Máte
otázku?

Osvojenie dieťaťa slobodným mužom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Zahraničie

Otázka: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom

Dobrý deň, chcel by som vedieť, či môže slobodný muž bez partnerky osvojiť (adoptovať) dieťa.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom

Dobrý deň,

 

Pokiaľ ide o osvojenie dieťaťa slobodným mužom, k tomu uvádzame: v Slovenskej republike zákon umožňuje osvojiť (adoptovať) dieťa slobodnej žene alebo mužovi. Musí však splniť zákonom stanovené podmienky a najmä osvojenie musí byť v záujme maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Osvojenie dieťaťa slobodným mužom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom (Rodinné právo)

Dobrý deň, chlapec sa so svojím otcom nestretol už 8 mesiacov a otec naňho neplatí alimenty. Ja žijem s týmto chlapcom a chcel by som si ho osvojiť. Je potrebný aj súhlas otca, i keď sa o neho nezaujíma?

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom

(odpoveď odoslaná: 06.08.2023)

Dobrý deň,
určite áno. Je potrebný súhlas aj otca (vlastného) a zároveň aj súhlas matky. Súd bude skúmať, či je dieťa osvojiteľné (či sa teda vlastný otec zaujíma alebo nie).

Súd ďalej skúma zdravotný stav dieťaťa ako aj budúceho osvojiteľa. 

Súd skúma tiež majetkové pomery osvojiteľa. 

Budúci osvojiteľ musí mať osvojované dieťa najprv 9 mesiacov v predosvojiteľskej starostlivosti. 

Podľa § 97 ods. 1 Zákona o rodine, "Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia."

Podľa § 97 ods. 2 Zákona o rodine, "O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa."

Podľa § 101 ods. 1 Zákona o rodine, "Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Rovnako potrebný na osvojenie je súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Odvolať súhlas možno len do času, kým nie je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti budúcich osvojiteľov."

Podľa § 97 ods. 2 Zákona o rodine, "Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak

a) počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo b) počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo d) dajú súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom."

Tiež je možné riešiť vec náhradnou osobnou starostlivosťou. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja životná partnerka zomrela. Spolu sme vychovávali dvoch chlapcov (17 a 21 rokov). Pred piatimi rokmi sme sa rozišli, ale myslím si, že mám s chlapcami skvelý vzťah. Chlapci chcú, aby som s nimi býval, no jej rodina je proti. Môžem si deti osvojiť? Zdeněk

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,  v zmysle právnejho poriadku SR je možné aj osvojenie slobodným mužom za splnenia zákonných podmienok. Vo Vašom prípade pokiaľ ide o 21 ročného syna Vašej družky osvojenie neprichádza do úvahy, lebo osvojiť si možné len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme /§ 99 ods. 2 zákona o rodine/. Pokiaľ ide o druhého syna Vašej družky, toto už nebude čoskoro aktuálne vzhľadom na jeho vek 17 rokov.

Maloletý - teraz 17 ročný bol zrejme po úmrtí matky zverený do starostlivosti otca, čo však len usudzujeme.

Pokiaľ ide o bývanie, je to vec dohody. Ale pokiaľ ide o maloletého 17 ročného syna Vašej priateľky, otec maloletého, resp. iná osoba, ktorá ho má zvereného do osobnej starostlivosti,  by sa mohla obrátiť na políciu prípadne sociálnu kuratelu a žiadať návrat maloletého do starostlivosti konkrétnej osoby, ktorá ho má zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti v zmysle ust.  zákona o rodine.

 


Podotázka: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom (Rodinné právo)

Dobrý deň, som slobodný muž žijúci v USA. Je možné adoptovať dieťa zo Slovenska, aj keď tam nežijem a som slobodný? Vopred vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na vašu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Osvojenie dieťaťa slobodným mužom

(odpoveď odoslaná: 21.09.2015)

Dobrý deň, Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na ustanovenie § 100 ods. 3.

Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme.

Na osvojenie maloletého dieťaťa do cudziny je potrebný aj súhlas Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo orgánu štátnej správy určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Osvojenie dieťaťa slobodným mužom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.