Máte
otázku?

Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Trnava

Otázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

Dobrý deň, rád by som sa informoval o možnostiach v prípade rozvodu manželstva, s ktorým ja, jedna zo strán, nesúhlasím. Manželka v návrhu uvádza ochladnutie citov z dôvodu niekoľkoročného, podľa mňa však subjektívneho, citového zanedbávania. Tvrdí, že sme netrávili voľný čas účasťou na rôznych podujatiach alebo pobytmi na rôznych miestach. Som presvedčený, že dokážem preukázať, že ide o tzv. "nafuknutú bublinu" prekážok, ktoré si manželka v sebe vytvorila. Návrh na rozvod bola podaný z jej strany v auguste a od 1. septembra sa presťahovala do prenajatého bytu. Spolu sme žili 25 rokov a máme 23-ročnú dcéru a 15-ročného syna. Mojím záujmom je udržať manželstvo a preto navrhujem aj manželskú poradňu. Mám otázku týkajúcu sa predvolania na prvé pojednávanie, ktoré mi prišlo poštou. Je nutné sa k nemu podrobne vyjadrovať, alebo stačí len stručná formulácia, v ktorej potvrdím svoju účasť na konaní a k zvyšku návrhu sa vyjadrím osobne na súde? Ďalej by som rád vedel, čo všetko je potrebné pripraviť na pojednávanie, aby veci šli tzv. "mojím smerom" a aby sa manželstvo zachránilo. Môžem napríklad navrhnúť aj svedkov na prvom pojednávaní a ak áno, podľa čoho ich mám vyberať? Vopred ďakujem za váš čas a pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

Dobrý deň,

pokiaľ nesúhlasite s rozvodom a svoje dôvody chcete vyjadriť až na súde, je potrebné, aby ste sa na súdne pojednávanie dôkladne pripravili. Nesúhlas s rozvodom však ešte neznamená, že súd Vás nerozvedie. Všetko je to o príprave ale aj o sudcovi, ktorý bude Váš rozvod riešiť.

 

Pokiaľ by ste napísali svoje dôvody už do svojho vyjadrenia k návrhu manželky, súd by sa na Váš nesúhlas s rozvodom "pripravil". Táto príprava môže byť vo Váš prospech ale aj vo Váš neprospech, to závisí od toho, ako formulovala svoj návrh manželka, t.j. čo uviedla ako dôvod rozvratu manželstva, na aké konkrétne udalosti poukázala a aký má súd celkový dojem z jej návrhu. Podľa jej návrhu by sme Vám vedeli poradiť, či sa máte vopred k návrhu vyjadriť, alebo si nechať svoje vyjadrenie až na súdne pojednávanie.

 

 

K predvolaniu na pojednávanie sa nemusíte vyjadrovať, súdneho pojednávania sa aj napriek nesúhlasu s rozvodom musíte zúčastniť. To, či je rozvrat vo Vašom manželstve skutočne daný, určite viete najlepšie Vy. Pokiaľ dôvody, ktoré manželka uviedla nepovažujete za relevantné a myslíte si, že manželka potrebuje čas, aby to pochopila a žalobu stiahla, tak pouvažujte nad žiadosťou o odročenie pojednávania. Dôvodov na jeho odročenie je niekoľko. 

 

Na pojednávanie sa musíte pripraviť, vedieť správne a presvedčivo vyargumentovať manželkine dôvody. Argumenty musia vyznieť presvedčivo aj pre sudcu ako právnika (ktorý už počul veľa argumentov). Sudcovia majú prax v rozvodoch a preto dokážu pomerne rýchlo odhadnúť kto má pravdu. Vy budete tvrdiť, že manželstvo nie je rozvrátené a nesúhlasiť s rozvodom a manželka úplný opak.

 

Odporúčam pouvažovať aj nad právnym zastupovaním, sudca si nedovolí len tak rozhodnúť o rozvode bez náležitého zistenia skutového stavu, ak budete právne zastúpený. Nesúhlas s rozvodom nie je taký častý na súdoch, je to len malé percento všetkých rozvodov.

 

Pokiaľ ide o svedkov v konaní o rozvod, musíte si vyberať len takých, ktorí Vám dokážu pomôcť správnym smerom. Je potrebné si pripraviť ich celé meno a priezvisko a adresu bydliska. Súd v prípade nesúhlasu s rozvodom vypočúva najčastejšie rodinných príbuzných. 

 

Trápi vás "Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Môj manžel chce po dvoch rokoch manželstva podať žiadosť o rozvod z dôvodu ochladnutia citov. Ja s rozvodom nesúhlasím, ale napriek všetkému on už nechce vo vzťahu pokračovať. Preds manželstvom sme spolu žili šesť rokov, počas ktorých som si zakúpila byt. Po sobáši som hodvrtinu bytu prepísala na neho a stal sa teda spoludlžníkom. Bolo nám to zmluvne dohodnuté ako bezodplatný prevod majetku. Chcela by som vedieť, ako to bude prebiehať pri delení majetku. Byt vlastním len tri roky a samozrejme, neplánujem ho predávať. Ako sa teda bude situácia riešiť v prípade, ak nás súd rozvedie? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
táto situácia sa bude trochu zložito riešiť, ale dá sa to vyriešiť. Ak ste úver brali spolu, je spoločný. Byt však nie je súčasťou BSM, nakoľko ste ho vlastnili už predtým a jemu ste darovali iba 1/2 spoluvlastníckeho podielu. Tým pádom je byt v podielovom spoluvlastníctve. Takéto zloženie majetkovej sféry vzťahov sa rieši tak, že sa od hodnoty bytu odpočíta zostatok úveru a zo zvyšnej "čistej" hodnoty určí jeho podiel na vyplatenie. Zároveň v banke budete musieť zabezpečiť prepis úveru iba na Vás.

Samozrejme nie je vylúčené, ak s tým bude aj on súhlasiť, aby ste nadobudli celý byt do svojho vlastníctva Vy s tým, že mu nič nevyplatíte s ohľadom na skutočnosti a spôsob nadobudnutia tohto bytu. Prípadne by ste mu vyplatili menšiu časť, než na ktorú má nárok.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Dobrý deň, po 29 rokoch manželstva podal môj manžel žiadosť o rozvod. Spolu sme v živote preskočili mnohé prekážky a vychovali dospelé deti. Manželovi v jeho rozhodnutí sekunduje aj jeho rodina, v ktorej sú všetci štyria súrodenci už rozvedení. Naše dospelé deti toto rozhodnutie veľmi zasiahlo a nemusím hovoriť o tom, ako ťažko to na mňa doľahlo. A to všetko v predvianočnom čase, ktorý je pre mňa veľmi depresívny. Manžel sa ku mne správa milo, pomáha mi s varením, nakupujeme spolu a dokonca od podania žiadosti sme prezili i pekné chvíle pod šírym nebom. Skúsila som podať žiadosť o zrušenie rozvodu, ale manžel trvá na svojej požiadavke. Chcela by som ešte bojovať, len neviem ako. Okrem toho ma po 13 rokoch prepustili z práce, môj zvyšok rodiny už nežije a deťom si nebudem sťažovať. Má dcéra má krásneho ročného synčeka a syn pracuje v Nitre, zatiaľ čo my sme ostali sami v Turanoch pri Martine. Bojím sa, že to nezvládnem. Neviem, ako si mám pomôcť a ako byť silná. Tak strašne túžim po mame, ktorá už je v nebi. Bojím sa.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 29.11.2019)

Dobrý deň prajem,

súd nemá povinnosť rozviesť manželstvo. Úlohou súdu je skúmať, či sú splnené podmienky na rozvod. Manželstvo musí byť hlboko a trvalo rozvrátené, tak, že neplní svoje spoločenské funkcie a nie je nádej na jeho obnovu. Ak sa rozviesť, nechcete, musíte súdu vysvetliť a preukázať to, že nádej na obnovu vidíte, že spolu prakticky stále fungujete ako manželia a pod. Súd v takýchto prípadoch môže manželov odkázať na manželskú poradňu, prípadne na nich apelovať, aby bol návrh vzatý späť. Voči návrhu sa teda odporúčam vyjadriť tak, ako to cítite, teda že manželstvo má možno krízu, no stále plní svoje funkcie, že sa rozvádzať nechcete a pod. a že s rozvodom nesúhlasíte. Súd nariadi aj pojednávanie, kde bude zisťovať aj podrobnosti. 


Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať a poradiť. Rozvádzam sa s manželkou. Ona podala návrh na rozvod, s ktorým som súhlasil. Už sme mali dva krát pojednávanie a obaja sme s rozvodom súhlasili. Sudca však nariadil sudnoznalecké posudky, pretože žiadam o deti do svojej starostlivosti. Teraz však manželka povedala, že sa so mnou nerozvedie a podala ďalší návrh na súd, v ktorom tvrdí, že sa nebude rozvádzať. Je možné, že nás nerozvedú? Ja sa totiž chcem rozviesť.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Pokiaľ Vaša manželka podala návrh na súd  platí podľa ust. § 95 Civil. mimosporového poriadku,  že síce navrhovateľ môže vziať návrh späť, súd  však konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený

Píšete, že pojednávanie už bolo 2 x, teda so späťvzatím návrhu na rozvod by ste musel súhlasiť.

2./ Pokiaľ sa jedná o druhú časť otázky  a teda, že Vaša manželka podala nový návrh na súd, že sa nechce rozvádzať, tento bude súd zrejme považovať za zmätočný, nakoľko súd o tom že sa niekto nechce rozvádzať nerozhoduje. Zo

Zrejme Vaša manželka sa  chcela vyjadriť k pôvodnému  - už vedenému konaniu, ale zvolila nie správnu formu podania. Súd bude vedieť, že vo veci je už vedené konanie a dôjde k spojeniu konaní.

Podľa ust. § 166 Civil. sporového poriadku  v záujme hospodárnosti konania súd spojí na spoločné konanie také konania, ktoré sa pred ním začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých strán. Ak boli také konania pridelené viacerým sudcom toho istého súdu, rozhodne o spojení konaní ten sudca, u ktorého sa začalo konanie skôr.


Trápi vás "Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Prosím Vás, ak je v rodine nejaké ochorenie a vzťahy sú pod tlakom, myslím, že by sme mali vyčkať. Napríklad, starí rodičia a ich problémy môžu byť ťažobou. Niekedy na súde by sme mali byť trpezlivejší. Je možné zastaviť tento proces? Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, rodinné problémy so širšou rodinou sa môžu ale aj nemusia dotýkať manželstva. Súd túto skutočnosť posúdi a podľa toho rozhodne. Obyčajne na to však neprihliada.


Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Chcem sa rozísť s manželom, s ktorým už nemôžem žiť! On však so mnou nesúhlasí. Máme dve deti - prvý má 10 rokov a druhý 13 mesiacov. Nežiadam ani o výživné, ani o majetok. Koľko by trvalo rozvodové konanie, ak by s tým nesúhlasil? Žijeme spolu už 10 rokov.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, ak sa Vám podarí preukázať dôvody rozvratu manželstva, tak Vás súd môže rozviesť aj na prvom pojednávaní. Súd Vás však môže poslať aj na manželskú poradňu. Nie je Vašou povinnosťou tam ísť, ale celé sa to predĺži. Ak chcete rýchly rozvod, tak presvedčte manžela, že nech vyskúšate poradňu, tam odmietnite akúkoľvek obnovu manželstva a následne na súde môžete povedať, že ste vyskúšali aj poradňu. Súd Vás potom na túto poradňu už neodkáže ale Vás rozvedie. 

Určite Vám pomôže mať v rozvode vedľa seba aj právnika (advokáta). Voči manželovi to rozbehnite viacerými súdnymi konaniami, na ktoré potom poukážete.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Dobrý večer, chcem sa opýtať. Nežijem s manželom od 25.6.2014. Keďže som podala návrh na rozvod, po troch pojednávaniach nás stále nerozviedli. Teda som podala odvolanie na Krajský súd v Prešove, ale ani tam som neuspela. S manželom sa vôbec nestretávam, pretože máme dve deti, Kristiána a Filipa. Starší syn býva pri otcovi a mladší pri mne. Už neviem, ako ďalej mám postupovať. Manžel mi ponúkal aj peniaze za sex, mám aj esemesky a nahrané hovory. Ani na polícii som neuspela, vraj je to iba priestupok. Počas manželstva som od neho odišla tri krát a vždy som sa vrátila, ale štvrtý krát, keď som odišla od neho 25.6.2014, mladší syn ho odmieta a nechce o ňom vôbec počuť. Riešila som to u psychológa, pretože otca nevidel už pomaly pol roka a teraz si vymyslel dvojitú starostlivosť. Už naozaj neviem, ako mám ďalej postupovať. Teraz mi to príde, že napriek svojej vôli, ja mám s ním žiť. Mám priateľa už 10 mesiacov, plánujeme budúcnosť, keďže už spolu žijeme v spoločnej domácnosti. Ja, môj mladší syn a priateľ. Ďakujem.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2015)

Dobrý deň, ak Vás súd nerozviedol, musel mať na to dôvody, pravdepodobne ste nie úplne správne vysvetlili dôvody rozvratu manželstva. Teraz musíte počkať na rozhodnutie krajského súdu. Ak by súd návrh zamietol, potom môžete podať návrh znova, ak budete mať ďalší dôvod na rozvod (nastane zmena pomerov od posledného rozhodnutia súdu). Nemôžete potom podávať návrh z tých istých dôvodov. Odporúčam Vám, aby ste sa obrátili na advokáta.


Trápi vás "Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať? (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás o radu v otázke rozvodu manželstva. Moja žena chce podať žiadosť o rozvod po desiatich rokoch manželstva. Máme dve maloleté deti, 8- a 6-ročné. Ako dôvod uvádza citové odstrihnutie, ochladenie citov a skutočnosť, že ma už nemiluje. Ja som z vážnytch dôvodov pracoval v zahraničí, aby som materiálne zabezpečil rodinu a jej potreby. S rozvodom nesúhlasím, pretože milujem deti, snažím sa im venovať čas, prácu v zahraničí som zanechal a stále milujem svoju ženu. Naša rodina stále plní výchovnú a ekonomickú úlohu - máme jeden spoločný účet. Intímne sa nestykáme druhý mesiac. Môže byť aj napriek všetkému naše manželstvo rozvedené? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?

(odpoveď odoslaná: 28.10.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ nesúhlasíte s rozvodom, máte možnosť niečo urobiť. Podľa súčasnej právnej úpravy súd nemusí manželstvo rozviesť, vždy musí skúmať či je rozvrat manželstva daný a nezvratný. Ak by mal súd pochybnosti, môže konanie prerušiť resp. minimálne odročiť na niekoľko mesiacov. Deti sú tiež dôvodom, prečo by súd nemusel manželstvo rozviesť. 

Keď Vám príde návrh na rozvod manželstva, ktorý podávala manželka je potrebné sa k nemu vyjadriť. Vaše vyjadrenie k návrhu by malo vyznieť tak, aby ste sudcu / sudkyňu presvedčili o tom, že Vaše manželstvo nie je rozvrátené. Sudkyňa by teda mala mať pochybnosti o tom, či manželstvo rozviesť.

Niekedy sa na súdne pojednávanie v takýchto prípadoch volajú svedkovia, ktorý dosvedčia alebo vyvrátia rozvrat manželstva.

Viac by sme Vám vedeli poradiť, ak by sme videli návrh, ktorý podávala manželka.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nesúhlas s rozvodom, čo bude nasledovať?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.