POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Ako prebieha rozvod?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trenčín

Otázka: Ako prebieha rozvod?

Prosím vás o radu týkajúcu sa procesu rozvodu. S manželkou sme sa dohodli na rozvode. Preštudoval som informácie na vašej stránke o rozvode a chcel by som vedieť, aký je jeho priebeh, čo ma čaká a na čo by som sa mal pripraviť.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

Dobrý deň, 

nižšie uvádzame postup ako prebieha rozvod, na čo sa máte pripraviť v súvislosti s rozvodom. V prípade ďalších otázok ohľadom toho, ako prebieha rozvod nám napíšte.

 

Informácie o rozvode nájdete aj tu: ROZVOD

1/ Najskôr je potrebné podať návrh na rozvod manželstva. Návrh podáva len jeden z manželov. Súd tento Váš návrh je povinný v lehote do 60 dní doručiť protistrane, aby sa k návrhu na rozvod vyjadrila. Obyčajne súd stanoví lehotu 15 dní.

 

2/ Po doručení vyjadrenia k návrhu na rozvod súdu zo strany Vašej manželky, súd stanoví termín pojednávania. Ak máte deti, s termínom pojednávania Vám príde aj uznesenie o ustanovení opatrovníka Vašim deťom (to je len procesné rozhodnutie).

 

3/ Na pojednávanie si nezabudnite doniesť originály listín (ktoré ste zakladali do súdneho spisu) a občianske preukazy. Súd sa najskôr pokúsi o zmier medzi vami, spýta sa, či nie je možná obnova manželstva. Následne pristúpi k výsluchu navrhovateľa a potom odporcu. Pokiaľ máte deti, súd vypočuje aj kolízneho opatrovníka.

Na pojednávaní si môžete navzájom klášť otázky, avšak až keď Vás súd vyzve. Nie je možné zasahovať do výpovede protistrany. Preto je dôležité písať si na papier všetko, k čomu by ste sa chceli vyjadriť, t.j. čo odznelo na súde a nie je to pravda.

Súd Vám dá priestor na vyjadrenie sa ku všetkému, čo súvisí s rozvodom.

Na pojednávaní sa máte právo vzdať odvolania priamo do zápisnice. Súd o to môžete požiadať.

4/ Po pojednávaní Vám súd do 30 dní doručí rozsudok o rozvode. Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní. 

 

Za rozvedených sa považujete nie okamihom, keď súd rozhodne na súde, že manželstvo rozvádza, ale až právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode. Preto najskôr musí každému účastníkovi prísť rozsudok do vlastných rúk a musí uplynúť lehota na odvolanie. Ak ste sa vzdali odvolania, potom doručením rozhodnutia poslednému účastníkovi sa považujete za rozvedených.

 

Vyššie je uvedené, ako prebeha rozvod. V prípade ďalších otázok o priebehu rozvodu nám napíšte na našu mailovú adresu.

Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať. Keďže som podala návrh na rozvod manželstva, koľko času zvyčajne uplynie, kým nás vyzvú zo súdu?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

 

rôzne súdy a rôzni sudcovia pracujú z hľadiska rýchlosti odlišne. Vo všeobecnosti by sa ale dalo očakávať, že ak ste nezaplatili súdny poplatok za návrh, tak výzva na jeho zaplatenie bude doručená cca po mesiaci až mesiaci a pol. Ak bol zaplatený tento poplatok, tak návrh sa bude doručovať na vyjadrenie druhému manželovi, ktorý návrh nepodal spolu s výzvou na vyjadrenie sa. Tento úkon by som časovo odhadoval cca do troch mesiacov od podania návrhu, resp. zaplatenia poplatku. Následne by som v horizonte šesť až deväť mesiacov od podania návrhu, resp. zaplatenia poplatku očakával nariadenie pojednávania.

 

Uvedené časy sú však veľmi zovšeobecnené a súdny na úkony nemajú presne predpísané lehoty. Tiež môže situáciu z časového hľadiska ovplyvniť veľa faktorov, napr. PN sudcu, pandémia a pod.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, už štyri roky nežijem so svojím manželom v jednej domácnosti a chcem podať návrh na rozvod. Mám však dieťa, ktoré nie je jeho biologické. Ako to správne napísať do návrhu na rozvod? Dieťa je úradne zaregistrované pod jeho menom, keďže sme sa ešte nerozviedli. Nechcem, aby bol nútený platiť na neho alimenty, keďže nie je jeho biologickým otcom. Máme spolu 10-ročného syna. Prosím o radu.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 29.01.2020)

Dobrý deň,

zákon je nastavený tak, že pokiaľ existuje manželstvo a máte dieťa s iným mužom, tak otcom (právnym) je manžel, nie jeho biologický otec. Ak podáte návrh na rozvod, súd bude rozhodovať aj o úprave práv a povinností  k tomuto dieťaťu, pretože manžel je otec, kým nie je právoplatne zapreté otcovstvo. Ak nechcete, aby platil alimenty, je potrebné podať návrh na zapretie otcovstva. Vy, ako matka to môžete urobiť do 3 rokov od pôrodu. Manžel do 3 rokov, od kedy sa dozvedel o skutočnostiach, dôvodne spochybňujúcich jeho otcovstvo. Odporúčam vyriešiť najskôr zapretie otcovstva a následne rozvod.  Ak už nie ste v danej lehote (ani Vy, ani manžel) potom by mohlo návrh podať len dieťa (prostredníctvom opatrovníka) a súd by musel najskôr pripustiť takýto návrh a až potom by sa konalo o zapretí.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o radu. S manželom sa plánujeme rozviesť, avšak žiadosť ešte nebola podaná. Máme 2 deti a dom s hypotékou. Manžel mi začal vyhrážať, že prestane platiť hypotéku a nechá dom ísť do exekúcie. Táto situácia na mňa vyvíja obrovský psychický nátlak. Komunikujeme písomne, takže mám všetky správy o jeho vyhrážkach ohľadne exekúcie a ponižujúcich náhovor. Potrebujem radu, ako mám postupovať. Snaží sa ma finančne zničiť, požaduje od mňa peniaze za 4 roky práce na dome a odmieta komunikovať o delení majetku na polovicu. Všetko označuje ako svoj majetok a hovorí, že som prišla s igelitkou. Prosím, poraďte, máme 2 deti a nemôžem si dovoliť, aby sme s nimi skončili na ulici.
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 26.09.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem Vašej zložitej situácii. Ak viete, že sa Vám už vyhráža, že prestane platiť hypotéku, viete sa na to teoreticky pripraviť a prípadne si skúsiť zabezpečiť iný príjem, prípadne rezervu. Stále sa dá pokúsiť v banke dohodnúť napr. na odklade splátok a pod. (ak by ste im vysvetlili situáciu). Peniaze za 4 roky práce od Vás pýtať nemôže. Nemá na to žiaden právny nárok. Ak bol dom v BSM tak pracoval aj na svojom, nie len na Vašom majetku. Ak nesúhlasí s delením majetku na polovicu, môže ho k tomu prinútiť súd v konaní o vyporiadaní BSM, kde okrem iného prihliada aj na to, komu budú zverené mal. deti a vtedy má tento rodič väčšiu šancu dostať aj dom. Vyporiadanie BSM však nastane až po právoplatnosti rozvodu manželstva. Ak už nechcete ďalej byť v manželstve, odporúčam zvážiť podanie návrhu na rozvod a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak by Vás naďalej psychicky, či nebodaj fyzicky týral, je možné (pokiaľ bývate ešte v jednom dome) podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým mu zakážu užívanie domu. 


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Prosím o radu, čo mám urobiť. Požiadal som o potvrdenie právoplatnosti rozsudku o rozvode, ktorý bol v roku 1986. Keď som hovoril s pani na okresnom súde, bola mi povedaná informácia, že rozsudky staršie ako 20 rokov sa skartujú a je možné, že môj je skartovaný. Potrebujem tento rozsudok o rozvode z vážnych dôvodov. Čo mám urobiť, ak by bol skartovaný a nemám doklad o rozvode?

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Starý spravovací poriadok, vydaný v roku 1973, platný aj v roku 1987, bol vydaný len ako inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR.

Podľa súčasnej právnej úpravy - vyhlášky o spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy platí, že veci súdneho registra P - rozvody, súdny spis s právoplatným (prvopis) sa archivuje  20 rokov, a samotné právoplatné rozhodnutie (rovnopis) 75 rokov.

Požiadajte písomne príslušný okresný súd o vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti písomne.


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím povedať, ako mám postupovať, ak som s predvolaním na pojednávanie o rozvode a úprave práv k maloletému neobdržala manželov návrh na rozvod? V obálke, ktorú mi zaslal súd, sa nezakladá.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 05.04.2019)

Dobrý deň, 

v takomto prípade, pokiaľ je ešte dostatok času do pojednávania, odporúčam vyžiadať si zo súdu návrh aj s prílohami a argumentovať tým, že sa inak nebudete vedieť riadne pripraviť na pojednávanie, čo môže spôsobiť prieťahy. Na pojednávaní by ste totiž mohli žiadať aj odročenie, keďže ste návrh nemali k dispozícii predtým.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sa obaja chceme rozviesť. Máme spísanú žiadosť, nemáme deti a majetok máme vysporiadaný medzi nami. Rada by som sa spýtala: vo vzorových dokumentoch sa uvádza výsluch svedkov ako súčasť žiadosti. Môžete mi prosím vysvetliť, čo to znamená a či to musíme dokladať my? Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 19.10.2018)

Dobrý deň, výsluch svedkov nie je povinný a ani často využíva dôkazný prostriedok v rozvodových konaniach. Ak z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti, súd by s vysokou pravdepodobnosťou tento dôkaz ani nevykonal. Tento dôkaz môžete z návrhu vymazať a podať ho bez neho, a to najmä s ohľadom, že ste dohodnutí na rozvode. Pri dohodnutých bezdetných rozvodoch súd na pojednávaní iba veľmi krátko a iba z dôvodu dodržania formálneho postupu vypočuje oboch manželov a hneď na prvom pojednávaní rozhodne o rozvode manželstva. Nakoľko s tým obaja súhlasíte je dobré sa po vyhlásení rozsudku vzdať práva na odvolanie. Súd vyhotoví rozsudok skôr, nakoľko ho nemusí odôvodňovať a rovnako nadobudne skôr právoplatnosť, nakoľko ani jednému z Vás nebude plynúť lehota na odvolanie.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, riešim návrh na rozvod a mám problém s určením príslušného súdu, na ktorý mám návrh podať. Ja, navrhovateľka, mám trvalý pobyt v okrese Dolný Kubín. Môj manžel má trvalý pobyt v Košiciach. Oboje, už približne 15 rokov, žijeme v Ružomberku. Ja bývam v podnájme a môj manžel vo svojej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, avšak oficiálne tam nemá trvalý pobyt (možno má tam korešpondenčnú adresu). Spoločné bývanie sme nikdy od začiatku nášho manželstva v roku 2010 nemali. Hneď po svadbe sme začali žiť oddelene. Náš sobáš bol uzavretý v okrese Dolný Kubín. Prosím Vás, na ktorý súd by som mala podať návrh na rozvod? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň. Miestnu príslušnosť súdu vo veciach rozvodu manželstva určuje ustanovenie § 92 Civilného mimosporového poriadku, poľa ktorého platí, že: "Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

Vychádzajúc z citovanej normy a zo skutočnosti, že počas manželstva ste nemali nikdy žiadne spoločné bydlisko, som toho názoru, že príslušný bude všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal (druhá veta citovanej normy) - tzn. Vášho manžela. Nakoľko všeobecný súd fyzickej osoby sa určuje podľa adresy hláseného trvalého pobytu, návrh na rozvod Vášho manželstva by ste mali adresovať na jeden z okresných súdov v Košiciach (ktorý konkrétne závisí od prednej adresy trvalého pobytu Vášho manžela).


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, podávam žiadosť o rozvod, avšak s manželom momentálne bývame u svokrov. Prevzali sme rekonštrukciu ich domu. Moja otázka znie: má vôbec zmysel dokladovať rekonštrukciu pomocou faktúr, keďže ani manžel nie je majiteľom danej nehnuteľnosti? Túto nehnuteľnosť vlastní len svokor. To znamená, že nehnuteľnosť, do ktorej sme investovali, nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň,

súčasne s rozvodovým konaním sa nerieši resp. nevyporiadava bezpodielov spoluvlastníctvo manželov.

Ak ste investovali do rekonštrukcie nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve svokra, je možné žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia. Budete potrebovať  doklady o investovaní, ako aj znalecký posudok pokiaľ sa nedohodnete na vyplatení konkrétnej sumy. V nehnuteľnosti ste bývali, preto je potrebné rátať s tým, že  svokor môže žiadať úhradu za užívanie priestorov Vami ako rodinou.

 


Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať a poprosiť o odpoveď. Moja manželka podala žiadosť o rozvod. Prijal som oznámenie, ktoré ma nútilo vyjadriť sa do 10 dní a to som aj urobil. Moje stanovisko som poslal na súd doporučene. Chcem sa opýtať: musím sa dostaviť na súd, aj keď s rozvodom súhlasím? Naše deti sú plnoleté a nevlastníme žiadny majetok. Ďakujem.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať, a to z dôvodu, že každý sudca pristupuje k možnosti rozhodnúť o rozvode manželstva bez osobnej účasti manžela inak. Vychádzajúc z ustanovení Civilného mimosporového poriadku je výsluch účastníkov konania v konaní o rozvod manželstva základným dôkazným prostriedkom. Ak ste však dôvody rozvodu manželstva a Váš postoj k manželstvu riadne a vecne popísali vo svojom vyjadrení, môže sa stať, že sa súd uspokojí s týmto Vaším vyjadrením. V prípade, že sa nechcete alebo neviete pojednávania zúčastniť, odporúčame Vám súdu zaslať krátke ospravedlnenie Vašej neúčasti na pojednávaní a zároveň požiadať súd o rozhodnutie bez Vašej prítomnosti, pričom zároveň udelte súdu súhlas na rozhodnutie bez Vašej prítomnosti. Súd môže ale nemusí rozhodnúť bez Vašej osobnej účasti. Nakoľko však obaja s rozvodom súhlasíte a deti sú plnoleté, predpokladáme skôr, že súd Vás rozvedie aj bez Vašej osobnej účasti.


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako prebieha rozvod? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som informáciu ohľadom detí. Pred týždňom nás rozviedli a v návrhu som uviedla, že otec sa môže s deťmi stretávať neobmedzene. Môj exmanžel však žiada, aby som mu oznamovala každý jeden krok, ktorý sa rozhodnem urobiť s deťmi, napríklad, keď ideme na nákup, k lekárovi, na ihrisko, alebo hoci do zoo. Má právo takto to vyžadovať? Ja som s deťmi sama, takže je samozrejmé, že idú všade so mnou a je mi to nepríjemné hlásiť mu každý môj krok, pretože to robil 25 rokov. On má svoju domácnosť a ja sa tiež nepýtam, kedy kam on chodí. Deti sú vo veku 6, 6 a 5 rokov, a predsa nemôžem s nimi sedieť doma, pokiaľ mu to nenahlásim. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 24 zákona o rodine platí :

"V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

 

Požiadavka Vášho bývalého manžela na denno denné informovanie o deťoch a ich každodenných krokoch nemá oporu v zákone, túto požiadavku zo strany bývalého manžela je možné považovať za šikanóznu.

Právo na informovanie rodiča, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti po rozvode je predmetom mnohých súdnych rozhodnutí, kde bývalý manžel sa dožadoval tiež podávania informácií o deťoch, ale s požiadavkou na informovanie denne sme sa nestretli a ani súd v prípade Vášho bývalého manžela by jeho požiadavke nevyhovel.

Dovoľujeme si citovať z výrokov rozsudkov : 

"Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil matke maloletého písomne e-mailom informovať otca dieťaťa po právoplatnosti rozsudku, vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca v roku, o maloletom o aktivitách dieťaťa v materskej škole, o informáciách z rodičovských združení, bezodkladne informovať o zmene zdravotného stavu dieťaťa, absolvovaných kontrolách a vyšetreniach." 

 

"Súd uložil povinnosť písomne informovať vždy k poslednému dňu každého nepárneho mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletých detí, ich mimoškolských aktivitách, školských výsledkoch a priebežne podávať správy o aktuálnych mimoriadnych podstatných veciach týkajúcich sa maloletých."

V ďalšm prípade sa bývalý manžel dožadoval zaslania fotografií detí jeden krát mesačne, čo súd zamietol, v zmysle zákona o rodine informovanie nezahŕňa vyhotovovanie fotografií, pretože ide o obrazový snímok.

Ďalší rozsudok :  "Matka maloletého j e povinná písomne informovať otca maloletého vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, o zdravotnom stave maloletého, o návšteve ZŠ a učebných výsledkoch, o školských a mimoškolských aktivitách, je povinná umožniť otcovi telefonický kontakt s maloletým v čase a to každý nepárny piatok v týždni v čase od 18:45 hodiny do 19:00 hodiny v trvaní 15 minút."


Na základe uvedeného Vám odporúčame bývalému manželovi navrhnúť spôsob poskytovania informácií o deťoch s poukázaním na súdne rozhodnutia.


©
 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako prebieha rozvod?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.