Rýchly rozvod - Krok za krokom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 7. 2017

Otázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom

súdna sieňDobrý deň,

chcela by som vedieť, ako dosiahnem rýchly rozvod?

S manželom už 3 mesiace nebývame spolu, pretože sa odsťahoval.

Deti nemáme.

Ako dôvod rozvodu by som chcela uviesť rozdielne povahové vlastnosti, bude to súdu stačiť pre rýchly rozvod?

Ako zabezpečím, aby rozvod prebehol rýchlo a aby som dlho nečakala?

Jedna moja priateľka sa rozvádzala 6 mesiacov. S manželom sme dohodnutí na rozvode, preto chcem urobiť všetko pre to, aby to bolo bez čakania.

Ako mám postupovať?

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Dobrý deň,

Rýchly rozvod je možný. Pred tým, ako sa pustíte do rozvodu by som Vám odporúčal prečítať si tento článok na našej stránke Rozvod manželstva. Rovnako Vám pomôže toto: Ako sa rozviesť.

Pokiaľ ide o zabezpečenie rýchleho rozvodu, je potrebné správne postupovať v súvislosti s Vašimi podaniami na súd. Rýchly rozvod sa obyčajne nedosiahne vtedy, ak manželia majú spoločné deti, ktoré sa narodili počas manželstva a sú medzi nimi spory o tieto deti. To však nie je Váš prípad. 

 

Ak manžel s rozvodom súhlasí, je potrebné ho do rýchleho rozvodu zapojiť.  Prejdeme si rýchly rozvod krok za krokom. Nájdete tu rôzne tipy a návody ako ušetriť čas.

 

Rozvod KROK za KROKOM

 

Podmienky rýchleho rozvodu:

 

1/ Spísanie návrhu na rozvod manželstva

 

Prvá podmienka rýchleho rozvodu je správne napísaný návrh na rozvod manželstva. Návrh musí spĺňať všetky náležitosti podľa Zákona o rodine a Občianskeho súdneho poriadku. Na vyššie uvedenej stránke nájdete všetky náležitosti, ktoré musí návrh na rozvod spĺňať. Ak by návrh na rozvod nebol správne napísaný, súd Vás vyzve na jeho doplnenie alebo úpravu. Výzva zo súdu príde do 2-3 týždňov, stratíte však zbytočne čas. Pokiaľ chcete rýchly rozvod, neodporúčame spoliehať sa na stiahnutý návrh na rozvod z internetu. Opakovane sa stretávame s tým, že tieto návrhy nie sú úplne.

 

Návrh na rozvod manželstva si môžete spísať sama alebo Vám ho spíše advokát. 

 

2/ Kolok - jeho zakúpením vopred ušetríte čas

 

Druhá podmienka rýchleho rozvodu je zakúpenie a nalepenie kolkov (súdneho poplatku za rozvod) už hneď na prvopis návrhu. Pokiaľ by ste podali návrh bez zaplateného súdneho poplatku v kolkoch na návrhu na rozvod, súd Vám zašle v priebehu 3-4 týždňov výzvu na jeho zaplatenie. Takto stratíte tiež zbytočne veľa času.

 

3/  Návrh na rozvod podať na správny súd

 

Tretia podmienka rýchleho rozvodu je podanie návrhu na správny súd. Ak by ste nesprávne podali návrh na rozvod manželstva na iný súd, potom by ho síce tento súd postúpil na príslušný súd podľa zákona, ale stratili by ste minimálne 3 mesiace.

 

4/  Prílohy k návrhu na rozvod manželstva

 

Štvrtá podmienka rýchleho rozvodu je priloženie všetkých príloh k návrhu na rozvod a samotný  návrh na rozvod v potrebnom počte. Pokiaľ s manželom nemáte deti, nemusíte súdu zasielať iné doklady. Súdu pre rýchly rozvod postačí sobášny list v dvoch vyhotoveniach (stačia fotokópie). Taktiež nie je potrebné zasielať potvrdenie o príjme alebo doklady o bydlisku oboch manželov, tieto dokumenty neovplyvnia rýchlosť rozvodu, nakoľko súd ich k rozvodu nepotrebuje. Návrh na rozvod pošlite tiež súdu v dvoch vyhotoveniach. Fotokópie nemusia byť úradne overené.

 

Originál sobášneho listu si donesiete na súd. 

 

5/ Súhlas manžela s rozvodom - urýchli rozvod

 

Piata podmienka rýchleho rozvodu je súhlas manžela s rozvodom. Prejaviť súhlas môže už pred výzvou zo súdu na vyjadrenie. Pokiaľ manžel s rozvodom súhlasí, súd prebehne pomerne rýchlo. 

Manžel môže svoje vyjadrenie k rozvodu poslať súdu už na druhý deň po tom, ako ste podali svoj návrh na rozvod. Nemusí čakať na výzvu.

 

Ak by ste mali deti, je potrebné splniť oveľa viac podmienok na to, aby šlo o rýchly rozvod.

 

Existujú však aj skutočnosti, ktoré neovplyvníte a ktoré majú vplyv na rýchly rozvod. Ide najmä o to, ktorý súd bude rozhodovať o rozvode a ktorému sudcovi bude Vaša vec pridelená. Nie všetci sudcovia rozhodujú rovnako rýchlo. U niektorého súdu alebo sudcu môžete mať vec rozhodnutú do 1 mesiaca u iného do 3 alebo aj 5 mesiacov.

 

Prijatím nového Civilného mimosporového poriadku sa rozvody veľmi nezrýchlili. Už dokonca nie je možné rozhodnúť o rozvode manželstva bez pojednávania. V súčasnosti súd musí skúmať rozvrat manželstva a dokonca môže rozhodnúť, že manželstvo nerozvedie. Vyplýva to z tohto ustanovenia (zo slova "môže", teda nie "musí")

 

"Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Práve skúmanie dôvodov rozvratu manželstva bráni rýchlemu rozvodu, čo podľa nášho názoru zbytočne zaťažuje manželov, ktorí sú rozhodnutí pre rozvod a chcú ho rýchlo. Aj sudcovia často vedia, že nemá zmysel predlžovať konania o rozvod v prípadoch, keď sa manželia na rozvode vopred dohodnú. Za rýchlosť rozvodu si často ale môžu samotní účastníci.

 

V budúcnosti sa plánuje aj legislatívna zmena, ktorou sa spojí konanie o rozvod s konaním o vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Dovolíme si tvrdiť, že takáto zmena by nepomohla rýchlemu rozvodu, nakoľko v súčasnosti je bežnou praxou, že konania o vyporiadanie BSM trvajú 3-5 rokov. Takéto spojenie rozvodu s konaním o vyporiadanie BSM by však určite výrazne urýchlilo konania o majetkovom vyporiadaní po rozvode, avšak bolo by to na úkor rýchlosti rozvodu.

 

Tu sú štatistiky rozvodovosti v Slovenskej republike (4 roky spätne): 

(zdroj: Štatistický úrad SR):

- počet uzavretých manželstiev – 26 006

- počet rozvedených manželstiev – 10 948 

- priemerný vek pri rozvode – 42 rokov v prípade mužov, 39 rokov v prípade žien

- priemerná dĺžka rozvedeného manželstva – 15 rokov

- podiel rozvodov manželstiev s maloletými deťmi – 62 %

- žiadosť o rozvod podávajú podstatne častejšie ženy – 66 %

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať, či je možný rýchly rozvod v našom prípade a ako postupovať. S manželom sme sa dohodli na rozvode, máme spolu dve deti obidve sú už dospelé, ale jedno ešte študuje strednú školu a to druhé je na vysokej škole. O spoločnom majetku sa dohodnúť vieme a aj na deťoch, ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň. Ak máte záujem ukončiť manželstvo obaja, pričom Vaše deti sú už dospelé (plnoleté), tak je reálne, že rozvod manželstva prebehne pomerne rýchlo a bez komplikácií. Vo vzťahu k dospelým deťom sa už neupravuje výkon rodičovských práv a povinností. Najväčšou prekážkou je spravidla to, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť, resp. ak s návrhom na rozvod druhý manžel nesúhlasí.

Spoločný majetok sa v rozvodovom konaní nerieši.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý večer, pán advokát.
Chcem sa opýtať aké sú šance na rýchly rozvod, ak s manželkou mame neplnoleté dieťa. Manželka s rozvodom súhlasí. Dôvodom sú moje dlhodobé nezhody so svokrou. S manželkou spolu nežijeme 8 mesiacov. Mame odlišné názory, nerozumieme si. Obaja chceme predísť nejakým naťahovačkám, špineniu, predvolávaniu atď. Poraďte mi prosím Vás.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine môžete podať návrh na rozvod manželstva. V takomto prípade bude však konanie o rozvod manželstva obligatórne spojené aj s konaním o úpravu rodičovských práv a povinností voči maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Kedže máte maloleté dieťa, súd bude rozhodovať najmä o otázke zverenia dieťaťa do starostlivosti a výšky výživného voči maloletému. V konaniach, ktoré sa týkajú maloletého súd vždy rozhoduje v súlade so záujmom maloletého.

Skutočnosť, že druhý manžel súhlasí s rozvodom manželstva len urýchli celého konanie. Najvhodnejším spôsobom, ako urýchliť rozvod manželstva je, že po vypracovaní návrhu na rozvod manželstva spravujete aj vyjadrenie manželky k rozvodu manželstva, kde výslovne vyjadrí svoj súhlas s rozvodom. Ak sa viete dohodnúť aj na úprave k mal. dieťaťu, môžete spísať rodičovskú dohodu a tú dať schváliť v konaní na súde. Takto sa to celé urýchli.

Dôležitým je, aby návrh na rozvod manželstva bol podaný na príslušný súd. Tým je spravidla súd, v obvode ktorého mali manželia svoje posledné trvalé bydlisko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako treba postupovať pri rozvode. Ide o rodičov. Mama od nás odišla pred 12 rokmi a nechala tri deti otcovi. Všetky sme už plnoleté. S mamou sa nedá žiadno spojiť a v podstate odkedy odišla sme ju nevideli a nie sme s ňou v kontakte. Nevieme ani kde presne žije, vieme len, že v zahraničí. Kam treba ísť a čo všetko treba vybaviť? Bude sa to dať vybaviť aj bez nej?

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň,

návrh môže podať Váš otec, pričom ho môže podať v obvode súdu, kde mali posledné spoločné bydlisko. Manželstvo by mohol rozviesť aj slovenský súd. Bolo by vhodné zistiť adresu Vašej matky, nakoľko v návrhu je potrebné označiť účastníka konania. Súd by mohol manželstvo rozviesť aj bez jej prítomnosti, pretože podmienky rozvratu skúma súd a ak zistí, že manželstvo si neplní účel a je rozvrátené, potom ho rozvedie. Ak však matka bude robiť obštrukcie, nepôjde o rýchly rozvod a konanie sa môže predĺžiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Z manželom nežijeme 9 rokou. Spoločné vlastníctvo bolo rozdelené pred 3 rokmi. Mame 3 deti sú už dospelé. Nežijeme na Sk 15 rokou. Otázka ako mám postupovať, keď chcem rozvod?

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, 

ak by ste chceli, aby mohli o rozvode vášho manželstva rozhodovať súdy SR, riešením by bolo, ak by ste na území SR skutočne žili minimálne 6 mesiacov aspoň jeden z manželov.

Po uplynutí tejto lehoty bude založená právomoc slovenských súdov, ktoré budú môcť o rozvode vášho manželstva podľa slovenskej právnej úpravy.

Keďže nepíšete v ktorom štáte žijete, bližšie informácie ohľadom rozvodového konania nájdete na stránke tu : https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-sk.do.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, p. Ficek, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, či je možné urýchliť rozvodové konanie, ak mame s manželom už podanú žiadosť o rozvod? Žiadosť bola podaná v polovici júla 2018, manžel poslal 14. 8. 2018 súhlas s návrhom na rozvod (ja som bola navrhovateľka), a doteraz sme nedostali zo súdu vyrozumenie s určením termínu rozvodového konania. Rozvod však potrebujeme veľmi urgentne urýchliť - viete nám prosím poradiť, či existuje nejaká možnosť urýchlenia konania? Môžeme poslať opätovne obaja na súd (pridelenej sudkyni) súhlasne vyjadrenie s rozvodom spolu so žiadosťou o urýchlene konanie? Deti nemáme. Ďakujem za pomoc aj skorú odpoveď.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň, ak ste už obaja zaslali na súd vyjadrenie a zároveň súhlasili s rozvodom manželstva, ďalším procesným úkonom súdu bude nariadenie termínu pojednávania, na ktorom rozhodne. V prvom rade Vám odporúčame zavolať na infocentrum súdu, nadiktovať im Vašu spisovú značku konania a zistiť, či sa spis nachádza u sudcu alebo je u niektorého súdneho úradníka. Rovnako sa pracovníčky infocentra spýtajte, či neeviduje v súdnom systéme nariadený termín pojednávania. Ak nezistíte žiadne pozitívne správy od pracovníčky infocentra, odporúčame Vám podať na súd (hoci aj spoločnú) žiadosť o nariadenie termínu pojednávania. V žiadosti uveďte dôvod naliehavosť Vášho prípadu a nutnosť, aby súd čo najskôr vo veci nariadil pojednávanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som som sa opýtať ako mám postupovať pri návrhu žiadosti o rozvod? Mame z manželom dve maloleté deti predpokladám, že manžel sa dať rozviesť nebude len tak chcieť. Ale ja už tomto manželstve nechcem zotrvať. Mame odlišné názory, nekomunikujeme spolu, manžel býva agresívny. Chcela by som sa čo najrýchlejšie rozviesť bude to pre nás všetkých to najlepšie. Ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ sa manžel nebude chcieť rozviesť, rozvodové konanie sa môže predĺžiť. Bude záležať na prístupe oboch strán, teda Vašom, aj Vášho manžela, ako rýchlo budete reagovať na výzvy súdu, ako rýchlo predložíte súdu doklady, ktoré si vyžiada, ale samozrejme to bude záležať aj na tom, ktorý sudca vec dostane a ako bude vyťažený.

V návrhu na rozvod je potrebné opísať Váš doterajší spoločný život a vzťah s manželom, vzťah k deťom, opísať kedy nastala zmena vo vzťahu a pod. Súd manželstvo rozvedie iba ak je hlboko a trvalo rozvrátené a nie je nádej na jeho obnovu. V tomto duchu by mal byť napísaný aj návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak sme sa s manželom dohodli na rozvode môžeme spoločne podať aj návrh na rozvod? T.j. aj s odôvodnením obidvoch, dohodnutí sme aj na starostlivosti o maloleté spoločné dieťa. Podeliť sa vieme aj s financiami za podanie návrhu a právne rady, t.j. chceli by sme, aby nás zastupoval jeden právnik. Poprípade môžeme do návrhu dať aj dohodu o vysporiadaní majetku?

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň. Návrh na rozvod môže podať vždy len jeden z manželov. Druhému bude návrh na rozvod zaslaný cestou súdu s tým, že bude mať možnosť k návrhu sa vyjadriť. Ak sú manželia na rozvode dohodnutí, vyjadrenie k návrhu na rozvod bude v podstate vyjadrením súhlasu s podaným návrhom. Vec je možné urýchliť tak, že návrh na rozvod podá jeden z manželov osobne a následne druhý z manželov podá k spisovej značke, ktorá bude konaniu o rozvod manželstva pridelená príslušným súdom, svoje vyjadrenie (nemusí sa tak čakať, kým mu súd pošle návrh na rozvod ).

Pokiaľ ide o maloleté dieťa, rodičia môžu uzavrieť rodičovskú dohodu ohľadom výkonu ich rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Táto dohoda by mala byť predložená súdu na schválenie, nakoľko v zmysle zákona o rodine podlieha takáto dohoda schváleniu súdom. V rodičovskej dohode sa upraví najmä starostlivosť o dieťa, výživné a styk s dieťaťom.

Z hľadiska zastupovania nie je možné, aby jeden právnik - advokát zastupoval v tom istom konaní o rozvod manželstva oboch manželov, a to aj vtedy, ak sú na rozvode dohodnutí.

Pokiaľ ide o majetkové vyporiadanie, toto sa v rámci rozvodového konania nerieši. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov totiž zaniká až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Inak povedané, majetkové vzťahy si musia manželia vyriešiť až po rozvode manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, pán Ficek. Pozeral som ohľadne možnosti rozvodu, keďže nijako neviem nájsť spoločnú reč so svojou manželkou. Čítal som o nejakej možnosti rýchleho rozvodu. Chcem sa vyhnúť akémukoľvek napádaniu, či emóciám, či spineniu, a pod.. Preto Vás prosím o nejakú formuláciu ako a čo napísať, formulovať, aby nás súd rozviedol, pokiaľ bude s tým druhá strana súhlasiť a takto to pripraviť formulované súdu. Manželka mi tvrdí, že sa chce rozviesť. A ja sa chcem tiež rozviesť! Ďakujem mockrat. Juraj.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, dá sa to, ak obaja súhlasíte. Ak nemáte deti, dalo by sa to aj bez vašej účasti na súde. Nejde ani tak o formuláciu (aj keď aj tá je tiež dôležitá) ale hlavne o postup. Najskôr sa dohodnite s manželkou, či naozaj súhlasí a ak áno, tak vám s tým vieme pomôcť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, manželka známeho podala návrh na rozvod manželstva a do stanovenia termínu rozvodu sú dve maloleté deti dané do starostlivosti matke. Otec má do rozvodu určené dni, kedy sú deti uňho. Cez leto sa chystá manželka spolu s maloletými deťmi na dovolenku mimo SR, preto by som prosila o info, či je potrebný súhlas otca s vycestovaním deti do zahraničia. Ďakujem.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o rodine je potrebný súhlas druhého rodiča s vycestovaním detí do zahraničia iba v tom prípade, ak ide o dlhodobé alebo trvalé presťahovanie do cudziny (§ 35 Zákona o rodine). V prípade krátkodobých dovoleniek nie je potrebný súhlas druhého rodiča k vycestovaniu detí na dovolenku mimo SR. To však neznamená, že o tom nemusíte druhého rodiča informovať. Druhý rodič má totiž právo byť informovaný pravidelne aj o tom, kde sa nachádzajú vaše spoločné deti.  Rovnako treba vziať do úvahy i to, že ak v čase dovolenky mal mať otec styk s deťmi, budete mu musieť tento čas nahradiť a umožniť mu stretnutie s deťmi v náhradnom termíne. Na záver je teda možné zhrnúť, že súhlas druhého rodiča na dovolenku mimo SR nepotrebujete, ale je potrebné ho o tom informovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rýchly rozvod - Krok za krokom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať kde podať návrh na rozvod, keď trvalý pobyt mame v Chorvátskom Grobe. Aké doklady treba nachystať na email, alebo osobne? Je možné žiadosť o rozvod poslať elektronický? Vopred ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Rýchly rozvod - Krok za krokom

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.07.2018)

Dobrý deň, pri rozvodom konaní sa miestna príslušnosť okresného súdu určuje podľa reálneho bydliska účastníkov konania a nie podľa ich trvalého pobytu. Preto nie je pre rozvodové konanie dôležité kde máte nahlásené trvalé pobyty, ale kde máte bydliská. Ak reálne aj bývate v Chorvátskom Grobe, resp. tam býva ešte jeden z manželov, pričom ide o adresu posledného spoločného bydliska manželov, miestne príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava III. Čo sa dokladov týka, základným dokladom v rozvodom konaní je sobášny list. Ak máte aj maloleté deti, tak bude potrebné predložiť aj ich rodné listy. V súvislosti s maloletými deťmi sa predkladá aj potvrdenie o príjme a tabuľka nákladov na deti, aby súd vedel určiť výšku výživného. Návrh a dokumenty nepostačuje poslať e-mailom. Na to, aby malo takéto podanie relevantné účinky by ho bolo potrebné spraviť cez na to slúžiace portály (napríklad slovensko.sk, kde viete cez tzv. všeobecnú agendu podávať návrhy na súd). Všetky dokumenty aj návrh a formulár musia byť podpísané elektronickým podpisom (občianskym preukazom).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk