Máte
otázku?

Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, ráda by som vás požiadala o komplexné informácie o rozvode. Chcem vedieť, ako postupovať, aký je priebeh a čo ma čaká. Chcem podať žiadosť o rozvod manželstva, preto skutočne potrebujem vedieť všetko. S manželom už tri mesiace nežijeme spolu, pretože sa odsťahoval. Nemáme spolu deti. Potrebujem taktiež informácie o tom, ako pripraviť dokumenty potrebné na rozvod, prípadne by mi pomohol aj nejaký vzor. Ako dôvod rozvodu by som chcela uviesť nesúhlasné spolužitie, pričom som zažila aj jednu veľmi negatívnu skúsenosť. Bude takýto dôvod postačovať pre rýchly rozvod? Moja hlavná snaha je, aby rozvod prebehol bez zbytočnej komplikácie a obávam sa chýb, ktoré by mohli spôsobiť predĺženie trvania procesu. Známa sa rozvádzala až deväť mesiacov, to by som rada obišla. S manželom sme dohodnutí na rozvode, na všetky dokumenty sme ochotní sa obaja podpísať, preto chcem urobiť všetko v mojich silách pre to, aby proces prebehol čo najrýchlejšie. Ďakujem vám za všetky rady. Vaše informácie o rozvodoch sa mi zdajú veľmi užitočné, preto sa na vás obraciam.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň,

Správnym postupom pri podaní žiadosti (viac nižšie) môže váš rozvod manželstva prebehnúť hladko a rýchlo.

 

Dám vám aj link na tlačivo k rozvodu. 

 

Na týchto stránkach nájdete všetko o rozvode z praktického hľadiska.

 

Poradím Vám, ako na to, ako prebieha rozvodové konanie. Ak by ste mali doplňujúce otázky, napíšte ich nižšie do formulára alebo použite vyhľadávacie okno na tejto stránke.

 

Riešil som množstvo otázok (napríklad náležitosti návrhu na rozvod, súdne poplatky, ako ušetriť, kedy podať rozvodové papiere, koľkokrát sa podáva návrh na rozvod, kto ho má podať a kam, ako urýchliť rozvod...a veľa ďalších otázok ohľadom rozvodu).

 

Ak nemáte čas to všetko študovať, tak mi zavolajte a môžeme to prediskutovať telefonicky. Telefonické konzultácie sú už síce platené, ale za 15-20 minút sa dozviete viac, ako keď by ste si o tom hodiny čítali. Hlavne, ak máte konkrétne otázky.

Telefonickú konzultáciu si môžete objednať tu: Telefonická konzultácia s advokátom

 

Navyše na rôznych stránkach sú nepresné alebo staré informácie, ktoré Vás môžu pomýliť. Právo sa mení a to, čo si prečítate už nemusí platiť. 

 

Pomôžeme Vám vypracovať rozvodové papiere. Návrh na rozvod sa podáva na okresný súd (nie krajský).

 

Rýchly rozvod na Slovensku je možný. Nižšie nájdete kroky ako postupovať. Tiež vám odporúčam prečítať si tento článok na našej stránke Rozvod manželstva. Rovnako Vám pomôže aj toto: Ako sa rozviesť.

 

Pokiaľ ide o zabezpečenie rýchleho rozvodu, je potrebné správne postupovať v súvislosti s rozvodovými papiermi. Ak majú manželia deti a nevedia sa dohodnúť (sú medzi nimi spory o tieto deti), tak rozvod nebude rýchly. Máme s tým skúsenosti. Často si účastníci nesprávnym postupom spôsobia predlžovanie rozvodu.

 

Ak manžel s rozvodom súhlasí, je potrebné ho do rozvodu zapojiť. Prejdeme si rýchly rozvod krok za krokom. Nájdete tu rôzne tipy a návody ako ušetriť čas.

 

Rozvod (krok za krokom) 

 

1/ Spísanie návrhu na rozvod manželstva

 

Prvá podmienka rozvodu je správne napísaný návrh na rozvod manželstva. Súdu sa zasiela pri bezdetnom manželstve v dvoch vyhotoveniach.

Návrh musí spĺňať všetky náležitosti podľa Zákona o rodine a procesných predpisov.

 

Na tejto webstránke nájdete všetky náležitosti návrhu na rozvod manželstva, ktoré musí návrh na rozvod spĺňať.

 

Ak by návrh na rozvod nebol správne napísaný, súd Vás vyzve na jeho doplnenie alebo úpravu. Výzva zo súdu príde do 2-3 týždňov, stratíte však zbytočne čas. Pokiaľ chcete rýchly rozvod, neodporúčame spoliehať sa na návrh na rozvod z internetu. Tieto rozvodové papiere totiž a byť úplné.nemusi

 

Návrh na rozvod manželstva si môžete spísať sama, nie je nutné zastupovanie advokátom. Často nás oslovia klienti, že chcú iba spísať rozvodové papiere a poradiť ako postupovať. 

 

2/ Súdny poplatok - jeho zakúpením vopred ušetríte mesiac čakania

 

Druhá podmienka rýchleho rozvodu je zakúpenie súdneho poplatku (e-kolok) vopred už hneď na prvopis návrhu. Pokiaľ by ste podali návrh bez zaplateného súdneho poplatku na návrhu na rozvod, súd Vám zašle v priebehu 3-4 týždňov výzvu na jeho zaplatenie. Takto stratíte tiež zbytočne veľa času.

V kiosku na súde môžete kúpiť 66 eurový e-kolok. A ten nalepiť na jeden z návrhov.

 

3/  Návrh na rozvod podať na správny okresný súd

 

Tretia podmienka rýchleho rozvodu je podanie návrhu na správny okresný súd. Ak by ste nesprávne podali návrh na rozvod manželstva na iný súd, potom by ho síce tento okresný súd postúpil na príslušný súd podľa zákona, ale stratili by ste minimálne 3 mesiace. 

 

Príslušnosť súdu sa neurčuje iba podľa trvalého pobytu. Takisto miesto uzavretia manželstva (kde ste sa rozhodli uzavrieť manželstvo) nemá vplyv na príslušnosť okresného súdu.

 

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko (nie trvalý pobyt) a ak v obvode tohto súdu má bydlisko (nie trvalý pobyt) aspoň jeden z nich. Ak tento súd nie je, tak je potom miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Všeobecný súd je ten súd, kde má manžel, ktorý návrh nepodal trvalý pobyt. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa (t.j. kde má ten kto podáva návrh trvalý pobyt).

 

4/  Prílohy - doklady k návrhu na rozvod manželstva

 

Štvrtá podmienka rýchleho rozvodu je priloženie všetkých príloh k návrhu na rozvod a samotný návrh na rozvod v potrebnom počte. Návrh a prílohy priložte vo vašom prípade 2x.

Pokiaľ s manželom nemáte deti, nemusíte súdu zasielať iné doklady. Súdu pre rýchly rozvod postačí sobášny list v dvoch vyhotoveniach (stačia fotokópie) a potvrdenie o spoločnom bydlisku. Pri bezdentom rozovde nie je potrebné zasielať potvrdenie o príjme, tieto dokumenty neovplyvnia rýchlosť rozvodu, nakoľko súd ich k rozvodu nepotrebuje. Návrh na rozvod pošlite tiež súdu v dvoch vyhotoveniach. Fotokópie nemusia byť úradne overené. Rovnako nemusíte pripájať k návrhu občiansky preukaz (kópiu), občiansky preukaz si prineste na pojednávanie.

 

Rozvodové papiere sa vždy dávajú súdu tak, aby každá zo strán dostala po jednom a jeden zostal súdu. Ak by ste mali deti, tak podávate návrh 3x (súdu 1x, manželovi 1x a kolíznemu opatrovníkovi 1x).

 

Originál sobášneho listu si donesiete na súd. 

 

5/ Súhlas manžela s rozvodom - urýchli to rozvod

 

Piata podmienka rýchleho rozvodu je vyjadrenie súhlasu manžela s rozvodom. Prejaviť súhlas s rozvodom môže už pred výzvou zo súdu na vyjadrenie sa. Pokiaľ manžel s rozvodom súhlasí, súd prebehne pomerne rýchlo. 

Manžel môže svoje vyjadrenie k rozvodu poslať súdu už na druhý deň po tom, ako ste podali svoj návrh na rozvod. Nemusí čakať na výzvu. Ak by čakal, tak výzva zo súdu príde za približne 2 mesiace (neplatí to na všetkých súdoch, sú aj také, kde to trvá 6-9 mesiacov ale aj také, kde to príde do 2 týždňov).

 

6/ Dohoda o deťoch - žiadosť o schválenie dohody súdom

 

Ak majú manželia deti, spísanie dohody o deťoch urýchli rozvod. Súdu stačí predložiť spísanú dohodu na pojednávaní. 

 

Ak by ste mali deti, je potrebné splniť ešte niekoľko podmienok na to, aby šlo o rýchly rozvod.

 

Existujú však aj skutočnosti, ktoré neovplyvníte, a ktoré majú vplyv na rýchly rozvod, bez ohľadu na to, či máte správne vypracované rozvodové papiere. Ide najmä o to, ktorý súd bude rozhodovať o rozvode a ktorému sudcovi bude Vaša vec pridelená.

 

Nie všetci sudcovia rozhodujú rovnako rýchlo. U niektorého súdu alebo sudcu môžete mať vec rozhodnutú do 1 mesiaca u iného do 3 alebo aj 5 mesiacov.

 

Dôvody rozvratu manželstva sú tiež dôležité a súd ich skúma.

 

To, že si s manželom nerozumiete, môže byť dôvodom na rozvod ale je potrebné to bližšie popísať. Každé manželstvo má nejaké nezhody, ale iba v prípade tých vážnych súd manželstvo rozvedie. To akú hrozostrasnu vec ste zažili nemusíte písať do návrhu, ak obaja s návrhom súhlasíte a ak o tom nechcete hovoriť.

 

Prijatím nového Civilného mimosporového poriadku sa rozvody veľmi nezrýchlili. Už dokonca nie je možné rozhodnúť o rozvode manželstva bez pojednávania (bez účasti strán sporu to možné je, ale vtedy odporúčam sa nechať zastúpiť advokátom). Na súdne pojednávanie teda nebude musieť prísť a zastúpi Vás advokát. 

 

V súčasnosti súd musí skúmať rozvrat manželstva a dokonca môže rozhodnúť, že manželstvo nerozvedie. Vyplýva to z tohto ustanovenia (zo slova "môže", teda nie "musí")

 

"Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Práve skúmanie dôvodov rozvratu manželstva bráni rýchlemu rozvodu, čo podľa nášho názoru zbytočne zaťažuje manželov, ktorí sú rozhodnutí pre rozvod a chcú ho rýchlo. Aj sudcovia často vedia, že nemá zmysel predlžovať konania o rozvod v prípadoch, keď sa manželia na rozvode vopred dohodnú. Za rýchlosť rozvodu si často ale môžu samotní účastníci.

 

V budúcnosti sa plánuje aj legislatívna zmena, ktorou sa spojí konanie o rozvod s konaním o vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Ak by sa rozvod spojil s vysporiadaním majetku, tak sa konanie o rozvod predĺži, nakoľko v súčasnosti je bežnou praxou, že konania o vyporiadanie BSM trvajú 3-5 rokov. Takéto spojenie rozvodu s konaním o vyporiadanie BSM by však určite výrazne urýchlilo konania o majetkovom vyporiadaní po rozvode, avšak bolo by to na úkor rýchlosti rozvodu.

 

Ak by ste chceli pomôcť kompletne s rozvodom, prípadne aj zastupovaním, dajte mi vedieť, prípadne sa objednajte na telefonickú konzultáciu (formulár nájdete na našej stránke).

Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o tom, ako mám postupovať v prípade, že si prajem podať žiadosť o rozvod, no môj manžel nie je s týmto krokom súhlasný. Okrem toho, keď je pod vplyvom alkoholu, vyhráža sa mi, a ja sa ho obávam. Čo by som mala robiť v tejto situácii?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.05.2024)

Dobrý deň,

konanie o rozvode súd nemôže začať ex offo, t. j. z úradnej povinnosti. Konanie začína jedine na návrh jedného z maželov. Preto, ak vzťahy medzi vami a vašim manželom sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a vaše manželstvo už neplní žiadny účel, pričom nádej na obnovu manželstva už neexistuje, podajte návrh na rozvod na súde príslušnom podľa vášho spoločného bydliska. Ak manžel s rozvodom nesúhlasí, uvedie to vo svojom vyjadrení k vášmu návrhu na rozvod, ktorý mi bude po začatí konania súdom zaslaný na vyjadrenie. To, že manžel s rozvodom nesúhlasí, však ešte nemá za následok, že súd vás nerozvedie. Súd bude skúmať, či sú naplnené dôvody na rozvod manželstva, ktoré sme uviedli vyššie. V návrhu na rozvod manželstva pravdivo opíšte váš vzťah, to ako sa k vám manžel správa, že v neprimeranej miere požíva alkohol, že sa vám vyhráža a pod.

Ak však máte spolu mal. deti, návrh na rozvod je nevyhnutné podať spolu s návrhom na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom. Tu je treba špecifikovať, komu po rozvde navrhujete zveriť maloleté deti (do starostlivosti ktorého z vás, resp. či do osobnej starostlivosti jedného, alebo do striedavej starostlivosti alebo do spoločnej starostlivosti oboch z vás),ďalej, ak navrhujete zveriť deti do osobnej starostlivosti jedného z vás, potom je potrebné buď určiť styk druhého rodiča s deťmi (že v akom rozsahu sa bude tento realizovať) alebo tento určiť tak, že sa neupravuje a tiež určiť výšku výživného  tomu rodičovi, ktorý dieťa nebude mať zverené (alebo bude ich mať zverené menší počet dní v mesiaci než druhý rodič napr. v prípade striedavej starostlivosti), a to na každé dieťa zvlášť. 

Ak by ste potrebovali s návrhom na rozvod pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 

Súčasne, ak uvádzate, že sa Vám manžel vyhráža a máte z neho strach, je na zváženie, či to neohlásiť na polícií.  Mohlo by sa jednať napr. o trestný čin vyhrážania. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa dať rozviesť. Máme dve dospelé deti, ktoré už majú svoje rodiny. Ako by som mala postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň,
ak chcete podať návrh na rozvod manželstva podľa slovenského práva, musíte spĺňať niektoré podmienky:

Manželstvo musí byť tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

Musíte mať sobášny list, ktorý predložíte k návrhu na rozvod. 

Musíte zaslať návrh na rozvod na miestne príslušný súd, ktorým je buď súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich, alebo všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal, alebo všeobecný súd navrhovateľa. 

Musíte zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur.

Návrh na rozvod musí obsahovať vaše osobné údaje, údaje o manželovi, dátum a miesto uzavretia manželstva, počet a vek detí, dôvody rozvodu, uviesť dôvody o rozvrate manželstva. Návrh musí byť podpísaný a doručený na súd v dvoch vyhotoveniach. 

Ak chcete vidieť vzorový návrh na rozvod, môžete navštíviť stránku www.ficek.sk (do google dajte "vzor návrhu na rozvod manželstva ficek.sk". Ak chcete získať viac informácií o rozvode, môžete pozrieť našu www.ficek.sk, kde môžete získať viac informácií. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa môžem rozviesť bez komplikácií, keď môj manžel si za každú cenu chce nechať dieťa pri sebe. Už nechcem pokračovať vo vzťahu s ním, pretože som unavená z jeho neustálych výčitiek. Neželám si túto situáciu ďalej rozpisovať, jednoducho potrebujem vedieť, aké kroky je potrebné podniknúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň,
ak máte maloleté dieťa, tak sa v rozvodom konaní bude rozhodovať aj o úprave rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Práve rozhodovanie o rodičovských právach predlžuje konania o rozvode, a preto sa dá spraviť to, že sa s otcom písomne dohodnete, na tom ako sa o dieťa budete starať a takúto dohodu potom predložíte súdu na schválenie. Ak sa dohodnúť nedokážete, tak sa konanie predĺži.

Pokiaľ je dieťa maličké a navyknuté na matku, tak súdy zverujú deti obyčajne matke. To je prax slovenských súdov. Dôležité je tiež aký vzťah má s dieťaťom vybudovaný otec. 

Vhodnou možnosťou by bolo navštíviť advokátsku kanceláriu, kde by ste prebrali aj možnosť zastúpenia, nakoľko advokát Vám môže s celým konaním pomôcť.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa rozviesť. Mám dlhodobo problém s manželkou ohľadom alkoholu, čo vedie k hádkam a psychickému vyčerpaniu detí. Tento problém s alkoholom trvá už viac ako rok. Chcel by som sa opýtať, či by som sa mohol v takomto prípade obrátiť na advokáta, aby mi pomohol vyhnúť sa všetkým byrokratickým úkonům a pojednávaniu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.05.2023)

Dobrý deň,
áno samozrejme môžete splnomocniť advokáta na zastupovanie v celom konaní o rozvode, aby ste s tým mali čo najmenšie starosti. Advokát zabezpečí takmer všetko od podania návrhu na rozvod až po účasti na pojednávaní. Môžete si to ale podať aj sám, na našej stránke ficek.sk nájdete vzor návrhu na rozvod manželstva. Možno by Vám stačila porada s advokátom, ktorý by Vám vysvetlil postup. Ušetríte tak veľa času hľadaním informácii na internete. Pretože advokát Vám vie povedať aj veci, ktoré sú z praxe.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako postupovať pri rozvode. Potrebujem vedieť, čo všetko budem potrebovať a hlavne, ako to vyplniť. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
postup pri rozvode závisí vo veľkej miere aj od toho, či z vášho manželstva pochádzajú deti alebo nie. 

Ak spoločné deti z vášho manželstva nepochádzajú, potom je postup taký, že treba podať návrh na rozvod. V tomto treba opísať skutočnosti, že vaše manželstvo je nefunkčné a že vaše vzťahy sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že vaše manželstvo už nemôže plniť svoj účel a že teda neexistuje nádej na obnovu vášho manželského spolužitia. K návrhu treba priložiť sobášny list. Konanie by malo prebehnúť relatívne rýchlo. Súd vás môže rozviesť na prvom pojednávaní. 

Naopak, ak z vášho manželstva pochádzajú deti, potom je potrebné podať návrh na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností (ÚPP) k mal. deťom na čas po rozvode. V tomto nestačí opísať len rozvrat vašich vzťahov ako manželov, ale súčasne je potrebné poukázať na existenciu detí a na dohodu ohľadom ich ďalšej starostlivosti. Ak ste s manželom na starostlivosti o nich dohodnutí, potom s návrhom predložte takúto vami oboma podpísanú dohodu o ÚPP, aby ju súd schválil. Ak dohodnutí nie ste, tak v petite treba súdu navrhnúť, komu navrhujete deti zveriť do starostlivosti, príp. striedavej starostlivosti, navrhnúť styk s deťmi tomu z rodičov, ktorí ich v starostlivosti mať nebude a taktiež výživné na každé dieťa zvlášť. Toto sa odvíja od hodnoty odôvodnených potrieb maloletých a od možností, schopností a majetkových pomerov rodičov. S  návrhom predložte aj potvrdenie o vašom príjme za posledných 12 mesiacov v podobe výplatných pások, ak ich nepredložíte, súd vás na to dodatočne v priebehu konania vyzve. Súčasne v návrhu popíšte mesačné výdavky, ktoré máte so starostlivosťou o seba a so svojimi deťmi. Ak nie ste s manželom ohľadom detí dohodnutí, pripravte sa, že konanie o rozvod bude trvať dlhšie. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, prosím, môžete mi poradiť, ako postupovať? Som vydatá a mám jedno dieťa. S manželom už 2 roky žijeme v rôznych domácnostiach, obaja sme zamestnaní a našu 10-ročnú dcéru si striedavo vychovávame. Oba chceme striedavú starostlivosť. Rada by som podala žiadosť o rozvod, ale neviem, s čím začať. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.02.2022)

Dobrý deň,
ak sa chcete rozviesť, potom je nevyhnutné podať návrh na rozvod manželstva na súd príslušný podľa vášho posledného spoločného bydliska, ak v obvode tohto súdu má v súčasnosti bydlisko aspoň jeden z vás. Ak tomu tak nie, potom je príslušný súd podľa bydliska Vášho manžela. Nakoľko z Vášho manželstva pochádzajú spoločné deti, resp. vo Vašom prípade jedno dieťa ako píšete, spolu s konaním o rozvode manželstva je spojené konanie o úpravu práv a povinností. Pokiaľ sa na tejto viete s manželom dohodnúť, môžete Vašu rodičovskú dohodu predložiť súdu na schválenie spolu s návrhom na rozvod manželstva. To znamená že budete podávať návrh na rozvod a návrh na schválenie rodičovskej dohody.  V samotnom návrhu je nutné označiť vás ako manželov a súčasne vaše mal. dieťa a následne popísať skutkové okolnosti rozvratu manželstva, že toto už neplní svoj účel a jeho obnovu nemožno očakávať. Taktiež popíšte ako ste sa dohodli s Vašim manželom o úprave práv a povinností k mal. dcére, že teda ste sa dohodli na striedavej starostlivosti, môžete uviesť aj to ako dlho už v takomto režime fungujete, že vašej dcére to vyhovuje. Uveďte aj výšky príjmu oboch z vás. Súd bude totiž rodičovskú dohodu skúmať, či je v záujme mal dcéry. Ak by nebola, túto schváliť nemusí. Ako posledné napíšte to, čo žiadate schváliť, t.j. petit ako znenie rozsudku súdu. Takto podpísaný návrh podajte na súd príslušný, podľa toho ako je vyššie uvedené. Spolu s návrhom na rozvod je spojená aj poplatková povinnosť, správny poplatok je vo výške 66,- EUR. Potom ako vec na súde napadne zákonnému sudcovi a tento začne vo veci konať, vyzve na vyjadrenie Vášho manžela a následne nariadi vo veci pojednávanie. Konanie sa dá urýchliť, ak máte záujem môžeme to prediskutovať telefonicky. Tu je link na konzultáciu: https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, môj manžel a ja sme spolu 21 rokov a máme 8-ročného syna. Chystáme sa na rozvod a manžel s tým súhlasí. Ráda by som sa informovala o postupe, ktorým by sme mohli čo najrýchlejšie dosiahnuť rozvod. Manžel súhlasí, aby syn ostal so mnou, no momentálne som bez práce a na úrade práce, zatiaľčo manžel je živnostník. Môže to byť problémom pri rozhodnutí o umiestnení syna? Ako mám postupovať vo veci rozvodu, čo potrebujem na podanie a ako by som to mala vypísať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň,

ak máte záujem o rýchly rozvod, prvým rokom je podanie návrhu na rozvod manželstva na súde príslušnom podľa posledného spoločného bydliska manželov, ak v obvode súdu ešte niektorý z manželov býva. V návrhu popíšte skutkové okolnosti, že Váš vzťah s manželom je vážne narušený a trvalo rozvrátený, čo má za následok, že Vaše manželstvo už nemôže plniť svoj účel a obnova manželského spolužitia nie je možná. Spolu s návrhom zaplaťte aj súdny poplatok vo výške 66,-EUR. Pokiaľ Váš manžel s rozvodom súhlasí, po tom, ako bude Vášmu konaniu na súde pridelená spisová značka súdu, môže podať vyjadrenie k návrhu na rozvod. Takto môže urobiť ešte skôr než ho k tomu súd vyzve, stačí ak na vyjadrení uvedenie spisovú značku Vášho rozvodového konania. Do vyjadrenia nech jasne uvedie, že s rozvodom súhlasí. Nakoľko píšete, že máte jedno spoločné dieťa, s konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené aj konanie o úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Pokiaľ sa s manželom na tejto úprave viete dohodnúť, spíšte dohodu, ktorú predložte súdu. V dohode je nevyhnuté, aby manželia určili, ktorý z nich bude mať dieťa po rozvode v osobnej starostlivosti (za predpokladu, že  sa nedohodli na striedavej starostlivosti), výšku výživného tomu z manželov, ktorý dieťa nebude mať v osobnej starostlivosti, ako aj presné časy styku s mal. dieťaťom pre takéhoto rodiča, ak nebudete žiadať styk neupraviť. Spolu s dohodou predložte aj doklady o Vašich mesačných príjmoch a výdavkoch, rovnako tak uveďte súdu výdavky, ktoré sú spojené so zabezpečením potrieb pre mal. syna. Rovnako tak aj Váš manžel, musí súdu predložiť doklady preukazujúce jeho majetkové pomery. Nakoľko je živnostník, bude potrebné predložiť daňové priznanie za posledný rok, z ktorého budú súdu zrejmé jeho príjmy. Samozrejme súd bude zisťovať i to, ako sa mu darí aj tento rok. Toto je nevyhnutné na posúdenie toho, či je dohoda v súlade s najlepším záujmom mal. dieťaťa. Túto Vašu rodičovskú dohodu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu súd schváli pokiaľ nebude odporovať zákonu, t.j. pokiaľ bude v záujme Vášho mal. dieťaťa. Čo sa týka Vašej nezamestnanosti, s tým by nemal byť problém, nie je to trvalý stav, avšak súd bude zaujímať, či si hľadáte prácu. Pokiaľ ide o dĺžku konania o rozvode, toto vždy závisí od toho aký sudca vec dostane, rovnako tak súčasná situácia rýchlosti súdnych konaní nenapomáha, nakoľko v rozvodových veciach súd obligatórne musí nariadiť pojednávanie, avšak pokiaľ sa viete s manželom dohodnúť, je tu predpoklad, že konanie prebehne rýchlejšie. Ak chcete s celým postupom pomôcť, napíšte mi a my Vám pomôžeme.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, môj manžel podal žiadosť o rozvod. Máme dve maloleté deti. Moj manžel pracuje na kamiónoch a je doma veľmi málo. Chcela by som sa, prosím, informovať o jeho povinnostiach a starostlivosti. Taktiež ma zaujíma, koľko by mal prispievať na deti. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,

v konaní o rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, je obligatórne spojené aj s konaním o úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Súd bude zisťovať jednak príčiny rozvratu, ktoré musia nasvedčovať tomu, že manželstvo si viac neplní svoju spoločenskú funkciu, a nie je možné obnovenie spoločného žitia manželov, rovnako bude zisťovať aj pomery rodičov, jednak druh zamestnania a výšku príjmu oboch manželov. Súd sa Vás bude pýtať, či sa viete na úprave rodičovských práv a povinností dohodnúť. Ak nie, potom súd rozhodne komu zverí deti do osobnej starostlivosti, ako sa upraví styk, kto z Vás rodičov bude deti zastupovať a spravovať ich majetok, a tiež určí rozsah vyživovacej povinnosti, pričom pri určení výšky bude prihliadať na možnosti a schopnosti každého rodiča. Rozhodnutie bude do veľkej miery závisieť aj od nárokov, ktorých sa budete ako rodičia domáhať (napr. či sa otec bude domáhať úpravy styku, prípadne či budete trvať na konkrétnej výške vyživovacej povinnosti vzhľadom na príjem Vášho manžela a pod.).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som tlačivo na podanie návrhu na rozvod zo strany manželky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.04.2021)

Dobrý deň, tlačivo návrhu na rozvod nemáte. pripájame link, na ktorom je uvedený vzor návrhu na rozvod :.
https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224.  AK by ste chceli konzultovať váš prípad rozvodu, kontaktujte nás podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o radu. Spolu so svojím manželom sme 35 rokov. Naše manželstvo je však napäté, plné neustálych hádok a vzájomného ponižovania. Manžel dvakrát podal žiadosť o rozvod, ale následne o zrušenie požiadal sám. Teraz, keď je už na dôchodku, tento kolotoč začal znova. On už žiadosť podávať nechce, ale ja áno. V rámci nášho manželstva sa nám narodili tri deti, ktoré sú dnes už dospelé. Manžel urobil všetko preto, aby ma deti znenávideli. On je ten "úžasný otec", ktorý pripravuje dospelým deťom raňajky do postele, zatiaľ čo ja som vnímaná ako zlá mama. Naviac nemôžem mať kontakt so svojim sedemmesačným vnukom. Počas našeho manželstva som trikrát dedila a moje dedičstvo sme použili na odkúpenie a rekonštrukciu bytu a na ostatné potrebné veci. Nebola som opatrná ani šetrná a dnes som vďaka tomu bez prostriedkov. Keď manžel odišiel do dôchodku, vyplatili mu druhý a tretí pilier a následne aj odchodné do dôchodku. Celú tú suma si však niekde schoval, prípadne ju prepísal na syna. Nevie o tom informovať alebo nemať na to právo? Je možné toto riešiť a dokázať po rozvode pri vysporiadaní majetku po manželstve? Budem schopná mu to dokázať a žiadať časť, na ktorú mám právo aj ja? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenej otázke vyslovujete obavy čo v prípade rozvodu a vyplatenia prostriedkov z II. a III. piliera vášmu manželovi, ako aj o vami vložené fin. prostriedky, ktoré ste nadobudli dedením.

V tomto prípade platí ust. § 150  Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

K tomuto ustanoveniu treba uviesť, že pokiaľ úspory z II. a III. dôchodkového piliera boli manželovi vyplatené, tieto patria do BSM. V otázke uvádzate, že počas trvania manželstva ste 3 x dedili a majetok nadobudnutý dedením ste zrejme predali a fin. prostriedky použili počas manželstva na rekonštrukcie bytu a pod.  Uvádzame, že majetok nadobudnutý dedením patrí resp. patril výlučne vám. Z uvedeného zák. ustanovenia § 150 Obč. zákonníka vyplýva, že ak ste vložili fin. prostriedky nadobudnuté dedením na spoločný majetok patriaci do BSM, potom pri vyporiadaní BSM po rozvode môžete žiadať, aby tieto fin. prostriedky vám boli vrátené. Podstatné v tomto smere je to, aby ste vedeli preukázať dedenie a následný predaj majetku nadobudnutého dedením resp. vklad fin. prostriedkov na zhodnotenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak boli z dedičstva nakúpené hnuteľné veci a na ich kúpu ani čiastočne neboli použité fin. prostriedky patriace do BSM, táto hnuteľná vec je výlučne vo vašom vlastníctve a nepatrí do BSM.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta minimálne na vyporiadanie BSM po rozvode, prípadne aj na podanie návrhu na rozvod.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.