Máte
otázku?

Skončenie pracovného pomeru


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Skončenie pracovného pomeru

Dobry den, mam uzavretu zmluvu na dobu urcitu a to na jeden rok. V zmluve nie je zakotvena skusobna doba a vypovedna lehota zo strany zamestnanca je stanovena na 2 mesiace. Chcela by som skoncit pracovny pomer a tym padom by som chcela vediet, ci sa v tomto pripade mam riadit pracovnou zmluvou alebo Zakonnikom prace. Zakonnik prace stanovuje vypovednu lehotu zo strany zamestnanca na 1 mesiac ak pracovny pomer trva menej ako rok (som zamestnana iba 1 mesiac). Je v tomto pripade Zakonnik prace nadradeny pracovnej zmluve? Chcela by som totiz skoncit co najskor. Takisto by som chcela vediet, ci moze odo mna zamestnavatel vymahat nejake peniaze, ak nezotrvam pocas vypovednej doby v zamestnani? V pracovnej zmluve nemam dojednane ziadne naroky zamestnavatela na penaznu nahradu. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

Dobrý deň. Vzhľadom na to, že nemáte v pracovnej zmluve dohodnutú skúšobnú dobu, do úvahy neprichádza skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Pokiaľ ide o výpoveď a výpovednú dobu, tak Zákonník práce výpovednú dobu upravuje najmä v ustanovení § 62, kde pre rôzne okolnosti určuje rôzne dĺžky výpovedných dôb. Vo všeobecnosti sú však výpovedné doby konštruované ako minimálne, a preto usudzujem, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj dlhšie výpovedné doby než sú tie, aké určuje Zákonník práce. V tomto smere preto považujem za rozhodujúcu pracovnú zmluvu.

Pokiaľ dáte výpoveď avšak na pracovnej pozícii nezotrváte počas výpovednej doby, tak zamestnávateľ by mal nárok na peňažnú náhradu najviac vo výške súčinu Vášho priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby iba za predpokladu, že ste to mali písomne dohodnuté (pozri ustanovenie § 62 ods. 8 Zákonníka práce). Ak však takáto písomná dohoda absentuje (ak to nemáte dohodnuté v pracovnej zmluve), zamestnávateľovi takýto nárok nevzniká.

Zamestnávateľ by mohol mať voči Vám nárok na náhradu škody, avšak iba za predpokladu, ak by z Vašej strany došlo k neplatnému skončeniu pracovného pomeru a zamestnávateľ by Vám oznámil, že trvá na pokračovaní pracovného pomeru, pričom Vy by ste napriek tomu do práce nenastúpili.

Záverom už len dodávam, že pokiaľ máte záujem ukončiť pracovný pomer čo najrýchlejšie a bez komplikácií, skúste so zamestnávateľom uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám zmluvu do 15. 7. 2023. Teraz som na PN a ešte dlho budem. Ukončí sa mi pracovný pomer alebo to bude pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 02.06.2023)

Dobrý deň, ak máte dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú do 15.7.2023 a ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na jeho predĺžení, potom pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania prac. pomeru, čo je v súlade s ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, od zamestnávateľa som dostala výpoveď § 63 ods. 1 písm. d bod 1, dňa 14. 3. 2023. Pracovala som 21 rokov, a preto výpovedná lehota je odo dna 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023. Dala by sa teraz( 17. 5. 2023) výpovedná lehota skrátiť, aby sa pracovný pomer mohol skončiť 31. 5. 2023, t.j. o mesiac skôr ? Zamestnávateľ ma už za mňa náhradu a ja čerpám dovolenku. Nepotrebuje ma on ani ja nepotrebujem tento pracovný pomer. Od 1. 6. 2023 by som mohla pracovať u iného zamestnávateľa. Prosím, viete mi poradiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 18.05.2023)

Dobrý deň, ak lynie výpovedná doba, potom sa pracovný pomer končí uplynutím výpovednej doby.
V otázke uvádzate, že momentálne čerpáte dovolenku, len nevieme, či čerpanie dovolenky bude po celý čas plynutia výpovednej doby, alebo zasahuje len časť výpovednej doby. Pre prípad, že by ste čerpali dovolenku počas plynutia výpovednej doby, teda až do 30. 6.2023, potom nie je prekážkou, aby ste od 1.6.2023 nastúpili u nového zamestnávateľa. Je na Vašom rozhodnutí čo budete robiť počas dovolenky a teda či uzatvoríte nový pracovný pomer s nástupom od 1.6.2023.

Pre prípad, že by náš predpoklad nebol správny, a teda dovolenka by pokrývala len časť výpovednej doby, potom je vecou dohody so zamestnávateľom, aby ste sa dohodli na skončení prac. pomeru dohodou z tých istých dôvodov ako sú uvedené vo výpovedi zo strany zamestnávateľa. Toto je podstatné, aby v dohode o skončení prac. pomeru bol uvedený ten istý dôvod ako vo výpovedi zo strany zamestnávateľa, aby ste mali nárok na odstupné v zmysle ust. § 76 Zákonníka práce.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, podobná otázka tu bola len sa chcem utvrdiť. Začal som pracovný pomer 1. 3. 2023 so skúšobnou dobou 3 mesiace. Chcem podať výpoveď preto ma zaujíma, či je nutné podať výpoveď dohodou so zamestnávateľom, alebo stačí len na HR podať písomne oznámenie o skončení PP s konkrétnym dátumom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 22.04.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste pracovný pomer uzatvorili dňom 1.3.2023 so skúšobnou dobou 3 mesiace. V zmysle ust. 72 ods. 1 Zákonníka práce pracovný pomer v skúšobnej dobe sa ukončuje jednoduchým písomným oznámením druhej strane, vo Vašom prípade zamestnávateľovi, že ukončujete pracovný pomer v skúšobnej dobe a uvediete dátum. Toto písomné oznámenie sa doručuje spravidla 3 dni pred skončením pracovného pomeru. Písomné oznámenie pošlite zamestnávateľovi písomne ako doporučenú zásielku /podací lístok/ alebo mu ho doručte osobne proti podpisu, aby ste mali potvrdené, že ste toto oznámenie zamestnávateľovi doručili.
Citujeme ust. § 72 Zákonníka práce :

 

"(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť."

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnaná vo firme kde mám pracovnú zmluvu na 1 rok a dobu určitú. Momentálne som na pn. Môže ma zamestnávateľ prepustiť, keď budem práceneschpná aj v dobe kedy mi končí zmluva? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 06.04.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že ak bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú a aj keď budete v čase uplynutia dohodnutej doby trvania pracovného pomeru práceneschopná, pracovný pomer končí uvedeným dňom dohodnutého uzatvorenia pracovnej zmluvy, čo vyplýva z ust. § 71 ods. 1 Zákonníka práce :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. (2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. (3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."   Možnosťou je samozrejme dohodnúť sa so zamestnávateľom inak.

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ mi dal výpoveď dohodou, no nie je bližšie špecifikovaný dôvod. Rušia prevádzku, na ktorej som pracovala. Dňom ukončenia pracovného pomeru budem mať odpracované 2 roky.
Mám nárok na odstupné?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 05.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak je skutočný dôvod skončenia pracovného pomeru dohodou a to rušenie prevádzky, potom bolo povinnosťou zamestnávateľa tento dôvod skončenia pracovného pomeru uviesť priamo v dohode o skončení pracovného pomeru, ktorú Vám predložil na podpis. Uviesť tento dôvod skončenia prac. pomeru bol zamestnávateľ povinný priamo zo zákona, čo vyplýva z ust. § 60 ods. 2 Zákonníka práce :

"Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) a f)."

Ak zamestnávateľ neuviedol dôvod končenia prac. pomeru, potom treba podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. §  77 Zákonníka práce a to v lehote do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť.

V zmysle ust. § 76 Zákonníka práce pri skončení prac. pomeru dohodou a trvaní prac. pomeru ku dňu skončenia prac. pomeru menej ako dva roky Vám patrí odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku, ale upozorňujeme, že dôvod skončenia prac. pomeru musí byť uvedený v dohode o skončení prac. pomeru.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Zamestnávateľ mi zrazu oznámil, že so mnou chce ukončiť pracovný pomer dohodou. Dôvod, že máme každý inú povahu. Inou povahou rozumejte, že som si mu dovolila povedať pár veci, ktoré sa mne ako zamestnancovi nepáčia, napr. že mi odopiera prestávku na obed. Chcem vedieť, či môžem za tento jeho podľa mňa neoprávnený postup žiadať aspoň nejaké odstupné, ktoré by bolo v dohode uvedené. Z mojej strany toto celé vnímam ako morálnu ujmu a nespravodlivosť. K môjmu pracovnému výkonu mi nemá čo vytknúť, robila som aj nad rámec aj v mojom osobnom voľne. Len som mu vytkla pár veci, on sa urazil a takto to rieši.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že zrejme len ústne uvedený dôvod zamestnávateľom nie je dôvodom na skončenie pracovného pomeru. AK by Vám aj zamestnávateľ dal na podpis dohodu o skončení pracovného pomeru, toto nie ste povinná podpísať.

Nevieme z otázky, či chcete za týchto podmienok pracovať u zamestnávateľa, ale ak by bola odpoveď nie, že teda chcete skončiť pracovný pomer, v dohode o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 ods. 2Zákonníka práce by musel byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru a to organizačné dôvody na strane zamestnávateľa /zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje, zníženie poštu zamestnancov vzhľadom na organizačné dôvody/. AK by išlo o organizačné dôvody na strane zamestnávateľa, tento dôvod musí byť uvedený zo zákona v dohode o skončení pracovného pomeru a zamestnávateľ pri organizačných dôvodoch na jeho strane nie je oprávnený na to, aby tento dôvod v dohode o skončení pracovného pomeru neuvádzal. Následne podľa dĺžky trvania pracovného pomeru by ste mali nárok na odstupné v súlade s ust. § 76 ods. 2 Zákonníka práce /jednonásobok až päťnásobok priemerného mesačného zárobku/.

Ak by Vám zamestnávateľ predložil dohodu o skončení pracovného pomeru, nie ste povinná ju ihneď na mieste podpísať, ale máte nárok na jej preštudovanie.

V prípade, že by ste si neboli istá so znením dohody o skončení pracovného pomeru, ktorú by Vám predložil zamestnávateľ, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu na konzultáciu.

 


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pán doktor, chcela by som sa opýtať, či je možné, ak pracujúci dôchodca, ktorý pracuje 3 dni v týždni na pracovnú zmluvu zrušiť pracovný pomer bez odpracovania ďalších mesiacov (výpovedná doba) okamžite nasledujúcim dňom ? Chcem sa ešte opýtať, či ako pracujúcemu dôchodcov prináleží dovolenka a iné výhody, keď pracuje len tri dni v týždni s 7, 5 hodinovým úväzkom. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 21.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že bez ohľadu na rozsah pracovného úväzku /vo Vašom prípade 3 dni v týždni po 7,5 hodín/ je možné pracovný pomer skončiť výpoveďou, alebo dohodou k akémukoľvek dňu na ktorom sa zamestnanec - dôchodca dohodnete son zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru.  Výpovedná doba je jeden mesiac v prípade, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok. Ak by pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede zo strany zamestnanca trval viac ako jeden rok, potom je výpovedná doba 2 mesiace. Rovnako platí, že aj priebehu plynutia výpovednej doby sa môžete so zamestnávateľom dohodnúť písomne na skončení pracovného pomeru dohodou.


Pokiaľ ide o výpočet dovolenky, tu platí ust. § 87 Zákonníka práce :

"Ak dovolenku čerpá zamestnanec s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého kalendárneho roka (§ 87), patrí mu toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere."

Vzorec na výpočet nároku na dovolenku nájdete aj na internete.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
je možné dať výpoveď dohodou počas plynutia pnky? Som študent denného štúdia, zmluvu mám trochu nejasnú, ale robím tam cca rok a pol. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň,
ak ste práceneschopný a pracovný pomer máte uzatvorený na dobu neurčitú, potom aj keď ste práceneschopný, môžete podať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodov. Uvádzame, že formou skončenia pracovného pomeru "výpoveď dohodou" neexistuje.

Vzhľadom na okolnosť, že Váš pracovný pomer trvá jeden a pol roka, výpovedná doba je dva mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zamestnávateľovi. Výpoveď môžete poslať doporučene na adresu zamestnávateľa alebo doručiť osobne proti podpisu tak, aby Vám zostal jeden exemplár výpovede. To, že ste práceneschopný nie ej dôvod, aby ste nemohli podať výpoveď z pracovného pomeru.


Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,

dňa 15. 12. 2022 mi končí pracovný pomer dohodou. Avšak som na PN vypísaný do konca mesiaca a mám nevyužitých 5,5 dňa ovolenky. Moja otázka znie, či mi musí zamestnávateľ preplatiť ostávajúcu dovolenku, keďže si ju nemôžem vyčerpať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 01.12.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 116 ods. 3 Zákonníka práce :

"Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru."

Odpoveď : áno, zamestnávateľ musí preplatiť zostatok nevyčerpanej dovolenky.


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám zmluvu podľa  Zákonníka práce.Pracovný pomer je dojednaný do 31. 12. 2022. Ak plánujem v januári nastúpiť do nového zamestnania, nemusím riešiť výpoveď a niesom nijako viazaná pracovnou zmluvou ? Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí, že pracovný pomer končí uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Vy nemusíte dávať výpoveď z pracovného pomeru.
Môžete zamestnávateľa písomne požiadať, aby Vám pri skončení prac. pomeru vydal potvrdenie o zamestnaní a požiadať aj o pracovný posudok podľa § 75 Zákonníka práce :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní (1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie. (2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä a) dobu trvania pracovného pomeru, b) druh vykonávaných prác, c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí, e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní. (3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť. (4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Skončenie pracovného pomeru" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku