Máte
otázku?

Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či je trestné pokiaľ som mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo a policajná hliadka ma chytila sedieť na parkovisku v zaparkovanom aute. Sedieť v naštartovanom aute na mieste vodiča. Za uvedený skutok som bol odsúdený. Ďakujem M.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Pretože „vodič“ je osoba, ktorá vedie vozidlo [§ 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z.], trestného činu podľa § 289 ods. 1 sa nedopúšťa osoba, ktorá v stave vylučujúcom spôsobilosť len sedí v stojacom vozidle s naštartovaným motorom na mieste vodiča bez toho, aby vozidlo uviedla do pohybu (čo aj na malú chvíľu alebo vzdialenosť). V závislosti od dôkaznej situácie, pri preukázaní úmyslu viesť vozidlo, by však mohlo byť také konanie posúdené ako pokus o trestný čin podľa § 14 ods. 1§ 289 ods. 1.

Ak by V nepreukázali úmysel viesť motorové vozidlo, potom nejde ani o pokus. Ak ste boli odsúdený, pravdepodobne ste sa nesprávne obhajovali.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som zistiť presne kedy končí môj zákaz činnosť motorové vozidlo.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
postačuje sa pozrieť do rozhodnutia, ktorým Vám bol tento trest uložený. Tam nájdete sadzbu, ktorá Vám bola stanovená. Následne je potrebné spomenúť si (alebo pozrieť v písomnostiach), kedy Vám bol zadržaný vodičský preukaz. Táto doba sa započítava do trestu.

 

Ešte dávam do pozornosti:

Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a doba výkonu väzby; započítava sa však doba, počas ktorej bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku podľa osobitných predpisov odňaté oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, a doba, počas ktorej už nesmel na základe opatrenia štátneho orgánu túto činnosť vykonávať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, v septembri 19-teho mi skončil zákaz vedenia motorových vozidiel, ale nedostal som žiaden papier o ukončení trestu. Zákaz bol udelený za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a nemal som ani vodičky preukaz, tak neviem, či mám ešte počkať alebo automaticky po uplynutí trestu môžem nastúpiť do autoškoly? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2020)

Dobrý deň,
o uplynutí trestu nedostanete od súdu žiadne potvrdenie. Ak uplynul čas, na ktorý Vám bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak je tento trest vykonaný a zároveň aj zahladený v zmysle Trestného zákona.

Z toho dôvodu môžete nastúpiť do autoškoly. Ak by od Vás požadovali preukázať, že nemáte uložený zákaz, stačí predložiť rozhodnutie súdu. Z neho bude zrejmé, že čas, na ktorý Vám bol trest uložený už uplynul, a teda v súčasnosti už nie je žiadna prekážka pre vykonanie autoškoly, prípadne následne vedenie motorového vozidla.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Mal som zákaz činnosti viesť motorové vozidlo 1 rok. Po polovici som podal žiadosť o vrátení VP, ktoré mi schválil súd. Mám čakať na papier od súdu a s ním zájsť na dopravný inšpektorát? Chcem sa teda opýtať koľko budem čakať na papier zo súdu a koľko budem čakať na test u policajtov.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
súd nemá zákonom stanovené lehoty na vyhotovenie rozhodnutí. Toto rozhodnutie následne musí nadobudnúť právoplatnosť, čo opäť bude trvať niekoľko dní (s ohľadom na to, či sa všetci vzdali práva na opravné prostriedky alebo nie). Je veľmi ťažké, ba až nemožné odhadnúť koľko to môže trvať. Odporúčame Vám vždy po týždni telefonicky zistiť aktuálny stav veci prostredníctvom infocentra súdu.

Rovnako sa môžete na príslušnom oddelení PZ SR informovať o spôsobe vybavovania testov, či nie je možné sa objednať, resp. si vybaviť termín skôr, aby ste opäť nemuseli čakať celú lehotu po doručení súdneho rozhodnutia. S prihliadnutím na stále existujúce protipandemické opatrenia sú v súčasnosti aj takéto činnosti do určitej miery obmedzované.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Mám na Vás otázku 16. 10. 2018 my bol skončený súdom 6 ročný trest viesť motorové vozidla dodnes mi neprišlo žiadne rozhodnutie. Chcel by som vedieť ako mám postupovať ďalej, či vôbec potrebujem, alebo stačí zájsť na políciu a postupovať podľa ich pokynov, Predom ďakujem. S pozdravom Schwartz.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2018)

Dobrý deň, pokiaľ Vám bol uložený trest zákazu činnosti vedenia motorového vozidla a už uplynula doba zákazu zo súdu Vám už nepríde žiadne rozhodnutie.
Trest zákazu činnosti je vykonaný uplynutím doby stanovenej v rozhodnutí,
Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte podať žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a preukázať splnenie podmienok na jeho vydanie, vrátane vyplnenia príslušných tlačív, ktoré  sú na tento účel zavedené; teda ako správne uvádzate v otázke, postupovať podľa pokynov polície.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Lenže som sa sťahoval a niekde sa mi to postrácalo, stačilo by ísť aj dopravný inšpektorát?

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2018)

Dobrý deň, na dopravnom inšpektoráte by mali mať tiež informácie o zákaze činnosti, avšak to nemusí znamenať, že Vám budú vedieť poskytnúť rozhodnutie, na základe ktorého Vám bol tento zákaz uložený. Zistite tam čo najviac informácií, a ak zistíte, že rozhodnutie vydal určitý súd a povedia Vám aj spisovú značku konania, bude možné vyžiadať zo súdu rovnopis súdneho rozhodnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku, ako zistím kedy mi končí zákaz? Ďakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2018)

Dobrý deň, je potrebné si pozrieť rozhodnutie, na základe ktorého vám bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. V tomto rozhodnutí máte uvedené na ako dlho vám bol uložený zákaz. Tento zákaz sa počíta odo dňa kedy vám vzali vodičský preukaz. Tiež je dôležité, či vám zákaz činnosti bol uložený v trestnom alebo priestupkovom konaní. V trestnom konaní sa rozhoduje aj o takzvanom započítaní času predtým ako vám bol uložený trest rozhodnutím súdu. Toto uznesenie o započítaní by Vám malo byť doručené. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, ak mi súd odpustil zvyšok trestu zakazu činnosti a dal mi 10 mesiacov podmienku, budem musieť robiť preskúšanie (testy).

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke, držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti skúškou z pravidiel cestnej premávky. Ak ste činnosť vedenia motorového vozidla ako držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmeli vykonávať dva roky a viac, musíte sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobry večer, ked som dostal zákaz viesť motorové vozidlo, môžem ísť do autoškoly? Dakujem.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.03.2017)

Dobrý deň, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý Vám bol udelený súdom, spo­čí­va v cel­ko­vom zá­ka­ze ve­de­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel, t.j. vy­ko­ná­va­nia čin­nos­ti, na kto­rú tre­ba oso­bit­né po­vo­le­nie, po do­bu us­ta­no­ve­nú prís­luš­ným prá­vop­lat­ným roz­hod­nu­tím. Ak by ste vy­ko­ná­vali v do­be je­ho tr­va­nia čin­nosť, ho­ci aj pod doh­ľa­dom kom­pe­ten­tnej oso­by (inštruktora autoškoly), kto­rá je ulo­že­ným tres­tom ale­bo san­kciou zakázaná, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste naplnili zna­ky pre­či­nu Ma­re­nia vý­ko­nu úrad­né­ho roz­hod­nu­tia pod­ľa § 348 ods. 1 písm. d/ Trestného zákona.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné žiadať o vodičák, ak mi bol vodičák zadržaný doživotné? Stalo sa to pred 3 rokmi.

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň, ustanovenie § 69 Trestného zákona upravuje podmienky, za splnenia ktorých môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, napr. aj vo vzťahu k vedeniu motorového vozidla. Podľa ustanovenia § 69 ods. 5, súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak bol trest zákazu činnosti uložený na doživotie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Dobry den. Chcel by som sa spytat, ci si mozem spravit vodicsky aj ked mi sud ulozil zakaz viest motorove vozidla za jazdu bez vodickeho. Ak ano, co ktomu treba? Alebo musim cakat, az kym mi padne zakaz?

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte zákaz viesť motorové vozidlá, potom nie je možné, aby ste dostali vodičský preukaz. 

Najskôr musí uplynúť trest zákazu činnosti a až následne môžete získať vodičák.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo (Trestné právo)

Prosim, chcem sa opytat, mozem poziadat uz po druhy krat o odpustenie polovicneho trestu zakazu cinnosti? Dakujem

Odpoveď: Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, podmienky podmienečného upustenia od výkonu trestu zákazu činnosti upravuje § 69 a 70 Trestného zákona. Ak však už bolo rozhodnuté, že sa vykoná zvyšok trestu zákazu činnosti, od ktorého výkonu bolo podmienečne upustené, je opätovné upustenie od výkonu zvyšku tohto trestu vylúčené. Vaša opätovná žiadosť tak bude zamietnutá.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zákaz činnosti viesť motorové vozidlo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku