Zrušenie trvalého pobytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 2. 2. 2017

Otázka: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Chcem sa opýtať od júna 2016 som rozvedená. Trvalý pobyt mám v rodinnom dome môjho ex manžela. On mne, aj mojím deťom chce zrušiť trvalý pobyt nakoľko už 6 mesiacov bývam v podnájme. Problém je však v tom že do podnájmu mi trvalý pobyt nedajú. A keď ma on odtiaľ odhlási, tým pádom budem ako bezdomovec čo mám urobiť ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Žiaľ vlasník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte. Skúste požiadať prenajímateľa nehnuteľnosti v ktorej teraz bývate, aby Vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré Vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama. Vám k nehnuteľnosti nevznikne žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak Vám neumožní získať trvalý pobyt ani prenajímateľ, trvalý pobyt budete mať na Obci, alebo na Meste v mieste Vášho posledného trvalého bydliska. Korešpondenciu si môžete dať posielať na adresu kde práve bývate. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Sme manželia 5. rokov, manželka je vlastníkom rodinného domu, má vecné bremeno dochovať otca. Je v domove dôchodcov, spolu ho aj navštevujeme. Problém je v tom, že na dome som porobil dosť práce a investoval tiež nejaké eura do domu, spolu sme ho zveľadili. Teraz mame v manželstve krízu, a manželka ma po hádke vyhadzuje z domu ma nato právo, a chcem sa spýtať, môže mi zrušiť trvalý pobyt, a vyhodiť ma z domu, aj, keď som ten dom jej pomohol zveľadiť aj okolie, záhradu a dvor. Susedia sú tomu svedkovia. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, ako manželovi nemôže vlastník nehnuteľnosti podľa zákona o hlásení pobytu obyvateľov zrušiť trvalý pobyt. To bude môcť spraviť, až budete rozvedení. Čo sa týka investícii do nehnuteľnosti, tieto budú predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko je vysoko pravdepodobné, že ste do jej nehnuteľnosti investovali spoločné peniaze, ktoré ste počas manželstva zarobili ako Váš príjem. V takýchto prípadoch je možné tieto investície uplatniť v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, nakoľko sa zo spoločného majetku vynaložili peniaze na výlučný majetok jedného z manželov. Tzn. že po rozvode manželstva budete môcť v konaní o vyporiadanie BSM požadovať náhradu vo výške 1/2 všetkých investícií (budete ich musieť preukázať dokladmi). Ako náhradu nie je možné požadovať priznať Vašu osobne vykonanú prácu, a to v súlade s relevantnými rozhodnutiami súdov SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosím o radu. Som v rozvodovom konaní a od manžela som odišla. Manžela si zobrali z dedského domova do tútorskej opatery. Zostal u nich a po svadbe som tam išla aj ja. Dali mi tam trvalý pobyt. Teraz, keď som odišla mi ho zrušili bez môjho vedomia. Môžu mi takéto niečo spraviť? Za skorú odpoveď ďakujem. 

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2019)

Dobrý deň,

bohužiaľ vlastník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte.

Skúste požiadať tohto vlastníka nehnuteľnosti znovu o prihlásenie trvalého pobytu alebo vlastníka tej nehnuteľnosti, v ktorej aktuálne teraz bývate, aby vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama.

Vy k nehnuteľnosti nebudete mať žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak vám neumožní získať trvalý pobyt ani terajší vlastník, trvalý pobyt budete mať na obci, alebo na meste v mieste vášho posledného trvalého bydliska. Poštu si môžete dať posielať na adresu, kde práve bývate. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či k zrušeniu trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy potrebjem aj právoplatne rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva. Ak áno ako ho získam. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2018)

 

Dobrý deň,

podľa § 7 ods. 1 zákona o hlásení pobytu občanov Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Z toho vyplýva, že ak dotyčný má užívacie právo k nehnuteľnosti, nemožno trvalý pobyt zrušiť, ak má napr. ešte stále platnú a účinnú nájomnú zmluvu. Ak budete mať právoplatné rozhodnutie, môžete trvalý pobyt zrušiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk