Máte
otázku?

Zadržaný vodičský preukaz


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Trenčín

Otázka: Zadržaný vodičský preukaz

Dobrý deň! Chcem sa opýtať akým pravom mi exekútor nechce vydať príkaz na odblokovanie vodičského preukazu nakoľko som uhradil zameškané výživné na deti a do dnešného dna si riadne plním vyživovaciu povinnosť. Všetky doklady o zaplatení som odoslal exekutorke. Aj napriek tomu jej odpoveď bola:nemáte splnenú vyživovaciu povinnosť. Ale ja mám. A pýta sa kedy jej zaplatím exekučné trovy no doposiaľ mi nebola schopná ani povedať ani napísať koľko mám zaplatiť exekútorské trovy. Neviem ako ďalej postupovať preto Vás prosím o radu. Ďakujem pekne!

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

Dobrý deň, 

podľa § 179a ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v účinnom znení (ďalej len "exekučný poriadok") ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu; príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného a upovedomí o tom povinného. 

Ak s Vami súdna exekútorka odmieta komunikovať napr. vo veci vyčíslenia trov exekučného konania a týmto spôsobom oddiaľuje vydanie príkazu na vrátenie vodičského preukazu, odporúčame Vám podať sťažnosť na súdneho exekútora, adresovanú Slovenskej komore exekútorov - kontrolnej komisii. 

Ak totiž súdny exekútor zavinene porušil svoju povinnosť pri výkone činnosti či zavinene porušil iné povinnosti stanovené exekučným poriadkom, dopúšťa sa súdny exekútor disciplinárneho previnenia. 

Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Tento rok mi skončila vyživovacia povinnosť na dcéru. Platby som uskutočnil prostredníctvom súdneho exekútora a nakoľko som mal zameškané výživné, ktoré som uhradil a tým som si splnil podmienky výživného. Napriek tomu mi exekútor zadržal vodičský preukaz z dôvodu exekučných trov súdneho exekútora. Žiada odo mňa exekučné trovy konania vyplatiť jednorazovo. Nakoľko som vodič z povolania, čím ma pripravil dočasne o zamestnanie a nechce sa dohodnúť o vrátení vodičského preukazu, aby som mu exekučné trovy splácal v mesačných splátkach a žiada celú sumu, ktorou ja nedisponujem aj napriek tomu, že na výživnom nie som dlžný nič a vyživovacia povinnosť mi skončila.
Prosím Vás o radu ako postupovať, a či ma exekútor právo zdržiavať mi vodičské oprávnenie, ktoré potrebujem ako svoju pracovnú činnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, asi vás nepoteším, ale súdny exekútor má právo zadržať vám vodičský preukaz za účelom vymoženia nielen istiny, ale aj trov exekučného konania. Exekúciu ukončí až potom, čo bude vyplatená celá pohľadávka, t. j. nestačí, že vy ste zaplatili vašu vyživovaciu povinnosť plynúcu vám nielen zo zákona, ale aj zo súdneho rozhodnutia, ale nakoľko túto bol oprávnený z výživného nútený vymáhať prostredníctvom exekútora, ste povinný zaplatiť aj jeho trovy, ktoré sú súčasťou vymáhanej pohľadávky.  

Potom, čo zaplatíte aj trovy súdneho exekútora, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí vás o tom. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň,
Obraciam sa na Vás s prosbou ohľadom zadržaného vodičského preukazu za zanedbanie povinnej výživy, za ktorú som bol následne odsúdený na 18 mesiacov nepodmienečne. Trest som odsedel celý. Má právo exekútorka mi ešte zadržiavať vodičské oprávnenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
áno má na to právo, nakoľko vodičský preukaz Vám bol zadržaný v exekučnom konaní. Ani odpykanie celého trestu odňatia slobody totiž nemá za následok to, že dlžné výživné nie je nutné zaplatiť. Vodičský preukaz Vám bude zadržaný kým neuhradíte celé dlžné výživné. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, Chcem sa spýtať, keď mi bol odobratý VP a nastúpil som do novej práce a treba mi správať na elektr. vozík papiere. Môžem urobiť a doplniť si vodičský na VZV ?

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

vodičský preukaz na vedenie motor. vozidiel sa riadi inými predpismi ako oprávnenie na vedenie VZV, a nemajú žiadnu súvislosť.

Odpoveď na otázku je áno, len musíte splniť podmienky od školiteľa, kde budete absolvovať kurz na riadenie vysokozdvižného vozíka.


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, môjmu bratovi sa stala situácia, že nafúkal po 2 pivách cca 0, 4 promile. Policajti mu na mieste dali fúkať, s tým, že doklady nemal pri sebe, čiže bezprostredne mu vodičský preukaz nebol odobratý. Vec sa ma tak, že v aute viezol otca, ktorý je ZŤP a bolo mu veľmi zle. Brat ma aj potvrdenie od lekára, že otcovi bolo zle a bola to situácia život ohrozujúca. V mieste s policajtmi spísal vyhlásenie, že vedome nastúpil do auta s tým, že otcovi je zle, atď. Moja otázka znie, keďže ešte nedošlo rozhodnutie, či tam nebude nejaká poľahčujúca okolnosť alebo, či mu klasický vezmú vodičák a dostane zákaz činnosti, prípadne na akú dlhu dobu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 23.02.2017)

Dobrý deň, konanie Vášho brata síce naplňá znaky skutkovej podstaty priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, avšak v zmysle § 2 ods. 2 pís. b) zákona o priestupkoch, za priestupok nemožno označiť konanie, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak. Ide o tzv. krajnú núdzu, na ktorú policajný orgán musí pri objasňovaní priestupku prihliadať. V prípade, že napriek uvedenému, bude Vášmu bratovi doručené rozhodnutie o udelení niektorej zo sankcii podľa zákona o priestupkoch, odporúčam Vám brániť sa opravným prostriedkom a v následnom konaní dostatočným spôsobom preukázať vyššie uvedené okolnosti vedenia vozidla. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, dnes som mala súd, kde mi bola zakázaná činnosť viesť vozidlo po dobu 24 mesiacov. Vodičský preukaz mám stále pri sebe, môžem ešte viesť motorové vozidlo pokiaľ mi neprišiel papier s tým, že budem musieť odovzdať vodičský preukaz?

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

uvedený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo platí od právoplatnosti rozsudku súdu. Pokiaľ ste sa voči rozsudku neodvolali a odvolania ste sa vzdali, právoplatnosť rozsudok nadobúda už vyhlásením. Ak ste sa odvolania nevzdali, rozsudok nadobudne právoplatnosť po uplynutí lehoty na odvolanie. Skutočnosť, že máte vodičský preukaz stále pri sebe a že ste nebola vyzvaná na jeho odovzdanie nemá vplyv na plynutie, resp. začatie plynutia trestu. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobry den podnikam ako taxikar s vlastnou koncesiou. Na zaklade konania exekutorky, mi bol odnaty vodicsky preukaz. Moze aj v pripade, ze je to moj jediny prijem, zadrzat VP, kedze v tomto zaroven podnikam. Pytam sa z dovodu, ze problem riesilo viac taxikarov ale kazdy tvrdi nieco ine. Dakujem za radu ako postupovat.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 179a ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Uvedeným spôsobom teda môže exekútor postupovať len v prípade ak vymáha nezaplatené výživné, ktoré bol priznané vykonateľným rozhodnutím súdu.  Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta Vášho pobytu,  o čom Vás upovedomí.


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň prajem, dňa 19.9.2014 mi bol zadržaný vodičský preukaz na dobu 12 mesiacov za jazdu pod vplyvom alkoholu. Chcela by som požiadať po uplynutí polovice trestu o zahladenie zvyšku trestu. Kedy by som mala podať túto žiadosť, až po uplynutí šiestich mesiacov alebo môžem už teraz ? Zároveň Vás chcem poprosiť o informáciu, aká by bola cena za vypracovanie takejto žiadosti u Vás? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 18.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom vodičského preukazu a uplynutia polovice trestu dôležité je, aby v čase rozhodovania súdu uplynula polovica trestu, inak by súd žiadosti nevyhovel. Odporúčam to podať cca 1 mesiac pred uplynutím polovice trestu. Keď bude súd rozhodovať o podmienečnom upustení od zvyšku trestu, nariadi pojednávanie, na ktoré sa musíte dostaviť. Obyčajne sa nestáva, že by súd návrh nevyhovel, aj keď to nie je vylúčené a môže návrh zamietnuť. Závisí to v nemalej miere aj od spísania návrhu ako aj od správania sa po uložení trestu zákazu činnosti.

Pokiaľ ide o cenu za právnu pomoc, dôležité je, či chcete aj zastupovanie na súdnom pojednávaní alebo iba spísanie žiadosti prostredníctvom mojej advokátskej kancelárie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku