Máte
otázku?

Zrušenie trvalého pobytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Chcem sa opýtať od júna 2016 som rozvedená. Trvalý pobyt mám v rodinnom dome môjho ex manžela. On mne, aj mojím deťom chce zrušiť trvalý pobyt nakoľko už 6 mesiacov bývam v podnájme. Problém je však v tom že do podnájmu mi trvalý pobyt nedajú. A keď ma on odtiaľ odhlási, tým pádom budem ako bezdomovec čo mám urobiť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Žiaľ vlasník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte. Skúste požiadať prenajímateľa nehnuteľnosti v ktorej teraz bývate, aby Vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré Vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama. Vám k nehnuteľnosti nevznikne žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak Vám neumožní získať trvalý pobyt ani prenajímateľ, trvalý pobyt budete mať na Obci, alebo na Meste v mieste Vášho posledného trvalého bydliska. Korešpondenciu si môžete dať posielať na adresu kde práve bývate. 

Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
môžem manželke zrušiť trvalý pobyt, keď som výslovne vlatník bytu iba ja? Ešte nie sme rozvedený. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR manželke nemôžete zrušiť trvalý pobyt aj keď ste výlučným vlastníkom bytu, lebo nedošlo k rozvodu manželstva.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mal by som otázku ohľadom trvalého bydliska na koľko žijeme dlhodobo vo Švajčiarsku a máme ešte školopovinné deti, tak máme každý rok kopu papierovania a starosti. Vieme im zrušiť trvalý pobyt bez toho, aby sme museli aj my rodičia zrušiť, či musia všetci. Ďakujem a prajem pekný zvyšok večera.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 08.12.2022)

Dobrý deň,
nevieme v čom spočívajú problémy pri trvalom pobyte Vás a detí v zahraničí, keďže švajčiarske právo nie je našou doménou. Odporúčam vo veci kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Berne, kde Vám s problémom pomôžu. Trvalý pobyt v môžete zrušiť aj prostredníctvom zastupiteľstva v Berne, čo vyplýva z ust. § 6 zákona o hlásení pobytu občanov SR /§.

Posielam aj link : https://www.mzv.sk/web/bern.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,

som vlastníkom bytu, v ktorom bývam zo synom. Syn je alkoholik a v byte, keď príde, robí zle: Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,

 

ak byt patrí vlastnícky len Vám a ak je syn u plnoletý, tak nevidím problém v tom, aby ste sa voči nemu domáhali vypratania. Som toho názoru, že ak by sa zachoval súčasný stav, bolo by to v rozpore s dobrými mravmi. Na úspech v konaní o vypratanie Vám bude stačiť preukázať to, že ste vlastníkom a že syn nemá žiadne právo (napr. z nájomnej zmluvy, z vecného bremena a pod.) na užívanie Vášho bytu.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela som sa opýtať : mám trvalý pobiť v dome, v ktorom bývam, ale majiteľkou je cudzia osoba, ktorá je dávno mŕtva a nemám list vlastníctva a je na ňom napísaná a chcem zrušiť trvalý pobyt súrodencom, dá sa to, keď niektorí neplatia poplatky za odpad. Dá sa to ?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 04.11.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vy sama nie ste výlučným vlastníkom domu, nemôžete zrušiť trvalý pobyt súrodencom prípadne iným osobám. Trvalý pobyt môže v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR zrušiť len vlastník nehnuteľnosti, prípadne všetci spoluvlastníci.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám trvalý pobyt a chcem ho zrušiť. Bývam v Srbsku, dalo by sa to? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň, uvedené upravuje ust. § 6 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, ktorý uvádza, že "občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni."

Vzhľadom na uvedené, ohlásiť skončenie trvalého pobytu na Slovenku môžete prostredníctvom slovenskej ambasády - veľvyslanectva SR v Belehrade.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať otázku. Moja sestra býva v byte, ktorým vlastníkom som len ja. Potrebuje nahlásiť trvalý pobyt pre vybavenie hypotéky. Môžem jej po mesiaci alebo kedykoľvek zrušiť trvalý pobyt?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
ako vlastník môžete požiadať o zrušenie trvalého pobytu ne-vlastníkovi kedykoľvek na miestnom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a to aj bez jeho súhlasu. Môžete tak urobiť prakticky aj po len mesiaci od jeho určenia. Predmetné upravuje zákon o hlásení pobytu občanov v ust. § 7 ods. 1 písm. f) podľa ktorého: 

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,"


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
s manželom bývame u jeho rodičov a, keďže dom je písaný na svokru, tak mi zrušila trvalý pobyt. Ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,
podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,

Ak manžel nemá spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti a tento nemáte ani Vy, nespĺňate žiaľ výnimku, kedy Vám vlastník nemôže zrušiť trvalý pobyt. Svokra, pokiaľ je výlučný vlastník, môže trvalý pobyt zrušiť. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Z manželkou sme vlastníci domu. Po štyroch rokoch sme sa dozvedeli, že je na našej adrese stále nahlásená švagriná, aj keď nám tvrdila, že už to ma vysporiadané. Mala to vysporiadané asi do takej miery, že sa dohodla s pani na úrade, že jej bude dávať daň za smetie do vlastných rúk. Švagriná pritom už tie štyri roky býva z manželom a deťmi vo svojom dome kde figuruje ako bezpodielový vlastník. Švagrinú som vyzval, aby sa do týždňa odhlásila z nášho domu. Keďže to nespravila šli sme podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na obecný úrad. Úradníčka nám z počiatku nechcela tento návrh na zrušenie trvalého pobytu vôbec prijať, na druhý pokus to však prijala do podateľne, kde som požadoval aj kópiu, keďže pri podávaní nám oznámila, že to aj tak nespraví. Viem, že podľa zákona mám právo na zrušenie trvalého pobytu, otázkou je, či je v kompetencií úradnícky na obecnom úrade nevykonať tento návrh, prípadne aká je lehota od podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu do vystavenia na úradnú tabuľu. Zároveň sa chcem spýtať, či si viem aj cez nejakú inú inštitúciu zistiť kto je na mojej adrese nahlásený na trvalý pobyt, pretože pani na úrade nedôverujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 18.07.2022)

Dobrý deň, riešením vami uvedeného problému pri neochote úradníčky, na čo nemalo právo posudzovať, či doklad do podateľne prijme alebo nie, je podať písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu poštou doporučeným listompriamo na obec.

Ak by došlo k tej situácii, že návrhu nebude vyhovené v primeranej lehote napriek predloženiu všetkých potrebných dokladov, potom platí ust. § 26a/ zákona o hlásení pobytu občanov SR :

"Opatrenia proti nečinnosti
Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 alebo § 10, zabezpečí bezodkladne splnenie uvedených povinností okresné riaditeľstvo Policajného zboru, v ktorého územnom obvode je ohlasovňa alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb."

 

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja dospelá dcéra ma trvalý pobyt u svojej starej mamy. Dcéra ma živnosť a samozrejme adresu podnikania ma na trvalom pobyte. Stará mama si zmyslela, že chce, aby si odhlásila od nej trvalý pobyt. Moja otázka je: môže to urobiť stará mama aj bez súhlasu dcéry? Znamená to pre dcéru ( ak zmení trvalý pobyt na inú adresu), že bude musieť zmeniť adresu aj na živnosti? Nakoľko by tehotná s malým dieťaťom musela absolvovať Políciu ( zmenu OP) živnostenský úrad, daňový úrad, VsZP, Soc poisťovňu, telekom atď. Proste všetko čo súvisí s jej podnikanímu pre dcéru, je to však problém, nakoľko má malé dieťa, tehotná, boji sa samozrejme covidu, a býva 15 km od mesta, čiže ešte cestovanie hore-dole, nakoľko to nevybaví v jeden deň. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt má v zmysle ustanovení zákona o hlásení pobytu občanov SR len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti a jej vlastníkovi.

Z otázky predpokladáme, že vaša dcéra nie je ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ak je to tak a stará mama je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, môže vašej dcére zrušiť trvalý pobyt. Ak je však stará mama len podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, k zrušeniu trvalého pobytu vašej dcéry bude potrebný súhlas všetkých podiel. spoluvlastníkov nehnuteľnosti.

Nevieme čo je dôvodom plánovaného konania zo strany starej matky, ale riešením by bolo, aby vaša dcéra s so starou matkou spísala nájomnú zmluvu a dohodli sa na primeranom nájem za užívanie nehnuteľnosti, samozrejme tak, že trvalý pobyt a miesto podnikania zostanú nezmenené.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Som vlastnícka bytu a dala som trvalý pobyt priateľovi. Môžem mu ho zrušiť?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň,
ak sa jedná iba o priateľa, nie manžela, tak áno. V takom prípade ako výlučný vlastník bytu viete zrušiť trvalý pobyt, s ktorým ste v minulosti súhlasili. On ak si nenahlási nový trvalý pobyt, bude evidovaný formálne ako bezdomovec s pobytom na obecnom úrade.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja manželka je výlučná vlastnícka bytu, ktorý poskytla na bývanie našej dcére a zaťovi. Do tohto bytu neinvestovali nič, takže nejaké náhrady sú vylúčené. Dcéra sa ide rozvádzať a majú už podpísanú aj dohodu a čaká sa len kedy právnicka predloží návrh na rozvod. Chceme z osobných dôvodov zrušiť okamžite zaťovi trvalý pobyt. Musíme čakať na ukončenie rozvodového konania alebo to môže manželka urobiť aj skôr?
Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
ak to chcete spraviť čo najskôr, manželka mu môže trvalý pobyt zrušiť ihneď. Zať nie je osobou, kde by bolo zákonom upravená ochrana proti zrušeniu trvalého pobytu (napríklad ako pri manželovi alebo nezaopatrených deťoch). Treba mu to však oznámiť, aby o tom vedel, a aby si išiel nahlásiť nový trvalý pobyt (je to dôležité z pohľadu štátnych orgánov a doručovania zásielok).


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
s manželom bývame v obecnom nájomnom byte, kde ja a môj syn už dospelý máme trvalý pobyt, manžel nie. Môže mi manžel zrušiť trvalý pobyt?
Nakoľko je situácia zlá. Ďakujem. Stanka

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 25.03.2022)

Dobrý deň, je logické, keďže nie ste vlastníkmi bytu Vy ani manžel, resp. Váš plnoletý syn, manžel Vám nemôže zrušiť trvalý pobyt na tejto adrese. Manžel nemôže vykonať zmeny Vášho trvalého pobytu.

Uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či môžem zrušiť trvalý pobyt manželke, som vlastník bytu, ktorý som nadobudol ešte pred sobášom s ňou, no je aj spoludlznička, ale na liste vlastníctva som písaný iba ja ako vlastník, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň,
podľa zákona o hlásení pobytu občanov, aj keď ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, manželke alebo deťom nemôžete zrušiť trvalý pobyt. Zrušiť trvalý pobyt budete môcť, až keď sa rozvediete.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, ja a môj brat sme vlastníkmi rodičovského domu. Po rozvode sa môj ex ešte neodstahoval. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt ja sama za seba? Môj brat nechce môjmu ex trvalý pobyt z ľútosti. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
zákon o hlásení pobytu občanov vyžaduje pri zrušení trvalého pobytu osobe, ktorá nemá užívacie právo k nehnuteľnosti súhlas všetkých spoluvlastníkov. Ak ste však rozvedený a on býva v dome naďalej, hoci už nemá užívacie právo k nehnuteľnosti, tak bez ohľadu na to, či tam má alebo nemá trvalý pobyt, je možné voči nemu podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň. Áno mám otázku. Kúpila som od babky byt. Jej dospelý syn tam ma trvalý pobyt i, keď už ma dávno svoj byt a už dávno na tej adrese bytu, ktorý som kúpila nebýva. Chcem sa spýtať viem mu trvalý pobyt ako nový vlastník bytu zrušiť aj ja? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 09.03.2022)

Dobrý deň, áno, ak nie je spoluvlastníkom bytu, potom môžete dospelému synovi starej matky zrušiť trvalý pobyt. Otázkou je, či syn starej matky nemá na Vašej adrese zriadené vecné bremeno práva dožitia /čo zrejme nie, lebo to neuvádzate v otázke.
Súhlas syna starej matky na jeho odhlásenie z trvalého pobytu nepotrebujete.

Odporúčame v rámci rodinných vzťahov vyzvať syna starej matky, aby sa odhlásil z trvalého pobytu vo Vami stanovenej lehote. Ak k odhláseniu nedôjde, menovanému zrušte sama trvalý pobyt.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mama bývala z vnukom, ktorý má tam trvalý pobyt. Mama zomrela ako jediná vlastníčka a po smrti platíme byt, lebo on nerobí celý život. Môžem mu na základe toho zrušiť trvalý pobyt ? Braňo

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ste jedinou vlastníčkou bytu po úmrtí matky.

Hoci vnuk zrejme plnoletý býval s Vašou mamou, toto mu nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Naviac prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný chakakter v zmysle ust.  § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR.

Podstatné pre zrušenie trvalého pobytu vnukovi Vašej nebohej matky bude, či je vnuk spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ak nie je ani spoluvlastníkom, môžete mu zrušiť trvalý pobyt /§ 7 ods. 1 písm. f/ zákona o hlásení pobytu občanov SR/.

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, s manželom sme poloviční vlastníci domu a chceme zrušiť trvalý pobyt jeho mame a bratovi, nakoľko sme pohadaní a robia nám zle. Potrebujeme na to aj súhlas druhých majiteľov alebo stačíme my.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň,

zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR hovorí, že je možné podať voči občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo návrh na zrušenie trvalého pobytu. Musia tak však urobiť všetci spoluvlastníci. Obec trvalý pobyt preto nezruší, pokiaľ návrh podajú iba niektorí zo spoluvlastníkov predmetnej nehnuteľnosti. Ak by tak urobila, konala by v rozpore so zákonom. Avšak aj v prípade, že by ste ho podali všetci spoluvlastníci spolu, obec môže skúmať splnenie podmienky, že Vaša mama a Váš brat naozaj nemajú vo vzťahu k Vášmu domu žiadne užívacie právo. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby ste návrh podali za súhlasu ostatných spoluvlastníkov predmetného domu. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
musím zmeniť aj všetky dokumenty, keď mi zruší majiteľka bytu trvalý pobyt?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
ak Vám zrušili trvalý pobyt, je potrebné si v prvom rade nahlásiť nový trvalý pobyt. Inak budete evidovaný ako tzv. bezdomovec s adresou trvalého pobytu na mestskom (obecnom) úrade.

Následne je potrebné túto zmenu adresy nahlásiť na polícii a zabezpečiť výmenu občianskeho preukazu. Keď budete mať nový občiansky preukaz s novým trvalým pobytom, treba to nahlásiť napríklad bankám, operátorovi (najmä ak Vám chodí faktúra poštou)...


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať môj 17 ročný syn býva u bývalého manžela a ešte neprebehol súd o zmene opatrovníka, či mu môžem na dome zrušiť trvalý pobyt. Ja som výlučný vlastník nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
zrušiť trvalý pobyt nezaopatrenému dieťaťu, tak, že si zároveň hneď nenahlási iný trvalý pobyt nie je možné. Ak by ste chceli ísť na obec a zrušiť mu trvalý pobyt, nepôjde to. Riešením je prehlásiť jeho trvalý pobyt k otcovi. Ak je jeho otec vlastníkom nehnuteľnosti, vie mu zriadiť trvalý pobyt u seba a tým sa automaticky zruší trvalý pobyt u Vás.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Manželka sa odsťahovala pred 2mes z domu, ktorý som nadobudol pred manželstvom a som výlučný vlastník nehnuteľnosti. TP som jej zrušil pred cca 4týždňami a dnes mi z obce volali, že bydlisko jej vrátili spať, že na to nemám nárok ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 11.12.2021)

Dobrý deň,
áno postupovali správne. Resp. postupovali nesprávne keď jej TP zrušili. Kým ste manželia, hoci nehnuteľnosť patrí iba Vám, nemôžeme jej podľa zákona o trvalom pobyte zrušiť trvalý pobyt. Budete tak môcť spraviť až po rozvode manželstva, kedy už nebude Vašou manželkou. Obecný úrad pochybil, keď vôbec povolil zrušiť jej trvalý pobyt. Už vtedy mali povedať, že sa to nedá. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
môj brat sa s manželkou nasťahoval do domu, ktorý patril môjmu krstnému. Krstný otec medzičasom zomrel a dom po ňom zdedeila naša mama. Moja otázka je, môže moja mama švagrinej zrušiť trvalé bydlisko a čo k tomu potrebuje?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 10.12.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ je Vaša mama jedinou vlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti, je oprávnená podať žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Vašej švagrinej, ktorý má táto evidovaný na uvedenej nehnuteľnosti. To z toho dôvodu, že podľa zákona o hlásení pobytu občanov sú vlastník nehnuteľnosti alebo všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti oprávnení podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi ktorý nemá k danej nehnuteľnosti žiadne užívacie právo. Avšak, môže sa stať, že príslušný obecný/mestský úrad (ohlasovňa) preverí, či osoba, ktorej trvalý pobyt má byť zrušený, má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo. Ak by táto toto preukázala, trvalý pobyt jej nezruší, nakoľko by neboli splnené zákonné podmienky. Čo sa týka samotného návrhu na zrušenie trvalého pobytu občana, spolu s ním stačí priložiť list vlastníctva na preukázanie vlastníckych vzťahov k dotknutej nehnuteľnosti. 

 


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem mám otázku : tesťovci ma chcú vyhodiť z ich domu, investovali sme s mužom do prerábky poschodia. Manžel má milenku a na základe toho ja tam už nie som vítaná, mám 1 neplnoleté dieťa. Vyplatiť ma nechcú. Môžu ma vyhodiť na ulicu a zrušiť mi trvali pobyt ? Margaréta

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dom v ktorom bývate, nie je vo Vašom vlastníctve ako manželov, teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne nie je vo Vašom podielovom spoluvlastníctve.  Z otázky vyplýva, že ste počas trvania manželstva investovali do cudzej nehnuteľnosti, aj keď ide o rodičov jedného z manželov.

Uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že vo Vašom prípade ide o Vaše trvalé bydlisko a obydlie, tesťovci Vás z domu vyhodiť nemôžu a ani vysťahovať, rovnako ani Vaše dieťa. Obydlie je chránené Ústavou SR. Vložené investície do nehnuteľnosti môžete vymáhať len od svokrovcov.

Pokiaľ ide o zrušenie trvalého pobytu, trvalý pobyt Vám tesťovci zrušiť môžu.Ak je však manžel čo i len podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, trvalý pobyt Vám zrušiť nemôžu.

Ak by došlo k nejakým násilnostiam v súvislosti s Vami popisovanou situáciou, je treba volať políciu.

 

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
môžem zrušiť trvalý pobyt človeku čo nemá žiadne práva na byt, sám alebo musí túto žiadosť podpísať aj moja exmanželka, keďže sme v podielový spoluvlastníci ?
Ďakujem. Martin

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí, že ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší okrem iných aj na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zrušiť trvalý pobyt nemôžete osobám uvedeným v odst. cit. ustanovenia. Ak by malo dôjsť k zrušeniu trvalého pobytu osobe v nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
bývam s priateľom v byte, kde má on trvalý pobyt a ja som vlastník bytu. Môžem mu ja kedykoľvek zrušiť trvalý pobyt ako vlastník bytu ? Alebo mu musím zohnať náhradné ubytovanie ?
Ďakujem. Naďa

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 05.08.2021)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku uvádzame, že nakoľko nie ste manželia a priateľ nie je ani spoluvlastníkom bytu, v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR mu môžete zrušiť trvalý pobyt. Samotné prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti.

Priateľa teda môžete odhlásiť z trvalého pobytu aj bez jeho súhlasu. Nie je právny dôvod, aby ste mu hľadali náhradné bývanie resp. ubytovanie. Môžete ho požiadať, aby z bytu odišiel a našiel si vlastné bývanie. Ak k tomu nedôjde vo Vami uvedenej primeranej lehote, budete musieť sa obrátiť na súd o vypratanie bytu.

V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás kde si môžem zrušiť trvalý pobyt a aké doklady k tomu potrebujem? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
trvalý pobyt si najjednoduchšie zrušíte tak, že si nahlásite v novej obci, novú adresu trvalého pobytu. Ak nechcete mať evidovaný žiadny trvalý pobyt, nech Vám vlastník nehnuteľnosti zruší na obecnom úrade trvalý pobyt a budete mať evidovaný obec ako adresu trvalého pobytu.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
n novembri 2020 som sa odsťahovala za manželom do Rakúska. Medzitým som otehotnela a aj sa nám už narodilo dievčatko. Problém je v tom, že aj kvôli koróne sme sa nedostali domov na Slovensko a nie som odhlásená z trvalého pobytu. Moja otázka znie, či sa to dá vybaviť aj spätne k dátumu prihlásenia do zahraničia ? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,

zmenu resp. odhlásenie z trvalého pobytu na území SR vybavíte aj na Veľvyslanectve SR vo Viedni, posielame aj link pre Vašu informáciu : https://www.mzv.sk/web/vieden/-od-hlasenie-pobytu-v-sr. Nevieme, či máte ostatné záležitosti v SR vybavené, ale netreba zabudnúť na sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

 


Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 6 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR :

"Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni."

T.j. : Spätne sa odhlásiť z trvalého pobytu na území SR nie je možné.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
v roku 2018 sa prisťahovala ku nám z maďarská priateľka môjho syna, dostala aj občianky preukaz za cudzineckej polícii, prihlásili sme ju s manželom k trvalému pobytu k nám. Pred mesiacom však so synom rozišli a ona sa vrátila do Maďarska. Ako ju môžem odhlásiť z trvalého pobytu zo svojho domu, prípadne čo môžeme mať z toho ak ju neodhlásime ?  Ďakujem Vám za odpoveď. Agnesa.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 25.07.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že bývalá priateľka Vášho syna nie je vlastníkom a ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, môžete ju odhlásiť z trvalého pobytu.

Otázka čo môžete mať z toho, že ju neohlásite, je tá, že Vám môže chodiť jej pošta na Vašu adresu od rôznych úradov a inštitúcií. Odporúčame vykonať odhlásenie z trvalého pobytu - obec trvalý pobyt zruší. Prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá v zmysle zákona vlastnícke a ani iné právo osoby prihlásenej na trvalý pobyt, k samotnej nehnuteľnosti.

Vzhľadom na okolnosť, že ide o plnoletú osobu, prípadné následky nenahlásenia zmeny trvalého pobytu bude znášať sama a nie Vy ako vlastník nehnuteľnosti.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, môj terajší manžel sa ku mne nasťahoval tesne pred svadbou. Finančne mi na nič vôbec neprispieva. Som jedinou majiteľkou bytu. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt? Anna

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 23.07.2021)

Dobrý deň,
aj keď manžel nie je ani podielovým spoluvlastníkom bytu, v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona o hlásení pobytu občanov SR manželovi nemôžete zrušiť trvalý pobyt. V zmysle cit. zák. ustanovenia platí, že návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

 

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním v 1/3 rodičovský dom spolu s bratmi, kde mám aj trvalý pobyt, ale bývam s priateľom v jeho dome. Chcem sa spýtať či môžu bratia zrušiť trvalý pobyt ? Ďakujem. Magda

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 18.06.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že ste podielovou spoluvlastníčkou rodinného domu, bratia ako spoluvlastníci Vám nemôžu zrušiť trvalý pobyt na adrese rodinného domu, ktorého ste podielovou spoluvlastníčkou.

Uvedené vyplýva z ust. § 7 ods. 1 písm. f/ zákona o hlásení pobytu občanov SR, v zmysle ktorého návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, brat má trvalý pobyt na rod.dome, holduje alkoholu, o nič sa nestará, skôr naopak, trvalý pobyt tam má od narodenia, otec zomrel, matka žijúca spolu s bratom v dome. Dedičstvom zo zákona som získala 1/5 podielu, matka 3/5podielu, a moja neter 1/5 podielu. S bratom sú veľké ťažkosti v súvislosti s alkoholom. Matka je stará pani, ale na zrušenie trvalého pobytu bratovi, vôbec nechce pristúpiť. Pre ňu je to stále jej syn aj taký aký je. Ja ako spolumajiteľka domu mám nejakú možnosť urobiť niečo s jeho trvalým pobytom? Ja s tým nesúhlasím, aby tam trvalý pobyt mal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 15.06.2021)

Dobrý deň,
v zmysle ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR Vy ako spoluvlastník nehnuteľnosti RD nemôžete sama zrušiť trvalý pobyt Vášmu bratovi. V zmysle cit. zák. ustanovenia na zrušenie trvalého pobytu v tomto prípade je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov RD. Uvádzame, že v zmysle § 3 cit. zákona prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti, má len evidenčný charakter.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám nahlásený trvalý pobyt u babky, s ktorou roky pre zlé vzťahy v rodine neudržiavam žiadny kontakt. Chcela by som si u nej zrušiť trvalý pobyt. Bolo mi povedané, že to sa nedá, že to mi musí len ona, keďže je vlastník bytu. Má zdravotné problémy, podľa informácií, ktoré mám od jej dcéry ( mojej mamy) trpí Alzhaimerovou chorobou, je po operácií srdca a prejavuje sa u nej starecká demencia. Prosím viete mi poradiť nejakú možnosť ako si ten pobyt zrušiť bez nutnosti osobného kontaktu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 14.05.2021)

Dobrý deň,
trvalý pobyt si viete veľmi jednoducho zrušiť, a to tak, že pôjdete na tzv. ohlasovňu pobytu (obecný úrad) a nahlásite si adresu nového trvalého pobytu. Starú adresu trvalého pobytu nie je nutné osobitne rušiť. Zápisom novej adresy trvalého pobytu sa zruší stará adresa trvalého pobytu.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám 19 ročnú dcéru, ktorá sa odsťahovala a tento rok maturuje. Dala nás na súd a platíme výživné na dospelé dieťa. Chcela by som sa spýtať do kedy sme povinní, lebo na súde nám to nepovedali a chcem sa spýtať, či jej môžem zrušiť trvalý pobyt v našom dome, ktorého som majiteľka. Chcem len podotknúť, že nemáme ňou kontakt vôbec sa nezaujíma, či vôbec sme, len aby dostala peniaze ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 18.03.2021)

Dobrý deň,

 

výživné by ste mali platiť pokým nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť. Ak zmaturuje a nebude pokračovať v štúdiu ďalej, budete môcť podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

 

Trvalý pobyt jej môžete zrušiť už teraz, a to na príslušnej ohlasovni (v meste/obci, kde bývate).


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, syn už je 4r. ženatý nebýva u nás, momentálne začína dosť popíjať, nechce sa liečiť, chodí z prenájmu do prenájmu, nechodí do práce, bojíme sa, aby sa nezadĺžil, jeho manželka tiež nerobí a tiež už prišli aj o deti, zaradenie do starostl. Môžeme mu zrušiť trvalý pobyt, aby sme predišli pripadn. exekúcii a ďalším nepríjemnostiam? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 11.03.2021)

Dobrý deň,
áno trvalý pobyt mu môžete zrušiť. Ak nehnuteľnosť vlastníte spoločne so svojim manželom/manželkou, budete potrebovať aj jeho súhlas so zrušením trvalého pobytu. Dôvod na ohlasovni pobytu (obecný úrad) ani nemusíte uvádzať.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám trvalý pobyt v byte rodičov na Slovensku, momentálne žijem a pracujem trvalo v ČR, kde mám už tiež trvalý pobyt, je to takto možné alebo musím zrušiť trvalý pobyt na Slovensku?

Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
ohlasovňa pobytov (obecný, či mestský úrad) zruší záznam o trvalom pobyte na podklade oznámenia občana. Podľa zákona o hlásení pobytu občanov Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Zákon v tomto nie je úplne jednoznačný, pretože z vyššie uvedeného síce vyplýva, že záznam sa zruší až keď sa tak rozhodnete, avšak napr. podľa iného ustanovenia tohto zákona

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Ako vidíte tu už je povinnosť sa odhlásiť. 

Ak vychádzame z doslovného znenia zákona, tak ak už žijete v zahraničí a rozhodnete sa nemať trvalý pobyt v SR, tak to môžete oznámiť. Povinnosť však podľa môjho právneho názoru zo zákona priamo nevyplýva. Môžete sa informovať na ministerstve vnútra, ako k tomu pristupujú oni.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
dcéra sa odsťahovala do Maďarska, byt má vo vlastnícve v Maďarsku. Chcela by som sa opýtať ako sa dá odhlásiť z trvalého pobytu na Slovensku.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 09.03.2021)

Dobrý deň,
ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má vedený trvalý pobyt Vy, postačuje ak navštívite obecný úrad a uvediete, že jej chcete zrušiť trvalý pobyt. Kým si ona nenahlási trvalý pobyt v Maďarsku alebo niekde inde na Slovensku, bude vedená ako "bezdomovec" s trvalým pobytom na obecnom úrade.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, manžel je vlastníkom domu, v ktorom má svokra trvalý pobyt. Nemajú žiadnu dohodu ani nájomnú zmluvu. On je jediným vlastníkom. Iba on môže jej zrušiť kedykoľvek trvalý pobyt a čo k tomu potrebuje? Stačí mu list vlastníctva a podanie žiadosti na mestskom úrade? A čo v prípade, keď na úrade sa vyhovavaraju, že musí čakať na vyjadrenie žiadosti? Ja pokiaľ viem, keď je vlastníkom, môže pobyt zrušiť kedykoľvek a hneď po podaní žiadosti by jej mali zrušiť trvalý pobyt, ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 02.03.2021)

Dobrý deň,

 

máte pravdu v tom, že ako výlučný vlastník jej môže zrušiť trvalý pobyt. Zákon v tomto smere hovorí o zrušení a nie o možnosti zrušenia, takže ohlasovňa nemá možnosť žiadosti nevyhovieť. V zásade na zrušenie stačí žiadosť a list vlastníctva, pričom zákon neuvádza k žiadosti žiadne osobitné prílohy, keďže vlastnícke vzťahy sa dajú preveriť aj priamo na katastri.

Viem si však predstaviť, že ohlasovňa preverí, že osoba, ktorej pobyt by mal byť odhlásený má ešte možnosť preukázať, že má k nehnuteľnosti užívacie právo. zákon totiž vyslovene hovorí o zrušení pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať môžem zrušiť pobyt svojmu otcovi, ktorý nebýva už v rodinom dome, ktorý vlastním ja a som jeho majiteľka na základe darovaciej zmluvy?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 20.01.2021)

Dobrý deň,
podľa zákona o hlásení pobytu občanov, ohlasovňa pobytov na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. Ak otec nemá nájomnú zmluvu, alebo právo doživotného užívania a nie je ani spoluvlastník, tak môžete zrušiť jeho trvalý pobyt.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám priateľa s ktorým, žijem v jeho nehnuteľnosti do ktorej som taktiež prispela po predaji bytu, keď som sa rozviedla. S terajším priateľom mame spoločne dieťa, ktoré má už dva roky a žijeme v spoločnej domácnosti. Na jeseň 2020 to je už 4 mesiace, ma odhlásil aj s mojimi dvoma deťmi s predošlého manželstva. Nášho syna samozrejme neodhlásil a naďalej žijeme v spoločnej domácnosti. Chcela by som sa spýtať, či na taký úkon mal priateľ právo.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 08.01.2021)

Dobrý deň,
nakoľko žijete spolu iba ako druh a družka, mohol tak spraviť. Zákon o hlásení pobytu občanov SR totiž priznáva ochranu proti zrušeniu TP iba manželke a dieťaťu vlastníka. Nie priateľke a jej deťom. Preto aj ohlasovňa pobytov (obec) tejto jeho žiadosti vyhovela.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som opýtať mám priateľku a ta chce zrušiť manželovi trvalý pobyt, ktorý je vo vezení a navyše sú aj rozvodovom konaní. Na dedinskom úrade je povedali, že potrebuje, že papiere zo súdu, že sú rozvedení, a že teraz mu nemôže zobrať trvalý pobyt. Ale celý dom a hypotéka je písaná čisto len na ňu aj liste vlastníctva figuruje len čisto ona. Ako sa ďalej pokračovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 11.11.2020)

Dobrý deň,
na obecnom úrade jej poskytli správne informácie. Kým sú manželia, nemôže mu z dôvodu obmedzenia v zákone o hlásení pobytu obyvateľov zrušiť trvalý pobyt. K žiadosti o zrušenie trvalého pobytu bude musieť doložiť právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode manželstva. To platí aj vtedy, ak je jedinou vlastníčkou nehnuteľnosti. Toto obmedzenie totiž vyplýva z statusu manželstva.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý den, bývam v nájomnom obecnom byte 14 rokov. Nájomná zmluva je písaná na moje meno aj inkasný lístok všetky poplatky sú na moje meno. Bývala som tam s deťmi a priateľom, všetci tam mame trvalý pobyt. Priateľ si však našiel novú známosť a ide sa odsťahovať. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt bez toho, aby som nahlasovala jeho nový trvalý pobyt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2020)

Dobrý deň,
Vy, ako nájomníčka predmetného bytu neviete tejto osobe zrušiť trvalý pobyt. Podľa zákona o hlásení pobytu obyvateľov môže trvalý pobyt rušiť a udeľovať súhlas na prihlásenie trvalého pobytu iba vlastník nehnuteľnosti. V tomto prípade obec. Musíte požiadať obec, aby mu zrušila trvalý pobyt.

Druhá možnosť, ako zrušiť trvalý pobyt je, že on sám si nahlási nový trvalý pobyt a vtedy dôjde automaticky k zrušeniu predchádzajúceho zápisu trvalého pobytu.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať som rozvedená ex býva v dome, ktorý vlastním ja a môj brat dostali sme ho darovacou zmluvou od rodičov. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt aj sama alebo musí aj brat? Nechce sa vysťahovať. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
na zrušenie trvalého pobytu budete potrebovať aj súhlas brata, ako druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Zrušením trvalého pobytu však nedosiahnete, aby nehnuteľnosť opustil, resp. musel opustiť.

Ak ho chcete z nehnuteľnosti vysťahovať, budete musieť podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Až na konci tohto súdneho konania budete disponovať exekučným titulom, ktorým ho budete môcť z nehnuteľnosti vysťahovať aj proti jeho vôli.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, poprosím o pomoc.
Som vlastníčkou rodinného domu 7/8, pozemok pod domom vlastním celý. V roku 2001 som na základe nájomnej zmluvy prihlásila priateľa na trvalý pobyt. Nájomná zmluva je ukončená a chcem mu trvalý pobyt zrušiť. Na Mestskom úrade ho zrušiť nechcú, že potrebujú vyjadrenie aj majiteľa 1/8. Ten, že tu niekto býval ako nájomník ani nevie. Všetky poplatky, opravy, poistku, daň platím výlučne iba ja. Je to v podstate 100 ročný rodičovský dom, ktorý som v 1992 roku zdedila. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
áno, zákon o hlásení pobytu obyvateľov SR je nastavený tak, že ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, tak na zrušenie trvalého pobytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. To platí bez ohľadu na to, že ste väčšinovým podielovým spoluvlastníkom.

Ďalšou možnosťou ako zrušiť trvalý pobyt je, že si dotyčná osoba nahlási nový trvalý pobyt. Nahlásením nového trvalého pobytu automaticky dochádza k zrušeniu predchádzajúceho záznamu o trvalom pobyte.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)A môžem sa ešte spýtať, ako mám postupovať ďalej? Ta 1/8 bola vo vlastníctve otcovho brata, oni sa v podstate pred 60 rokmi vysporiadal, len to nepreviedli. A teraz tú 1/8 z domu, nie z pozemku, zdedil jeho syn... Ďakujem


Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
najjednoduchšie sa podielové spoluvlastníctvo vysporiada dohodou podielových spoluvlastníkov o tom, že jeden z nich nadobudne nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva a druhému vznikne nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V tomto prípade by ste mu museli vyplatiť 1/8 hodnoty nehnuteľnosti.

Nakoľko sa vaši rodičia údajne v minulosti už vyrovnali, a keď má o tejto skutočnosť vedomosť aj Váš bratranec, prichádza do úvahy aj zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva bezodplatne. Postačuje spísať dohodu, ktorá bude základom pre vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať predal som byt a teraz bývam v podnájme a trvalé bydlisko mám stále tam. Na úrade mi povedali, že odhlásiť ma môže iba majiteľ bytu, ale s tým sa mi nedarí s kontaktovať, ako mám postupovať ďalej.
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.07.2020)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch postačuje, ak si nahlásite nový trvalý pobyt.

Následne automaticky zanikne zápis o predchádzajúcom trvalom pobyte a v evidencii pobytu obyvateľov SR budete mať evidovaný nový trvalý pobyt.

Ak by sa Vám podarilo skontaktovať s novým majiteľom a ten by Vám zrušil trvalý pobyt, boli by ste oficiálne evidovaný ako bezdomovec na mestskom (obecnom) úrade. Z pohľadu procesných kódexov a fikcie doručovania súdnych a úradných zásielok Vám však taký krok neodporúčame.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Ak sme sa rozviedli s manželkou, a spoločne sme užívali mestský byt, ona sa odsťahovala s novým priateľom inde. Na domácnosť neprispieva, ba dokonca mi nechala dlžoby na nájomnom a smetiach. Ako jej môžem zrušiť trvalý pobyt, ak nechce podpísať čestné prehlásenie, že sa zdáva trvalého pobytu? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 01.07.2020)

Dobrý deň,

Prvou a najjednoduchšou možnosťou je, že si ona nahlási nový trvalý pobyt a ohlasovňa pobytu automaticky zruší predchádzajúci záznam o trvalom pobyte. Tento krok je aj z jej pohľadu v jej prospech, nakoľko takto budú štátne orgány doručovať poštu na jej aktuálnu adresu pobytu.

Ak nemá v pláne nahlasovať nový trvalý pobyt, aktuálny trvalý pobyt jej môže zrušiť vlastník nehnuteľnosti. K tomu nie je potrebné žiadne čestné prehlásenie osoby, ktorej sa pobyt ruší. Stačí ak vlastník nehnuteľnosti navštívi tzv. ohlasovňu (mestský úrad) a nahlási zrušenie trvalého pobytu.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či je možné zrušiť trvalý pobyt bývalému manželovi mojej mamy a ako postupovať ak sa odmietne vysťahovať. Ja som jediný a výhradný vlastník domu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade, ak ste jediný vlastník (výlučný vlastník), nesúhlasíte s tým, aby tam býval a odmieta sa vysťahovať, odporúčam ho písomne vyzvať a keď bude výzvu ignorovať alebo sa odmietne vysťahovať, podať na neho žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. Súd bude zisťovať, kto je vlastník, či má on nejakú zmluvu, prípadne Váš súhlas. Ak zistí, že nie, potom žalobe vyhovie a nariadi ho vypratať. Ak to neurobí ani na základe rozhodnutia, potom je možné na neho podať exekúciu a prinúti ho k tomu exekútor.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Poprosil by som o radu. Mám syna, má už vyše tridsať rokov a žije pomerne ľahkovážnym životom. Napriek tomu, že nejaký čas mal dokonca dva platy, ktoré prevyšovali príjem mojej manželky a môj, jeho finančná situácie je ľudovo povedané z ruky do úst. Manželka ťažko pracuje ako sestra na chirurgii, ja mám 56 rokov, som na invalidnom dôchodku, ale snažím sa napriek stále sa zhoršujúcemu zdravotnému stavu ešte pracovať v rámci možnosti. Sme členovia bytového družstvá, zmluva zneje na meno moje a na meno manželky, a plánujem odkúpiť byt do osobného vlastníctva. Na trvalom pobyte sú prihlásené ešte dve naše deti, dcéra v zahraničí na prechodnom pobyte a syna, ktorý doteraz žil v prenájmoch. Mám obavy, aby svojim nezodpovedným správaním, neohrozil majetok a byt na základe toho, že tu má trvalý pobyt. Preto ho chcem z trvalého pobytu odhlásiť, aby som sa vyhol možnosti ohrozenia nášho bývania, alebo majetku z jeho strany alebo tretích strán. Prosím poraďte mi ako konať, a aké právne dôsledky z toho vyplynú pre môjho syna a pre nás. Zatiaľ som našiel len zrušenie TP podmienené vysťahovaním a podobne.
Ak to bude možné mi v tom poradiť, tak Vám vopred Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt ste doteraz neodkúpili spolu s manželkou od bytového družstva.
Právo syna užívať byť vyplýva z rodinnoprávnych vzťahov. Keďže syn je plnoletý a zárobkovo činný, aj pre neho vyplýva povinnosť podieľať sa na nákladoch na bývanie. Vyplýva to z ust. § 115 Obč. zákonníka :
"Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby."

Riešením je dohodnúť sa písomne so synom na tom, aby prispieval na náklady spojené s bývaním a vedením domácnosti. Ak k dohode nedôjde, riešením, aj keď vzhľadom na vzťah rodičia a syn to bude obtiažne, je vymáhať cestou súdu zodpovedajúci podiel na predmetných nákladoch v súlade s ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka o bezdôvodnom obohatení.
Ďalšou možnosťou je so synom spísať dohodu o zrušení užívacieho práva k bytu a o vysťahovaní v dohodnutej lehote. Následne v súlade s ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR podáte návrh na obec o zrušenie trvalého pobytu, ktorú dohodu pripojíte k návrhu na zrušenie trvalého pobytu syna :

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
g) ak budova zanikla."

Z otázky predpokladáme, že syn má finančné záväzky, ktoré zrejme neplatí. Ak by malo dôjsť k exekučnému konaniu, súdny exekútor vzhľadom na okolnosť, že syn má nahlásený trvalý pobyt na Vašej adrese, je predpoklad, že sa tam bude nachádzať aj synov majetok a preto exekútor môže do Vášho bytu vstúpiť v súlade s ust. § 119 exek. poriadku :

"(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.
(2) Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia."

Riešením z Vašej strany na ochranu Vášho majetku je to, aby ste mali doklady o nadobudnutí hnuteľných vecí a vedeli preukázať v prípade exek. konania, že sú vlastníctvom Vás a Vašej manželky. Byt ak odkúpite spolu s manželkou nemôže byť predmetom exekúcie syna, keďže nebude jeho vlastníctvom a Vy nebudete ručiteľmi prípadne spoludlžníkmi syna.

Na spísanie dohôd so synom odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Sme manželia 5. rokov, manželka je vlastníkom rodinného domu, má vecné bremeno dochovať otca. Je v domove dôchodcov, spolu ho aj navštevujeme. Problém je v tom, že na dome som porobil dosť práce a investoval tiež nejaké eura do domu, spolu sme ho zveľadili. Teraz mame v manželstve krízu, a manželka ma po hádke vyhadzuje z domu ma nato právo, a chcem sa spýtať, môže mi zrušiť trvalý pobyt, a vyhodiť ma z domu, aj, keď som ten dom jej pomohol zveľadiť aj okolie, záhradu a dvor. Susedia sú tomu svedkovia. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, ako manželovi nemôže vlastník nehnuteľnosti podľa zákona o hlásení pobytu obyvateľov zrušiť trvalý pobyt. To bude môcť spraviť, až budete rozvedení. Čo sa týka investícii do nehnuteľnosti, tieto budú predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že ste do jej nehnuteľnosti investovali spoločné peniaze, ktoré ste počas manželstva zarobili ako Váš príjem. V takýchto prípadoch je možné tieto investície uplatniť v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, nakoľko sa zo spoločného majetku vynaložili peniaze na výlučný majetok jedného z manželov. Tzn. že po rozvode manželstva budete môcť v konaní o vyporiadanie BSM požadovať náhradu vo výške 1/2 všetkých investícií (budete ich musieť preukázať dokladmi). Ako náhradu nie je možné požadovať priznať Vašu osobne vykonanú prácu, a to v súlade s relevantnými rozhodnutiami súdov SR.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám menší problém. Som majiteľ bytu a chcem zrušiť trvalý pobyt vlastným sestrám, lebo bývajú v zahraničí a nebývajú na SK.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 27.11.2019)

Dobrý deň. Ak ste výlučným vlastníkom bytu, tak Vašim dvom sestrám môžete zrušiť trvalý pobyt jednoducho. Stačí na to ohlásenie v ohlasovni - t.j. na príslušnej obci (v Bratislave a Košiciach sú to mestské časti). Trvalý pobyt nemožno zrušiť jedine manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, či spoluvlastníkovi budovy.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím o radu. Som v rozvodovom konaní a od manžela som odišla. Manžela si zobrali z dedského domova do tútorskej opatery. Zostal u nich a po svadbe som tam išla aj ja. Dali mi tam trvalý pobyt. Teraz, keď som odišla mi ho zrušili bez môjho vedomia. Môžu mi takéto niečo spraviť? Za skorú odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

bohužiaľ vlastník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte.

Skúste požiadať tohto vlastníka nehnuteľnosti znovu o prihlásenie trvalého pobytu alebo vlastníka tej nehnuteľnosti, v ktorej aktuálne teraz bývate, aby vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama.

Vy k nehnuteľnosti nebudete mať žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak vám neumožní získať trvalý pobyt ani terajší vlastník, trvalý pobyt budete mať na obci, alebo na meste v mieste vášho posledného trvalého bydliska. Poštu si môžete dať posielať na adresu, kde práve bývate. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či k zrušeniu trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy potrebjem aj právoplatne rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva. Ak áno ako ho získam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

 

Dobrý deň,

podľa § 7 ods. 1 zákona o hlásení pobytu občanov Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Z toho vyplýva, že ak dotyčný má užívacie právo k nehnuteľnosti, nemožno trvalý pobyt zrušiť, ak má napr. ešte stále platnú a účinnú nájomnú zmluvu. Ak budete mať právoplatné rozhodnutie, môžete trvalý pobyt zrušiť.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mama mi zrušila trvaly pobyt pred dvoma rokmi a medzi tým darovala chalupu bratovi, musím byt písomne informovaný o zrušený trvalého pobytu? Lebo mne len slovne bolo povedané, že mi to zrušila žiadny papier som nepodpisoval a obec ma musí o tom informovať, či stačí, keď vyvesí papier pred úrad?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

obec podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v účinnom znení (ďalej len "zákon o hlásení pobytu občanov") zruší záznam o trvalom pobyte okrem iného aj na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

Ak obec zruší občanovi trvalý pobyt, napr. z vyššie uvedeného dôvodu, podľa § 7 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov oznámi obec túto skutočnosť občanovi, ktorému zrušila záznam o trvalom pobyte prostredníctvom oznámenia vyveseného na úradnej tabuli v obci po dobu 15 dní. 

Z uvedeného vyplýva, že tvrdenia Vašej matky sa môžu zakladať na pravde - mohla dať ako vlastníčka nehnuteľnosti návrh na zrušenie Vášho trvalého pobytu - v takom prípade obec záznam o trvalom pobyte zruší (bez toho, že by Vám nejakú písomnosť doručovala alebo bez toho, že by ste museli niečo podpísať) a skutočnosť, že Vám obec zrušila trvalý pobyt sa Vám oznámila len oznámením vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní (odo dňa zrušenia trvalého pobytu).


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Sme starší manželia, umožnili sme nášmu 42 ročnému rozvedenému synovi bývať v našom byte, v ktorom my nebývame. Vlastníkmi sme my dvaja. Syn tam býva štyri a pol roka a začína sa správať, ako by byt patril jemu. Má tam trvalý pobyt. Môžeme mu zrušiť pobyt a byt predať? Nemôže nám robiť problémy a nárokovať si na tento byt? Máme ešte dospelú dcéru, žijúcu v Anglicku. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že trvalý pobyt má evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k nehnuteľnosti, v ktorej má osoba hlásený trvalý pobyt. Rovnako tak nezakladá ani žiadne právo k vlastníkovi tejto nehnuteľnosti. Ako vlastníci preto môžete Vášmu synovi zrušiť trvalý pobyt a taktiež môžete nehnuteľnosť predať bez toho, aby mal na ňu Váš syn akýkoľvek nárok.

 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa spytat. Moja mama byva sama s mojim bratom, ktory velmi pije. Chce mu zrusit trvaly pobyt, moze? Vcera ju uz aj fyzicky napadol a to bola posledna kvapka. Ide o to, ze mama je vdova a nehnutelnost, v ktorej brat s mamou byva, je momentalne ako zabezpeka hypoteky, ktoru ma sestra. Dom bol rozdeleny v dedicstve tak, ze polku domu ma mama, z druhej polovice domu ma zase polku mama a my 3. Cize brat tam ma asi 1/6 tinu domu. Mama to uz nezvlada psychicky, moze mu zrusit traly pobyt? Ak ano, kde sa to da zrusit? Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že Váš brat je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má nahlásený trvalý pobyt. V takom prípade nemožno podať návrh na zrušenie trvalého pobytu, nakoľko to vylučuje ustanovenie § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň. Mali sme v pestúnstve chlapca do júla 2015. V auguste 2015 odišiel pracovať do Čiech, tam momentálne aj žije. Trvalý pobyt má u nás. V poslednom čase začali vychádzať na povrch rôzne jeho divné kúsky, ktoré tam vystrája. Je plnoletý a svojprávny. Moja otázka znie: ak sa zapletie do nejakej nekalej činnosti, môže to mať dopad na nás, keď má u nás TP? Z istých dôvodov mám problém vyhlásiť ho z TP na obec, nechcem aby sa cítil ako bezdomovec. Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 04.03.2016)

Dobrý deň, to že má u Vás ešte stále nahlásený trvalý pobyt, znamená iba to, že ak by náhodou začali proti nemu trestné stíhanie alebo súdne konanie, tak by sa v prvom rade snažili všetku písomnosť doručovať na túto adresu (najmä ak by im iná adresa nebola známa). Trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, čiže ak by náhodou bolo voči nemu začaté exekučné konanie, toto konanie by sa žiadnym spôsobom nemohlo týkať Vašej nehnuteľnosti. Jediné, na čo by mohol u Vás exekútor siahnuť by boli jeho hnuteľné veci (odev, nábytok, elektronika... ak teda vôbec nejaké takéto veci u Vás má). Kým akúkoľvek nekalú činnosť nebude vykonávať a prevádzkovať priamo u Vás, mám za to, že Vám nemôže spôsobiť žiadne problémy (napr. domové prehliadky atď.).


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den. Odisla som od muza aj s 2 rocnou z cudziny, kvoli nasiliu, matka ma zavolala domov, kde som 33 rokov mala trvaly pobyt a mam ho do dnes. Pred 9.mesiacmi matka mala nahlu operaciu z nadoru na mozgu, o ktorom nevedela. Po operacii mozgu ma este pocas pobytu v nemocnici vyhodila aj so 4 rocnou dcerkou, ktora ma tiez trvaly pobyt u mojej mamy. Matka zila sama v 4 izbovom byte v Bratislave a ja s dcerkou u nej. Cely zivot som jej platila najom. Po operacii si prave kupila byt v Prievidzi a ja som jej dolozila 10 000, lebo mi slubila, ze ma necha byvat v tom nasom byte. Oklamala ma a vyhodila, ze zatial, kym preda ten byt a kupi mi garzonku. Predala som jej ho za super cenu 120 tisic a ona mi nechce kupit ani byt, ani peniaze dat, ani vratit mojich 10 tisic. Ten trvaly pobyt este stale mam na tom predanom byte. Ona ma dvoj izbovy byt a 100 tisic na ucte a zacala hovorit, ze mi nic neslubila. Ten 4 izbovy byt jej bol prideleny ako stvorclennej rodine. Hned sa rozviedla pred 33 rokmi a moj brat po otcovej smrti vzal vsetko jeho dedicstvo. Preto mi aj pred siestimi rokmi napisala zavet, ze ten byt po jej smrti ma byt len moj. Ten nador jej asi poskodil zmyslanie, lebo inac si to jej spravanie neviem vysvetlit. Mam narok na nejaku ciastku z toho predaneho bytu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, z predaného bytu nemáte nárok na žiadnu sumu. Máte však nárok na to, aby Vám vrátila sumu, ktorú ste jej poskytli. 
Ak to bol dar, tak v prípade hrubého správania sa voči Vám je možné žiadať vrátiť dar. Ak to bola pôžička, potom je možné žiadať pôžičku. Podľa toho čo ste napísali by šlo skôr o nepomenovanú zmluvu. Jej existenciu však bude tažké preukazovať. Ak by sa Vám to nepodarilo, potom to súd môže posúdiť aj ako bezdôvodné obohatenie Vašej matky, ktoré by bola povinná vydať. 

Tu je však 2 ročná premlčacia lehota, ktorá plynie odo dňa, kedy boli peniaze poskytnuté. Ak neuplynula, odporúčam rýchlo to riešiť súdnou cestou. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobry den, chcela som sa opytat ci je moznost zrusenia trvaleho pobytu osobe, ktora byva v nasom dome asi 4 roky, ale jeden z majitelov domu s tym nesuhlasi. Sme traja majitelia a z toho dvaja chceme zrusit trvale bydlisko a jeden nie. Bola som sa na to pytat na mestskom urade, ale tam mi povedali, ze jednoducho su na to treba vsetky tri podpisy. Preto Vas prosim o radu, ci by bolo mozne zrusit to trvale bydlisko aj bez podpisu alebo suhlasu tej tretej osoby. Za odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň. Doslovná zákonná dikcia aplikovateľná na Váš prípad znie: „Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.“ Vzhľadom na citované je potrebné dať za pravdu tým informáciám, ktoré Vám boli poskytnuté na mestskom úrade. Odporúčam Vám preto pokúsiť sa nájsť spoločnú reč s tretím spoluvlastníkom a následne zrušiť trvalý pobyt v zmysle príslušných zákonných ustanovení.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku