Máte
otázku?

Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

Dobrý deň, mám nasledovnú otázku - ku dňu 30.12.2015 som podal žiadosť o vrátenie VP po uplynutí polovice trestu. Prešiel som otázky podobnej tématiky, avšak, je mi jásne že musím počkať na súdne pojednávanie, zaujíma ma však - po kladnom rozhodnutí, je nutná nejaká akcia z mojej strany a teda ísť s rozhodnutím o schválení mojej žiadosti na políciu resp. toto zastrešuje súd a na DI zasiela informaciu priamo súd? Ďalej by ma zaujimalo, či samotný postup polície má nejakú zákonnú lehotu, či je možné vykonať preskúšanie iba na DI alebo aj v autoškole? Vďaka. 

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

Dobrý deň

zvyčajne je potrebné, aby ste s právoplatným rozhodnutím zašiel na políciu. Vrátiť alebo obnoviť vodičské oprávnenie možno len za podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia. 

Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň,
bol mi odobratý vodičský preukaz 8 rokov dozadu kvôli tomu, že som nafúkal. Nejak som sa nemal k tomu, aby som on požiadal ale potreboval by som to poriešiť teraz. Vedeli by ste mi prosím poradiť kde začať? Na polici mi toho veľa nepovedali. Z toho čo som zistil sa domnievam, že najprv je potrebné sedenie u paychologa+test odbornej spôsobilosti, odobratie krvnej vzorky u psychiatra na prítomnosť omanmnych látok a následne s týmito dokumentami už stačí len prísť na políciu? Ďakujem Vám.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2021)

Dobrý deň,
v podstate áno. Pri teste odbornej spôsobilosti je potrebné rozlišovať, či ste mali uložený menší ako 1 ročný trest alebo dlhší. Ak bol trest do 1 roka, postačuje v autoškole spraviť testovú časť. Ak bol zákaz na dlhšiu dobu, tak treba kompletne absolvovať autoškolu.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Môžem sa opýtať ako to je s vodičský preukazom ak mám záujem svoj terajší odovzdať a požiadať o úplne nový. Je možné súčasne ešte používať starý vodičský preukaz a začať robiť autoškolu na nový s plánom odovzdať starý len tesne pred skúškami alebo autoškola sa dá začať len ak osoba nemá momentálne žiadny vodičský preukaz?

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň,
autoškola a celý proces s tým spojený slúži na získanie vodičského oprávnenia. Na základe neho Vám následne vydajú vodičský preukaz. Ak máte na Vašom vodičskom preukazuje neplatné údaje (zmena priezviska, adresy...) je možné požiadať o zmenu týchto údajov. Ak chcete iba ďalšiu skupinu, nie je potrebné sa vzdávať predchádzajúceho. Vodičského oprávnenia sa môžete aj vzdať. Autoškolu následne môžete začať až po vzdaní sa vodičského oprávnenia.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 28. 7. 20 mi bol zadržaný vodičský preukaz. Zastavila ma polícia pri bežnej kontrole. Ja som šoféroval auto iveco daily, ale neuvedomil som si, že to je už skupina C a ja mám len skupinu B, B1. Chcem sa spýtať ako postupovať a čo ma čaká teraz.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade ste viedli motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, čo je priestupok. Vo veci bude začaté správne konanie, pričom Vám bude uložená sankcia. Zatiaľ je ťažké predpokladať aká, ale takmer určite aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny.

Po uplynutí polovice zákazu budete môcť požiadať o upustenie od zvyšku zákazu.


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý. Manželke som zaplatil vodičský kurz B. Kurz začal okolo 8. 12. 2019. Kurz by mal končiť koncom marca, podľa vyjadrenia majiteľky autoškoly. Ku dnešnému dňu 17. 2. 2020 ma manželka za sebou iba teóriu a 3 jazdy na cvičisku. Potrebujem, aby sa manželka naučila jazdiť na aute, za to som aj zaplatil a nie, že bude iba čakať na termín jazdy. Ako mám riešiť moju nespokojnosť už z isto nedodržaní termínu ukončenia kurzu a neochotou autoškoly zabezbecit to čo sme zaplatili. Na aký úrad sa po prípade obrátiť, alebo ako pohroziť autoškole, že si neplnia to čomu sa slovne zaviazali.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, zasielam Vám nasledovnú odpoveď :
Právny úprava autoškôl je obsiahnutá v ust. zákon o autoškolách  a vykonávacej vyhláške k citovanému zákonu
Podľa cit. vyhlášky k zákonu o autoškolách platí :
"§ 7 Základné ustanovenia o kurzoch
(1) Jednotlivé kurzy, na ktoré je autoškola registrovaná, sa vykonávajú podľa učebných osnov vydaných podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona. Učebná osnova pre osobitný výcvik vychádza z požiadaviek podľa prílohy č. 2. Kondičný výcvik žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný výcvik“) sa vykonáva v dohodnutom rozsahu. Učebná osnova pre kurz žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“) a pre doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl sa vykonáva podľa rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia uvedenom v § 13.
(2) Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín.
(3) Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.
(4) Inštruktor autoškoly a účastník kurzu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) zákona, okrem kondičných výcvikov držiteľov vodičských oprávnení a náčuvov pri inštruktorských kurzoch, potvrdzuje svoju účasť na
a) výučbe teórie na identifikačnom zariadení učebne,
b) praktickom výcviku v údržbe vozidla na identifikačnom zariadení učebne,
c) praktickom výcviku na trenažéri na identifikačnom zariadení trenažéra,
d) praktickom výcviku vo vedení motorového vozidla na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla.
(5) Učebné osnovy podľa odseku 1 sú súčasťou cestného informačného systému."


Odporúčame vo veci písomne kontaktovať autoškolu so splnením jej povinností a to v súlade s ust. zmluvy, ktorú má Vaša manželka podpísanú s autoškolou, a ak k náprave nedôjde podať sťažnosť na prísl. okresný úrad v sídle kraja /odbor dopravy/ a na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR /možné uloženie pokuty/.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa poradiť, priateľovi odobrali vodičský preukaz lebo nafúkal 0,7. Odobrali mu ho na doživotie. Problém je v tom, že pred jazdou si dal lieky, ktoré musí užívať každý deň. Absolvoval už aj sedenie u psychiatra, ktorý mu povedal, že z tých tabletiek nafúka a ako je možné, že policajt to nedal do záznamu. Chcela by som radu ako mame ďalej postupovať. Za radu Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o alkohol za volantom a trest, môže byť vášmu priateľovi, pokiaľ to je prvýkrát, čo došlo k alkoholu za volantom v jeho prípade peňažný trest alebo podmienečný trest so skúšobnou dobou. Súd zároveň uloží ako trest za alkohol za volantom aj trest zákazu činnosti, avšak zákaz na doživotie je pri vami uvedenom promile neprimeraný. Podľa vami uvedených skutočností, sme toho názoru, že orgány činné v trestnom konaní (polícia) pochybili a voči rozhodnutiu o odobratí vodičského preukazu môžete podať opravný prostriedok (odvolanie). Lehota na podanie opravného prostriedku je uvedená na rozhodnutí o odobratí vodičského preukazu v časti poučenie, a to spolu s príslušným orgánom, na ktorý je opravný prostriedok potrebné podať. V rámci podania opravného prostriedku môžete priložiť i lekársku správu, ktorá preukazuje skutočnosť, ktorú tvrdíte a môžete uviesť i fakt, že táto skutočnosť nebola zaprotokolovaná (nesprávny úradný postup)

Podľa § 70 zákona o cestnej premávke:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla, 

b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"), 

d) je vodičský preukaz neplatný

e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý chcem sa opýtať bol mi zadržaný VP na rok za jazdu pod vplyvom alkoholu už prešlo 10 mesiacov môjho trestu,ale nebol som u psychiatra ani u psychológa chcem sa teda opýtať ako mám postupovať ďalej, aby vrátili vodičské oprávnenie ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň,

Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte po uplynutí doby trestu podať  žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a preukázať splnenie podmienok na jeho vydanie, vrátane vyplnenia príslušných tlačív, ktoré  sú na tento účel zavedené; teda ako správne uvádzate v otázke, postupovať podľa pokynov polície. 

Podľa ust. § 91 zákona o cestnej premávke platí :

"(6) Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

(7) Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti; ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia."

Keďže VP bolo zadržané na jeden rok, budete sa musieť podrobiť skúške z predpisov o cestnej premávke. 

Treba kontaktovať dopravný inšpektorát. 


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, kamarátka ma vodičské oprávnenie od roku 2012. Je však epileptička a včera mala záchvat, brala ju záchranka. Lekárka jej napísala, že potrebuje odovzdať vodičský preukaz a zákaz šoférovania min. jeden rok pri ďalšom nezáchvatovom priebehu. Ako je to s požiadaním o vrátenie vodičského preukazu? Je možné, že pokiaľ lekár napíše posudok o tom, že je pacientka v poriadku, tak jej bude vrátené oprávnenie už po roku? Všade totiž čítam o minimálne troch rokoch a o prvotnom získaní vodičského oprávnenia. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame odpoveď :

1./ Zákon č. 8/2009 Z.z.o cestnej premávke stanovuje podmienky na vydanie vodičského oprávnenia, ktorými sú okrem iných aj podmienky zdravotnej spôsobilosti; ust. § 92 stanovuje podmienky a dôvody na obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia nasledovne :
"(1) Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.
"(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto 
a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,
b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti."
 /atď.

"(6) Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia, vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(7) Orgán PZ , ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.
Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia."

Podľa ust. § 98 cit. zákona následne  po obdržaní rozhodnutia bude potrebné odovzdať vodič. oprávnenie na polícii v lehote do 7 dní od obdržania rozhodnutia.

2./ Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke stanovuje choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla a ktoré tak predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku.
Sú nimi okrem iných aj epilepsia, ktorou na účely vyhlášky sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov; vyvolaný epileptický záchvat podľa vyhlášky sa vymedzuje ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť. Odborný lekár - neurológ preto stanoví druh resp. stav epilepsie na účely uvedenej vyhlášky ako dôvod na odobratie vodičského oprávnenia pre orgán policajného zboru.
Následne od druhu epilepsie, čo bude zrejme obsahovať aj návrh na odobratie vodičského oprávnenia od lekára, sú stanovené aj podmienky navrátenia vodičského oprávnenia. Sú nimi obdobie bez epileptických záchvatov a dĺžka tohto obdobia, ktorou je jeden rok bez záchvatov pre vodičov - amatérov; podľa druhu epilepsie bude potrebné predložiť stanovisko neurológa, vyšetrenie EEG alebo čestné vyhlásenie o bezzáchvatovosti.
 


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň. Dňa 22. 2. 2018 mi bol zadržaný vodičský preukaz kvôli alkoholu. Dostal som zákaz činnosti 18 mesiacov. Vzhľadom na to, že som absolvoval protialkoholické liečenie a uvedená udalosť sa udiala už po jeho skončení môj psychiater vyžaduje pravidelne kontroly. Mám ale otázku, ktorú mi ani on nevie zodpovedať-aké úkony ma musím ešte absolvovať, aby mi bolo oprávnenie vrátené, a či on môžem požiadať po uplynutí polovice času zákazu činnosti. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.08.2018)

Dobrý deň,

ak ste boli odsúdený v trestnom konaní a bol Vám uložený trest zákazu činnosti, môžete po uplynutí polovice jeho výkonu požiadať o upustenie od zvyšku polovice tohto trestu. Podľa § 69 ods. 4 a 5 Trestného zákona 

Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému,

a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

(5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.

Ak išlo o sankciu v správnom konaní, teda uloženú len orgánom policajného zboru, potom treba vychádzať zo zákona o priestupkoch. Aj v takom prípade platí nasledovné: 

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť na základe žiadosti páchateľa. Na rozhodnutie o upustení alebo neupustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Od výkonu zvyšku zákazu činnosti nemožno upustiť podľa odseku 3, ak ide o zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený páchateľovi priestupku, ktorému bol v predchádzajúcich desiatich rokoch uložený

a) trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo

b) zákaz činnosti viesť motorové vozidlo za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. a)d), e) alebo písm. f).

Vychádza sa teda z toho, že ak išlo o recidívu vo vzťahu k vedeniu motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, potom by Vám nebol zvyšok trestu zákazu činnosti odpustený. 

Ak však ide situáciu, kedy ste boli za jazdu pod vplyvom sankcionovaný prvýkrát, potom by ste mohli po uplynutí polovice požiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Chcem sa spýtať, keď som nespravil na preskúšaní test, kedy a po akej dobe môžem test opakovať? Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 26.07.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste uviedli slovo preskúšanie usudzujeme, že sa nepýta na test, ktorým prvýkrát nadobúdate vodičské oprávnenie, ale o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa ustanovenia § 91 a nasl. zákona o cestnej premávke (po viacerých priestupkoch). V rámci týchto ustanovení však zákon žiadnym spôsobom neupravuje možnosť, resp. lehotu na vykonanie opravnej skúšky (opakovania testu). Preto sa musíme riadiť všeobecnými ustanoveniami zákona o cestnej premávke, ktoré upravujú vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti. Lehotu, ktorá musí uplynúť medzi dvoma skúškami však nájdeme až vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorá vykonáva niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke. Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 vyhlášky je možné skúšku odbornej spôsobilosti opakovať najskôr po uplynutí piatich pracovných dní od vykonania neúspešnej skúšky. Samozrejme musia byť dodržané všetky ostatné povinnosti autoškoly a tiež uchádzača voči orgánom PZ SR. Preto je iba veľmi ťažké si predstaviť, že by skúška bola vykonaná opakovane v takej krátkej lehote.


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Pozdravujem Vás mame s manželkou taký problém je tehotná cca 8 mesiac a už 2 krát po sebe mala epileptický záchvat je vlastníčkou vodičského preukazu skupiny B neurológ dal podnet na jeho odobratie chceme sa poradiť ako ďalej postupovať a za aký čas a okolností sa jej vodičský vráti za odpoveď vopred ďakujeme.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne : 

1./ Zákon č. 8/2009 Z.z. stanovuje podmienky na vydanie vodičského oprávnenia, ktorými sú okrem iných aj podmienky zdravotnej spôsobilosti.  Ust. § 92 cit. zákona stanovuje podmienky a dôvody na obmedzenie a odobratie vodičského oprávnenia nasledovne :
"(1) Ak sa lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením alebo preskúšaním odbornej spôsobilosti zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok, orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Obmedzenie vodičského oprávnenia sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.

"(2) Vodičské oprávnenie sa odoberie tomu, kto 

a) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu odbornej spôsobilosti,

b) nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti." Atď.

(6) Ak ten, komu bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia, vodičské oprávnenie sa vráti alebo sa zruší jeho obmedzenie, ak tomu nebránia zákonné dôvody.
(7) Orgán PZ , ktorý rozhodol o odobratí vodičského oprávnenia, určí skupiny vodičského oprávnenia, z ktorých bude držiteľ vodičského oprávnenia v konaní o vrátenie vodičského oprávnenia preskúšaný alebo z ktorých sa podrobí doškoľovaciemu kurzu.
Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia vodičského oprávnenia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia."

Ust. vyhl.č  9/2009 Z.z. stanovujú choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla a ktoré tak predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku.

Sú nimi okrem iných aj epilepsia, ktorou na účely vyhlášky sa vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov; vyvolaný epileptický záchvat podľa vyhlášky sa vymedzuje ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť. Odborný lekár - neurológ preto stanoví druh resp. stav epilepsie na účely uvedenej vyhlášky ako dôvod na odobratie vodičského oprávnenia pre orgán policajného zboru.

Následne od druhu epilepsie, čo bude zrejme obsahovať aj návrh na odobratie vodičského oprávnenia od neurológa, sú stanovené aj podmienky navrátenia vodičského oprávnenia. Sú nimi obdobie bez epileptických záchvatov a dĺžka tohto obdobia, ktorou je jeden rok bez záchvatov.  

Ak bude chcieť Vaša manželka  požiadať o vrátenie vodič. oprávnenia bude musieť preukázať potvrdením od lekára, že splnila podmienky na vrátenie odobratého vodič. oprávnenia. Náklady spojené s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti bude musieť znášať Vaša manželka.


©


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 22. 7. 2017 mi bol zadržaný vodičský preukaz za alkohol za volantom. Súd bol 29. 12. 2017, kde mi bol uložený trest na 18 mesiacov s podmienkou. Dňa 25. 4. 2018 si chcem požiadať o vodičský preukaz. Zaujímalo by ma, koľko približne bude trvať, kým budem môcť opäť šoférovať, odo dňa požiadania. Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň. Predpokladám, že trestom na 18 mesiacov máte na mysli trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Pri danom druhu trestu môžete po vykonaní polovice trestu požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu. V danej súvislosti však treba upozorniť na to, že na takéto upustenie nie je právny nárok, tzn., že súd mu nemusí žiadosti vyhovieť. Základným predpokladom je to, aby odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný.

O žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti by mal súd rozhodnúť do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.


Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Dobrý deň, zadržali mi vodičské oprávnenie pre rokom zo zdravotných dôvodov -  epilepsia a keďže uplynul jeden rok podľa zákona môžem preukaz získať späť. Na policajnej stanici mi povedali, že  preskúšanie je nutné iba, keď mi ho vydajú po 2 rokoch. Keď po roku tak mi ho len vrátia, ako to teda s tým teraz je ?  Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.09.2017)

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. § 86 zák. o cestnej premávke 8/2009 Z.z.  platí :  

Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená

a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,

b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,

c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,

d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.

Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť.  Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou.

 

Podľa ust. § 87 ods. 5 cit. zákona :  Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.

Pred vykonaním lekárskej prehliadky musíte lekárovi  predložiť  čestné prehlásenie k vášmu zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.

 

2./ Vzor  čestného prehlásenia  je uvedený v prílohe č. 6 k vyhl. č. 9/2009 Z.z. , ktoré  vyplníte a odovzdáte ošetr. lekárovi a ten následne vydá potvrdenie o Vašom zdravotnom stave s predpísanými náležitosťami podľa cit. vyhl. č. 9/2006 Z.z., ktoré odovzdáte na dopr. inšpektoráte k žiadosti o vrátenie vodičského oprávnenia. Tlačivo - link TU : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/20170101#prilohy.priloha-priloha_c_6_k_vyhlaske_c_9_2009_z_z.oznacenie

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu (Trestné právo)

Pekný deň, zadržali mi vodičák kvôli dopravnej nehode, z ktorej som po súdnom konaní vyšla ako vinník. Trest mi skrátili z 2 r. na 1 r.  zákazu činnosti viesť motorové vozidla všetkých druhov. Chcem sa opýtať, či potom budem musieť robiť vodičák nanovo alebo mi ho iba vrátia. Nemala som alkohol. Ďakujem.

Odpoveď: Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke, držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti, a to z predpisov o cestnej premávke. Preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnostiV prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup a lehoty pri vráteni vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku