Máte
otázku?

Prenechanie majetku veriteľom pri dedení


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Žilina

Otázka: Prenechanie majetku veriteľom pri dedení

1. Je možné prenechať majetok veriteľom na úhradu dlhov, prípadne na likvidáciu a konvokáciu, ak odhadovaný majetok len mierne prevyšuje dlhy a dedič ho z nejakého dôvodu nechce prijať? (Je to očakávané dôsledkom očakávaného dodedenia po prapredkoch). Je takisto potrebné pripomenúť, že odhadovaná tabuľková hodnota majetku je pri predaji prakticky nedosiahnuteľná vďaka menšinovým podielom, veľkému množstvu mini podielov na pôde a TTP. 2. Ak by to bolo možné, mohlo by sa dedenie predĺžiť a prípadná suma získaná dražbou by mohla byť nižšia ako pôvodný notársky odhad. Môže v takejto situácii veriteľ súdne žiadať dediča o doplatenie rozdielu z jeho vlastného majetku? Alebo sa po likvidácii veriteľ považuje za vyplateného?

Odpoveď: Prenechanie majetku veriteľom pri dedení

Dobrý deň. 

Ak je dedičstvo predlžené (tzn. ak vám poručiteľ zanechal viac dlhov ako majetku), môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Takáto dohoda však podlieha schváleniu súdu, ktorý ju schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

Preto prenechať dedičstvo veriteľom môžete len na základe dohody s nimi. Ak k takejto dohode nedôjde, nariadi sa likvidácia dedičstva. Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov a preto si nemôžu už veritelia voči dedičom uplatňovať žiadne neuspokojivé pohľadávky. 

Trápi vás "Prenechanie majetku veriteľom pri dedení" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prenechanie majetku veriteľom pri dedení" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava