'

Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Nitra
Odpovedané dňa: 9. 1. 2016

Otázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či by som bola oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak som dedička. Po otcovi som v roku 2013 zdedila pozemok, avšak otec tento pozemok vlastnil menej ako 5 rokov. Zdedil ho po svojom otcovi, ktorý bol vlastníkom asi 70 rokov. Ak by som pozemok predala, vzťahuje sa na mňa výnimka alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dani z príjmu vzťahuje len na predaj nehnuteľností, ktoré poručiteľ vlastnil viac ako 5 rokov. Vzhľadom na to, že Váš otec vlastnil nehnuteľnosť len 2 roky, v prípade predaja nehnuteľnosti sa na Vás výnimka nebude vzťahovať. Zákon vyžaduje 5 rokov vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom, neupravuje, resp. nezapočítava aj vlastníctvo poručiteľovho poručiteľa (otca Vášho otca).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť ako je to v mojom prípade po smrti mojej mami sme viacerí súrodenci čakáme na dedičské konanie, ja ako jeden z nich mám trvalý pobyt. Aké mám práva, aby  som mohol naďalej bývať v byte po smrti mojej mami.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň,

komu bol pridelený spis vo veci dedičského konania nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu trvalého pobytu Vašej mami v čase úmrtia - je potrebné hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa dátumu úmrtia.

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Otázkou je či byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prípadne bol vo výlučnom vlastníctve Vašej matky a potom podľa toho sa odvíja aj veľkosť dedič. podielov. 

Ak ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt a v tomto ste aj riadne bývali, bolo to Vaše obydlie, bude vecou dohody dedičov v rámci dedič. konania, či sa vzdajú svojich podielov na byte vo Váš prospech a Vy budete povinný ich vyplatiť z ich dedič. podielov na byte alebo bez povinnosti výplaty. 

Ak by ste na základe výsledkov dedič. konania nadobudli podiel na byte a rovnako aj Vaši súrodenci, možnosťou je následne spísať zmluvu o nájme ich podielov na byte a budete im musieť platiť nájomné za byt.

Z bytu Vás dedičia nemôžu vysťahovať, na to je potrebné súdne rozhodnutie. 

Otázka toho, či v byte môžete aj naďalej bývať nie je predmetom dedičského konania a notár o tejto otázke ani nemôže rozhodnúť.

Ak nebudete mať právnu istotu ako vec riešiť či už v rámci  dedičského konania alebo po jeho skončení môžete nás kontaktovať cestou našej, aby sme Vám pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať v roku 1993 manželka sa stala spoluvlastníčkou rodinného domu, tento rok sa stala vlastníčkou svojho podielu, ma nové papiere z katastra, a chceli by sme to predať, či sa vzťahuje aj na nás 19 % daň z predaja nehnuteľnosti. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 
v otázke je určitá nezrovnalosť a to v tom, že uvádzate, že vaša manželka stala spoluvlastníkom RD v roku 1993 a v roku 2019 sa stala vlastníčkou svojho podielu, čo právne nie je možné.

Možno ste chceli uviesť, že v roku 2019 sa stala vlastníčkou celej nehnuteľnosti napríklad na základe dedičského konania.
Doba vlastnenia nehnuteľnosti poručiteľom ak by sa jednalo o predka v priamom rade, sa započítava aj vašej manželke ako dedičovi. Ak táto doba bola viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu a daň z príjmu nebude platiť.

Ak by sme otázku nesprávne pochopili, napíšete do podotázok vašu pripomienku resp. upresnite otázku na základe čoho nadobudla vaša manželka nehnuteľnosť v roku 2019.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Poprosím odpoveď na otázku, či budem platiť daň z príjmu za tento rok predanej ornej pôdy, ktorú som zdedila po mame v roku 2018, a mama ju mala 10 rokov. Ďakujem. Zdenka.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

v tomto prípade platí ust. § 9 ods. 1písm b/ zákona o dani z príjmov :

"Od dane je oslobodený príjem

(b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku."

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Odpoveď : Nie, nebudete platiť daň z príjmu. Podmienkou však je, že nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledovnej veci:
v 2019 som zdedila nehnuteľnosť po otcovi (ten ju vlastnil od roku 1982) - v osvedčení o dedičstve je uvedená celková hodnota nehnuteľnosti 100 000 €.  Viem, že je to dedenie v priamom rade a aj to, že uplynulo viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom (tým zomretým), a preto by predaj nehnuteľnosti mal byt oslobodený od dane z príjmu.  Lenže, ak je na osvedčení o dedičstve uvedená celková suma zdedenej nehnuteľnosti 100 000 € a nehnuteľnosť by som predala do konca roka 2019 za 140 000 €, ako by to bolo s danou z príjmu a zdravotným poistením v tomto prípade?  Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň, podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem okrem iných aj v prípade predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva. Nie je podstatné to, za akú sumu nehnuteľnosť predávate.

T.j. : Ak nepodávate DP, potom neplatíte ani daň z príjmu ani odvody na zdrav. poistenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. V otázke Predaj nehnuteľnosti získaných dedením ma zaujíma prípad dedenia v priamom rade. Poručiteľka matka, dedič syn a dcéra. "Ak dôjde k dedeniu v priamom rade a je dokázateľne, že poručiteľ (zomrelý), vlastnil nehnuteľnosť viac ako päť rokov a dedič sa rozhodne túto nehnuteľnosť predať v krátkej dobe po úmrtí poručiteľa – je tento príjem z predaja nehnuteľnosti plne oslobodený od dane z prijmu. " ďalej uvádzate, že "Rozhodujúcim časom na určenie päťročného vlastníctva na oslobodenie od dane pri predaji nie je teda doba vlastníctva dediča, ale doba vlastníctva poručiteľa. ". Keď sa nehnuteľnosť predá cca za 120 000  €,  nebude sa platiť daň a ani netreba podávať daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 

zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem okrem iných aj

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).
  • Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Mama (fyzická osoba) zdedila (v r.2018) po otcovi urbár, ktorý vlastnil viac ako 5 rokov. Keď ho v r. 2019 predá za sumu uvedenú v dedičskom konaní, bude oslobodená od dane z príjmu? Ďakujem

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, Vaša mama nebude platiť daň z príjmu pri predaji tejto nehnuteľnosti. V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem: "z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)". Nakoľko uvádzate, že matkin otec vlastnil nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, sú všetky podmienky splnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, zdedila som nehnuteľnosť po otcovi, ktorý umrel v Júli 2017. Otec nadobudol nehnuteľnosť darovaním od svojej matky v apríli 2017. Chcela by som predať svoj podiel nehnuteľnosti otcovmu bratovi, ktorý vlastní druhu časť nehnuteľnosti. Môžem k daňovému priznaniu za predaj nehnuteľnosti priložiť znalecký posudok, ktorý som si dala vypracovať alebo je potrebné doložiť rozhodnutie o dedičstve? S pozdravom Eva 

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň,  
k podanému daňovému priznaniu netreba prikladať žiadne doklady, doklady je potrebné predložiť len správcovi dane v prípade daňovej kontroly.

Ako výdavky  pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia, pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12.2015 je výdavkom tzv. všeobecná cena podľa Občianskeho súdneho poriadku, t. j. cena uvedená v osvedčení o dedičstve, resp. uznesení o dedičstve. Ako výdavky môžete tiež uplatniť fin. prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, poplatok za znalecký posudok, správny poplatok za návrh na vklad, poplatok pre advokáta za spísanie zmluvy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som poradiť ohľadne predaja nehnuteľnosti. Jednalo sa o dom, ktorý som zdedil po svojich rodičoch. Rodičia dom vlastnili viac ako 50 rokov. V mojom dedičstve bol dom cca. 1 rok avšak kvôli nevyužívaniu som sa nehnuteľnosť rozhodol predať. Som povinný platiť daň z nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, na konci Vašej otázky sa pýtate na daň z nehnuteľnosti avšak z celej Vašej otázky vyplýva daň z predaja nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, budeme predpokladať, že sa pýtate na daň z príjmu  z predaja nehnuteľnosti. Podľa Zákona o dani z príjmov v tomto prípade daň neplatíte. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade sú oslobodené od dane ak ju poručiteľ vlastnil aspoň 5 rokov. §9 ods. 1, písm. b) Zákona o dani z príjmov hovorí, že od dane sú oslobodené príjmy: "z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) ...". Teda vzhľadom na to, že Vaši rodičia vlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, nemusíte platiť žiadnu daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne toho, či som povinná uhradiť daň z predaja zdedeného bytu, ktorý som zdedila spolu so sestrou po ich smrti. Rodičia boli vlastníkmi bytu 15 rokov. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 9 zákona o dani z príjmov  od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade a to ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Keďže Vaši  rodičia boli vlastníkmi bytu 15 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk