Máte
otázku?

Zastupovanie v rozvodovom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Dobrý deň, chcem sa opýtať na zastupovanie v rozvodovom konaní. Ako mám postupovať, keď chcem byť zastupovaná v rozvodovom konaní? Manžel podal návrh na rozvod manželstva, v návrhu síce nie je uvedené, že bude mať zastupovanie v rozvode ale viem, že by sám takto návrh nenapísal, pravdepodobne mu to písal niekto iný, možno aj právnik. Nechcela by som, aby sa mi stalo, že prídem na súdne pojednávanie o rozvode manželstva a manžel tam bude mať zastupovanie - právnika alebo právničku. Mohla by som potom žiadať odročiť pojednávanie z dôvodu, že ja nemám zastupovanie v rozvodovom konaní? Akceptoval by takýto argument súd? Alebo by pokračoval v súdnom konaní aj bez toho, že by som mala zastupovanie v rozvode. Čítala som na Vašich stránkach veľa o rozvode, obávam sa však, že by ma manžel mohol prekvapiť a na súdne pojednávanie bude mať zastupovanie. 

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Dobrý deň, zastupovanie v rozvodom konaní nie je zo zákona povinné. Zastupovať sa teda môžete aj sama. Pokiaľ by ste nemali zastupovanie v rozvodom konaní a prišli by ste na súdne pojednávanie, na ktorom by manžel mal zastupovanie (advokáta alebo advokátku), súd by Vám neumožnil odročiť pojednávanie len z toho dôvodu, že Vy sama nemáte zastupovanie v rozvode. Je to preto, lebo zastupovanie v rozvodovom konaní nie je povinné ale voliteľné. Je pravdou, že pokiaľ nemáte zastupovanie v rozvode, nemusíte postrehnúť, čo má manžel "za lubom" a ste v nevýhode. Otázky od zástupcu manžela môžu byť tak zavádzajúce, že nepostrehnete ich pozadie a to, čo chce nimi docieliť.

 

Nie vždy je však zastupovanie v rozvode potrebné. Zastupovanie v rozvodovom konaní môžete potrebovať v tom prípade, ak máte obavu, že by ste nemusela byť so svojim nárokom úspešná. Či už ide o prípad, keď sa manžel nechce dať rozviesť alebo keď ide o deti (zverenie, výživné, styk s deťmi) a manžel sa nechce dohodnúť. 

Ďalší dôvod prečo si volia ľudia zastupovanie v rozvodom konaní je ten, že chcú, aby ich advokát v rozvode úplne zastúpil, aby na súdne pojednávanie nemuseli prísť a rozvod prebehol bez ich účasti. Aj to je možné. 

 

To, či písal návrh na rozvod manželstva právnik alebo nie, je možné pomerne jednoducho zistiť. Aj keď sa niekedy môže javiť, že návrh písal právnik, nemusí to tak byť, skúsený advokát to dokáže odhaliť. Nemusíte si priamo zvoliť zastupovanie v rozvode na celé súdne konanie, niekedy stačí konzultácia alebo zastupovanie na jednom pojednávaní. Vyvážite tak nerovnú pozíciu, ktorú by ste mali, ak by Váš manžel mal zastupovanie v rozvode.

 

Pokiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov na zastupovanie v rozvodovom konaní, máte možnosť požiadať, aby Vám bol advokát ustanovený (prostredníctvom Centra právnej pomoci). V prípade ďalších otázok nám napíšte. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať ohľadom rozvodu. Manžel podáva žiadosť o rozvod po 30 rokoch manželstva. Ja so žiadosťou súhlasím, nakoľko som si našla priateľa, s ktorým chcem žiť. Mame 2 dospelé deti. Dom, v ktorom žijeme sme nadobudli počas manželstva, ale je napísaný len na manžela. A je naň ešte hypotéka. Chce ho teraz prepísať na deti. Môže tak urobiť bez môjho súhlasu? Môže rozvod prebehnúť v rýchlom konaní? A bez mojej účasti?

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.12.2021)

Dobrý deň,
rozvod manželstva, kde nie sú maloleté deti býva vždy rýchlejší a ak máte právneho zástupcu alebo ak sa písomne riadne vyjadríte súdu, môže prebehnúť aj bez Vašej osobnej účasti.

V prípade, že dom má byť naozaj po právnej stránke iba jeho, môže ho prepísať na deti aj bez Vášho súhlasu. Tu však treba skúmať, či napriek zápisu 1/1 v katastri na jeho meno, nemá nehnuteľnosť patriť do BSM. Ak totiž nehnuteľnosť kupoval počas trvania manželstva a použil na kúpu aj spoločné prostriedky, nehnuteľnosť patrí do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať.
Manžel podal žiadosť na rozvod.
Môže ma moja právnička plne zastupovať na rozvodovom konaní bez toho, aby som tam bola ja prítomná?
Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.12.2021)

Dobrý deň,
ak ide o bezdetné manželstvo tak áno. V tomto prípade aj my často zastupujeme klientov takým spôsobom, aby ich účasť na pojednávaní nebola potrebná. Vyžaduje si to však dôkladnú prípravu na pojednávanie, aby Váš právny zástupca mal všetky potrebné informácie potrebné k rozvodu manželstva.

Ak ide o manželstvo, z ktorého pochádzajú aj maloleté deti, Vaša účasť na pojednávaní bude nevyhnutná. V tomto smere je takmer vylúčené, aby súd rozhodol bez Vašej osobnej účasti, nakoľko sudkyňa zrejme bude trvať na tom, že najmenej vo vzťahu k skutočnostiam o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k deťom Vás bude chcieť vypočuť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň, poprosím o radu. Prišla mi žiadosť o rozvod. S mužom 4 roky nežijeme. Som veriaca katolíčka a nemám záujem o rozvod, keďže som prisahala v zdraví, chorobe, šťastí aj nešťastí, a manžela naďalej milujem. Jeho rodina a moja rodina nesúhlasí, aby sme boli spolu. Môže nás súd rozviesť bez môjho súhlasu a žiadať psychologický posudok môjho manžela? Keďže má schizofréniu, či robí v stave, že nevie čo robí a napadol ma v aute. Môže súd určiť psychologický posudok môjho muža a nariadiť mu liečenie nakoľko ho stále ľúbim?

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.11.2021)

Dobrý deň,

po doručení žiadosti o rozvod, Vás súd vyzve k tomu, aby ste sa k tomuto návrhu písomne vyjadrili. V svojom vyjadrení môžete opísať skutočnosti, pre ktoré sa presvedčená, že Vaše manželstvo spĺňa spoločenskú funkciu a že zo strany manžela išlo len o akési vybočenie, keď konal v tomto stave, ktorý súdu opíšte.

Uveďte, že s rozvodom manželstva nesúhlasíte, pretože k manželovi stále prechovávate city a Vaše manželstvo nie je rozvrátené. Súd Vás v konaní bude chcieť zrejme vypočuť, a to oboch účastníkov.

Ak však súd dokazovaním zistí, že manželstvo nespĺňa viac spoločenskú úlohu, že je tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, súd manželstvo rozvedie. Uviedli ste, že s manželom spolu už viac ako 4 roky nežijete, čo je tiež okolnosť, ktorá výrazne prispieva k tomu, že manželstvo má znaky rozvrátenosti.

Len samotná skutočnosť, že ste katolíčka a z toho dôvodu nesúhlasíte s rozvodom, nebude pre civilný súd postačujúca. Avšak súd konajúci o rozvode manželstva nebude riešiť psychickú stránku Vášho manžela, nakoľko súdom nemal obmedzené práva a povinnosti. Obávam sa, že takýto návrh na vykonanie znaleckého dokazovania by odmietol s tým, že v prípade ak sa domnievate, že manžel trpí závažnou poruchou zdravia (napr. schizofréniou) môžete podať osobitný návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Vášho manžela. Určite však využite všetky tieto skutočnosti. Súd Vám môže odporučiť aj manželskú poradňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zastupovanie v rozvodovom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás, chcem sa spýtať, manžel podal žiadosť o rozvod. V spoločnej domácnosti už nežijeme 8 rokov. Môže ma v tomto konaní, zastupovať syn, ktorý ma právne vzdelanie? Len nie je advokát. Ja nechcem sa zúčastniť pojednávania, nakoľko by som to nezvládla. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
áno, Váš syn Vás môže v tomto konaní zastúpiť ako tzv. občiansky zástupca. To, či má alebo nemá právne vzdelanie nie je podstatné. Dôležité je, aby Vás zastupoval iba v takom konaní, v ktorom nemôže dôjsť ku konflitku Vašich a jeho záujmov. V opačnom prípade by bolo zastúpenie neprípustné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Prosím Vás chcela by som sa spýtať. Dcérin muž podal žiadosť o rozvod. Chcem sa spýtať môžem byt s dcérou pri rozvode ako opora. Alebo je to finančne nákladné, keď by sme si zajednali advokáta na zastupovanie pri rozvode. Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2020)

Dobrý deň,
ako určitá morálna opora môžete byť prítomná v pojednávaní ako verejnosť. Nebudete môcť sedieť vedľa nej, nakoľko tam sedáva iba právny alebo občiansky zástupca, ale môžete byť v miestnosti na laviciach vyhradených verejnosti.

V prípade záujmu o zastupovanie v rozvodom konaní nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke. V každom jednotlivom prípade advokáti naceňujú odmenu za právnu službu individuálne. Pre minimalizovanie nákladov je vhodné zvoliť advokáta vo Vašom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň,
Syn ide podať žiadosť o rozvod. Avšak potrebuje si kúpiť nehnuteľnosť a doriešiť už začatý úver. Rozvodové konanie bude trvať určite dlhšie ako nehnuteľnosť nadobudne. Potrebujem vedieť, či dňom podania žiadosti bude majetok nadobudnutý iba v stanovom vlastníctve, alebo potrebuje podpísať BSM. Neviem sa nikde dozvedieť, či dátum podania bude spätne aj dátumom rozvodu.
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ syn nadobudne nehnuteľnosť za trvania manželstva a na jej kúpu použije prostriedky patriace do BSM, nehnuteľnosť bude do BSM patriť. Samotné podanie návrhu na rozvod manželstva nemá vplyv na existenciu BSM, BSM bude  aj naďalej existovať a trvať.

Píšete v otázke, že syn sa chce rozviesť. Otázkou je, či chce sa rozviesť aj jeho manželka, ako aj to, či majú maloleté deti. Ak by s rozvodom obaja súhlasili a návrh na rozvod by bol aj správne napísaný a zdôvodnený, samotné rozvodové konanie by nemuselo trať dlhú dobu. Vzhľadom však na súčasnú situáciu /COVID19/ nie je možné povedať, že rozvodové konanie prebehne rýchlejšie, ale dobré napísaný návrh by veci pomohol.

Vo veci návrhu na rozvod odporúčame kontaktovať advokáta, ktorý následne pomôže aj s vyporiadaním BSM. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zastupovanie v rozvodovom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem vedieť aký postup treba zachovať pri požiadaní súdu o vytiahnutie pohybov na účte od protistrany súdneho sporu (rozvod). Ak existuje tlačivo prosím môžete mi ho poslať. (prípadne link) Ďakujem.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že k takýmto údajom a informáciám nemáte zo zákona žiadny prístup je možné navrhnúť v rámci prebiehajúceho súdneho konania, aby súd vykonal dopyt na príslušnú banku a vyžiadal si výpis z jeho účtu. Stačí súdu zaslať k Vašej spisovej značke návrh na vykonanie dôkazu vyžiadaním výpisu z bankového účtu protistrany. Súdu však musíte odôvodniť z akého dôvodu navrhujete vykonať tento dôkaz a čo sa má týmto dôkazom v konaní preukázať. Následne závisí na súde, či tento dôkaz vykoná alebo nie. Súd nemusí vykonať každý navrhnutý dôkaz. Ak však Váš návrh bude smerovať na preukázanie skutočnosti rozhodujúcej pre súdne rozhodnutie, súd s vysokou pravdepodobnosťou navrhnutý dôkaz vykoná. Súd má v tomto konaní povinnosť zisťovať skutočný stav veci (preto musí zabezpečiť čo najviac dôkazov potrebných pre zistenie skutočného stavu veci).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Zijem dlhodobo v zahranici, kde som sa rozisla s manzelom, s ktorym nie som v kontakte 8 rokov. Chcela by som poziadat o rozvod na Slovensku ale nemozem sa na sud dostavit. Poradte mi, ako to mam riesit?

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň, podľa článku 13 Civilného mimosporového poriadku, účastníci konania konajú v styku so súdom osobne, ak zákon neustanovuje inak. Účastníci konania môžu konať aj prostredníctvom zástupcu; napriek zastúpeniu môže súd účastníka konania vyslúchnuť, ak je to potrebné a možné. V konaní o rozvod sa preto môžete dať zastúpiť, pričom na uvedené zastupovanie je plne odborne spôsobilý advokát. Zastúpenie vzniká na základe písomného splnomocnenia a advokát je oprávnený pred súdom urobiť všetky úkony, na ktoré Vás zákon oprávňuje a ktoré sú vo Vašom záujme. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobry den, chcela by som sa opytat, na predbeznu cenu pri osobnom stretnuti ohladom pravneho poradenstva. 1., poradenstvo ohladne vysporiadania BSM a rozvodu. Vlastnime rod. dom s tarchou od banky. Byt v Bratislave. 2., poradenstvo: co je v nasom pripade najlepsie, nakolko uz s manzelom nechcem byvat v spolocnej domacnosti. Mame zalozeny dom hypotekou. Hypoteku manzel potreboval na kupu podielu v istej stratovej spolocnosti. Hypoteku sme si zobrali v minulom roku. Od tejto doby sme sa s manzelom odcudzili. Dnes spolocne uz nefungujeme ani ako manzelia ani ako „ kolegovia“. Kolegovia preto, lebo som v danej spolocnosti chvilu pracovala, ale prave pre narastajuce nezhody som dala vypoved. Momentalne som bez prace. Manzel je konatelom v dvoch spolocnostiach Vlastnime este byt v BA, v ktorom mame najomnikov. Do bytu mna + dceru manzel nechce pustit byvat z dovodu : nezvladnutia splacania hypoteky. Mozete mi prosim poslat predbeznu sumu za prip. poradenstvo. Dakujem

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.12.2015)

Dobrý deň, poradenstvo v rozvode a zastupovanie Vám môžeme poskytnúť. Platené sú iba osobné konzultácie a zastupovanie. Právne poradenstvo cez maily je zadarmo. Pokiaľ máte viac otázok je vhodnejšia samozrejme osobná konzultácia. Pokiaľ máte záujem o osobné konzultácie, napíšte nám. Oznámime Vám cenu za poradenstvo v rozvode, BSM a otázkach, ktoré s touto oblasťou súvisia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zastupovanie v rozvodovom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobry den, potrebujem poradit ohladne rozvodu. Chcem iba vediet ci a ako sa da urychlit/posunut termin rozvodoveho konania. Ci je moznost za takyto ukon aj priplatit. Som naozaj pripravena urobit cokolvek. Mne to naozaj velmi suri a sudkyna mi termin vytycila az na zaciatok septembra. Budem velmi vdacna za odpoved.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o urýchlenie rozvodového konania, tak za poplatok to nie je možné. Zákon neobsahuje také niečo ako urýchľovací poplatok. Rozvod urýchli správne spracovaný návrh a aj postup účastníkov. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň, žijem polroka v cudzine a chcem sa rozviesť s manželom, ktorý je doma na Slovensku, deti už máme dospelé. Dcéra má na mňa generálnu plnú moc. Môže ma na jej základe zastupovať na súde? Alebo môže rozvod prebehnúť aj bez mojej osobnej účasti? Ja kvôli diaľke nemôžem prísť domov. Ďakujem

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2015)

Dobrý deň,

súd bude vyžadovať na rozvod manželstva konkrétnu plnú moc, generálna plná moc nemusí stačiť, nakoľko ide o vážnu vec - osobný stav.

Pripravte dcére osobitnú plnú moc na rozvod. 

Niektorí sudcovia s tým majú problém. My musíme niekedy presviedčať sudcov, aby rozhodli, že nie je potrebný výsluch a preto viem, že to nie je jednoduché. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Môj syn sa ide rozvádzať. Žiadosť podala jeho manželka. Syn je nezamestnaný. Nemá žiadny príjem. Aké výživné na jedno dieťa mu môže súd priznať? Manželka požaduje 180,00 eur. Syna živím ja ako matka toho času i hradím všetko jeho výdavky. Ale výživné v takej sume by som už nezvládla.

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2015)

Dobrý deň, výživné na dieťa Vášho syna nebudete platiť Vy ale Váš syn. Súd určuje výživné nielen podľa jeho skutočného zárobku ale aj podľa jeho schopností a možností. Ak je schopný pracovať a sú aj možnosti na to, aby pracoval a on nepracuje, potom mu súd určí výživné, ako keby pracoval. Z Vašej otázky nie je možné určiť, či je výživné, ktoré požaduje matka, primerané alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zastupovanie v rozvodovom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zastupovanie v rozvodovom konaní (Rozvod)

Dobrý deň, mám predbežný záujem o zastupovanie v rozvodovom konaní so všetkými súvislosťami. Chcem Vás požiadať o možnosť osobnej konzultácie vo Vašej kancelárii. Keďže momentálne žijem a pracujem v zahraničí a v Bratislave sa zdržiavam cca 2x do mesiaca, chcem Vás požiadať o určenie vhodného termínu. Tu sú moje najbližšie možnosti: 28. - 29. januára (ak by to bolo v tomto termíne možné, dajte mi prosím vedieť telefonicky - stačí s hodinovým predstihom) alebo 18. - 20. februára. S pozdravom

Odpoveď: Zastupovanie v rozvodovom konaní

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2015)

Dobrý deň, najskôr Vašu vec preberieme telefonicky, podľa toho určím, čo všetko si máte so sebou priniesť. Môžete nám zavolať alebo nám pošlite svoje telefónne číslo a my sa Vám ozveme (to je vhodnejšie).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zastupovanie v rozvodovom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku