POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Banská Bystrica

Otázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadne vrátenia vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu. Môj vodičský preukaz mi bol odobratý minulý rok, 31. marca 2015, na 24 mesiacov za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Teraz, 31. marca 2016, nastane polovica trestu. U koho by som mal požiadať o rozhodnutie ohľadom vrátenia môjho vodičského preukazu? Okresný súd alebo ORPZ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

Dobrý deň

v prípade, že Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, podľa § 69 Tretsného zákona: “1) Po výkone polovice trestu zákazu činnosti môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný. 2) Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia o tomto upustení. 3) Odsúdenému, u ktorého súd podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, môže súd uložiť primerané obmedzenia a povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu tiež uloží, aby podľa svojich síl nahradil škodu spôsobenú trestným činom alebo jej časť, ktorú zároveň určí. 4) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak ide o trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený odsúdenému, a) ktorému už bol takýto trest zákazu činnosti uložený v predchádzajúcich desiatich rokoch za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za iný trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, alebo b) ktorý už bol v predchádzajúcich desiatich rokoch za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky, ako je uvedený v písmene a), postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. 5) Súd nemôže podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa odseku 1, ak bol trest zákazu činnosti uložený podľa § 61 ods. 3 až 5.”

 

Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Neexistuje nejaký vzor? Neviem, ako to mám napísať a ani ako by malo celé odvolanie vyzerať.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň,
obsahové náležitosti odvolania sa líšia od toho o aké právne odvetvie ide. V nadpise otázky uvádzate, že ide o trest, teda zrejme pôjde o právo trestné. Odvolanie musí v prvom rade obsahovať označenie veci a rozhodnutia proti ktorému smeruje. Úpravu odvolania je možné nájsť v trestnom poriadku v § 311 ods. 1:

(1) V písomne podanom odvolaní treba uviesť, proti ktorým výrokom odvolanie smeruje, a či smeruje aj proti konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo.   (2) Odvolanie prokurátora, odvolanie, ktoré podáva za obžalovaného jeho obhajca, ako aj odvolanie, ktoré podáva za poškodeného alebo za zúčastnenú osobu ich splnomocnenec, musí byť zároveň odôvodnené tak, aby bolo zrejmé, v ktorej časti sa rozsudok napáda a aké chyby sa vytýkajú rozsudku alebo konaniu, ktoré rozsudku predchádzalo.   (3) Ak odvolanie nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2, predseda senátu vyzve odvolateľa, aby nedostatok odstránil. Ak takejto výzve nevyhovie iná osoba ako obžalovaný, môže súd postupovať podľa § 70.   (4) Odvolanie možno oprieť o nové skutočnosti a dôkazy.

Ak si chcete byť istý, tak vyhľadajte pomoc advokáta, ktorý Vám môže s vypracovaním odvolania pomôcť.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, kedy presne mám žiadať súd o odpustenie polovice trestu za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Polovica trestu uplynie 17. apríla. Mám podať žiadosť práve v tento deň, alebo kedy je správny čas na to?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,

hneď na druhý deň (18.04.) môžete žiadať o odpustenie polovice trestu. 


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, V decembri bude polovica môjho trestu odslúžená. Všetky povinnosti sú splnené, vrátane pokút, psychológových aj psychiatrických konzultácií. Môžem vás poprosiť o informáciu, komu mám poslať list?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň,
ak chcete požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, musíte podať žiadosť na príslušný súd, ktorý rozhodol o Vašom odsúdení. Tento súd môže rozhodnúť o tom, že ak preukážete splnenie zákonných podmienok a bude mať súd za to, že na Vašu prevýchovu postačoval doterajší trest, podmienečne upustí od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Následne budete môcť dopravný inšpektorát požiadať o vrátenie vodičského preukazu.
Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moj vodičský preukaz bol zadržaný na dobu 12 mesiacov. Je možné požiadať o jeho vrátenie už po uplynutí 6 mesiacov? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 09.10.2022)

Dobrý deň,
áno, môžete požiadať príslušný súd o rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Po tom ako súd rozhodne o Vašej žiadosti a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť budete môcť dopravný inšpektorát požiadať o vrátenie vodičského preukazu.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, keď mi už uplynula polovica trestu zákazu činnosti a chcel by som podať žiadosť o predčasné vrátenie vodičského preukazu. Musím ísť s touto žiadosťou na súd, alebo ju môžem poslať poštou alebo e-mailom? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
áno, je potrebné napísať žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Táto žiadosť sa posiela najčastejšie poštou, pričom sa posiela na súd, ktorý vo veci rozhodoval (tzn. na súd, ktorý trest uložil). Následne súd po vyjadrení prokuratúry nariadi verejné zasadnutie, na ktorom bude rozhodovať o Vašej žiadosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Zdravím, už mesiac čakám na vyjadrenie súdu ohľadom žiadosti o podmienečné vrátenie vodičského preukazu. Ako dlho mám čakať, kým mi súd odpovie?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 04.06.2022)

Dobrý deň,
v závislosti od pracovného vyťaženia súdu trvá čas, kým súd nariadi termín verejného zasadnutia 1-2 mesiace. Môžete súd urgovať a poslať im žiadosť o nariadenie termínu pojednávania. Môžete žiadosť odôvodniť najmä tým, že pre výkon svojej práce alebo živnosti potrebujete vodičský preukaz.


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Dnes mi prišlo od súdu rozhodnutie, že mi skončila podmienka za vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, ale trest zákazu mi končí až o 5 mesiacov. Mohožem už teraz požiadať o vrátenie vodičského preukazu?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň,
o vrátenie VP priamo nie. Môžete na súd podať žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Ak by súd rozhodol o tom, že sa Vám výkon zvyšku trestu podmienečne upúšťa, následne po absolvovaní administratívnych úkonov budete môcť požiadať dopravný inšpektorát o vrátenie VP.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, mám pre Vás otázku. Kde nájdem na stiahnutie tlačivo žiadosti o predčasné vrátenie vodičského preukazu? Nemôžem to nájsť. Poraďte mi, na ktorej stránke to nájdem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 14.09.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, po uplynutí polovice tohto trestu môžete požiadať súd o podmienečné upustenie od jeho zvyšku. Žiadosť adresujte na súd, ktorý vo veci rozhodoval. Nenájdete univerzálne platné tlačivo, odporúčam Vám však v žiadosti uviesť, že vediete riadny život a že ďalší výkon trestu nie je potrebný. Až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, môžete požiadať príslušné Okresné riaditeľstvo PZ, aby Vám vodičský preukaz bol vrátený (zašlite písomnú žiadosť o vrátenie vodičského preukazu). Ako prílohu k tejto žiadosti priložte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým Vám bude podmienečne upustený zvyšok trestu zákazu činnosti. 


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na niekoľko tém. V júni 2020 mi bol odobratý vodičský preukaz ako trest za jazdu pod vplyvom alkoholu. Súd mi uložil trest odňatia slobody na 18 mesiacov podmienečne a zákaz činnosti na 24 mesiacov. Tento rok, v júli 2021, som podal žiadosť o polovičné zníženie trestu. Dňa 19.12.2021 mi skončí podmienečný trest. Mám otázku - ak mi vrátia vodičský preukaz po polovici trestu, bude mi podmienečný trest predĺžený? Chcem tiež vedieť, či by nebolo lepšie počkať, kým trest skončí úplne v júni 2022. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
podmienka a zákaz činnosti sú dva samostatné tresty. Vrátením VP po polovici sa nemení skúšobná doba uloženého trestu odňatia slobody. Zároveň Vám však súd uloží novú skúšobnú dobu vo vzťahu k upusteniu od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. Ak potrebujete VP, určite sa to oplatí riešiť. Skúšobná doba podmienečného odkladu trestu odňatia slobody uplynie dňa 19.12.2021.


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako má vyzerať žiadosť na okresný súd o vrátenie vodičského preukazu po uplynutí polovice trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu

(odpoveď odoslaná: 11.08.2021)

Dobrý deň,

ak Vám bol uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo súdom, tak po výkone polovice uloženého trestu môžete podať tzv. žiadosť o podmienečné upustenie výkonu zvyšku trestu súdu, ktorým Vám tento trest uložil. V tejto žiadosti poukážte na Váš riadny spôsob vedenia života, v dôsledku ktorého nie je ďalší výkon trestu potrebný. Ak súd žiadosti vyhovie, potom určí skúšobnú dobu, po uplynutí ktorej bude zisťovať, či ste sa osvedčili alebo nie. Vzor žiadosti neexistuje, inšpirovať sa však môžete aj na internete alebo si ho nechať vypracovať advokátom. Dôležité sú dôvody, ktorými odôvodňujete svoju žiadosť. Na podmienečné upustenie od výkonu trestu nie je právny nárok. Súd môže žiadosti aj nevyhovieť, preto je dôležité práve jej odôvodnenie. Až po právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu Vám bude vodičský preukaz vrátený na základe Vašej žiadosti o jeho vrátenie adresovanej na Okresné riaditeľstvo PZ, ku ktorej pripojíte aj právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu po polovici trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.