Máte
otázku?

Zrušenie trvalého pobytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Chcem sa opýtať od júna 2016 som rozvedená. Trvalý pobyt mám v rodinnom dome môjho ex manžela. On mne, aj mojím deťom chce zrušiť trvalý pobyt nakoľko už 6 mesiacov bývam v podnájme. Problém je však v tom že do podnájmu mi trvalý pobyt nedajú. A keď ma on odtiaľ odhlási, tým pádom budem ako bezdomovec čo mám urobiť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Žiaľ vlasník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte. Skúste požiadať prenajímateľa nehnuteľnosti v ktorej teraz bývate, aby Vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré Vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama. Vám k nehnuteľnosti nevznikne žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak Vám neumožní získať trvalý pobyt ani prenajímateľ, trvalý pobyt budete mať na Obci, alebo na Meste v mieste Vášho posledného trvalého bydliska. Korešpondenciu si môžete dať posielať na adresu kde práve bývate. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, brat má trvalý pobyt na rod.dome, holduje alkoholu, o nič sa nestará, skôr naopak, trvalý pobyt tam má od narodenia, otec zomrel, matka žijúca spolu s bratom v dome. Dedičstvom zo zákona som získala 1/5 podielu, matka 3/5podielu, a moja neter 1/5 podielu. S bratom sú veľké ťažkosti v súvislosti s alkoholom. Matka je stará pani, ale na zrušenie trvalého pobytu bratovi, vôbec nechce pristúpiť. Pre ňu je to stále jej syn aj taký aký je. Ja ako spolumajiteľka domu mám nejakú možnosť urobiť niečo s jeho trvalým pobytom? Ja s tým nesúhlasím, aby tam trvalý pobyt mal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR Vy ako spoluvlastník nehnuteľnosti RD nemôžete sama zrušiť trvalý pobyt Vášmu bratovi. V zmysle cit. zák. ustanovenia na zrušenie trvalého pobytu v tomto prípade je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov RD. Uvádzame, že v zmysle § 3 cit. zákona prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti, má len evidenčný charakter.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám nahlásený trvalý pobyt u babky, s ktorou roky pre zlé vzťahy v rodine neudržiavam žiadny kontakt. Chcela by som si u nej zrušiť trvalý pobyt. Bolo mi povedané, že to sa nedá, že to mi musí len ona, keďže je vlastník bytu. Má zdravotné problémy, podľa informácií, ktoré mám od jej dcéry ( mojej mamy) trpí Alzhaimerovou chorobou, je po operácií srdca a prejavuje sa u nej starecká demencia. Prosím viete mi poradiť nejakú možnosť ako si ten pobyt zrušiť bez nutnosti osobného kontaktu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
trvalý pobyt si viete veľmi jednoducho zrušiť, a to tak, že pôjdete na tzv. ohlasovňu pobytu (obecný úrad) a nahlásite si adresu nového trvalého pobytu. Starú adresu trvalého pobytu nie je nutné osobitne rušiť. Zápisom novej adresy trvalého pobytu sa zruší stará adresa trvalého pobytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám 19 ročnú dcéru, ktorá sa odsťahovala a tento rok maturuje. Dala nás na súd a platíme výživné na dospelé dieťa. Chcela by som sa spýtať do kedy sme povinní, lebo na súde nám to nepovedali a chcem sa spýtať, či jej môžem zrušiť trvalý pobyt v našom dome, ktorého som majiteľka. Chcem len podotknúť, že nemáme ňou kontakt vôbec sa nezaujíma, či vôbec sme, len aby dostala peniaze ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,

 

výživné by ste mali platiť pokým nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť. Ak zmaturuje a nebude pokračovať v štúdiu ďalej, budete môcť podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

 

Trvalý pobyt jej môžete zrušiť už teraz, a to na príslušnej ohlasovni (v meste/obci, kde bývate).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, syn už je 4r. ženatý nebýva u nás, momentálne začína dosť popíjať, nechce sa liečiť, chodí z prenájmu do prenájmu, nechodí do práce, bojíme sa, aby sa nezadĺžil, jeho manželka tiež nerobí a tiež už prišli aj o deti, zaradenie do starostl. Môžeme mu zrušiť trvalý pobyt, aby sme predišli pripadn. exekúcii a ďalším nepríjemnostiam? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
áno trvalý pobyt mu môžete zrušiť. Ak nehnuteľnosť vlastníte spoločne so svojim manželom/manželkou, budete potrebovať aj jeho súhlas so zrušením trvalého pobytu. Dôvod na ohlasovni pobytu (obecný úrad) ani nemusíte uvádzať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám trvalý pobyt v byte rodičov na Slovensku, momentálne žijem a pracujem trvalo v ČR, kde mám už tiež trvalý pobyt, je to takto možné alebo musím zrušiť trvalý pobyt na Slovensku?

Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
ohlasovňa pobytov (obecný, či mestský úrad) zruší záznam o trvalom pobyte na podklade oznámenia občana. Podľa zákona o hlásení pobytu občanov Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Zákon v tomto nie je úplne jednoznačný, pretože z vyššie uvedeného síce vyplýva, že záznam sa zruší až keď sa tak rozhodnete, avšak napr. podľa iného ustanovenia tohto zákona

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Ako vidíte tu už je povinnosť sa odhlásiť. 

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona, tak ak už žijete v zahraničí a rozhodnete sa nemať trvalý pobyt v SR, tak to môžete oznámiť. Povinnosť však podľa môjho právneho názoru zo zákona priamo nevyplýva. Môžete sa informovať na ministerstve vnútra, ako k tomu pristupujú oni.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
dcéra sa odsťahovala do Maďarska, byt má vo vlastnícve v Maďarsku. Chcela by som sa opýtať ako sa dá odhlásiť z trvalého pobytu na Slovensku.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má vedený trvalý pobyt Vy, postačuje ak navštívite obecný úrad a uvediete, že jej chcete zrušiť trvalý pobyt. Kým si ona nenahlási trvalý pobyt v Maďarsku alebo niekde inde na Slovensku, bude vedená ako "bezdomovec" s trvalým pobytom na obecnom úrade.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel je vlastníkom domu, v ktorom má svokra trvalý pobyt. Nemajú žiadnu dohodu ani nájomnú zmluvu. On je jediným vlastníkom. Iba on môže jej zrušiť kedykoľvek trvalý pobyt a čo k tomu potrebuje? Stačí mu list vlastníctva a podanie žiadosti na mestskom úrade? A čo v prípade, keď na úrade sa vyhovavaraju, že musí čakať na vyjadrenie žiadosti? Ja pokiaľ viem, keď je vlastníkom, môže pobyt zrušiť kedykoľvek a hneď po podaní žiadosti by jej mali zrušiť trvalý pobyt, ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,

 

máte pravdu v tom, že ako výlučný vlastník jej môže zrušiť trvalý pobyt. Zákon v tomto smere hovorí o zrušení a nie o možnosti zrušenia, takže ohlasovňa nemá možnosť žiadosti nevyhovieť. V zásade na zrušenie stačí žiadosť a list vlastníctva, pričom zákon neuvádza k žiadosti žiadne osobitné prílohy, keďže vlastnícke vzťahy sa dajú preveriť aj priamo na katastri.

Viem si však predstaviť, že ohlasovňa preverí, že osoba, ktorej pobyt by mal byť odhlásený má ešte možnosť preukázať, že má k nehnuteľnosti užívacie právo. zákon totiž vyslovene hovorí o zrušení pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať môžem zrušiť pobyt svojmu otcovi, ktorý nebýva už v rodinom dome, ktorý vlastním ja a som jeho majiteľka na základe darovaciej zmluvy?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona o hlásení pobytu občanov, ohlasovňa pobytov na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. Ak otec nemá nájomnú zmluvu, alebo právo doživotného užívania a nie je ani spoluvlastník, tak môžete zrušiť jeho trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám priateľa s ktorým, žijem v jeho nehnuteľnosti do ktorej som taktiež prispela po predaji bytu, keď som sa rozviedla. S terajším priateľom mame spoločne dieťa, ktoré má už dva roky a žijeme v spoločnej domácnosti. Na jeseň 2020 to je už 4 mesiace, ma odhlásil aj s mojimi dvoma deťmi s predošlého manželstva. Nášho syna samozrejme neodhlásil a naďalej žijeme v spoločnej domácnosti. Chcela by som sa spýtať, či na taký úkon mal priateľ právo.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
nakoľko žijete spolu iba ako druh a družka, mohol tak spraviť. Zákon o hlásení pobytu občanov SR totiž priznáva ochranu proti zrušeniu TP iba manželke a dieťaťu vlastníka. Nie priateľke a jej deťom. Preto aj ohlasovňa pobytov (obec) tejto jeho žiadosti vyhovela.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som opýtať mám priateľku a ta chce zrušiť manželovi trvalý pobyt, ktorý je vo vezení a navyše sú aj rozvodovom konaní. Na dedinskom úrade je povedali, že potrebuje, že papiere zo súdu, že sú rozvedení, a že teraz mu nemôže zobrať trvalý pobyt. Ale celý dom a hypotéka je písaná čisto len na ňu aj liste vlastníctva figuruje len čisto ona. Ako sa ďalej pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
na obecnom úrade jej poskytli správne informácie. Kým sú manželia, nemôže mu z dôvodu obmedzenia v zákone o hlásení pobytu obyvateľov zrušiť trvalý pobyt. K žiadosti o zrušenie trvalého pobytu bude musieť doložiť právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode manželstva. To platí aj vtedy, ak je jedinou vlastníčkou nehnuteľnosti. Toto obmedzenie totiž vyplýva z statusu manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý den, bývam v nájomnom obecnom byte 14 rokov. Nájomná zmluva je písaná na moje meno aj inkasný lístok všetky poplatky sú na moje meno. Bývala som tam s deťmi a priateľom, všetci tam mame trvalý pobyt. Priateľ si však našiel novú známosť a ide sa odsťahovať. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt bez toho, aby som nahlasovala jeho nový trvalý pobyt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
Vy, ako nájomníčka predmetného bytu neviete tejto osobe zrušiť trvalý pobyt. Podľa zákona o hlásení pobytu obyvateľov môže trvalý pobyt rušiť a udeľovať súhlas na prihlásenie trvalého pobytu iba vlastník nehnuteľnosti. V tomto prípade obec. Musíte požiadať obec, aby mu zrušila trvalý pobyt.

Druhá možnosť, ako zrušiť trvalý pobyt je, že on sám si nahlási nový trvalý pobyt a vtedy dôjde automaticky k zrušeniu predchádzajúceho zápisu trvalého pobytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať som rozvedená ex býva v dome, ktorý vlastním ja a môj brat dostali sme ho darovacou zmluvou od rodičov. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt aj sama alebo musí aj brat? Nechce sa vysťahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
na zrušenie trvalého pobytu budete potrebovať aj súhlas brata, ako druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Zrušením trvalého pobytu však nedosiahnete, aby nehnuteľnosť opustil, resp. musel opustiť.

Ak ho chcete z nehnuteľnosti vysťahovať, budete musieť podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Až na konci tohto súdneho konania budete disponovať exekučným titulom, ktorým ho budete môcť z nehnuteľnosti vysťahovať aj proti jeho vôli.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o pomoc.
Som vlastníčkou rodinného domu 7/8, pozemok pod domom vlastním celý. V roku 2001 som na základe nájomnej zmluvy prihlásila priateľa na trvalý pobyt. Nájomná zmluva je ukončená a chcem mu trvalý pobyt zrušiť. Na Mestskom úrade ho zrušiť nechcú, že potrebujú vyjadrenie aj majiteľa 1/8. Ten, že tu niekto býval ako nájomník ani nevie. Všetky poplatky, opravy, poistku, daň platím výlučne iba ja. Je to v podstate 100 ročný rodičovský dom, ktorý som v 1992 roku zdedila. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
áno, zákon o hlásení pobytu obyvateľov SR je nastavený tak, že ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, tak na zrušenie trvalého pobytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. To platí bez ohľadu na to, že ste väčšinovým podielovým spoluvlastníkom.

Ďalšou možnosťou ako zrušiť trvalý pobyt je, že si dotyčná osoba nahlási nový trvalý pobyt. Nahlásením nového trvalého pobytu automaticky dochádza k zrušeniu predchádzajúceho záznamu o trvalom pobyte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)A môžem sa ešte spýtať, ako mám postupovať ďalej? Ta 1/8 bola vo vlastníctve otcovho brata, oni sa v podstate pred 60 rokmi vysporiadal, len to nepreviedli. A teraz tú 1/8 z domu, nie z pozemku, zdedil jeho syn... ĎakujemOdpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
najjednoduchšie sa podielové spoluvlastníctvo vysporiada dohodou podielových spoluvlastníkov o tom, že jeden z nich nadobudne nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva a druhému vznikne nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V tomto prípade by ste mu museli vyplatiť 1/8 hodnoty nehnuteľnosti.

Nakoľko sa vaši rodičia údajne v minulosti už vyrovnali, a keď má o tejto skutočnosť vedomosť aj Váš bratranec, prichádza do úvahy aj zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva bezodplatne. Postačuje spísať dohodu, ktorá bude základom pre vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať predal som byt a teraz bývam v podnájme a trvalé bydlisko mám stále tam. Na úrade mi povedali, že odhlásiť ma môže iba majiteľ bytu, ale s tým sa mi nedarí s kontaktovať, ako mám postupovať ďalej.
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch postačuje, ak si nahlásite nový trvalý pobyt.

Následne automaticky zanikne zápis o predchádzajúcom trvalom pobyte a v evidencii pobytu obyvateľov SR budete mať evidovaný nový trvalý pobyt.

Ak by sa Vám podarilo skontaktovať s novým majiteľom a ten by Vám zrušil trvalý pobyt, boli by ste oficiálne evidovaný ako bezdomovec na mestskom (obecnom) úrade. Z pohľadu procesných kódexov a fikcie doručovania súdnych a úradných zásielok Vám však taký krok neodporúčame.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Ak sme sa rozviedli s manželkou, a spoločne sme užívali mestský byt, ona sa odsťahovala s novým priateľom inde. Na domácnosť neprispieva, ba dokonca mi nechala dlžoby na nájomnom a smetiach. Ako jej môžem zrušiť trvalý pobyt, ak nechce podpísať čestné prehlásenie, že sa zdáva trvalého pobytu? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

Prvou a najjednoduchšou možnosťou je, že si ona nahlási nový trvalý pobyt a ohlasovňa pobytu automaticky zruší predchádzajúci záznam o trvalom pobyte. Tento krok je aj z jej pohľadu v jej prospech, nakoľko takto budú štátne orgány doručovať poštu na jej aktuálnu adresu pobytu.

Ak nemá v pláne nahlasovať nový trvalý pobyt, aktuálny trvalý pobyt jej môže zrušiť vlastník nehnuteľnosti. K tomu nie je potrebné žiadne čestné prehlásenie osoby, ktorej sa pobyt ruší. Stačí ak vlastník nehnuteľnosti navštívi tzv. ohlasovňu (mestský úrad) a nahlási zrušenie trvalého pobytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či je možné zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi mojej mamy a ako postupovať ak sa odmietne vysťahovať. Ja som jediný a výhradný vlastník domu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak ste jediný vlastník (výlučný vlastník), nesúhlasíte s tým, aby tam býval a odmieta sa vysťahovať, odporúčam ho písomne vyzvať a keď bude výzvu ignorovať alebo sa odmietne vysťahovať, podať na neho žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. Súd bude zisťovať, kto je vlastník, či má on nejakú zmluvu, prípadne Váš súhlas. Ak zistí, že nie, potom žalobe vyhovie a nariadi ho vypratať. Ak to neurobí ani na základe rozhodnutia, potom je možné na neho podať exekúciu a prinúti ho k tomu exekútor.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Poprosil by som o radu. Mám syna, má už vyše tridsať rokov a žije pomerne ľahkovážnym životom. Napriek tomu, že nejaký čas mal dokonca dva platy, ktoré prevyšovali príjem mojej manželky a môj, jeho finančná situácie je ľudovo povedané z ruky do úst. Manželka ťažko pracuje ako sestra na chirurgii, ja mám 56 rokov, som na invalidnom dôchodku, ale snažím sa napriek stále sa zhoršujúcemu zdravotnému stavu ešte pracovať v rámci možnosti. Sme členovia bytového družstvá, zmluva zneje na meno moje a na meno manželky, a plánujem odkúpiť byt do osobného vlastníctva. Na trvalom pobyte sú prihlásené ešte dve naše deti, dcéra v zahraničí na prechodnom pobyte a syna, ktorý doteraz žil v prenájmoch. Mám obavy, aby svojim nezodpovedným správaním, neohrozil majetok a byt na základe toho, že tu má trvalý pobyt. Preto ho chcem z trvalého pobytu odhlásiť, aby som sa vyhol možnosti ohrozenia nášho bývania, alebo majetku z jeho strany alebo tretích strán. Prosím poraďte mi ako konať, a aké právne dôsledky z toho vyplynú pre môjho syna a pre nás. Zatiaľ som našiel len zrušenie TP podmienené vysťahovaním a podobne.
Ak to bude možné mi v tom poradiť, tak Vám vopred Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt ste doteraz neodkúpili spolu s manželkou od bytového družstva.
Právo syna užívať byť vyplýva z rodinnoprávnych vzťahov. Keďže syn je plnoletý a zárobkovo činný, aj pre neho vyplýva povinnosť podieľať sa na nákladoch na bývanie. Vyplýva to z ust. § 115 Obč. zákonníka :
"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Riešením je dohodnúť sa písomne so synom na tom, aby prispieval na náklady spojené s bývaním a vedením domácnosti. Ak k dohode nedôjde, riešením, aj keď vzhľadom na vzťah rodičia a syn to bude obtiažne, je vymáhať cestou súdu zodpovedajúci podiel na predmetných nákladoch v súlade s ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení.
Ďalšou možnosťou je so synom spísať dohodu o zrušení užívacieho práva k bytu a o vysťahovaní v dohodnutej lehote. Následne v súlade s ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR podáte návrh na obec o zrušenie trvalého pobytu, ktorú dohodu pripojíte k návrhu na zrušenie trvalého pobytu syna :

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
g) ak budova zanikla."

Z otázky predpokladáme, že syn má finančné záväzky, ktoré zrejme neplatí. Ak by malo dôjsť k exekučnému konaniu, súdny exekútor vzhľadom na okolnosť, že syn má nahlásený trvalý pobyt na Vašej adrese, je predpoklad, že sa tam bude nachádzať aj synov majetok a preto exekútor môže do Vášho bytu vstúpiť v súlade s ust. § 119 exek. poriadku :

"(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.
(2) Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia."

Riešením z Vašej strany na ochranu Vášho majetku je to, aby ste mali doklady o nadobudnutí hnuteľných vecí a vedeli preukázať v prípade exek. konania, že sú vlastníctvom Vás a Vašej manželky. Byt ak odkúpite spolu s manželkou nemôže byť predmetom exekúcie syna, keďže nebude jeho vlastníctvom a Vy nebudete ručiteľmi prípadne spoludlžníkmi syna.

Na spísanie dohôd so synom odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Sme manželia 5. rokov, manželka je vlastníkom rodinného domu, má vecné bremeno dochovať otca. Je v domove dôchodcov, spolu ho aj navštevujeme. Problém je v tom, že na dome som porobil dosť práce a investoval tiež nejaké eura do domu, spolu sme ho zveľadili. Teraz mame v manželstve krízu, a manželka ma po hádke vyhadzuje z domu ma nato právo, a chcem sa spýtať, môže mi zrušiť trvalý pobyt, a vyhodiť ma z domu, aj, keď som ten dom jej pomohol zveľadiť aj okolie, záhradu a dvor. Susedia sú tomu svedkovia. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, ako manželovi nemôže vlastník nehnuteľnosti podľa zákona o hlásení pobytu obyvateľov zrušiť trvalý pobyt. To bude môcť spraviť, až budete rozvedení. Čo sa týka investícii do nehnuteľnosti, tieto budú predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že ste do jej nehnuteľnosti investovali spoločné peniaze, ktoré ste počas manželstva zarobili ako Váš príjem. V takýchto prípadoch je možné tieto investície uplatniť v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, nakoľko sa zo spoločného majetku vynaložili peniaze na výlučný majetok jedného z manželov. Tzn. že po rozvode manželstva budete môcť v konaní o vyporiadanie BSM požadovať náhradu vo výške 1/2 všetkých investícií (budete ich musieť preukázať dokladmi). Ako náhradu nie je možné požadovať priznať Vašu osobne vykonanú prácu, a to v súlade s relevantnými rozhodnutiami súdov SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám menší problém. Som majiteľ bytu a chcem zrušiť trvalý pobyt vlastným sestrám, lebo bývajú v zahraničí a nebývajú na SK.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň. Ak ste výlučným vlastníkom bytu, tak Vašim dvom sestrám môžete zrušiť trvalý pobyt jednoducho. Stačí na to ohlásenie v ohlasovni - t.j. na príslušnej obci (v Bratislave a Košiciach sú to mestské časti). Trvalý pobyt nemožno zrušiť jedine manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím o radu. Som v rozvodovom konaní a od manžela som odišla. Manžela si zobrali z dedského domova do tútorskej opatery. Zostal u nich a po svadbe som tam išla aj ja. Dali mi tam trvalý pobyt. Teraz, keď som odišla mi ho zrušili bez môjho vedomia. Môžu mi takéto niečo spraviť? Za skorú odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

bohužiaľ vlastník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte.

Skúste požiadať tohto vlastníka nehnuteľnosti znovu o prihlásenie trvalého pobytu alebo vlastníka tej nehnuteľnosti, v ktorej aktuálne teraz bývate, aby vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama.

Vy k nehnuteľnosti nebudete mať žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak vám neumožní získať trvalý pobyt ani terajší vlastník, trvalý pobyt budete mať na obci, alebo na meste v mieste vášho posledného trvalého bydliska. Poštu si môžete dať posielať na adresu, kde práve bývate. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či k zrušeniu trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy potrebjem aj právoplatne rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva. Ak áno ako ho získam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

 

Dobrý deň,

podľa § 7 ods. 1 zákona o hlásení pobytu občanov Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Z toho vyplýva, že ak dotyčný má užívacie právo k nehnuteľnosti, nemožno trvalý pobyt zrušiť, ak má napr. ešte stále platnú a účinnú nájomnú zmluvu. Ak budete mať právoplatné rozhodnutie, môžete trvalý pobyt zrušiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mama mi zrušila trvaly pobyt pred dvoma rokmi a medzi tým darovala chalupu bratovi, musím byt písomne informovaný o zrušený trvalého pobytu? Lebo mne len slovne bolo povedané, že mi to zrušila žiadny papier som nepodpisoval a obec ma musí o tom informovať, či stačí, keď vyvesí papier pred úrad?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

obec podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v účinnom znení (ďalej len "zákon o hlásení pobytu občanov") zruší záznam o trvalom pobyte okrem iného aj na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Ak obec zruší občanovi trvalý pobyt, napr. z vyššie uvedeného dôvodu, podľa § 7 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov oznámi obec túto skutočnosť občanovi, ktorému zrušila záznam o trvalom pobyte prostredníctvom oznámenia vyveseného na úradnej tabuli v obci po dobu 15 dní. 

Z uvedeného vyplýva, že tvrdenia Vašej matky sa môžu zakladať na pravde - mohla dať ako vlastníčka nehnuteľnosti návrh na zrušenie Vášho trvalého pobytu - v takom prípade obec záznam o trvalom pobyte zruší (bez toho, že by Vám nejakú písomnosť doručovala alebo bez toho, že by ste museli niečo podpísať) a skutočnosť, že Vám obec zrušila trvalý pobyt sa Vám oznámila len oznámením vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní (odo dňa zrušenia trvalého pobytu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Sme starší manželia, umožnili sme nášmu 42 ročnému rozvedenému synovi bývať v našom byte, v ktorom my nebývame. Vlastníkmi sme my dvaja. Syn tam býva štyri a pol roka a začína sa správať, ako by byt patril jemu. Má tam trvalý pobyt. Môžeme mu zrušiť pobyt a byt predať? Nemôže nám robiť problémy a nárokovať si na tento byt? Máme ešte dospelú dcéru, žijúcu v Anglicku. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že trvalý pobyt má evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k nehnuteľnosti, v ktorej má osoba hlásený trvalý pobyt. Rovnako tak nezakladá ani žiadne právo k vlastníkovi tejto nehnuteľnosti. Ako vlastníci preto môžete Vášmu synovi zrušiť trvalý pobyt a taktiež môžete nehnuteľnosť predať bez toho, aby mal na ňu Váš syn akýkoľvek nárok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa spytat. Moja mama byva sama s mojim bratom, ktory velmi pije. Chce mu zrusit trvaly pobyt, moze? Vcera ju uz aj fyzicky napadol a to bola posledna kvapka. Ide o to, ze mama je vdova a nehnutelnost, v ktorej brat s mamou byva, je momentalne ako zabezpeka hypoteky, ktoru ma sestra. Dom bol rozdeleny v dedicstve tak, ze polku domu ma mama, z druhej polovice domu ma zase polku mama a my 3. Cize brat tam ma asi 1/6 tinu domu. Mama to uz nezvlada psychicky, moze mu zrusit traly pobyt? Ak ano, kde sa to da zrusit? Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že Váš brat je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má nahlásený trvalý pobyt. V takom prípade nemožno podať návrh na zrušenie trvalého pobytu, nakoľko to vylučuje ustanovenie § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Mali sme v pestúnstve chlapca do júla 2015. V auguste 2015 odišiel pracovať do Čiech, tam momentálne aj žije. Trvalý pobyt má u nás. V poslednom čase začali vychádzať na povrch rôzne jeho divné kúsky, ktoré tam vystrája. Je plnoletý a svojprávny. Moja otázka znie: ak sa zapletie do nejakej nekalej činnosti, môže to mať dopad na nás, keď má u nás TP? Z istých dôvodov mám problém vyhlásiť ho z TP na obec, nechcem aby sa cítil ako bezdomovec. Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2016)

Dobrý deň, to že má u Vás ešte stále nahlásený trvalý pobyt, znamená iba to, že ak by náhodou začali proti nemu trestné stíhanie alebo súdne konanie, tak by sa v prvom rade snažili všetku písomnosť doručovať na túto adresu (najmä ak by im iná adresa nebola známa). Trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, čiže ak by náhodou bolo voči nemu začaté exekučné konanie, toto konanie by sa žiadnym spôsobom nemohlo týkať Vašej nehnuteľnosti. Jediné, na čo by mohol u Vás exekútor siahnuť by boli jeho hnuteľné veci (odev, nábytok, elektronika... ak teda vôbec nejaké takéto veci u Vás má). Kým akúkoľvek nekalú činnosť nebude vykonávať a prevádzkovať priamo u Vás, mám za to, že Vám nemôže spôsobiť žiadne problémy (napr. domové prehliadky atď.).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den. Odisla som od muza aj s 2 rocnou z cudziny, kvoli nasiliu, matka ma zavolala domov, kde som 33 rokov mala trvaly pobyt a mam ho do dnes. Pred 9.mesiacmi matka mala nahlu operaciu z nadoru na mozgu, o ktorom nevedela. Po operacii mozgu ma este pocas pobytu v nemocnici vyhodila aj so 4 rocnou dcerkou, ktora ma tiez trvaly pobyt u mojej mamy. Matka zila sama v 4 izbovom byte v Bratislave a ja s dcerkou u nej. Cely zivot som jej platila najom. Po operacii si prave kupila byt v Prievidzi a ja som jej dolozila 10 000, lebo mi slubila, ze ma necha byvat v tom nasom byte. Oklamala ma a vyhodila, ze zatial, kym preda ten byt a kupi mi garzonku. Predala som jej ho za super cenu 120 tisic a ona mi nechce kupit ani byt, ani peniaze dat, ani vratit mojich 10 tisic. Ten trvaly pobyt este stale mam na tom predanom byte. Ona ma dvoj izbovy byt a 100 tisic na ucte a zacala hovorit, ze mi nic neslubila. Ten 4 izbovy byt jej bol prideleny ako stvorclennej rodine. Hned sa rozviedla pred 33 rokmi a moj brat po otcovej smrti vzal vsetko jeho dedicstvo. Preto mi aj pred siestimi rokmi napisala zavet, ze ten byt po jej smrti ma byt len moj. Ten nador jej asi poskodil zmyslanie, lebo inac si to jej spravanie neviem vysvetlit. Mam narok na nejaku ciastku z toho predaneho bytu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, z predaného bytu nemáte nárok na žiadnu sumu. Máte však nárok na to, aby Vám vrátila sumu, ktorú ste jej poskytli. 
Ak to bol dar, tak v prípade hrubého správania sa voči Vám je možné žiadať vrátiť dar. Ak to bola pôžička, potom je možné žiadať pôžičku. Podľa toho čo ste napísali by šlo skôr o nepomenovanú zmluvu. Jej existenciu však bude tažké preukazovať. Ak by sa Vám to nepodarilo, potom to súd môže posúdiť aj ako bezdôvodné obohatenie Vašej matky, ktoré by bola povinná vydať. 

Tu je však 2 ročná premlčacia lehota, ktorá plynie odo dňa, kedy boli peniaze poskytnuté. Ak neuplynula, odporúčam rýchlo to riešiť súdnou cestou. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den, chcela som sa opytat ci je moznost zrusenia trvaleho pobytu osobe, ktora byva v nasom dome asi 4 roky, ale jeden z majitelov domu s tym nesuhlasi. Sme traja majitelia a z toho dvaja chceme zrusit trvale bydlisko a jeden nie. Bola som sa na to pytat na mestskom urade, ale tam mi povedali, ze jednoducho su na to treba vsetky tri podpisy. Preto Vas prosim o radu, ci by bolo mozne zrusit to trvale bydlisko aj bez podpisu alebo suhlasu tej tretej osoby. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň. Doslovná zákonná dikcia aplikovateľná na Váš prípad znie: „Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.“ Vzhľadom na citované je potrebné dať za pravdu tým informáciám, ktoré Vám boli poskytnuté na mestskom úrade. Odporúčam Vám preto pokúsiť sa nájsť spoločnú reč s tretím spoluvlastníkom a následne zrušiť trvalý pobyt v zmysle príslušných zákonných ustanovení.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku