Máte
otázku?

Výsledky vyhľadávania

Približný počet výsledkov: 181 (0.18 s)

[2021] Ako postupovať pri dedení? | Právna Poradňa

Ako postupovať pri dedení? Online právna poradňa. Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina. Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát ...

[2021] Prenechanie majetku veriteľom pri dedení | Právna Poradňa

Otázka: Prenechanie majetku veriteľom pri dedení. 1. Je možné prenechať majetok veriteľom na úhradu dlhov, príp. na likvidáciu plus konvokácia, ...

[2021] Dá sa zapísať do katastra stará listina o dedení?

Dá sa zapísať do katastra stará listina o dedení? Online právna poradňa. Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina. Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát ...

[2021] Delenie dedičstva po smrti otca | Právna Poradňa

Právnu úpravu dedenia je možné nájsť v ustanovenia Občianskeho zákonníka, konkrétne v paragrafoch 460 až 487 Občianskeho zákonníka. Pri dedení sa vždy najskôr ...

[2021] Dedenie dlhov a odmietnutie dedičstva | Právna Poradňa

Vychádzajúc z citovanej normy možno skonštatovať, že v prípade dedenia, by nemala nastať situácia, že dedič sa po dedení ocitne v horšom právnom postavení, než ...

[2021] Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti | Právna Poradňa

priamom dedení sa do piatich rokov (potrebných pre oslobodenie od dane z príjmov) započítava aj doba, počas ktorej vlastnili nehnuteľnosti právni predchodcovia.

[2021] Dedičské konanie, je potrebný znalecký posudok?

Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, odporúčam Vám, aby ste so svojimi súrodencami spolu vybrali jedného znalca z odboru odhad hodnoty nehnuteľnosti (aby nedošlo ku ...

[2021] Závet poručiteľa | Právna Poradňa

Totiž tak ako vznikajú spory v konaní o dedičstve v prípade viacerých dedičov zo zákona, tak spory vznikajú aj pri dedení zo závetu.

[2021] Dedenie v tretej skupine | Právna Poradňa

Dobrý deň, zaujíma ma právny názor na rozhodnutie notára v dedičskom konaní v dedení podľa zákona. Poručiteľka umrela a nezanechala závet. Bola bezdetná,

[2021] Dedenie a dlhy poručiteľa | Právna Poradňa

Základný legislatívny rámec prechodu dlhov pri dedení upravuje ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého platí, že:.

LEXANA - asistentka

Text správy
Moja správa
Text v prvnim tlacitku