Máte
otázku?

Ako prebieha rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Ako prebieha rozvod?

Prosím vás o radu, ako prebieha rozvod. S manželkou sa chcem rozviesť, na rozvode sme sa dohodli. Čítal som si vašu stránku ohľadom rozvodu a chcel by som vedieť, ako prebieha rozvod, čo ma čaká na rozvode a na čo sa mám pripraviť.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Dobrý deň, 

nižšie uvádzame postup ako prebieha rozvod, na čo sa máte pripraviť v súvislosti s rozvodom. V prípade ďalších otázok ohľadom toho, ako prebieha rozvod nám napíšte.

 

Informácie o rozvode nájdete aj tu: ROZVOD

1/ Najskôr je potrebné podať návrh na rozvod manželstva. Návrh podáva len jeden z manželov. Súd tento Váš návrh je povinný v lehote do 60 dní doručiť protistrane, aby sa k návrhu na rozvod vyjadrila. Obyčajne súd stanoví lehotu 15 dní.

 

2/ Po doručení vyjadrenia k návrhu na rozvod súdu zo strany Vašej manželky, súd stanoví termín pojednávania. Ak máte deti, s termínom pojednávania Vám príde aj uznesenie o ustanovení opatrovníka Vašim deťom (to je len procesné rozhodnutie).

 

3/ Na pojednávanie si nezabudnite doniesť originály listín (ktoré ste zakladali do súdneho spisu) a občianske preukazy. Súd sa najskôr pokúsi o zmier medzi vami, spýta sa, či nie je možná obnova manželstva. Následne pristúpi k výsluchu navrhovateľa a potom odporcu. Pokiaľ máte deti, súd vypočuje aj kolízneho opatrovníka.

Na pojednávaní si môžete navzájom klášť otázky, avšak až keď Vás súd vyzve. Nie je možné zasahovať do výpovede protistrany. Preto je dôležité písať si na papier všetko, k čomu by ste sa chceli vyjadriť, t.j. čo odznelo na súde a nie je to pravda.

Súd Vám dá priestor na vyjadrenie sa ku všetkému, čo súvisí s rozvodom.

Na pojednávaní sa máte právo vzdať odvolania priamo do zápisnice. Súd o to môžete požiadať.

4/ Po pojednávaní Vám súd do 30 dní doručí rozsudok o rozvode. Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní. 

 

Za rozvedených sa považujete nie okamihom, keď súd rozhodne na súde, že manželstvo rozvádza, ale až právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode. Preto najskôr musí každému účastníkovi prísť rozsudok do vlastných rúk a musí uplynúť lehota na odvolanie. Ak ste sa vzdali odvolania, potom doručením rozhodnutia poslednému účastníkovi sa považujete za rozvedených.

 

Vyššie je uvedené, ako prebeha rozvod. V prípade ďalších otázok o priebehu rozvodu nám napíšte na našu mailovú adresu.

Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať, keďže som podávala návrh na rozvod manželstva, koľko zvyčajne trvá než nás výzvú zo súdu.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

 

rôzne súdy a rôzni sudcovia pracujú z hľadiska rýchlosti odlišne. Vo všeobecnosti by sa ale dalo očakávať, že ak ste nezaplatili súdny poplatok za návrh, tak výzva na jeho zaplatenie bude doručená cca po mesiaci až mesiaci a pol. Ak bol zaplatený tento poplatok, tak návrh sa bude doručovať na vyjadrenie druhému manželovi, ktorý návrh nepodal spolu s výzvou na vyjadrenie sa. Tento úkon by som časovo odhadoval cca do troch mesiacov od podania návrhu, resp. zaplatenia poplatku. Následne by som v horizonte šesť až deväť mesiacov od podania návrhu, resp. zaplatenia poplatku očakával nariadenie pojednávania.

 

Uvedené časy sú však veľmi zovšeobecnené a súdny na úkony nemajú presne predpísané lehoty. Tiež môže situáciu z časového hľadiska ovplyvniť veľa faktorov, napr. PN sudcu, pandémia a pod.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom už nežijeme v jednej domácnosti cca 4roky. Chcem podať návrh o rozvod. Len mám mimo manželské dieťa. Ako to napísať do rozvodu? Figuruje pod jeho menom. Keďže sme sa ešte nerozviedli. Nechcem, aby na neho platil alimenty, keďže nie je jeho otcom. Ma 10 ročného syna biologického. Prosím o radu.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň,

zákon je nastavený tak, že pokiaľ existuje manželstvo a máte dieťa s iným mužom, tak otcom (právnym) je manžel, nie jeho biologický otec. Ak podáte návrh na rozvod, súd bude rozhodovať aj o úprave práv a povinností  k tomuto dieťaťu, pretože manžel je otec, kým nie je právoplatne zapreté otcovstvo. Ak nechcete, aby platil alimenty, je potrebné podať návrh na zapretie otcovstva. Vy, ako matka to môžete urobiť do 3 rokov od pôrodu. Manžel do 3 rokov, od kedy sa dozvedel o skutočnostiach, dôvodne spochybňujúcich jeho otcovstvo. Odporúčam vyriešiť najskôr zapretie otcovstva a následne rozvod.  Ak už nie ste v danej lehote (ani Vy, ani manžel) potom by mohlo návrh podať len dieťa (prostredníctvom opatrovníka) a súd by musel najskôr pripustiť takýto návrh a až potom by sa konalo o zapretí.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, poprosila by som o radu. S manželom sa chceme rozviezť, žiadosť ešte nieje podaná. Mame 2 deti a dom s hypotékou. Začal sa mi vyhrážať, že prestane platiť hypotéku a nechá dom do exekúcie. Je to na mňa veľký psychicky nátlak. Komunikujeme písomne takže všetky správy o exekúcii a ponižovaní nátlaku mám. Prosím poraďte ako mám postupovať. Chce ma finančne zničiť pýta odomňa peniaze za 4 roky práce na dome, o delení majetku na polovicu nechce ani počuť. Všetko nazýva MÔJ majetok ty si prišla s igelitkou. Prosím poraďte mame 2 deti nemôžem s nimi zostať na ulici.
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vašej zložitej situácii. Ak viete, že sa Vám už vyhráža, že prestane platiť hypotéku, viete sa na to teoreticky pripraviť a prípadne si skúsiť zabezpečiť iný príjem, prípadne rezervu. Stále sa dá pokúsiť v banke dohodnúť napr. na odklade splátok a pod. (ak by ste im vysvetlili situáciu). Peniaze za 4 roky práce od Vás pýtať nemôže. Nemá na to žiaden právny nárok. Ak bol dom v BSM tak pracoval aj na svojom, nie len na Vašom majetku. Ak nesúhlasí s delením majetku na polovicu, môže ho k tomu prinútiť súd v konaní o vyporiadaní BSM, kde okrem iného prihliada aj na to, komu budú zverené mal. deti a vtedy má tento rodič väčšiu šancu dostať aj dom. Vyporiadanie BSM však nastane až po právoplatnosti rozvodu manželstva. Ak už nechcete ďalej byť v manželstve, odporúčam zvážiť podanie návrhu na rozvod a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak by Vás naďalej psychicky, či nebodaj fyzicky týral, je možné (pokiaľ bývate ešte v jednom dome) podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým mu zakážu užívanie domu. 


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Poprosím o radu, čo mám urobiť požiadal som o potvrdenie právoplatnosti rozsudku o rozvode, ktorý bol v roku 1986, a keď som hovoril z pani na okr. Súde tak mi bolo povedané, že rozsudky staršie ako 20 rokov skartovávajú a je možno skartovaný, potrebujem tento rozsudok o rozvode z vážnych dôvodov čo mám urobiť ak by bol skartovaný a nemám doklad o rozvode?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Starý spravovací poriadok, vydaný v roku 1973, platný aj v roku 1987, bol vydaný len ako inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR.

Podľa súčasnej právnej úpravy - vyhlášky o spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy platí, že veci súdneho registra P - rozvody, súdny spis s právoplatným (prvopis) sa archivuje  20 rokov, a samotné právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75 rokov.

Požiadajte písomne príslušný okresný súd o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti písomne.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, viete mi povedať, ako mám postupovať, keď som s predavolaním na pojednávanie vo veci rozvodu a úpravy práv k maloletému neobdržala manželov návrh na rozvod? V obálke čo mi zaslal súd ho nemám.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, 

v takomto prípade, pokiaľ je ešte dostatok času do pojednávania, odporúčam vyžiadať si zo súdu návrh aj s prílohami a argumentovať tým, že sa inak nebudete vedieť riadne pripraviť na pojednávanie, čo môže spôsobiť prieťahy. Na pojednávaní by ste totiž mohli žiadať aj odročenie, keďže ste návrh nemali k dispozícii predtým.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sa obaja chceme rozviesť, mame spísanú žiadosť, nemáme deti a majetok máme vysporiadaný interne medzi nami. Chcem sa spýtať, vo vzorových dokumentoch sa uvádza výsluch svedkov ako súčasť žiadosti. Čo to vlastne je a musíme to dokladať my? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, výsluch svedkov nie je povinný a ani často využíva dôkazný prostriedok v rozvodových konaniach. Ak z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti, súd by s vysokou pravdepodobnosťou tento dôkaz ani nevykonal. Tento dôkaz môžete z návrhu vymazať a podať ho bez neho, a to najmä s ohľadom, že ste dohodnutí na rozvode. Pri dohodnutých bezdetných rozvodoch súd na pojednávaní iba veľmi krátko a iba z dôvodu dodržania formálneho postupu vypočuje oboch manželov a hneď na prvom pojednávaní rozhodne o rozvode manželstva. Nakoľko s tým obaja súhlasíte je dobré sa po vyhlásení rozsudku vzdať práva na odvolanie. Súd vyhotoví rozsudok skôr, nakoľko ho nemusí odôvodňovať a rovnako nadobudne skôr právoplatnosť, nakoľko ani jednému z Vás nebude plynúť lehota na odvolanie.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, riešim návrh na rozvod, ale mám problém s príslušným súdom, na ktorý mám návrh podať. Ja - navrhovateľka mám trvalý pobyt v okrese Dolný Kubín. Manžel má trvalý pobyt v Košiciach. Obaja žijeme v Ružomberku asi 15 rokov. Ja v podnájme a manžel vo svojej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, ale trvalý pobyt tam nemá (možno korešpondenčnú adresu áno). Spoločné bydlisko sme od začiatku manželstva (2010) nemali. Hneď po svadbe sme žili oddelene. Sobáš bol uzavretý v okrese Dolný Kubín. Prosím Vás, na ktorý súd mám podať návrh na rozvod? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň. Miestnu príslušnosť súdu vo veciach rozvodu manželstva určuje ustanovenie § 92 Civilného mimosporového poriadku, poľa ktorého platí, že: "Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

Vychádzajúc z citovanej normy a zo skutočnosti, že počas manželstva ste nemali nikdy žiadne spoločné bydlisko, som toho názoru, že príslušný bude všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal (druhá veta citovanej normy) - tzn. Vášho manžela. Nakoľko všeobecný súd fyzickej osoby sa určuje podľa adresy hláseného trvalého pobytu, návrh na rozvod Vášho manželstva by ste mali adresovať na jeden z okresných súdov v Košiciach (ktorý konkrétne závisí od prednej adresy trvalého pobytu Vášho manžela).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, podávam žiadosť na rozvod, avšak s manželom bývame u svokrovcoch, kde sme aj rekonštruovali. Moja otázka znie, či ma vôbec zmysel dokladovať rekonštrukciu bločkami, keďže ani manžel nie je majiteľom nehnuteľnosti, majiteľom je len svokor a tým pádom nehnuteľnosť, do ktorej sme investovali nespadá do BSM. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň,

súčasne s rozvodovým konaním sa nerieši resp. nevyporiadava bezpodielov spoluvlastníctvo manželov.

Ak ste investovali do rekonštrukcie nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve svokra, je možné žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia. Budete potrebovať  doklady o investovaní, ako aj znalecký posudok pokiaľ sa nedohodnete na vyplatení konkrétnej sumy. V nehnuteľnosti ste bývali, preto je potrebné rátať s tým, že  svokor môže žiadať úhradu za užívanie priestorov Vami ako rodinou.

 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať resp. poprosiť o odpoveď. Manželka podala žiadosť o rozvod. Mne prišlo, aby som sa do 10 dni vyjadril čo som aj urobil a doporučené poslal na súd. Chcem sa spýtať: musím sa dostaviť na súd aj napriek tomu, že súhlasím s rozvodom? Deti sú plnoleté a majetok nemáme žiadny. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, a to z dôvodu, že každý sudca pristupuje k možnosti rozhodnúť o rozvode manželstva bez osobnej účasti manžela inak. Vychádzajúc z ustanovení Civilného mimosporového poriadku je výsluch účastníkov konania v konaní o rozvod manželstva základným dôkazným prostriedkom. Ak ste však dôvody rozvodu manželstva a Váš postoj k manželstvu riadne a vecne popísali vo svojom vyjadrení, môže sa stať, že sa súd uspokojí s týmto Vaším vyjadrením. V prípade, že sa nechcete alebo neviete pojednávania zúčastniť, odporúčame Vám súdu zaslať krátke ospravedlnenie Vašej neúčasti na pojednávaní a zároveň požiadať súd o rozhodnutie bez Vašej prítomnosti, pričom zároveň udelte súdu súhlas na rozhodnutie bez Vašej prítomnosti. Súd môže ale nemusí rozhodnúť bez Vašej osobnej účasti. Nakoľko však obaja s rozvodom súhlasíte a deti sú plnoleté, predpokladáme skôr, že súd Vás rozvedie aj bez Vašej osobnej účasti.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu ohľadom deti. Pred týždňom nás rozviedli s tým, že som v návrhu uviedla, že otec sa môže s deťmi stretávať neobmedzené. Môj exmanžel ale žiada, aby som mu hlásila teda oznamovala doslova každý jeden krok, ktorý sa rozhodnem urobiť s deťmi napríklad, keď ideme na nákup k lekárovi na ihrisko alebo hoci do zoo. Má právo takto to vyžadovať? Ja som s deťmi sama tak je samozrejme, že idú všade so mnou a je mi to nepríjemné hlásiť mu každý môj krok, pretože to robil 25 rokov. On ma svoju domácnosť a ja sa tiež nepýtam kedy kam on chodí. Deti sú vo veku 6, 6 a 5, a predsa nemôžem s nimi sedieť doma pokiaľ mu to nenahlásim. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 24 zákona o rodine platí :

"V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

 

Požiadavka Vášho bývalého manžela na denno denné informovanie o deťoch a ich každodenných krokoch nemá oporu v zákone, túto požiadavku zo strany bývalého manžela je možné považovať za šikanóznu.

Právo na informovanie rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti po rozvode je predmetom mnohých súdnych rozhodnutí, kde bývalý manžel sa dožadoval tiež podávania informácií o deťoch, ale s požiadavkou na informovanie denne sme sa nestretli a ani súd v prípade Vášho bývalého manžela by jeho požiadavke nevyhovel.

Dovoľujeme si citovať z výrokov rozsudkov : 

"Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil matke maloletého písomne e-mailom informovať otca dieťaťa po právoplatnosti rozsudku, vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca v roku, o maloletom o aktivitách dieťaťa v materskej škole, o informáciách z rodičovských združení, bezodkladne informovať o zmene zdravotného stavu dieťaťa, absolvovaných kontrolách a vyšetreniach." 

 

"Súd uložil povinnosť písomne informovať vždy k poslednému dňu každého nepárneho mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletých detí, ich mimoškolských aktivitách, školských výsledkoch a priebežne podávať správy o aktuálnych mimoriadnych podstatných veciach týkajúcich sa maloletých."

V ďalšm prípade sa bývalý manžel dožadoval zaslania fotografií detí jeden krát mesačne, čo súd zamietol, v zmysle zákona o rodine informovanie nezahŕňa vyhotovovanie fotografií, pretože ide o obrazový snímok.

Ďalší rozsudok :  "Matka maloletého j e povinná písomne informovať otca maloletého vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, o zdravotnom stave maloletého, o návšteve ZŠ a učebných výsledkoch, o školských a mimoškolských aktivitách, je povinná umožniť otcovi telefonický kontakt s maloletým v čase a to každý nepárny piatok v týždni v čase od 18:45 hodiny do 19:00 hodiny v trvaní 15 minút."


Na základe uvedeného Vám odporúčame bývalému manželovi navrhnúť spôsob poskytovania informácií o deťoch s poukázaním na súdne rozhodnutia.


©
 

 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, musí sa prosím protistrana vyjadriť k návrhu na rozvod? Ak sa do 15 dní manžel nevyjadrí, stanoví súd aj napriek tomu termín pojednávania? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, v prípade, že Váš manžel nebude reagovať na výzvu súdu a nevyjadrí sa k návrhu na rozvod manželstva, súd skôr či neskôr pojednávanie nariadi a bude priamo na pojednávaní zisťovať jeho názor a postoj k veci. Ak však ide o rozvod manželstva, kde sa zároveň rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, môže jeho nečinnosť spôsobiť predĺženie súdneho konania, nakoľko sa súd prvýkrát jeho názor a návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností dozvie až na pojednávaní.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom nežijeme v spoločnej domácnosti vyše 1 rok a 7 mesiacov. Podal návrh na rozvod, dohodli sme sa na všetkom. Aj o starostlivosť o deti, výživné atď. Návrh bol podaný vo februári a ešte stále som nedostala papiere zo súdu. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bol návrh na rozvod podaný ešte vo februári a stále ste ako protistrana nedostali návrh a k nemu pripojené prílohy s výzvou na vyjadrenie sa, môže to byť spôsobené niekoľkými okolnosťami. Napr. navrhovateľ si nemusel splniť poplatkovú povinnosť, čo by malo za následok zastavenie konania, návrh mohol byť podaný s vadami, ktoré je potrebné odstrániť, inak sa konanie zastaví alebo môže ísť jednoducho o prieťahy na strane súdu.

Pritom, ak máte vedomosť o tom, že návrh bol podaný a vedie sa voči Vám konanie, môžete si cez infocentrum zistiť spisovú značku, nahliadnuť do súdneho spisu a proaktívne sa vo vzťahu k podanému návrhu vyjadriť, bez toho, že by ste boli vyzývaná súdom.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Prosím o radu, či mám nárok na oslobodenie poplatkov za podanie návrhu o rozvod, nakoľko som samoživiteľka a som na materskej dovolenke? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň. Súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66 €. Pokiaľ tento poplatok nedokážete vzhľadom na Vaše pomery uhradiť, môžete požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku. V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo a zdokladovať Vaše pomery. Tlačivo na oslobodenie od súdnych poplatkov nájdete na stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Oslobodenie-od-sudnych-poplatkov.aspx.

V zmysle ustanovenia § 254 Civilného sporového poriadku platí, že: "Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany."


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, prisim Vás manžel podal o rozvod, keďže každý bývame inde ja som nedostala súdne podanie o rozvode a za týždeň mám súd mám ísť aj bez papiera od súdu?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 02.12.2017)

Dobrý deň, ak ste nedostali žiadny papier zo súdu, možno Vám to doručovali na adresu trvalého pobytu. Choďte na súd nahliadnuť do spisu, môžete si urobiť kópie všetkých listín, aby ste vedeli, čo sa v návrhu píše.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, návrh na rozvod budem podávať ja. Máme dve maloleté deti a dohodli sme sa, že budú zverené mne. Manžel ich bude mať každý druhý víkend. Keďže mame spoločnú nehnuteľnosť, na ktorej je hypotéka a nemáme kam inam ísť, pokiaľ sa nehnuteľnosť nepredá, budeme bývať všetci spolu. Budeme mi pridelené výživné na deti? Manžel platí hypotéku, inkaso, Ja platím stravu, lieky, oblečenie, škôlku, krúžky, všetko ostatné. On zarába 2,5x viac ako ja. Platí aj výživné na nemanželské dieťa, kde ešte nemá konečné rozhodnutie, keďže sa odvolal. Ovplyvňuje nás toto jeho konanie ? Ďakujem za odpoveď.

 

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 27.11.2017)

Dobrý deň, pokiaľ budú deti zverené Vám, potom manžel bude povinný platiť výživné. Súd stanoví v rozsudku výšku výživného. Skutočnosť, že manžel má ďalšie nemanželské dieťa ovplyvňuje výšku výživného, o ktorom súd rozhodne v konaní o rozvod. Výživné sa určuje aj v prípadoch, keď manželia spolu žijú v jednej domácnosti.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, kde si môžem vyžiadať právoplatnú kópiu o rozvode. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2017)

Dobrý deň,

podľa § 63a ods. 1 vyhlášky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v účinnom znení (ďalej len "Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy") ak o to účastník konania požiada, súd mu vydá po zaplatení súdneho poplatku ďalší rovnopis rozhodnutia súdu. Ďalší rovnopis rozhodnutia súdu možno vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 

Súdny poplatok za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom je podľa položky 28 Sadzobníka súdnych poplatkov (ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v účinnom znení) 10 eur.

Na základe uvedeného môžete o rovnopis rozsudku o rozvode Vášho manželstva vyžiadať na súde, ktorý tento rozsudok vydal. V žiadosti Vám odporúčame uviesť, že žiadate o vyhotovenie rovnopisu v listinnej podobe a rovnako Vám odporúčame požiadať súčasne aj o vyznačenie právoplatnosti (príp. aj vykonateľnosti, ak bol v rozsudku upravený výkon rodičovských práv a povinností k Vašim maloletým deťom). Súdny poplatok za vyhotovenie tohto rovnopisu je 10 eur. Po doručení Vašej písomnej žiadosti o vyhotovenie tohto rovnopisu Vám súd zašle výzvu na zaplatenie súdneho poplatku spolu s platobnými údajmi (číslom účtu, variabilným symbolom a pod.).

Pre urýchlenie vyhotovenia rovnopisu však môžete už k Vašej písomnej žiadosti, v ktorej uvediete o vyhotovenie rovnopisu akého súdneho rozhodnutia máte záujem, prilžiť kolok v hodnote 10 eur. V takom prípade súd pristúpi priamo k vyhotoveniu rovnopisu a zašle Vám ho na Vami uvedenú adresu.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás o zaslanie tlačiva ako má vyzerať žiadosť o rozvod. Ako ho mám napísať.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.08.2017)

Dobrý deň, vzor návrhu na rozvod manželstva nájdete priamo na internete, stačí vyhľadať prostredníctvom vyhľadávača. Dôležité je, že v návrhu na rozvod manželstva musia byť uvedené skutočnosti a dôvody, pre ktoré sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené. To sú zákonné podmienky pre rozvod manželstva. V prípade, že súd posúdi, že vzťahy medzi vami nie sú vážne narušené a trvalo rozvrátené, má súd zo zákona povinnosť snažiť sa o obnovu Vášho manželstva (je možné, že vás súd odporučí na manželskú poradňu).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Som ženatý 3 roky. Mali sme s manželkou nejaké problemy, no vždy sme to spolu vyriešili. Ibaže neustále ju rodina nabáda, aby sa rozviedla so mnou. Vždy ju odsťahujú odo mňa. Rozprávajú jej na mna nepravdy. Je nimi ľahko ovplyvnitelna. Aj teraz išla na psych. liečenie. Zmenili jej číslo neviem, kde ani vlastne je. A my sa s manželkou milujeme. Neviem čo robiť, keď sa vráti z liečenia zrejme poda návrh na rozvod. Vôbec so mnou nekomunikuje. Neviem sa snou o tom ani porozprávať. Poraďte mi. Vzali mi manželku ako obyčajnú vec. Jej brat je policajt a zrejme si robí čo chce. Poraďte mi.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

V prvom rade skúste nájsť kontakt na manželku, skúste obvolať psychiatrické liečebne, kde sa Vaša manželka nachádza. Ste jej manžel, čiže všetky informácie o jej zdravotnom stave musia prednostne poskytnúť Vám. Ak zistíte kde sa nachádza je potrebné zistiť jej zdravotný stav, či je vôbec spôsobilá na právne úkony a v akom rozsahu. Ak by sa doktor vyjadril, že jej spôsobilosť na právne úkony môže byť obmedzená, nemôže sama robiť žiadne právne úkony. Jej zdravotný stav však nemusí byť až tak vážny a bude schopná komunikácie. Ak zistíte, že nemá vážne zdravotné problémy môžete skúsiť s ňou komunikovať aj prostredníctvom mediácie. Ide o mimosúdne riešenie sporov, kde za pomoci mediátora môžete Vaše rodinné problémy vyriešiť a odrátiť rozvod. 


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Chcem sa ešte opýtať. Čo ak v liečebni povedia, že mi nesmú poskytnúť info o nej. Nebodaj, aby ju aj zatajovali predo mnou. A ešte na otázka ohľadom toho navádzania jej rodiny mi viete niečo povedať.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

V liečebni Vám musia poskytnúť informácie o zdravotnom stave, ak Vaša manželka uvedie, že Vám môžu byť informácie o jej zdravotnom stave poskytnuté. Každý pacient má totiž právo na ochranu osobných údajov, ku ktorým patria informácie aj o zdravotnom stave a tieto informácie môžu byť poskytnuté osobám, ktoré sám pacient určí. Ak však pacient má taký zdravotný stav, ktorý mu neumožňuje sa vyjadriť, v tom prípade majú nárok na tieto informácie najbližší príbuzní, čo Vy ako manžel určite ste. Neuviedli ste ako konkrétne ju navádzajú na podanie návrhu na rozvod. Nútia ju fyzicky, alebo sa jej vyhrážajú? Ak áno môže takéto konanie napľňať aj znaky trestného činu, alebo priestupku. Všetko závisí však od zdravotného stavu Vašej manželky, čo spôsobilo stav, že je momentálne v liečebni. Najprv teda musíte zistiť v akom stave je a potom zisitiť, čo spôsobilo jej problémy. Ak sa preukáže, že to spôsobila jej rodina, v tom prípade by ste sa mohli obrátiť aj na políciu. 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Ide o to, že oni na ňu tlačia slovne. Všetko jej sľubujú a podobne. Vravia jej o mne všetko zle hoc vedia, že ona už dávnejšie robila problémy. Proste jej rodina ma nechce. Je ľahko nimi ovplyvnitelna a ma pred nimi v tomto respekt, čiže nevie cúvnuť. Už sa raz taká situácia stala a sama mi to takto vtedy vysvetlila. Neviem si rady.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.05.2017)

Toto je skôr na osobnú konzultáciu. Objednajte si konzultáciu u advokáta, prípadne u mediátora. Určite nájdete riešenie Vašej situácie. Aj takáto situácia sa dá riešiť. 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, ja by som sa chcela opytat, ci musim ist osobne na sud pre peciatku na rozsudku alebo mi to moze ist niekto z rodiny potvrdit. Dakujem velmi pekne za odpoved

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, právoplatnosť a vykonateľnosť na rozsudku môžete na infocentrum príslušného súdu zaslať aj príbuzného alebo iného známeho. Pracovníčky neoverujú totožnosť osoby, ktorá príde požiadať o vyznačenie právoplatnosti. Stačí ak osoba má so sebou originál rozsudku. Následne pracovníčky vyznačia na tomto rozsudku právoplatnosť, a prípadne aj vykonateľnosť.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Napisali ste, ze ak chcem urýchliť rozvod aby som nečakal na vyzvu na vyjadrenie sa k navrhu na rozvod ale aby som poslal hneď vyjadrenie k spisovej značke. Ma mať toto vyjadrenie nejakú formu alebo stačí vyjadriť iba suhlas s podaním a cislo spisovej značky navrhu na rozvod pripadne co musí obsahovať toto vyjadrenie, musím tam aj napísať co bolo v podaní ? Pripadne kopiu podania čo podala manzelka mám aj priložiť? Co v pripade ak ja teraz pošlem vyjadrenie ale medzi tým prijde výzva, nakolko podanie bolo poslane pred cca3 týždňami? Ak v podaní co poslala manželka bolo aj moje potvrdenie o prijme musím ho poslať znovu s vyjadrením? Toto vyjadrenie treba poslať poštou alebo bude rýchlejšie cez podatelnu?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň, vo svojom vyjadrení musíte uviesť skutočnosti, ktoré odôvodňujú rozvod manželstva, to znamená tiež popísať situáciu vo vašom manželstve z Vášho pohľadu. K vyjadreniu nemusíte prikladať jej návrh. Podanie urobte osobne na podateľni na Okresnom súde, nezabudnite do vyjadrenia uviesť spisovú značku konania. Pokiaľ by sa stalo, že by prišla výzva na vyjadrenie sa, tak týmto podaním ste si svoju povinnosť splnili a na výzvu už nemusíte reagovať. Vo svojom vyjadrení môžete uviesť, že ste sa dohodli s manželkou a priložiť potvrdenie o svojom príjme za posledných 12 mesiacov.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, chcel by som sa opytat, zopar veci ak mozem: podal som navrh na rozvod manzelstva, do navrhu som dal, ze ziadam o striedavu starostlivost a sud vyzivne neurcuje, avsak svoje vlastne byvanie este nemam zabezpecene, nakolko si ho nemam za co kupit, ked este nemame vysporiadane BSM, kedze najskor ide rozvod. Doteraz som platil vsetko hypouver, elektriku, vodu, plyn, tv, net, poistky na auta, leasing, atd. Manzelka teraz pred rozvodom zacala platit elektriku a vodu, ja platim zvysok, dnes rano mi povedala, ze chce platit aj elektrinu... Detom kupila 4 tenisky za mesiac, mina podozrivo vela penazi atd. Moje otazky su : ide jej o to aby pred sudom som vyznel ja v horsom svetle, ze nic neplatim a jej narastli vydavky a bude chciet odo mna vysoke vyzivne aj ked sa dohodneme na striedavej starostlivosti? Mozem striedavu starostlivost aplikovat aj v spolocnej domacnosti, alebo sa bude pokracovat ako doteraz ked zijeme pod jednou strechou s detmi? Ake velke moze urcit sud vyzivne ak mame platy v praci priblizne rovnake? Mame 2 deti (malolete), bude sud prihliadat aj na to ake mam mesacne vydavky ja? Mozem na sude preukazat, ze vsetky vydavky spojene s domom a autami som platitl ja? Bude na to sud prihliadat? Aku dokumentaciu bude treba priniest na pojednavanie? Vypisy z uctu, vyplatnu pasku, vsetky mesacne a nepravidelne vydavky? Vdaka za pomoc.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň, súd zverí maloleté deti do striedavej osobnej starostlivosti iba v prípade, ak sa preukáže, že takéto zverenie bude v ich najlepší záujem (ak sa rodičia na striedavej nedohodnú). Striedavá starostlivosť môže prebiehať aj tak, že sa maloleté deti zdržiavajú v spoločnej nehnuteľnosti a rodičia sa u nich každý týždeň striedajú. Ide o špecifický spôsob úpravy striedavej starostlivosti, ale ak sa na tom rodičia dohodnú, súd by mal takúto formu starostlivosti schváliť. V prípade zverenia maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti súd len výnimočne určuje aj vyživovaciu povinnosť jednému z rodičov. Súd tak spraví vtedy, ak je medzi príjmami rodičov výrazný rozdiel. Vzhľadom na to, že Vaše príjmy sú približne rovnaké, nepredpokladám, že by súd rozhodol o určení vyživovacej povinnosti. Súd však s vysokou pravdepodobnosťou bude od Vás zisťovať akým spôsobom ste sa dohodli na platení nákladov súvisiacich s bývaním.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Manzelka podala žiadosť o rozvod. Žiadosť som priamo podpisal aj ja ako odporca. V ziadosti sme uviedli aj dohodu o striedavej starostlivosti s uvedením presne ako a kedy sa budeme starať o dieťa. Taktiež sme priložili k žiadosti potvrdenia o našich príjmoch a ostatné dokumenty. Bude súd aj tak ešte požadovať moje písomné vyjadrenie? Ako rychlo si myslíte, ze by mohol v takomto prípade prebehnúť rozvod v Bratislave 2?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobry den, u nas v SR zatial neexistuje nic take ako spolocne podanie na sud o rozvod manzelstva. Sud Vas preto vyzve na vyjadrenie sa.

To, ako rychlo prebehne rozvod zavisi od toho, ako bol napisany navrh na rozvod. Ak to bolo spravne napisane a ste dohodnuti, standardne to trva 3-4 mesiace.

Mozete to urychlit tak, ze zaplatite kolok za rozvod hned pri podani navrhu. Ak ste uz podali navrh, tak nebudete cakat na vyzvu sudu na vyjadrenie sa ale vyjadrite sa k spisovej znacke sama hned teraz.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, podala som žiadosť o rozvod, no manžel tvrdí, že neprevezme zásielku zo súdu a ani sa nezúčastní pojednávania. Ako v tomto prípade bude súd postupovať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň, od účinnosti nový procesnoprávnych predpisov (od 01.07.2016) sa výraznejším spôsobom upravilo doručovanie zásielok. V prípade, že si Váš manžel nebude preberať zásielky, v zmysle príslušných zákonných ustanovení môže byť zásielka považovaná za doručenú, aj keď sa vráti súdu ako neprevzatá v odbernej lehote. Rovnako sa často snažia súdy doručovať zásielky prostredníctvom PZ SR, ktorá osobne vyhľadá osobu, ktorej sa má zásielka odovzdať a doručia ju priamo tejto osobe. V prípade, ak sa následne k návrhu na rozvod Váš manžel nevyjadrí alebo sa nedostaví na pojednávanie je možné aj toto jeho správania použiť ako argument pre rozvod manželstva. "Na manželstve mu už vôbec nezáleží, ani sa neunúval vyjadriť k návrhu a prísť na pojednávanie".


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň prajem, sme manželia 7 rokov, no v januári som sa rozhodla po dlhších nezhodách odísť zo spoločnej domácnosti a v marci som podala žiadosť na súd. Termín máme vytýčený na január budúci rok. Manžel sa vyjadril, že nevidí dôvod na rozvod a to že moje city k nemu už neprechovávam, nie je dôvodom na rozvod, keďže on ma má stále rád. Podľa mojich informácií má aj známosť, my sa uz nestretávame. Moje rozhodnutie je pevné, deti nemáme, 9 mesiacov si žijeme svoj život. Mám obavu , že nás súd nerozvedie. Bude sa pokúšať o zmier či odročenie, ako veľmi je to pravdepodobne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň, podľa § 23 zákona o rodine, súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Bez ohľadu na to, či manžel s rozvodom súhlasí alebo nie, ak preukážete existenciu uvedeného zákonného dôvodu, súd manželstvo rozvedie. Povinnosťou súdu je postupovať tak, aby nedochádzalo k prieťahom v konaní, preto akékoľvek neodôvodnené prerušovanie súdneho konania a odročovanie je dôvodom na podanie sťažnosti.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň chcem sa opýtať či na rozvodovom pojednávaní padne otázka aj ohľadom majetku, a či sa to rieši už pri rozvode,a ako také samotné rozvodove pojednávanie prebieha ďakujem pekný deň

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň, v rozvode sa majetok nerieši, takže takáto otázka nie je na mieste v rozvode. O priebehu rozvodu si môžete prečítať na našich stránkach.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, žiadosť o rozvod som si písala sama podľa vzoru, ktorý som našla na internete. Je možné že kvôli nesprávne sformulovanej žiadosti sa pojednávanie bude odďalovať? Je súd povinný informovať ma o tom že žiadosť nie je správne sformulovaná prípadne v nej niečo chýba? Žiadosť som podávala 27.7.2016 a zatiaľ mi neprišlo nič. Začínnam mať obavy či je všetko v poriadku. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň, áno, je možné, že ak máte nesprávne formulovaný návrh na rozvod, tak sa bude rozvod odďaľovať. Súd Vás vyzve na doplnenie (stratíte tak niekoľko mesiacov). 

Pokiaľ ste žiadosť podávali počas prázdnin, tak je normálne, že sa nič nedeje, cez prázdniny sa nepojednáva tak ako cez bežný rok.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den!Navrh na rozvod som podala 10.augusta asi o tyzden prislo manzelovi uznesenie aby sa vyjadril. Chcem sa len spytat ci je to chyba, ak nic neposlal lebo bolo mi povedane, ze to nemusi a ak tak len v pripade, ak by s navrhom nesuhlasil aby potom na sude neboli ziadne problemy. Kolko asi trva kym pride temin pojdenavania? Ďakujem za odpoved

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň, odporúčam, aby sa manžel vyjadril, pretože na súde môžu čakať práve na jeho vyjadrenie. Ak sa vyjadrí, tak rozvod urýchli.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, prisla mi pozvanka na rozvodove konanie dna 14.10.2016. Avsak, v tento den budem dlhodobo hospitalizovana. Chcela by som sa opytat, ako mam postupovat. Vopred dakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 24.09.2016)

Dobrý deň, ak sa chcete zúčastniť pojednávania, potom požiadajte súd o odročenie pojednávania a priložte doklad o hospitalizácii. Ak však súhlasíte, aby prebehol súd bez Vás, tak to súdu napíšte a tiež uveďte, že ste hospitalizovaná. Súd môže ale nemusí rozhodnúť aj bez Vás (ak o to budete súd žiadať).


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, sme starší manželia. Manželka podala žiadosť o rozvod - hoci som mal námietky, nakoniec som súhlasil a súd nás rozviedol. Následne sme sa udobrili a chceme zostať v manželstve. Momentálne čakáme na doručenie rozsudku. Prosím ako postupovať?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň, ak Vám rozsudok ešte nebol doručený, t.j. nenadobudol ani právoplatnosť, odporúčam Vašej manželke čo najskôr na súd podať "Späťvzatie návrhu na rozvod manželstva". Navrhovateľ môže návrh vziať späť, po späťvzatí žaloby súd konanie zastaví a Vaše manželstvo nebude rozvedené. Súd konanie nezastaví iba v prípade, ak Vy (ako druhý manžel) so späťvzatím žaloby nebudete súhlasiť. Späťvzatie návrhu odporúčam Vašej manželke podať na súde osobne, aby ste mali na späťvzatí potvrdenú pečiatku. Späťvzatie musí totiž súdu doručiť skôr, než sa stane rozsudok právoplatným. Následne druhý alebo tretí deň po podaní späťvzatia návrhu, môžete súdu k Vašej spisovej značke zaslať súhlas so späťvzatím návrhu. Tým urýchlite proces vydania rozhodnutia o zastavení konania (súd by Vám musel najprv jej podanie doručiť a následne by ste sa k nemu museli vyjadriť).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, už máme stanovený termín pojednávania o rozvode a zverení deti. Chcela by som sa informovať či existuje možnosť dohody priamo na súde, že nás nerozvedú, pôjdeme žiť oddelene, len kvôli deťom by sme asi radšej mohli formálne zostať manželia. Ale deti by sme chceli, aby boli zverené matke do starostlivosti s neobmedzeným stretávaním sa otca /súhlasíme s tým obaja/. Potom by sme si dali rozdeliť majetok. V podstate by sme boli ako rozvedení, len pred deťmi manželia. Riešil by súd o rozvode zverenie detí pokiaľ by nedošlo k samotnému rozvodu? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň. Podľa súčasnej právnej úpravy je s konaním o rozvod manželstva spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Pri rozvode teda súd rieši to, ako budú upravené pomery po rozvode. Ak by ste chceli mať súdom upravené pomery k Vašim maloletým deťom bez rozvodu, mohli by ste podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. Rovnako si dovoľujem poukázať na to, že pokiaľ nedôjde k rozvodu, nebudete si môcť vyporiadať Váš spoločný majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Spoločný majetok by ste si mohli vyporiadať jedine tak, ak by súd najskôr zrušil Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas trvania manželstva (ani toto však nerieši súd v konaní o rozvod manželstva).

 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať k danej téme. Priateľ sa rozvadza. Žiadosť podal pred 2 rokmi avšak 2 x aj urobil spätvzatie:( 14.1.2016 mali opäť vytýčené pojednavanie. nekonalo sa nakoľko bola sudkyňa údajne PN. vytycili nové pojednávanie na 9.5 A opäť PN sudkyne. Nove pojednavanie 26.5 avsak ze vraj to nemusi byt na isto lebo sudkyna je chorlava.nale ze mozu spisat obaja manzelia cestne prehlasenie, ze suhlasia obaja s rozvodom bez ich pritomnosti. Na pojednávanie teda nešli. na sude podali info ze odporkyna sa ospravedlnila, že ide k dr..od vtedy sa absolútne nič neudialo. A nikto nič nerieši. priatel mi dookola vraví, že robí všetko čo je V jeho silách. No mne je to viac ako čudné. Klame on, ci je toto normálna vec... Prosím o radu. Je možné sa sťažovať na sudkynu? Nie je možné, aby sa to tak naťahovať. Priateľ nemá s manželkou ani spoločný majetok ani deti. Veľmi pekne ďakujem za odpoved

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, ak by zobral návrh na rozvod späť tak by súd konanie zastavil a musel by podať opäť návrh na rozvod. Takže nie je možné, aby 2x urobil späťvzatie v tom istom konaní. 

Rozvod trvajúci 2 roky je pomerne zriedkavá vec, aj keď to nie je úplne vylúčené, ak je sudkyňa stále PN. Sťažnosť môže podať predsedovi súdu.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den. Sme manzelia 20 rokov a manzel si teraz nasiel milenku a podal ziadost o rozvod. Ja som ochorela chodim na dialyzu a cakam na transplantaciu. Ako a akym sposobom by som mohla natahovat rozvod a hlavne, ze ja sa nechcem rozviest, stale ho lubim a neveru mu odpustim. Dakujem za radu

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobrý deň, po podaní návrhu na rozvod manželstva a uhradení príslušného súdneho poplatku Vaším manželom Vám súd zašle jeho návrh na vyjadrenie. Poštovú zásielku nechajte uložiť na pošte a preberte ju napr. 10-12 deň uloženia. Súd Vám pritom určí lehotu 10-20 dní, odo dňa doručenia návrhu, na vyjadrenie. Túto lehotu však môže súd aj predĺžiť. Tzn. že môžete súd napr. v polovici lehoty požiadať o predĺženie. Svoju žiadosť však musíte dostatočne odôvodniť, aby Vám súd lehotu na vyjadrenie predĺžil (napr. hospitalizáciou, alebo iným dlhodobo naplánovaným liečením, zákrokom... ktorý Vám znemožňuje napísať vyjadrenie k návrhu). Na základe toho by Vám súd mohol lehotu na vyjadrenie predĺžiť o ďalších 30-50 dní (závisí na sudcovi). Následne vo svojom vyjadrení uveďte, že s návrhom na rozvod manželstva nesúhlasíte, že ho stále ľúbite, neveru mu odpustíte, chcete aby ste to ešte skúsili prostredníctvom manželskej poradne... Aby súd mal z Vášho vyjadrenie za to, že Vy ho naozaj stále ľúbite a ste mu ochotná odpustiť aj neveru, len aby ste Vaše manželstvo obnovili. Je možné, že súd na základe Vášho vyjadrenia prvé pojednávanie odročí s tým, že máte navštíviť manželskú poradňu a v konaní sa bude pokračovať až po neúspešnom pokuse o obnovu manželstva. 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

dobry den, chcem sa spytat ohladom rozvodu. J a som Slovak a manzelka polka, boli sme sobaseni na slovensku, no zijeme v Irsku. Nas syn ma slovenske a irske obcianstvo. Manzelka si bohuzial nezmenila v polsku doklady na moje priezvisko a pouziva rodne. Ked podam ziadost o rozvod na Slovensku, tak na aku adresu sa jej maju dorucit predvolania? na tu irsku alebo polsku? A co bude v pripade ak jej to postar alebo kurier odmietne vydat, nakolko sa nebude moct identifikovat? Dakujem , Daniel

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2016)

Dobry den, na slovensku mozete podat navrh na rozvod ak tu (v SR) zijete aspon 6 mesiacov pred podanim navrhu. Sud jej bude dorucovat zalobu na adresu, ktoru uvediete v zalobe

 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, prosim Vas 28.1.2016 som podavala žiadosť o rozvod. 22.2.2016 ma sud vyzval o doplnenie navrhu, ktore som doložila 26.2.2016. Chcela by som sa opýtať, či sa potom počíta vlastne až od 26.2.2016 akože datum podania žiadosti o rozvod. Dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2016)

Dobrý deň, konanie na súde je začaté dňom, kedy došiel návrh súdu. Ak Vás následne súd v zmysle ustanovenia § 43 Občiansko-súdneho poriadku vyzval na doplnenie návrhu na rozvod alebo jeho opravu, dňom začatia konania bude stále 28.01.2016. Úkon súdu v zmysle ustanovenia § 43 OSP sa počíta za procesný úkon súdu vykonaný v prebiehajúcom súdnom konaní. Tzn. že vo Vašom prípade bolo súdne konanie o rozvod manželstva začaté dňa 28.01.2016 (resp. deň, kedy bol návrh doručený súdu poštou).


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, ak by som chcela poziadat ziadost o rozvod, nemam ziadneho druheho partnera a myslim si, ze ani manzel. Len citove ochabnutie, mame spolu 3 deti 8,5 r. a 2,5 r. dvojicky. Myslite si, ze by bol problem rozviest nas? A co sa tyka deti sud by urcil co a ako s nimi ked mi sa nevieme dohodnut? Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, súdy sa v každom konaní (najmä ak z manželstva pochádzajú maloleté deti) snažia manželov zmieriť. Odporúčajú im manželské poradne... Až keď súdy vidia, že vzťahy medzi manželmi sú naozaj vážne narušené a trvalo rozvrátené, manželstvo rozvedú. Ak sa s manželom neviete dohodnúť na starostlivosti o deti, výživnom... súd úpravu výkonu rodičovských práv a povinností ustanoví autoritatívne. V takýchto konaniach súd vždy prihliadne na najlepší záujem maloletých detí.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, priateľ sa rozvádza mal vytýčené pojednávanie, ale sudca ochorel a súd sa nekonal. Prešlo niekoľko týždňov a nič sa nedeje. Chcem sa opýtať ako dlho treba čakať alebo či niekto iný preberie tento prípad či prípadne treba požiadať o pridelenie inému sudcovi nakoľko obidvaja manželia sa na rozvode vzájomne dohodli a chceli by rozvod čo najrýchlejšie vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, v oznámení o zrušení termínu pojednávania je vo väčšine prípadov uvedené, či budú účastníci konania na ďalšie pojednávanie volaní písomne alebo v niektorých prípadoch je v oznámení o zrušení pojednávania priamo uvedený nový termín pojednávania. Ak vo Vašom prípade platí prvá možnosť odporúčam Vám poslať na súd písomne (na podaní označte spisovú značku konania) žiadosť o nariadenie nového termínu pojednávania. Súdy sú pracovne dosť vyťažené, a preto je možné, že Váš prípad je "v poradí". Po zaslaní žiadosti sa budú musieť Vaším prípadom zaoberať.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň prišlo mi vyjadrenie zo súdu od odporcu a chcela by som sa spýtať za koľko by mal prísť termín pojednávania? Žiadosť som posielala 16.7. 2015 a stále nie je určený termín rozvodu. S odporcom nemáme deti ani majetky tak nerozumiem tomu prečo sa to tak naťahuje. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 08.03.2016)

Dobrý deň. Zákon v danom prípade neustanovuje žiadnu inštruktívnu lehotu, v ktorej by mal súd nariadiť pojednávanie. Termín nariadenia pojednávania zvyčajne závisí od Vášho zákonného sudcu, aktuálnej vyťaženosti súdu, prípadne iných faktorov. Nemožno tiež vylúčiť ani to, že ak obaja manželia súhlasili s rozvodom, súd má preukázaný trvalý rozvrat v manželstve a z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti, môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania (takéto prípady sú však skôr výnimkou, nakoľko konanie o rozvod manželstva je statusovou vecou). Skúste na súd zaslať žiadosť o nariadenie pojednávania alebo žiadosť o informáciu o stave konania.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Prosím, akú podobu má mať dohoda oboch manželov, na ktorej sa dohodli o maloletom dieťati. Čo všetko má obsahovať? Majú byť podpisy aj overené? Ďakujem Vám pekne.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň. Dohoda rodičov ohľadom úpravy práv a povinností k ich maloletému dieťaťu musí byť formulovaná presne a musí obsahovať dohodu o zverení dieťaťa (napr. jednému z rodičov do osobnej starostlivosti alebo do striedavej osobnej starostlivosti), výšku výživného, určenie kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok, prípade tiež úpravu styku s maloletým dieťaťom. Takáto dohoda musí byť vždy schválená súdom, pretože inak by nebola vykonateľná. Dohodu Vám preto odporúčam uzavrieť písomne, pričom overenie podpisov zákon nevyžaduje.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Chcela by som sa opýtať, či sa v návrhu na rozvod manželstva môžu riešiť viaceré body. Rozvod, zverenie mal.dieťaťa do opatery matky plus výživné, stretávanie sa otca dieťaťa s mal. a zmena priezviska mal.dieťaťa po rozvode. Ďakujem za radu. S pozdravom

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine je s konaním o rozvode manželstva rodičov maloletého dieťaťa zo zákona spojené i konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (starostlivosť, zastupovanie, správa majetku, výživné, stretávanie sa) na čas po rozvode. Tzn. že súd bude v konaní o rozvode manželstva skúmať, ktorý z rodičov je schopný zabezpečiť najlepšie starostlivosť o dieťa, prípadne bude rozhodovať o striedavej osobnej starostlivosti. Rovnako určí kto bude dieťa po rozvode zastupovať a spravovať jeho majetok. Rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti určí vyživovaciu povinnosť a tiež upraví (alebo neupraví) styk s dieťaťom. Zmena priezviska maloletého dieťaťa sa však spravujeme ustanoveniami iného zákona a nie je možné spojiť toto konanie s rozvodom manželstva. Tzn. že po rozvode manželstva budete musieť na príslušnom úrade požiadať o zmenu mena alebo priezviska maloletého dieťaťa (ak žiadosť podáva jeden z rodičov, je potrebné priložiť písomný súhlas druhého rodiča s úradne overeným podpisom).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť ohľadom kúpy domu ešte pred rozvodom. S manželkou sme sa rozhodli pre rozvod. Žiadosť sme síce ešte nepodali ale dohodli sme sa že už sa od sťahujem. Keďže dom ktorý máme zostane po rozvode manželke a deťom potrebujem si ja zaistiť nové bývanie. Keďže nechcem čakať až do doby kým bude po rozvode, chcel by som si ešte teraz kúpiť dom. Keby som sa s manželkou dohodou a spísal dohodu o tom ze po rozvode by si nerobila nárok na dom. Bolo by to takto možné alebo musím čakať až kým neskončí rozvod aj s vyrovnanim? Ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 21.01.2016)

Dobrý deň

pokiaľ nemáte dohodu podľa § 143a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, teda rozšírené, zúžené alebo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) formou notárskej zápisnice, potom všetko to čo nadobudnete za manželstva patrí do BSM. To že spolu nezdielate domácnosť, teda že sa odsťahujete, je v tomto prípade irelevantné. Najrozumnejšie je počkať a následne po rozvode kúpiť nehnuteľnosť. BSM zaniká zánikom manželstva a nie jeho vyporiadaním, teda po právoplatnosti rozsudku o rozvode nadobudnete nehnuteľnosť už do svojho výlučného vlastníctva.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím o pomoc. Syna rozviedli 30. 11. 2015. do dnešného dňa 5. 1. 2016/ nedostal písomné rozhodnutie a nevie, či má platiť výživné na maloleté dieťa tak, ako to odznelo na rozvodovom konaní. Tiež mám pochybnosti, že sudca neakceptoval synovu požiadavku o určenie styku s dieťaťom po rozvode, priamo na rozv. konaní. Nie je to náhodou procesná chyba? . Ďakujem a prajem pohodový rok 2016.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 07.01.2016)

Dobrý deň, ak Vám neprišlo súdne rozhodnutie, napíšte súdu žiadosť o doručenie rozsudku. Súd má doručiť rozsudok do 30 dní.

Na poslednom pojednávaní mal vyhlásiť aj rozsudok a preto by mal syn vedieť, či mu upravil styk s dieťaťom.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, na sude pri rozvode som sa vzdala odvolania, nebola som schopna reagovat na manzelove klamstva a ked sa zacali pytat na deti, zacala som plakat a potom som len so vsetkym suhlasila. Da sa rozvod napriek suhlasu s odvolanim napadnut, alebo znova otvorit? Dakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak ste sa vzdali odvolania, už nie je možné toto vzdanie sa vziať späť.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň! Mám takú otázku, že keď som dostal súdne rozhodnutie o rozvod a vzdali sme obaja svoje práva odvolania, tak treba ešte naspäť ísť na súd kvôli pečiatke právoplatnosti? Na súde mi neporadili, no dostal som takú informáciu od známeho, že keď neni pečiatka v ľavej hornej časti rozsudku, tak to treba poslať naspäť. Váš odpoveď vopred ďakujem.S pozdravom Tóth

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, áno, je to tak, rozsudok si musíte nechať vyznačiť na súde, ktorý Vás rozviedol. Je však potrebné počkať 1-2 týždne od doručenia rozsudku, pretože to musia nahrať do systému a musia sa vrátiť doručenky. Ak to však chcete rýchlo, je potrebné ich na súde trochu "naháňať" :)


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry vecer. Chcela by som sa poradit a dozvediet, ci odhalenie nevery manzela je dostacujuci fakt na rozvod? Podvadza ma niekolko mesiacov a dozvedela som sa to nahodou dnes. Mame dve deti 3 rocneho syna a 2 mesacnu dceru. A ako by som mala postupovat? Dakujem pekne

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 13.12.2015)

Dobry deň, jednou z povinností manželov je byť si verní. Preto stačí pre súd na rozvod aj tento dôvod a súd by Vás pre neveru manžela rozviedol.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, chcem podat ziadost o rozvod mame dve malolete deti 12a 9 rokov s manzelom sme sa dohodli na detoch a ja sa chcem spytat musia is to na sud alebo musi k nam prist kolizna opatrovatelka? Chceli by sme to tak aby deti zatial o nicom nevedeli a aby najmenej trpeli , nechceme aby boli do toho zatiahnuti. Dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 03.11.2015)

Dobrý deň, ak ste sa dohodli o deťoch, potom môžete spísať dohodu, túto necháte schváliť súdom. Pôjde to pomerne rýchlo. Kolízna opatrovníčka v takýchto prípadoch (ak máte dohodu) nechodí. O tom, či príde rozhoduje súd. 

Ak budete mať dobre spracovanú dohodu a návrh, tak to nehrozí.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Prosim Vas o radu, rozviedli nas pred 16 dnami, ja som sa nevzdal prava odvolania. kedy je rozvod platny resp. nadobuda ucinnost. mam cakat na zapisnicu? Dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, ak ste sa nevzdali odvolania, potom rozvodo nadobudne právoplatnosť až vtedy, keď už voči nemu nebude možné podať odvolanie, to znamaná uplynutím 15 dní od prevzatia rozhodnutia. 
Najskôr teda musí prísť rozsudok, potom uplynúť 15 dní a vtedy sa stane rozhodnutie právoplatné. Po uplynutí 15 dní Vám to na súde hned nevyznačia, že je rozhodnutie právoplatné, pretože najskôr sa musia vrátiť súdu všetky doručenky a súd čaká (približne 3 dni kvôli pošte), či sa niektorý z účastníkov ešte neodvolal.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, idem sa rozvádzať s manželom. Sme spolu 4 roky, nemáme deti a nič sme spoločne nenadobudli. Obaja súhlasíme s rozvodom, lenže obaja momentálne pracujeme v Anglicku, a neviem ako to čo najlepšie urobiť aby som urýchlila rozvod - môžem uviesť do žiadosti o rozvod aj naše Anglické adresy? aby nám všetko prišlo sem, alebo musím uviesť adresy trvalého bydliska...? pretože tieto anglické adresy nemáme nikde nahlásené ako prechodné bydlisko. Doma (na SK) sú splnomocnení moji rodičia na preberanie pošty...

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.10.2015)

Dobrý deň, ak ste obaja s manželom slováci, potom rozvod môže prebehnúť aj na Slovensku. Súdu uveďte adresy, na ktorých sa zásielky určite preberú a vráti sa doručenka. Máme skúsenosti s anglickými adresami a doručovaním, preto skôr odporúčam slovenskú adresu. Súdu sa vráti doručenka (čo v prípade doručovania v anglicku sa nemusí stať).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Potrebujem cez internet podat ziadost o rozvod. ako by sa to dalo urychlit. pripadne da sa to poslat cez internet alebo nejaku stranku. dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 23.09.2015)

Dobrý deň, ak máte zaručený elektronický podpis, návrh na rozvod môžete podať aj cez internet. Návrh však musí obsahovať všetky podstatné náležitosti. Rozvod urýchlite najmä tým, že zaplatíte poplatok hneď pri podaní návrhu, návrh budete mať správne vypracovaný, bude úplný a nebude potrebné ho dopĺňať. 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Kolko bude trvat cakanie na rozvodove konanie, ak sme uz 4 roky zvlast a byvala je v Cesku? Chem podat ziadost tym, ze nech sa to cim skor uskutocny a dat ziadost v tom, aby maloletu dcerku zveril sud do starostlivosti mne. Dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.09.2015)

Dobrý deň, čas potrebný na nariadenie pojednávania je ťažko predpokladať. Závisí to na mnohých faktoroch, no najmä na pracovnej vyťaženosti súdu. Urýchliť sa to dá tým spôsobom, že súdny poplatok zaplatíte vo forme kolkov na návrhu. Druhá vec je otázka koľko bude trvať samotné rozvodové konanie. Sú dve možnosti:

1/ ak Vaša manželka s rozvodom súhlasí a tiež sa chce nechať rozviesť, súd spravidla rozhodne na prvom pojednávaní o rozvode manželstva. Otázne môže byť, či sa viete dohodnúť i o úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode. Toto konanie je zo zákona spojené s rozvodovým konaním, ak účastníci konania majú maloleté dieťa.

2/ ak Vaša manželka s rozvodom nesúhlasí a nechce sa rozviesť, a už vonkoncom nie dohodnúť sa na úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode, môže sa súdne konanie predlžovať. Na rozhodnutie vo veci samej je potrebné v týchto prípadoch i niekoľko pojednávaní.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, ja som podala návrh na rozvod ešte v mesiaci jun 2015 a do dnešneho dňa t.j. 24.august 2015 som nedostala termín pojednávania. Aka je čakacia lehota na termín pojednávania. Ďakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2015)

Dobrý deň, ak podávate návrh na rozvod pred letnými prádzninami, je potrebné počítať s miernym predĺžením rozvodového konania. Súdy nepracujú cez letné prázdniny tak ako cez bežný rok. Veľa sudcov má v tomto období dovolenky, nenariaďujú sa pojednávania. 
Dĺžka rozvodového konania závisí tiež od toho, či bol Váš návrh na rozvod úplný, či tam neboli chyby. Do 2 mesiacov by mal návrh prijať aj manžel, aby sa k nemu vyjadril. Súd mu ho musí zaslať. Spýtajte sa manžela, či návrh na rozvod už dostal. Štandardne, ak nie sú problémy s návrhom a na strane sudcu, trvá rozvod 3 mesiace.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den chcel by som sa informovat. Rozvadzam sa z mazelkou. Chcel by som vediet ci bude sudca riesit aj to, ze som kupil auto este v manzelstve hned po manzelkinom navrhu ziadosti o rozvod. Ci nebudem musiet vyplacat nejaku sumu manzelke. Velmi pekne dakujem

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, v rozvode sa nerieši majetkové vysporiadanie. Toto sa rieši až po rozvode. Ak ste auto kúpili v čase, keď ste boli zosobášení (teda aj po podaní návrhu na rozvod do rozvodu), tak potom toto auto sa bude vysporiadavať, pretože je spoločné - patrí do BSM.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den. S manzelom sme sa zosobasili pred 5. rokmi, ale zacal navstevovat byvalu manzelku s detmi. V juli sa k nim odstahoval a po vzajomnej dohode sme podali navrh na rozvod nasho manzelstva, z ktoreho nepochadzaju deti. Predvolanie sme dostali na zaciatok decembra. Moja otazka: co znamena, ze sud poklada nas v tomto konani vypocut? mysleli sme, ze po dohode nas rozvedu na 1. pojednavani, kedze obaja nemame zaujem o spolocne spolunazivanie. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 23.11.2014)

Dobrý deň. V konaní o rozvod manželstva súd rozhoduje predovšetkým podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého: "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia." Z uvedeného dôvodu nestačí, aby boli manželia na rozvode dohodnutí. V zmysle predvolania, ktoré Vám bolo doručené, Vás súd vypočuje. Na pojednávaní najskôr zhrniete skutkové okolnosti (podobne, ako ste ich uviedli do návrhu o rozvod) a následne Vám súd položí prípadné doplňujúce otázky. Pokiaľ bude mať súd za preukázané to, že sú dané zákonné dôvody na rozvod manźelstva, môže súd Vaše manželstvo rozviesť aj na prvom pojednávaní.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobry den, chcem sa spytat, s muzom sa ideme rozvadzat. Ked mame spolocne bydlisko ako manzelia v BA V, ale ja s dcerou uz byvam prechodne u znamej v Raci. Kde mam podat navrh na upravu vykonu prav dietata - aby mi dceru sud zveril do rozvodu do mojej starostlivosti a manzela zaviazal platit pravidelne vyzivne? Na okresný súd BA V, alebo okresný súd v Raci (Bratislava III)? Zaroven sa chcem spytat, ci ziadost o rozvod mam potom podat tiez v Raci, resp. v mieste nasho spolocneho bydliska v BA V. Dakujem 

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2014)

Dobrý deň,

pokiaľa ide o odpoveď na otázku "kam podať návrh na rozvod" manželstva, postupuje sa podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm a/ Občianskeho súdneho poriadku:

Musíte vedieť, že s konaním o rozvod manželstva je spojené aj konanie o úpravu práva a povinností k maloletým deťom. Preto budete podávať iba jeden návrh na jeden súd, ak sa chcete rozviesť a aj upravať práva a povinnosti k deťom.

 

Na konanie o rozvod je príslušný súd v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.

 

Ak ste teda bývali spoločne v obvode Okresného súdu Bratislava V a manžel tam ešte býva, potom návrh podávajte na Okresný súd Bratislava V. Ak by tam už nebýval, podávali by ste návrh na Okresný súd Bratislava III.

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku