Máte
otázku?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov II.

Cena: 599 €
Počet lekcií: 11
Trvanie kurzu: 3 h 11 min
Kúpiť kurz

Čo sa v kurzoch BSM I. a BSM II. naučíte

Po absolvolvaní týchto kurzov pochopíte podstatu a detaily bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Online kurz obsahuje praktické skúsenosti advokáta JUDr. Ficeka v oblasti BSM. Tomuto právu sa JUDr. Ficek venuje už viac ako 15 rokov.

BSM I. je zameraná na pochopenie podstaty BSM a v druhej časti sa venuje JUDr. Ficek vyporiadaniu BSM, v ktorej vás prevedie základnými a aj špecifickými pravidlami pri vyporiadaní BSM. Pôjdete do hĺbky s odborníkom, ktorý Vám vysvetlí BSM na príkladoch.

S bezpodielovým spoluvlastníctvom sa stretne takmer každý, najmä ten kto uzavrie manželstvo, študenti práva a advokáti a aj iné osoby. Preto je dobré poznať jeho úskalia.

Hovorí sa, že manželstvo je na ochranu detí a majetku. Preto by mali tí, ktorých sa to týka poznať aspoň základné princípy BSM.

Pretože nesprávny postup alebo rozhodnutie sa môže vrátiť ako bumerang a skončiť na súde. Kvalitná a praktická znalosť problematiky BSM je pre takéhoto človeka preto kľúčová.

Účelom kurzu nie je len teoreticky poznať problematiku majetkového vzťahu medzi manželmi ale pochopiť jeho podstatu na množstve príkladov. Na základe čoho budete vedieť urobiť správne rozhodnutia.

Kurz je určený pre:

 • právnikov a advokátov
 • študentov právnických fakúlt ako pomoc pri príprave na skúšky
 • manželov, ktorí chcú poznať svoje možnosti v BSM
 • tých, ktorí sa stretávajú s BSM pri svojej práci

V kurze sa naučíte:

 • ako vzniká a zaniká BSM
 • aké práva a povinnosti vyplývajú z BSM
 • o zúžení a rozšírení BSM
 • o zrušení a zániku BSM
 • o vyporiadaní BSM dohodou a súdnou cestou
 • ako sa zisťuje hodnota BSM
 • ako vyporiadať pohľadávky a dlhy
 • aké zásady sa uplatňujú pri vyporiadaní
 • čo je to disparita podielov a ako sa uplatňuje
 • ako je to s podnikaním a vysporiadaním podniku alebo sro-čky v BSM
 • ako sa postupuje ak jeden z manželov zomrie pred alebo po zániku BSM
 • ako sa vyporiada majetok, ak nedôjde k dohode
 • a povieme si veľa o tom ako to funguje na súde

Osnova online kurzu

1. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou 15:40
2. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu 18:20
3. Zisťovanie hodnoty bezpodielového spoluvlastníctva 19:05
4. Pohľadávky a dlhy v BSM 16:55
5. Zásady vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 17:15
6. Iné spôsoby vysporiadania BSM 16:45
7. Disparita podielov v BSM 17:20
8. Podnikanie a obchodný podiel v BSM 19:40
9. Smrť jedného z manželov počas konania o vyporiadanie BSM 16:03
10. Vyporiadanie uplynutím doby 17:57
11. Konanie na súde a procesný postup súdu v konaní o BSM 16:00
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.