Máte
otázku?

Možno osvojiť dospelú osobu?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Prešov

Otázka: Možno osvojiť dospelú osobu?

Dobrý večer, môj manžel by chcel adoptovať môjho dospelého syna z predchádzajúceho vzťahu. Ich vzťah je nadštandardný, spoločne pracujú a môj syn nám obom príkladne pomáha. Problém nastáva s deťmi môjho manžela z predchádzajúceho manželstva, ktoré si už teraz robia nárok na náš majetok. Sú presvedčené, že im to v každom prípade pripadne a podávajú na svojho otca nezmyselné trestné oznámenia a podobne. Veľmi by sme si priali, aby našu firmu v budúcnosti prevzal môj syn, ale máme strach, že v prípade neočakávaných udalostí by manželove deti firmu obsadili a zamedzili nám prístup k niečomu, čo sme roky budovali. Existuje nejaké riešenie tejto situácie? Ďakujem.

Odpoveď: Možno osvojiť dospelú osobu?

Dobrý deň, v zmysle § 99 ods. 2 zákona o rodine, možno osvojiť len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme. Upraviť vlastnícke vzťahy k vášmu majetku podľa vášho želania môžete počas života alebo vykonáte opatrenia, na základe ktorých firma alebo iný majetok pripadne do vlastníctva Vášho syna po smrti. Pre vylúčenie detí Vášho manžela z možného dedenia slúži inštitút závetu v spojení s inštitútom vydedenia. Ustanovenie § 469a Občianskeho zákonníka (OZ) upravuje dôvody, na základe ktorých môže poručiteľ svojho potomka vydediť. Deti Vášho manžela sa už počas jeho života mohli dopustiť konania, ktoré vytvorilo stav dedičskej nespôsobilosti, teda neschopnosti dediť podľa § 469 OZ.

Trápi vás "Možno osvojiť dospelú osobu?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno osvojiť dospelú osobu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, ďakujem za možnosť využiť Vašu poradňu. Mám otázku, či je možné, aby môj nevlastný starý otec, ktorý nie je mojím biologickým starým otcom, ma oficiálne prijal za vnučku z dôvodu dedičstva po jeho smrti. Sám nemá žiadnych potomkov, jeho manželka zomrela a ja som jediná osoba z rodiny, ktorá sa o neho stará. Ďakujem. M.

Odpoveď: Možno osvojiť dospelú osobu?

(odpoveď odoslaná: 24.04.2024)

Dobrý deň, váš starký vás za vnučku vyhlásiť nemôže, lebo to nie je právne možné, keďže on sám žiadne deti nemá. Nemôže si vás ani osvojiť, lebo v zmysle ust. zákona o rodine osvojiť možno len maloletého ak je to v jeho záujme.

Riešením vo vašom prípade je, aby starký spísal závet výlučne vo váš prospech. Najlepšie je to cestou notára, závet tak bude právne perfektný. Zoznam notírov nájdete na stránke notárskej komory. Nik uvedený závet napadnúť z dôvodu, že ne je dedičom po starkom a toani cestou súdu, lebo starký nemá neopomenuteľných dedičov, ktorými sú výlučne jeho vlastné prípadne ním osvojené deti.

Druhou možnosťou je, aby vám majetok daroval za svojho života na základe darovcej zmluvy. Súhlas nikoho starký nepotrebuje, lebo ide o jeho majetok, s ktorým môže nakladať podľa svojho uváženia.

Na spísanie darovacích zmlúv odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Možno osvojiť dospelú osobu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môžem si adoptovať dospelého synovca? Andrea

Odpoveď: Možno osvojiť dospelú osobu?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2022)

Dobrý deň, právne to nie je možné. Osvojiť možno len maloletého, ak je to v jeho záujme.


Podotázka: Možno osvojiť dospelú osobu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, Mal by som záujem adoptovať dospelú dcéru svojej manželky, ktorá má 48 rokov. Keďže som starý a nemám nikoho, chcel by som, aby sa o mňa postarala a opatrovala ma. Je to možné?

Odpoveď: Možno osvojiť dospelú osobu?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2021)

Dobrý deň,
osvojenie plnoletej osoby nie je možné. Podľa zákona o rodine možno osvojiť len maloletého ak je to v jeho zájme.


Trápi vás "Možno osvojiť dospelú osobu?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno osvojiť dospelú osobu? (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám 28 rokov a som slobodná. Mám nevlastného otca, ktorý žije s mojou mamou (sú manželia) a vychovával ma od mojich dvoch rokov. Keď som bola ešte neplnoletá, chcel ma osvojiť, avšak môj biologický otec tomu nevyhovel. Ani výživné neplatil, a to len sporadicky. S biologickým otcom nemám v súčasnosti žiadny kontakt. Je možné, že ma môj nevlastný otec osvojí teraz, keď som už plnoletá? Môžem si nejakým spôsobom zmeniť priezvisko na jeho a teda aj celej mojej rodine? Plánujem sa vydávať v Španielsku, kde dieťa dostáva prvé priezvisko po matke a druhé po otcovi, a keďže ja mám priezvisko po mojom biologickom otcovi, nechcem, aby moje dieťa malo jeho priezvisko. Môžem v tomto prípade niečo podniknúť? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Možno osvojiť dospelú osobu?

(odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň prajem,

v podmienkach SR nie je možné v súčasnosti osvojiť si plnoletú osobu. Upravuje to Zákon o rodine, ktorý hovorí o "maloletom dieťati". Čo sa týka zmeny priezviska, ako plnoletá osoba môžete podať žiadosť na matriku o zmenu priezviska, avšak musíte túto žiadosť patrične odôvodniť, pretože podľa zákona Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Tu by ste mohli vysvetliť Váš postoj a vzťah k biologickému otcovi a nevlastnému otcovi. Dovoľujem si však upozorniť, že v prípade žiadosti sa platí správny poplatok.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno osvojiť dospelú osobu?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:
 • Dedičné právo po biologickom otcovi

  Som už dospelá osoba (19r. ) ... Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. ... Budete dediť po otcovi, ktorý si Vás osvojil.

 • Môže si nevlastný otec osvojiť dieťa bez súhlasu…

  Môže si nevlastný otec osvojiť dieťa bez súhlasu biologického otca v prípade, že biologický otec nie je uvedený v rodnom liste, ... Možno osvojiť dospelú osobu?

 • Postup pri osvojení dieťaťa

  Podľa zákona o rodine nie je však vylúčené osvojenie osamelou osobou, vtedy sa však do rodného listu zapíše osvojiteľ a aj druhý rodič na podnet osvojiteľa ...

 • Podmienky pri adopcii dieťaťa

  Dobrý deň, chcem sa opýtať na adopciu dieťaťa - osvojenie. ... 4/ Osamelá osoba – v prípade osvojenia maloletého dieťaťa osamelou osobou ide skôr o ...

 • Osvojenie (adopcia) - procesné súvislosti

  V prípade, že podľa uvedeného ustanovenia nie je potrebný súhlas manžela osvojiteľa na osvojenie, nie je táto osoba ani účastníkom konania o osvojenie.

 • Nevlastný syn

  Možno osvojiť dospelú osobu? V akej výške môžem žiadať výživné na syna a na … najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk · Dohodnúť konzultáciu?

 • Zmena biologického otca v rodnom liste

  Môj manžel by si chcel osvojiť, alebo adoptovať moju dospelú dcéru, ktorá nosí ... že Vy (ako matka dieťaťa) a osoba, ktorá je na rodnom liste uvedená ako otec ...
najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.