Máte
otázku?

Zrušenie trvalého pobytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, od júna 2016 som rozvedená a trvalý pobyt mám v rodinnom dome môjho bývalého manžela. No on chce mne a aj mojím deťom zrušiť trvalý pobyt, nakoľko už šesť mesiacov bývam v podnájme. Problém je v tom, že mi v podnájme nechcú dať trvalý pobyt. Ak ma odhlási z bývalého domova, ocitnem sa v podstate na ulici. Ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

Dobrý deň. Žiaľ vlasník nehnuteľnosti môže komukoľvek, kto nemá žiadny vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti zrušiť trvalý pobyt, aj bez jeho súhlasu. Toto žiadnym spôsobom neovplyvníte. Skúste požiadať prenajímateľa nehnuteľnosti v ktorej teraz bývate, aby Vás prihlásil na trvalý pobyt. Nemal by to byť pre neho žiadny problém, pretože mu nevzniká žiadna poplatková povinnosť (jedine poplatok za smeti, ktoré Vám môže zohľadniť v nájme), prípadne ich môžete uhrádzať sama. Vám k nehnuteľnosti nevznikne žiadne právo aj napriek tomu, že tam budete mať trvalý pobyt. Ak Vám neumožní získať trvalý pobyt ani prenajímateľ, trvalý pobyt budete mať na Obci, alebo na Meste v mieste Vášho posledného trvalého bydliska. Korešpondenciu si môžete dať posielať na adresu kde práve bývate. 

Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som Vám poskytol radu ohľadom zrušenia trvalého pobytu. Po rodičoch sme boli štyria vlastníci. Brat tam býval so svojou rodinou, ale po rozvode s manželkou, ktorá si našla nového partnera a odsťahovala sa k nemu, deti zostali zverené nášmu bratovi, keďže ich matka o ne nemala záujem. Po smrti brata sa bývalá manželka provizórne nasťahovala späť do domu a tvrdí, že sa stará o deti, ktoré sú teraz vo veku 17 a 15 rokov. Aj keď sa o ne pri rozvode vzdala, finančne prispievala na ich výživu. Máme dôvodné obavy, že jej kroky môžu byť motivované vypočítavosťou, avšak to je už iná záležitosť. Chceli by sme vedieť, či máme ako traja spoluvlastníci možnosť zrušiť jej trvalý pobyt, aj keď dedičské konanie ešte neprebehlo. Ďakujem za Vašu pomoc.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že z LV nie je nateraz zrejmé, aj keď reálne áno, kto je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, zrušiť trvalý pobyt bývalej manželke vášho brata zrušiť nemôžete, lebo na zrušenie trvalého pobytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov čo vyplýva z ust. § 7 zákona o hlásení pobytu občanov SR.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, som vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej nežijem, ale kde bývajú moji rodičia a môj brat. Ten sa však správa zle. Môžem mu zrušiť trvalý pobyt bez jeho súhlasu a súhlasu rodičov?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 27.08.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom na zrušenie trvalého pobytu brata v nehnuteľnosti nepotrebujete súhlas ani vašich rodičov a ani brata.

Vzhľadom na okolnosť, že ide o vášho súrodenca - brata - odporúčam vec najprv riešiť zmierčou cestou, keďže následne v prípade zrušenia trvalého pobytu jeho miestom trvalého pobytu bude obec, kde k zrušeniu trvalého pobytu došlo.

Samotné zrušenie trvalého pobytu znamená v podstate len to, že pošta a úradné zásielky budú bratovi chodiť na obec. Prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke a ani iné právo k nehnuteľnosti.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, predala som rodinný dom, ale so súhlasom nového vlastníka som si ponechala na tejto adrese trvalý pobyt. Teraz by som si chcela zrušiť trvalý pobyt, pretože som sa presťahovala do iného mesta. Avšak, pán, ktorému som dom predala, ho v medzičase predal niekomu inému. S novým majiteľom sa mi nedarí spojiť a nemôžem ho požiadať, aby mi zrušil trvalý pobyt. Preto Vás prosím o radu, ako mám postupovať. Ako si mám zrušiť trvalý pobyt, keď nepoznám vlastníka domu, v ktorom ho mám zaregistrovaný a nie som jeho vlastníkom? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2023)

Dobrý deň, ak chcete zmeniť trvalý pobyt z terajšieho na inú adresu trvalého pobytu, treba kontaktovať obec - ohlasovňa pobytu a prihlásiť sa na nový trvalý pobyt v novej obci/meste. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti resp. nového vlastníka nehnuteľnosti - rodinného domu, ktorému bol predaný, nepotrebujete.

 


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môže moja manželka zrušiť trvalý pobyt. Býval som u jej rodičov, kde jej otec je vlastníkom domu. Teraz tam už nebývam, hoci nie sme rozvedení. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň,
ak je vlastníkom nehnuteľnosti otec Vašej manželky, resp. bývalej manželky, tak môže ako vlastník nehnuteľnosti podať návrh na zrušenie Vášho trvalého pobytu v danej nehnuteľnosti. Podmienky upravuje ust. § 7 ods. 1 písm. f) Zákona o hlásení pobytu občanov:

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

 

Ak by bola vlastníkom ona, tak nemôže. 


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem manželke zrušiť trvalý pobyt, keď som výslovný vlastník bytu a iba ja? Ešte sme nerozvedení. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 14.12.2022)

Dobrý deň,
v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR manželke nemôžete zrušiť trvalý pobyt aj keď ste výlučným vlastníkom bytu, lebo nedošlo k rozvodu manželstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom trvalého bydliska, pretože dlhodobo žijeme vo Švajčiarsku a máme ešte školopovinné deti. Každý rok nám to prináša mnoho papierovačiek a starostí. Chcel by som sa opýtať, či je možné im zrušiť trvalý pobyt bez toho, aby sme ho museli zrušiť aj my, rodičia, alebo to musia urobiť všetci. Ďakujem a prajem pekný zvyšok večera.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 08.12.2022)

Dobrý deň,
nevieme v čom spočívajú problémy pri trvalom pobyte Vás a detí v zahraničí, keďže švajčiarske právo nie je našou doménou. Odporúčam vo veci kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Berne, kde Vám s problémom pomôžu. Trvalý pobyt v môžete zrušiť aj prostredníctvom zastupiteľstva v Berne, čo vyplýva z ust. § 6 zákona o hlásení pobytu občanov SR /§.

Posielam aj link : https://www.mzv.sk/web/bern.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, som vlastníkom bytu, v ktorom bývam so synom. Syn je alkoholik a v byte si dovoľuje správať sa neprimerane, keď príde domov. Môžete mi, prosím, poradiť, ako by som mal postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 07.11.2022)

Dobrý deň,

 

ak byt patrí vlastnícky len Vám a ak je syn u plnoletý, tak nevidím problém v tom, aby ste sa voči nemu domáhali vypratania. Som toho názoru, že ak by sa zachoval súčasný stav, bolo by to v rozpore s dobrými mravmi. Na úspech v konaní o vypratanie Vám bude stačiť preukázať to, že ste vlastníkom a že syn nemá žiadne právo (napr. z nájomnej zmluvy, z vecného bremena a pod.) na užívanie Vášho bytu.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Mám trvalý pobyt v dome, v ktorom bývam. Majiteľkou je však cudzia osoba, ktorá je už nejaký čas mŕtva. Ak nemám list vlastníctva a je na ňom napísané, že chcem zrušiť trvalý pobyt svojim súrodencom, je to možné? Táto otázka sa týka prípadu, keď niektorí z nich neplatia poplatky za odpad. Je to možné?

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 04.11.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že Vy sama nie ste výlučným vlastníkom domu, nemôžete zrušiť trvalý pobyt súrodencom prípadne iným osobám. Trvalý pobyt môže v zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR zrušiť len vlastník nehnuteľnosti, prípadne všetci spoluvlastníci.


Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, mám trvalý pobyt, ktorý by som chcel zrušiť. Momentálne bývam v Srbsku. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň, uvedené upravuje ust. § 6 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, ktorý uvádza, že "občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni."

Vzhľadom na uvedené, ohlásiť skončenie trvalého pobytu na Slovenku môžete prostredníctvom slovenskej ambasády - veľvyslanectva SR v Belehrade.


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie trvalého pobytu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. Moja sestra býva v byte, ktorého vlastníkom som ja. Potrebuje nahlásiť trvalý pobyt za účelom vybavenia hypotéky. Môžem jej po mesiaci alebo kedykoľvek zrušiť trvalý pobyt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie trvalého pobytu

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň,
ako vlastník môžete požiadať o zrušenie trvalého pobytu ne-vlastníkovi kedykoľvek na miestnom úrade podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, a to aj bez jeho súhlasu. Môžete tak urobiť prakticky aj po len mesiaci od jeho určenia. Predmetné upravuje zákon o hlásení pobytu občanov v ust. § 7 ods. 1 písm. f) podľa ktorého: 

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,"


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie trvalého pobytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava