Máte
otázku?

Náš tím

Boris Gál
JUDr. Boris Gál
advokát
0915498500
advokat@ficek.sk

Boris Gál

Pomoc pri riešení problémov druhých a tiež pomoc pri predchádzaní vzniku problémov považujem za podstatu advokátskeho povolania.
 
Základom výkonu advokácie je podľa mňa profesionálny prístup, vecná argumentácia a dôvera vo vzťahu advokát - klient. 
 
Pri výkone tohto povolania je dôležitá práca s ľuďmi a pochopenie ich problémov. Snažím sa preto pristupovať k prípadnom na jednej strane empaticky a na strane druhej s potrebnou dávkou profesionálneho nadhľadu.  
 
Praktický výkon povolania sa snažím spojiť s neustálym vzdelávaním.
 
Okrem skúseností z výkonu advokácie mám skúsenosti aj z výkonu funkcie sudcu na okresnom súde, čo mi pomáha pozerať sa na problémy klientov z viacerých uhlov pohľadov. Po zhodnotení akéhokoľvek právneho problému sa snažím zabezpečiť pre klienta ten najlepší spôsob riešenia.
 
Zaujímavou súčasťou práce advokáta je súperenie s druhou stranou a s tým súvisiace zastupovanie klientov na súde a príprava procesných podaní.
 
Venujem sa najmä tomuto právu: občianske, obchodné, rodinné právo, trestné. 
 
Nevenujem sa: právu sociálneho zabezpečenia a právu duševného vlastníctva. 

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti: 
Advokát zapísaný v zozname SAK (od roku 2019)
Sudca na Okresnom súde (rok 2020)
Advokát zapísaný v zozname SAK (v súčasnosti)
 
Členstvo v advokátskych komorách:
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity Trnave, odbor právo (2008 - 2013 - titul Mgr.)
Právnická fakulta Trnavskej Univerzity Trnave, odbor právo (2016 - titul JUDr.)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.