Máte
otázku?

Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, odchádzam z práce a na môj posledný deň si chcem vziať voľno na návštevu lekára.

Môj zamestnávateľ mi však na donútil podpísať dovolenku, pričom mi ešte ostali tri dni.

Ak mu aj tak zašlem lekársky posudok, môže mi to odmietnuť alebo neprijať?

Koľko lekárskych posudkov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára?

Čítala som, že maximálne dva. Mám nárok na platené voľno?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, 

na tejto stránke dole nájdete všetky otázky a odpovede týkajúce sa témy "Paragraf na návštevu lekára". Ak by ste nenašli svoj prípad, napíšte mi. 

 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ak ide o vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení:

 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem čerpať lekárske vyšetrenie dva dni po sebe, konkrétne 27.12. a 28.12., s prihliadnutím na to, že ešte nemám vyčerpaných zákonom stanovených 7 dní. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.12.2023)

Dobrý deň, právne je možné, aby ste čerpali pracovné voľno s náhradou mzdy v zmysle ust. § 141 a nasl. Zákonníka práce.Podstatné vo vašom prípade je to, či vyšetrenie alebo ošetrenie nie je možné realizovať mimo pracovnej doby

Ďalej platí ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Z uvedeného zákonného ustanovenia v podstate vyplýva, že je potrebné si dohodnúť vyšetrenie a vopred informovať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či po vyčerpaní šiestich paragrafov na jednom pracovnom mieste a následnej zmene pracoviska a zamestnávateľa mám nárok len na jeden paragraf do konca kalendárneho roka, alebo viac. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.11.2023)

Dobrý deň, ak ste uzatvorili novú pracovnú zmluvu u iného zamestnávateľa, potom nie je podstatné koľko paragrafov ste vyčerpali u predchádzajúceho zamestnávateľa. Zákonný nárok u nového zamestnávateľa sa nemení a je uvedený v ust. § 141 Zákonníka práce. Rozdiel je v tom, že ak nový pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, potom platí aj ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi môže zamestnávateľ strhnúť peniaze za maródku a celodenné ošetrenie podľa paragrafu a doprovod člena rodiny, v prípade, že je tento člen rodiny zdravotne ťažko postihnutý. Zamestnávateľ vyžaduje pre celodenné ošetrenie dve pečiatky na priepustke. Krátenie za maródku je 2 eurá na deň, 2,50 eura za pol dňa paragrafu a za celý deň 5 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.11.2023)

Dobrý deň, zamestnávateľ nie je oprávnený krátiť mzdu z dôvodu realizácie vašich práv podľa ust. § 141 Zákonníka práce, bez ohľadu na to či ide o vaše ošetrenie alebo sprevádzanie rodinného príslušníka na lekárske vyšetrenie, vrátane vašej práceneschopnosti. 

Rovnako nie je oprávnený žiadať dve pečiatky od lekára. Podstatné je to, ako lekár, ktorý vykonal ošetrenie alebo vyšetrenie určil čas lekárskeho ošetrenia na priepustke, ktorú ste následne predložili zamestnávateľovi.

Predpokladáme, že krátenie mzdy sa netýka iba vás, ale aj ostatných zamestnancov, preto odporúčam kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, za uplynulých 7 dní som navštívila lekára a dnes mám další termín u lékaře. Mohu si vzít další den volna na základě toho, že ide o sprevádzanie rodinného príslušníka? Je možné uviesť na potvrdení o neprítomnosti, že dôvodom je sprevádzanie? Nie je to v rozpore so zákonom?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že sprevádzanie rodinného príslušníka na priepustku uviesť nemôžete, lebo ide o vaše vyšetrenie a v konečnom dôsledku by lekár musel potvrdiť sprevádzanie rodinného príslušníka a jeho meno, ktorého ste na vyšetrenie sprevádzali a toto lekár neurobí. Zamestnávateľ si v konečnom dôsledku môže zistiť sprevádzanie rodinného príslušníka, nie však lekársku diagnózu.
Odporúčam zamestnávateľa požiadať o pracovné voľno s náhradou mzdy a zamestnávateľ vám ho môže poskytnúť v zmysle ust. § 141 ods. 3 Zákonníka práce.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, nedávno som zmenila prácu. V predchádzajúcom zamestnaní som vyčerpala 7 dní na seba a 7 dní ako doprovod. V novom zamestnaní už nemám nárok na žiadne dni, je to tak? Kde zistia, koľko dní mi ostáva z predchádzajúceho zamestnania? Ďakujem, Kristína.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, váš nový zamestnávateľ nevie zistiť koľko dní prac. voľna podľa § 141 Zákonníka práce ste čerpali u pôvodného zamestnávateľa.

Ak váš pracovný pomer vznikne teraz v priebehu kalendárneho roka, potom platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

" Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že vzhľadom na okolnosť, že váš pracovný pomer vznikne v mesiaci 11/2023 /predpokladáme/, zamestnávateľ môže určiť, že váš zákonný nárok sa určuje vo výške 1/3 nároku podľa § 141 Zákonníka práce, čo predstavuje 2 dni na vyšetrenie a ošetrenie pre vás a 2 dni na sprevádzanie rodinného príslušníka.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, ako môžem uplatňovať, respektíve koľko dní do roka môžem dostať pracovné voľno s náhradou mzdy na starostlivosť o príbuzného? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň,

na príbuzného máte nárok 7 dní v kalendárnom roku.

Zákonník práce nevymedzuje, ako si to môžete čerpať. Uvádza, že ide o sprevádzanie rodinného príslušníka.

Podľa § 141 ods. 2 písm. c) bod. 1 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Upozorňujeme, že tento nárok patrí zamestnancovi len na jedného rodinného príslušníka, nie na všetkých spolu.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, je v zákonníku ošetrené, koľko dní môže zamestnanec maximálne čerpať paragrafov za jeden mesiac?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.10.2023)

Dobrý deň,
uvedené nie je v zákone nijako upravené. Pokojne môžete čerpať všetkých sedem dní aj v rámci jedného mesiaca, ak si to situácia vyžaduje. V tomto smere neexistujú žiadne obmedzenia. Jediným obmedzením je, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať o nasledujúcej situácii. Ak zamestnanec pracuje len určité dni v týždni, konkrétne pondelok, utorok a štvrtok, chcela by som vedieť, či sa mu nárok na voľno skracuje podobne ako dovolenka. Má nárok na 7 dní voľna ako zamestnanec, ktorý pracuje päť dní v týždni? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.10.2023)

Dobrý deň, 

zamestnancovi sa nebude krátiť nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Bude mať nárok 7 dní na kalendárny rok. 

Zákonník práce pozná krátenie len v prípade dovolenky, ako píšete vo Vašej otázke. 

Vami opísaná situácia je riešená v ods. 5 a 6 § 141 Zákonníka práce. 

Podľa § 141 ods. 2 písm. a) bod 1. Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. 

Podľa § 141 ods. 5 Zákonníka práce, "Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni."

Podľa § 141 ods. 6 Zákonníka práce "Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, do práce som nastúpil 11.9.2023. Na koľko paragrafov mám nárok do konca roka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce : 

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ môže určiť čerpanie prac. voľna s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie v trvaní celkom 5 dní /po zaokrúhlení 4,66 dňa/.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Mám nárok na paragraf, ktorý mi umožňuje mať 7 dní pre seba a ďalších 7 dní pre dieťa, alebo 7 dní na každé dieťa? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.09.2023)

Dobrý deň,
máte nárok na seba 7 dní.

A ďalších 7 dní, ako sprevádzanie, máte celkovo na deti (nie na každé po 7 dní). 

Podľa § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."  

Podľa § 141 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava