POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trnava

Otázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

Dobrý deň, Dňa 3.8.2013 mi bol zadržaný vodičský preukaz na dobu 18 mesiacov za jazdu pod vplyvom alkoholu. Po uplynutí polovice trestu som podal žiadosť o podmienečné odpustenie zvyšku trestu, ktorá bola zamietnutá. Mám právo opätovne požiadať o odpustenie? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 69 a nasl. Trestného zákona ste v návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti (spočívajúceho v zákaze viesť motorové vozidlá) boli povinný preukázať, že ďalší výkon tohto trestu nie je potrebný. Nakoľko z Vašej otázky vyplýva, že návrh ste podali až po uplynutí polovice trestu a návrh bol napriek tomu zamietnutý, zrejme sa Vám nepodarilo preukázať práve to, že ďalší výkon trestu zákazu činnosti by vo Vašom prípade nebol potrebný. Podľa ustanovenia § 437 v spojení s § 415 Trestného poriadku, ak bol návrh odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti zamietnutý, môže ho odsúdený opakovať až po uplynutí jedného roka od zamietnutia okrem prípadu, že návrh bol zamietnutý len preto, že ho odsúdený podal predčasne. Pokiaľ by ste súd opätovne požiadali o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu, s poukazom na uvedené by súd Vášmu návrhu nevyhovel a opäť by ho zamietol. Rovnako tak nie je potrebné, aby ste návrh po roku opakovali, nakoľko v tom čase už budete mať trest vykonaný.

Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 11.10.2016 som požiadal o upustenie zvyšku trestu viesť motorové vozidlo. Asi o mesiac nato mi prišlo zo súdu, že mám zaplatiť súdne trovy. Túto sumu som zaplatil. Dňa 23.12.2016 mi prišlo uznesenie, že mi započítavajú dobu od odobratia vodičského preukazu po záväznost rozhodnutia. Dnes som bol na súde sa opýtať, či sa v mojej veci niečo pohlo a povedali mi, že im chýbajú doručenky a že ten vyšší úradník, ktorý má moju vec na starosti, je momentálne na PN. Je možné, že vyjadrenie súdu závisí na takýchto doručenkách alebo na pracovnej neschopnosti súdneho úradníka? Môžem na súd podať nejakú žiadosť o urýchlenie konania, aby som vodičský preukaz čím skôr dostal, keďže od podania žiadosti už uplynuli takmer 4 mesiace? Viete mi s týmto poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

(odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že na uplatnenie inštitútu podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti nie je právny nárok. Tzn., že je na vôli súdu, či k upusteniu od výkonu zvyšku trestu pristúpi alebo nie. Súd pritom nemá určenú lehotu, v ktorej by mal o žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu trestu rozhodnúť. V praxi môže dokonca nastať aj taká situácia, že súd nariadi verejné zasadnutie až po tom, čo trest reálne uplynie.

Pre úplnosť dodávam, že vrátenie doručeniek má pre vydanie rozhodnutia, resp. pre ďalší procesný postup súdu dôležitý význam. Pokiaľ ide o PN súdneho úradníka, tak aj táto skutočnosť je spôsobilá spomaliť procesný postup vo veci.

Záverom už len dodávam, že môžete súdu zaslať žiadosť o vydanie rozhodnutia, avšak túto Vám odporúčam písať veľmi mierne a dôraz klásť na to, prečo potrebujete dostať VP späť (napr. pracovné dôvody a pod.).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 6.2.2016 mi uplynie 12 mesiacov od uloženia zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel, ktorý mi bol uložený na dobu 18 mesiacov. Poradili by ste mi prosím, akou formou je potrebné podať žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu trestu? Ďalšie otázky sa týkajú toho, čo všetko je potrebné absolvovať a aké prípadné tlačivá a žiadosti je potrebné napísať na príslušný súd. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2016)

Dobrý deň, ak Vám uplynula viac ako polovica trestu (túto podmienku spĺňate), môžete požiadať o upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti. Ak máte záujem, toto podanie na súd Vám môžeme za malý poplatok poskytnúť. 

V prípade, ak sa rozhodnete spísať si návrh sám, návrh je potrebné podať na súd, do návrhu uveďte rozsudok a trest, ktorý Vám bol uložený a ďalej to, že žiadate podmienečné upustenie od zákazu zvyšku trestu činnosti. Môžete priložiť aj kópiu rozhodnutia súdu. Tiež uveďte, že ste viedli riadny život a spĺňate podmienky na upustenie.


Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. Súd mi zakázal viesť motorové vozidlo na dva roky a chcem podať žiadosť o skrátenie trestu na polovicu. Mám túto žiadosť poslať priamo tomu sudcovi, ktorý vydal trestný rozkaz, alebo len na adresu súdu? Je potrebné uviesť aj všetky čísla, ktoré sú na týchto rozhodnutiach, alebo stačí len meno a adresa? Nedávno som zistil, že do trestu sa započítava aj čas strávený v cpz a že sa nezačína počítať až od nadobudnutia právoplatnosti. Mám tieto informácie radšej priložiť, aby neboli nedorozumenia týkajúce sa toho, že som žiadosť poslal skoro? Ďakujem vám pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

(odpoveď odoslaná: 25.12.2015)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné upozorniť, že na to, aby Vám bol podmienečne upustený zvyšok trestu musíte spĺňať zákonom stanovené požiadavky v ustanovení § 69 a 70 Trestného zákona. Žiadosť stačí adresovať súdu, netreba konkrétne menovať sudcu. V žiadosti uveďte spisovú značku (sp.zn., č.k.), aby vedel súd Vašu žiadosť priradiť ku konkrétnemu spisu a sudcovi. Následne v žiadosti uveďte všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité (najmä že vediete riadny život, že ste sa napravili...). Je dôležité uviesť i to, že na podmienečne upustenie od výkonu zvyšku trestu nie je právny nárok. Tzn. že súd môže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu, nemusí však o upustení rozhodnúť automaticky na základe podanej žiadosti. Ak Vám prišlo zo súdu, že sa započítava aj cpz, tak tento dokument je súčasťou Vášho trestného spisu a preto nie je potrebné ho dokladať. Môžete však v texte Vašej žiadosti poukázať i na túto skutočnosť.


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu (Trestné právo)

Dobrý deň. V roku 2011 som mal dopravnú nehodu, za ktorú som bol odsúdený na trest odňatia slobody na 12 mesiacov podmienečne so skúšobnou dobou 24 mesiacov a so zákazom viesť motorové vozidlá na 2 roky. Rád by som sa opýtal, či môžem už po uplynutí polovice trestu požiadať o zrušenie zvyšku trestu, keďže potrebujem vodičský preukaz pre nové zamestnanie. Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

(odpoveď odoslaná: 06.07.2015)

Dobrý deň

 

 

podľa § 69 ods. 1 TZ môže po výkone polovice trestu zákazu činnosti súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. Teda podľa tohto je možné, aby ste podali návrh na súd, kde aj zdôvodnite potrebu VP. Po vyhovení sa určí ďalšia skúšobná doba, prípadne ďalšie obmedzenia a povinnosti. Súd nemôže upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému 1) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky 2) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.