Ako prebieha rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 2. 12. 2013

Otázka: Ako prebieha rozvod?

Prosím vás o radu, ako prebieha rozvod. S manželkou sa chcem rozviesť, na rozvode sme sa dohodli. Čítal som si vašu stránku ohľadom rozvodu a chcel by som vedieť, ako prebieha rozvod, čo ma čaká na rozvode a na čo sa mám pripraviť.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Dobrý deň, 

nižšie uvádzame postup ako prebieha rozvod, na čo sa máte pripraviť v súvislosti s rozvodom. V prípade ďalších otázok ohľadom toho, ako prebieha rozvod nám napíšte.

 

Informácie o rozvode nájdete aj tu: ROZVOD

1/ Najskôr je potrebné podať návrh na rozvod manželstva. Návrh podáva len jeden z manželov. Súd tento Váš návrh je povinný v lehote do 60 dní doručiť protistrane, aby sa k návrhu na rozvod vyjadrila. Obyčajne súd stanoví lehotu 15 dní.

 

2/ Po doručení vyjadrenia k návrhu na rozvod súdu zo strany Vašej manželky, súd stanoví termín pojednávania. Ak máte deti, s termínom pojednávania Vám príde aj uznesenie o ustanovení opatrovníka Vašim deťom (to je len procesné rozhodnutie).

 

3/ Na pojednávanie si nezabudnite doniesť originály listín (ktoré ste zakladali do súdneho spisu) a občianske preukazy. Súd sa najskôr pokúsi o zmier medzi vami, spýta sa, či nie je možná obnova manželstva. Následne pristúpi k výsluchu navrhovateľa a potom odporcu. Pokiaľ máte deti, súd vypočuje aj kolízneho opatrovníka.

Na pojednávaní si môžete navzájom klášť otázky, avšak až keď Vás súd vyzve. Nie je možné zasahovať do výpovede protistrany. Preto je dôležité písať si na papier všetko, k čomu by ste sa chceli vyjadriť, t.j. čo odznelo na súde a nie je to pravda.

Súd Vám dá priestor na vyjadrenie sa ku všetkému, čo súvisí s rozvodom.

Na pojednávaní sa máte právo vzdať odvolania priamo do zápisnice. Súd o to môžete požiadať.

4/ Po pojednávaní Vám súd do 30 dní doručí rozsudok o rozvode. Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní. 

 

Za rozvedených sa považujete nie okamihom, keď súd rozhodne na súde, že manželstvo rozvádza, ale až právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode. Preto najskôr musí každému účastníkovi prísť rozsudok do vlastných rúk a musí uplynúť lehota na odvolanie. Ak ste sa vzdali odvolania, potom doručením rozhodnutia poslednému účastníkovi sa považujete za rozvedených.

 

Vyššie je uvedené, ako prebeha rozvod. V prípade ďalších otázok o priebehu rozvodu nám napíšte na našu mailovú adresu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, poprosila by som o radu. S manželom sa chceme rozviezť, žiadosť ešte nieje podaná. Mame 2 deti a dom s hypotékou. Začal sa mi vyhrážať, že prestane platiť hypotéku a nechá dom do exekúcie. Je to na mňa veľký psychicky nátlak. Komunikujeme písomne takže všetky správy o exekúcii a ponižovaní nátlaku mám. Prosím poraďte ako mám postupovať. Chce ma finančne zničiť pýta odomňa peniaze za 4 roky práce na dome, o delení majetku na polovicu nechce ani počuť. Všetko nazýva MÔJ majetok ty si prišla s igelitkou. Prosím poraďte mame 2 deti nemôžem s nimi zostať na ulici.
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vašej zložitej situácii. Ak viete, že sa Vám už vyhráža, že prestane platiť hypotéku, viete sa na to teoreticky pripraviť a prípadne si skúsiť zabezpečiť iný príjem, prípadne rezervu. Stále sa dá pokúsiť v banke dohodnúť napr. na odklade splátok a pod. (ak by ste im vysvetlili situáciu). Peniaze za 4 roky práce od Vás pýtať nemôže. Nemá na to žiaden právny nárok. Ak bol dom v BSM tak pracoval aj na svojom, nie len na Vašom majetku. Ak nesúhlasí s delením majetku na polovicu, môže ho k tomu prinútiť súd v konaní o vyporiadaní BSM, kde okrem iného prihliada aj na to, komu budú zverené mal. deti a vtedy má tento rodič väčšiu šancu dostať aj dom. Vyporiadanie BSM však nastane až po právoplatnosti rozvodu manželstva. Ak už nechcete ďalej byť v manželstve, odporúčam zvážiť podanie návrhu na rozvod a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak by Vás naďalej psychicky, či nebodaj fyzicky týral, je možné (pokiaľ bývate ešte v jednom dome) podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým mu zakážu užívanie domu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Poprosím o radu, čo mám urobiť požiadal som o potvrdenie právoplatnosti rozsudku o rozvode, ktorý bol v roku 1986, a keď som hovoril z pani na okr. Súde tak mi bolo povedané, že rozsudky staršie ako 20 rokov skartovávajú a je možno skartovaný, potrebujem tento rozsudok o rozvode z vážnych dôvodov čo mám urobiť ak by bol skartovaný a nemám doklad o rozvode?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Starý spravovací poriadok, vydaný v roku 1973, platný aj v roku 1987, bol vydaný len ako inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR.

Podľa súčasnej právnej úpravy - vyhlášky o spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy platí, že veci súdneho registra P - rozvody, súdny spis s právoplatným (prvopis) sa archivuje  20 rokov, a samotné právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75 rokov.

Požiadajte písomne príslušný okresný súd o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti písomne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, viete mi povedať, ako mám postupovať, keď som s predavolaním na pojednávanie vo veci rozvodu a úpravy práv k maloletému neobdržala manželov návrh na rozvod? V obálke čo mi zaslal súd ho nemám.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, 

v takomto prípade, pokiaľ je ešte dostatok času do pojednávania, odporúčam vyžiadať si zo súdu návrh aj s prílohami a argumentovať tým, že sa inak nebudete vedieť riadne pripraviť na pojednávanie, čo môže spôsobiť prieťahy. Na pojednávaní by ste totiž mohli žiadať aj odročenie, keďže ste návrh nemali k dispozícii predtým.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sa obaja chceme rozviesť, mame spísanú žiadosť, nemáme deti a majetok máme vysporiadaný interne medzi nami. Chcem sa spýtať, vo vzorových dokumentoch sa uvádza výsluch svedkov ako súčasť žiadosti. Čo to vlastne je a musíme to dokladať my? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, výsluch svedkov nie je povinný a ani často využíva dôkazný prostriedok v rozvodových konaniach. Ak z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti, súd by s vysokou pravdepodobnosťou tento dôkaz ani nevykonal. Tento dôkaz môžete z návrhu vymazať a podať ho bez neho, a to najmä s ohľadom, že ste dohodnutí na rozvode. Pri dohodnutých bezdetných rozvodoch súd na pojednávaní iba veľmi krátko a iba z dôvodu dodržania formálneho postupu vypočuje oboch manželov a hneď na prvom pojednávaní rozhodne o rozvode manželstva. Nakoľko s tým obaja súhlasíte je dobré sa po vyhlásení rozsudku vzdať práva na odvolanie. Súd vyhotoví rozsudok skôr, nakoľko ho nemusí odôvodňovať a rovnako nadobudne skôr právoplatnosť, nakoľko ani jednému z Vás nebude plynúť lehota na odvolanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, podávam žiadosť na rozvod, avšak s manželom bývame u svokrovcoch, kde sme aj rekonštruovali. Moja otázka znie, či ma vôbec zmysel dokladovať rekonštrukciu bločkami, keďže ani manžel nie je majiteľom nehnuteľnosti, majiteľom je len svokor a tým pádom nehnuteľnosť, do ktorej sme investovali nespadá do BSM. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň,

súčasne s rozvodovým konaním sa nerieši resp. nevyporiadava bezpodielov spoluvlastníctvo manželov.

Ak ste investovali do rekonštrukcie nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve svokra, je možné žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia. Budete potrebovať  doklady o investovaní, ako aj znalecký posudok pokiaľ sa nedohodnete na vyplatení konkrétnej sumy. V nehnuteľnosti ste bývali, preto je potrebné rátať s tým, že  svokor môže žiadať úhradu za užívanie priestorov Vami ako rodinou.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať resp. poprosiť o odpoveď. Manželka podala žiadosť o rozvod. Mne prišlo, aby som sa do 10 dni vyjadril čo som aj urobil a doporučené poslal na súd. Chcem sa spýtať: musím sa dostaviť na súd aj napriek tomu, že súhlasím s rozvodom? Deti sú plnoleté a majetok nemáme žiadny. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, a to z dôvodu, že každý sudca pristupuje k možnosti rozhodnúť o rozvode manželstva bez osobnej účasti manžela inak. Vychádzajúc z ustanovení Civilného mimosporového poriadku je výsluch účastníkov konania v konaní o rozvod manželstva základným dôkazným prostriedkom. Ak ste však dôvody rozvodu manželstva a Váš postoj k manželstvu riadne a vecne popísali vo svojom vyjadrení, môže sa stať, že sa súd uspokojí s týmto Vaším vyjadrením. V prípade, že sa nechcete alebo neviete pojednávania zúčastniť, odporúčame Vám súdu zaslať krátke ospravedlnenie Vašej neúčasti na pojednávaní a zároveň požiadať súd o rozhodnutie bez Vašej prítomnosti, pričom zároveň udelte súdu súhlas na rozhodnutie bez Vašej prítomnosti. Súd môže ale nemusí rozhodnúť bez Vašej osobnej účasti. Nakoľko však obaja s rozvodom súhlasíte a deti sú plnoleté, predpokladáme skôr, že súd Vás rozvedie aj bez Vašej osobnej účasti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu ohľadom deti. Pred týždňom nás rozviedli s tým, že som v návrhu uviedla, že otec sa môže s deťmi stretávať neobmedzené. Môj exmanžel ale žiada, aby som mu hlásila teda oznamovala doslova každý jeden krok, ktorý sa rozhodnem urobiť s deťmi napríklad, keď ideme na nákup k lekárovi na ihrisko alebo hoci do zoo. Má právo takto to vyžadovať? Ja som s deťmi sama tak je samozrejme, že idú všade so mnou a je mi to nepríjemné hlásiť mu každý môj krok, pretože to robil 25 rokov. On ma svoju domácnosť a ja sa tiež nepýtam kedy kam on chodí. Deti sú vo veku 6, 6 a 5, a predsa nemôžem s nimi sedieť doma pokiaľ mu to nenahlásim. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 24 zákona o rodine platí :

"V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

 

Požiadavka Vášho bývalého manžela na denno denné informovanie o deťoch a ich každodenných krokoch nemá oporu v zákone, túto požiadavku zo strany bývalého manžela je možné považovať za šikanóznu.

Právo na informovanie rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti po rozvode je predmetom mnohých súdnych rozhodnutí, kde bývalý manžel sa dožadoval tiež podávania informácií o deťoch, ale s požiadavkou na informovanie denne sme sa nestretli a ani súd v prípade Vášho bývalého manžela by jeho požiadavke nevyhovel.

Dovoľujeme si citovať z výrokov rozsudkov : 

"Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil matke maloletého písomne e-mailom informovať otca dieťaťa po právoplatnosti rozsudku, vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca v roku, o maloletom o aktivitách dieťaťa v materskej škole, o informáciách z rodičovských združení, bezodkladne informovať o zmene zdravotného stavu dieťaťa, absolvovaných kontrolách a vyšetreniach." 

 

"Súd uložil povinnosť písomne informovať vždy k poslednému dňu každého nepárneho mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletých detí, ich mimoškolských aktivitách, školských výsledkoch a priebežne podávať správy o aktuálnych mimoriadnych podstatných veciach týkajúcich sa maloletých."

V ďalšm prípade sa bývalý manžel dožadoval zaslania fotografií detí jeden krát mesačne, čo súd zamietol, v zmysle zákona o rodine informovanie nezahŕňa vyhotovovanie fotografií, pretože ide o obrazový snímok.

Ďalší rozsudok :  "Matka maloletého j e povinná písomne informovať otca maloletého vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, o zdravotnom stave maloletého, o návšteve ZŠ a učebných výsledkoch, o školských a mimoškolských aktivitách, je povinná umožniť otcovi telefonický kontakt s maloletým v čase a to každý nepárny piatok v týždni v čase od 18:45 hodiny do 19:00 hodiny v trvaní 15 minút."


Na základe uvedeného Vám odporúčame bývalému manželovi navrhnúť spôsob poskytovania informácií o deťoch s poukázaním na súdne rozhodnutia.


©
 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, musí sa prosím protistrana vyjadriť k návrhu na rozvod? Ak sa do 15 dní manžel nevyjadrí, stanoví súd aj napriek tomu termín pojednávania? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, v prípade, že Váš manžel nebude reagovať na výzvu súdu a nevyjadrí sa k návrhu na rozvod manželstva, súd skôr či neskôr pojednávanie nariadi a bude priamo na pojednávaní zisťovať jeho názor a postoj k veci. Ak však ide o rozvod manželstva, kde sa zároveň rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, môže jeho nečinnosť spôsobiť predĺženie súdneho konania, nakoľko sa súd prvýkrát jeho názor a návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností dozvie až na pojednávaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom nežijeme v spoločnej domácnosti vyše 1 rok a 7 mesiacov. Podal návrh na rozvod, dohodli sme sa na všetkom. Aj o starostlivosť o deti, výživné atď. Návrh bol podaný vo februári a ešte stále som nedostala papiere zo súdu. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ bol návrh na rozvod podaný ešte vo februári a stále ste ako protistrana nedostali návrh a k nemu pripojené prílohy s výzvou na vyjadrenie sa, môže to byť spôsobené niekoľkými okolnosťami. Napr. navrhovateľ si nemusel splniť poplatkovú povinnosť, čo by malo za následok zastavenie konania, návrh mohol byť podaný s vadami, ktoré je potrebné odstrániť, inak sa konanie zastaví alebo môže ísť jednoducho o prieťahy na strane súdu.

Pritom, ak máte vedomosť o tom, že návrh bol podaný a vedie sa voči Vám konanie, môžete si cez infocentrum zistiť spisovú značku, nahliadnuť do súdneho spisu a proaktívne sa vo vzťahu k podanému návrhu vyjadriť, bez toho, že by ste boli vyzývaná súdom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Prosím o radu, či mám nárok na oslobodenie poplatkov za podanie návrhu o rozvod, nakoľko som samoživiteľka a som na materskej dovolenke? Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2018)

Dobrý deň. Súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod manželstva je 66 €. Pokiaľ tento poplatok nedokážete vzhľadom na Vaše pomery uhradiť, môžete požiadať o oslobodenie od súdneho poplatku. V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo a zdokladovať Vaše pomery. Tlačivo na oslobodenie od súdnych poplatkov nájdete na stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Oslobodenie-od-sudnych-poplatkov.aspx.

V zmysle ustanovenia § 254 Civilného sporového poriadku platí, že: "Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany."


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk