Vyjadrenie k návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Chcela by som sa spýtať, čo všetko má obsahovať písomne vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Manželka podala návrh na rozvod manželstva a muž sa má vyjadriť k tomu návrhu, samozrejme s tým súhlasí.

Potrebujem len vedieť, čo má byť v tom dokumente (súd ma vyzval, aby som sa k návrhu vyjadrila).

Existuje vzor vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Dobrý deň,

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva ako vzor neexistuje.

Vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva však musí obsahovať určité náležitosti, ktoré uvádzadzam nižšie.

Súd obyčajne v lehote do 2 mesiacov (niekedy skôr, inokedy neskôr) od podania návrhu na rozvod vyzve druhého manžela, aby zaslal súdu vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva.

Vzor takéhoto vyjadrenia k návrhu na rozvod Vám nevieme poskytnúť, nakoľko ide o veľmi individuálny dokument a mal by sa písať vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu.

Určite sa v tomto vyjadrení nezabudnite zmieniť, prečo Vaše manželstvo nefunguje, prečo považujete rozvrat manželstva za tak vážny a trvalý, že manželstvo si viac neplní svoju spoločenskú funkciu.

Pokiaľ máte maloleté deti, situácii Vám to skomplikuje, nakoľko takéto manželstvá súdy rozvádzajú po dôkladnom prešetrení situácie v rodine, súd by mal v takýchto prípadoch dozerať na záujmy detí.

Vo vyjadrení k návrhu na rozvod manželstva uveďte skutočnostti ako napríklad: kedy Vaše manželstvo začalo mať problémy, čo ich spôsobilo, či spolu hospodárite, či nemáte spoločných priateľov, nekomunikujete spolu a podobne.

Z vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva ako aj zo samotného návrhu na rozvod musí byť zrejmé, že manželstvo sa nedá zachrániť a to aj napriek tomu, že ste sa o to pokúsili.

Nezabudnite uviesť do vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva aj spisovú značku, pod ktorou je konanie vedené.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom rozvodu. Manžel podal žiadosť o rozvod, podľa mňa skratovo. Ja s rozvodom v žiadnom prípade nesúhlasím, keďže naše manželstvo bolo doteraz bezproblémové a bežné. Mame spolu 2 deti, ktoré tak ako ja, aj oni nesú túto žiadosť veľmi ťažko. Manžel sa priznal, že si našiel známosť, ale ja chcem do poslednej chvíle bojovať o záchranu nášho manželstva, aj keď on, v stave zaľúbenosti trvá na tom, že rozvod chce. Čo môžem na záchranu pred rozvodom robiť? Aké kroky mám urobiť, aby sa to skúsilo ešte zachrániť? Mám pocit, že manžel sa aj osobnostné zmenil, keďže mu niekto radi. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade Vám ostáva iba vyjadriť sa k rozvodu v tom duchu, že nesúhlasíte s rozvodom a uvediete skutočnosti, pre ktoré nesúhlasíte. Uveďte aký je Váš vzťah, že manželstvo bolo doteraz bezproblémové a zo strany manžela ide iba o skratové konanie. Môžete uviesť, že sa manžel ani nesnažil vzťah zachrániť, ale Vy chcete zotrvať v manželstve a podniknúť kroky k jeho záchrane. Inak túto situáciu ovplyvniť nedokážete. Potom je už iba na súde, ako posúdi túto vec a či manželstvo rozvedie, alebo nie. Silným argumentom sú aj deti. Súd Vás môže odkázať na manželskú poradňu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, prišli mi papiere zo súdu na rozvod manželstva už aj zo stanovením termínom pojednávania je potrebné im dať súhlas na podaný návrh? Keďže sa mám vyjadriť do 15 dni? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.11.2018)

Dobrý deň, ak súhlasíte s rozvodom manželstva, je vhodné súdu zaslať vyjadrenie súhlasu s rozvodom manželstva. V prípade, že ide o bezdetné manželstvo, pričom obaja manželia súhlasia s rozvodom, pojednávanie bude iba formálne, aby si súd splnil svoje povinnosti. Sudca Vás nebude podrobne vypočúvať, dokonca môžete svoju neúčasť na pojednávaní aj ospravedlniť, požiadať súd, aby ako Vašu výpoveď prevzal Vaše písomné vyjadrenie a zároveň súdu udeliť súhlas na rozhodnutie vo Vašej neprítomnosti. Vyjadrenie vyžiadané súdom však nie je povinné, ak sa nevyjadríte a dostavíte sa na pojednávanie, súd bude priamo na pojednávaní zisťovať, či sa chcete rozviesť a z akých dôvodov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcem sa spýtať na lehotu na vyjadrenie, všade píšu 15 dni. Sú to však pracovné dni alebo kalendárne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.09.2018)

Dobrý deň,

ak sa máte vyjadriť k návrhu na rozvod v lehote do 15 dní, jedná sa o kalendárne dni. 

Príklad : Uznesenie doručené dňa 5.9.2018, lehota uplynie dňom 20.9.2018. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Pekný deň prajem, manželka dala návrh na rozvod. Keby nás rozviedli musím opustiť dom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, či žijete v jej nehnuteľnosti, ktorú vlastní vo výlučnom vlastníctve alebo žijete v spoločnej nehnuteľnosti. Ak žijete v spoločnej nehnuteľnosti, tak po rozvode manželstva bude nasledovať vyporiadanie zaniknutého BSM, v rámci ktorého sa rozhodne alebo sa dohodnete kto bude naďalej nehnuteľnosť užívať. V prípade, že žijete v nehnuteľnosti, ktorá je iba jej nehnuteľnosťou, tak rozvodom manželstva zaniká Vaše odvodené užívacie právo k tejto nehnuteľnosti ako manžela. V prípade, že Vás bude chcieť z nehnuteľnosti vypratať, bude Vám musieť zabezpečiť náhradné bývanie. To neplatí v prípade, ak máte možnosť inak si zabezpečiť svoje bytové potreby (napríklad ak ste vlastníkom inej nehnuteľnosti).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manžel dostal vyjadrenie k návrhu na rozvod. S rozvodom súhlasí. Za aký čas od podania manželovho vyjadrenia stanoví súd dátum pojednávania? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.11.2017)

Dobrý deň. Zákon v zásade neurčuje lehoty, kedy má súd nariadiť pojednávanie. Z časového hľadiska nariadenie pojednávania závisí najmä od aktuálnej vyťaženosti príslušného súdu, resp. konkrétneho zákonného sudcu, ktorý danú vec rozhoduje.

Domnievam sa, že ak bolo vyjadrenie doručené v týchto dňoch, pojednávanie bude najskôr nariadené až začiatkom budúceho roka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel podal o rozvod, domov mi prišiel už aj dátum pojednávania a ešte výzva, aby som sa do 10 dni vyjadrila k rozvodu. Ja súhlasím s rozvodom len po dohode, keď sa manžel odsťahoval z domu sme sa dohodli na určitej sume, ktorú mi bude posielať na účet. Len po čase táto suma začala každý mesiac klesať. Na vyjadrenie môjho rozvodu chcem napísať, že požadujem doplatiť tú sumu, ktorú mi je bývalý manžel dlžný, treba súdu poslať hneď aj s vyjadrením bankového výpisu, aby ich súd hneď pozrel alebo stačí až na pojednávanie ich doniesť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2017)

Dobrý deň, ak chcete v rámci svojho vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva poukázať na to, že Váš manžel vedel platiť výživné v určitej výške, ktorú požadujete priznať i od súdu, je vhodné predložiť výpis z bankového účtu už spolu so svojim vyjadrením. Bežne však súdu spolu s predvolaním zasielajú aj výzvu na predloženie určitých, v zozname uvedených listinných dôkazov (napr. originály rodných listov, doklady o platení výdavkov na deti...). Medzi týmito dokladmi býva uvedený aj rozpis prijatého výživného od otca dieťaťa. Rovnako priamo vo výzve je uvedené, či je potrebné doklady predložiť do určitej lehoty alebo ich stačí predložiť na pojednávaní. Ak Vám lehota na vyjadrenie uplynie skôr než je nariadené pojednávanie a chcete poukázať na výšku výživného, ktoré Vám platil otec dieťaťa, bude vhodnejšie predložiť výpis z bankového účtu spolu so svojím vyjadrením.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Čo sa stane ak sa odporúča nevyjadrí do 15 dní na podaný návrh o rozvod manželstva? Aký je následný postup?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.07.2017)

Súd v takýchto prípadoch obyčajne ešte čaká dva týždne a následne stanoví termín pojednávania. Mali sme už aj prípady, kedy súd čakal 6 mesiacov a nekonal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Keď mi bude súdom doručený návrh na rozvod od manžela, aká je zákonom stanovená lehota na odpoveď? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, štandardne je lehota 15 dní. Pokiaľ by ste potrebovali dlhšiu lehotu, môžete požiadať súd o predĺženie lehoty o čas potrebný na vypracovanie vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva (napríklad o 30 dní).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň. Manželka podala návrh na rozvod, na ktorom sme sa dohodli a teraz mi prišiel papier zo súdu na vyjadrenie. So všetkými skutočnosťami, ktoré v návrhu uviedla, súhlasím. Ako mám postupovať pri vyjadrení, resp. ako mám to vyjadrenie napísať a sformulovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2017)

Dobrý deň, z formálnej stránky musí byť z Vášho vyjadrenia zrejmé kto ho robí, komu je určené a v akej veci (t.j. na vyjadrenie uveďte spisovú značku konania). Následne sa musíte vo vyjadrení vyjadriť ku skutočnostiam uvedeným v návrhu na rozvod manželstva. Z vyjadrenia musí byť zrejmé, že so skutočnosťami uvedenými v návrhu na rozvod manželstva súhlasíte a navrhujete Vaše manželstvo rozviesť. Po Vašom vyjadrení súd nariadi pojednávanie, na ktorom rozhodne o rozvode manželstva ak s tým obaja súhlasíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Zdravím, čakáme na rozvod. Chcem sa poradiť, čo povedať, ako postupovať, naše dieťa má len 3. Veľmi sa bojím, že manžel ju dostane do striedavej starostlivosti alebo na víkend. Je alkoholik, skôr, či neskôr by jej ublížil, mám obavy, lebo zrazu sa veľmi prekonáva, vie, že sa blíži súd. Nemôžem dovoliť, aby s ňou bol sám celý víkend. Musím mu dovoliť stretávať sa s dcérkou aj teraz, keď čakáme na termín rozvodu? Nevadí mi, ak ju stretáva, ale mám obavy, že ta triezvosť je len teraz na oko, pridlho mu nevydrží.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade, ak máte obavy, trvajte na tom, aby sa mohol otec dieťaťa stretávať s dieťaťom iba za Vašej prítomnosti.

Pokiaľ otec nemá súdne rozhodnutie, nedokáže si vynútiť styk s dieťaťom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý večer. Manželka podala návrh na rozvod a ÚPP. Ja s rozvodom nesúhlasím, lebo si myslím, že manželstvo sa dá zachrániť. Po rozvode by sa chcela manželka presťahovať do Rakúska aj s deťmi (12, 8), kde pracuje. Mám do písomného vyjadrenia napísať aj návrh na predbežné opatrenie o zverenie do mojej starostlivosti, keďže mám obavy, že ich zoberie do cudziny? Podotýkam, o deti sa vzorne starám, dokonca som bol na rodičovskej dovolenke, deťom venujem všetok čas. ĎAKUJEM

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pokiaľ by chcela matka zobrať deti do cudziny natrvalo, potrebovala by na to Váš súhlas. To, či vo veci podáte návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo nie, je výlučne na Vás, pričom by to malo závisieť predovšetkým od konkrétnych okolností Vašej veci. Len pre úplnosť uvádzam, že od 01.07.2016 zanikol inštitút predbežného opatrenia a nahradil ho inštitút neodkladného opatrenia (príp. zabezpečovacieho opatrenia).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Mám problém môj manžel dal po dohode so mnou návrh na rozvod, teraz keď mi prišli papiere na rozvod a mám sa vyjadriť, on si to rozmyslel a chce žiadosť o rozvod stiahnuť. Mám sa k návrhu vyjadrovať ak chce stiahnuť žiadosť ? Ako mám postupovať keď ja si rozvod napriek všetkému želám?

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ navrhovateľ, teda Váš manžel zoberie návrh na rozvod manželstva späť, konanie sa zastaví. Ide o právo navrhovateľa disponovať súdnym konaním. V prípade rozvodu je nesúhlas odporcu neučínný. Teda pokiaľ tak už urobil, vyjadrovať sa nemusíte. Ak aj tak ste presvedčená, že sa s manželom chcete rozviesť, musíte podať nový nárvh na rozvod, kde ako navrhovateľ budete vystupovať Vy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Akú písomnú formu by mal mať súhlas partnera s rozvodom? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Súhlas vyjadrí písomne listom adresovaným súdu. nie je potrebné podpis overovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Podala som návrh na rozvod manželstva. Odporca sa k môjmu návrhu písomne vyjadril a doručil ho príslušnému súdu (vraj nesúhlasil s návrhom na striedavú starostlivosť o deti). Ako sa dozviem, aký bol obsah jeho vyjadrenia? Dostanem od súdu kopiu? Alebo sa to dozviem až na pojednávaní? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, súd Vám zašle kópiu jeho vyjadrenia ešte pred termínom pojednávania. Kópia sa zasiela spolu s oznámením termínu pojednávania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať či môže manželka v rámci úspory času a urýchlenia konania, podať vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva na podateľňu súdu aj tesne (deň, dva) po mnou podanom návrhu na rozvod, aby sme zbytočne nečakali dva či tri mesiace na výzvu súdu, aby sa k návrhu vyjadrila. Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.01.2016)

Dobrý deň, áno, je to možné, do vyjadrenia je potrebné vložiť spisovú značku, ktorú ste dostali pri podaní návrhu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je potrebné zaslať vyjadrenie k návrhu na rozvod, ak vo výzve stojí: Zaslať súdu v lehote do 10 dní alebo predložiť na pojednávaní: doklady o mesačných výdavkoch a na starostlivosť o deti, potvrdenie o príjme. Výzva nehovorí nič o zaslaní Vyjadrenia k návrhu. Ďakujem

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň, ak Vás súd nevyzval na vyjadrenie sa k návrhu, potom neporušíte svoju povinnosť, ak sa k návrhu na rozvod manželstva nevyjadríte a preto Vám nemôže byť udelená ani žiadna sankcia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Dobrý deň.Bolo mi doručené uznesenie vo veci rozvodu, kde mi okresný súd ukladá povinnosť písomne sa vyjadriť k návrhu o rozvod v troch vyhotoveniach do 30 dní. Chcel by som sa opýtať, komu resp. kde mám tieto vyjadrenia doručiť, nakoľko mi to z tohto uznesenia nie jasné, ani s tým nemám žiadne skúsenosti. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2015)

Dobrý deň, vyjadrenie k rozvodu zasielate súdu, ktorý Vám výzvu poslal, adresu nájdete v záhlaví listu, ktorý Vám prišiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyjadrenie k návrhu na rozvod (Rodinné právo)

Nezvykne sa pri návrhu podať rovno ako príloha aj súhlasné stanovisko - vyjadrenie súhlasu odporcu s návrhom na rozvod, aby to proces urýchlilo? Ďakujem.

Odpoveď: Vyjadrenie k návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň, vyjadrenie k návrhu na rozvod nemôže posielať navrhovateľ (navrhovateľka), ale druhý manžel. Ak by to podal jeden manžel, je veľmi pravdepodobné, že súd bude napriek tomu posielať druhému manželovi výzvu na vyjadrenie sa. Je to preto, lebo súd nemá istotu, že tento doklad podpísal skutočne druhý manžel. Lepšie je preto poslať vyjadrenie sa k návrhu na rozvod manželstva v ďalšom liste alebo doručiť súdu osobitne (nie spolu s návrhom). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk