Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobry den, mam uzavretu zmluvu na dobu urcitu a to na jeden rok. V zmluve nie je zakotvena skusobna doba a vypovedna lehota zo strany zamestnanca je stanovena na 2 mesiace. Chcela by som skoncit pracovny pomer a tym padom by som chcela vediet, ci sa v tomto pripade mam riadit pracovnou zmluvou alebo Zakonnikom prace. Zakonnik prace stanovuje vypovednu lehotu zo strany zamestnanca na 1 mesiac ak pracovny pomer trva menej ako rok (som zamestnana iba 1 mesiac). Je v tomto pripade Zakonnik prace nadradeny pracovnej zmluve? Chcela by som totiz skoncit co najskor. Takisto by som chcela vediet, ci moze odo mna zamestnavatel vymahat nejake peniaze, ak nezotrvam pocas vypovednej doby v zamestnani? V pracovnej zmluve nemam dojednane ziadne naroky zamestnavatela na penaznu nahradu. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nemáte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, do úvahy neprichádza skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o výpoveď a výpovednú dobu, tak Zákonník práce výpovednú dobu upravuje najmä v ustanovení § 62, kde pre rôzne okolnosti určuje rôzne dĺžky výpovedných dôb. Vo všeobecnosti sú však výpovedné doby konštruované ako minimálne, a preto usudzujem, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj dlhšie výpovedné doby než sú tie, aké určuje Zákonník práce. V tomto smere preto považujem za rozhodujúcu pracovnú zmluvu.

Pokiaľ dáte výpoveď avšak na pracovnej pozícii nezotrváte počas výpovednej doby, tak zamestnávateľ by mal nárok na peňažnú náhradu najviac vo výške súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby iba za predpokladu, že ste to mali písomne dohodnuté (pozri ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce). Ak však takáto písomná dohoda absentuje (ak to nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve), zamestnávateľovi takýto nárok nevzniká.

Zamestnávateľ by mohol mať voči Vám nárok na náhradu škody, avšak iba za predpokladu, ak by z Vašej strany došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru a zamestnávateľ by Vám oznámil, že trvá na pokračovaní pracovného pomeru, pričom Vy by ste napriek tomu do práce nenastúpili.

Záverom už len dodávam, že pokiaľ máte záujem ukončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie a bez komplikácií, skúste so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Potrebovala by som poradiť, nakoľko som zamestnaná od 1. 12. 2020 na TPP, to znamená, že som v skúšobnej dobe, ale od 14. 12. som na PN kvôli chrbtici, nakoľko pracujem ako pokladníčka no vykladám ťažké veci a ostala som práceneschopná. Nemám to kvalifikované ako prac.úraz, ale chorobu.
15. 12. 2020 mi bolo poštou doručené skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe ale obišli paragraf, ktorý sa týka PN podľa ZP. Telefonicky som niekoľkokrát kontaktovala zamestnávateľa, mailom tiež. Komunikovala som len s jeho účtovníčkou, údajne riaditeľ povedal, že to nie je protizákonné a oni konali správne a môžu so mnou ukončiť pracovný pomer aj počas trvania PN.
Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať, či ich konanie je správne alebo to čo som sa dočítala v ZP je pravdivé, že počas trvania PN zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer nemôže. V prípade, že by bola pravda na mojej strane, ak by som to podala ďalej na súd kto by v tomto prípade platil trovy konania? Alebo akým iným spôsobom toto vyriešiť ? Inšpektorátom práce ? Budem veľmi vďačná za Vás názor a radu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.12.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ s Vami mohol skončiť prac. pomer v skúšobnej dobe. Vo Vašom prípade sa nejedná o skončenie prac. pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa počas Vašej PN, kde v zmysle ust. § 64 ZP platí zákaz výpovede. Postup zamestnávateľa je legálny v zmysle ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
moja otázka sa týka zákonníka práce. Poprosím Vás o informáciu, ak som uzatvoril pracovný pomer na dobu neurčitú s tým, že pracovná zmluva obsahuje informáciu „Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na skúšobnej dobe v trvaní: 3 mesiace“, budem môcť podať žiadosť o rozviazanie prac. pomeru podľa zákona o ukončení prac. pomeru v skúšobnej dobe okamžite ? Aj napriek tomu, že zmluva ďalej uvádza „Dĺžka výpovednej doby je stanovená v § 62 Zákonníka práce zákon č.311/2001 Z. Z. V znení neskorších predpisov“.
Uzatvoril som totiž prac. pomer u zamestnávateľa, no celkovo mi v zmluve napísal inú pracovnú pozíciu, než sme sa dohodli. Dokonca znížil mzdu, než na ktorej sme sa dohodli na pohovore. Možno som zmluvu nemal podpísať, ale rozhodol som sa prijať prac. pomer s vedomím, že využijem možnosti skúšobnej doby. Budem mať nejaké problémy pri podaní žiadosti o ukončení pomeru ? Ďakujem.
Erik

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 45 ZP platí :

"Skúšobná doba
(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.
(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.
(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.
(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu."

Podľa ust. § 72 ZP platí :

"Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

Z uvedených zák. ustanovené vyplýva, že pokiaľ plynie skúšobná doba, na ktorej ste sa v pracovnej zmluve dohodli, nepotrebujete podávať žiadosť o skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe. Vy jednoducho zamestnávateľovi oznámite písomne, najlepšie dopor. listom, že ukončujete prac. pomer v skúšobnej dobe.  Dôvod skončenia prac. pomeru nemusíte uvádzať. Z ust. § 72 ods. 2 ZP vyplýva, že toto oznámenie o skončení prac. pomeru v skúšobnej dobe je treba zaslať zamestnávateľovi aspoň 3 dni vopred, keď sa má PP skončiť. Nedodržanie uvedenej lehoty nemá právne následky v tom, že by bol tento úkon z Vašej strany postihnutý neplatnosťou. Treba však myslieť aj na to, že zamestnávateľ má svoje prac. úlohy, ktoré plnia jeho zamestnanci a tiež sa potrebuje zariadiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem podal som doporučene poštou žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu 30.11.2020 z dôvodu neposkytnutia príspevku na stravovanie formou stravných lístkov od mesiaca marec až október 2020. Uviedol som v žiadosti o ukončenie pracovného pomeru, aby dlžný príspevok na stravovanie bol vyriešený v mesiaci november 2020. Alebo najneskôr ku dňu výplaty mzdy za mesiac november 2020. V prípade nedoriešenia problému zo strany zamestnávateľa by som Vás chcel požiadať o radu ako postupovať ďalej, aby vzniknutá situácia bola doriešená kladne. Ďakujem za poradenie a prajem pekný deň.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste zamestnávateľovi poslali žiadosť o ukončenie prac. pomeru ku dňu 30.11.2020 z dôvodu neposkytnutia príspevku na stravovanie. Zrejme ide o vec, ktorá sa týka viacerých zamestnancov.

Uvádzame, že zamestnávateľ nie je povinný na Vašu žiadosť resp. návrh na ukončenie prac. pomeru dohodou ku dňu 30.11.2020 nijako reagovať, či už kladne alebo záporne. Problém by mohol nastať v prípade, že ak by Vám bol vyplatený príspevok na stravovanie aj za predchádzajúce obdobie v mesiaci november 2020, a potom už zrejme nebudete chcieť ukončiť prac. pomer. Avšak zamestnávateľ sa môže rozhodnúť kladne a Vašej žiadosti vyhovieť a oznámi Vám písomne, že súhlasí s ukončením prac. pomeru ku dňu 30.11.2020.

Pokiaľ Vám zamestnávateľ nevyplatil príspevok na stravovanie, výzva z Vašej strany je správna. Ak k úhrade príspevku na stravovanie nedôjde v mesiaci november 2020 za prechádzajúce obdobie a za mesiac november 2020 v mesiaci december 2020, odporúčame vo veci informovať prísl. Národný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak by zamestnávateľ na Váš list resp. návrh dohody na skončenie prac. pomeru dohodou nereagoval, potom prac. pomer trvá naďalej.

Ak Vy chcete ukončiť prac. pomer, potom je treba dať výpoveď z prac. pomeru podľa ust. § 67 ZP /bez uvedenia dôvodu alebo s uvedením dôvodov/. Okamžité skončenie prac. pomeru z Vašej strany z dôvodu neposkytnutia stravných lístkov nie je dôvodom na okamžité skončenie prac. pomeru v zmysle ust. § 69 ZP.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadom nasledovného:
Som zamestnancom v štátnej správe, v septembri som dala výpoveď a môj pracovný pomer sa skončí 30. 11. 2020. Som na PN a do skončenia prac. pomeru do práce vzhľadom na zdravotný stav už nenastúpim. Mám však zostatok nevyčerpanej dovolenky za rok 2020 13 dni. Preplatí mi v tomto prípade zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku?  Ďakujem veľmi pekne vopred za Vašu odpoveď.
S pozdravom M.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 116 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Môže zamestnávateľ zrušiť a nevyplatiť minuloročnú dovolenku po skončení PP na dohodu ? Ten som skončil k 31.7.2020 a môj zostatok dovolenky ku dňu skončenia PP bol 34,5 dňa. Tohoročná 14,5 dna (vypočítaná pomerom za tento rok) a 25 dni z minulého roka. V dohode sme si definovali, že celá nevyčerpaná dovolenka musí byt preplatená. S dohodnutým odstupným mi bolo ale preplatených iba 15 dni. Po mojej urgencii o preplatenie zvyšku mi bolo po mesiaci oznámené, že v rámci internej firemnej smernice mi nárok na minuloročných 25 dní zaniká a dovolenka prepadá. Zamestnávateľ mi žiadnu dovolenku tento ani minulý rok nenariadil. Umožňuje takýto postup Zákonník práce a môžem to považovať za porušenie dohody o skončení PP ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2020)

Dobrý deň,

uvedený problém rieši ust. §  116 ZP :
"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyzvite zamestnávateľa k vyplateniu náhrad mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Zamestnávateľovi poskytnite  primeranú lehotu, napr. 7 pracovných dní na úhradu.

Ak k úhrade náhrady mzdy nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme pomohli s vymáhaním preplatenia dovolenky.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, priateľ dostal výpoveď - okamžité skončenie pracovného pomeru, porušenie pracovnej disciplíny. Má zostatok dovolenky 18 dni. Má nárok na preplatenie tejto dovolenky ?
Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 116 ZP platí :

"(1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(2) Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
(3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Z odstavca 3 cit. ustanovenia vyplýva, že ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku pre skončenie prac. pomeru, patrí zamestnancovi náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

V otázke uvádzate, že došlo k okamžitému skončeniu prac. pomeru; samotné skončenie prac. pomeru nie je dôvodom na nevyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

Ak dôvodom skončenia prac. pomeru boli absencie v práci na strane Vášho priateľa, zamestnávateľ môže dovolenku krátiť v zmysle ust. § 109 ods. 3 ZP :

"Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú."

Súčasne však platí, že dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku, t.j. : v roku 2020 nemôže krátiť dovolenku z dôvodu absencie, ktorá bola v roku 2019.

Záver : Treba žiadať zamestnávateľa o preplatenie dovolenky.

Nepíšete v otázke podrobnosti o dôvodoch okamžitého skončenia prac. pomeru, možnosťou, ak s nimi priateľ nesúhlasí, je podanie žaloby na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pravidlách pre právoplatnosť výpovede som našla, že okrem iného tam musí byt uvedený názov pozície- musí byt názov pozície presne zhodná s názvom v zmluve alebo sú prípustné odchýlky? Napr. project leader (výpoveď), senior project leader (pracovná zmluva).
Ďalšia otázka je ohľadne odmietnutia prevzatia výpovede zamestnancom - ak som výpoveď odmietla prijať - pričom odmietnutie zaznamenali dvaja svedkovia (čitateľné meno a iba podpis) bez ich dátumu narodenia, adresy - je takáto výpoveď právoplatne doručená alebo sa dá napadnúť jej právoplatnosť ? Ak je možné napadnúť právoplatnosť ako treba postupovať ?
Ďakujem za odpovede S pozdravom. Andrea

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
začneme kúskom právnej teórie.

Podľa ust. § 61 ZP platí :

"Výpoveď
(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.
(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že vo výpovedi musí byť uvedený dôvod výpovede a to tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Ak je v prac. zmluve napr. senior PL, ale vo výpovedi len PL, nezakladá to neplatnosť výpovede. Iné by to však bolo v prípade, ak konkrétny zamestnanec má u jedného zamestnávateľa dva pracovné pomery a dve pracovné zmluvy /§ 50 ZP/, jednu na PL, a druhú na pozíciu senior PL.

Ohľadom odmietnutia prevzatia výpovede platí ust. § 38 ods. 4 ZP :

"(4) Povinnosť zamestnávateľa alebo zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne."

V prípade, že so skončením prac. pomeru nesúhlasíte a máte pochybnosti o dôvodnosti skončenia prac. pomeru v zmysle ust. ZP, podľa ust. § 77 ZP môžete podať žalobu o neplatnosť skončenia prac. pomeru :

"Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť."

V prípade potreby nás kontaktujte.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Podpísal som pracovnú zmluvu s pracovnou agentúrou a tá ma v podmienkach prac. zmluvy napísané, že pokiaľ s nimi ukončím pracovný pomer pred dátumom zaniknutia pracovného pomeru, tak budem musieť, ešte celý ďalší mesiac pracovať u nich, kvázi pre nich, aj keď som už prakticky dal výpoveď. Dá sa tomu mesiacu u nich naviac nejako vyhnúť bez platenia penále ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,
nepoznáme obsah Vašej pracovnej zmluvy.

Uvádzame, že podľa ust. § 62 ZP platí :

"Výpovedná doba
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je najmenej
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
(4) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3, je najmenej dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok.
(5) Do doby trvania pracovného pomeru podľa odsekov 3 a 4 sa započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú.
(6) Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace.
(7) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8) Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by pracovný pomer skončil výpoveďou či už z Vašej strany alebo zo strany zamestnávateľa, a nezotrvali by ste počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, teda by ste riadne nepracovali, potom zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu. Iná vec by však bola, ak by ste počas výpovednej doby boli práceneschopný alebo by  ste si čerpali dovolenku.

Z otázky pre nás vyplýva, že ste prac. zmluvu v tejto časti pochopili tak, že počas plynutia výpovednej doby budete musieť pracovať zadarmo, čo však nie je pravda; za výkon práce aj počas plynutia výpovednej doby Vám patrí riadne mzda.

Ak sme však otázku nepochopili správne, teda v tom smere, že Vám ide len o to, aby ste nemuseli zotrvať u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby, potom možnosťou je dohoda so zamestnávateľom o skončení prac. pomeru podľa ust. § 60 ZP.

V prípade záujmu nám pošlite Vašu prac. zmluvu na prekontrolovanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, mame na pracovisku zamestnanca, ktorý je na zástup PN. V priebehu mesiaca bolo u neho pozorované požitie alkoholického napoja, ale bez záznamu. Minulú nedeľu ma personál privolal na kontrolu, kde opakovane bola pod vplyvom alkoholu, nemala som detekčný prístroj, ale vizuálne som zhodnotila podľa správania a artikulácie, že je pod vplyvom alkoholu a v tom sa zhodli aj svedkovia, i, keď daný fakt zapierala.
Dostala som príkaz, dať jej napomenutie s okamžitým skončením pracovného pomeru. Chcem sa informovať, ako by sa dala daná situácia vyriešiť, aby bola prepustená, ale, aby sme to mali i právne ošetrené.
Ďakujem veľmi pekne za informáciu

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,
rozumiem. Ak chcete okamžité skončenie pracovného pomeru založiť na podozrení z požitia alkoholu (čo je porušenie pracovnej disciplíny) musíte byť pripravení v prípadnom súdnom konaní uniesť dôkazné bremeno. Ak ste zamestnancovi nedali "fúkať" bude veľmi ťažké, ak by podal žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, preukázať, že porušil pracovnú disciplínu tým, že porušil zákaz používať alkoholické nápoje. Jedine, ak by ste mali svedkov, ktorí by vypovedali k správaniu, chôdzi a celkovo prejavom danej osoby. Potvrdenie meracieho prístroja je však istejšia cesta. Potom musíte okamžité skončenie vyhotoviť písomne a doručiť zamestnancovi. V ňom musíte uviesť, čo je dôvod skončenia (alkohol) a že ide o závažnú porušenie pracovnej disciplíny.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Podal som zamestnávateľovi žiadosť o ukončení pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce k dátumu deň po podaní dohody. Zamestnávateľ nie je ochotný uzavrieť dohodu, nedostal som od neho žiadne písomne vyjadrenie ba dokonca chce uplatniť zrážky zo mzdy podľa bodu 15. Pracovnej zmluvy citujem:
"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ ma právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62, ods. 8 Zákonníka práce".
Má na to právo, ja som žiadnu výpoveď nepodal.
Vopred ďakujem za odpoveď, prípadne radu na koho sa mám obrátiť.
M.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste zamestnávateľovi poslali návrh na ukončenie ukončenie prac. pomeru dohodou s dátumom skončenia prac. pomeru nasledujúci deň. Zamestnávateľ na predmetný návrh nereagoval.

Poznamenávame, že zamestnávateľ nie je povinný na návrh na ukončenie prac. pomeru reagovať.

Uvádzate, že zamestnávateľ chce voči Vám uplatniť nároky, ktoré uvádzate v otázke a to /citujeme/ :

"V prípade výpovede v zmysle § 61 Zákonníka práce sa zamestnanec zaväzuje dodržať § 62 Zákonníka práce o výpovednej dobe. Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume súčinu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby - podľa § 62 ods. 8 Zákonníka práce".

 

Zamestnávateľ zrejme pozabudol uviesť, že podľa cit. ust. § 62 ods. 8 ZP platí, že "dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná." Súčasne platí, že predmetná dohoda musí byť obsahom už samotnej pracovnej zmluvy.

K tomuto uvádzame, že uvedené ust. § 62 ods. 8 ZP platí len v prípade, ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z prac. pomeru alebo Vy skončíte pracovný pomer výpoveďou a počas plynutia výpovednej doby nezotrváte u zamestnávateľa.

Takže pokiaľ ste nedali výpoveď z prac. pomeru, prípadne Vám ju nedal zamestnávateľ, a riadne pracujete, nemáte sa čoho obávať. Prečítajte si Vašu prac. zmluvu, či táto klauzula uvedená v ust. § 62 ods. 8 ZP je obsiahnutá vo Vašej pracovnej zmluve :

Presné znenie § 62 ods. 8 ZP :

"Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná."

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcel by som sa Vás opýtať ohľadne výpovede. Dostal som dohodu o skončení pracovného pomeru podľa § 60 zákonníka práce, že zmluvne strany sa dohodli, že pracovný pomer sa skončí dňom 30. 6. 2020. Je v tejto dohode aj to, že mi dajú odstupné štvornásobok priemerného mesačného zárobku plus odmena vo vyše 1-násobku priemerného mesačného zárobku. Táto dohoda bola podpísaná už 18. 6. 2020. Hlavne sa chcem opýtať ak by som k 30. 6. 2020 doniesol PN-ku, či strácam nárok na odstupné. Alebo nemám takéto niečo spraviť.
Ďakujem Vám za odpoveď.
S pozdravom.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2020)

Dobrý deň,
na skončenie pracovného pomeru dohodou sa nevzťahuje ochranná doba, ktorá môže spočívať aj v PN. Tá sa vzťahuje len na ochranu pred výpoveďou. Vy ste podpísali dohodu. Takže pracovný pomer skončí tak či tak 30.06.2020, či na PN budete, alebo nie. Ak budete na PN, nestratíte nárok na odstupné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, so zamestnávateľom sme sa dohodli na výpovedi ku dňu 1. 6. 2020. Znamená to, že ešte toho 1. 6. 2020 budem zamestnaná a od 2. 6. Už nie? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
áno presne tak. Ak ste sa dohodli, že pracovný pomer končí 01.06.2020 tak to znamená, že ešte 1.6. ste zamestnanec a od 2.6. už nie. Ak ste chceli skončiť k poslednému dňu (aby ste už od júna neboli zamestnaná) tak ste mali skončiť k dátumu 31.05.2020.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Moze prist manzel o pracu za pohovor, ktory si vyziadal riaditel a personalna rozhovor prepisovala na cisty papier. Manzelovi to nedali ani precitat a ani podpisat. Mozu to pouzit proti nemu ,ked by ho chceli prepustit? Manzel pracuje v podniku 24 r. Nikdy sa nanho nikto nestazoval. Pohovor s nim viedli po rocnej PN. Preventivkou presiel a to ho riaditel po vyjadreni posudkoveho lekara uznali prace schopnym, no napriek tomu musel ist ku jednemu lekarovi, ktory tiez potvrdil, ze ja prace schopny. Riaditel hlada akykolvek dovod, ako sa ho zbavit. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pracovné právo má významnú ochrannú funkciu. Táto funkcia sa okrem iného prejavuje v tom, že zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer iba z dôvodov, ktoré sú presne špecifikované v Zákonníku práce. Ak by teda chcel zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s Vašim manželom, musel byť mať na to zákonný dôvod. Pokiaľ ide o neprečítanú a nepodpísanú zápisnicu, je potrebné uviesť, že takýto doklad má veľmi nízku výpovednú hodnotu. Neviem si preto predstaviť situáciu, na základe ktorej by bolo možné tento dokument použiť pri skončení pracovného pomeru.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku