Máte
otázku?

Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

Dobrý deň, mám nasledujúcu otázku: Ku dňu 30.12.2015 som podal žiadosť o vrátenie vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu. Prešiel som otázky podobnej tématiky a je mi jasné, že musím počkať na súdne pojednávanie. Zaujíma ma však, či je po kladnom rozhodnutí nutná nejaká akcia z mojej strany? Mám ísť s rozhodnutím o schválení mojej žiadosti na políciu, alebo toto zastrešuje súd a na dopravný inšpektorát zasiela informáciu priamo súd? Ďalej by ma zaujímalo, či samotný postup polície má nejakú zákonnú lehotu a či je možné vykonať preskúšanie iba na dopravnom inšpektoráte, alebo aj v autoškole. Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

Dobrý deň

zvyčajne je potrebné, aby ste s právoplatným rozhodnutím zašiel na políciu. Vrátiť alebo obnoviť vodičské oprávnenie možno len za podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia. 

Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, bol mi odobratý vodičský preukaz pred ôsmimi rokmi, pretože som mal v tele alkohol. Nikdy som sa neskôr nepokúsil o jeho obnovenie, avšak teraz by som to potreboval vyriešiť. Vedeli by ste mi prosím poradiť, kde začať? Na polícii mi toho veľa nepovedali. Z toho, čo som zistil, sa domnievam, že najprv je potrebné absolvovať sedenie u psychológa, test odbornej spôsobilosti, odobrať krv u psychiatra na prítomnosť omamných látok a následne s týmito dokumentami by už malo stačiť prísť na políciu? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
v podstate áno. Pri teste odbornej spôsobilosti je potrebné rozlišovať, či ste mali uložený menší ako 1 ročný trest alebo dlhší. Ak bol trest do 1 roka, postačuje v autoškole spraviť testovú časť. Ak bol zákaz na dlhšiu dobu, tak treba kompletne absolvovať autoškolu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, Môžem sa opýtať, ako je to s vodičským preukazom, ak mám záujem svoj súčasný odovzdať a požiadať o úplne nový? Je možné súčasne používať starý vodičský preukaz a začať navštevovať autoškolu s cieľom získať nový preukaz, pričom plánujem odovzdať starý až tesne pred skúškami? Alebo sa autoškolu dá začať navštevovať len v prípade, že osoba momentálne nevlastní žiadny vodičský preukaz?

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
autoškola a celý proces s tým spojený slúži na získanie vodičského oprávnenia. Na základe neho Vám následne vydajú vodičský preukaz. Ak máte na Vašom vodičskom preukazuje neplatné údaje (zmena priezviska, adresy...) je možné požiadať o zmenu týchto údajov. Ak chcete iba ďalšiu skupinu, nie je potrebné sa vzdávať predchádzajúceho. Vodičského oprávnenia sa môžete aj vzdať. Autoškolu následne môžete začať až po vzdaní sa vodičského oprávnenia.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 28. 7. 20 mi bol zadržaný vodičský preukaz. Polícia ma zastavila pri bežnej kontrole. Šoféroval som auto Iveco Daily, ale neuvedomil som si, že patrí do skupiny C a ja mám len skupinu B, B1. Chcem sa spýtať, ako mám postupovať a čo ma teraz čaká.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade ste viedli motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, čo je priestupok. Vo veci bude začaté správne konanie, pričom Vám bude uložená sankcia. Zatiaľ je ťažké predpokladať aká, ale takmer určite aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny.

Po uplynutí polovice zákazu budete môcť požiadať o upustenie od zvyšku zákazu.


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Manželke som zaplatil vodičský kurz kategórie B. Kurz začal približne 8. 12. 2019 a podľa vyjadrenia majiteľky autoškoly by mal končiť koncom marca. Ku dnešnému dňu, 17. 2. 2020, má moja manželka za sebou iba teóriu a tri jazdy na cvičisku. Moje očakávanie bolo, že sa manželka naučí jazdiť na aute, za čo som aj zaplatil, nie to, že bude iba čakať na termín jazdy. Chcel by som sa spýtať, ako mám riešiť moju nespokojnosť, ktorá je spôsobená nedodržaním termínu ukončenia kurzu a neochotou autoškoly zabezpečiť to, za čo sme zaplatili. Kam sa mám obrátiť v prípade sťažnosti alebo ako môžem autoškolu upozorniť na to, že nedodržiava svoje záväzky? Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, zasielam Vám nasledovnú odpoveď :
Právny úprava autoškôl je obsiahnutá v ust. zákon o autoškolách  a vykonávacej vyhláške k citovanému zákonu
Podľa cit. vyhlášky k zákonu o autoškolách platí :
"§ 7 Základné ustanovenia o kurzoch
(1) Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov vydaných podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona. Učebná osnova pre osobitný výcvik vychádza z požiadaviek podľa prílohy č. 2. Kondičný výcvik žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný výcvik“) sa vykonáva v dohodnutom rozsahu. Učebná osnova pre kurz žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“) a pre doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl sa vykonáva podľa rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia uvedenom v § 13.
(2) Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín.
(3) Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.
(4) Inštruktor autoškoly a účastník kurzu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) zákona, okrem kondičných výcvikov držiteľov vodičských oprávnení a náčuvov pri inštruktorských kurzoch, potvrdzuje svoju účasť na
a) výučbe teórie na identifikačnom zariadení učebne,
b) praktickom výcviku v údržbe vozidla na identifikačnom zariadení učebne,
c) praktickom výcviku na trenažéri na identifikačnom zariadení trenažéra,
d) praktickom výcviku vo vedení motorového vozidla na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla.
(5) Učebné osnovy podľa odseku 1 sú súčasťou cestného informačného systému."


Odporúčame vo veci písomne kontaktovať autoškolu so splnením jej povinností a to v súlade s ust. zmluvy, ktorú má Vaša manželka podpísanú s autoškolou, a ak k náprave nedôjde podať sťažnosť na prísl. okresný úrad v sídle kraja /odbor dopravy/ a na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR /možné uloženie pokuty/.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, pretože môjmu priateľovi odobrali vodičský preukaz za to, že nafúkal 0,7. Odoberajú mu ho doživotne. Problém však spočíva v tom, že pred jazdou užil lieky, ktoré musí užívať každý deň. Už absolvoval aj konzultáciu s psychiatrom, ktorý mu potvrdil, že z týchto tabletiek môže nafúkať a nechápeme, prečo to policajt nezaznamenal. Potrebovala by som radu, ako ďalej postupovať. Vopred Vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o alkohol za volantom a trest, môže byť vášmu priateľovi, pokiaľ to je prvýkrát, čo došlo k alkoholu za volantom v jeho prípade peňažný trest alebo podmienečný trest so skúšobnou dobou. Súd zároveň uloží ako trest za alkohol za volantom aj trest zákazu činnosti, avšak zákaz na doživotie je pri vami uvedenom promile neprimeraný. Podľa vami uvedených skutočností, sme toho názoru, že orgány činné v trestnom konaní (polícia) pochybili a voči rozhodnutiu o odobratí vodičského preukazu môžete podať opravný prostriedok (odvolanie). Lehota na podanie opravného prostriedku je uvedená na rozhodnutí o odobratí vodičského preukazu v časti poučenie, a to spolu s príslušným orgánom, na ktorý je opravný prostriedok potrebné podať. V rámci podania opravného prostriedku môžete priložiť i lekársku správu, ktorá preukazuje skutočnosť, ktorú tvrdíte a môžete uviesť i fakt, že táto skutočnosť nebola zaprotokolovaná (nesprávny úradný postup)

Podľa § 70 zákona o cestnej premávke:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Bol mi zadržaný vodičský preukaz na rok za jazdu pod vplyvom alkoholu. Už uplynulo 10 mesiacov môjho trestu, avšak zatiaľ som nenavštívil psychiatra ani psychológa. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako mám postupovať ďalej, aby mi bolo vrátené vodičské oprávnenie? Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte po uplynutí doby trestu podať  žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a preukázať splnenie podmienok na jeho vydanie, vrátane vyplnenia príslušných tlačív, ktoré  sú na tento účel zavedené; teda ako správne uvádzate v otázke, postupovať podľa pokynov polície. 

Podľa ust. § 91 zákona o cestnej premávke platí :

"(6) Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

(7) Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti; ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia."

Keďže VP bolo zadržané na jeden rok, budete sa musieť podrobiť skúške z predpisov o cestnej premávke. 

Treba kontaktovať dopravný inšpektorát. 


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, moja kamarátka má vodičské oprávnenie od roku 2012. Je však epileptička a včera mala záchvat, z ktorého ju musela zachrániť záchranka. Lekárka jej po inetrvencii oznámila, že potrebuje odovzdať vodičský preukaz a že jej bude udelený zákaz šoférovania na minimálne jeden rok, pokiaľ bude jej priebeh choroby bez záchvatov. Rada by som sa informovala, ako je to so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu? Je možné, že ak lekárka napíše posudok o tom, že moja kamarátka je zdravotne v poriadku, že jej bude vrátené oprávnenie už po roku? Všade totiž nachádzam informácie o minimálnej dobe trvania zákazu tri roky a o prvotnom získaní vodičského oprávnenia. Vopred ďakujem za radu.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

1./ Zákon č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávke stanovuje podmienky na vydanie vodičského oprávnenia, ktorými sú okrem iných aj podmienky zdravotnej spôsobilosti; ust. § 92 stanovuje podmienky a dôvody na obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia nasledovne :
"(1) Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.
"(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto 
a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti."
 /atď.

"(6) Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia, vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(7) Orgán PZ , ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.
Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia."

Podľa ust. § 98 cit. zákona následne  po obdržaní rozhodnutia bude potrebné odovzdať vodič. oprávnenie na polícii v lehote do 7 dní od obdržania rozhodnutia.

2./ Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke stanovuje choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla a ktoré tak predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku.
Sú nimi okrem iných aj epilepsia, ktorou na účely vyhlášky sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov; vyvolaný epileptický záchvat podľa vyhlášky sa vymedzuje ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť. Odborný lekár - neurológ preto stanoví druh resp. stav epilepsie na účely uvedenej vyhlášky ako dôvod na odobratie vodičského oprávnenia pre orgán policajného zboru.
Následne od druhu epilepsie, čo bude zrejme obsahovať aj návrh na odobratie vodičského oprávnenia od lekára, sú stanovené aj podmienky navrátenia vodičského oprávnenia. Sú nimi obdobie bez epileptických záchvatov a dĺžka tohto obdobia, ktorou je jeden rok bez záchvatov pre vodičov - amatérov; podľa druhu epilepsie bude potrebné predložiť stanovisko neurológa, vyšetrenie EEG alebo čestné vyhlásenie o bezzáchvatovosti.
 


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 22. 2. 2018 mi bol zadržaný vodičský preukaz kvôli alkoholu. Dostal som zákaz činnosti na 18 mesiacov. Vzhľadom na to, že som absolvoval protialkoholické liečenie, a udalosť, kvôli ktorej bol môj preukaz zadržaný, sa udiala až po jeho skončení, môj psychiater vyžaduje pravidelné kontroly. No mám otázku, ktorú ani on nevie zodpovedať: aké ďalšie kroky musím podniknúť, aby mi bolo oprávnenie vrátené a či môžem po uplynutí polovice času zákazu činnosti o to požiadať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

ak ste boli odsúdený v trestnom konaní a bol Vám uložený trest zákazu činnosti, môžete po uplynutí polovice jeho výkonu požiadať o upustenie od zvyšku polovice tohto trestu. Podľa § 69 ods. 4 a 5 Trestného zákona 

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.

Ak išlo o sankciu v správnom konaní, teda uloženú len orgánom policajného zboru, potom treba vychádzať zo zákona o priestupkoch. Aj v takom prípade platí nasledovné: 

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a)d), e) alebo písm. f).

Vychádza sa teda z toho, že ak išlo o recidívu vo vzťahu k vedeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, potom by Vám nebol zvyšok trestu zákazu činnosti odpustený. 

Ak však ide situáciu, kedy ste boli za jazdu pod vplyvom sankcionovaný prvýkrát, potom by ste mohli po uplynutí polovice požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Chcel by som sa spýtať, kedy a po akej dobe môžem opakovať test, ak som ho na preskúšaní nespravil. Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 26.07.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste uviedli slovo preskúšanie usudzujeme, že sa nepýta na test, ktorým prvýkrát nadobúdate vodičské oprávnenie, ale o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 91 a nasl. zákona o cestnej premávke (po viacerých priestupkoch). V rámci týchto ustanovení však zákon žiadnym spôsobom neupravuje možnosť, resp. lehotu na vykonanie opravnej skúšky (opakovania testu). Preto sa musíme riadiť všeobecnými ustanoveniami zákona o cestnej premávke, ktoré upravujú vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti. Lehotu, ktorá musí uplynúť medzi dvoma skúškami však nájdeme až vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke. Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 vyhlášky je možné skúšku odbornej spôsobilosti opakovať najskôr po uplynutí piatich pracovných dní od vykonania neúspešnej skúšky. Samozrejme musia byť dodržané všetky ostatné povinnosti autoškoly a tiež uchádzača voči orgánom PZ SR. Preto je iba veľmi ťažké si predstaviť, že by skúška bola vykonaná opakovane v takej krátkej lehote.


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Máme s manželkou takýto problém: je tehotná, približne v 8. mesiaci, a už dva razy za sebou mala epileptický záchvat. Jej neurológ podal podnet na odobratie jej vodičského preukazu skupiny B. Chceme sa poradiť, ako ďalej postupovať a za akých okolností a v akom čase sa jej vodičský preukaz vráti. Za odpoveď vopred ďakujeme.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne : 

1./ Zákon č. 8/2009 Z.z. stanovuje podmienky na vydanie vodičského oprávnenia, ktorými sú okrem iných aj podmienky zdravotnej spôsobilosti.  Ust. § 92 cit. zákona stanovuje podmienky a dôvody na obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia nasledovne :
"(1) Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.

"(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto 

a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,

b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti." Atď.

(6) Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia, vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(7) Orgán PZ , ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.
Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia."

Ust. vyhl.č  9/2009 Z.z. stanovujú choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla a ktoré tak predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku.

Sú nimi okrem iných aj epilepsia, ktorou na účely vyhlášky sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov; vyvolaný epileptický záchvat podľa vyhlášky sa vymedzuje ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť. Odborný lekár - neurológ preto stanoví druh resp. stav epilepsie na účely uvedenej vyhlášky ako dôvod na odobratie vodičského oprávnenia pre orgán policajného zboru.

Následne od druhu epilepsie, čo bude zrejme obsahovať aj návrh na odobratie vodičského oprávnenia od neurológa, sú stanovené aj podmienky navrátenia vodičského oprávnenia. Sú nimi obdobie bez epileptických záchvatov a dĺžka tohto obdobia, ktorou je jeden rok bez záchvatov.  

Ak bude chcieť Vaša manželka  požiadať o vrátenie vodič. oprávnenia bude musieť preukázať potvrdením od lekára, že splnila podmienky na vrátenie odobratého vodič. oprávnenia. Náklady spojené s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti bude musieť znášať Vaša manželka.


©


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.