POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 153 (0.40 s)

[2024] Osvojenie (adopcia) všetko o osvojení | Právna Poradňa

Osvojenie (adopcia) všetko o osvojení. Právny inštitút osvojenia sa často nesprávne zamieňa s inými právnymi inštitútmi, a síce s poručníctvom a ...

[2024] Osvojenie dieťaťa novým partnerom | Právna Poradňa

Na ďalej uvedenom linku /https://ficek.sk/osvojenie-adopcia-vsetko-o-osvojeni-3/ nájdete všetky informácie, ktoré je potrebné splniť pokiaľ ide o osvojenie.

[2024] Osvojenie dieťaťa manželom matky | Právna Poradňa

Dobrý deň, osvojenie dieťaťa manželom matky je upravené v druhej hlave štvrtej časti Zákona o rodine (zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene ...

[2024] Konania vo veciach osvojenia | Právna Poradňa

Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia. Osvojenie je na rozdiel do biologického rodičovstva, ...

[2024] Postup pri osvojení dieťaťa | Právna Poradňa

... osvojenie je vylúčené (t.j. osvojenie priateľom matky resp. naopak priateľkou otca dieťaťa). Podľa zákona o rodine nie je však vylúčené osvojenie osamelou ...

[2024] Možno osvojiť dospelú osobu? | Právna Poradňa

Dobrý deň, osvojenie plnoletej osoby nie je možné. Podľa zákona o rodine možno osvojiť len maloletého ak je to v jeho zájme.

[2024] Osvojenie (adopcia) - procesné súvislosti | Právna Poradňa

Osvojenie (adopcia) - procesné súvislosti. Zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) upravuje procesnú ...

[2024] Osvojenie (adopcia) - judikatúra | Právna Poradňa

Osvojenie dieťaťa mužom, ktorý nie je manželom matky, podľa § 63 ods. 2 ZR (teraz § 97 ods. 2 – pozn. autora) nemožno vysloviť. Osvojiteľ by bol zapísaný do ...

[2024] Osvojenie (adopcia) - zhrnutie | Právna Poradňa

Osvojenie totiž nemá zabezpečiť osvojiteľovi alebo osvojiteľom dieťa, ale má zabezpečiť dieťaťu adekvátnu starostlivosť, ktorej by sa mu bez osvojenia ...

[2024] Osvojenie a jeho zrušenie | Právna Poradňa

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zrušiť osvojenie môže iba súd a to v lehote do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Predpokladáme z ...

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.