Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 16. 2. 2015

Otázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Dobrý deň, mám dve otázky 1. Ak v návrhu na rozvod ma súd vyzýva, aby som sa vyjadrila k nemu, je to nutné? Alebo stačí až na pojednávaní sa vyjadriť. Pritom s rozvodom súhlasím len nieš s výškou výživného. 2. Može sa zrušiť trvalý pobyt manželovi, ak byt nie je jeho po rozvode alebo po podaní návrhu na rozvod bez jeho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod, tak uvádzame nasledovné: Ak Vás súd vyzve k vykonaniu nejakého úkonu (ktorý je v súlade so zákonom) a zároveň vo výzve uvedie poučenie o tom, že nesplnenie povinnosti je možné sankcionovať pokutou, môže Vám za nesplnenie tejto povinnosti uložiť pokutu (pokuta môže byť vo výške niekoľko sto eur). 

 

Vždy odporúčame sa k návrhu na rozvod manželstva vyjadriť, pretože keď potom prídete na súdne pojednávanie súd nepozná Vaše stanovisko a celý prípad môže vidieť jednostranne. Okrem toho, súdu máte právo predkladať o svojich tvrdeniach dôkazy. K týmto dôkazom má právo sa vyjadriť aj protistrana. Ak nepredložíte dôkazy, súd bude vychádzať iba z toho, čo má v spise.

 

Pokiaľ ide o zrušenie trvalého pobytu, môžete to urobiť po rozvode, ak byt nie je jeho. Do rozvodu nie je možné zrušiť trvalý pobyt bez súhlasu manžela.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. S manželkou sme sa vzali, keď bola tehotná, ale nie so mnou, ale dieťa som prijal za svoje. Má ma aj ako otca v rodnom liste. Pred 2 rokmi sa nám narodila dcéra. Nakoľko sa ideme rozvádzať chcem sa spýtať ako mám postupovať pri výživnom? Som ochotný platiť iba na svoje dieťa, ktorého som aj biologický otec. Neviem ako mám postupovať. Mohli by ste mi poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2018)

Dobrý deň, kým ste v rodnom liste maloletého dieťaťa zapísaný ako otec, máte vyživovaciu povinnosť voči tomuto dieťaťu. Jedinou možnosťou, ako sa zbaviť tejto povinnosti je zaprieť otcovstvo k tomuto dieťaťu, ak sú na to splnené ešte zákonné podmienky. Zapretie otcovstva k dieťaťu, ku ktorému bolo otcovstvo určené na základe prvej domnienky manžela matky je možné podľa ustanovenia § 86 ods. 1 Zákona o rodine zaprieť otcovstvo do troch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že ste otcom dieťaťa. Ak táto lehota uplynula už nemôžete zaprieť otcovstvo k maloletému dieťaťu. Zákona o rodine v ustanovení § 96 síce upravuje možnosť zaprieť otcovstvo aj po uplynutí lehoty, avšak iba zo strany maloletého dieťaťa a súd povolí zapieranie otcovstva iba v prípade, že je to v záujme maloletého dieťaťa. V tomto prípade však mám za to, že vzhľadom na Vašu pohnútku k zapretiu otcovstva by súd rozhodol o tom, že nie je v záujme dieťaťa, aby bolo umožnené zapieranie po uplynutí lehoty.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu... Manžel podal návrh na rozvod. Je zastupovaný právnikom. Ja zatiaľ právnika nemám. Je nutné reagovať na návrh, ktorý mi súd poslal? A ak áno, do koľkých dní? Ak sa rozhodnem pre zastupovanie právnikom, treba to súdu oznámiť? Právnika môžem osloviť aj v priebehu konania? Alebo musí byť zapojený už od začiatku? Súd si zatiaľ vyžiadal informáciu o mojom príjme. Ďakujem za radu. S pozdravom

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň, ak Vás súd vyzval na reakciu, tak sa k návrhu vyjadrite v lehote, ktorú Vám súd ustanovil. Ak sa rozhodnete nechať zastupovať, potom advokát oznámi zastupovanie súdu sám. Áno, advokáta môžete osloviť aj počas konania, nemusí byť v konaní od začiatku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk