Máte
otázku?

Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či je trestné, ak som mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo a policajti ma našli, ako sedím v zaparkovanom aute na parkovisku. Konkrétne, sedel som v naštartovanom aute na mieste vodiča. Za tento skutok som bol odsúdený. Ďakujem, M.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Pretože „vodič“ je osoba, ktorá vedie vozidlo [§ 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z.], trestného činu podľa § 289 ods. 1 sa nedopúšťa osoba, ktorá v stave vylučujúcom spôsobilosť len sedí v stojacom vozidle s naštartovaným motorom na mieste vodiča bez toho, aby vozidlo uviedla do pohybu (čo aj na malú chvíľu alebo vzdialenosť). V závislosti od dôkaznej situácie, pri preukázaní úmyslu viesť vozidlo, by však mohlo byť také konanie posúdené ako pokus o trestný čin podľa § 14 ods. 1§ 289 ods. 1.

Ak by V nepreukázali úmysel viesť motorové vozidlo, potom nejde ani o pokus. Ak ste boli odsúdený, pravdepodobne ste sa nesprávne obhajovali.

Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Dnes mi bol súdom uložený doživotný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu. Keď som mal 17 rokov, teda v roku 2007, ma prvýkrát zastavili a nafúkal som. Druhýkrát ma zastavili v novembri 2008. Tretíkrát v marci 2013, kde som odmietol fúkať s tým, že som nešoféroval, ale sedel som na mieste šoféra v zaparkovanom aute. Vtedy mi bola uložená ročná podmienka a ročný zákaz jazdy. Dňa 27. 12. 2021 ma zastavila hliadka a odmietol som fúkať, odmietol som aj odber krvi aj moču. Nechápem, prečo som dostal doživotný zákaz.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
trest zákazu činnosti na doživotie Vám mohol súd uložiť iba na základe ustanovenia § 61 ods. 5 písm. a ) Trestného zákona, a to z dôvodu, že ste v minulosti už boli dvakrát odsúdený za ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky ako vodič dopravného prostriedku. Počíta sa tam aj odmietnutie fúkať, nakoľko podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona aj odmietnutím spáchate trestný čin, bez ohľadu na to koľko promile by ste boli nafúkali.

 

Podľa ustanovenia § 61 ods. 5 písm. a) Trestného zákona

Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin
a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som zistiť, presne kedy končí moja dohoda o používaní motorového vozidla.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
postačuje sa pozrieť do rozhodnutia, ktorým Vám bol tento trest uložený. Tam nájdete sadzbu, ktorá Vám bola stanovená. Následne je potrebné spomenúť si (alebo pozrieť v písomnostiach), kedy Vám bol zadržaný vodičský preukaz. Táto doba sa započítava do trestu.

 

Ešte dávam do pozornosti:

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a doba výkonu väzby; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.


Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Dňa 19. septembra mi skončil zákaz vedenia motorových vozidiel, avšak neobdržal som žiaden dokument o ukončení trestu. Zákaz bol udelený za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a v čase incidentu som nemal ani vodičský preukaz. Nie som si istý, či musím ešte počkať, alebo môžem automaticky po uplynutí trestu nastúpiť do autoškoly? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 08.10.2020)

Dobrý deň,
o uplynutí trestu nedostanete od súdu žiadne potvrdenie. Ak uplynul čas, na ktorý Vám bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak je tento trest vykonaný a zároveň aj zahladený v zmysle Trestného zákona.

Z toho dôvodu môžete nastúpiť do autoškoly. Ak by od Vás požadovali preukázať, že nemáte uložený zákaz, stačí predložiť rozhodnutie súdu. Z neho bude zrejmé, že čas, na ktorý Vám bol trest uložený už uplynul, a teda v súčasnosti už nie je žiadna prekážka pre vykonanie autoškoly, prípadne následne vedenie motorového vozidla.


Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Mal som zákaz viesť motorové vozidlo na rok. Po uplynutí polovice trestu som podal žiadosť o vrátenie vodičského preukazu, ktorú súd schválil. Mám čakať na dokument od súdu a s týmto dokumentom ísť na dopravný inšpektorát? Rád by som sa opýtal, koľko budem čakať na tento dokument zo súdu a koľko budem čakať na test u policajtov.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
súd nemá zákonom stanovené lehoty na vyhotovenie rozhodnutí. Toto rozhodnutie následne musí nadobudnúť právoplatnosť, čo opäť bude trvať niekoľko dní (s ohľadom na to, či sa všetci vzdali práva na opravné prostriedky alebo nie). Je veľmi ťažké, ba až nemožné odhadnúť koľko to môže trvať. Odporúčame Vám vždy po týždni telefonicky zistiť aktuálny stav veci prostredníctvom infocentra súdu.

Rovnako sa môžete na príslušnom oddelení PZ SR informovať o spôsobe vybavovania testov, či nie je možné sa objednať, resp. si vybaviť termín skôr, aby ste opäť nemuseli čakať celú lehotu po doručení súdneho rozhodnutia. S prihliadnutím na stále existujúce protipandemické opatrenia sú v súčasnosti aj takéto činnosti do určitej miery obmedzované.


Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, mám na Vás otázku. Dňa 16. 10. 2018 mi bol súdom ukončený šesťročný trest na vedenie motorových vozidiel a dodnes mi neprišlo žiadne rozhodnutie. Chcel by som vedieť, ako mám postupovať ďalej. Potrebujem robiť niečo špeciálne, alebo stačí zájsť na políciu a postupovať podľa ich pokynov? Vopred ďakujem. S pozdravom, Schwartz.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, pokiaľ Vám bol uložený trest zákazu činnosti vedenia motorového vozidla a už uplynula doba zákazu zo súdu Vám už nepríde žiadne rozhodnutie.
Trest zákazu činnosti je vykonaný uplynutím doby stanovenej v rozhodnutí,
Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte podať žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a preukázať splnenie podmienok na jeho vydanie, vrátane vyplnenia príslušných tlačív, ktoré  sú na tento účel zavedené; teda ako správne uvádzate v otázke, postupovať podľa pokynov polície.
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Lenže sa stahoval a niečo mi sa postrácalo. Myslíte, že by stačilo ísť aj na Dopravný inšpektorát?

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň, na dopravnom inšpektoráte by mali mať tiež informácie o zákaze činnosti, avšak to nemusí znamenať, že Vám budú vedieť poskytnúť rozhodnutie, na základe ktorého Vám bol tento zákaz uložený. Zistite tam čo najviac informácií, a ak zistíte, že rozhodnutie vydal určitý súd a povedia Vám aj spisovú značku konania, bude možné vyžiadať zo súdu rovnopis súdneho rozhodnutia.


Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku: Ako zistím, kedy mi končí zákaz? Ďakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 01.07.2018)

Dobrý deň, je potrebné si pozrieť rozhodnutie, na základe ktorého vám bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. V tomto rozhodnutí máte uvedené na ako dlho vám bol uložený zákaz. Tento zákaz sa počíta odo dňa kedy vám vzali vodičský preukaz. Tiež je dôležité, či vám zákaz činnosti bol uložený v trestnom alebo priestupkovom konaní. V trestnom konaní sa rozhoduje aj o takzvanom započítaní času predtým ako vám bol uložený trest rozhodnutím súdu. Toto uznesenie o započítaní by Vám malo byť doručené. 


Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, ak mi súd odpustil zvyšok trestu zakázané činnosti a dal mi 10 mesiacov podmienečne, budem musieť absolvovať preskúšanie (testy)?

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 24.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke, držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti skúškou z pravidiel cestnej premávky. Ak ste činnosť vedenia motorového vozidla ako držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmeli vykonávať dva roky a viac, musíte sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.


Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý večer, keď som dostal zákaz viesť motorové vozidlo, môžem ísť do autoškoly? Ďakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý Vám bol udelený súdom, spo­čí­va v cel­ko­vom zá­ka­ze ve­de­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel, t.j. vy­ko­ná­va­nia čin­nos­ti, na kto­rú tre­ba oso­bit­né po­vo­le­nie, po do­bu us­ta­no­ve­nú prís­luš­ným prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím. Ak by ste vy­ko­ná­vali v do­be je­ho tr­va­nia čin­nosť, ho­ci aj pod doh­ľa­dom kom­pe­ten­tnej oso­by (inštruktora autoškoly), kto­rá je ulo­že­ným tres­tom ale­bo san­kciou zakázaná, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste naplnili zna­ky pre­či­nu Ma­re­nia vý­ko­nu úrad­né­ho roz­hod­nu­tia pod­ľa § 348 ods. 1 písm. d/ Trestného zákona.

 


Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné žiadať o vodičský preukaz, ak mi bol tento zadržaný na doživotie? Stalo sa to pred 3 rokmi.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

(odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, ustanovenie § 69 Trestného zákona upravuje podmienky, za splnenia ktorých môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, napr. aj vo vzťahu k vedeniu motorového vozidla. Podľa ustanovenia § 69 ods. 5, súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak bol trest zákazu činnosti uložený na doživotie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.