Náš tím

Milan Ficek
Milan Ficek
advokát - líder tímu
02/ 322 222 47
advokat@ficek.sk

Milan Ficek

Vek: 37 rokov
Prax v advokácii: 13 rokov (10 rokov ako advokát)

Advokát a predseda rozhodcovského súdu, zastupuje klientov, rozhoduje spory a vydáva rozhodcovské rozsudky.

Milan: "Naša kancelária je garantom spravodlivosti. Advokát má dozerať nad spravodlivosťou a zasiahnuť vždy tak silno, ako je to len možné v záujme klienta."

Milan pravidelne spolupracuje s Hospodárskymi novinami, reportérmi televízie JOJ a televízie Markíza a vyjadruje sa k aktuálnym legislatívnym problémom ako aj kontroverzným súdnym rozhodnutiam. Publikuje články vo viacerých celoslovenských internetových a tlačených médiách.

Milan získal počas svojej praxe významné skúsenosti s právom nehnuteľností, majetkovým vysporiadaním, rodinným právom a trestným právom.

Milan je lídrom advokátskej kancelárie a riadi spolupracujúcich advokátov a advokátskych koncipientov združených v advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ.

Milan taktiež prednáša a radí odborníkom v realitnom prostredí a je často odporúčaný odborníkmi vzhľadom na svoje skúsenosti a schopnosti. Tiež zastupuje významných a úspešných klientov z rôznych oblastí súkromného a verejného života.

Poslaním právnej praxe Milana je budovať silné vzťahy so svojimi klientmi, pričom verí, že vzťahy sú základným pilierom jeho práce.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

Hlavné oblasti praxe (špecializácia)

Právo nehnuteľností
Majetkové vysporiadanie
Rodinné právo
Trestné právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
Samostatný advokát (2009-2010)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii FICEK a FICEKOVÁ (od 2010)
Predseda Rozhodcovského súdu Bratislava (od 2014)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2007 - titul JUDr.)JUDr. Milan Ficek sa vyjadruje pre TV Markíza

JUDr. Milan Ficek sa vyjadruje pre TV JOJ

HOSPODÁRSKE NOVINY: Klienti manželov v práci ocenia
Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.