Máte
otázku?

Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Žilina

Otázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, potrebovala by som sa informovať, či by som bola oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, keďže som dedička. V roku 2013 som po otcovi zdedila pozemok, avšak on tento pozemok vlastnil len niečo menej ako 5 rokov. Pôvodne ho zdedil po svojom otcovi, ktorý bol jeho vlastníkom približne 70 rokov. Keby som tento pozemok predala, mám nárok na nejakú výnimku, alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dani z príjmu vzťahuje len na predaj nehnuteľností, ktoré poručiteľ vlastnil viac ako 5 rokov. Vzhľadom na to, že Váš otec vlastnil nehnuteľnosť len 2 roky, v prípade predaja nehnuteľnosti sa na Vás výnimka nebude vzťahovať. Zákon vyžaduje 5 rokov vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom, neupravuje, resp. nezapočítava aj vlastníctvo poručiteľovho poručiteľa (otca Vášho otca).

Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o informáciu v súvislosti s daňou z predaja nehnuteľností - bytu a záhrady. Byt aj záhrada boli v osobnom vlastníctve mojej mamy od roku 1995. V septembri 2023 som sa stala vlastníčkou oboch nehnuteľností na základe dedičského konania. Išlo o dedičstvo v priamom rade z rodiča na dieťa. Ako sa teda k tomuto prípadu vzťahuje daň z predaja týchto nehnuteľností? Ak áno, v akej výške? Vopred Vám ďakujem za odpoveď. Darina

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.11.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade treba vychádzať z toho, že vaša mama bola vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov a keďže išlo o dedenia v priamom rade /mama - dcéra/, v prípade predaja zdedenej nehnuteľnosti nebude platiť žiadnu daň z príjmu. Príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti je vo vašom prípade oslobodený od dane z príjmov a z tohto dôvodu ani nemusíte podávať daň. priznanie.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, moja manželka a jej matka zdedili záhradu spolu so synovcom a neterkou. Chcú ju predať. Zosnulý bol majiteľom tejto záhrady viac ako 12 rokov. Podlieha suma z predaja danej povinnosti? V prípade, že by moja manželka odkúpila podiely od synovca a neterky a následne by záhradu predala, musela by danť z tejto sumy? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.10.2023)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke nepíšete, po kom sa dedilo, nakoľko podľa toho, sa posudzuje oslobodenie od dane. 

Rozlišuje sa totiž, či, sa predáva nehnuteľnosť zdedená v priamom rade od príbuzného (priameho predka alebo priameho potomka) alebo od nepriameho príbuzného (brat, sestra, teta).

Ak by Vaša manželka jej zdedený podiel nadobudla od priameho predka alebo priameho potomka (napríklad od jej otca), príjem z jeho predaja by bol oslobodený od dane pri jeho predaji, podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, keďže zosnulý ju vlastnil viac ako 5 rokov. 

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, napr. po bratovi, sestre, tete, je oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov. Pričom sa berie do úvahy deň nadobudnutia, ako deň smrti poručiteľa a nie vkladom do katastra. To by platilo na podiely záhrady zdedenej synovcom a neterou. 

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka, "Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa."

Ak by Vaša manželka najprv odkúpila od netere a synovca ich zdedené podiely, suma z predaja za túto časť by podliehala zdaneniu, nakoľko by nebola splnená podmienka oslobodenia od dane (už by nešlo o zdedenú nehnuteľnosť, ale nadobudnutú kúpou od netere a synovca), teda podmienka vlastníctva po dobu piatich rokov. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, " Od dane je oslobodený príjem a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku."

Z vyššie uvedeného vyplýva, že suma získaná predajom viacerých podielov by musela byť rozdelená a daň by sa platila len z časti, ktorá nie je oslobodená od dane. 

 


Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ak by môj otec zomrel a my, jeho deti, by sme zdiedili dom, v ktorom býval približne 50 rokov, môžeme ho predávať len po uplynutí piatich rokov? V opačnom prípade platíme daň 19% štátu a 13% zdravotnej poisťovni? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že váš otec je vlastníkom domu 50 rokov, potom v prípade jeho úmrtia a následného predaja vami ako zákonnými dedičmi, príjem z predaja bude oslobodený od dane z príjmov a nebudete platiť ani odvody na zdravotné poistenie. Podstatné v tomto prípade je to, že otec je vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 50 rokov.

V prípade, že by došlo k úmrtiu otca a následnému predaju predmetnej nehnuteľnosti, príjem bude oslobodený od dane z príjmov a z dôvodu predaja zdedenej nehnuteľnosti ani priamy dedičia nemusíte podávať ani daňové priznanie.

Po prípadnom predaji nehnuteľnosti nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach, čo platí aj v prípade, že nehnuteľnosť zdedíte.


Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, spolu s bratom sme po matke zdedili rodinný dom. Matka zomrela 23. decembra 2021 a dom vlastnila približne 15 rokov. Teraz som sa rozhodol svoju polovicu odprevdať bratovi. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 25.08.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že vaša mama bola vlastníkom nehnuteľnosti cca 15 rokov ku dňu úmrtia, príjem z predaja podielu na nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov, lebo ide o dedenie v priamom rade a vaša mama bola vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov.
V zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že ak je príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Po predaji podielu na nehnuteľnosti nezabudnite na podanie čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.

Môžete nás sledovať aj na FB, prípadne stať sa odberateľom našich videí na youtube.


Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, zdedila som polovicu domu po mame, ktorá bola jeho vlastníčkou viac ako 10 rokov. Ak by som chcela túto svoju polovicu predať, budem musieť zaplatiť daň? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 25.07.2023)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že vaša mama ako poručiteľka bola vlastníčkou nehnuteľnosti ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov a ide o dedenie v priamom rade, v prípade predaja podielu na nehnuteľnosti nebude platiť žiadnu daň z príjmu a ani odvody na zdravotné poistenie.

Po predaji podielu na nehnuteľnosti nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa predaja nehnuteľnosti získanej dedičstvom. Otec bol vlastníkom polovice rodinného domu. Po jeho smrti túto polovicu zdedilo päť detí, každé rovnakým dielom. Na dedičskom konaní som uviedol, že by som túto polovicu domu chcel získať do svojho vlastníctva a ostatné súrodence vyplatiť. Všetci s tým súhlasili. Moja otázka je, ako by sa posudzoval príjem z predaja tejto polovice domu, ak by som sa rozhodol ju predať hneď? Od smrti otca uplynulo päť mesiacov, on vlastnil časť nehnuteľnosti dvadsať rokov. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že nadobudnete dedením podiel otca ako poručiteľa na nehnuteľnosti v podiele 1/2 k celku. Následne chcete nehnuteľnosť resp. tento podiel predať.
Vzhľadom na okolnosť, že ide o dedenie v priamom rade /po otcovi/ a otec bol vlastníkom podielu 1/2 viac ako 5 rokov /spolu 20 rokov/, príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov a nebude platiť ani odvody na zdravotné poistenie. Podstatné vo Vašom prípade je totiž to, ako dlho bol vlastníkom nehnuteľnosti Váš otec ku dňu úmrtia a nie to, ako dlho ste vlastníkom Vy sám ako syn a dedič.

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach, ktorých správcom je obec/mesto.

 


Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu týkajúcu sa dane pri predaji zdedenej nehnuteľnosti. Chcem predať nehnuteľnosť, ktorá bola v rámci dedičského konania ohodnotená na 80 000 eur, no plánujem ju predať za 100 000 eur. Moja mama vlastnila túto nehnuteľnosť viac ako 5 rokov a ja ju vlastním 2 roky. Budem musieť platiť daň z predaja, vzhľadom na existujúci rozdiel 20 000 eur? Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom, Veronika.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 04.05.2023)

Dobrý deň, podstatné vo Vami uvedenom prípade je to, že keďže ide o dedenia v priamom rade /mama - dcéra/ a mama vlastnila nehnuteľnosť ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov, príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov a z toho dôvodu ani nemusíte podávať daňové priznanie.  Nebudete teda platiť žiadnu daň z príjmov a ani odvody na zdravotné poistenie.


Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, v apríli som spolu so sestrou zdedila jednoizbový byt po našej mame, ktorý vlastnila 20 rokov. Budeme musieť zaplatiť daň, ak by sme ho chceli čo najskôr predať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.04.2023)

Dobrý deň, nie, príjem z predaja predmetného bytu, ktorý ste nadobudli ako dedičia v priamom rade, je od dane z príjmov oslobodený, lebo Vaša mama ho vlastnila viac ako 5 rokov ku dňu úmrtia. Nemusíte ani podávať daň. priznanie k dani z príjmov.


Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, zdedila som pozemok po svojej mami, ktorá ho vlastnila 30 rokov. Teraz ho chcem predať. Musím zaplatiť daň z predaja, keď tento pozemok vlastním len dva týždne a nie 5 rokov? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,
príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade, čo je Váš prípad, je oslobodený od platenia dane z príjmov a to z dôvodu, že Vaša mama bola vlastníkom pozemku ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov.


Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, môj brat zdedil pozemky po dedovi a teraz plánuje tieto pozemky predať. Podľa ustanovení v dedičstve má rozdeliť peniaze získané z predaja medzi potomkov už nežijúcich detí nášho deda. Nás je osem. Budeme musieť platiť daň z príjmu?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.03.2023)

Dobrý deň,

nie, vy platiť daň nebudete.

Platiť daň ale môže brat, ak jeho dedo nevlastnil nehnuteľnosť aspoň 5 rokov. 

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, platí že od dane je oslobodený príjem

a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

 Ak vlastnil dedo (započíta sa aj doba vlastnenia dediča) nehnuteľnosť 5 rokov, daň z príjmu platiť nebude. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava