Máte
otázku?

Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Dobry den, mal by som otazku bol my ulozeny zakaz cinnosti viest motorove vozidla. Zakaz mi bol ulozeny sudom v trestnom rozkaze, ale uz je skoro 2 roky po uplynuti trestu a chcel by som poziadat o vratenie. Trest mi bol ulozeny z dovodu nehody s ublizenim na zdravi. Trest mi dali 5 rokov zakaz a dva roky nepodmienecne. Viete mi poradit kde ziadat o vratenie. Dakujem

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Dobrý deň, ak Vám už uplynul trest zákazu viesť motorové vozidlo, bude potrebné požiadať o vrátenie zadržaného vodičského preukazu príslušné Okresné riaditeľstvo PZ SR. V zmysle príslušných ustanovení zákona o cestnej premávke bude povinný pri podaní žiadosti o vrátenie vodičského preukazu preukázať splnenie podmienok na jeho vrátenie (vo Vašom prípade uplynutie trestu). Toto je možné preukázať jednak fotokópiu trestného rozkazu, v ktorom máte uvedené na akú dobu Vám bol uložený trest zákazu činnosti, ale aj výpisom z registra trestov, z ktorého bude tiež zrejmé, že predmetný trest je vykonaný a zahladený (odsúdenie na trest zákazu činnosti sa zahladzuje vykonaním trestu). V zákone je dokonca uvedené, že je žiadateľ povinný vyplniť tlačivo, ak je také zavedené. Samotný zákon predpokladá, že také tlačivo nemusí byť zavedené. Nepodarilo sa nám zistiť informácie, či také tlačivo existuje.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či by ste mi nevedeli poradiť v tom, keď som dostal od súdu rozhodnutie, že mi odpustili zvyšok výkonu trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, že kedy asi dostanem právoplatné rozhodnutie, keď som nepodal sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu? Alebo mám ísť na súd a vypýtať si rozhodnutie, aby som čím skôr mohol ísť na skúšku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2021)

Dobrý deň,

súd by Vám rozhodnutie, pokiaľ Vám ho nedoručil pri procesnom úkone, mal zaslať poštou na adresu, ktorú ste na tento účel súdu uviedol. Súd musí rozhodnutie osobe, ktorá je oprávnená proti nemu podať opravný prostriedok, zaslať adresátovi do vlastných rúk. Ak ste si zásielku neprevzali ani v úložnej lehote na pošte, zásielka sa vrátila doručujúcemu orgánu. Môžete však infocentrum požiadať o vydanie rovnopisu tohto rozhodnutia, stačí ak im uvediete Vaše osobné údaje v rozsahu mena a priezviska. Súd následne prostredníctvom spisovej značky trestného konania vyhotoví rovnopis požadovaného rozhodnutia, ktoré sa nachádza v súdnom spise.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
bol mi zadržaný vodičák na dobu jedného roka za alkohol nad jedno promile. Prešlo 5 rokov. Ak by som chcel požiadať o vodičák, čo potrebujem splniť? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,

zrejme Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo na dobu jedného roka. Uviedli ste, že uplynulo už 5 rokov. V takom prípade, keďže trest uplynul, podajte žiadosť o vrátenie vodičského preukazu na Okresné riaditeľstvo PZ. K žiadosti je potrebné priložiť rozhodnutie, z ktorého je zrejmé, aký trest ste dostali a na akú dobu. Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte preukázať i splnenie podmienok na jeho vydanie. Vzhľadom na to, že Vám bol uložený test zákazu činnosti na menej ako dva roky, musíte sa podrobiť preskúšaniu z predpisov o cestnej premávke (odborná spôsobilosť sa zistí skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z teoretickej skúšky) a predložiť posudok psychológa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Potrebovala by som vzor žiadosti o upustenie zvyšku trestu za alkohol.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.04.2020)

Dobrý deň,
vzory dokumentov neposkytujeme zdarma, nakoľko takéto návrhy je potrebné robiť vždy presne na mieru klientovi. Nie každý človek má rovnaké podmienky a dôvody na upustenie od zvyšku trestu. Súd môže ale aj nemusí vyhovieť žiadosti, nie je to jeho povinnosť, preto je lepšie nechať si návrh vypracovať odborníkom, aby mal všetko, čo má mať a aby ste zvýšili šancu na kladné rozhodnutie súdu. Žiadosti nemusia vyhovieť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať dostal som zákaz na 14 mesiacov v polke som na súd poslal žiadosť po mesiaci a pol som sa informoval na súde v akej lehote mi dajú odpoveď, pani mi povedala, že to môže trvať aj pol roka čo už budem mať po treste. Treba posielať na súd ďalšiu žiadosť po uplynutí trestu ?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.08.2019)

Dobrý deň, 

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti vedenia motorového vozidla a medzičasom po podaní žiadosti na súd uplynie doba zákazuntereba na súd podávať žiadnu žiadosť, zo súdu Vám už nepríde žiadne rozhodnutie.
Trest zákazu činnosti je vykonaný uplynutím doby stanovenej v rozhodnutí.
Podľa ust. zákona o cestnej premávke musíte podať žiadosť o vrátenie vodičského preukazu a preukázať splnenie podmienok na jeho vydanie, vrátane vyplnenia príslušných tlačív, ktoré  sú na tento účel zavedené; teda ako správne uvádzate v otázke, postupovať podľa pokynov polície.

Následne podľa ust. § 91 zákona o cestnej premávke platí :

"(6) Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

(7) Preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykonáva z tej skupiny vodičského oprávnenia, ktorá oprávňuje na vedenie motorového vozidla, ktorým bolo spáchané porušenie pravidiel cestnej premávky, na základe ktorého bol uložený trest zákazu činnosti alebo sankcia zákazu činnosti; ak nemožno skupinu vodičského oprávnenia určiť, preskúšanie odbornej spôsobilosti sa vykoná v rozsahu udelených skupín vodičského oprávnenia."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, uplynul mi dvojročný trest zakazu šoférovať. A chcem si požiadať o vrátenie vodičáku. A zaujímalo by ma, či budem robiť len testy, alebo aj jazdu. Lebo jednému ste odpísali, že bude robiť aj jazdu a inému, že pokiaľ nemal vzatý vodičák kvôli alkoholu taj jazdu robiť nebude. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2018)

Dobrý deň,

odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v ustanovení § 91 ods. 8 zákona o cestnej premávke, podľa ktorého Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

Paragraf 79 ods. 2 hovorí nasledovné:

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.

To znamená, že ak ide o zákaz činnosti na menej ako 2 roky, vodič je povinný podrobiť sa preskúšaniu z predpisov o cestnej premávke. Ak je trest zákazu činnosti 2 roky a viac tak sa musí podrobiť úplnému preskúšaniu, teda predpisy, náuka o vozidlách a údržbe a vedenie motorových vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, keď mi bol VP odobratý na 2 roky a po uplynutí testu požiadam o vrátenie. Budem písať iba testy z odbornej spôsobilosti? Psychotesty? (VP mi bol odobratý za alkohol). Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke 

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

Podľa § 79 ods. 2 zákona o cestnej premávke

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.

Podľa týchto ustanovení budete musieť absolvovať okrem Vami uvedeného aj preskúšanie náuky o vozidlách a preskúšanie vedenia motorových vozidiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. V auguste mi vyprší 2 ročný trest zákazu činnosti viesť motorové vozidla kvôli dopravnej nehode (ťažké ublíženie na zdraví). A zaujímalo by ma, keďže som sa to tu nedočítal presne, že, či budem robiť len skúšku z písomných testov, alebo aj zdravotnú spôsobilosť budem musieť preukázať, a či budem musieť robiť aj skúšku z jazdy. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

podľa § 91 ods. 6 zákona o cestnej premávke 

Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2

§ 79 ods. 2 ustanovuje nasledovné:

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.

Podľa týchto ustanovení, budete musieť okrem iného absolvovať aj skúšku z vedenia motorového vozidla.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrí deň mám odobratý vodičský preukaz súdom. Mal by som otázku: o 4 mesiace mi prejde polovica trestu a akú žiadosť mám poslať na súd. Na internete neviem nájsť, mohli by ste mi pomôcť čo a ako mám vyplniť alebo poslať nejaký vzor?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.05.2018)

Dobrý deň, musíte podať na súd žiadosť o upustenie od zvyšku trestu zakazu činnosti. Na žiadosti by ste si mali dať záležať, nie každý vzor môže byť vhodný pre vás, pretože dôvody môžu byť rôzne u každej osoby. Súd totiž nemá povinnosť vyhovieť vašej žiadosti a môže ju zamietnuť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Okresný súd ma v rozsudku odsúdil na peňažný trest a zákaz činnosti vedenia vozidiel na 2 roky. Ako mám ďalej postupovať, aby mi polícia vrátila VP. V zákone sa píše v § 91 ods. 6 ak mám zákaz činnosti na 2 roky a viac musím sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej, psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2. To mám požiadať políciu, alebo autoškolu o preskúšanie z odbor. spôsobilosti  a o zdravotnú a psychickú spôsobilosť mám zájsť za doktorom, alebo mi dajú na polícii nejaké tlačivo alebo rozhodnutie ako mám postupovať keďže v zákone o cestnej premávke som to nenašiel. Ďakujem za odpoveď. P. S: potvrdenie o nezávislosti na alkohole a o absolvovaní odbor. Poradenstva som poslal na políciu po ich absolvovaní. Od vtedy sa mi neozvali.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2017)

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

 

1./ Podľa ust. zákona o cestnej premávke platí :

§ 92 odst. 3 : Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla 

písm. b) : v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

 

2./  V uvedených prípadoch, teda aj vo Vašom, následne platí, že vodičské oprávnenie odobraté podľa vyššie uvedeného ustanovenia možno vrátiť až po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa zákona o autoškolách a preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, preskúmaní psychickej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom a podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Ust. § 79 ods. 2 : 

Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z

a) predpisov o cestnej premávke,

b) náuky o vozidlách a ich údržbe u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E , D, DE a T,

c) vedenia motorových vozidiel.

 

3./  O skúšky z odbornej spôsobilosti sa musíte uchádzať sám v autoškole. Náklady pre  zdrav. prehliadku, ako aj na vyšetrenie u psychiatra, vrátane odberov, psychológa budete musieť znášať z vlastných finančných  prostriedkov. Lekár vlastní príslušné tlačivá. Výšku poplatku Vám povie prísl. lekár. 

O rozsahu a obsahu uvedených prehliadok platia ust. vyhl. č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 

Znenie predpisu nájdete na www.slov-lex.sk.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Mala som 2 ročnú podmienku zákaz viesť motorové vozidlo uložený súdom, keďže mala som nehodu - "zrazila som cyklistu". Teraz po uplynutí dvoch rokov chcela by som sa chcela opýtať, či   musím robiť zasa celú autoškolu, lekár, psychotesty, všetok čo k tomu patrí ?

Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.07.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

Obdobnými otázkami sa v našej poradni zaoberáme pomerne často.

V zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke po uplynutí trestu je potrebné požiadať prísl. oddelenie PZ o vrátenie vodičského oprávnenia /§  98 odst. 1 písm.  i/. 

V súlade s citovaným zákonom  musíte preukázať  splnenie podmienok na jeho vrátenie  - vo Vašom prípade  uplynutie trestu. Toto je možné preukázať jednak fotokópiu trestného rozkazu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti ,  v ktorom máte uvedené na akú dobu Vám bol uložený trest zákazu činnosti, ale aj výpisom z registra trestov, z ktorého bude tiež zrejmé, že predmetný trest je vykonaný a zahladený /trest  zákazu činnosti sa zahladzuje vykonaním trestu/.  V zákone je uvedené, že žiadateľ je povinný vyplniť tlačivo, ale tlačivo žiadosti o vrátenie VP sme nenašli ani na stránke Ministerstva vnútra SR.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať aký je postup pri vrátení vodičského preukazu. Doba zadržania dva roky už uplynula. Dôvodom odobratia bolo nefunkčné svetlo na vozidle (v papieroch sa udáva tento dôvod). Chcem vedieť, či je potrebné robiť celú autoškolu a aj potvrdenia u psychológa. Ďakujem pekne Martina.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, ak Vám vodičský preukaz nebol vzatý z dôvodu alkoholu, potom sa nemusíte podrobiť psychologickému posudku a ani opakovanie robiť skúšky z vedenia motorového vozidla.

Stačí požiadať príslušné oddelenie policajného zboru o vrátenie vodičského preukazu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po uplynutí trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku