Máte
otázku?

Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o kompletné informácie o rozvode. Čo mám robiť, ako to prebieha a čo ma čaká? Úplne všetko. Chcem podať žiadosť o rozvod manželstva.

S manželom už 3 mesiace nebývame spolu, pretože sa odsťahoval. Deti nemáme.

Potrebovala by som pripraviť rozvodové papiere alebo nejaký vzor.

Ako dôvod rozvodu by som chcela uviesť, že si nerozumieme, navyše zažila som jednu hrozostrasnu vec.

Bude to súdu stačiť pre rýchly rozvod?

Chcem, aby rozvod prebehol tak, aby som sa vyhla nejakým chybám, ktoré by mohli rozvod predĺžiť. Jedna moja známa sa rozvádzala až 9 mesiacov. S manželom sme dohodnutí na rozvode, obaja podpíšeme rozvodové papiere, preto chcem urobiť všetko pre to, aby to bolo bez čakania.

Ďakujem za všetky rady, radíte veľa o rozvodoch, preto sa na Vás obraciam.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň,

Správnym postupom pri podaní žiadosti (viac nižšie) môže váš rozvod manželstva prebehnúť hladko a rýchlo.

 

Dám vám aj link na tlačivo k rozvodu. 

 

Na týchto stránkach nájdete všetko o rozvode z praktického hľadiska.

 

Poradím Vám, ako na to, ako prebieha rozvodové konanie. Ak by ste mali doplňujúce otázky, napíšte ich nižšie do formulára alebo použite vyhľadávacie okno na tejto stránke.

 

Riešil som množstvo otázok (napríklad náležitosti návrhu na rozvod, súdne poplatky, ako ušetriť, kedy podať rozvodové papiere, koľkokrát sa podáva návrh na rozvod, kto ho má podať a kam, ako urýchliť rozvod...a veľa ďalších otázok ohľadom rozvodu).

 

Ak nemáte čas to všetko študovať, tak mi zavolajte a môžeme to prediskutovať telefonicky. Telefonické konzultácie sú už síce platené, ale za 15-20 minút sa dozviete viac, ako keď by ste si o tom hodiny čítali. Hlavne, ak máte konkrétne otázky.

Telefonickú konzultáciu si môžete objednať tu: Telefonická konzultácia s advokátom

 

Navyše na rôznych stránkach sú nepresné alebo staré informácie, ktoré Vás môžu pomýliť. Právo sa mení a to, čo si prečítate už nemusí platiť. 

 

Pomôžeme Vám vypracovať rozvodové papiere. Návrh na rozvod sa podáva na okresný súd (nie krajský).

 

Rýchly rozvod na Slovensku je možný. Nižšie nájdete kroky ako postupovať. Tiež vám odporúčam prečítať si tento článok na našej stránke Rozvod manželstva. Rovnako Vám pomôže aj toto: Ako sa rozviesť.

 

Pokiaľ ide o zabezpečenie rýchleho rozvodu, je potrebné správne postupovať v súvislosti s rozvodovými papiermi. Ak majú manželia deti a nevedia sa dohodnúť (sú medzi nimi spory o tieto deti), tak rozvod nebude rýchly. Máme s tým skúsenosti. Často si účastníci nesprávnym postupom spôsobia predlžovanie rozvodu.

 

Ak manžel s rozvodom súhlasí, je potrebné ho do rozvodu zapojiť. Prejdeme si rýchly rozvod krok za krokom. Nájdete tu rôzne tipy a návody ako ušetriť čas.

 

Rozvod (krok za krokom) 

 

1/ Spísanie návrhu na rozvod manželstva

 

Prvá podmienka rozvodu je správne napísaný návrh na rozvod manželstva. Súdu sa zasiela pri bezdetnom manželstve v dvoch vyhotoveniach.

Návrh musí spĺňať všetky náležitosti podľa Zákona o rodine a procesných predpisov.

 

Na tejto webstránke nájdete všetky náležitosti návrhu na rozvod manželstva, ktoré musí návrh na rozvod spĺňať.

 

Ak by návrh na rozvod nebol správne napísaný, súd Vás vyzve na jeho doplnenie alebo úpravu. Výzva zo súdu príde do 2-3 týždňov, stratíte však zbytočne čas. Pokiaľ chcete rýchly rozvod, neodporúčame spoliehať sa na návrh na rozvod z internetu. Tieto rozvodové papiere totiž a byť úplné.nemusi

 

Návrh na rozvod manželstva si môžete spísať sama, nie je nutné zastupovanie advokátom. Často nás oslovia klienti, že chcú iba spísať rozvodové papiere a poradiť ako postupovať. 

 

2/ Súdny poplatok - jeho zakúpením vopred ušetríte mesiac čakania

 

Druhá podmienka rýchleho rozvodu je zakúpenie súdneho poplatku (e-kolok) vopred už hneď na prvopis návrhu. Pokiaľ by ste podali návrh bez zaplateného súdneho poplatku na návrhu na rozvod, súd Vám zašle v priebehu 3-4 týždňov výzvu na jeho zaplatenie. Takto stratíte tiež zbytočne veľa času.

V kiosku na súde môžete kúpiť 66 eurový e-kolok. A ten nalepiť na jeden z návrhov.

 

3/  Návrh na rozvod podať na správny okresný súd

 

Tretia podmienka rýchleho rozvodu je podanie návrhu na správny okresný súd. Ak by ste nesprávne podali návrh na rozvod manželstva na iný súd, potom by ho síce tento okresný súd postúpil na príslušný súd podľa zákona, ale stratili by ste minimálne 3 mesiace. 

 

Príslušnosť súdu sa neurčuje iba podľa trvalého pobytu. Takisto miesto uzavretia manželstva (kde ste sa rozhodli uzavrieť manželstvo) nemá vplyv na príslušnosť okresného súdu.

 

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko (nie trvalý pobyt) a ak v obvode tohto súdu má bydlisko (nie trvalý pobyt) aspoň jeden z nich. Ak tento súd nie je, tak je potom miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Všeobecný súd je ten súd, kde má manžel, ktorý návrh nepodal trvalý pobyt. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa (t.j. kde má ten kto podáva návrh trvalý pobyt).

 

4/  Prílohy - doklady k návrhu na rozvod manželstva

 

Štvrtá podmienka rýchleho rozvodu je priloženie všetkých príloh k návrhu na rozvod a samotný návrh na rozvod v potrebnom počte. Návrh a prílohy priložte vo vašom prípade 2x.

Pokiaľ s manželom nemáte deti, nemusíte súdu zasielať iné doklady. Súdu pre rýchly rozvod postačí sobášny list v dvoch vyhotoveniach (stačia fotokópie) a potvrdenie o spoločnom bydlisku. Pri bezdentom rozovde nie je potrebné zasielať potvrdenie o príjme, tieto dokumenty neovplyvnia rýchlosť rozvodu, nakoľko súd ich k rozvodu nepotrebuje. Návrh na rozvod pošlite tiež súdu v dvoch vyhotoveniach. Fotokópie nemusia byť úradne overené. Rovnako nemusíte pripájať k návrhu občiansky preukaz (kópiu), občiansky preukaz si prineste na pojednávanie.

 

Rozvodové papiere sa vždy dávajú súdu tak, aby každá zo strán dostala po jednom a jeden zostal súdu. Ak by ste mali deti, tak podávate návrh 3x (súdu 1x, manželovi 1x a kolíznemu opatrovníkovi 1x).

 

Originál sobášneho listu si donesiete na súd. 

 

5/ Súhlas manžela s rozvodom - urýchli to rozvod

 

Piata podmienka rýchleho rozvodu je vyjadrenie súhlasu manžela s rozvodom. Prejaviť súhlas s rozvodom môže už pred výzvou zo súdu na vyjadrenie sa. Pokiaľ manžel s rozvodom súhlasí, súd prebehne pomerne rýchlo. 

Manžel môže svoje vyjadrenie k rozvodu poslať súdu už na druhý deň po tom, ako ste podali svoj návrh na rozvod. Nemusí čakať na výzvu. Ak by čakal, tak výzva zo súdu príde za približne 2 mesiace (neplatí to na všetkých súdoch, sú aj také, kde to trvá 6-9 mesiacov ale aj také, kde to príde do 2 týždňov).

 

6/ Dohoda o deťoch - žiadosť o schválenie dohody súdom

 

Ak majú manželia deti, spísanie dohody o deťoch urýchli rozvod. Súdu stačí predložiť spísanú dohodu na pojednávaní. 

 

Ak by ste mali deti, je potrebné splniť ešte niekoľko podmienok na to, aby šlo o rýchly rozvod.

 

Existujú však aj skutočnosti, ktoré neovplyvníte, a ktoré majú vplyv na rýchly rozvod, bez ohľadu na to, či máte správne vypracované rozvodové papiere. Ide najmä o to, ktorý súd bude rozhodovať o rozvode a ktorému sudcovi bude Vaša vec pridelená.

 

Nie všetci sudcovia rozhodujú rovnako rýchlo. U niektorého súdu alebo sudcu môžete mať vec rozhodnutú do 1 mesiaca u iného do 3 alebo aj 5 mesiacov.

 

Dôvody rozvratu manželstva sú tiež dôležité a súd ich skúma.

 

To, že si s manželom nerozumiete, môže byť dôvodom na rozvod ale je potrebné to bližšie popísať. Každé manželstvo má nejaké nezhody, ale iba v prípade tých vážnych súd manželstvo rozvedie. To akú hrozostrasnu vec ste zažili nemusíte písať do návrhu, ak obaja s návrhom súhlasíte a ak o tom nechcete hovoriť.

 

Prijatím nového Civilného mimosporového poriadku sa rozvody veľmi nezrýchlili. Už dokonca nie je možné rozhodnúť o rozvode manželstva bez pojednávania (bez účasti strán sporu to možné je, ale vtedy odporúčam sa nechať zastúpiť advokátom). Na súdne pojednávanie teda nebude musieť prísť a zastúpi Vás advokát. 

 

V súčasnosti súd musí skúmať rozvrat manželstva a dokonca môže rozhodnúť, že manželstvo nerozvedie. Vyplýva to z tohto ustanovenia (zo slova "môže", teda nie "musí")

 

"Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Práve skúmanie dôvodov rozvratu manželstva bráni rýchlemu rozvodu, čo podľa nášho názoru zbytočne zaťažuje manželov, ktorí sú rozhodnutí pre rozvod a chcú ho rýchlo. Aj sudcovia často vedia, že nemá zmysel predlžovať konania o rozvod v prípadoch, keď sa manželia na rozvode vopred dohodnú. Za rýchlosť rozvodu si často ale môžu samotní účastníci.

 

V budúcnosti sa plánuje aj legislatívna zmena, ktorou sa spojí konanie o rozvod s konaním o vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Ak by sa rozvod spojil s vysporiadaním majetku, tak sa konanie o rozvod predĺži, nakoľko v súčasnosti je bežnou praxou, že konania o vyporiadanie BSM trvajú 3-5 rokov. Takéto spojenie rozvodu s konaním o vyporiadanie BSM by však určite výrazne urýchlilo konania o majetkovom vyporiadaní po rozvode, avšak bolo by to na úkor rýchlosti rozvodu.

 

Ak by ste chceli pomôcť kompletne s rozvodom, prípadne aj zastupovaním, dajte mi vedieť, prípadne sa objednajte na telefonickú konzultáciu (formulár nájdete na našej stránke).

Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som sa poradiť ako postupovať pri rozvode čo budem všetko potrebovať a hlavne pomôcť vyplniť, ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
postup pri rozvode závisí vo veľkej miere aj od toho, či z vášho manželstva pochádzajú deti alebo nie. 

Ak spoločné deti z vášho manželstva nepochádzajú, potom je postup taký, že treba podať návrh na rozvod. V tomto treba opísať skutočnosti, že vaše manželstvo je nefunkčné a že vaše vzťahy sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že vaše manželstvo už nemôže plniť svoj účel a že teda neexistuje nádej na obnovu vášho manželského spolužitia. K návrhu treba priložiť sobášny list. Konanie by malo prebehnúť relatívne rýchlo. Súd vás môže rozviesť na prvom pojednávaní. 

Naopak, ak z vášho manželstva pochádzajú deti, potom je potrebné podať návrh na rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností (ÚPP) k mal. deťom na čas po rozvode. V tomto nestačí opísať len rozvrat vašich vzťahov ako manželov, ale súčasne je potrebné poukázať na existenciu detí a na dohodu ohľadom ich ďalšej starostlivosti. Ak ste s manželom na starostlivosti o nich dohodnutí, potom s návrhom predložte takúto vami oboma podpísanú dohodu o ÚPP, aby ju súd schválil. Ak dohodnutí nie ste, tak v petite treba súdu navrhnúť, komu navrhujete deti zveriť do starostlivosti, príp. striedavej starostlivosti, navrhnúť styk s deťmi tomu z rodičov, ktorí ich v starostlivosti mať nebude a taktiež výživné na každé dieťa zvlášť. Toto sa odvíja od hodnoty odôvodnených potrieb maloletých a od možností, schopností a majetkových pomerov rodičov. S  návrhom predložte aj potvrdenie o vašom príjme za posledných 12 mesiacov v podobe výplatných pások, ak ich nepredložíte, súd vás na to dodatočne v priebehu konania vyzve. Súčasne v návrhu popíšte mesačné výdavky, ktoré máte so starostlivosťou o seba a so svojimi deťmi. Ak nie ste s manželom ohľadom detí dohodnutí, pripravte sa, že konanie o rozvod bude trvať dlhšie. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,

prosím, viete mi poradiť ako postupovať? Som vydatá a mám jedno dieťa. S manželom už 2 roky žijeme v rôznych domácnostiach, obaja sme zamestnaní a 10-ročnú dcéru si striedame. Obaja chceme striedavú starostlivosť.

Rada by som podala žiadosť o rozvod, ale neviem, čo prvé urobiť.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.02.2022)

Dobrý deň,
ak sa chcete rozviesť, potom je nevyhnutné podať návrh na rozvod manželstva na súd príslušný podľa vášho posledného spoločného bydliska, ak v obvode tohto súdu má v súčasnosti bydlisko aspoň jeden z vás. Ak tomu tak nie, potom je príslušný súd podľa bydliska Vášho manžela. Nakoľko z Vášho manželstva pochádzajú spoločné deti, resp. vo Vašom prípade jedno dieťa ako píšete, spolu s konaním o rozvode manželstva je spojené konanie o úpravu práv a povinností. Pokiaľ sa na tejto viete s manželom dohodnúť, môžete Vašu rodičovskú dohodu predložiť súdu na schválenie spolu s návrhom na rozvod manželstva. To znamená že budete podávať návrh na rozvod a návrh na schválenie rodičovskej dohody.  V samotnom návrhu je nutné označiť vás ako manželov a súčasne vaše mal. dieťa a následne popísať skutkové okolnosti rozvratu manželstva, že toto už neplní svoj účel a jeho obnovu nemožno očakávať. Taktiež popíšte ako ste sa dohodli s Vašim manželom o úprave práv a povinností k mal. dcére, že teda ste sa dohodli na striedavej starostlivosti, môžete uviesť aj to ako dlho už v takomto režime fungujete, že vašej dcére to vyhovuje. Uveďte aj výšky príjmu oboch z vás. Súd bude totiž rodičovskú dohodu skúmať, či je v záujme mal dcéry. Ak by nebola, túto schváliť nemusí. Ako posledné napíšte to, čo žiadate schváliť, t.j. petit ako znenie rozsudku súdu. Takto podpísaný návrh podajte na súd príslušný, podľa toho ako je vyššie uvedené. Spolu s návrhom na rozvod je spojená aj poplatková povinnosť, správny poplatok je vo výške 66,- EUR. Potom ako vec na súde napadne zákonnému sudcovi a tento začne vo veci konať, vyzve na vyjadrenie Vášho manžela a následne nariadi vo veci pojednávanie. Konanie sa dá urýchliť, ak máte záujem môžeme to prediskutovať telefonicky. Tu je link na konzultáciu: https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, s manželom sme 21 rokov manželia a máme 8-ročného syna. Chcem sa opýtať, chcem sa rozviesť a manžel s rozvodom súhlasí. Aký je postup, aby nás rýchlo rozviedli? Manžel súhlasí, aby syn bol pri mne, ale chcem sa opýtať, keďže ja som momentálne bez práce a som na úrade práce a manžel je živnostník bude tam niejaky problém, aby syn bol pri mne. Ako mám postupovať a čo mi treba na podanie a ako vypísať. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň,

ak máte záujem o rýchly rozvod, prvým rokom je podanie návrhu na rozvod manželstva na súde príslušnom podľa posledného spoločného bydliska manželov, ak v obvode súdu ešte niektorý z manželov býva. V návrhu popíšte skutkové okolnosti, že Váš vzťah s manželom je vážne narušený a trvalo rozvrátený, čo má za následok, že Vaše manželstvo už nemôže plniť svoj účel a obnova manželského spolužitia nie je možná. Spolu s návrhom zaplaťte aj súdny poplatok vo výške 66,-EUR. Pokiaľ Váš manžel s rozvodom súhlasí, po tom, ako bude Vášmu konaniu na súde pridelená spisová značka súdu, môže podať vyjadrenie k návrhu na rozvod. Takto môže urobiť ešte skôr než ho k tomu súd vyzve, stačí ak na vyjadrení uvedenie spisovú značku Vášho rozvodového konania. Do vyjadrenia nech jasne uvedie, že s rozvodom súhlasí. Nakoľko píšete, že máte jedno spoločné dieťa, s konaním o rozvod manželstva je obligatórne spojené aj konanie o úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode manželstva. Pokiaľ sa s manželom na tejto úprave viete dohodnúť, spíšte dohodu, ktorú predložte súdu. V dohode je nevyhnuté, aby manželia určili, ktorý z nich bude mať dieťa po rozvode v osobnej starostlivosti (za predpokladu, že  sa nedohodli na striedavej starostlivosti), výšku výživného tomu z manželov, ktorý dieťa nebude mať v osobnej starostlivosti, ako aj presné časy styku s mal. dieťaťom pre takéhoto rodiča, ak nebudete žiadať styk neupraviť. Spolu s dohodou predložte aj doklady o Vašich mesačných príjmoch a výdavkoch, rovnako tak uveďte súdu výdavky, ktoré sú spojené so zabezpečením potrieb pre mal. syna. Rovnako tak aj Váš manžel, musí súdu predložiť doklady preukazujúce jeho majetkové pomery. Nakoľko je živnostník, bude potrebné predložiť daňové priznanie za posledný rok, z ktorého budú súdu zrejmé jeho príjmy. Samozrejme súd bude zisťovať i to, ako sa mu darí aj tento rok. Toto je nevyhnutné na posúdenie toho, či je dohoda v súlade s najlepším záujmom mal. dieťaťa. Túto Vašu rodičovskú dohodu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu súd schváli pokiaľ nebude odporovať zákonu, t.j. pokiaľ bude v záujme Vášho mal. dieťaťa. Čo sa týka Vašej nezamestnanosti, s tým by nemal byť problém, nie je to trvalý stav, avšak súd bude zaujímať, či si hľadáte prácu. Pokiaľ ide o dĺžku konania o rozvode, toto vždy závisí od toho aký sudca vec dostane, rovnako tak súčasná situácia rýchlosti súdnych konaní nenapomáha, nakoľko v rozvodových veciach súd obligatórne musí nariadiť pojednávanie, avšak pokiaľ sa viete s manželom dohodnúť, je tu predpoklad, že konanie prebehne rýchlejšie. Ak chcete s celým postupom pomôcť, napíšte mi a my Vám pomôžeme.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
manžel podal žiadosť o rozvod. Máme dve maloleté deti. Manžel robí na kamióne a je veľmi málo doma. Ako je to prosím s jeho starostlivosťou a s povinnosťami a koľko by mal prispievať na deti? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň,

v konaní o rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, je obligatórne spojené aj s konaním o úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Súd bude zisťovať jednak príčiny rozvratu, ktoré musia nasvedčovať tomu, že manželstvo si viac neplní svoju spoločenskú funkciu, a nie je možné obnovenie spoločného žitia manželov, rovnako bude zisťovať aj pomery rodičov, jednak druh zamestnania a výšku príjmu oboch manželov. Súd sa Vás bude pýtať, či sa viete na úprave rodičovských práv a povinností dohodnúť. Ak nie, potom súd rozhodne komu zverí deti do osobnej starostlivosti, ako sa upraví styk, kto z Vás rodičov bude deti zastupovať a spravovať ich majetok, a tiež určí rozsah vyživovacej povinnosti, pričom pri určení výšky bude prihliadať na možnosti a schopnosti každého rodiča. Rozhodnutie bude do veľkej miery závisieť aj od nárokov, ktorých sa budete ako rodičia domáhať (napr. či sa otec bude domáhať úpravy styku, prípadne či budete trvať na konkrétnej výške vyživovacej povinnosti vzhľadom na príjem Vášho manžela a pod.).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
Potrebovala by som tlačivo na návrh rozvodu zo strany manželky. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.04.2021)

Dobrý deň, tlačivo návrhu na rozvod nemáte. pripájame link, na ktorom je uvedený vzor návrhu na rozvod :.
https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224.  AK by ste chceli konzultovať váš prípad rozvodu, kontaktujte nás podľa inštrukcií uvedených na úvodnej stránke.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
rada by som Vás poprosila o radu, sme 35 rokov manželmi, manželstvo je hrozné, podmienené ním - manželom, neustále hádky, ponižovanie, najprv len z jeho strany a v súčasnosti už obojstranne. Manžel 2x podal žiadosť o rozvod, potom požiadal o zrušenie, už je na dôchodku a kolotoč začal opäť, on si už žiadosť podať nechce, ja áno. Urobil všetko preto, aby ma deti znenávideli (počas trvania manželstva sa narodili 3 deti, dnes už dospelé), ON je ten úžasný otecko, ktorý robí dospelým deťom raňajky do postele, ja zlá matka. Nemôžem vídať svojho 7 mesačného vnuka .
Počas trvania manželstva som 3vx dedila, moje dedičstvo sa použilo na odkúpenie a rekonštrukciu bytu, na všetko, čo bolo potrebné, nešetrila som, bola som veľmi neopatrná a naivná, nakoľko som ostala bez prostriedkov.
Pri odchode do dôchodku manželovi vyplatili 2. A 3. Pilier a následne odchodné do dôchodku - nemalú sumu, všetko si skryl, niekde uložil, prepísal na syna, alebo neviem?, neinformoval ma o tom. Prosím, ma právo takto konať? Je to nejako riešiteľné a dokázateľne po rozvode pri vysporiadaní BSM? Budem schopná mu to dokázať a žiadať časť, na ktorú mám právo i ja?

Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.04.2021)

Dobrý deň,
vo vami uvedenej otázke vyslovujete obavy čo v prípade rozvodu a vyplatenia prostriedkov z II. a III. piliera vášmu manželovi, ako aj o vami vložené fin. prostriedky, ktoré ste nadobudli dedením.

V tomto prípade platí ust. § 150  Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

K tomuto ustanoveniu treba uviesť, že pokiaľ úspory z II. a III. dôchodkového piliera boli manželovi vyplatené, tieto patria do BSM. V otázke uvádzate, že počas trvania manželstva ste 3 x dedili a majetok nadobudnutý dedením ste zrejme predali a fin. prostriedky použili počas manželstva na rekonštrukcie bytu a pod.  Uvádzame, že majetok nadobudnutý dedením patrí resp. patril výlučne vám. Z uvedeného zák. ustanovenia § 150 Obč. zákonníka vyplýva, že ak ste vložili fin. prostriedky nadobudnuté dedením na spoločný majetok patriaci do BSM, potom pri vyporiadaní BSM po rozvode môžete žiadať, aby tieto fin. prostriedky vám boli vrátené. Podstatné v tomto smere je to, aby ste vedeli preukázať dedenie a následný predaj majetku nadobudnutého dedením resp. vklad fin. prostriedkov na zhodnotenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak boli z dedičstva nakúpené hnuteľné veci a na ich kúpu ani čiastočne neboli použité fin. prostriedky patriace do BSM, táto hnuteľná vec je výlučne vo vašom vlastníctve a nepatrí do BSM.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta minimálne na vyporiadanie BSM po rozvode, prípadne aj na podanie návrhu na rozvod.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
Ako prebieha rozvod keď mame spolu jedno dieťa ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
v prípade, že z manželstva pochádza maloleté dieťa, je s konaním o rozvod manželstva zo zákona spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Väčšina dokazovania sa sústredí práve na túto časť súdneho konania, nakoľko vo vzťahu k rozvodu manželstva sú väčšinou jediným dôkazom výsluch účastníkov konania. Na to, aby vedel súd zistiť skutočný stav veci vo vzťahu k úprave výkonu rodičovských práv a povinností je však potrebné vykonať rozsiahlejšie dokazovanie (zistiť aký má dieťa vzťah k obom rodičom, či sú obaja rodičia schopní riadne plniť svoje rodičovské povinnosti...).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
prosím Vás ak by som chcel právne zastupovanie pri rozvode je nejaká možnosť bezplatného zastupovania?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.12.2020)

Dobrý deň,

 

bezplatné právne služby ponúka v určitých prípadoch Centrum právnej pomoci, prípadne je na individuálnom rozhodnutí toho ktorého advokáta, či prevezme nejaký prípad pro bono (bez nároku na odmenu).

 

Pri rozvode treba ale počítať aj so súdnym poplatkom, ktorý je 66 €. Zákon o súdnych poplatkoch v určitých prípadoch pripúšťa aj oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok, prípadne prizná aspoň čiastočné oslobodenie od povinnosti zaplatenia poplatku.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sa ideme rozvádzať, máme spoločného syna a byt v podielovom spoluvlastníctve.
Moja otázka je, môže ma budúci bývalý manžel nejakým spôsobom vyhodiť z toho bytu, keď polovica bytu je písaná na mňa. Ten byt sme nadobudli po jeho babke, ktorá mala 3 synov. Vyplatili sme len dvoch, keďže jeden je jeho otec. Má na ten byt väčší nárok ako ja ?
Syn po rozvode bude pridelený mne, keďže manžel kvôli práci nemôže zabezpečovať striedavú starostlivosť.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.07.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že sa budete rozvádzať a byt je v podielovom spoluvlastníctve.

Do rozvodu a ani po rozvode nie ste povinná sa z bytu vysťahovať Vy a ani Váš syn, manžel Vás z bytu nemôže vysťahovať ani na vlastné náklady. Nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva nedochádza k zmene vlastníckeho práva k bytu.

Ak sa následne s už bývalým manželom nedohodnete na vyporiadaní bytu, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Následne ak by napr. súd rozhodol, že vlastníkom bytu bude Váš bývalý manžel, ktorý bude musieť Vás vyplatiť v lehote uvedenej v rozsudku (obvykle max. do 3 - 6 mesiacov aj v závislosti od výšky vyplácanej sumy). Následne ak by ste byt nevypratali dobrovoľne, potom už bývalý manžel bude musieť podať návrh na súd na vypratanie a prípadne exekučné konanie.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať žijem na Slovensku ale vydávala som sa v Nemecku, chcem požiadať o rozvod ale na Slovensku je to možné? Mame spolu 3 deti všetci majú trvalý pobyt v Nemecku. Aká je šanca, že nás rozvedú na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
ak majú deti pobyt v Nemecku, potom o nich môže konať len nemecký súd, pretože slovenský súd na to nemá právomoc. Teoreticky by slovenský súd mohol konať o rozvode, ak by ste obaja boli Slováci, alebo ak ste Vy Slovenka, tak by ste museli žiť v SR aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod. Ak by mal slovenský súd konať o deťoch, museli by tu mať obvyklý pobyt a nesmelo by sa jednať o únos.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom mame dlhšiu dobu problémy s jeho strany.

Mame dve deti neplnoleté. Chcem podať o rozvod on nechce. Prečo? Pretože chodí dlhšiu dobu až nad ranom domov potom sú tam sms aj volania s cudzou ženou.

Občas, keď si vypil mňa obviňoval, že to došlo až tak do extrémov, že som mala po tele samé podliatiny. Všimla si to aj kolegyňa nechtiac pri menení trička, opýtala sa ma to ale neskôr, tak som sa jej vyrozprávala. On tvrdí, že to tak nieje, keď sa k tomu vraciam. Nezvládam to s ním ani jeho výkriky obviňovačky.

A už nechcem s ním žiť.

On mňa obviňuje a sám to robí. Čo, neviem. Ale ako sa správa nadáva kričí po deťoch. Nechce sa rozprávať o tom a ja už nevládzem. Chcem len vedieť, či mi pomôžete s rozvodom a rozvodovými papiermi. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,

áno, pomôžeme Vám so žiadosťou o rozvod a rozvodovými papiermi. Napíšte mi mail. Vysvetlím Vám tiež celý postup rozvodu a čo Vás čaká.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň,
s manželom sme spolu 36 rokov, žiaľ, teraz sa chceme rozviesť, nemáme sa už radi, nevieme spolu komunikovať, vzájomne sa napádame, urážame, už to nezvládam aj kvôli podlomenému zdraviu. Deti sú dospelé, žijú si svoj život. S manželom vlastníme rodinný dom, chcem prepísať svoju časť na deti. Potrebujem pomôcť s rozvodovými papiermi.
Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.06.2020)

Dobrý deň,

pokiaľ sú vaše deti už dospelé, súd o nich nebude rozhodovať a zameria sa iba na príčiny rozvratu manželstva. Ak obaja s rozvodom súhlasíte, pripravíme Vám rozvodové papiere tak, aby to trvalo čo najkratšie a boli ste rýchlo rozvedení.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela som sa informovať aký má byť dlhý akutný popis (myslím to prečo sa idem rozvádzať), keď sa idem rozvádzať v návrhu na rozvod. A chcela som sa ešte opýtať ako je to z výživným na dieťa, keď, že manžel nikde nepracuje? A dá sa aj zmeniť priezvisko dieťaťa po rozvode ?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
otázkam rozvodu sa v našej poradni venujeme často.
Podľa ust. § 22 a nasl. zákona o rodine platí :
"§ 22
K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.
§ 23
(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.
(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.
(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19."
§ 24
(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného."

V návrhu na rozvod sa zamerajte na tieto oblasti: spoločný život, spoločné hospodárenie, nehospodárne nakladanie s majetkom,vyhýbanie sa práci, branie pôžičiek bez súhlasu druhého manžela len pre vlastné potreby, názory, spoločné hobby; toto všetko by malo byť negatívne. Rozvod dokážete urýchliť viacerými vecami. K tomu si preštudujte našu stránku (na úvodnej stránke našej advokátskej kancelárie zadajte do vyhľadávacieho poľa "rýchly rozvod" alebo návrh na rozvod.

Prípadne nám môžete zaslať Vami vypracovaný návrh na rozvod na spripomienkovanie, ktorý upravíme ta, aby bol súdom bez problémov akceptovaný. Táto služba je už spoplatnená.

V návrhu na rozvode žiadajte určiť výživné určiť výživné na maloletého. Podľa ust. § 62 ods. 3 zákona o rodine platí, že "každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

Nezamestnanosť rodiča nie je dôvodom, aby bol oslobodený od platenia výživného.

Pokiaľ ide o zmenu Vášho priezviska, platí ust. § 27 Zákona o rodine :

"(1)Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko."

K zmene priezviska maloletých detí na Vaše priezvisko, ktoré si po rozvode zmeníte na priezvisko pred uzatvorením manželstva budete potrebovať súhlas otca detí.

V prípade, že by ste sa znova vydali, potom následne rovnako na zmenu priezviska detí na Vaše nové priezvisko budete potrebovať súhlas otca detí. Ak k dohode o zmene priezviska maloletých detí nedôjde, bude musieť podať žalobu na súd.

V prípade potreby kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať čo budem potrebovať, keď sa chcem rozviesť.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
záleží, či ide o bezdetné manželstvo, alebo máte maloleté deti. Ak ide o bezdetné manželstvo, základom je návrh na rozvod, kde treba opísať manželstvo, jeho fungovanie, následne rozvrat a dôvody rozvodu. Priložiť je potrebné sobášny list, prípadne potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Ak máte deti, je potrebné uviesť aj to, komu chcete, aby boli zverené, aké výživné sa požaduje, ako sa upravuje styk. Ďalej ako dôkaz je nevyhnutné priložiť potvrdenie o príjme, prehľad výdavkov a pod. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Sobáš sme mali v Košiciach, ja mám trvalý pobyt v UK a manželka v Nemecku, kde mám podať o rozvod?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.06.2020)

Dobrý deň,
ak ste obaja Slováci, môžete podať návrh na rozvod aj v SR. Inak by ste sa museli návrh podať na súd v obvode ktorého ste mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z Vás stále býva, alebo na súd v obvode ktorého má odporca obvyklý pobyt, alebo má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“. Toto rieši, súd ktorého štátu má právomoc konať. Keď tento štát (súd) stanovíte, potom musíte postupovať podľa ich procesných predpisov, aby ste stanovili presný miestny súd. Ak ide o Nemecko, alebo VB, potom odporúčam to konzultovať s tamojším advokátom.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, som rozhodnutá podať návrh na rozvod 5 ročného manželstva, z ktorého pochádzajú 2 dievčatá (4, 5 a 2 r). Manžel to odmieta, ako aj komunikáciu, iba poznamenal, že jediné na čo pristúpi je striedavá starostlivosť, aby nemusel platiť na deti, lebo vraj nemá na to peniaze. Pritom okrem spoločného domu je vlastník 2 izbového bytu, ktorý prenajíma. Disponuje všetkými peniazmi, spoločný úver aj peniaze z prenájmu sú na jeho účte a mne nedáva žiadne peniaze. Žijem len z rodičovského príspevku. Zatiaľ sme v spoločnej domácnosti lebo svoj byt som predala a investovala do spoločného domu. Od 02/2019 do 04/2020 bol na PN a vybavoval invalidný dôchodok, ktorý mu bol priznaný vo výške 70% z príjmu. Od 05/2020 nastúpil do práce. Moja otázka znie, z akého príjmu by sa vyráatal výška výživného na deti, ta pred PN kde ešte nie je zarátaný invalidný dôchodok alebo už zvýšená čiastka? Je možné, aby mi boli prisúdené obe, keď som bez príjmu? Alebo ma manžel vyživovaciu povinnosť aj na mňa po rozvode? Manžel ma agresívne sklony, je manipulátor, neustále sa vyhráža a nahráva si všetky hádky a potom nám ich pustá, aby vraj deti poznali pravdu. Už bola raz u nás polícia lebo mi vzal telefón a kľúče od domu ale nemáme záznam. Preto deti chcem výlučne do svojej opateri, lebo je nevyspytateľný a mám strach, lenže som ešte rok na rodičovskej dovolenke a bez príjmu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
pre súd je rozhodujúci stav veci v čase vydania rozhodnutia. Tzn. že aký príjem dosahuje manžel v čase, kedy súd bude rozhodovať o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Súd podľa judikatúry má prihliadať aj na jeho predchádzajúci príjem a zistiť, či sa úmyselne nevzdal svojho príjmu, práve z dôvodu, aby nemusel platiť alebo platil nižšie výživné. Súd totiž skúma aj potencionalitu príjmu.

Za určitých okolností, ak z objektívnych dôvodov nie ste schopná si zabezpečiť príjem, je manžel po rozvode povinný prispievať na nevyhnutnú výživu bývalej manželke.

Ak chcete deti do svojej osobnej starostlivosti, súd bude skúmať akým spôsobom bude postarané o potreby detí, a to nielen z osobnej stránky, ale aj z finančnej (súd bude napríklad zisťovať, či po ukončení rodičovskej dovolenky nastupujete späť do svojho zamestnania). Ak sa v konaní preukáže nevyspytateľné a agresívne správanie otca detí, ktoré môže deti ohroziť, je malá pravdepodobnosť, že by súd zveril deti do striedavej osobnej starostlivosti.

Pre ďalší postup Vám odporúčame osobnú konzultáciu u advokáta vo Vašom okolí, aby ste mohli spoločne po podrobnej znalosti prípadu posúdiť najvhodnejší spôsob ďalšieho postupu vo veci.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň prajem, prosím Vás existuje niečo také ako spoločný návrh na rozvod manželstva, aby sme sa vyhli pojednávaniu atď a rozviedli nás bez prítomnosti, len na základe návrhu a oboch súhlasov? S manželkou spolu nebývame viac ako pol roka, deti nemáme a s rozvodom obaja súhlasíme. Tiež sa chcem opýtať na žiadosť o rozvod a cenu. Vďaka.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 18.05.2020)

Dobrý deň,

spoločný návrh na rozvod manželstva nie je možné podať (podľa súčasnej právnej úpravy). Žiadosť o rozvod manželstva podáva jeden z manželov, druhý sa vyjadruje.

Pre urýchlenie celého konania je však možné, aby 1-2 dní po podaní návrhu k spisovej značke konania podal druhý manžel svoje vyjadrenie, v ktorom vysloví súhlas s rozvodom manželstva.

Následne súd nariadi pojednávanie. Pojednávanie je nutné nariadiť, pretože to civilný sporový poriadok ustanovuje, ale môžete sa dať zastúpiť advokátom, ak nechcete prísť, advokát Vás zastúpi. 

Dôležité je mať správne vypracovanú žiadosť o rozvod. Cena žiadosti o rozvod závisí od toho, či majú manželia deti. Môže to stáť okolo 100 eur vo Vašom prípade.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako napísať rozvodové papiere a kde podať žiadosť o rozvod, keď trvalý pobyt mame v Chorvátskom Grobe. Aké doklady treba nachystať na email, alebo osobne? Je možné žiadosť o rozvod poslať online? Vopred ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.05.2020)

Dobrý deň,

pri rozvodom konaní sa miestna príslušnosť okresného súdu určuje podľa reálneho bydliska účastníkov konania a nie podľa ich trvalého pobytu.

Preto nie je pre rozvodové konanie dôležité kde máte nahlásené trvalé pobyty, ale kde máte bydlisko.

Ak reálne aj bývate v Chorvátskom Grobe, resp. tam býva ešte jeden z manželov, pričom ide o adresu posledného spoločného bydliska manželov, miestne príslušným súdom bude Okresný súd Bratislava III. 

Čo sa dokladov týka, základným dokladom v rozvodom konaní je sobášny list. Ak máte aj maloleté deti, tak bude potrebné predložiť aj ich rodné listy.

 

V súvislosti s maloletými deťmi sa predkladá aj potvrdenie o príjme a tabuľka nákladov na deti, aby súd vedel určiť výšku výživného.

 

Rozvodové papiere môžete poslať online. Je potrebné podpísať návrh elektronicky (cez občiansky preukaz) cez stránku www.slovensko.sk, kde viete cez tzv. všeobecnú agendu podávať žiadosť na súd).

 

Tlačivo (vzor) žiadosti o rozvod tam ale nenájdete. Podáva sa to tak, že si návrh vypracujete alebo si ho necháte vypracovať advokátom a potom ho pripojíte ako prílohu. Samozrejme všetky dokumenty aj návrh a formulár musia byť podpísané elektronickým podpisom (občianskym preukazom).

 

V prípade, ak by ste chceli pomôcť s vypracovaním návrhu alebo aj s jeho podaním, pomôžeme Vám s tým.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rýchlo rozviesť, rozvádzali ste moju kamarátku pred vyše rokom. Nemyslela som si, že sa mi to stane aj mne, ale život to zariadil inak. Je možné sa dohodnúť sa dohodnúť na osobnej konzultácii čo najskôr? Čo si mám priniesť so sebou a môžete ma zastupovať v celom konaní? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.05.2020)

Dobrý deň, ak si chcete dohodnúť s nami stretnutie, môžete tak urobiť cez našu stránku ficek.sk.

Stretnutie by sa konalo v našej kancelárii. Vyberiete si termín, ktorý Vám vyhovuje. Na stretnutie s advokátom si doneste si sobášny list, rodné listy detí a súpis výdavkov na deti (ak máte deti). Pokiaľ ide o zastupovanie v rozvode, pomôžeme Vám.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, s manželkou sme dohodnutí na rozvode, máme záujem o žiadosť o rozvod bezdetného manželstva. Môžete nám pomôcť? Čítal som na Vašej stránke, že sa dá rozviesť rýchlo aj bez osobnej prítomnosti manželov. To by bolo najlepšie, pretože ja nebývam v SR. Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.04.2020)

Dobrý deň, pokiaľ ste s manželkou dohodnutí na rozvode, môžeme Vám spracovať žiadosť o rozvod bezdetného manželstva. Bezdetné manželstvo súd rozvedie rýchlejšie. 

Pokiaľ nežijete na Slovensku a chceli by ste rozvod bez svojej prítomnosti, budete potrebovať zastupovanie na súde. Advokát Vás na súde zastúpi. Môžeme Vám pomôcť aj so zastupovaním manželky. Pretože, ak by manželka mala adresu na doručovanie v cudzine, tak by to mohlo predĺžiť rozvod. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Zdravím Vás, čítal som si na vašej stránke o rozvode manželstva. Postup chápem. Chcel by som vedieť, o koľko sa predĺži rozvod, keď ani neviem, kde manželka teraz býva. Nemáme deti a nerozprávame sa. Jej rodičia s ňou nekomunikujú a povedali mi, že nevedia kde je. Aký je pri rozvode manželstva postup v takomto prípade? ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.04.2020)

Dobrý deň, postup rozvodu manželstva v tomto prípade by bol taký, že do návrhu napíšete poslednú známu adresu, ktorú máte.

Súd sa bude pokúšať doručovať žiadosť o rozvod na túto adresu.

Ak ju nedoručí, zistí adresu cez centrálny register obyvateľov a pošle tam adresu Vašu žiadosť o rozvod. Postup je vždy rovnaký. 

Ak by sa nepodarilo doručiť zásielku ani tam a nemá vedomosť o tom, kde sa zdržiava, tak jej súd ustanoví opatrovníka. V tom prípade rátajte s tým, že celková dĺžka rozvodu môže byť približne 9-12 mesiacov.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, s manželkou sme zobratí už skoro 4 roky, z manželstva máme dve dcéry (2 roky, 3 mesiace), ale už dlhšiu dobu to medzi nami škrípe a často sa hádame, a preto zvažujem až to nezanechá traumu na deťoch, že sa rozvediem a pôjdeme každý svojou cestou. Môj príjem je od 800 do 1000 e a výdavky mám 135 e pôžičku, 120 výživné a 350 e nájom. Koľko mi musí ostať na žitie po odrátaní nového výživného na ďalšie dve maloleté deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, žiadny zákon, ani Zákon o rodine neupravuje, koľko musí zostať povinnému rodičovi "na žitie" po zaplatení všetkých súm výživného a ďalších nákladov. Výživné sa v každom prípade určuje individuálne na základe odôvodnených potrieb maloletých detí a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Ak je detí viac, vyživovacia schopnosť povinného rodiča sa delí medzi tieto deti a odôvodňuje určenie nižšieho výživného. Rovnako je potrebné uviesť, že výživné má absolútnu prednosť pred všetkými ostatnými výdavkami povinného rodiča, a preto súd nemusí zohľadňovať tie náklady, ktoré nie sú nevyhnutné (napríklad pôžička na auto...).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, prajem, čo mám v dnešnej dobe robiť, keď sa chcem rozviesť? Je to môžme ale naozaj mám čakať až kým táto pandémia skončí?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň prajem,

nemusíte čakať kým pandémia skončí, návrh na rozvod môžete spísať a podať na súd aj teraz. Je však potrebné dobre návrh odôvodniť, priložiť všetky nevyhnutné doklady a podať ho na správny súd, aby mohol prebehnúť čo najrýchlešie.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať pred niekoľkými rokmi mi manžel darovacou zmluvou daroval polovicu domu, ktorý sme postavili pred uzavretím manželstva a dom bol napísaný na jeho mene. Pri každej hádke sa mi vyhráža, že mi dom vezme naspäť. Chcem sa spýtať v prípade rozvodu by mi ho mohol vziať spať ? Vyhráža sa, že on si dôvod nájde. Okrem hádok nič iné sa nedeje. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.03.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že manžel Vám daroval 1/2 RD, ktorý bol v jeho výlučnom vlastníctve.
Uvádzame, že ak by došlo k rozvodu, predmetný RD keďže je v podielovom spoluvlastníctve, nie v BSM, potom nebude ani predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Možnosťou v prípade rozvodu ak sa nedohodnete ohľadom RD, je spísanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Manžel by sa teoreticky mohol domáhať vrátenia daru podľa ust. § 630 Obč. zákonníka :
"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Otázkam vrátenia daru pre porušenie dobrých mravov sa venujeme v mnohých odpovediach, ktoré budú pre Vás určite pomôckou. 

Citujeme z rozsudku NS SR z 01.09.2004, sp. zn. : sp. zn. 3 Cdo 137/2003 :
" Výklad pojmu dobrých mravov  v zákone uvedený nie je,  súdy vychádzajú z  toho, že za dobré mravy treba považovať súhrn spoločenských, kultúrnych, a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, sú rešpektované rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu noriem základných. Ide teda o súhrn etických, všeobecne zachovávaných a uznávaných zásad, ktorých dodržiavanie je veľakrát zabezpečované aj právnymi normami tak, aby každé konanie bolo v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej spoločnosti. Dobré mravy sú totiž meradlom hodnotenia konkrétnej situácie, zodpovedajúcej všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými zásadami morálky demokratickej spoločnosti. Úvaha súdu o tom, či výkon práv a povinností je v rozpore s dobrými mravmi, musí byť podložená konkrétnymi zisteniami v konaní.“  


Samotné šriepky nie sú dôvodom na vrátenie daru.
V prípade problémov nás kontaktujte.
 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať, či je možný rýchly rozvod v našom prípade a ako postupovať. S manželom sme sa dohodli na rozvode, máme spolu dve deti obidve sú už dospelé, ale jedno ešte študuje strednú školu a to druhé je na vysokej škole. O spoločnom majetku sa dohodnúť vieme a aj na deťoch, ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň. Ak máte záujem ukončiť manželstvo obaja, pričom Vaše deti sú už dospelé (plnoleté), tak je reálne, že rozvod manželstva prebehne pomerne rýchlo a bez komplikácií. Vo vzťahu k dospelým deťom sa už neupravuje výkon rodičovských práv a povinností. Najväčšou prekážkou je spravidla to, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť, resp. ak s návrhom na rozvod druhý manžel nesúhlasí.

Spoločný majetok sa v rozvodovom konaní nerieši.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, pán advokát.
Chcem sa opýtať aké sú šance na rýchly rozvod, ak s manželkou mame neplnoleté dieťa. Manželka s rozvodom súhlasí. Dôvodom sú moje dlhodobé nezhody so svokrou. S manželkou spolu nežijeme 8 mesiacov. Mame odlišné názory, nerozumieme si. Obaja chceme predísť nejakým naťahovačkám, špineniu, predvolávaniu atď. Poraďte mi prosím Vás.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.07.2019)

Dobrý deň, 

V zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine môžete podať návrh na rozvod manželstva. V takomto prípade bude však konanie o rozvod manželstva obligatórne spojené aj s konaním o úpravu rodičovských práv a povinností voči maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Kedže máte maloleté dieťa, súd bude rozhodovať najmä o otázke zverenia dieťaťa do starostlivosti a výšky výživného voči maloletému. V konaniach, ktoré sa týkajú maloletého súd vždy rozhoduje v súlade so záujmom maloletého.

Skutočnosť, že druhý manžel súhlasí s rozvodom manželstva len urýchli celého konanie. Najvhodnejším spôsobom, ako urýchliť rozvod manželstva je, že po vypracovaní návrhu na rozvod manželstva spravujete aj vyjadrenie manželky k rozvodu manželstva, kde výslovne vyjadrí svoj súhlas s rozvodom. Ak sa viete dohodnúť aj na úprave k mal. dieťaťu, môžete spísať rodičovskú dohodu a tú dať schváliť v konaní na súde. Takto sa to celé urýchli.

Dôležitým je, aby návrh na rozvod manželstva bol podaný na príslušný súd. Tým je spravidla súd, v obvode ktorého mali manželia svoje posledné trvalé bydlisko. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako treba postupovať pri rozvode a s rozvodovými papiermi. Ide o rodičov. Mama od nás odišla pred 12 rokmi a nechala tri deti otcovi. Všetky sme už plnoleté. S mamou sa nedá žiadno spojiť a v podstate odkedy odišla sme ju nevideli a nie sme s ňou v kontakte.

Nevieme ani kde presne žije, vieme len, že v zahraničí.

Kam treba ísť a čo všetko treba vybaviť? Bude sa to dať vybaviť aj bez nej?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.04.2019)

Dobrý deň,

návrh môže podať Váš otec, pričom ho môže podať v obvode súdu, kde mali posledné spoločné bydlisko.

Manželstvo by mohol rozviesť aj slovenský súd. Bolo by vhodné zistiť adresu Vašej matky, nakoľko v návrhu je potrebné označiť účastníka konania.

Súd by mohol manželstvo rozviesť aj bez jej prítomnosti, pretože podmienky rozvratu skúma súd a ak zistí, že manželstvo si neplní účel a je rozvrátené, potom ho rozvedie.

Ak však matka bude robiť obštrukcie, nepôjde o rýchly rozvod a konanie sa môže predĺžiť. 

Napíšte mi mail a pomôžeme vám so žiadosťou o rozvod.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Z manželom nežijeme 9 rokou. Spoločné vlastníctvo bolo rozdelené pred 3 rokmi. Mame 3 deti sú už dospelé. Nežijeme na Sk 15 rokou. Otázka ako mám postupovať, keď chcem rozvod?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.10.2018)

Dobrý deň, 

ak by ste chceli, aby mohli o rozvode vášho manželstva rozhodovať súdy SR, riešením by bolo, ak by ste na území SR skutočne žili minimálne 6 mesiacov aspoň jeden z manželov.

Po uplynutí tejto lehoty bude založená právomoc slovenských súdov, ktoré budú môcť o rozvode vášho manželstva podľa slovenskej právnej úpravy.

Keďže nepíšete v ktorom štáte žijete, bližšie informácie ohľadom rozvodového konania nájdete na stránke tu : https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-sk.do.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, pán Ficek. Pozeral som ohľadne možnosti rozvodu, keďže nijako neviem nájsť spoločnú reč so svojou manželkou. Čítal som o nejakej možnosti rýchleho rozvodu. Chcem sa vyhnúť akémukoľvek napádaniu, či emóciám, či spineniu, a pod.. Preto Vás prosím o nejakú formuláciu ako a čo napísať, formulovať, aby nás súd rozviedol, pokiaľ bude s tým druhá strana súhlasiť a takto to pripraviť formulované súdu. Manželka mi tvrdí, že sa chce rozviesť. A ja sa chcem tiež rozviesť! Ďakujem mockrat. Juraj.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, dá sa to, ak obaja súhlasíte. Ak nemáte deti, dalo by sa to aj bez vašej účasti na súde. Nejde ani tak o formuláciu (aj keď aj tá je tiež dôležitá) ale hlavne o postup. Najskôr sa dohodnite s manželkou, či naozaj súhlasí a ak áno, tak vám s tým vieme pomôcť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, p. Ficek, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, či je možné urýchliť rozvodové konanie, ak mame s manželom už podanú žiadosť o rozvod? Žiadosť bola podaná v polovici júla 2018, manžel poslal 14. 8. 2018 súhlas s návrhom na rozvod (ja som bola navrhovateľka), a doteraz sme nedostali zo súdu vyrozumenie s určením termínu rozvodového konania. Rozvod však potrebujeme veľmi urgentne urýchliť - viete nám prosím poradiť, či existuje nejaká možnosť urýchlenia konania? Môžeme poslať opätovne obaja na súd (pridelenej sudkyni) súhlasne vyjadrenie s rozvodom spolu so žiadosťou o urýchlene konanie? Deti nemáme. Ďakujem za pomoc aj skorú odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.09.2018)

Dobrý deň, ak ste už obaja zaslali na súd vyjadrenie a zároveň súhlasili s rozvodom manželstva, ďalším procesným úkonom súdu bude nariadenie termínu pojednávania, na ktorom rozhodne. V prvom rade Vám odporúčame zavolať na infocentrum súdu, nadiktovať im Vašu spisovú značku konania a zistiť, či sa spis nachádza u sudcu alebo je u niektorého súdneho úradníka. Rovnako sa pracovníčky infocentra spýtajte, či neeviduje v súdnom systéme nariadený termín pojednávania. Ak nezistíte žiadne pozitívne správy od pracovníčky infocentra, odporúčame Vám podať na súd (hoci aj spoločnú) žiadosť o nariadenie termínu pojednávania. V žiadosti uveďte dôvod naliehavosť Vášho prípadu a nutnosť, aby súd čo najskôr vo veci nariadil pojednávanie.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať pri návrhu žiadosti o rozvod? Mame z manželom dve maloleté deti predpokladám, že manžel sa dať rozviesť nebude len tak chcieť. Ale ja už tomto manželstve nechcem zostať. Mame odlišné názory, nekomunikujeme spolu, manžel býva agresívny. Chcela by som sa čo najrýchlejšie rozviesť, bude to pre nás všetkých to najlepšie. Pomôžete mi s rozvodovými papiermi? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

áno, s rozvodovými papiermi Vám pomôžeme.

pokiaľ sa manžel nebude chcieť rozviesť, rozvodové konanie sa môže predĺžiť. Bude záležať na prístupe oboch strán, teda Vašom, aj Vášho manžela, ako rýchlo budete reagovať na výzvy súdu, ako rýchlo predložíte súdu doklady, ktoré si vyžiada, ale samozrejme to bude záležať aj na tom, ktorý sudca vec dostane a ako bude vyťažený.

V žiadosti o rozvod je potrebné opísať Váš doterajší spoločný život a vzťah s manželom, vzťah k deťom, opísať kedy nastala zmena vo vzťahu a pod. Súd manželstvo rozvedie iba ak je hlboko a trvalo rozvrátené a nie je nádej na jeho obnovu. V tomto duchu by mal byť napísaný aj návrh.

Rozvodové papiere Vám môžeme pripraviť aj na diaľku.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak sme sa s manželom dohodli na rozvode môžeme spoločne podať aj návrh na rozvod? T.j. aj s odôvodnením obidvoch, dohodnutí sme aj na starostlivosti o maloleté spoločné dieťa. Podeliť sa vieme aj s financiami za podanie návrhu a právne rady, t.j. chceli by sme, aby nás zastupoval jeden právnik. Poprípade môžeme do návrhu dať aj dohodu o vysporiadaní majetku?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň. Návrh na rozvod môže podať vždy len jeden z manželov. Druhému bude návrh na rozvod zaslaný cestou súdu s tým, že bude mať možnosť k návrhu sa vyjadriť. Ak sú manželia na rozvode dohodnutí, vyjadrenie k návrhu na rozvod bude v podstate vyjadrením súhlasu s podaným návrhom. Vec je možné urýchliť tak, že návrh na rozvod podá jeden z manželov osobne a následne druhý z manželov podá k spisovej značke, ktorá bude konaniu o rozvod manželstva pridelená príslušným súdom, svoje vyjadrenie (nemusí sa tak čakať, kým mu súd pošle návrh na rozvod ).

Pokiaľ ide o maloleté dieťa, rodičia môžu uzavrieť rodičovskú dohodu ohľadom výkonu ich rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Táto dohoda by mala byť predložená súdu na schválenie, nakoľko v zmysle zákona o rodine podlieha takáto dohoda schváleniu súdom. V rodičovskej dohode sa upraví najmä starostlivosť o dieťa, výživné a styk s dieťaťom.

Z hľadiska zastupovania nie je možné, aby jeden právnik - advokát zastupoval v tom istom konaní o rozvod manželstva oboch manželov, a to aj vtedy, ak sú na rozvode dohodnutí.

Pokiaľ ide o majetkové vyporiadanie, toto sa v rámci rozvodového konania nerieši. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov totiž zaniká až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Inak povedané, majetkové vzťahy si musia manželia vyriešiť až po rozvode manželstva.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, manželka známeho podala návrh na rozvod manželstva a do stanovenia termínu rozvodu sú dve maloleté deti dané do starostlivosti matke. Otec má do rozvodu určené dni, kedy sú deti uňho. Cez leto sa chystá manželka spolu s maloletými deťmi na dovolenku mimo SR, preto by som prosila o info, či je potrebný súhlas otca s vycestovaním deti do zahraničia. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň, podľa zákona o rodine je potrebný súhlas druhého rodiča s vycestovaním detí do zahraničia iba v tom prípade, ak ide o dlhodobé alebo trvalé presťahovanie do cudziny (§ 35 Zákona o rodine). V prípade krátkodobých dovoleniek nie je potrebný súhlas druhého rodiča k vycestovaniu detí na dovolenku mimo SR. To však neznamená, že o tom nemusíte druhého rodiča informovať. Druhý rodič má totiž právo byť informovaný pravidelne aj o tom, kde sa nachádzajú vaše spoločné deti.  Rovnako treba vziať do úvahy i to, že ak v čase dovolenky mal mať otec styk s deťmi, budete mu musieť tento čas nahradiť a umožniť mu stretnutie s deťmi v náhradnom termíne. Na záver je teda možné zhrnúť, že súhlas druhého rodiča na dovolenku mimo SR nepotrebujete, ale je potrebné ho o tom informovať.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa rozviesť. S manželom mame 2 deti a už rok nežijeme spolu. Poslednú dobu sa už ani nezaujíma o deti. Čo mi všetko treba na podanie rozvodu? Chcela by som čo najrýchlejšiu možnosť.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.07.2018)

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás odkázať na nasledujúci odkaz https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357, kde sme uvedenú problematiku riešili. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Potrebujem sa rozviesť.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

o rozvode manželstva rozhoduje výlučne súd na základe návrhu jedného z manželov. Podľa § 22 a 23 Zákona o rodine 

§ 22

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

§ 23

(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Návrh na sa podáva na súd podľa nasledovných pravidiel (§ 92 CMP):

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

V návrhu je potrebné opísať najmä to, kedy manželstvo vzniklo, aký bol jeho priebeh, kedy došlo k zlomu ohľadom vzťahov a spolužitia, zdôrazniť to, že manželstvo neplní svoj účel a nie je nádej na obnovu.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, dna 29. 05.2018 Som zrušila žiadosť o rozvod, pretože som bola pod nátlakom rodičov. Ale chcela by som to obnoviť, mám počkať mesiac, aby som mohla žiadosť na rozvod zas podať. Mame 3 deti, ktoré boli počaté pred manželstvom. Bývalý mi ich dáva na starosť, keď, že sa o nich starám ja. Výživné od neho nechcem od neho. Môžte mi poradiť prosím Vás. Ďakujem.

 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň, akonáhle bude právoplatne zastavené predchádzajúce súdne konanie, môžete podať návrh na rozvod manželstva opäť. To, či je konanie o rozvod právoplatne zastavené zistíte tak, že zavoláte na súd, nadiktuje spisovú značku konania a spýtate sa na právoplatnosť rozhodnutia.

Keď Vám povedia, že rozhodnutie je právoplatne, podajte opätovne ten istý návrh.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, z manželkou sme nadobudli nehnuteľnosť ešte pred svadbou. Úver je na ňu byt je na ňu všetko. Nemám ani trvalý pobyt. Chce sa rozviesť, ma právo ma vyhodiť z bytu, keď prispievam na úver a nájomné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.05.2018)

Dobrý deň, ak ste manželia, tak si do jej nehnuteľnosti môžete nechať zapísať svoj trvalý pobyt. Nebudete k tomu potrebovať ani jej súhlas. Pokiaľ tam budete mať pobyt potom po rozvode jej vám ona budem musieť nájsť náhradné bývanie, ak nebudete mať vlastné bývanie. Inak vás nemôže vyhodiť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, prajem, veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď, veľmi mi pomohla. Ešte by som sa chcel spýtať, či by sa dalo aj osobne stretnúť niekde v Trnave alebo priamo v kancelárii a prekonzultovať ďalšie otázky ohľadne rozvodu a postupu. Veľmi pekne ďakujem za ochotu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.12.2017)

Dobrý deň, samozrejme je možné si dohodnúť termín stretnutia v našej kancelárii v Bratislave alebo v Nitre. Termín stretnutia si môžete dohodnúť tu.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako by som mal postupovať ak sa chcem čo najskôr rozviesť. S manželkou sme sa presťahovali od mojich rodičov do prenájmu iba nedávno. Spoločný majetok nemáme žiadny spolu nadobudnutý a deti spolu nemáme. S manželkou mame rozdielne názory už dlhodobo a začali sme sa hádať. Nás vzťah postupne chladne a komunikujeme spolu len málo a dá sa povedať, že už ako manželia nežijeme dlhšie. Obom nám hádky ubližujú a spoločný názor na dané veci a zase sa mať radi vidím nereálne. Prosím Vás o radu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.12.2017)

Dobrý deň,

 

účinnosťou Civilného mimosporového poriadku bola možnosť naozaj rýchleho rozvodu trochu skomplikovaná, nakoľko podľa novej právnej úpravy súd musí nariadiť vo veci pojednávanie, ibaže by mu zákon umožňoval rozhodnúť aj bez pojednávania. V ustanoveniach týkajúcich sa rozvodu manželstva však nie je uvedená možnosť rozhodnúť o rozvode manželstva bez nariadenia pojednávania.

 

Napriek tomu aj za takého stavu je možné v súdnom konaní spraviť všetko preto, aby súd čo najskôr rozhodol o rozvode Vášho manželstva. Pre získanie uceleného obrazu o súdnom konaní o rozvode manželstva Vám priblížime právnu úpravu týkajúcu sa hmotnoprávnych podmienok rozvodu, ale aj procesných ustanovení upravujúcich konanie súdu vo veci rozvodu manželstva.

 

Právna úpravu Zákona o rodine

 

Tzv. hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva, t.j. podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby súd mohol manželstvo rozviesť upravuje ustanovenie § 23 ods. 1 Zákona o rodine.

 

Podľa § 23 ods. 1 a 2 Zákona o rodine

(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

 

Podľa tohto ustanovenia môže súd manželstva účastníkov súdneho konania rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo už nemôže plniť svoje spoločenské funkcie a nie je možné očakávať ani to, že by bolo manželské spolužitie obnovené. Súd môže iba za skonštatovania týchto problémov manželstvo rozviesť. 

 

Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby v návrhu na rozvod manželstva boli uvedené všetky podstatné skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky. Už z návrhu na rozvod manželstva (po jeho prečítaní zákonným sudcom) musí byť zrejmé, že sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené, že manželstva je už iba formálnym zväzkom, ktorý neplní svoj účel.

 

Rozvod manželstva urýchli i skutočnosť, že ste s manželkou na rozvode manželstva dohodnutí. V takom prípade je vhodné, aby manželka vo svojom vyjadrení k návrhu na rozvod manželstva potvrdila rozvrat vzťahov a uviedla svoj pohľad na manželstvo. Z jej vyjadrenia musí vyplývať, že nevidí žiadnu nádej na obnovu manželstva a manželstvo si už dlhodobo neplní svoje účely.

 

Pre urýchlenie súdneho konania je možné toto vyjadrenie podať súdu skôr ako je manželka na vyjadrenie k návrhu vyzvaná súdom (tým je možné ušetriť i 3-4 mesiace). V takom prípade bude totiž prvým procesným úkonom súdu nariadenie termínu pojednávania, na ktorom s vysokou pravdepodobnosťou rozhodne o rozvode manželstva. Ak by manželka svoje vyjadrenie nepredložila súdu po podaní návrhu na rozvod manželstva, musela by čakať na výzvu súdu na vyjadrenie k návrhu na rozvod

 

Právna úprava Civilného mimosporového poriadku

 

Súd v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku musí zo zákona zisťovať tzv. skutočný stav veci. Práve za týmto účelom je vhodné a potrebné súdu vo vyjadreniach oboch manželov uviesť všetky podstatné skutočnosti svedčiace tomu, že sú vzťahy v manželstve rozvrátené a nie je možné očakávať ich obnovu.

 

Podľa ustanovenia § 35 Civilného mimosporového poriadku

Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.

 

Súdy pri bezdetných manželstvách neskúmajú úplne dopodrobna dôvody rozpadu manželstva, rozvratu vzťahov... Často sa súdy uspokoja iba s písomným vyjadrením oboch manželov, pričom na pojednávaní vykonajú iba formálny krátky výsluch účastníkov konania, aby boli naplnené procesné podmienky pre rozvod manželstva. Tzn. že čím bude obsah návrhu na rozvod manželstva a vyjadrenia druhého manžela obsiahlejší a vecný k hmotnoprávnym podmienkam rozvodu manželstva, tým bude výsluch účastníkov konania formálnejší a celé konanie rýchlejšie.

 

Jediným faktorom, ktorý sa iba veľmi ťažko ovplyvňuje vo vzťahu k rýchlosti súdneho konania je miestna príslušnosť okresného súdu. Tá je upravená v ustanovení § 92 Civilného mimosporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Veľmi významným faktorom týkajúcim sa rýchlosti rozvodu manželstva je totiž aj pracovná vyťaženosť súdu, resp. konkrétneho sudcu. To, kedy súd nariadi pojednávanie, prípadne kedy súd doručí druhému manželovi návrhu na rozvod manželstva na vyjadrenie závisí najmä od pracovnej vyťaženosti súdu. Niektoré súdy konajú rýchlejšie, niektoré pomalšie. Je to veľmi ťažké predvídať a tiež ovplyvňovať.

 

Zhrnutie

 

Pre urýchlenie konania o rozvode manželstva je možné spraviť niekoľko krokov smerujúcich k rýchlemu rozvodu. Rýchly rozvod manželstva však za súčasnú právnu úpravu nie je možné garantovať. Ako je uvedené vyššie, závisí totiž aj na faktoroch, ktoré sa dajú iba veľmi ovplyvniť. V prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci s rozvodom Vášho manželstva nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, ako by som prosím Vás dopadla, keby som si dala žiadosť na rýchly rozvod, s manželom som 10rokov zobratá a naše manželstvo poriadne nefunguje od začiatku, pretože manžel aj jeho rodina nám zamlčala jeho zdrav.stav, máme 10.r syna ja som si našla priateľa a po rozvode by som bývala u mojich rodičov aj so synom. Mám veľké obavy, aby si manžel neuplatnil nárok na syna. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ manžel chorobu, ktorá neprospieva zdravému vývinu syna, resp. môže byť pre syna ohrozením, potom sa nemáte čoho báť, aj kebyže si manžel uplatnil nárok na syna. Súd mu ho nezverí. Ak by napríklad chcel striedavú starostlivosť, potom v súdnom konaní by bol ustanovený znalec, ktorý robí aj anamnézu rodičov, a toto by sa tam určite zistilo. Vôbec sa nebojte. Už samotné zamlčanie vážnej choroby pred sobášom vrhá na manžela zlé svetlo. Určite to uveďte aj v návrhu a tiež aj to, ako ste to zistili a aký to malo vplyv na vaše manželstvo.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako postupovať v žiadosti o rozvod: - s manželom žijeme v mne pridelenom služobnom RD, kde mame obaja iba prechodný pobyt. Môžem podať žiadosť tuná, alebo na súd v meste, kde mame trvalý pobyt? -do spoločného bývania manžel neprispel ničím, nakoľko som roky žila sama s dcérkou, mala som komplet vybavenie. On prišiel len s taškou s osobnými vecami. Počas manželstva si manžel kúpil tv, ktorú mu samozrejme dám, no chcem sa spýtať, či ma on nárok po rozvode na nejaký majetok, ktorý som nadobudla ešte pred tým, než som ho spoznala. - čítala som, že po rozvode ma právo zostať bývať v spoločnom, resp. by som mu bola povinná zabezpečiť bývanie. Prosím Vás platí táto zásada aj v prípade, keď momentálne žijeme v služobnom RD, ktorý mi pridelil môj zamestnávateľ? Ďakujem vopred za odpoveď! S úctou j.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 18.08.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o miestne príslušný súd, podľa ustanovenia § 92 Civilného mimosporového poriadku Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Kritériom pre určenie miestnej príslušnosti je teda posledné spoločné bydlisko (nie trvalý pobyt, ani prechodný pobyt). Návrh teda môžete pdoať na Okresný súd v obvode ktorého máte posledné spoločné bydlisko.

Pokiaľ ide o bytovú náhradu, ak nie ste vlastníkom predmetného domu, čo vzhľadom na to, že ide o služobný dom bude Váš prípad, neboli by ste povinná zabezpečiť manželovi bytovú náhradu. Iná situácia by bola, ak by to bol len Váš dom. Vtedy by mu nárok na bytovú náhradu mohol vzniknúť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, ako mám postupovať, ak sa chcem rozviesť s manželom, s ktorým mám 2 deti 13 r. a 10 r., s ktorým máme postavený dom v bezpodielovom vlastníctve a naša rodina už ďalej nemôže fungovať spoločne. Manžel prestal úplne komunikovať a len ma ignoruje a snaží sa deti manipulovať proti mne. Bude problém úplne so všetkým aj s takými vecami ako sú náležitosti k žiadosti o rozvod napr. doloženie o príjmoch, pretože komunikácia je naozaj v podstate nulová. Čo robiť v takom prípade ako po prvé kde začať! Obávam sa, že dohoda nebude možná vôbec a spolupráca bude naozaj nulová. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.08.2017)

Dobrý deň, to, že neviete zabezpečiť doklad o príjme Vášho manžela nie je prekážkou podania návrhu na rozvod manželstva. Súd má zo zákona povinnosť zisťovať tzv. skutočný stav veci, čo znamená, že súd vyžiada sám od Vášho manžela, aby svoj zdokladoval príjem. Vo vzťahu k maloletým deťom následne v priebehu súdneho konania vykoná dôkladné zisťovanie skutočného stavu veci a tiež najlepšieho záujmu maloletých detí, aby mohol rozhodnúť v súlade s ich najlepším záujmom. Vzhľadom na ich predpokladám, že budú v rámci súdneho konania aj vypočuté, nakoľko sú vo veku, kedy si vedia sami povedať svoj názor na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Nakoľko predpokladáte, že Váš manžel nebude s ničím súhlasiť a bude robiť problémy bude dôležité návrh na rozvod dôkladne pripraviť, aby súd mal už z návrhu k dispozícii kompletné informácie o Vašom súčasnom spolužití a osoby Vášho manžela. V prípade záujmu o poskytnutie právnej pomoci nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, zvažujem rozvod po 15r. manželstva. Nerada by som sa s deťmi sťahovala z domu, ktorý sme postavili. Chcem si zobrať hypotéku a muža vyplatiť. On sa stal polovičným vlastníkom jednej nehnuteľnosti darovaním, z čoho som ja vylúčená. Dá sa táto skutočnosť zohľadniť, pri majetkovom vysporiadaní, aby som nemusela brat vysokú pôžičku na vyplatenie? Že v podstate on by mal kde bývať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.08.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní sa to nedá zohľadniť vo finančnom vyčíslení. Ak však máte maloleté dieťa, môžete žiadať, aby súd nevysporiadal spoluvlastníctvo tak, že ho máte vyplatiť do času, kým nebude dieťa schopné sa o seba postarať (minimálne plnoleté). 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, poprosil by som o radu. Manželka podala žiadosť o rozvod, dna 6. 7. 2017 mi prišiel navrch na rozvod manželstva so všetkým v návrhu súhlasím, ako mám ďalej pokračovať? Je potrebné poslať na súd nejaké vyjadrenie? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.07.2017)

Dobrý deň. 

Spolu s návrhom na rozvod Vám muselo prísť aj uznesenie, v ktorom Vás súd vyzýva, aby ste v stanovenej lehote podali k návrhu vyjadrenie. Preto je potrebné sa k návrhu vyjadriť, aj keď s návrhom súhlasíte. Vyjadrenie je potrebné adresovať súdu, musíte tam uviesť spisovú značku a uviesť v ňom Vaše vyjadrenie k návrhu, najmä či s návrhom a so skutočnosťami uvedenými v návrhu súhlasíte.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, manžel chce podať žiadosť o rozvod, ja to nechcem lebo ho mám rada. On na tom trvá. Stále ma núti na dohodu o majetok, ponúka mi dom auto. Samozrejme ja chcem deti pri sebe, on s tým nesúhlasí. Nechápem veď ja sa rozvádzať nechcem, to on. Zatiaľ pracujem v jeho firme, neviem dokedy. Ma aj prosperujúcu firmu, založenú počas manželstva. Mám právo niečo dostať aj z firmy? Stále sa mi vyhráža s deťmi, že mi ich nedá. Bojím sa, lebo nie som tak výrečná ako on a chcem žiť deťmi. Môže podať rozvodové papiere online?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň,

rozvodové papiere online podať môže (cez internet). Musí návrh podpísať elektronicky.

Pokiaľ ide vašu otázku ohľadom firmy, tak právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode zaniká BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) a až vtedy môžete uzavrieť dohodu o vyporiadaní majetku patriaceho do BSM. Ak by ste sa rozviedli, tak máte nárok aj na podiel z firmy ak bola založená počas manželstva z prostriedkov patriacich do BSM. V prípade rozvodu ako aj prípadného vyporiadania BSM sa môžete obrátiť na advokáta, ktorý Vám v týchto konaniach vie pomôcť.

Ak sa nechcete rozvádzať, tak v súdnom konaní bude musieť Váš manžel preukázať rozvrátenosť vzťahu v manželstve. Súd Vás môže poslať do manželskej poradne, pretože súd má povinnosť viesť manželov k zmieru a nie rozvádzať. Pokiaľ sa o deti staráte, tak sa nemusíte báť, že Vám ich cez súd zoberie. Súd bude žiadať aj vyjadrenie kolízneho opatrovníka. Ak máte obavu, ako to bude prebiehať, zvoľte si advokáta, ktorý bude stáť po vašom boku.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sme spolu 2 roky. K svadbe som bola tak povediac prinútená, keďže moji rodiča si za tým stali a nemala som na výber, tak som súhlasila. Máme dvojročnú dcéru a žijeme spolu v Anglicku. Ja som prvý rok žila na Slovensku bez manžela a teraz 9 mesiacov žijeme spolu v Anglicku, z toho som bola 4 mesiace na Slovensku bez neho. Moje city k nemu už nie sú. Z mojej strany je to nenávisť voči nemu. Môžem dokázať aj násilie pri hádkach a násilie pri intímnom styku. Moja otázka je, či je možné sa rozviesť aj po takej krátkej dobe a či by nás vôbec súd rozviedol, ak spolu nemáme žiadny majetok, len dcéru? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.05.2017)

Dobrý deň, pre rozvod manželstva nie je podstatným, či manželia nadobudli nejaký spoločný majetok, či je bezdetné alebo po akú dobu trvá. Jediným zákonným dôvodom pre rozvod manželstva je stav, keď vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Z okolností uvedených vo Vašom príspevku je zrejmé, že táto podmienka je splnená. S rozvodom manželstva je spojené aj rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva. V prípade akýchkoľvek fyzických útokov okamžite volajte políciu alebo podajte trestné oznámenie.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, po 16 rokoch, zvažujem rozvod, s manželom sme sa odcudzili, každý ma iné záujmy, nič nás už nespája. Chcem sa opýtať, dom som dostala darovacou zmluvou od otca, manžel na zmluve nefiguruje, vo vysporiadaní majetku, bude zahrnutý aj manžel, resp.z čoho ho budem musieť vyplatiť, ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka veci získané darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov ale sú vo výlučnom vlastníctve vlastníka veci.

Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva (hnuteľné a nehnuteľné veci, práva, iné majetkové hodnoty) a čo nadobudol jeden z manželov počas manželstva s výnimkou vecí získaných darom, dedičstvom, ako aj vecí, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania jedného z manželov.

Zánikom manželstva zanikne Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo. Vo vyporiadaní sa vyporiada všetko čo patrí do BSM tak, že sa určí masa BSM a z nej sa jednotlivé veci, práva či iné majetkové hodnoty prikážu do výlučného vlastníctva jedného z Vás. Ten, kto takto získa do svojho výlučného vlastníctva veci vo Vyššej hodnote ako je jeho podiel (v zásade polovica hodnoty celého BSM), bude povinný vyplatiť druhého manžela na vyrovnanie podielov. Ideálne je však ak sa bývalý manželia po rozvode manželstva dohodnú na vyporiadaní BSM a uzatvoria o tom písomnú dohodu. Predíde sa tak niekoľkoročným a nákladným súdnym sporom.

Súčasne je ale potrebné upozorniť Vás na to, že hoci bývate v nehnuteľnosti, ktorá je vo Vašom výlučnom vlastníctve, Váš manžel odvodzuje svoje právo bývania od Vášho manželského zväzku.

Obsah manželského zväzku je okrem iného tvorený aj povinnosťou manželov žiť spolu (ustanovená v § 18 zákona o rodine) či vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov (§ 71 zákona o rodine). Preto, na tomto základe má manžel - nevlastník právo bývať so svojim manželom nachádzajúcom sa v dome, ktorý je vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) je povinný mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva samozrejme uvedené odvodené právo bývania tomu manželovi, ktorý nebol vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býval, zaniká. Avšak tento manžel, ktorý v nehnuteľnosti býval len na základe odvodeného práva bývania je chránený tak, že po rozvode manželstva nie je povinný vysťahovať sa z nehnuteľnosti až pokým mu vlastník nezabezpečí bytovú náhradu, do ktorej by sa mohol vysťahovať (samozrejme prípadné nájomné za prenájom bytovej náhrady a pod. nie je povinný bývalý manžel - vlastník platiť). 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som od Vás dozviest ja som druhý krát zobrala tu istú manželku a chcem rozvádzať už 3 roky nezieme spolu ona býva odomňa 500 kilometrov deti už mame dospelé. Čo potrebujem na súd aké papiere ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, na súd je potrebné podať návrh na rozvod manželstva (vzory nájdete na internete). Hlavnou prílohou tohto návrhu na rozvod manželstva je sobášny list (z posledného platného sobáša). V návrhu je potrebné uviesť dôvody rozvratu manželstva a tiež skutočnosti nasvedčujúce tomu, že už nie je možné obnoviť manželské spolužitie. Návrh sa podáva na miestne príslušný súd, ktorým je okresný súd podľa miesta posledného spoločného bydliska manželov, ak aspoň jeden z nich v obvode tohto súdu ešte býva.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa Vás spýtať. Moja sestra podala žiadosť o rozvod cez Centrum sociálnej pomoci v Košiciach. Sú tomu už 3 mesiace. Keď tam bola naposledy minulého týždňa, tak jej vraveli, že jej žiadosť o rozvod stratili pri sťahovaní, a že si musí znova podať žiadosť o rozvod. Je z toho nešťastná, lebo 3 mesiace čakania bez výsledku. Môže sa vôbec také niečo stat. Neexistuje nejaký záznam v počítači, fakt neviem. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.03.2017)

Dobrý deň,

zrejme ste chceli uviesť Centrum právnej pomoci. Nebolo by najlepšie kontaktovať priamo centrum, aby našli samotné Vaše doklady na vec sa vzťahujúce ? My Vám v tom, že CPP stratilo doklady nevieme pomôcť.

l./ Najprv riešte vec pomocou  tohto formulára :

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/otazky-a-odpovede/kontaktny-formular

 

II./ Následne ak sa Vám vec nepodarí vybaviť, môžete využiť formulár sťažnosti :

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/otazky-a-odpovede/e-staznost.

 

 

 

 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, sme spolu 10 rokov a chceme sa rýchlo rozviesť. Máme spolu dve deti, dcérku chcem ja a syna manželka. Ona s tým súhlasí. Ja nechcem od nej žiadne peniaze, nič. Máme však dlhy v bankách a chcem to vziať na seba, aby bola čistá. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, rýchly rozvod manželstva dosiahnete tak, že sa s manželkou na rozvod manželstva dohodnete a zároveň uzatvoríte písomnú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Súd v takých prípadoch manželstvo zväčša rozvedie na prvom pojednávaní a schváli rodičovskú dohodu. Majetkové vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nasleduje až po rozvode manželstva, nakoľko BSM zaniká až právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Pri vyporiadaní BSM opätovne závisí iba na manželoch akým spôsobom sa dohodnú o vyporiadaní BSM. Ak v dohode o vyporiadaní manželstva uvediete, že sa Vy stanete výlučným dlžníkom z úverov v bankách a budete ich sám splácať, po uzatvorení tejto dohody bude potrebné predmetnú skutočnosť oznámiť bankám a zabezpečiť, aby ste sa výlučným dlžníkom stali iba Vy. Každá banka má osobitný postup v týchto veciach, avšak každá vyžaduje predložiť originál dohody o vyporiadaní BSM a tiež bude potrebný v banke podpis Vašej manželky. O presnom postupe v každej banke Vám odporúčam informovať sa priamo u svojho bankára.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Ďakujem. Ale, keď ja som neni nikde ani písaná. Kým došlo k prepisu všetko, či kolaudácia, či čo sa robila v mene svokrovcov keďže to bol ich pozemok. Dokonca mu darovali dom aj s bremenom dožitia tu. No ja som neni písaná nikde a ani deti, iba tu mame trvalý pobyt.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň,

to, na koho meno bolo vydané stavebné povolenie, či kolaudačné rozhodnutie nie je pri určovaní, či vec patrí do BSM žiaden vplyv. Dôležité je, či bol majetok nadobudnutý niektorým z manželov za trvania manželstva. Do úvahy by prichádzalo aj žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia (ak dom patrí svokrovcom a Vy ste naň vynaložili svoje prostriedky). To sú však len hypotézy. Vzhľadom na zložitosť pomerov vo Vašom prípade Vám odporúčam navštíviť advokáta osobne, ktorý by s Vami vec prebral  dopodrobna a poradil Vám.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom sa ideme po 12 rokoch rozvádzať. Problém nastal, keď som sa dozvedela, že dom, ktorý sme si postavili na pozemku svokrovcov, bol darovaný minulý rok výlučne môjmu manželovi. Máme spolu dve deti. Tvrdí mi, že nemám nárok na nič, keďže sme ho stavali ešte, keď bol pozemok svokrovcov a teraz je darom iba na manžela. Čo mám robiť. Dohodnúť sa nechce. Náhradné bývanie nám dať nechce. Proste mám ísť s deťmi kde chcem. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste dom postavili počas trvania manželstva, potom patrí do Vášho spoločného BSM. To, že je postavený na cudzom pozemku, ktorý bol teraz prevedený na Vášho manžela v tom nehrá žiadnu rolu. Vytvorila sa totiž nová vec (dom), ktorej vlastníkmi ste Vy a Váš manžel (ak bol samozrejme postavený počas manželstva). Ak teda ste vlastníkom, manžel Vás nemôže z domu vyhodiť. Muselo by dôjsť k vyporiadaniu BSM, kde si buď dohodou, alebo na súde rozdelíte Váš spoločný majetok.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, potrebujem poradiť v prípade rozvodu. Manžel všetok majetok nadobudol pred uzatvorením manželstva. Teraz sa rozvádzame, máme 4 ročné dieťa. Je manžel povinný mne a dcérke zabezpečiť bývanie? Alebo mám nárok aspoň na nejaký príspevok na bývanie od manžela? Ak áno, potrebujem k tomu niečo doložiť, napr. výpisy, že som prispievala na bývanie, nájom? Za radu ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že rozvodové konanie je statusová vec a netýka sa majetkovoprávnych záležitostí manželstva. V rámci rozvodového konania bude súd rozhodovať o výške výživného na Vašu maloletú dcéru. V prípade, že by ste po rozvode manželstva nedokázali zabezpečiť svoje základné potreby, budete môcť po rozvode manželstva podať návrh na určenie príspevku pre rozvedeného manžela (ide o samostatné konanie). Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) prichádza až po rozvode manželstva a zániku BSM. Vzhľadom na to, že všetok majetok Váš manžel nadobudol pred uzavretím manželstva, tieto majetky nebudú predmetom vyporiadania BSM. Pri vyporiadaní BSM sa neuplatnia ustanovenia týkajúce sa nájomného vzťahu upravené v Občianskom zákonníku, a preto nebudete mať nárok na zabezpečenie bytovej náhrady Vaším manželom. Jediné, na čo máte v rámci BSM právo je vyplatenie vyrovnávacieho podielu z BSM. Výška tohto podielu závisí na majetku, ktorý vlastníte v BSM a tiež na skutočnostiach týkajúcich sa nadobudnutia tohto majetku. Pri zohľadnení všetkých skutočností sa však môže stať, že nebudete mať nárok na vyplatenie žiadneho podielu, nakoľko ste počas trvania manželstva nenadobudli žiadnu spoločnú nehnuteľnosť alebo majetok vyššej hodnoty.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, ešte začiatkom júna 2016 som prostredníctvom advokátky podala žiadosť o rozvod na súd. Nastalo hluché obdobie. Až 18. 11. Prišiel mojej advokátke papier o zaplatení krateneho poplatku za rozvodové konanie, ktoré som prostredníctvom IB ešte v ten istý deň uhradila. Mám aj spisovu značku rozvodového konania. A zase nastalo hluché obdobie. Od svojej advokátky počujem len, že treba čakať. Preto sa pýtam, dokedy? Mám bezdetné, nefunkčné manželstvo. Nemáme žiadne majetky v osobnom vlastníctve. Iní v mojom okolí sa rozviedli do max. troch mesiacov a boli tam aj deti. Môj rozvod sa ťahá už 8 mesiacov. Ako mám pokračovať ďalej? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň, neprináleží mi komentovať postup pri právnom zastupovaní iným advokátom. Ak so so svojim zástupcom nie ste spokojná, odvolajte plnú moc a požiadajte o zastupovanie inú advokátsku kanceláriu. Na zdlhavé rozvodové konanie môže mať vplyv aj vyťaženosť súdu. Bez oboznámenie sa so súdnym spisom, ktorý sa týka Vašej právnej veci, nie je preto možné jednoznačne určiť, kto nesie zodpovednosť za uvedené prieťahy resp. aký bude ďalší priebeh. Rovnako tak nie je možné zodpovedať, aká je štandardná dlžka rozvodového konania.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, je taká možnosť v prípade rozvodu požiadať v návrhu stretávanie sa dieťaťa s otcom len počas dňa cez víkend, ktorý bude určený nakoľko dieťa nie je na otca zvyknuté, aby pri ňom aj spal. Dieťa ma 8 rokov. Syn nechce pri otcovi späť. Pomôžte, ako to mám dať do návrhu.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ chcete dosiahnuť, aby dieťa neprespávalo u otca, tak budete musieť na súde preukázať, že prespávanie u otca nie je prospešné pre dieťa. Nestačí to však len tvrdiť, ale musíte to preukázať konkrétnymi okolnosťami, ktoré sa stali. Štandardné otec má právo na to, aby jeho dieť u neho prestávalo, hoci súd musí zvažovať aj to, že dieťa nikdy u neho nespalo.

 

Silným argumentom v súdnom konaní je znalecký posudok alebo minimálne psychologické vyšetrenie, ktorým sa posúdi to, či prespávanie otca je pre dieťa zdravotné nevyhovujúce.

Postupný nástup prespávania u otca, pokiaľ otec nie je rizikom pre svoje dieťa, určite nastane. Niekedy to trvá aj roky, kým dieťa začne u otca prespávať.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa dať rozviesť. Rad by som sa spýtal, či je rozdiel v obsahu žiadosti o rozvod, ak manželka s rozvodom súhlasí, alebo treba žiadosť formulovať rovnako, teda ako navrhovateľ a odporca. Máme už dospelé deti. Prípadne aký je poplatok za správne sformulovanie - úpravu spísanej žiadosti. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň, ak manželka súhlasí s rozvodom, potom pôjde rozvod pomerne rýchlo. Taktiež, pokiaľ máte plnoleté deti, súd o deťoch nebude rozhodovať v rozsudku o rozvode. Návrh na rozvod formulujete rovnako, keď manželka súhlasí, alebo keď s rozvodom nesúhlasí.

Ak sa viete s manželkou dohodnúť, môžeme Vám pomôcť s návrhom na rozvod manželstva a taktiež s vyjadrením manželky k návrhu. Takto urýchlite celé súdne konanie.

 

Cena právnej pomoci závisí od rozsahu poskytnutých služieb, teda toho, čo budete chcieť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, obdržala som žiadosť o rozvod, ktorú podal môj manžel, pretože si našiel ešte v roku 2015 inú ženu. Chcem sa spýtať, koľko by stala pomoc právnika pri súde. Ide o to, že môj manžel bude mať právnika a nie som si istá. Či sa dokážem sama obhájiť. Som matka samoživiteľka 2 detí a potrebujem doriešiť veci ohľadom alimentov a bývania. Ďakujem veľmi pekne

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, samozrejme je možné Vám poskytnúť právnu pomoc pri zastupovaní v konaní o rozvod manželstva. Pre účely prevzatia zastupovania v tomto konaní je potrebné si dohodnúť u nás osobné stretnutie prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu. Tieto právne služby sa naceňujú v každom prípade individuálne. Na osobné stretnutie si so sebou prineste všetky doklady, ktoré Vám boli doručené zo súdu, aby bolo možné posúdiť východiskovú pozíciu pre konanie a prípadné vyhliadky pre súdne konanie.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa rozviesť, ale nemám peniaze. Bola som dlhé roky s deťmi a trvalú prácu sa mi nedarí nájsť, len rôzne krátkodobé, slabo platené. Môžem sa obrátiť na súd so žiadosťou o rozvod bez právnika?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň,

návrh na rozvod manželstva samozrejme môžete podať aj bez toho, aby ste boli zastúpený advokátom. Zastúpenie teda nie povinné. Vzhľadom na Vašu situáciu môžete súd požiadať aj o oslobodenie od súdneho poplatku. V prípade rozvodu sa totiž platí súdny poplatok 66,- €.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, rád by som sa informoval. S manželkou sa rozvádzame a všetok majetok (auto, manželská posteľ, manželkine umelé zuby, nábytok) nadobudnutý počas manželstva som jej prenechal. Sám splácam exekúciu, nemám žiadny majetok, finančnú hotovosť, účet v banke. Po výplate zaplatím polovicu exekúciu (po dohode posielam sám, takže mi nestrhávajú z platu) a polovicu podnájom. Trvalé bydlisko nemám, mám nahlásený prechodný pobyt kvôli pošte u rodičov priateľky. Po manželstve som o všetko prišiel a manželka chce ešte po rozvode, aby som zaplatil polovicu pôžičky, ktorú sme v roku 2014 brali spolu. Mám ešte nejaké možnosti, aby som sa mal vôbec snažiť? *Výplata mi chodí na priateľkin účet. Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, ak ste si predmetnú pôžičku vzali spolu počas trvania manželstva, tak patrila do BSM a po právoplatnosti rozvodu (a zániku BSM) mala byť aj táto pôžička predmetom vyporiadania BSM. Vaša bývalá manželka má právo požadovať, aby sa pri vyporiadaní zohľadnila táto pôžička. Pri vyporiadaní takýchto dlhov manželov sa zohľadňuje zostatok dlhu ku dňu vyporiadaniu BSM, pričom treba do úvahy vziať aj úroky, ktoré budú splatné v budúcnosti. Dokonca má právo od Vás požadovať uhradiť 1/2 každej jednej splátky uhradenej po rozvode manželstva. Vzhľadom na to, že ste všetok hnuteľný majetok po rozvode manželstva prenechali bez toho, aby ste od nej požadovali akúkoľvek náhradu myslím si, že je z Vašej strany oprávnené požadovať, aby túto pôžičku splatila sama. Samozrejme treba vziať do úvahy zostatok dlhu (pôžičky) a tiež hodnotu hnuteľných vecí, ktoré ste prenechali svojej bývalej manželke. Ak by ste sa s ňou na tom dohodli, treba u veriteľa vybaviť, aby sa stala ona výlučnou dlžníčkou z tejto pôžičky, aby sa nestalo, že keby prestala platiť splátky bude veriteľ pôžičku vymáhať od Vás.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, rodičia mi počas môjho 30-ročného manželstva viackrát darovali vyššie finančné čiastky. Všetky prevody z bankových účtov rodičov figurujú v ich bankových výpisoch. O t á z k a : Pri rozvode môjho manželstva si manželka nárokuje na 50% z týchto darov. Má na ne, prosím nárok. Vopred srdečne ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.02.2017)

Dobrý deň, ak boli peniaze darované, tak tieto peniaze nepatria do BSM a manželka na ne nemá nárok. Vyplýva to priamo z Občianskeho zákonníka.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, chcem sa spýtať s manželkou sme sa uz dohodli na vsetkom, že sa chceme rozviesť, rýchlo a jednoducho ale žijeme v Írsku uz 12 rokov, sme občania SR ale bez trvalého pobytu na Slovensku. Keď pre proces treba mať adresu tak sa mozme prihlasit sa na trvalý pobyt k mame ( na jak dlho bude treba pobyt). Máme 3 deti (15,15,6) a nechceme, aby ich súd do toho zaťahovať. Dohodli sme si aj výšku výživného 3x145€ mesačne. Máme spoločný dom na úver, v ktorom žijeme, ale sa dohodlo že ju vyplatim a ona sa zriekne nároku na polovicu domu. Existuje take niečo, ze by sme vsetko vypracovali do podrobna prišli na súd iba s tým, ze sa to podpíše bez zbytočných otázok súdu? Dakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, áno dá sa to. Dokonca môžete žiadať, aby súd neriešil deti. Existuje k tomu judikatúra, ktorá by sa dala využiť. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, mám krátku otázku - k žiadosti o rozvod treba priložiť potvrdenie o príjme. Manžel je však vyše troch rokov nezamestnaný - čo v takom prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň, k žiadosti o rozvod prikladáte potvrdenie o príjme, ak máte spoločné deti, ktoré sú maloleté. Ak maloleté deti nemáte, nemusíte prikladať potvrdenie o príjme. Ak by ste mali deti, tak treba priložiť potvrdenie za posledných 12 mesiacov. Ak je nezamestnaný, potom potvrdenie o evidencii na úrade práce. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry, vydala som sa na Viedni 2011, narodil sa nam syn, teraz ma 5 rokov, ma slovensky pas. Rada by som sa rozviedla a vrátila na Slovensko so synom. Môj muž mi povedal, ze syn ostane bývať na Viedni. Čo mám robiť ?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, pre rozvod nie je rozhodujúce, kde ste sa zosobášili ale dôležite je Vaše reálne bydlisko. Na to, aby ste mohli byť rozvedená na Slovensku, by bolo potrebné, aby ste tu bývali aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod manželstva. 

Pokiaľ by ste prišli na Slovensko bez súhlasu manžela tak podľa slovenských predpisov by ste sa nedopustili únosu a pokiaľ by manžel nepodal do jedného roka od Vášho odchodu návrh na navrátenie dieťaťa na území Rakúska, mohli by ste tu zostať.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, 1. Moji rodičia sa rozviedli pred 13 rokmi a otec meškal 8 dní na výživnom, lebo mu nenavrhla výplata a jemu to sťahovali z účtu. Mama začala voči nemu exekučné konanie a odvtedy mu sťahujú výživné cez exekútorský úrad. Otec by chcel exekúciu zrušiť lenže mama s tým nesúhlasí, výživné by mu sťahovali z dôchodku aj naďalej a platil by ho riadne včas. Je bezdomovec a býva v chatke a chcel by si zobrať menší úver na byt aby nežil v zime a chatke. Dá sa nejako docieliť aby sa zrodila exekúcia aj napriek maminmu nesúhlasu? Potrebuje byt, nemôže tam zamrznúť.

 

2.Nedávno mu výživné zvýšili a teraz mu prišiel papier od exekúcie, že od neho si exekútorka vezme ešte 777,30€ za nejaké ďalšie výdavky. Môže to zobrať? Otcovi dávajú vyplácať všetky súdne trovy, je to v poriadku? Nemala by to platiť mama? Nie je v hmotnej núdzi ale normálne pracuje a stará sa o dve deti 15 a 18 ročné.

 

3. Mama po súdnom konaní kde si delili majetok má auto, ktoré si niekoľko rokov nepodpísala na seba a pokuty chodia otcovi, hoci auto patrí stále otcovi a auto ma ona a ani si ho neprepísala. 

 

Dása voči tomuto tiež niečo robiť? Otec sa to bojí dať na súd, že bude platiť ďaľšie súdne poplatky. Poraďte mi prosím, čo v tomto robiť, ďakujem veľmi veľmi pekne, lebo sme zúfalí. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň

ohľadom zastavenia exekúcie je potrebné kontaktovať priamo exekútora. Nedokážeme určiť takto má diaľku, či exekútor postupuje správne. 

Čo sa týka sumy 777,30 Eur pravdepodobne sa jedná o trovy exekútora, na ktoré má zo zákona právo. 

Pokiaľ vozidlo patrí po vyporiadaní BSM otcovi, mama si ho nemôže dať prepísať, pretože nemá na to titul. Po vyporiadaní BSM patrí otcovi a tento ho má právo užívať.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som od vás dozvedieť, ako by som dopadol pri rozvode s vysporiadaním spoluvlastníctva, keď odídem od rodiny ešte pred podaním návrhu na rozvod? Či mám šancu dostať svoj spoluvlastnícký podiel?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.01.2017)

Dobrý deň, ak by ste odišli, nemá to vplyv na to, či budete mať nárok na vysporiadanie a z toho vyplývajuce nároky. Ak by aj nehnuteľnosť súd zveril manželke musela by Vás vyplatiť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa rozviesť, spolu s manželkou máme dcérku má jeden rok. Je možnosť že by dcérka zostala somnou? Nemám žiadne dlhy a som riadne zamestnaný.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň, keď je dieťa veľmi malé (ako je to aj vo Vašom prípade), dieťa súd zverí obyčajne matke. Museli by ste preukázať vážne dôvody na to, aby súd zveril dieťa len Vám. Ďalšia možnosť je striedavá starostlivosť. 

 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím Vás ako mám formulovať návrh na rozvod manželstva? Z manželkou sme sa zosobášili v roku 1993. Asi desať rokov bolo naše manželstvo ako tak fungujúce, no potom sme sa jeden druhému odcudzili a citovo ochladli až tak, že sa manželka v roku 2012 odsťahovala z domu mojich rodičov, kde sme spolu s mojimi rodičmi bývali, ku svojim rodičom. Od vtedy spolu nekomunikuje, nehospodarime spoločne a ani intímne spolu nežijeme. Spoločný majetok nemáme. Z manželstva pochádzajú dvaja synovia narodený v roku 1994 a 1997. Tohto času sú už dospelý, finančne nezávislý a žijúci samostatne. Čo by som mal uviesť v návrhu na rozvod manželstva a aké prílohy sú k tomu potrebné? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň,

konanie o rozvod manželstva je upravené v § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len "CMP").

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko - ak aspoň jeden z manželov aj v súčasnosti v obvode tohto súdu býva. Ak takého súdu niet, návrh sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva.

V návrhu je vhodné uviesť všetky Vami už v otázke popísané skutkové okolnosti, a to tak, aby z nich vyplynulo že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a ani nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Rovnako je potrebné uviesť údaje kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené (a priložiť sobášny list), informáciu o tom, že z manželstva pochádzajú dve deti (treba priložiť ich rodné listy), ktoré sú ale už dospelé.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý den prajem, chcela by som sa spytat ako mozem vybaviť rozvod, ked som mimo SR a ci sa to dá aj tu v Anglicku, vopred vam dakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.10.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ nemáte pred podaním návrhu na rozvod manželstva na území SR faktický pobyt aspoň 6 mesiacov, potom bude mať právomoc vo veci rozvodu súd vo Veľkej Británii. Pokiaľ má napr. odporca pobyt na území SR, potom môžete podať návrh aj v SR. Ak budete s návrhom obaja súhlasiť nemal by byť s rozvodom problém, avšak aj tak bude záležať na sudcovi, či Vás bude chcieť vypočuť alebo nie.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. S manželkou sa chceme rozviesť. Sme manželia od r. 2013. Nemáme spoločne bývanie (bývali sme v prenajatom byte, neskôr sme išli bývať k mojim rodičom, teraz už cca pol roka je manželka odstahovana u svojich rodičov). Obaja súhlasíme s rozvodom. Nemáme žiadne deti. Nemáme spoločne bývanie, ktoré by sme museli deliť, a na drobnostiach, kto si čo zoberie z našej domácnosti (kuchynské vybavenie, nábytky, atď. ) sme sa už dohodli. Ako to vyriešiť čo najrýchlejšie. Niekde na webe som čítal, že sa chystá nejaká novela zákona, alebo niečo také na tento rok, niečo ako je v čechách - "rozvod dohodou", kde toto nie je treba ani riešiť súdom, ale predpokladám, že tu na SVK to ešte stále nie je. Viete mi poradiť ako postupovať? Ďalej som čítal, že keď návrh na rozvod podajú obaja manželia spoločne, so všetkými potrebnými dokladmi (čo potrebujeme v našom prípade? Asi len ten sobášny list, nie? ) tak sa zase urýchli ten proces. Ďakujem pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.09.2016)

Dobrý deň, tak ako ste uviedli, na Slovensku je jediným orgánom, ktorý môže rozviesť manželstvo súd. Z toho dôvodu je potrebné na súd podať návrh na rozvod manželstva. Návrh na rozvod manželstva nie je možné podať spoločne. V zmysle príslušných zákonných ustanovení je navrhovateľom iba jeden z manželov. V prípadoch, kedy sú manželia na rozvode dohodnutí, postupujeme tak, že jeden z manželov podá návrh na rozvod manželstva. Návrh má všetky zákonom predpísané náležitosti, súdny poplatok je uhradený priamo na návrhu. Zároveň vypracujeme pre druhého manžela vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva, ktoré druhý z manželov (ten, ktorý nepodal návrh na rozvod manželstva) podá po 2-3 dňoch od podania návrhu na súd. Vo vyjadrení je uvedené, že s návrhom súhlasí a chce sa nechať rozviesť. Týmto postupom sa docieli to, že súd nebude druhého manžela vyzývať na vyjadrenie sa k návrhu, ale hneď vydá rozsudok o rozvode alebo nariadi pojednávanie, na ktorom rozhodne. V závislosti od jednotlivých súdov sú rozvodové konania v takýchto prípadoch vybavené do 2-3 mesiacov. V prípade, že máte záujem o vypracovaní návrhu na rozvod manželstva a tiež vyjadrenia k návrhu na rozvod manželstva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, pocul som, ze teraz je novy zakon o rozvode, ze to bude dlho trvat. Neviete ako dlho to bude trvat od podanie navrhu? Dakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň,

v súčasnosti nenadobudol účinnosť žiadny zákon o rozvode a v súčasnosti nie je ani príprava takéhoto zákona, resp. iného zákona upravujúceho konanie o rozvod v legislatívnom procese.

Konanie o rozvod manželstva sa v súčasnosti riadi úpravou obsiahnutou v Civilnom mimosporovom poriadku (zákone č. 161/2015 Z. z. v účinnom znení).

Dĺžka konania o rozvod manželstva od podania návrhu je v každom prípade veľmi individuálna a závisí od viacerých faktorov ako je počet prebiehajúcich konaní na danom súde, od konajúceho sudcu, od toho, či z manželstva pochádzajú aj maloleté deti a pod.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den. Moj partner sa rozvadza so svojou manzelkou uz 4 mesiace. Ma 25 rocnu dceru, ktora je uz sebestacna a 11 rocneho syna. Ich spolocny majetok (dom) je napisany na jeho manzelku. Ona sa rozvadzat nechce, ani sa dohodnut na nehnutelnosti. Ako postupovat aby rozvod bol rychly? Dakujem velmi pekne vopred za radu. S pozdravom

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.09.2016)

Dobrý deň, všeobecne je potrebné uviesť, že každý rozvod manželstva, z ktorého pochádza maloleté dieťa trvá dlhšie, nakoľko sa v rámci rozvodového konania rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Ešte zložitejšia je situácia, kedy sa jeden z manželov nechce rozviesť. V takom prípade záleží na dôvodoch rozvratu manželstva, ich trvania a ich neodstrániteľnosti. V prípade, že súd bude mať za to, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené, manželstvo rozvedie aj vtedy, ak sa druhý manžel nechce rozviesť. Pre urýchlenie ukončenia rozvodového konania by bolo následne vhodné, ak by sa Váš partner s manželkou dohodli na úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Súd by schválil ich rodičovskú dohodu a s vysokou pravdepodobnosťou by tým bolo súdne konanie ukončené. Majetkové vyporiadanie BSM (spoločného majetku) nasleduje až po právoplatnom rozhodnutí o rozvode manželstva. V rámci rozvodového konania sa majetky neriešia.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, chcel som sa spytat nejake otazky ohladne rozvodu. Ci urychli rozvod, ak sa dohodneme na vysporiadani majetku este pred rozvodom a ci sa da takato dohoda spisat a prilozit k navrhu na rozvod? Ak sa dohodneme na striedavej stralostlivosti, riesi sa v tomto pripade vyzivne, ak jeden z rodicov zaraba raz tolko ako ten druhy? Dakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň, rozvodové konanie nemá žiadnu súvislosť s následným majetkovým vyporiadaním. Rozvodové konanie je konaním o statuse osoby a nerozhoduje sa tam o následnom vyporiadaní BSM (BSM zaniká až rozvodom). Priloženie akejkoľvek dohody týkajúcej sa vyporiadania BSM rozvodové konanie neurýchli. Rozvod sa dá "urýchliť" a vybaviť tak, aby Vás súd rozviedol na prvom pojednávaní a zároveň rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Ide o prípady, kedy s rozvodom súhlasia obaja manželia a zároveň spíšu písomnú rodičovskú dohodu, v ktorej sa dohodnú na úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Tzn. že ak podáte návrh na rozvod a zároveň požiadate o schválenie rodičovskej dohody a druhý manžel zašle súdu vyjadrenie, že s rozvodom súhlasí a žiada schváliť predloženú dohodu, súd Vaše manželstvo (ak rodičovská dohoda neodporuje zákonu) rozvedie na prvom pojednávaní a zároveň schváli rodičovskú dohodu. Vo Vašom prípade je potrebné, aby v rodičovskej dohode bolo uvedené, že ste sa dohodli na striedavej osobnej starostlivosti a tiež uvedené kedy a akým spôsobom bude dochádzať k výmene dieťaťa. V prípade, ak jeden z rodičov zarába podstatne viac než druhý, môže sa aj v rámci striedavej osobnej starostlivosti určiť výživné. Určenie výživného však závisí na konkrétnych výškach príjmov manželov. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva, rodičovskej dohody a vyjadrenia Vášho manžela k návrhu na rozvod, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Hlavou mi víri mnoho otázok, ale nie som zbehlý komunikovať takto. Mám radšej ústnu komunikáciu. Tam pri rozprávaní sám niečo poviete, čo ma zaujme a môžem sa ďalej pýtať. Chcel by som sa momentálne opýtať na tieto veci: Keď podám návrh na rozvod ja, tak som povinný zaplatiť všetky jej náklady spojené s rozvodom? Ďalej sa chcem opýtať, či má pri delení spoločného majetku tiež nárok na peniaze čo som jednorázovo obdržal za chorobu s povolania a tiež po úraze za zníženie spoločenského uplatnenia. Chcem vedieť, či sa táto suma v plnej výške odráta od bezpodielového vlastníctva. Manželka sa momentálne rozviesť nechce, ale tiež nechce, aby sme spolu žili v jednom byte. Keď by som jej nechal byt, tak je povinná mi nájsť nejaké bývanie? A ak áno, tak v akom rozsahu. Viete chcem mať vlastne bývanie aj kvôli dcére, keď budeme mať striedavú starostlivosť, ak zase nezmení názor (lebo ten stále mení). Teraz máme 3-izbový byt v činžiaku a k priateľke sa zatiaľ nasťahovať nechcem, nakoľko ešte býva so svojou 25r. dcérou a nechcem im zasiahnuť do ich súkromia, aj keď ona vraví, že proti mne nič nemá. Zatiaľ tieto tri otázky a vopred ďakujem za Vaše odpovede. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň. Pri podaní návrhu na rozvode sa platí súdny poplatok vo výške 66,- €, ktorý znáša navrhovateľ. V rozsudku o rozvode manželstva sa spravidla o náhrade trov konania rozhoduje tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Náklady Vašej manželky súvisiace s rozvodom by ste teda nemali znášať. Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, tak do BSM nepatrí bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov, nakoľko ide o plnenie, ktorého účelom je zmierniť bolesť len jedného z manželov. Čo sa týka bytovej náhrady, tento inštitút sa uplatňuje pri nájme bytu podľa Občianskeho zákonníka, nie pri vyporiadaní BSM.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobré ráno. Chcem sa dať rozviesť. Dôvody sú tie, že manželka je dosť žiarlivá a vôbec na to nemala dôvod, takže už radšej s ňou nikam nechodím, aby som sa zbytočným scénam vyhol a už vyše roka spolu nežijeme intímne. Keď sa doma o čomkoľvek dlhšie rozprávame tak sme hneď v sebe. Už dlhšiu dobu máme rozdielne názory na veľa vecí. Teraz v apríli sa udialo to, že som bol v kúpeľoch a našiel som si tam známosť, pri ktorej sa cítim veľmi šťastný. Vyhovuje mi po všetkých stránkach. Žena o nej vie, lebo sa nedokážem tváriť, že sa nič nedeje. Žijeme v manželskom vzťahu už 30 rokov. Máme 25 a pol ročného syna a 16 ročnú dcéru, ktorá teraz ide do 2. ročníka na strednej hotelovej škole. Žena zatiaľ s rozvodom nesúhlasí, ale keby k tomu došlo, tak sme sa dohodli, že dcéru by sme chceli mať v striedavej starostlivosti, s čím súhlasí aj naša dcéra. Chcem sa opýtať, či súd pri rozvode bude robiť prieťahy, čo mám očakávať? A tiež to, či bude zasahovať do rozdelenia majetku (bytu, zariadenia, auta). Ďakujem za Vašu odpoveď a ak príde, tak ak budem ešte môcť, tak by som sa ešte čo-to popýtal. Ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 08.08.2016)

Dobrý deň. Len ťažko možno vopred odhadnúť, ak sa bude súdne konanie o rozvod manželstva vyvíjať, prípadne to, či sa budú vyskytovať prieťahy v konaní. Situáciu tak, ako ste ju opísali, možno považovať za rozvrat odôvodňujúci podanie návrhu na rozvod. V prípadnom súdnom konaní by však Vašu situáciu komplikovalo to, že Vaša manželka s rozvodom nesúhlasí a tiež to, že z manželstva pochádzajú deti, pričom dcéra ešte nie je plnoletá. Pokiaľ ide o majetok a jeho rozdelenie, toto sa pri rozvode manželstva primárne nerieši.

 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, pred dvomi rokmi som podala žiadosť o rozvod, pretože s manželom nežijem od roku 2009. Nechcú ma rozviesť, lebo manžela nemôžu nájsť. Pravdepodobne je v ČR, možno je z neho bezdomovec. Dali mi 20 dní na to, aby som zistila, kde sa môže nachádzať, ináč ma nemôžu rozviesť. Poraďte mi, čo sa dá robiť. ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň, neprítomnosť Vášho manžela na súdnych pojednávaniach, nie je dôvodom na to, aby súd manželstvo nerozviedol. V opačnom prípade by táto nenáročná obštrukcia bola častou voľbou pre toho z manželov, ktorý nesúhlasí s rozvodom. Súd manželstvo rozvedie, ak ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Ide o jediný zákonný dôvod na rozvod manželstva. Preto, pokiaľ je uvedená podmienka preukázaná jedným z manželov, súd musí manželstvo rozviesť. Postup súdu preto nepovažujem za správny, keďže ani nedisponujete prostriedkami, resp. právomocou na zisťovanie pobytu druhého účastníka konania, ktorým je Váš manžel.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Ako mam sformulovať žiadosť o rozvod? Manželka sa mi stále vyhráža, že nič nepodpíše a urobi mi zo života peklo! 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 18.07.2016)

Dobrý deň, vyhrážanie sa manželky uvedeným spôsobom len preukazuje, že na zotrvanie v manželstve nemáte dôvod. Pre dosiahnutie rozvodu manželstva nie je potrebný súhlas (resp. podpis) druhého manžela, vzhľadom na to, že k rozvodu manželstva nedochádza dohodou manželov ale rozsudkom súdu v súdnom konaní, ktoré je začaté na základe návrhu podaného jedným z manželov. Vašou úlohou v predmetnom súdnom konaní je preukázať, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Rozvod manželstva tak dosiahnete, aj keď manželka bude zastávať opačné stanovisko. Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Okrem týchto všeobecných náležitosti je v prípade návrhu na rozvod manželstva potrebné v ňom označiť okolnosti uzavretia manželstva, záznam o zápise manželstva v matrike, príčiny rozvratu manželstva.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať s manželkou sme sa dohodli, že sa chceme rozviesť. Mame 2 maloleté deti a nechceme, aby ich sud do toho zaťahoval. Dohodli sme si aj výsku vyzivneho. Máme spoločný byt, v ktorom zatiaľ žijeme a predali by sme a peniaze si rozdelili. Existuje niečo také, že by sme prišli na súd iba s tým, že sa to podpise bez zbytočných otázok sudcu?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.05.2016)

Dobrý deň, ak z manželstva účastníkov konania pochádzajú aj maloleté deti, súdy veľmi zriedkavo rozhodujú bez nariadenia pojednávania. Pre uľahčenie a zrýchlenie celého konania (väčšinou súd manželstvo rozvedie na prvom pojednávaní) je však vhodné, aby rodičia uzatvorili písomnú rodičovskú dohodu týkajúcu sa výkonu rodičovských práv a povinností. V tejto dohode presne uvediete, komu má byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, výšku výživného a tiež je možné upraviť styk (styk však nie je potrebné vo všetkých prípadoch upravovať, najmä ak sa rodičia dokážu rozumne dohodnúť na styku). Následne jeden z manželov podá na súd návrh na rozvod manželstva, v ktorom popíše podstatné okolnosti, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi a zároveň uvedie súdu, že sa o výkone práv a povinností na čas po rozvode s druhým manželom dohodol a žiada rodičovskú dohodu schváliť. Druhý manžel sa k návrhu na rozvod manželstva a tiež k rodičovskej dohode vyjadrí v rovnakom duchu, t.j. že s rozvodom súhlasí a tiež žiada schváliť rodičovskú dohodu. Výnimočne sa môže stať, že súd vydá rozsudok aj bez nariadenia pojednávania, ale vo väčšine prípadov súd nariadi pojednávanie a na tomto pojednávaní manželstvo účastníkov rozvedie a schváli rodičovskú dohodu.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den. Chcela by som jednu otazku kvoli rozvodu manzelom nezieme 3 mesiace mame spolocneho syna (3 roky). Rychly rozvod by som chcela, ze kolko stoji a dokedy to trva. Vopred dakujem za odpoved, prijemny den.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.04.2016)

Dobrý deň, cena za rýchly rozvod závisí od toho, čo všetko budete chcieť, či len vypracovanie dokumentov alebo aj zastupovanie na súde. Ak máte deti a viete sa dohodnúť, rozvod naozaj môže byť veľmi rýchly. Niekedy nie je ani potrebné zastupovanie advokáta, preto by ste ušetrili peniaze. Pokiaľ ide o cenu za zastupovanie, tak to Vám môžete oceniť na osobnej konzultácii. U nás sú možné aj bezplatné 15 minútové konzultácie. Objednáva sa na stránke ficek.sk (vpravo hore).


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den. S manzelom uz 8 mesiacov spolu nehospodarime ani nefungujeme ako manzelia. Byvame v spolocnom dome, on na poschodi a ja s dvoma detmi na prizemi. Plati polovicu najomneho, ale na deti nic neprispieva, vobec s nimi nekomunikuje a nejavi o ne zaujem (16-rocnna navstevuje SŠ a 22-rocna chodi na VŠ). Veď vraj beriem pridavky a bonus na deti. Rozviest sa nechce, vraj ma znici a deti zoberie. Je sanca, ze nas sud rozvedie? Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.04.2016)

Dobrý deň. Pri každom rozvode manželstva je potrebné v rámci súdneho konania preukázať to, že sú splnené zákonné podmienky pre rozvod manželstva. V konaní teda musí byť preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pokiaľ sa Vám teda podarí súd presvedčiť, že Vašom manželstve existujú spomenuté problémy, môže súd manželstvo rozviesť aj vtedy, ak s tým druhý z manželov nesúhlasí. Pre maximalizáciu úspechu Vám však odporúčam vyhľadať odbornú právnu pomoc minimálne pri spísaní návrhu na súd. Pokiaľ ide o deti, súd musí sledovať ich najlepšie záujmy. Vzhľadom na to, že jedno Vaše dieťa je už plnoleté, toto dieťa nebude zúčastnené na rozvodovom konaní. Vaše druhé dieťa, ktoré má 16 rokov, je určite dosť vyspelé na to, aby dokázalo v rámci súdneho konania prezentovať svoj názor ohľadom oboch rodičov.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. Žijem a pracujem spolu s manželom v zahraničí, chodím na Slovensko jeden až dvakrát ročne. Chcem sa rozviesť tak, aby som nemusela prísť na pojednávanie. Sme spolu 30 rokov a sme v štádiu, že si nemáme čo povedať, keď sme sami. V prítomnosti iných ľudí sa síce rozprávame, ale osamote minimálne. Nedokážem sa s ním intímne stýkať, tolerovať ho celkovo. Zaujíma ma, či sa dá iba prostredníctvom advokáta rozviesť, kým som v zahraničí a celková suma za právnické služby. Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, je možné rozviesť sa aj bez nariadenia pojednávania, prípadne bez prítomnosti účastníkov konania. Toto je však možné iba v tom prípade, kedy s rozvodom súhlasí aj Váš manžel a tiež sa vyjadrí, že súhlasí s rozvodom bez nariadenia pojednávania a bez osobnej účasti. Väčšinou v takýchto prípadoch postupujeme tak, že vypracujeme návrh na rozvod manželstva vo Vašom mene, kde opíšeme všetky skutočnosti nasvedčujúce tomu, že vzťahy medzi manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené. Návrh je písaný vo Vašom mene, pričom v návrhu je súd požiadaný o rozhodnutie bez pojednávania. Rovnako vypracujeme pre Vášho manžela vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva. Vo vyjadrení tiež požiadame o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania. Vo väčšine prípadov súd naozaj rozhodne bez nariadenia pojednávania, ale výnimočne sa stáva, že napriek tomu súd pojednávanie nariadi. V prípade, že máte záujem o pomoc s Vaším rozvodom kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, žiadosť o rozvod mám napísanú ale kde ju mám podať ? Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.03.2016)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva sa podáva na okresný súd. Miestna príslušnosť okresných súdov sa určuje podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a) "v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;"


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, chcem sa spýtať: sme manželmi od 10.09.2011, nemáme deti, nemôžeme ich mať z mojej strany, čím sa aj naštrbil vzťah do takej miery, že som sa odsťahovala od manžela v decembri tohto roka a bývam v podnájme, nie sme skoro vôbec v kontakte iba formálne. Chcem teraz podať žiadosť o rozvod, ešte manžel sa minulý rok vyjadril, že rozvod nepripadá do úvahy. Mohli by ste mi poradiť ako napísať žiadosť aby bol rozvod rýchly? A najlepšie by bolo bez účasti na súde ale to asi nepôjde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.03.2016)

Dobrý deň, manželstvo je možné rozviesť len za účasti súdu. Na súd je potrebné podať návrh na rozvod manželstva. Vzory návrhov na rozvod manželstva môžete nájsť na internete. Rozvod a súdne konanie je však možné uskutočniť aj bez osobnej účasti oboch manželov, ale len v takom prípade, že s rozvodom obaja súhlasia. Máme skúsenosti s tým, že súdy manželstvá v takých prípadoch rozvedú v krátkom čase, bez pojednávania. V prípade, že máte záujem o pomoc pri vypracovaní návrhu na rozvod manželstva, môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu uvedené na našej stránke.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Po 20 rokoch je moje manželstvo na spadnutie. Manželka mi bola opakovane neverná. Snažil som sa to absorbovať, ale nejde to. Naviac do toho zatiahla deti (syn 15, dcéra 11). Vyfarbila ma pred nimi ako alkoholika, aby odviedla pozornosť od podstaty problému, ale to je následok jej chovania, že sa snažím uvoľniť moje vnútorné napätie. Chcem to ukončiť, ale neviem ako. Neviem to kvôli deťom a jednak kvôli tomu, že bývame v rodinnom dome po mojich starých rodičoch, ktorý je v mojom vlastníctve a na ktorý sme si za spoločného života zobrali hypotekárny úver + úver na bývanie. Chcem vedieť ako by to fungovalo po našom oficiálnom rozvode. Kde by skončili deti, keď ona nemá bývanie a rozvod by bol kvôli jej nevere a ako by to bolo s hypotékou? Bola by povinná splácať svoj diel úveru napriek tomu, že by nebývala v danej nemovitosti zaťaženej hypotékou vzhľadom na to,že jej meno figuruje na hypotekárnej zmluve? Aký je postup v prípade takého radikálneho riešenia? Ďakujem za radu. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň. Opakovaná nevera môže byť dôvodom na to, aby súd Vaše manželstvo rozviedol, a to aj napriek tomu, že z Vášho manželstva pochádzajú dve maloleté deti. S konaním o rozvod by bolo spojené aj konanie ohľadom starostlivosti rodičov o maloleté deti na čas po rozvode. Komu by boli deti zverené a ako by boli upravené ostatné pomery sa nedá odhadnúť, nakoľko to závisí od posúdenia konkrétnej situácie. Pokiaľ ide o majetok, tento by bolo možné riešiť až po tom, ako súd právoplatne rozhodne o rozvode manželstva. Štandardne býva majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov delený na základe zásady rovnosti podielov. Ani v tomto prípade však nemožno odhadnúť, ako by súd rozhodol iba na základe Vami zadanej otázky. Nakoľko konanie o rozvod manželstva je výlučne návrhové konanie, je potrebné, aby ste podali na súd návrh na rozvod manželstva spolu s návrhom na úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Po právoplatnom rozvedení Vášho manželstva následne môžete dohodou vyporiadať Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pokiaľ sa nebudete vedieť dohodnúť, opätovne bude potrebné podať návrh na súd.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, môžem do návrhu na rozvod uviesť, že mám už nový vzťah? 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.01.2016)

Dobrý deň,

áno, môžete, súd sa to niekedy na pojednávaní aj pýta. Dajte si ale pozor, aby súd nebral Váš nový vzťah ako príčinu rozvratu manželstva. Mohlo by to mať negatívny vplyv na majetkové vysporiadanie po rozvode. Samozrejme za podmienky, že ho budete riešiť. 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Prosím o odpoveď, som zamestnaná momentálne s príjmom cca 1000 eur , manžel po dvoch rokoch neustálych zmien zamestnávateľov a nezamestnanosti - vodič z povolania- teraz pracuje u súkromníka, zarába okolo 450 eur, už vyše dvoch rokoch nefunguje naše manželstvo po žiadnej stránke, kedže väčšinou bol cez týždeň stále preč, po dvadsaťročnom manželstve, 6 rokov som bola na materskej, plnom hádok hlavne kvôli peniazom, musím všetko okolo domácnosti riešiť a vybavovať sama, čo sa týka chodu domácnosti, opráv (bývame v staršom rod. dome, ktorý vyžaduje rekonštrukciu), ja platím hypotéku z môjho účtu na moje meno, starostlivosti o dve deti - teraz 19 a 17 ročné študujúce na stredných školách,chcela by som vedieť, ak podám žiadosť o rozvod, či dostanem nejaké výživné lebo mi vôbec neprispieva na deti, že veď ja zarobím viac tak čo, ledva zaplatí šeky po dátume splatnosti samozrejme, sem tam niečo kúpi cez víkend v potravinách a tým to pre neho končí, každé euro navyše je veľký problém, ale cigarety to musí mať, aj keď na chlieb nebude, doma neurobí ani mäkké f, všetko okolo domu som musela robiť ja, napr. vykopať základy okolo domu, namiesiť maltu a zabetónovať, obíjať vŕtačkou starú omietku, rýľovať záhradu, zakopávať smaltovanú vaňu v záhrade, likvidovať psiu búdu aj s oplotením, robiť drevené obklady stien, skladať nábytok a a ešte veľa iného aj s pomocou syna keď mohol, takže čo by ste mi poradili, už fakt nechcem takto žiť, mám len 45 ale niekedy mám pocit že už 55, už ma normálne sleduje kam idem, aj v obchodnom dome, ale to naozaj nemá zatiaľ žiaden dôvod (je veľmi žiarlivý - medzi nami je skoro 9 r.vekový rozdiel), dom je v BSM, v prípade rozvodu ak nemám na vyplatenie polovice hodnoty domu, musí manžel ostať bývať s nami? a na deti ako sa prihliada? Ďakujem za odpoveď A.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, v prípade rozvodu súd rieši výživné aj na deti, ktoré sú maloleté. Jedno dieťa už máte plnoleté. Druhé dieťa bude onedlho plnoleté. Ak by v priebehu rozdovodového konania dosiahlo plnoletosť, súd konanie o určení práv a povinností k tomuto dieťaťu zastaví.

Deti by museli samé podať návrh na určenie výživného. Aj sa stále pripravujú na budúce povolanie, majú nárok na to, aby im otec platil výživné.

Pokiaľ ide o dom - ak je v BSM, po rozvode sa môžete vysporiadať. Buď vy vyplatíte manžela alebo naopak on vyplatí Vás. Na deti sa pritom prihliada iba z dôvodu u ktorého rodiča zostane. Nie však z pohľadu, že by mal ten rodič nárok na vyšší podiel.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer Obraciam sa na Vás s nsledovným dotazom. Už dlhodobo / 9 mesiacov/ nežijeme s manželkou v spoločnej domácnosti pre nezhody a hádky. Naša bytová situácia je taká, že ja bývam teraz sám v podnájme s mesačnou platbou 300 € a manželka s našimi dvomi maloletými deťmi / 11 a 9 rokov / býva v spoločnom 4 izbovom byte, na ktorý máme hypotekárny úver. Byt je momentálne v predaji a máme naň už vážnych záujemcov. Teraz nasleduje tá hlavná otázka, kvôli čomu píšem, že kým sme ešte manželia, chceme brať hypotekárny úver na bývanie, nakoľko manželka má priemer. čistý mesačný príjem 400 € a tým pádom by jej banka nedala samej úver. Chcem sa opýtať, či sa to dá právne ošetriť, keď nastane taká situácia, že ona nebude schopná splácať úver a ja tam budem figurovať ako spoludlžník. Hypotekárny úver chceme zobrať na menší byt, aby mali zabezpečené bývanie deti spolu s manželkou. Ešte pred rozvodom sme sa osobne dohodli, že ja budem manželke prispievať mesačne sumou 400 € t.j. výživné na deti Môj priemerný mesačný čistý príjem je 1 100 € a v prípade vyplácania odmien 2 x ročne je 1 300 €. Za vvbavenie môjho dotazu vopred ďakujem a prosim o odpoveď. Zelina

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, ak sa viete s manželkou teraz dohodnúť, odporúčam to všetko dať "na papier". Spíšete dohodu, na základe ktorej sa dohodnete nielen na výživnom ale aj o tom, ako sa vysporiadate po rozvode. 

Ak budete spoludlžník na úvere a manželka ho nebude splácať, potom bude chcieť banka splátky od Vás a vtedy môže nastať problém. Vy si nezoberiete ďalší úver, pretože Vám ho banka nedá. 

Odporúčal by som Vám poistiť sa tak, že ak bude úver na obidvoch, tak aj byt, v ktorom budú bývať manželka s deťmi bude na obidvoch. Pokiaľ ide o sumu 400 eur, ktorú jej chcete platiť, určite to nerobte tak, že sa dohodnete na výživnom 400 eur. Pretože potom bude od Vás pýtať viac. 

Je potrebné vytvoriť si "páku" na to, aby ste mohli pre prípade nesplácania úveru manželke pohroziť resp. to vyriešiť tak, aby ste na tom neboli škodný práve Vy.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, chcem sa spytat, ci nas mozu rozviest len koli tomu ze manzel ma vraj nelubi inak je vsetko v poriadku .Mame 2 malolete dcery ktore nas maju oboch radi a ocka nechcu stratit

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 08.12.2015)

Dobrý deň, samotná stutočnosť, že Vás manžel neľúbi ešte neznamená, že Vás súd rozvedie. Súd skúma najmä to, či nespĺňate kritérium manželstva - to znamená, či spolu žijete, hospodárite, máte spoločných známych, spoločné záujmy. 

Manželstvo musí byť rozvrátené na to, aby ho súd rozviedol. Pokiaľ na súde poviete, že sa nechcete rozviesť, potom bude súd skúmať dôvody, či je manželstvo rozvrátené. 

Manžel však môže prísť na súd s rôznymi dôvodmi, prečo sa chce rozviesť, nemusí to byť len ten, ktorý uviedol Vám.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer chcela by som sa vás opýtať mam kamaráta, ktorý je v Nemecku dlhodobo tam pracuje. no dôvod k rozvodu je taky, ze jeho žena ho podvádza s inými mužmi na sociálnych sieťach. požiadal už raz o rozvod, ale nerozviedli ich dôvod boli tam deti ma 5 deti jeden dospely a 4 malolete. tak sa zlutoval a vrátil sa ku nej. teraz, keď prišiel na teraz z Nemecka, dozvedel sa, ze jeho žena má druhého muža už 4 mesiace, druhá vec koli čomu sa chcel rozviesť bola, že dostávala od neho jeho cely plat v sume 1800eur + rodine prídavky 1000 eur a s tým, že boli ako manželia dohodnutí, ze ona keď nebude doma, bude platiť byt a pôžičky. no keď prišiel domov zistil, ze nezaplatila nič ani bývanie ani pôžičky ani poistky. keď sa jej opytal, kde sú peniaze, povedala ze nech sa nestará. ked chcel snou intímne spolužitie, odmietla, chcela to iba, keď mala vypite, keď bola triezva ho odmietla. bola nervózna, vyvolávala hádky, len, aby sa mohla hádať. deti tie male tri ľúbia oca. ten najstarší, ten má už svoj život a a ten osemnásť ročný podporuje maminku a kryje ju v jej flakani sa po zábavách a každý víkend v pití a keď niekam ide cez noc, nehava tieto deti samé doma. Proste, ci by súd bude prihliadať na toto, ci ich hneď rozvedie a ci môže manžel odmietnuť manželku poradňu, lebo už tam raz bol a nepomohlo to, chcela by som mu moc pomôcť, lebo už nemôže ju ani cítiť, hnusi sa mu ako žena a matka celych 20 rokov. žil len v klamstve a a ešte či môže priložiť dôkaz z facebooku od jedného pána nemenovaného ma, ktorého namotavala. prišla sním o sexe posielala mu nahé foto a tento človek, keď ho nahnevala si zistil kto bol jej manžel a toto mi všetko zaslal na email aj z jej menom, priezviskom. chceme vedieť, či na toto súd bude prihliadať a ci manželou hneď rozvedie, keď sú tam takéto dokazy voči odporkyni, prosím vás o radu bola by som vám, čo zaviazana a ešte je bombonik, ze pol roka spávala zo ženou. je zo strašne, ale tento človek potrebuje právnu pomoc ďakujem z pozdravom. 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.11.2015)

Dobrý deň, dôvody ktoré ste uviedli vo svojej otázke sú dostatočné na to, aby ich súd rozviedol. Váš kamarát asi nepostupoval správne, keď ho na súde nerozviedli. Na súde je potrebné vedieť, čo má povedať a ako reagovať na otázky sudkyne, ktorá rozhoduje o rozvode. Rýchly rozvod sa dá urobiť. Ďalšou dôležitou vecou je správne napísaný návrh na rozvod, tak aby súd nemal pochybnosti o tom, že manželstvo je rozvrátené. Manželskej poradne sa zúčastniť nemôže a ani súd ho nemôže nútiť, aby šiel do poradne, ak sám nechce.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

AKO POSTUPOVAT, CO SA TYKA ZIADOSTI O ROZVOD, KED MAM UZ DOSPELEHO SYNA, ALE ZBAVENEHO SVOJPRAVNOSTI. JA SOM JEHO ZAKONNY ZASTUPCA. DAKUJEM

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, ak máte dospelého syna, hoci nesvojprávneho, súd nebude riešiť úpravu práva a povinností k tomuto dieťaťu. V zmysle § 113 O.s.p. S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Nie je teda rozvod spojený s úpravou nesvojprávneho dieťaťa ale len maloletého. 

Ak by ste chceli pre syna peniaze - výživné od manžela, potom by ste museli podať osobitnú žalobu v mene syna na určenie výživného.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, chcem podat ziadost o rozvod, ale som onkologicka pacientka, manzela som vyhodila v juli z bytu totizto z najmu, pretoze tri roky mi vobec neprispieval na deti (9 a 15), ma kopec dlhov a dva roky nikde nerobil. V juli, po vyhodeni odisiel pracovat do zahranicia a neprispieva mi. Chcem sa opytat ci aj v tomto pripade musim zaplatit ten 66€ kolok? Dakujem za odpoved J.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.11.2015)

Dobrý deň, ak nemáte peniaze na zaplatenie súdneho poplatku, môžete požiadať súd o oslobodenie od jeho platenia. Súd Vám pošle tlačivo, ktoré vyplníte a zašlete späť súdu. Súd potom rozhodne o tom, či budete v konaní oslobodená od súdneho poplatku.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry podvecer. Zijem v zahranici (At-Wienn) uz vyse 3 rokov. Tu som sa aj zoznamila vtedy este s priatelom, tiez cudzincom - Srbom, s ktorym sme mali vazny vztah. On ma syna, este z predosleho vztahu, ale nikdy nebol zenaty. Syn zije v Srbsku aj s jeho matkou. My dieta spolu nemame, ale uz asi 2roky sme sa snazili o to. Po vyse rocnom spolocnom ziti, sme sa rozhodli to aj specatit. Ozenil sa so mnou na Slovenku, ale nadalej ziejeme vo Wiedni... Pracuje ako bytovy stavbar - sukromnik. Vsetko bolo take pekne a normalne. Vobec sme sa nehadali, raz za cas mensie skriepky, ale nic vazne. Po roku manzelstva sa to vsetko zmenilo, ked otvoril Kafe Bar. Nedalo sa s nim pekne rozpravat, bol nervozny, aj dni nechodil domov. Popri tom si robil aj svoju pracu na Bytovej stavbe. Kazdy den po praci siel do Kaffe baru, kde vysedaval do neskorych nocnych hodin, niekedy aj do rana. Spaval tam v Kaviarni, kde bola aj mensia izba. Ale po dlhsom case a skoro kazdodennej hadke som zistila, ze ma podvaza. Rad sa zabaval s casnickami a dost casto tam ani nespaval. Doma uz vobec nie. Vypinal si mobily. Pol roka ho doma nebolo. Mal tu iba zopar veci. Peniaze na domacnost mi daval 10-20e raz za tyzden, ked som odisla za nim, alebo ked dosiel na 5 min domov. Elektriku s internetom neplatil. Raz som ho aj nacapila jak sa bozkava s jednou. som ich vyrusila a este ma aj vlastny manzel napadol. Zdvihol si na mna ruku. Vyhrazala som sa mu rozvodom, ale ma bral na lahku vahu..  Pracovne vizum dostal vdaka mne, kedze ja som Slovenka (eu) .. Nas vztah sa odrazu zlepsil, jak spred 3rokov, ked sme len spolu zili. Bala som sa toho, ze sa to zas pokazi, ale slubil mi, ze nie. Snazil sa o to. Trvalo to asi 3mesiace. Pisem Vam preto, lebo neviem jake papiere a co vsetko by mi trebalo na rozvod. Obavala som sa tohto najviac, a aj ma to boli velmi. Ale prednedavnom som si precitala z jeho mobilu smsky od este byvalej casnicky, ktora pracovala u nas v tom Kafe Bare. Sledujem ju uz dlhsi cas na fejsbuku a az teraz som pochopila ze oni su spolu. (mam viac dokazov) .. jak dlho by trval rozvod? Moja druha otazka je - Manzel sa mi priznal, ze sem do Wiedne chce doviest syna. Mne by to nevadilo, keby sa snazil o nas vztah a nase dieta, Ale na to on podla mna nema pravo. Ked sa rozvedieme, on musi hned do svojej krajiny. Kedze ma vyzum na 5r, ale musi vydrzat 3r v manzelstve, aby mu to tych 5 platilo. A syna potom nema pravo sem doviest ked bude rozvedeny ? Dakujem Vam vopred za odpoved

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.10.2015)

Dobrý deň, rozvodové konanie trvá v priemere 3 mesiace. Ak by však robil probémy (čo je dosť pravdepodobné), potom by to mohlo trvať ešte dlhšie. 

Ak sa rozvediete, jemu zanikne právo na pobyt v EU, takže mu skomplikujete jeho plány. S tým, ale on určite ráta. Ak by bol rozvedený, jeho syn by nemohol prísť s ním do EU len tak jednoducho.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, tiez by som sa chcela informovat vo veci rozvodu. S manzelom sme obaja Slovaci, ale svadbu sme mali v CR. Obcianstvo mame stale slovenske, ale mame prechodny pobyt v Prahe. Nemam ziadne deti, ziaden spolocny majetok ani dlhy a momentalne uz 3 mesiacom spolu nezijeme a 5 mesiacov uz nevedieme ziaden spolocensky ani partnersky zivot. Chceme sa rozviest, ale radi by sme to chceli vyriesit rozvodom v CR, pokial to je mozne. Preto by som sa chcela teda informovat, je mozne rozviest sa v CR, na Velvyslanectve SR v Prahe, ked sme mali sobas v CR alebo musime podat ziadost na slovensky sud? Vopred velmi pekne dakujem za odpoved.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.10.2015)

Dobrý deň, pre rozvod manželstva nie je doležíté, kde ste sa vzali ale kde ste bývali, prípadne občanmi ktorého štátu ste. Ak žijete dlhodobo v ČR, potom český súd môže rozhodnúť o rozvode (nie veľvyslanectvo). Aj slovenský súd má právomoc rozhodnúť, nakoľko ste obaja slováci. Ak sa rozvediete v ČR nezabudnite si splniť svoju povinnosť voči úradom v SR.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, v prípade, že manželka čaká dieťa s iným mužom, bude súd po žiadosti o rozvod čakať na narodenie tohto dieťaťa a určenie jeho otcovstva, alebo je reálne rozviesť manželstvo ešte pred tým? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.10.2015)

Dobrý deň, ak dieťa nebude narodené počas manželstva, tak súd nebude riešiť toto dieťa (v rozsudku o rozvode). Manželstvo je reálne rozviesť aj pred narodením (tiež je dôležité, v ktorom mesiaci je matka). Štandardne (ak splníte všetky podmienky) súd Vás rozvedie do 3 mesiacov. Zatiaľ najkratší rozvod, ktorý sme mali (od podania na súd) bol 29 dní.

Ak sa dieťa narodí do 300 dní od rozvodu, potom budete do rodného listu zapísaný Vy ako otec. Budete teda musieť podať návrh na zapretie otcovstva.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, som vydatá 5 rokov, nemame deti, ani spoločný majetok. Chcem podať žiadosť o rozvod, neviem ako postupovať. Manžel s rozvodom súhlasí. Ako sa dlho čaka na odpoveď od podania žiadosti? Alebo na rozhodnutie sudcu na náš rozvod? Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.09.2015)

Dobrý deň, z našej stránky (odkaz nájdete vyššie) si môžete stiahnuť návrh na rozvod manželstva. Ak chcete, aby rozvod prebehol rýchlo, môžeme Vám návrh na rozvod skontrolovať a upraviť, tak aby to na súde ľahko prešlo. Manželovi súd doručí návrh na rozvod do 2 mesiacov od podania. Keďže nemáte deti a manžel súhlasí, rozvod sa dá veľmi urýchliť, dokonca aj bez pojednávania (to však závisí od sudkyne / sudcu, ktorý bude rozhodovať). 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, momentálne som v zahraničí a neviem, či žiadosť o rozvod musím podať osobne?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, žiadosť nemusíte podávať osobne, môžete ju podať aj poštou alebo aj elektronicky (ak máte zaručený elektronický podpis, tak nemusíte elektronicky doručenú žalobu dopĺňať písomne do 3 dní).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Pekny den, s manzelkov sme sa dohodli na rozvode, zatial budeme byvat v jednej domacnosti aj po rozvode. Akceptuje sud taketo podmienky rozvodu? Mame dcerku 12 rocnu, bude v opatere manzelky a ja budem prispievat mesacne vyzivnym. dakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.09.2015)

Dobrý deň, je bežné, že sa rozvádzajú manželia a pritom žijú v spoločnej domácnosti. Často nie je možné, aby si niektorý z manželov našiel nové bývanie. Na súde však musíte tvrdiť, že spolu nehospodárite a nefungujete aj manželia.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň chcem sa spýtať, ako dlho sa zvyčajne čaká na 1. pojednávanie od podania návrhu na rozvod? Je tam lehota, do kedy sa súd musí ozvať? ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.09.2015)

Dobrý deň, lehota dokedy sa má súd ozvať nie je stanovená. Je však stanovené, že do 2 mesiacov od podania návrhu musí súd doručiť návrh s prílohami protistrane. Podľa naších skúseností štandardne je stanovený termín pojednávania do 3 mesiacov od podania návrhu. Môže to byť však aj menej ale aj viac, to závisí od toho, ako ste napísali návrh na rozvod manželstva a od množstva práce u konkrétneho sudcu, ktorému bola vec pridelená.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Musim mat na sude rozvod advokata? 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň, právne zastupovanie advokátom v súdnom konaní nie je zákonom prikázané, preto advokáta v tomto type konania nemusíte mať. Ak očakávate zo strany manželky niečo, čím by Vám mohla uškodiť alebo naopak, ak chcete urýchliť rozvod, aby to prebehlo bez problémov, tak odporúčam sa poradiť s advokátom. V nevyhnutnom prípade sa dať zastúpiť.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den poprosil by som o radu ako sa co najrychlejsie rozviest s manzelkou,a ako poziadat o striedavu starostlivost nasho spolocneho dietata.Nase manzelstvo je dlhsie rozvratene vdaka manzelkynim castym neveram,uz sme spolu aj urcity cas nezili ale ma prosila nech sa vratim a dam jej sancu.Vydrzalo to pat mesiacov a zas ma sklamala a podviedla,najviac ma mrzi ze mame dieta a ona ho vlaci po pohostinstvach vo vecernych hodinach a mne ho nechala na hlave a sla si uzivat a prisla az na druhy den v podnapilom stave.Pred mojimi ocami sa vasnivo lucila so svojim nilencom.Nechcem trapit syna ale som jeho rodic s chcem sa o neho starat,teraz mi neberie telefon a nechce mi dat dieta.Co mam prosim robit?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň, jediným riešením je podať návrh na rozvod na súd, dĺžka trvania rozvodových konaní je rôzna, ale ak na súde preukážete, že vaše manželstvo je vážne narušené a trvalo rozvrátené a s manželkou nežijete spolu ako manželia, tak súd Vás rozvedie. Súd zároveň rozhodne aj o tom komu pridelí dieťa do osobnej starostlivosti, ak aspoň jeden z Vás bude súhlasiť so striedavou starostlivosťou, súd bude skúmať, či to je aj v záujme dieťaťa a či tak budú zabezpečené všetky jeho potreby. Ak preukážete, že sa o dieťa staráte Vy a jeho matka sa mu nevenuje, resp. vláči ho po pohostinstvách atď., dieťa môže súd zveriť do osobnej starostlivosti aj Vám.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň. Žiadam o radu. S manželom sme mali osobitnú pokladňu, kde každý platil dohodnuté veci. Manžel byt a ja syna (oblečenie, škola, strava, výlety a i) strava doma a moja malá firma. Teraz plánujem rozvod, no asi na to doplatím, pretože nám súd rozdelí dlhy, kt. manžel urobil neplatením bytu. Aby sme mali stravu a chlapec čo obliecť a školu v poriadku som ja zase kvôli našej slabej finanč. situacii uberala na svojich odvodoch. Ja som zastavila svoje odvody, aby som platila pre rodinu a aby sme finančne vyšli. Manžel neplatil byt a narobil dlhy. Po rozvode mi súd určí polovicu z nich. To, že som si zastavila platenie odvodov do soc. poistovne na úkor rodiny, ešte získam dlhy, kt.narobil manžel neplatením bytu. Ináč už 2 roky nie sme spolu, býva s otcom. Poradte mi prosím, nerozviest sa pokým to nevyplatí? Či ano a mohla by som si niečo nárokovať späť. Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.08.2015)

Dobrý deň

pokiaľ ste nemali zúžené/zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej BSM), všetko čo ste nadobudli počas manželstva patrí do BSM, samozrejme aj dlhy (či už Vaše alebo manželove). Podľa § 147 ods. 1 OZ: “Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.” To znamená, že aj keď narobil dlhy manžel, tieto môžu byť uspokojené aj so spoločného majetku, teda BSM.

Manželove dlhy môžu narastať, teda rozumnejšie by bolo, keby ste sa rozviedli, čím zanikne BSM a následne si vyporiadali BSM (buď dohodou alebo podáte návrh na príslušný súd).


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, byvam uz 3 roky v UK asi 6 rokov nezijem s manzelom chcem sa s nim rozviest odtialto. Ale, neviem ani kde byva na Slovensku asi je aj bezdomovec. Mozete mi s tymto nejako pomoct? Dakujem 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod a neznámy pobyt manžela, tak takýto rozvod je možný. Na súd je potrebné podať návrh, pričom v návrhu sa uvedie posledná známa adresa, na ktorej sa manžel zdržiaval. 

Súd potom vykoná dopyt na centrálnu evidenciu obyvateľov, políciu, prípadne na sociálnu poisťovňu a zistí, kde sa manžel zdržiava. 

Ak by sa nepodarilo manžela vypátrať, potom súd ustanoví manželovi opatrovníka.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer. Chcem sa opýtať k téme rozvod. Som vydatá 10 rokov, máme 7 ročné syna. S manželom sme sa dohodli na rozvode, obaja sme sa zhodli, že pre nás a syna bude lepšie keď pôjdeme každý svojou cestou. Sú medzi nami neprekonateľné názory na zásadné veci, povahové rozdiely, odlišné záujmy a z mojej strany mimomanželský vzťah. Manžel s rozvodom súhlasí, dohodli sme aj na výchove syna, výživnom, vysporiadaní majetku. Obidvaja chceme, aby to prebehlo rýchlo bez traumatizujúcich situácii pre nás a syna. Nechceme žiadne prieťahy. Moje otázky: 1.Ako podať návrh čo najlepšie, aby rozvod netrval dlho a prebehlo všetko bez zbytočného naťahovania, ked obidvaja súhlasíme. 2. Dá sa vysporiadať BSM, počas rozvodu, keď sme sa aj na tom dohodli. 3.Bude chcieť niekto zo súdu rozprávať aj so synom... resp. ako postupuje súd , ked je v manželstve dieťa ? 4. V akom časovom rozpätí by nás mohli rozviesť? 5. Kto podáva navrh, keď obidvaja súhlasíme. 6. Ak chceme aby to prebehlo rýchlo je lepšie sa nechať zastupovať právnikom? Zastupujete aj mimo BA. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpovede na Vaše otázky:

1/ všetko o rozvode nájdte tu: všetko o rozvode. S celkovým postupom - urýchlením Vám môžeme pomôcť, bude však potrebné vec prejednať osobne alebo telefonicky. Najrýchlejší rozvod, ktorý sme mali zatiaľ (aktualizované k 7/2015) bol 29 dní. 

2/ čo sa týka vysporiadania BSM, tak to sa môže riešiť až po rozvode, aj keď ste sa na tom dohodli.

3/ súd nebude vyžadovať výsluch detí, to sa robí iba vtedy, ak nie je zrejmé, komu dieťa zveriť.

4/ štandardná lehota na rozvod je 3 mesiace (ak spĺňa návrh všetky náležitosti), dá sa to urýchliť, ale môže to trvať aj dlhšie, ak protistrana bude robiť problémy.

5/ návrh podáva vždy jeden z manželov.

6/ určite odporúčam zastupovanie advokátom, ak chcete rozvod rýchlo. Zastupujeme v rozvodoch aj 400-500 km od Bratislavy, do zastupovania sa však zarátava cestovné.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý večer, Chem Vás požiadať o právny názor z odborného pohľadu. Už dlhšiu dobu zvažujem podať žiadosť o rozvod, ale mám veľký strach, že prídem o svoje milované deti. Celé naše manželstvo bolo dosť komlikované s množsvom hádok. Najprv näs rozdeľovalo rozdielne vierovyznanie, keď som sa po polroku odsťahovala k rodičom, a potom časté hádky kôli peniazom a rozdielnym názorom na výchovu. Najprv bol a je názor mojej svokry, s ktorou žijeme v jej dome a potom až môj. Nemôžem trvrdiť, že sme nemali aj pekné chvíle, ale už nemám pocit, že ma môj muž miluje a som preňho este žiadúca. S mojím mužom sme sexuálne žili aktívne asi rok, dva. Aj teraz, ale boli aj obdobia keď sme spolu neboli aj tri mesiace alebo raz , dvakrat za mesiac. A nie z mojej viny. Jednoducho, hlavne teraz manžel odmietne. U nás je je všetko ok, ak sa súhlasím s mužom, a hlavne šetrím, nemiňam zbytočne a momentálne platím. Od 22.3.2015 totiž pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku. Stalo sa , že keď som potrevovala peniaze pre seba, dal mi ale musela som mu ich vrátiť. napr.v decemri 2015 na cestu do Nemecka a bola som bez práce a išla som pracovať ako opatrovateľka. 130€ som mu po návrate vrátila. Ak poviem, že už nebudem platiť lebo nemám, už je nervózny. a o sexe už ani nehovorím. Skrátene , z manželstva máme tri deti vo veku 17/dcéra/, syn bude mať 16 a malá bude mať sedem rokov. S manželom žijeme stále u jeho matky v rodinnom dome a ja chodím do Rakúska. Ale už aj keď rozprávame cez skype, nemáme o čom. Iba o deti, čo treba, čo nové. Preto sa obávam, že keď pracujem mimo Sk manžel bude chcieť, aby deti zostali pri ňom. Ja mám dom u rodičov, ale potrevuje rekonštrukciu, takže z pohľadu zabezpečenia bývania je vo výhode. No rodičia majú na záhrade novy dom s voľnou izbou. Všetky deti navstevujú školu v meste kde žijú moji rodicia a praxuje aj môj muž v Prešove. Skôr som rozmýšľala o striedavej starostlivosti. No mám strach a nechcem ublížiť deťom. Hoci syn a mladšia dcéra si skôr rozumejú so mnou a hádky deťom neprospievajú. Neviem, či sa rozhodnete odpovedať na moju prosbu, ale vopred ďakujem, pomohli by ste mi?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, to, komu budú deti zverené do starostlivosti rozhodne súd aj na základe toho, ako to deťom vyhovuje. Najstaršia dcéra bude mať o 1 rok 18, potom sa už o nej nebude rozhodovať ako o maloletom dieťati a ona sa bude môcť sama rozhodnúť. Tie mladšie deti môžu byť vypočuté sociálnym pracovníkom alebo psychológom. Ak by sa vyjadrili, že chcú byť s Vami, tak Vám ich súd zverí. Ak sa vyjadria neutrálne, potom ich súd môže dať aj do striedavej starostlivosti. Súd skúma aj to, aké podmienky máte Vy a manžel vytvorené pre deti. To je veľmi dôležité. 

Ak nie ste v SR dlhšie obdobie a deti sú s otcom, potom sa môže stať aj to, že deti budú zverené otcovi. Musel by však o ne prejaviť záujem. Ak by ste sa presťahovali do domu rodičov a deti by tam mali podmienky, bolo by to určite vhodné. Skúste manželovi naznačiť, že zvažujete rovzod. Uvidíte ako zareaguje.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtat, mala som uzavretú dohodu o spolunažívaní manželskom, ktora bola uzavreta pred notarom / pravnikom a svedkami, ale bez žiadosti o manželstvo, bez zápisu do matriky a bez vydania sobasneho listu. Po poruseni dohody jednou stranou bola zrušená opäť pred notárom / pravnikom. Môžem používat status slobodná? Je potrebné uviesť túto dohodu v žiadosti o manželstvo? Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, dohodu, ktorú ste uzatvorili s partnerom nebolo manželstvo. Na to, aby šlo o platné manželstvo, musí byť uzatvorené podľa zákona o rodine. Uzatvorenie manžnelstva pred právnikom / notárom je neplatné ak neboli splnené zákonné náležitosti. Takúto dohodu nemusíte ani zrušovať a stále sa považujete za slobodnú.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás psprosiť o žiadosť o rozvod. ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.07.2015)

Dobrý deň, žiadosť o rozvod a potrebné infomácie nájdete na tejto stránke: žiadosť o rozvod - informácie


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň prajem, rada by som sa objednala k vám na konzultácie ohľadom postupu pri rozvode. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.07.2015)

Dobry den, pokiaľ sa chcete stretnúť ohľadom rozvodu manželstva, vyplňte formulár na našej stránke a vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

dobrý den, chcem podať žiadosť o rozvod z manželom, máme dve maloleté deti a úver na chalupu, ktorá ešte nie je dokončená. manžel má priatelku a to je dôvod, prečo sa sním chcem rozviesť.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.07.2015)

Dobrý deň, ak chcete podať návrh na rozvod manželstva a máte maloleté deti, v návrhu musíte uviesť aj to, ako si predstavujete úpravu práv a povinností k deťom. Súd však nerieši majetkové veci (vysporiadanie spoločného majetku), preto do návrhu nemusíte uvádzať spôsob vysporiadania. Majetok sa rieši až po rozvode.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, s manželkou sme dohodnutí na rozvode, nemáme deti. Môžete nám pomôcť? Čítal som na Vašej stránke, že sa dá rozviesť rýchlo aj bez osobnej prítomnosti manželov. To by bolo najlepšie, pretože ja nebývam v SR. Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte deti, rozvod môže prebehnúť veľmi rýchlo. Súdy môžu rozhodnúť o rozvode aj bez účasti manželov. Neplatí to však vždy a závisí to tiež od sudcu, ktorý bude o rozvode rozhodovať. Niektorí sudcovia tvrdia, že ide vec osobného charakteru a je potrebné pojednávať. V tomto prípade zastúpime klienta na súdnom pojednávaní. Veľká vzdialenosť môže byť dôvodom na to, aby súd upustil od výsluchu, najmä ak je účastník (manžel) zastúpený advokátom.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa dať rozviesť, nakoľko však mám dve maloleté deti a minimálnu mzdu, zaujíma ma, či pri rozvode budem mať právo na nejaký podiel z majetku, ktorý môj manžel nadobudol počas trvania manželstva od svojho otca darovacou zmluvou. Ide o časť domu, ktorú sme si prerobili na dvojizbový byt, za spoločne požičané peniaze z úveru (stavebnej sporiteľne), kde splátky išli z môjho účtu (boli strhané z mojej mzdy). Ide o to či by som aj po rozvode mala právo ostať tu bývať, alebo by ma manžel mohol vyhodiť. Ďakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.06.2015)

Dobrý deň, v rozvodovom konaní sa nerieši majetok. Majetok sa rieši až po rozvode. 

Pokiaľ ide o Váš nárok na podiel z daru, tak na tento nebudete mať nárok, pokiaľ ste nemali spísanú zápisnicu o rozšírení BSM aj o dary. 

Máte však nárok na to, aby sa Vám nahradilo, čo ste spoločne investovali do domu manžela. Svoj nárok si musíte uplatniť do 3 rokov od rozvodu.

Po rozvode Vás manžel nemôže len tak vyhodiť, musí Vám zabezpečiť náhradné bývanie.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť, aký je súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva, ktorý sa podáva na súd. S manželkou máme dve deti, vek je 7,5 a 3,5 roka, dievča a chlapec. Manželka požaduje deti pre seba. Dôvod rozvratu manželstva je jej nevera. Žijeme v nájomnom byte, ktorý nám nepatrí, manželka chce, aby som z tohoto bytu odišiel aby si sem mohla nasťahovať svojho milenca a ak im ja budem platiť nájomné a elektrinu (vo výške cca. 152 + 50 EUR) mesačne, nebude požadovať výživné na deti. Môj čistý mesačný príjem bol za posledný rok zhruba vo výške 900 EUR, momentálne oveľa menej, som dlhodobo (od 1.1.2015) na PN. Ja som platil z účtu nájomné (152), elektrinu (50), lízing za auto (135), internet, televíziu, úvery (podľa situácie aj 250 EUR mesačne, momentálne okolo 200), skoro vždy nejaké splátky za tovar. Všetko išlo cez môj účet. Ona platila zo svojho príjmu asi 50 EUR mesačne za teplo a vodu. Strava sa kupovala spoločne, vybavenie domácnosti som z cca. 75% financoval ja. Jej nevera je preukázaná, aj sa priznala. Je dlhodobo psychicky labilná a stále berie antidepresíva. Počas tých spoločných 8 rokov bola veľmi žiarlivá a neustále mi vyvolávala denne cca. 10x, kde som, čo robím. Nemohol som chodiť s kamarátmi na pivo, ako poľovník som odchádzal na poľovačky vždy s tým, že "Veľmi dobre si rozmysli, či tam pôjdeš" , jednoducho ma chcela mať vždy doma. O domácnosť sa nestarala tak ako by sa mala, nehovorím že tu bola špina, ale o čistote sa hovoriť nedá a tak isto ani o poriadku. Varenie zanedbávala počas celého času, jej priemer bol tak 2x za mesiac, ak som chcel poriadnu stravu tak som musel variť ja. Boli a sú dni, keď nerobí vôbec nič. Ako sa narodila dcéra, nemohla dojčiť lebo nemala dosť mlieka a brala antidepresíva. Dcérka (a tak isto potom aj syn) vyrastali na výžive, ktorú som vždy v noci zarábal a deti kŕmil ja. Vstala aj ona, ale na rozdiel odo mňa bola na materskej dovolenke a ja som musel do práce. Ak sa dieťa v noci prebudilo 4x, 4x som bol hore aj ja a v práci som skoro zaspával. To sa zopakovalo aj pri synovi. Je lenivá. Je depresívna. Dodnes ak si ešte syn ide poobede ľahnúť, ide s ním spať aj ona, miesto toho, aby sa starala o domácnosť či varila. Bolo to tak od začiatkov aj s dcérkou. Chcem Vás poprosiť, možno o radu, možno právnu pomoc, najprv informačne potom asi aj platenú. Či akceptovať ten jej návrh - teda neviem, či sa dá zriecť výživného na deti, alebo ho neakceptovať a súdiť sa o deti aj o výživné. Mám pochybnosti o tom, že to s milencom vydrží dlho. Jej jediný cieľ je teraz podľa mňa sa ma zbaviť a jeho sem dostať. Nemajú však peniaze na to, aby platili nájomné, elektrinu, vodu, kúrenie, lízing na jej auto, ktoré si zaobstarala kvôli tomu aby mohla za ním jazdiť. Je nezamestnaný a má dlhy. Tie som si narobil aj ja počas manželstva a teraz aj ten môj zdravotný problém, ktorý mám a som na dlhodobej PN - problém s chrbticou, pravdepodobne bude treba operovať je tam dosť zlý nález a neviem, ako to dopadne. 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.05.2015)

Dobrý deň, súdny poplatok za rozvodové konanie je 66,- € (pri elektronickom podaní 33 eur) a platí ho navrhovateľ, t.j. ten, kto podal návrh na rozvod. Ak dôvody rozvratu manželstva sú na strane manželky, máte právo požadovať náhradu tohto poplatku.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Moju manželku som už nevidel zopar rokov a chcel by som vediet ako sa treba rozviest lebo som na urade prace a nedostanem peniažky lebo neviem kde je, neviem o nej žiadne informacie, vopred vam velmi dakujem velmi mi pomožete ak mi poradite postup pri mojom pripade.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.05.2015)

Dobrý deň, postup rozvodu nájdete priamo na tejto stránke, sú tú aj odkazy na iné podstránky, kde nájdete potrebné informácie. Váš problém je pomerne častý, úrady vyžadujú v prípade zosobášených ľudí súčinnosť druhého manžela. Takto Vám komplikuje možnosť získať peniaze od štátu. 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať na možnosť vypracovania návrhu na rozvod. Nakoľko si nemôžem dovoliť dať vypracovať návrh advokátovi, rozhodla som sa napísať si to sama, ale nechcem tam urobiť zbytočné chyby, aby sa súd nenaťahoval. Takže manželmi sme od 07/2004, máme spolu dve deti 11 r. a 9 r., na výživnom sme dohodnutí na 300 eur na obe deti. Manželstvo nám nefunguje už niekoľko rokov cca 7-9r. Najprv sme ho chceli zachrániť kvôli deťom, ale videli sme že to nemá význam, preto sme sa rozišli a manžel odišiel v septembri 2013 do zahraničia pracovať a žiť, a odvtedy spolu ani intímne nežijeme. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.05.2015)

Dobrý deň, návrh si môžete stiahnuť z našej stránky zadarmo. Ak ho budte chcieť upraviť, napíšte nám, pomôžeme Vám s tým. Úprava návrhu a odporučenie postupu je však už spoplatnená služba, určite však vyjde menej, ako keby sa vypracovaval celý návrh na rozvod.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ako rýchlo vypracujete návrh na rozvod manželstva. S manželkou máme 1 maloleté dieťa, výšku výživného sme nestanovili, ale na dcéru by som chcel prispievať v maximálnej výške svojich možností. Dôvod rozvratu manželstva je vzájomné odcudzenie sa, viac ako rok nežijeme v spoločnej domácnosti, na rozvode sme sa s manželkou predbežne dohodli s tým, že ja mám byť navrhovateľ. S dohodou o rozdelení majetku by taktiež nemal byť problém. Ďakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.05.2015)

Dobrý deň, po doručení všetkých dokladov a zodpovedaní našich otázok k rozvodu Vám spracujeme návrh na rozvod manželstva v priebehu 1-2 dní. Čo všetko budeme potrebovať Vám oznámime. Zavolajte nám, dohodneme si stretnutie a celú vec preberieme.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den, chcem sa spytat hlavne na cenu ak by som si dala u vas vypracovat navrh na rozvod a hlavne kolko by ma stalo zastupovanie advokatom nakolko pracujem v cudzine. dakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.05.2015)

Dobrý deň, cena za zastupovanie závisí od toho, čo všetko budete chcieť, či chcete okrem návrhu vypracovať aj ostatné dokumenty na súd, či máte deti, ako chcete upraviť práva a povinnosti k deťom. Cena zastupovania tiež závisí od toho, či manžel súhlasí alebo nesúhlasí s rozvodom a aký je jeho postoj k úprave práv a povinností k deťom. Bez bližšej špecifikácie nie je možné stanoviť presne odmenu za zastupovanie. Ak nám zavoláte, preberieme telefonicky Vašu vec a prejdeme si čo by bolo pre Vás najvýhodnejšie a či vôbec potrebujete zastupovanie.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, čo by stálo vypracovanie žiadosti o rozvod a čo k tomu potrebujem. Ďakujem pekne

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 18.05.2015)

Dobrý deň, cena za vypracovanie návrhu na rozvod závisí od toho, či máte deti, ako si predstavujete úpravu práv a povinností k deťom. Tiež je dôležité, aký je dôvod rozvratu manželstva. Napíšte nám do mailu podrobnosti o Vašom manželstve a o tom, čo požadujete a my Vám dáme vedieť výšku ceny za jeho vypracovanie.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Chcem sa len opýtať či v návrhu na rozvod manželstva s maloletými deťmi sa účastníci konania označujú ako matka, otec, maloleté dieťa alebo len navrhovateľka, odporca a mal. dieťa? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.05.2015)

Dobrý deň, obe možnosti sú správne, označiť účastníkov môžete aj ako navrhovateľ a odporca ako aj matka a otec.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, mám predbežný záujem o zastupovanie v rozvodovom konaní so všetkými súvislosťami. Chcem Vás požiadať o možnosť osobnej konzultácie vo Vašej kancelárii. Keďže momentálne žijem a pracujem v ČR a v Bratislave sa zdržiavam cca 2x do mesiaca, chcem Vás požiadať o určenie vhodného termínu. Tu sú moje najbližšie možnosti: o 2-3 týždne (ak by to bolo v tomto termíne možné, dajte mi prosím vedieť telefonicky - stačí s hodinovým predstihom) alebo potom na konci budúceho mesiaca. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.05.2015)

Dobrý deň, stretnutie je možné, najskôr mi zavolajte, preberieme telefonicky, ako Vám vieme pomôcť a následne si dohodneme stretnutie. Budeme potrebovať Váš sobášny list a ak máte deti, tak aj rodné listy detí. V prípade, ak sa dohodneme na zastupovaní, konzultácie k rozvodu manželstva neplatíte.

 


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den chcel by som sa spytat manzelka mi povedala, ze dala ziadost o rozvod koncom marca ako dlho trva kym mi pride oznamenie? ako je to zo striedavym vychovavanim mame dve deti vo veku 7 a 6 rokov manzelka nachce otom ani pocut aj ked s detmi som viac ja ako ona. Dakujem

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.04.2015)

Dobrý deň, ak manželka dala návrh na rozvod koncom marca, tak to znamená, že koncom mája by Vám najneskôr malo niečo prísť. Súd má 2 mesačnú lehotu na doručenie dokladov. Niekedy to to trvá iba 2 týždne, inokedy 2 mesiace, závisí to od konkrétneho sudcu, ktorý Vašu vec bude riešiť. 

Pokiaľ ide o striedavú starostlivosť a s deťmi ste viac Vy ako ona, tak túto starostlivosť môžete žiadať upraviť. Deti sú už spôsobilé na to, aby vyjadrili svoj názor pred psychológom. V konaní musíte žiadať nariadiť znalecké dokazovanie za účelom zistenia, či je striedavá starostlivosť vhodná pre deti.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den.Chce Vas poprosit o radu ako mam postupovat. Z manzelom sa chcem rozviest po 16 rokoch manzelstva. nefunguje nam to uz viac rokov. odcudzili sme sa, teda ja pre jeho ziarlivostne sceny a urazky od neho. Mame spolu tri malolete deti. Uz nezijeme v spolocnej domacnosti asi pred dva a pol tyzdnom som sa odstahovala aj so synmi a momentalne zijeme u mojho otca. Nasla som si aj priatela, s ktorym planujeme buducnost. Manzel ma parkrat aj fyzicky napadol a pred synmi mi nadaval a vyhrazal sa mi. prosim Vas o radu, ako mam dalej postupovat. Velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.04.2015)

Dobrý deň, ďalší postup by bol taký, že podáte návrh na rozvod manželstva. Ak sú deti ešte maloleté, je potrebné v návrhu uviesť aj to, ako si predstavujete výživné na deti a že žiadate deti zveriť do svojej starostlivosti. To, že Vás manžel napadol alebo Vám nadával, tiež môžete uviesť do návrhu.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa Vás p. Ficek opýtať, či by ste mi mohol poradiť ohľadne rozvodu. Ja i moj bývalý partner sme obaja Slováci, avšak uzavreli sme sňatok v USA v štáte New York. Manželstvo sme si na Slovensku nenechali uznať, chýba nám na uznanie apostil. Teraz by sme sa chceli dať rozviesť. Ako v takomto prípade postupovať? Je nutné si nechať sňatok uznať a vzápatí sa nechať rozviesť, alebo existuje iná varianta? Čo by ste mi odporučili? Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.04.2015)

Dobrý deň, Vaše manželstvo (uzatvorené v cudzine) je pomerne jednoduché. Tu si môžete prečítať informácie o zápise sobášneho listu do osobitnej matriky ministerstva zahraničných vecí: zápis sobáša do osobitnej matriky.

Po zápise sobášneho listu do osobitnej matriky môžete podať návrh na súd na rozvod manželstva. Ak by ste podali návrh na rozvod manželstva na základe zahraničného sobášneho listu, súd by s najväčšou pravdepodobnosťou prerušil konanie, kým by nebolo Vaše manželstvo zapísané v osobitnej matrike SR. Súd nemá vedomosť, či bol sobáš uzatvorený platne. Tieto pochybnosti odstráni doklad o zapísaní sobáša do osobitnej matriky.

Ak obaja manželia súhlasia s rozvodom, rozvod môže prebehnúť správnym postupom veľmi rýchlo. Určite odporúčam vybaviť si najskôr zápis a hneď v zápätí podať návrh na rozvod manželstva.


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Dobry den. S manzelkou nam to nefunguje uz cca 2 roky a nevieme najst spolocnu cestu spat. Rozhodnutie padlo na rozvod, s tym, ze sme bezdetna rodina. Ake vsetky nalezitosti su potrebne k absolvovaniu rozvodu? Ako dlho by trval samotny rozvod? Nepredpokladam ziadne problematicke riesenie vztahov a majetkovych problemov. Dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.04.2015)

Dobrý deň, všetky potrebné informácie o rozvode nájdete vyššie v texte. Ak je manželstvo bezdetné a obaja manželia súhlasia s rozvodom, celý rozvod sa dá veľmi urýchliť. Zatiaľ najkratší rozvod, ktorý sme mali bol do 29 dní od podania návrhu. 


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Mám priateľa, ktorý nežije so ženou už ôsmy rok,majú dvoch synov ale tí sú už obidvaja plnoletý. O dva týždne má byť prvé pojednávanie, ale bojim sa že sa jeho manželka na pojednávanie nedostaví a bude sa to cely ten rozvod iba preťahovat. Musim podotknúť že manželka pracuje v zahraničí v dvojtýždňových turnusoch. Čo robiť v prípade, ak sa jeho manželka neozve a ani súdu nedá na vedomie svoje rozhodnutie, pritom ona s rozvodom ústne súhlasila a pred rokmi to bola práve ona čo odišla zo spoločnej domácnosti. Rozvedú manželov aj v takom prípade, keď rozvod bude manželka ignorovať a bez jej prítomnosti?

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.04.2015)

Dobrý deň, rozhodnutie o rozvode je rozhodnutím o osobnom stave, súdy obyčajne trvajú na tom, aby boli vypočutí obaja manželia, ak sa svojho práva na vypočutie nevzdajú. Ak ide o prvé pojednávanie vo veci a manželka sa nedostaví, je vysoko pravdepodobné, že súd nerozhodne na tomto pojednávaní. Ak by sa však bez ospravedlnenia nedostavila na súdne pojednávanie opakovane, súdy obyčajne rozhodnú aj bez účasti manžela.


Podotázka: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca] (Rozvod)

Rozvádzam sa a pri prvom pojednavani bol podany na odporkynu navrh na pozbavenie sposobilosti. Ziadost o rozvod som podal 02.08.2011 pojednavanie bolo 09.02.2012 v ten isty den aj navrh na pozbavenie sposobilosti (oba spisy su spojene).Rozvodove konanie bolo prerusene na neurcito. V oboch veciach bolo len jedno konanie o rozvode uz zmieneny februar 2012 a pozbavenie sposobilosti zaciatkom oktobra 2012. To je vsetko, co sa vo veciach konalo, ak neratam hromadu trestných oznameni na moju osobu. Otázka: Mozem podat staznost na prietahy v konani predsedovi okresneho sudu? Ak ano akym sposobom ked niesom ucastnikom konania vo veci pozbavenia sposobilosti. Zijeme oddelene mame majetok formou BSM, ktory uziva manzelka, no ja musim platit hypoteku v pnom rozsahu. Žijem s priatelkou, s ktorou mam syna. a pomalost sudu mi dost komplikuje situaciu. 

Odpoveď: Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.12.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ bolo konanie o rozvode prerušené, bude potrebné počkať do uknončenia konania o pozbavenie spôsobilosti. Napriek tomu, že nemáte postavenie účastníka v konaní o pozbavenie spôsobilosti, máte záujem na tom, aby toto konanie skončilo čo najskôr. Konania o pozbavenie spôsobilosti trvajú častokrát dlhšie z dôvodu potreby znaleckého dokazovania. Odporúčam Vám určite sa obrátiť na predsedu súdu, popíšte mu situáciu, ako aj to, ako toto konanie súvisí s rozvodom. Predseda súdu môže aj napriek tomu, že ste len účastníkom v rozvodovom konaní nariadiť sudcovi, aby vo veci konal. 

 

Je samozrejme, že prestať platiť hypotéku nemôžete, požiadajte však banku o odloženie splátok (niektoré banky požadujú súhlas oboch spoludlžníkov). Banka Vám môže vyhovieť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako sa rozviesť? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku