikázal vlastníctvo k veci jemu, a zároveň ho zaviazal na vyplatenie hodnoty zodpovedajúcej Vašim spoluvlastníckym podielom.
Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj priateľ má problém s vysporiadaním sa majetkovo s bývalou manželkou. Lepšie povedané, ona s tým má problém. Skúšal to s ňou vyriešiť už takmer 10 rokov, no ona ho stále vydiera - cez deti, citovo. V podstate chce, aby on nedostal z ich majetku nič. Väčšinou ide o byt, ktorý bol mimochodom niekedy vlastníctvom jeho rodičov. Ako by mal môj priateľ postupovať? Mám dať návrh súdnou cestou? Lebo to sa zdá byť asi jediné možné riešenie. Marianna

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 18.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že od rozvodu uplynulo cca 10 rokov. Uvádzate, že predmetom zaniknutého BSM by mal byť byt, v ktorom zrejme býva bývalá manželka vášho priateľa a byt bol kedysi vlastníctvom rodičov vášho priateľa.

Podstatné pre zodpovedanie otázky je to, kde je vlastníkom bytu v súčasnosti, pričom predpokladáme, že vlastník bytu sa za posledných minimálne 10 rokov nezmenil. Keďže v otázke tieto informácie o vlastníkovi chýbajú, pri zodpovedení otázky môžeme vychádzať len z predpokladov.

Uvádzame, že ak byt je vo výlučnom vlastníctve priateľa, ktorý ho nadobudol napr. dedením alebo darovaním od rodičov, potom ak užívateľom bytu je jeho bývalá manželka, môže od nej žiadať nájomné za predchádzajpce obdobie, ale len za tri roky a to z dôvodu plynutia premlčacej doby, ktorá v tomto prípade je 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka.

Ak bol byt v bezpodielovom spoluivlastníctve manželov, potom už uplynula lehota na vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 149 Obč. zákonníka /tri roky/ a byt v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka je v  podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov v pomere 1/2 k celku. Aj v tomto prípade ak výlučným užívateľom bytu je bývalá manželka vášho priateľa, môže od nej žiadať nájomné za užívanie jeho podielu, rovnako však len za tri roky spätne /§ 101 Obč. zákonníka/.

Vo veci odporúčam pre vysvetlenie a vyporiadanie kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Už pred manželstvom som vlastnila polovicu domu, ktorý som dostala po dedovi. Počas manželstva mi brat daroval druhú polovicu. Pri rozvode budem musieť manžela vyplatiť, ak nemá trvalý pobyt na adrese danej nehnuteľnosti.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
ak ste polovicu domu po dedovi zdedili a následne Vám brat daroval druhú polovicu, dedenie a darovanie sú právnymi inštitútmi, pri ktorých nadobudnutá vec (spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) je vylúčená z BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Preto po prípadnom rozvode nebudete musieť manžela z tohto domu vyplácať. Jedine, na čo by mal nárok by bola náhrada spoločných peňazí, ktoré boli investované do nehnuteľnosti.


Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ak sa po rozvode odsťahujem s deťmi zo spoločnej domácnosti a zmením si pritom aj trvalé bydlisko, bude to mať nejaký vplyv na majetkové vysporiadanie? Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
nie, na majetkové vyporiadanie to nemá vplyv. Najmä ak o spoločnú nehnuteľnosť nemáte záujem a chcete z nehnuteľnosti vyplatiť. Rovnako na to nemá vplyv ani zmena trvalého pobytu.


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Majetkové vysporiadanie (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S priateľom vlastníme byt od roku 2011. Spolu máme úver aj zápis na katastri - teda, pol na pol. Priateľ si našiel inú známosť a nemá záujem o vyrovnanie situácie. Dokonca som v novembri 2019 zistila, že na svojej časti bytu stihol narobiť exekúcie, ktoré má od roku 2014. Neviem, ako postupovať, aby sa byt predal a všetko sa vyriešilo. Rovnako, ani neviem, či je to vôbec možné. Úver máme platiť ešte 10 rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Majetkové vysporiadanie

(odpoveď odoslaná: 14.10.2020)

Dobrý deň,
byt viete predať, ale iba spoločne a ak sú zriadené exekučné záložné práva na nehnuteľnosť, tak so súhlasom súdneho exekútora.

Byt viete predať iba spoločne, nakoľko aj on ako podielový spoluvlastník musí súhlasiť s predajom nehnuteľnosti. Priamo v kúpnej zmluve je možné upraviť, že kupujúci vyplatí Váš úver a následne polku zostatku zaplatí Vám a polku zostatku kúpnej ceny jemu. Musí sa však postupovať tak, aby jeho veritelia neboli ukrátení a v budúcnosti sa nemohli domáhať neúčinnosti tohto právneho úkonu.

Riešením by bolo aj to, že sa s ním vysporiadate, byt sa prepíše na Vás, rovnako zostanete jedinou dlžníčkou na úvere a následne pristúpite k predaju bytu. Je to síce dlhší proces, ale myslím si, že budete byt jednoduchšie predávať sama a bez jeho exekúcii.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Majetkové vysporiadanie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.