Máte
otázku?

Náš tím

Barbora Ficek
JUDr. Barbora Ficek
advokátka
02/381 04 750
advokat@ficek.sk

Barbora Ficek

Prax v advokácii: 17 rokov (13 rokov ako advokátka)

Advokát a partner v advokátskej kancelárii Ficek & Partners.

Právu sa venujem už takmer 20 rokov, začínala som pracovať v advokátskej kancelárii ešte počas svojho štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave. 

Som vydatá a s manželom máme jedného synčeka. Myslím si, že ženy to majú v advokácii ťažšie, pretože okrem práce ich čaká aj starostlivosť o rodinu a domácnosť. Súhlasí s tým môj manžel advokát? Opýtajte sa ho :)

Mám rada svoju prácu s klientmi, s kolegami a kolegyňami. Rada sa s Vami stretnem a pomôžem Vám vyriešiť Váš problém, najčastejšie v oblasti rodinného práva.

 

Venujem sa najmä tomuto právu: rodinné právo, dedičské, občianske právo.

Nevenujem sa: obchodnému, konkurznému právu, právu duševného vlastníctva a sociálneho zabezpečenia. 

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
V advokácii začínala už počas štúdií na vysokej škole (od r. 2003)
Advokát a partner v Advokátskej kancelárii Ficek & Partners (od 2010)

Členstvo v advokátskych komorách
Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2001-2006 - titul Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2008 - titul JUDr.)

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.