Máte
otázku?

Vrátenie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Banská Bystrica

Otázka: Vrátenie vodičského preukazu

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, či sa môj manžel, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie dňa 24. 2. 2014, musí podrobiť psychologickému vyšetreniu. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

Dobrý deň,

na presné zodpovedanie Vašej otázky bude potrebné, špecifikovať za čo konkrétne bol Vášmu manželovi vodičský preukaz zadržaný. Podľa § 91 ods. 4 zákona o cestnej premávke  Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Podľa § 91 ods. 6 ZCP Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

Zákon teda predpokladá viaceré situácie, kedy musí držiteľ vodičského oprávnenia podstúpiť psychologické vyšetrenie.

Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, akým spôsobom mám požiadať o vrátenie vodičského preukazu. Teda, či to mám urobiť osobne alebo písomne a kto je príslušný orgán – dopravný inšpektorát alebo okresné riaditeľstvo PZ? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 09.05.2024)

Dobrý deň,

o vrátenie vodičského preukazu sa žiada písomne a adresuje sa na Okresné riaditeľstvo PZ. Avšak ak Vám ešte neuplynul trest zákazu činnosti, tak musíte najskôr podať na súd žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (za predpokladu, že polovica trestu bola vykonaná). Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu podáte žiadosť o vrátenie vodičského preukazu na OR PZ a vodičský preukaz Vám bude vrátený. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, ak mi bol vodičský preukaz súdom zadržaný kvôli dopravnej nehode, musím ísť po jeho vrátení na preskúšanie? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 05.04.2024)

Dobrý deň,

§ 91 zákona č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke ustanovuje, že držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti vtedy ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Ďalej tiež vtedy ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky. Ak sa Vás niektorá z vyššie uvedených vecí týka a orgán Policajného zboru rozhodne o preskúšaní odbornej spôsobilosti alebo o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, určí Vám aj skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých budete preskúšaný alebo z ktorých sa podrobíte doškoľovaciemu kurzu a následne Vám vrátia vodičský preukaz. Ak takéto rozhodnutie nedostanete tak preskúšanie nemusíte absolvovať, bez tohto rozhodnutia Vás ani na preskúšanie autoškola neprihlási. 


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, minulý rok mi bol zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Súd mi udelil trest zákazu vedenia motorových vozidiel na 24 mesiacov a podmienečný trest odňatia slobody. Už uplynulo 12 mesiacov od rozhodnutia súdu. Chcem sa opýtať, či je možné požiadať o vrátenie vodičského preukazu, keďže mi bol už predtým zadržaný za podobný priestupok. Vtedy to však riešil iba dopravný inšpektorát a od termínu jeho vrátenia do termínu vydania aktuálneho rozsudku neubehlo 10 rokov. Do obdobia desiatich rokov chýbajú necelé dva mesiace. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
ak Vám bol súdom v trestnom konaní uložený trest, vodičský preukaz Vám nevrátia skôr ako po uplynutí trestu. V tomto prípade je možné postupovať tak, že najprv požiadate súd o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a následne keď súd vyhovie Vašej žiadosti, požiadate dopravný inšpektorát o vrátenie vodičského preukazu.


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu, ktorý mi bol zadržaný na 42 mesiacov za jazdu pod vplyvom alkoholu. Súd mi ho zadržal. Čo musím urobiť? Musím ísť na preskúšanie, testy, k psychológovi, psychiatrovi a podobne? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade môžete po uplynutí polovice trestu požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ste viedli riadny život a preukázali ste, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Ak tak súd rozhodne a podmienečne Vám upustí od výkonu zvyšku trestu, budete môcť vykonať všetky úkony potrebné podľa zákona o cestnej premávke, aby Vám riadne vrátili vodičský preukaz.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, bol mi odobraný vodičský preukaz za alkohol. Po uplynutí polovice trestu som požiadal o odpustenie zvyšku zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Súd uviedol, že mi tento trest podmienečne odpustí s podmienkou na 20 mesiacov šoférovanie. Pôvodný trest som mal stanovený na 24 mesiacov. Čo ma ďalej čaká? Treba ísť s týmto rozhodnutím o odpustení trestu na políciu? Bude potrebné znova vykonávať skúšky pre vodičské oprávnenie? Súd konkrétne postup neurčil, len odpustil trest zákazu šoférovania. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
tzv. preškolavacie kurzy, resp. povinnosť absolvovať ich upravuje ustanovenie § 92 ods. 8 zákona 9/2008 Z.z. o cestnej premávke. Ide o špecifické prípady odobratia vodičského oprávnenia.

Ak vo Vašom prípade bol vodičský preukaz zadržaný iba za alkohol za volantom, s veľkou pravdepodobnosťou podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a zákona č. 9/2008 Z.z. o cestnej premávke, nebudete musieť absolvovať preškolenie.

Stačí príslušnému dopravnému inšpektorátu, kde je Váš vodičský preukaz zadržiavaný predložiť právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, mám jednu otázku. V roku 2015 mi bol na 12 mesiacov odobratý vodičský preukaz za alkohol. Trest už dávno skončil a pokutu som zaplatil, ale mal som sa podrobiť aj vyšetreniu u psychológa ohľadom závislosti, na ktoré som doteraz nešiel. Môže to spôsobiť nejaký problém a je potrebné priniesť lekárovi aj nejaký dokument od polície?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade odobratia vodičského preukazu je potrebné podrobiť sa i vyšetreniu u psychológa. Častokrát je podmienkou vrátenia vodičského preukazu i preskúšanie v autoškole. Zdržanie vodičského preukazu sa riadi režimom zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z..

Odpykaním si trestu a zaplatením pokuty však nezískate zadržaný vodičský preukaz automaticky. Každý vodič, ktorý sa dopustí priestupku alebo prečinu v súvislosti s požitím alkoholu pred jazdou, sa musí podrobiť preskúmaniu zdravotnej a aj psychickej spôsobilosti. Psychickú spôsobilosť vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva preskúma psychiater. Ak psychiater zistí závislosť na alkohole alebo iných návykových látkach, je to dôvod na odobratie vodičského oprávnenia. V tom prípade vodičský preukaz dopravný inšpektorát vodičovi nevráti, nakoľko závislosť na alkohole vylučuje spôsobilosť viesť motorové vozidlá.

Ak psychiater nezistí závislosť na alkohole a iných návykových látkach, dopravný inšpektorát rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa a určí primeranú lehotu na jeho vykonanie. O absolvovaní psychologického poradenstva musí dopravnému inšpektorátu predložiť doklad. Psychologické poradenstvo je spoplatnené. Ak sa vodič v stanovenom termíne nepodrobí poradenstvu, dopravný inšpektorát mu vodičské oprávnenie odoberie.

Každý, kto nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla, sa musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z predpisov o cestnej premávke (testy).

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz, vodičský preukaz, čestné vyhlásenie
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára príp. zdravotnú dokumentáciu
  • rozhodnutie z polície (pri odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch

Podľa ustanovenia § 91 odsek 4 zákona o cestnej premávke je držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V rozhodnutí s dopravného inšpektorátu by ste mali mať uvedenú lehotu na splnenie podmienky v rámci psychologického vyšetrenia. Pokiaľ ste túto podmienku nesplnili nevrátia Vám vodičský preukaz. Avšak v prípade ďalšieho postupu je potrebné kontaktovať orgán, ktorý vydal rozhodnutie o odobratí vodičského preukazu. 

Pri odobratí vodičského preukazu je potrebné väčšinou preskúmať nielen psychologickú spôsobilosť, ale aj zdravotnú a odbornú spôsobilosť.

Vo Vašom prípade je potrebné postupovať v zmysle rozhodnutia polície a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, a to tak, že by ste sa mali podrobiť psychologickému vyšetreniu, a ak sa v rozhodnutí uvádza, že Vám uložili aj povinnosť doškoľovacieho kurzu, je potrebné ho absolvovať. 


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, prajem. Nafúkal som za volantom a musím ísť na psychiatrické vyšetrenie. Ako prebieha takéto vyšetrenie a čo od mňa budú očakávať? Veľmi pekne Vám ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Hovorí o tom Metod. pokyn MZ SR, ktorý nájdete tu : http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=979

 

Konkrétny lekár - psychiater Vám povie konkrétny postup.

Poplatok u lekára hradíte zo svojho.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

S toutou témou súvisí moja otázka, či je možné dostať ďalšiu pokutu vo výške 300 eur a ročný zákaz jazdy bez vodičského oprávnenia, ak som nezaplatil predchádzajúcu pokutu do 15 dní a bol som zastavený v čase, keď mi bolo zadržané vodičské oprávnenie (približne 30. deň). Toto sa mi naozaj stalo. Nie je takéto konanie protiprávne?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, ak ste jazdili bez vodičského oprávnenia, potom ste sa dopustili skutku, za ktorý Vám bol uložený bohuzial oprávnene trest. Uloženie trestu zákazu činnosti je v súlade s právnym poriadkom.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať o situáciu, keď som spôsobil dopravnú nehodu na križovatke pre nedanie prednosti. Prívolaná dopravná polícia všetko zdokumentovala, vinu som priznal a dostal som blokovú pokutu 50 eur. Keďže som nemal hotovosť na zaplatenie na mieste, dostal som štandardný doklad o pokute s tým, že mám zaplatiť danú sumu do 15 dní a jazda mi bude povolená na území SR tiež na 15 dní. Bohužiaľ, nemal som z čoho zaplatiť. V schránke som následne našiel dopis, v ktorom stálo, že orgán Policajného zboru vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu do 30 dní po uplynutí lehoty pre splatenie pokuty. Oznámili mi tiež, že sa vec postupuje na výkon rozhodnutia a vodičský preukaz sa vráti až po ňom. Neskôr mi prišlo Oznámenie o konsolidácii a výzva na splnenie povinnosti zaplatiť 50 eur, čo som ihneď uhradil. A teraz k podstate: Môžem si ísť pre vodičský preukaz na dopravný inšpektorát, keď im ukážem potvrdenie o zaplatení tých 50 eur? Ďakujem za Váš čas a odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o cestnej premávke sa zadržaný vodičský preukaz musí byť bezodkladne vrátený držiteľovi hneď ako pominú dôvody jeho zadržania. V prípade, že Vám bol vodičský preukaz zadržaný iba z dôvodu, že ste pokutu neuhradili včas, tak Vám policajný útvar musí bezodkladne vrátiť vodičský preukaz po uhradení pokuty. Ak Vám doteraz nebol vodičský preukaz vrátený, odporúčam Vám navštíviť príslušný policajný útvar a preukázať im úhradu pokuty. Je možné, že úhradu doteraz neevidujú na polícii, prípadne ju nesprávne zaradili. Po preukázaní dokladu o úhrade mám za to, že Vám vodičský preukaz obratom vrátia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.