Máte
otázku?

Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň, Znenie Trestného rozkazu v skratke: Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v M********** JUDr. M***** R******* vydáva dňa 06. 05. 2015 podľa § 353 ods. 1 Tr. Por. Restný rozkaz Obvinený JA ( narodenie, bydlisko) sa uznáva za vinného, že dňa 06. 05. 2015 v čase. Teda pri výkone činnosti, pri ktorej by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku odmietol sa podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nieje ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie. Čím spáchal prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona. Za to sa odsudzuje Podľa § 289 ods. 2 Tr. zákoná s použitím § 36 písm. 1), § 38 ods. 2. Ods. 3 Tr. Žák. A s použitím § 353 ods. 2 písm: a) Tr. Por. Na trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) mesiace. Podľa § 49 ods. 1 písm. A) Tr. Žák. A s použitím § 50 ods 1 Tr. Žák. súd obvinenému výkon uloženého trestu odňatia slobody podmienečne odkladá a určuje skúšobná doba na 1 (jeden) rok. Podľa § 61 ods 1. Ods. 2 Tr. zájiba §36 písm. 1), § 38 ods. 2, ods 3 Tr. Zákona a s použitím § 353 ods. 2 písm. b) Tr. Por. Súd ukladá obvinenému trest zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel akéhokoľvek druhu vo výmere 3 (tri) roky. P o u c e n i e : . To by bolo asi všetko. Uplynula už polovica času trestu a rad by som svoj vodičky preukaz získal naspäť, nech to obnáša čokoľvek. Týmto Vás žiadam o radu ako postupovať pri jeho opätovnom získaní. Srdečná Vďaka!

Odpoveď: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň. 

V zmysle § 69 Trestného zákona môže súd po výkone polovice trestu zákazu činnosti podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení. Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti je možné na súd podať až po výkone aspoň polovice uloženého trestu.

Preto najskôr musíte podať na súd žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (odporúčam túto žiadosť podať najskôr na druhý deň po uplynutí polovice uloženého trestu) a musíte v nej preukázať súdu, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Je však na rozhodnutí súdu, či Vašej žiadosti vyhovie alebo nie. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ, ku ktorej pripojíte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 

Poukazujem na judikát R 23/1985, v zmysle ktorého "Podmienky pre podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie sú splnené, ak odsúdený v dobe výkonu tohto trestu uložený zákaz nerešpektoval a zakázanú činnosť vykonával." 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Žiadosť na upustenie polovice trestu môžem podať na súd odo dna kedy mi bol zadržaný VP alebo až odo dna kedy bol súd?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.10.2021)

Dobrý deň,
áno, polovicu trestu počítajte odo dňa keď Vám bol VP zadržaný a nie až od rozhodnutia súdu. Ak ste totiž pred rozhodnutím mali zadržaný VP, táto doba sa započítava do trestu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať. Mal som zobraný vodičák za alkohol na dva roky. 1 marca to bude polovica trestu potom až môžem poslať žiadosť na súd, na ktorom to bolo rozhodnuté? Alebo na súd poslať v mojom okrese. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti rozhoduje súd, ktorý Vám tento trest uložil (bez ohľadu na to, že to nie je súd v obvode ktorého bývate).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať čo mám napísať keď chcem požiadať o vrátenie vodičského preukazu po polovičke trestu a komu súdu alebo polícii?
Vodičák mi bol odobraní na dva roky za alkohol v super rýchlom konaní
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
ak už uplynula polovica trestu, môžete súd požiadať o podmienečné upustenie výkonu trestu zákazu činnosti. Súd môže o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti rozhodnúť, ak ste viedli riadny život a preukázali, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Žiadosť sa adresu na súd, ktorý rozhodol o treste. Ak súd rozhodne o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, tak následne budete môcť požiadať na polícii o vrátenie VP.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Postup pri žiadaní vrátenia vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku