Máte
otázku?

Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či by som bola oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak som dedička. Po otcovi som v roku 2013 zdedila pozemok, avšak otec tento pozemok vlastnil menej ako 5 rokov. Zdedil ho po svojom otcovi, ktorý bol vlastníkom asi 70 rokov. Ak by som pozemok predala, vzťahuje sa na mňa výnimka alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dani z príjmu vzťahuje len na predaj nehnuteľností, ktoré poručiteľ vlastnil viac ako 5 rokov. Vzhľadom na to, že Váš otec vlastnil nehnuteľnosť len 2 roky, v prípade predaja nehnuteľnosti sa na Vás výnimka nebude vzťahovať. Zákon vyžaduje 5 rokov vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom, neupravuje, resp. nezapočítava aj vlastníctvo poručiteľovho poručiteľa (otca Vášho otca).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, koľko percent sa platí daň, ak chcem predať zdedenú nehnuteľnosť? Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň,

keďže ste neuviedli koľko rokov uplynulo odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti, Vašu otázku posúdim aj z pohľadu, či by neprichádzalo do úvahy oslobodenie tohto príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Pretože v prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami). Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade (deti/rodičia/starí rodičia) alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Ak ste však nehnuteľnosť nadobudli dedením v nepriamom rade (napr. po sestre, bratovi, ujovi), je tento príjem oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič.

Čo sa týka výšky sadzby dane, tá závisí od výšky základu dane, ktorý je tvorený z čiastkového základu dane z príjmov. Ak výška základu dane za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 37 163,36 eur, použije sa sadzba dane vo výške 19%. Na tú časť základu dane, ktorá sumu 37 163,36 eur presiahne, sa použije sadzba dane vo výške 25%.

Tiež treba počítať s tým, že sa platia aj zdravotné odvody (14%). Celkovo tak štátu zaplatíte buď 33% alebo až 39%. To sa potom oplatí počkať 5 rokov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. V roku 2020 som nadobudla dedením po otcovi 1/4 rodinného domu (3/4 rodinného domu nadobudla mamka ako manželka, dom spolu s ocinom vlastnili 30 rokov). Rozhodla sa, že rodinný dom ide predať. Chcela by som Vás poprosiť o radu, nakoľko ja nevlastním čiastku domu viac ako 5 rokov, budem platiť daň z predaja domu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým manželom je oslobodený od platenia dane z príjmu a to v prípade, ak nehnuteľnosť bola vo vlastníctve poručiteľa aspoň 5 rokov. Teda nie je rozhodujúce, ako dlho ste mali nehnuteľnosť nadobudnutú dedením vo vlastníctve Vy ako dedič. Dôležitá je doba, počas ktorej ju mal vo vlastníctve sám poručiteľ (Váš otec). Nakoľko píšete, že Vaši rodičia mali dom vo vlastníctve 30 rokov, potom platí, že ak nehnuteľnosť predáte, príjem z predaja bude oslobodený od dane z príjmov, t.j. daň z príjmu z predaja domu platiť nebudete. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ohľadne dedenia. Som priamy dedič (jediný) bytu po mojej zomrelej matke. Byt mala vo vlastníctve vyše 20 rokov.
Moja otázka znie : cena bytu do dedičského konania bola napr.120 000, eur. Byt predám napr. za 150 000 eur. Budem platiť daň z rozdielu ceny?
Ďakujem za odpoveď. Jarmila

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ide o dedenie v priamom rade a matka bola vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, príjem z predaja tejto zdedenej nehnuteľnosti bude oslobodený od dane z príjmov. Z uvedeného vyplýva, že ak byt predáte, nebude platiť daň z príjmu, príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti bude oslobodený od dane.

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý, brat zdedil dom po mame. Mama dom vlastnila viac ako 5 rokov. Aká bude výška dane, ak brat dom predá?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
ak mama vlastnila dom dlhšie ako 5 rokov, brat bude od daňovej povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmov oslobodený. Nebude musieť platiť žiadnu daň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Boli sme dedidici domu traja. Tretí zomrel jeho časť sa rozdelila na polky. Teta chce, aby som jej predala svoju časť. Budem platiť daň? Dedičke prebehlo pred tyzdnon. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.08.2021)

Dobrý deň,
neuviedli ste po kom ste dedili dom. Ak ste dedili dom v priamom rade (po mame, otcovi, babke...) a poručiteľ vlastnil dom aspoň 5 rokov, nebudete platiť daň z príjmu pri prevode Vášho spoluvlastníckeho podielu. Musia však byť splnené kumulatívne tieto podmienky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Sme traja súrodenci a mama nám zomrela v 2020, zdedili sme po nej 2 izbový byt, v ktorom bývala viac ako 50 rokov a chcem sa opýtať, keď ho predáme platíme s tej sumy daň?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2021)

Dobrý deň,
k Vami položenej otázke uvádzam, že nie je rozhodujúce ako dlho mama bývala v byte, ako ako dlho bola vlastníkom bytu mama.

Vy ste byt zdedili po mame. Ak mama ako poručiteľ bola vlastníkom bytu ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov a Vy súrodenci tento byt predáte, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu, lebo ide o dedenie v priamom rade a ani nemusíte podávať daňové priznanie k dani z príjmu.

Po predaji bytu je potrebné ešte vyporiadať miestne dane - daň z nehnuteľností podľa ust. zákona o miestnych daniach, ktorých správcom je obec. Tlačivo na podanie čiastkového daň. priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke obce/mesta.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom záhrady, ktorú sme zdedili po rodičoch. Keď sa záhrada predá, platí sa zo sumy daň ? Sme traja dediči a dedili sme rovnakým dielom. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2021)

Dobrý deň, podľa znenia otázky ide o dedenia v priamom rade, po rodičoch.
Vo Vami uvedenom prípade je rozhodujúce ako dlho boli vlastníkmi nehnuteľnosti poručitelia, teda rodičia. Ak rodičia boli vlastníkmi nehnuteľnosti ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu a z tohto dôvodu - predaja zdedenej nehnuteľnosti nemusíte ani podávať daňové priznanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň.
Nadobudol som nehnuteľnosť po starej mame spolu s jej tromi ďalšími deťmi (ja jediný ako vnuk, ustanovený v závete). Nehnuteľnosť sa ide predať (stará mama ju vlastnila viac ako 5 rokov). Chcem sa spýtať, či ja ako vnuk - dedič podľa závetu, budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti (podľa dostupných info čo som našiel, tak si myslím, že nie, ale právnik na dedičskom konaní tvrdil, že ja nie som oslobodený a ostatní traja áno, keďže sú to deti starej mamy).
Vedeli by ste mi poradiť ? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ako vnuk ste zdedili po starej mame podiel na nehnuteľnosti. Uvádzam, že vo Vašom prípade ide o dedenie v priamom rade. Keďže Vaša stará mama bola vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom v zmysle ust. § 9 zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade je oslobodený od dane ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov). Vy ste tiež potomkom v priamom rade, tak ako aj deti starej matky ako poručiteľky.

Preto v prípade predaja nehnuteľnosti nebudete platiť daň z príjmu a keďže stará mama bola vlastníkom viac ako 5 rokov, nemusíte ani podať daňové priznanie k dani z príjmu. Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Nezabudnite po predaji nehnuteľnosti vyporiadať splnenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti /miestne dane/, ktorých správcom je obec a to v súlade s ust. § 99b/ zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /čiastkové priznanie/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
V r. 2018 sme po smrti matky 5 súrodenci zdedili chatu, ktorú rodičia vlastnili od r. 1966. V roku 2019 sme 3 sestry odkúpili od brata jeho časť chaty. V tomto období sme predali všetci súrodenci chatu sestre. Mám otázku, akú daň budeme platiť, či z celej sumy za predaj chaty alebo iba z časti chaty, ktorú sme odkúpili od brata a teraz predali. Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

 

daň z príjmu by ste mali platiť iba z predaja spoluvlastníckeho podielu, ktorý ste nadobudli inak, než dedením, a to za predpokladu, že ste takto nadobudnutý podiel vlastnili menej než 5 rokov (čo je podľa všetkého Váš prípad). Inak povedané, predmetom dane z príjmu bude predaj kúpeného spoluvlastníckeho podielu, nie zdedeného.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
môžem predať pozemok zdedený po mame pred 3 rokmi bez povinnosti zdaniť príjem z jeho predaja ?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,

podstatné vo vami uvedenom prípade je to, ako dlho bola vaša mama vlastníkom pozemku a nie to, ako dlho ste vlastníkom pozemku vy na základe dedičského rozhodnutia.

Ak vaša mama bola vlastníkom pozemku 5 rokov a viac, potom v prípade predaja pozemku nadobudnutého dedením, čo je váš prípad, príjem z predaj pozemku ako nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu a rovnako ani nemusíte podávať daňové priznanie k dani z príjmu.

V prípade predaja pozemku však následne netreba zabudnúť na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti /miestne dane/, ktorých správcom je obec.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň.
chcela by som sa informovať ohľadom platenia dane z predaja zdedenej nehnuteľnosti.
Zdedili sme po bratovi, ktorý bol slobodný nemal deti, nežili už ani rodičia, tak dedili súrodenci. Byt máme tri roky a chceli by sme ho predať, len nevieme, či budeme musieť platiť dať a zdravotné odvody.
Za informáciu Vám vopred ďakujem. S pozdravom Mirka

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade ide o dedenie v nepriamom rade /po bratovi/ a v tomto prípade je podstatné, ako dlho ste vlastníkom nehnuteľnosti.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti zdedenej v nepriamom rade je oslobodený od dane z príjmu až po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti dedičom, pričom nehnuteľnosť v dedičskom konaní sa nadobúda úmrtím poručiteľa.

Z uvedeného vyplýva, že nakoľko ste vlastníkmi nehnuteľnosti menej ako 5 rokov, príjem z predaja nehnuteľnosti bude podliehať dani z príjmu a odvodom na zdrav. poistenie. výdavkom, ktorý si môžete odpočítať od príjmu z predaja je hodnota nehnuteľnosti zistená v dedičskom konaní, prípadne náklady na jej rekonštrukciu, poplatok za znalecký posudok pri predaji nehnuteľnosti, poplatok za návrh na vklad a odmena advokáta, ktorý vám vypracuje kúpnopredajnú zmluvu. Následne daň z príjmu budete platiť len z rozdielu medzi predajnou cenou nehnuteľnosti a  výdavkami /hodnota nehnuteľnosti v dedičskom konaní a vyššie uvedené náklady, ktoré sme uviedli príkladom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, zdedili sme po mame dom a teraz ho chceme predať, budeme platiť daň z predaja a ZP ak ho nevlastnime 5 rokov ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď Veronika.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2021)

Dobrý deň, otázkam dane z predaja zdedenej nehnuteľnosti sa venujeme v mnohých našich odpovediach.

V otázke uvádzate, že ste zdedili nehnuteľnosť, pričom od nadobudnutia nehnuteľnosti dedením neuplynulo viac ako 5 rokov. Toto v prípade predaja zdedenej nehnuteľnosti nie je podstatné, lebo vo vašom prípade ide o dedenia v priamom rade.
Rozhodujúce vo vami uvedenom prípade je to, ako dlho bola vaša mama ako poručiteľka vlastníčkou nehnuteľnosti. Ak bola mama vlastníčkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja tejto zdedenej nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov a nemusíte ani podávať daňové priznanie. To isté sa týka aj odvodov na ZP.

Nezabudnite po predaji nehnuteľnosti podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti /miestne dane/, ktoré spravuje obec, informácie o uvedenom nájdete aj na stránke vašej obce v časti poplatky a dane.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, zdedila som po manželovi rodinný dom so záhradou, ktorý manžel vlastnil po svojich rodičoch vyše 25 rokov. Chcem sa spýtať ak by som chcela uvedený dom so záhradou, predať, či budem musieť platiť daň, ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnoati nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým manželom je oslobodený od platenia dane z príjmu a to v prípade, ak nehnuteľnosť bola vo vlastníctve poručiteľa 5 rokov. 

Keďže Váš manžel bol vlastníkom nehnuteľnosti 35 rokov, potom platí, že ak nehnuteľnosť Vy ako pozostalá manželka predáte, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmov a nemusíte preto ani podávať daňové priznanie.

Po predaji nehnuteľnosti treba vyporiadať miestnu daň - daň z nehnuteľnosti  ktorej správcom je obec.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, či som oslobodená od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ak som dedička po otcovi, ktorý zomrel v roku 2017 sme so sestrou zdedili dom s nadobudnutím platnosti v máji 2020. Otec dom vlastnil viac ako 5 rokov, avšak boli s mamou rozvedený od roku 2003.
Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 9 zákona o dani z  príjmov platí :

"Príjmy oslobodené od dane
(1) Od dane je oslobodený príjem
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,... "

Keďže vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v priamom rade, potom podstatné je to, ako dlho bol vlastníkom nehnuteľnosti v čase úmrtia poručiteľ. Ak bo poručiteľ bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej  dedením je oslobodený od dane z príjmu.

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

T.J. : Ak Váš otec bol vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov a Vy ste nehnuteľnosť ako dedičia v priamom rade predali, potom nemusíte nai podávať daň. priznanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
prosím o radu, po sestre sme zdedili byt, ktorý vlastnila 15 rokov, potomkov nemala, bola sama. Dedili sme traja a byt sme 4 mesiace po smrti predali. Aké máme povinnosti v rámci daní? Či sme oslobodený od daní? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade  - predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade - v zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že  aby predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením by bol oslobodený od dane z príjmu museli by ste byt ako dedičia vlastniť 5 rokov.

Keďže táto podmienka nie je vo Vašom prípade splnená, budete musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Príjmom bude cena, za ktorú nehnuteľnosť predáte a výdavkom bude ohodnotenie nehnuteľnosti v dedičskom konaní. Ako výdavok môžete zahrnúť aj poplatky spojené s predajom (správny poplatok pri podaní návrhu na vklad, poplatok za znal. posudok a pod). Až z rozdielu budete platiť daň z príjmu a  odvody na zdrav. poistenie (tlačivo nájdetena stránke financnasprava.sk na vyplnenie online).

Netreba zabudnúť na podanie čiastkového daň. priznania k dani z nehnuteľností podľa ust. zákona o miestnych daniach (správcom dane je obec).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, poprosil by som o odpoveď, či by bola oslobodená od dane z prijmu z predaja nehnuteľnosti - pozemku - moja matka, ktorá ho ide riešiť dodatočným dedičským konaním po jej nebohom otcovi. Otec jej zomrel v roku 2001 a teraz sme zistili, že ešte existuje pozemok na parcele "E", kde figuruje ako vlastník. Pokiaľ ho získa dodatočným dedením do svojho vlastníctva a následne predá svojmu synovi, platí doba 5 rokov na oslobodenie od daní z prijmu? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,

V prípade zdanenia, resp. oslobodenia príjmov z predaja zdedenej nehnuteľnosti, je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo dedením v nepriamom rade (inými osobami). O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). 

Nakoľko vo Vašom prípade ide o dedenie v priamom rade, príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Zákon pritom nemá osobitný postup v prípade dodatočného dedičského konania, preto treba postupovať podľa tohto ustanovenia. Preto ak uplynulo aspoň 5 rokov od kedy nebohý otec Vašej mamy nadobudol vec preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva, a Vaša matka zdedenú nehnuteľnosť predá, príjem bude od dane oslobodený. Dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa, nie rozhodnutím súdu. Daň sa platiť nebude. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
V januári 2021 mi zomrela matka, (som priamy dedič), vlastnili sme s matkou byt 1/2 na 1/2, takmer 21 rokov, chcem sa opýtať, či pri predaji tohoto bytu budem musieť podať daňové priznanie a daň z prijmu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
nakoľko ste byt vlastnili viac ako 5 rokov, čo platí aj pre Vášho právneho predchodcu, tak v zmysle zákona o dani z príjmov, bude príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Zdedili sme traja súrodenci byt po mame, ktorý vlastnila 55 rokov.
Aké poplatky a dane budeme platiť po predaji bytu?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,
ak Vaša mama bola vlastníkom bytu viac ako 5 rokov ku dňu úmrtia a vzhľadom na okolnosť, že vo Vašom prípade ide o dedenie v priamom rade, a byt chcete predať, potom platí, že príjem z predaja bytu je oslobodený od dane. Keďže Vaša mama bola vlastníkom bytu viac ako 5 rokov, nemusíte poďávať ani daňové priznanie k dani z prîjmov.

Po predaji bytu bude potrebné podať čiastkové priznamie k dani z nehnuteľnosti na prísl. obci podľa ust. zákona o miestnych daniach.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
môj otec spolu s 3 súrodencami zdedil takmer pred 3 rokmi byt po svojej sestre, ktorá žila sama, nebola nikdy vydatá a nemala žiadne deti. Byt vlastnila minimálne 20 rokov. Teraz mu prišiel list z Finančnej správy, že ma uhradiť daň z nehnuteľnosti. Notárka im v tej dobe poradila, aby byt predali za sumu, na akú ju ohodnotia v konaní, čo bolo 40 000 e a za tu sumu byt aj predali. Sumu si rozdelili a každý zo súrodencov dostal 10000 e.
Chcela by som Vás poprosiť o radu, či aj v tomto prípade musí zaplatiť daň z nehnuteľnosti.
Ďakujem vopred za odpoveď.
Simona

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade nie je podstatné to, ako dlho bola vlastníkom nehnuteľnosti poručiteľka, ale ako dlho boli vlastníkmi nehnuteľnosti dedičia, ktorý byt nadobudli do podiel. spoluvlastníctva. Keďže od dedič. konania neuplynulo viac ako 5 rokov, bolo povinnosťou dedičov v prípade predaja zdedenej nehnuteľnosti podať daňové priznanie.

Zrejme dedičia nepodali po predaji v zákonnej lehote daňové priznanie v lehote do 31.3. nasledujúceho roka po predaji zdedenej nehnuteľnosti, treba tak urobiť dodatočne, a to napriek tomu, že im nevznikne daň. povinnosť (rozdiel medzi cenou v dedič. konaní  a cenou, za ktorú nehnuteľnosť predali, rovná s 0 eur).Prîsl. tlačivo na podanie daň. priznania - typ B - nájdete na stránke Fin. správy SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
Zdedila som po strýkovi nehnuteľnosť, ktorú som následne za dva mesiace predala bez zisku. Musím podávať daňové priznanie ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.01.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že vo Vašom prípade išlo o dedenie v nepriamom rade, daňové priznanie musíte podať. Ak predajná cena bola rovnaká ako hodnota nehnuteľnosti v dedič. konaní, daň z príjmu platiť nebudete, ale daň priznanie musíte podať /neboli ste vlastníčkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať či budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej po smrti brata, ktorému to darovali naši rodičia. Brat zomrel v r. 2013.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dedič. konanie bolo cca v roku  2014, teda Vy ste vlastníčkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov a zrejme ste nehnuteľnosť už  predali resp. plánujete predať.

Ak je to tak a teda Vy ste vlastníčkou nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, nemusíte ani podať daňové priznanie. Keďže nemusíte podať daň. priznanie, nebudete ani platiť daň z príjmu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, po zomrelom bratovi som zdedil spolu so sestrou a neterou nehnuteľnosť, ktorú sme do roka predali. Chcem sa opýtať, či musím podať daňové priznanie? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň,
z otázky sme pochopili, že zdedenú nehnuteľnosť ste predali  do jedného roka od jej nadobudnutia.

Podľa ust. § 9 zákona o dani z príjmov platí, že príjem z  predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade,  čo jej aj Váš prípad,  je oslobodený od dane z príjmu až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič (podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti).

Vzhľadom na okolnosť, že ste Vy ako dediči nevlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, musíte podať daňové priznanie. Či budete platiť daň z príjmu uviesť nevieme; predmetom dane je rozdiel medzi výdavkami /ohodnotenie v dedič. konaní/ a príjmom z predajnej ceny. Medzi výdavky môžete zahrnúť aj poplatky spojené so spísaním kúpnopredajnej zmluvy, správny poplatok za návrh na vklad do katastra.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
prosím informáciu či som oslobodený od dane z predaja pozemku – ornej pôdy. Ide o pozemok, ktorý som zdedil po rodičoch v roku 2005. Rodičia ho kúpili a užívali od roku 1967.
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň. Pavel  PS: Pozemok som dedil spolu so súrodencami, ktorí sa dedičstva zriekli v môj prospech.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
áno, v danom prípade platí oslobodenie od dane z príjmov a keďže rodičia vlastnili pozemok viac ako 5 rokov, nemusíte podať ani daňové priznanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, zdedila som časť zo zostatku na účte + podiel na nehnuteľnosti po zosnulej babke. Dedila som nakoľko moja matka už nežije. Ďalší dediči boli súrodenci mojej matky (deti po zosnulej). Nehnuteľnosť sa do roka od dedičského konania predala. Prosím Vás o radu či musím v daňovom priznaní uviesť, čo som dedila. Daňové priznanie si podávam sama, nakoľko platím daň za prenájom inej nehnuteľnosti. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste zdedili podiel na nehnuteľnosti (pozemku), ktorý podiel po roku od dedičského konania ste predali.

Rozhodujúce pre posúdenie, či budete musieť podať daňové priznanie, je odpoveď na otázku, kedy nadobudla do svojho vlastníctva pozemok Vaša stará mama. Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov). T. j. : ak Vaša stará mama bola vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu a preto ani nemusíte podať daňové priznanie. Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Pokiaľ ide o dedenie finančných prostriedkov na bankovom účte, tieto v daňovom priznaní  neuvádzate, keďže daň z dedičstva bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať v roku 2019 som mal dedičské konanie po mame, zomrela v decembri 2018, keďže v roku 2019 som mal iba 17 tak môj otec vlastne zaobstarával a mal do pod dohľadom kým som 18 rokov nedosiahol, chcem sa spýtať či musím platiť daň z predaja nehnuteľnosti aj v prípade, že som to zdedil v 17 a otec bol iba opatrovateľ majetku. Mama pozemok vlastnila viac ako 5 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že teraz po dosiahnutí 18 rokov veku chcete nehnuteľnosť /pozemok/ predať.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že od dane z príjmu je oslobodený príjem okrem iných aj v prípade predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Keďže Vaša mama bola vlastníkom pozemku viac ako 5 rokov, príjem z predaja pozemku je oslobodený od dane z príjmu a DP ani nemusíte podávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Sme 3 súrodenci, sestre otec daroval v roku 2017 svoju časť nehnuteľnosti, v ktorej žil s manželkou od roku 1985. Ostatní dvaja súrodenci spolu so sestrou sme dedili po mame, ktorá zomrela v roku 2013. Otec zomrel v roku 2020. Chcem sa spýtať ako je to s platením dane z predaja nehnuteľnosti čo sa týka nás dvoch a sestry.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2020)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o zdedené podiely, tak ich predaj je podľa môjho názoru oslobodený od dane (išlo o dedenie v priamom rade, kde poručiteľ by bol pri predaji od dane oslobodený).

 

Naopak čo sa týka daru, tak tu ešte nie je splnená podmienky vlastníctva minimálne 5 rokov, a teda by sa daň z príjmu pri predaji darovaného podielu platiť mala. Tu ale pre úplnosť uvediem, že je možné uplatniť si aj daňový výdavok, ktorým je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ide o predaj domu 1/ 2 domu sme zdedili po nebohom otcovi v roku 1981 a druhu polovicu po matke, ktorá zomrela v roku 2015, osvedčenie o dedičstve na lv z roku 2015 a Dnot z roku 2016, budeme platiť daň z predaja? Za odpoveď vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2020)

Dobrý deň,
predpokladám, že ide o rodičovský dom. Tento dom zrejme Vaši rodičia vlastnili dlhé roky.

Ak je tomu tak, tak pri predaji nehnuteľnosti nebudete platiť žiadne dane, hoci dedičské konanie bolo ukončené v roku 2016. Pri tzv. priamom dedení sa do piatich rokov (potrebných pre oslobodenie od dane z príjmov) započítava aj doba, počas ktorej vlastnili nehnuteľnosti právni predchodcovia.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
po otcovi som spolu so sestrou zdedila byt, v ktorom býval celý život. Dedičské ešte len prebehne. Byt by chcela odkúpiť moja neter. Je možné byt prepísať pri dedičskom konaní priamo na ňu, aby sme sa oslobodili od platenia dane? V prípade, že byt prepíšu na mňa a moju sestru, budem musieť platiť daň ak byt predám neteri?
Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
v rámci dedičského konania nie je možné takým spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou, aby ju nadobudla Vaša neter.

V tomto prípade je potrebné čo najskôr právoplatne ukončiť dedičské konanie a po prepise nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností spísať s neterou kúpnu zmluvu na predaj bytu. Daňe z príjmu sa však nemusíte obávať. Podľa zákona o dani z príjmov, ak ide o priame dedenie, započítava sa do piatich rokov vlastníctva potrebných pre oslobodenie od dani z príjmov aj čas, kedy nehnuteľnosť vlastnil právny predchodca. Tzn. že nakoľko Váš otec býval v byte celý život (predpokladáme, že viac než 5 rokov), pri prevode bytu nebudete musieť platiť daň z príjmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, mama mala 2 sestry, jedna zomrela v 2019, a byt sa v dedičskom konaní prepísal na obidve sestry. Zosnulá sestra bola vlastníkom cca 15 rokov. Sestra by chcela mame vyplatiť podiel z toho bytu, vzťahuje sa potom na to daň ? Prípadne ako vykonať prevod vlastníctva, keď ide o sestru ?

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, ktorou sestra v podstate prevedie svoj podiel na druhú sestru.

Vzhľadom na okolnosť, že ide o dedenie v nepriamom rade, bude musieť podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením. Je to tak z dôvodu, že pri nepriamom dedení je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti dedičom. Nie je teda podstatné to, akú dobu bol vlastníkom nehnuteľnosti poručiteľ. Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti.

Pri podaní daň. priznania si bude môcť uplatniť výdavok, ktorým je tzv. všeobecná cena nehnuteľnosti podľa Civilného mimosporového poriadku, t. j. cena uvedená v uznesení o dedičstve, avšak iba 1/2, keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve, ako aj poplatky spojené so spísaním zmluvy, správyn poplatok za návrh na vklad do KN.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Zdedila som polovicu domu po mojom otcovi, zomrel v októbri 2019. Bol vlastníkom od roku 2011, do smrti ženatý. Teraz sa nám podarilo dom predať. Musíme platiť daň z predaja ? Dedíme zo zákona ja ako dcéra a jeho manželka. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.05.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Z uvedeného vyplýva, že keďže otec bol vlastníkom viac ako 5 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu. Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, v daň. priznaní sa neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodávate.

Je potrebné si len splniť povinnosť podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa zákona o miestnych daniach.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Sme traja súrodenci a v roku 2018 nám zomrel otec. Zdedili sme domček, v ktorom otec býval cca od roku 1980. Po dvoch rokoch od zdedenia domčeka sme ho predali. Chcem sa len uistiť, či sme oslobodení od platenia dane z predaja nehnuteľnosti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.03.2020)

Dobrý deň,
nie je podstatné ako dlho žil otec v predmetnom RD, ale ako dlho bol jeho vlastníkom.
V zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade, čo je Váš prípad,  alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa - otca.
Ak vychádzame z predpokladu, že Váš otec bol vlastníkom RD od r. 1980, potom príjem z predaja RD je oslobodený od dane z príjmu a DP ani nemusíte podať.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Nehnuteľnosť bola v dedičskom konaní nami ohodnotená presne na 21500 eur, ale za dva roky sme ju nedokázali predať tak ju teraz predávame za 18500 eur vznikne nám povinnosť zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2020)

Dobrý deň,
zo záporného rozdielu medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti + 18500 € mínus výdavok, ktorým je cena nehnuteľnosti zistená v dedičskom konaní  - 21500 € nemôže vyjsť povinnosť platiť daň z príjmu, lebo výsledok je záporné číslo.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Boli sme traja súrodenci, ktorý sme zdedili v roku 2017 po mame na základe dedičského konania nehnuteľnosť pozemok a rozpadnutý dom v hodnote 20 000 eur - znalecký posudok. V roku 2018 jeden zo súrodencov zomrel a jeho tretina po dohode prešla dedičským konaním na mňa. V roku 2020 to chceme predať. Môžeme predať svoje tretinové podiely za trhovú hodnotu a podiel, ktorý som zdedila po bratovi za symbolickú cenu? Aby som nemusel z jeho časti platiť daň z príjmu z predaja, keďže dedenie medzi súrodencami nie je priame dedenie a musel by som splniť podmienku 5 rokov vlastníctva jeho podielu dedením. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2020)

Dobrý deň,
podstatné vo Vami uvedenom prípade je kedy nadobudla nehnuteľnosť Vaša mama ako poručiteľ do  svojho vlastníctva.
Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).
T.j. : Pokiaľ Vaša mama vlastnila nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, príjem z predaja predmetných nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov  v rozsahu 2/3. Platí súčasne, že ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Ohľadom predaja podielu Vášho brata, ktorý ste nadobudli následne dedením v roku 2018, tu platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti - podielu 1/3  - keďže tento podiel nevlastníte ako dedič viac ako 5 rokov, bude predmetom dane z príjmu a ohľadom predaja tohto podielu budete musieť podať daňové priznanie.

Neznamená to však  že budete platiť daň z príjmu. Dani z príjmu podlieha rozdiel medzi príjmami (1/3 predajnej ceny) a výdavkom, ktorým vo Vašom prípade bude cena uvedená v osvedčení o dedičstve resp. uznesení o dedičstve a až rozdiel sa zdaní sadzbou dane 19 %. 
Výdavkom vo Vašom prípade môžu byť aj náklady na spísanie kúpnej zmluvy, poplatok za vklad na kataster, znalecký posudok.

Takže v konečnom dôsledku jedna vec je povinnosť podať daňové priznanie a druhá vec je vôbec či Vám vznikne daňová povinnosť /príjem mínus výdaj/.
Rozdelenie ceny spôsobom ako uvádzate v otázke, že jedna tretina bude predaná za inú cenu ako 2/3 neobstojí právne, ani z hľadiska daňového.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu. V marci 2017 mi zomrel otec a na základe dedičského konania v máji som sa stal majiteľom bytu. Matka, ktorá doteraz žije sa na konaní vzdala svojho podielu a vlastníkom som sa stal ja. Matka žije u mňa a chceme byt predať. Budem platiť daň z predaja bytu? Rodičia boli vlastníkmi bytu od roku 1960. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 9 ods. 1 písm. b/ zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený okrem iných aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením oslobodený od dane z príjmu,  daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie ani nepodáva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
zdedil som nehnuteľnosť 2020, ale je v inom kraji. Keď by som danú nehnuteľnosť predal a hneď tento rok kúpil za dane peniaze nehnuteľnosť tam kde pracujem a zdziavam sa budem platiť daň z predaja a odvody za zdedenú nehnuteľnosť. Alebo jediná možnosť neplatenia dane je byt vlastníkom 5 rokov. Ďakujem za radu ako by to bolo najvýhodnejšie. S pozdravom Juraj.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň, 
v otázke nepíšete kto bol poručiteľ vo vzťahu k Vám. Preto uvádzame v podstate dve možnosti,ktoré môžu nastať vo Vašom prípade. 

Je predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením  treba rozlišovať či ide o dedenia v priamom rade  (po otcovi, matke, starom otcovi a pod.) alebo dedenie v nepriamom rade (inými osobami - po tete, ujovi a pod.).

O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci).  V prípade dedenia v priamom rade ak nehnuteľnosť bola nadobudnutá dedením (postupným dedením)  alebo niektorým z manželov, príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je od dane z príjmu oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov). T.j. : Ak by ste napr. zdedili nehn. po starom otcovi a ten by ju vlastnil viac ako 5 rokov, potom je príjem z predaja oslobodený od dane. 

Ak by ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli dedením po poručiteľovi v nepriamom rade (napr. po ujovi, sestre, bratovi), príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmu až po uplynutí 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti Vami ako dedičom, t.j. až v roku 2025.

Poznamenávame, že výdavkom pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, ak tento príjem nie je oslobodený od dane (5 rokov)  je cena uvedená v dedičskom uznesení. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Ďakujem za predchádzajúcu odpoveď ohľadom dane s predaja. Doplním, že jedna sa o dedenie po sesternici nepriamy rad teda. Doplňujúca otázka ak by som predal danú zdedenú nehnuteľnosť hneď a zároveň kúpil za dane prostriedky nehnuteľnosť v meste kde pracujem (200km) a zdržujem sa budem musieť platiť daň z predaja ? Ďakujem Juraj.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň,

nie je podstatné, či za získané peniaze z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením kúpite alebo nekúpite ďalšiu nehnuteľnosť.

Ak by ste predali nehn. zdedenú v nepriamom rade teraz, pred uplynutím 5 rokov, potom od príjmu z predaja ako výdavok môžete odpočítať cenu nehnuteľnosti v zmysle uznesenia o dedičstve, náklady na spísanie zmluvy advokátom, správny poplatok za návrh na vklad a len zostatok by podliehal dani z príjmu a zdrav. odvodom.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť ako je to v mojom prípade po smrti mojej mami sme viacerí súrodenci čakáme na dedičské konanie, ja ako jeden z nich mám trvalý pobyt. Aké mám práva, aby  som mohol naďalej bývať v byte po smrti mojej mami.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2019)

Dobrý deň,

komu bol pridelený spis vo veci dedičského konania nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR podľa sídla okresného súdu trvalého pobytu Vašej mami v čase úmrtia - je potrebné hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu podľa dátumu úmrtia.

Podľa ust. § 473 Obč. zákonníka platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Otázkou je či byt bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, prípadne bol vo výlučnom vlastníctve Vašej matky a potom podľa toho sa odvíja aj veľkosť dedič. podielov. 

Ak ste v byte mali nahlásený trvalý pobyt a v tomto ste aj riadne bývali, bolo to Vaše obydlie, bude vecou dohody dedičov v rámci dedič. konania, či sa vzdajú svojich podielov na byte vo Váš prospech a Vy budete povinný ich vyplatiť z ich dedič. podielov na byte alebo bez povinnosti výplaty. 

Ak by ste na základe výsledkov dedič. konania nadobudli podiel na byte a rovnako aj Vaši súrodenci, možnosťou je následne spísať zmluvu o nájme ich podielov na byte a budete im musieť platiť nájomné za byt.

Z bytu Vás dedičia nemôžu vysťahovať, na to je potrebné súdne rozhodnutie. 

Otázka toho, či v byte môžete aj naďalej bývať nie je predmetom dedičského konania a notár o tejto otázke ani nemôže rozhodnúť.

Ak nebudete mať právnu istotu ako vec riešiť či už v rámci  dedičského konania alebo po jeho skončení môžete nás kontaktovať cestou našej, aby sme Vám pomohli.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať v roku 1993 manželka sa stala spoluvlastníčkou rodinného domu, tento rok sa stala vlastníčkou svojho podielu, ma nové papiere z katastra, a chceli by sme to predať, či sa vzťahuje aj na nás 19 % daň z predaja nehnuteľnosti. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2019)

Dobrý deň, 
v otázke je určitá nezrovnalosť a to v tom, že uvádzate, že vaša manželka stala spoluvlastníkom RD v roku 1993 a v roku 2019 sa stala vlastníčkou svojho podielu, čo právne nie je možné.

Možno ste chceli uviesť, že v roku 2019 sa stala vlastníčkou celej nehnuteľnosti napríklad na základe dedičského konania.
Doba vlastnenia nehnuteľnosti poručiteľom ak by sa jednalo o predka v priamom rade, sa započítava aj vašej manželke ako dedičovi. Ak táto doba bola viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu a daň z príjmu nebude platiť.

Ak by sme otázku nesprávne pochopili, napíšete do podotázok vašu pripomienku resp. upresnite otázku na základe čoho nadobudla vaša manželka nehnuteľnosť v roku 2019.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Poprosím odpoveď na otázku, či budem platiť daň z príjmu za tento rok predanej ornej pôdy, ktorú som zdedila po mame v roku 2018, a mama ju mala 10 rokov. Ďakujem. Zdenka.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň, 

v tomto prípade platí ust. § 9 ods. 1písm b/ zákona o dani z príjmov :

"Od dane je oslobodený príjem

(b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku."

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

Odpoveď : Nie, nebudete platiť daň z príjmu. Podmienkou však je, že nehnuteľnosť nebola zaradená v obchodnom majetku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledovnej veci:
v 2019 som zdedila nehnuteľnosť po otcovi (ten ju vlastnil od roku 1982) - v osvedčení o dedičstve je uvedená celková hodnota nehnuteľnosti 100 000 €.  Viem, že je to dedenie v priamom rade a aj to, že uplynulo viac ako 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti poručiteľom (tým zomretým), a preto by predaj nehnuteľnosti mal byt oslobodený od dane z príjmu.  Lenže, ak je na osvedčení o dedičstve uvedená celková suma zdedenej nehnuteľnosti 100 000 € a nehnuteľnosť by som predala do konca roka 2019 za 140 000 €, ako by to bolo s danou z príjmu a zdravotným poistením v tomto prípade?  Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň, podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov od dane je oslobodený príjem okrem iných aj v prípade predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva. Nie je podstatné to, za akú sumu nehnuteľnosť predávate.

T.j. : Ak nepodávate DP, potom neplatíte ani daň z príjmu ani odvody na zdrav. poistenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. V otázke Predaj nehnuteľnosti získaných dedením ma zaujíma prípad dedenia v priamom rade. Poručiteľka matka, dedič syn a dcéra. "Ak dôjde k dedeniu v priamom rade a je dokázateľne, že poručiteľ (zomrelý), vlastnil nehnuteľnosť viac ako päť rokov a dedič sa rozhodne túto nehnuteľnosť predať v krátkej dobe po úmrtí poručiteľa – je tento príjem z predaja nehnuteľnosti plne oslobodený od dane z prijmu. " ďalej uvádzate, že "Rozhodujúcim časom na určenie päťročného vlastníctva na oslobodenie od dane pri predaji nie je teda doba vlastníctva dediča, ale doba vlastníctva poručiteľa. ". Keď sa nehnuteľnosť predá cca za 120 000  €,  nebude sa platiť daň a ani netreba podávať daňové priznanie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2019)

Dobrý deň, 

zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Od dane je oslobodený príjem okrem iných aj

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).
  • Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň. Mama (fyzická osoba) zdedila (v r.2018) po otcovi urbár, ktorý vlastnil viac ako 5 rokov. Keď ho v r. 2019 predá za sumu uvedenú v dedičskom konaní, bude oslobodená od dane z príjmu? Ďakujem

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, Vaša mama nebude platiť daň z príjmu pri predaji tejto nehnuteľnosti. V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov platí, že od dane je oslobodený príjem: "z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)". Nakoľko uvádzate, že matkin otec vlastnil nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, sú všetky podmienky splnené.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, zdedila som nehnuteľnosť po otcovi, ktorý umrel v Júli 2017. Otec nadobudol nehnuteľnosť darovaním od svojej matky v apríli 2017. Chcela by som predať svoj podiel nehnuteľnosti otcovmu bratovi, ktorý vlastní druhu časť nehnuteľnosti. Môžem k daňovému priznaniu za predaj nehnuteľnosti priložiť znalecký posudok, ktorý som si dala vypracovať alebo je potrebné doložiť rozhodnutie o dedičstve? S pozdravom Eva 

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň,  
k podanému daňovému priznaniu netreba prikladať žiadne doklady, doklady je potrebné predložiť len správcovi dane v prípade daňovej kontroly.

Ako výdavky  pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia, pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením po 31.12.2015 je výdavkom tzv. všeobecná cena podľa Občianskeho súdneho poriadku, t. j. cena uvedená v osvedčení o dedičstve, resp. uznesení o dedičstve. Ako výdavky môžete tiež uplatniť fin. prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely, poplatok za znalecký posudok, správny poplatok za návrh na vklad, poplatok pre advokáta za spísanie zmluvy.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som poradiť ohľadne predaja nehnuteľnosti. Jednalo sa o dom, ktorý som zdedil po svojich rodičoch. Rodičia dom vlastnili viac ako 50 rokov. V mojom dedičstve bol dom cca. 1 rok avšak kvôli nevyužívaniu som sa nehnuteľnosť rozhodol predať. Som povinný platiť daň z nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, na konci Vašej otázky sa pýtate na daň z nehnuteľnosti avšak z celej Vašej otázky vyplýva daň z predaja nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, budeme predpokladať, že sa pýtate na daň z príjmu  z predaja nehnuteľnosti. Podľa Zákona o dani z príjmov v tomto prípade daň neplatíte. Príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade sú oslobodené od dane ak ju poručiteľ vlastnil aspoň 5 rokov. §9 ods. 1, písm. b) Zákona o dani z príjmov hovorí, že od dane sú oslobodené príjmy: "z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) ...". Teda vzhľadom na to, že Vaši rodičia vlastnili nehnuteľnosť viac ako 5 rokov, nemusíte platiť žiadnu daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne toho, či som povinná uhradiť daň z predaja zdedeného bytu, ktorý som zdedila spolu so sestrou po ich smrti. Rodičia boli vlastníkmi bytu 15 rokov. Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 9 zákona o dani z príjmov  od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade a to ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Keďže Vaši  rodičia boli vlastníkmi bytu 15 rokov, príjem z predaja je oslobodený od dane z príjmov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informáciu. Môj otec dostal darom polovicu bytu (byt je na polovicu so sestrou) otec umrel skôr ako prešlo 5 rokov od darovania. Kedy môže mama bez poplatkov navyše hýbať s bytom? Mama zdedila otcovu časť bytu skôr ako uplynulo päť rokov od darovania. Zaniká päťročná lehota darovaného bytu otcovým úmrtím? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, pokiaľ mama zdedila nehnuteľnosť, ktorú dostal otec darom a neuplynula ešte 5 ročná lehota, potom to ešte automaticky neznamená, že bude platiť daň alebo zdravotné odvody pri predaji bytu. Dôležité je, za akú sumu sa tento byt predá. Pokiaľ bude byt predávaný za sumu rovnakú ako tú, ktorú mal v čase, keď bol byt darovaný otcovi, potom sa neplatí žiadna daň a ani odvody.

Hodnota bytu v čase, keď ju otec získal do vlastníctva darom, sa môže určiť napríklad znaleckým posudkom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobry den, chceli by sme poradit v pripade - Ide o zdedeny RD, dvom surodencom (obaja rodicia su zosnuli). Jeden surodenec s rodinou byva v RD 30 rokov aj s rodicmi. Kedze neucinili s majetkom inak, dedicskym konanim zdedili majetok surodenci na polovicu. Surodenec, ktory tu nebyva, chcel aby sme ho vyplatili, ale z financneho hladiska to nie je mozne. Odstavil spodne podlazie, kde byvali rodicia, vypol / odstavil kurenie - uz to trva tri roky... a odmieta akukolvek investiciu do domu. Nuti nas dom predat, chceli sme ho trochu opravit, pretoze je na nom rozrobene zateplenie, ktore sme zacali my s rodicmi (financne) este pred cca 6 rokmi. Hlavny problem, alebo otazka je, ze pred tyzdnom nas postavil do hotovej veci - ze sem ubytuje svojich kolegov od buduceho tyzdna.... Povedal to iba slovne - kde sa muz vyjadril, ze s tym nesuhlasi - kedze energie platime zalohovo len my a nie su tu zvlast pripojky na dve domacnosti. Chceli by sme vediet - ake pravo mame my - z pohladu dovolenia cudzim najomnikom - kedze nemame od neho nic pisomne.... ako chce platit energie.... a este ako so spolocnymi priestorami - prizemna pivnica, ktora je dostupna obom spoluvlastnikom, kde my mame ulozeny svoj majetok (v jednej miestnosti). A teda - otazka, aj ake ma surodenec prava, kedze tu nema trvaly pobyt a nestara sa o pozemok, ani nehnutelnost nijakym sposobom. Moze si to dovolit ? Nie je na to zakon, alebo paragraf - akym sa mozeme branit? Nechceme mu absolutne "zakazovat", aby si tam dal najomnikov -ale chceme vediet aky je zakonny postup - ked ide o spolocne vlastnictvo. Vdaka

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti platí, že sa spoluvlastníci musia na hospodárení so spoločnou vecou dohodnúť (zákonná úprava sa nachádza v ustanoveniach § 137 až 142 Občianskeho zákonníka). Ak sa im nepodarí dohodnúť, majú o spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou hlasovať, nakoľko však túto nehnuteľnosti vlastnia súrodenci rovnakým podielom, hlasovanie neprichádza do úvahy. Hospodárením so spoločnou vecou je aj uzatvorenie nájomnej zmluvy, hoci iba na časť spoločnej nehnuteľnosti. Rovnako je potrebné uviesť, že na nájomnej zmluve musia byť obaja spoluvlastníci uvedení ako prenajímatelia, inak je možné nájomnú zmluvu napadnúť pre jej relatívnu neplatnosť. Ak síce súhlasíte s prenájmom časti nehnuteľnosti, ale chcete, aby boli presne určené pravidlá (najmä spôsob splácania energií a prístup k určitým častiam nehnuteľnosti a prístup k jednotlivým častiam nehnuteľnosti - predmetom nájmu nemusí byť aj pivnica) odporúčam Vám dohodnúť sa na konkrétnych podmienkach prenájmu s druhým spoluvlastníkom. On Vás nemôže nútiť k tomu, aby ste bez Vašej vôle ubytovali cudzie osoby v spoločnej nehnuteľnosti, k tomu nemá žiadne právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti (Správne právo)

Dobrý deň, nám na moje meno v osobnom vlastníctve nehnuteľnosť - 1/2 rodinného domu zdedená po smrti matky a druhá 1/2 darovaná od ešte žijúceho otca - obidve skutočnosti nastali počas manželstva. Som vydatá máme dve deti. Zaujíma ma nárok môjho manžela na nehnuteľnosť pri rozvode a aj v prípade mojej smrti. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň  

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.”

 

Čo sa týka daru, je podstatné ako bola formulovaná darovacia zmluva, teda či ste boli obdarovaná len Vy alebo aj Váš manžel. Pokiaľ ste boli obdarovaní obaja nadobudli ste dar do podielového spoluvlastníctva, pokiaľ ste boli obdarovaná len Vy, dar je vo Vašom výlučnom vlastníctve. 

 

Čo sa týka dedenia, dedí sa buď na základe zákona alebo na základe závetu. 

 

Pokiaľ nezanecháte závet podľa § 473 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.” Pokiaľ by ste spísali závet, treba myslieť na § 479 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.”

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Daň z predaja zdedenej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku