Máte
otázku?

Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, odchádzam z práce a na môj posledný deň si chcem vziať voľno na návštevu lekára.

Môj zamestnávateľ mi však na donútil podpísať dovolenku, pričom mi ešte ostali tri dni.

Ak mu aj tak zašlem lekársky posudok, môže mi to odmietnuť alebo neprijať?

Koľko lekárskych posudkov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára?

Čítala som, že maximálne dva. Mám nárok na platené voľno?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, 

na tejto stránke dole nájdete všetky otázky a odpovede týkajúce sa témy "Paragraf na návštevu lekára". Ak by ste nenašli svoj prípad, napíšte mi. 

 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ak ide o vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení:

 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako to je s počtom dní na ošetrenie pri ochorení kuracie kiahne (vyrážok, ktoré sa nazývajú "pečky"). Mám dve deti. Koľko dní na ošetrenie je podľa zákona na každé dieťa (7 dní), alebo je to spolu 7 dní pre všetkých? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, [tvoje meno]

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.06.2024)

Dobrý deň,

Zákonník práce špecifikuje, že na sprevádzanie chorého člena rodiny je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy najviac na sedem dní v kalendárnom roku. Tento nárok je pre všetkých členov rodiny spolu, teda nie je to sedem dní na každé dieťa zvlášť. Ak máte dve deti, neznamená to, že máte nárok na 14 dní. Celkový počet dní, ktoré máte na sprevádzanie člena rodiny s náhradou mzdy, je maximálne sedem dní v roku.

Ak by ste potrebovali viac dní, zamestnávateľ Vám môže poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy, ale to závisí na jeho rozhodnutí.

Navyše okrem týchto 7 dní na sprevádzanie člena rodiny, máte ďalších 7 dní na vyšetrenie vašej osoby u lekára. Zákon konkrétne hovorí, že váš zamestnávateľ vám je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy  na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy vám poskytne na nevyhnutne potrebný čas,za predpokladu, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Čiže zjednodušene povedené, na všetkých členov rodiny máte k dispozícií paragraf na 7 dní v roku a na seba máte ďalších 7 dní v roku.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, idem s mamou k lekárovi ako doprovod mimo trvalého bydliska a chcem sa spýtať, či mi Pečko platí celodennú mzdu, keď pracujem na smeny. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.06.2024)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. c) upravuje, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Popri skutočnej dobe vyšetrenia alebo ošetrenia sa do doby tejto prekážky započítava aj čakanie pred vyšetrením alebo ošetrením a nevyhnutná cesta tam a späť. Nakoľko cestujete aj mimo trvalého bydliska, a aj tento čas sa započítava do vyšetrenia,  dajte si u lekára potvrdiť priepustku tak, aby Vám tam napísal sprievod nutný a platí celý deň, a zamestnávateľ Vám ju musí akceptovať aj keď pracujete na smeny. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či vyčerpaním jedného paragrafu myslíte situáciu, keď som u lekára na vyšetrení tri hodiny, pričom mám odpracovaných päť hodín. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.05.2024)

Dobrý deň, nie, nevyčerpáte celý jeden celedenný paragraf (tento predstavuje 8 hodín), vyčerpáte si tak iba 3 hodiny z celkového počtu hodín, ktoré Vám zákon priznáva v rámci jedného roka. Spolu máte nárok na pracovné voľno z dôvodu návštevy lekára v počte 56 hodín/ ročne.  Na priepustke od lekára si to uveďte, a síce, že ste u neho v daný deň strávili 3 hodiny, napr. od 08:00 do 11:00 hod.. Vo zvyšnej časti dňa, ak ste ho odpracovali sa Vám prekážka v práci z dôvodu návštevy lekára započítavať nebude, nakoľko ak ste pracovali zvyšných 5 hodín, neexistovala na Vašej strane žiadna prekážka v práci.  


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže moja kolegyňa nosiť služobnú preukazku, keď má poobednú smenu od 14:00 do 22:00 hod., ale navštívi lekára doobeda?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.05.2024)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. a) upravuje, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy, a to na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Určenie rozsahu vyšetrenia a ošetrenia je v kompetencii príslušného lekára. Popri skutočnej dobe vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca sa do doby tejto prekážky započítava aj čakanie pred vyšetrením alebo ošetrením a nevyhnutná cesta tam a späť, pričom v kompetencii lekára je aj nariadenie odpočinkového režimu/času na zotavenie po zvyšok dňa v súvislosti s absolvovaným vyšetrením alebo ošetrením, ktoré napr. bráni zamestnancovi v deň vyšetrenia krátkodobo vykonávať prácu. Preto ak lekár kolegyne rozhodol, že jej nariaďuje po zvyšok dňa kľudový režim tak jej priepustka platí aj na poobednú smenu. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, v súlade s § 141 ods. 2 Zákonníka práce má zamestnanec právo na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Rada by som sa informovala, či týchto sedem dní môže byť čerpaných po sebe nasledujúcich sedem dní. Ďakujem! Erika

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.05.2024)

Dobrý deň, teoreticky v zmysle Zákonníka práce by bolo možné čerpať 7 dní po sebe, ale Zákonník práce a teda zákonodarca predpokladá resp. počíta s tým, aby nedochádzalo k zneužívaniu uvedneých 7 dní a ich čerpania v celku. Preto v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce stanovil, že nárok na pracovné voľno je v prípade, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovnej doby. Naviac v zmysle ust. § Zákonníka práce stanovil povinnosť pre zamestnanca :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

 

Sme názoru, že je nepravdepodobné, aby konkrétny zamestnance si vybavil návštevu lekárov v slede po sebe idúcich pracovných dní.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, na koľko dní paragrafov mám nárok, ak som začala pracovať u zamestnávateľa v októbri 2022 a nachádzam sa vo výpovednej lehote, ktorá je zo strany zamestnanca do 30. júna 2024. Koľko dní paragrafov môžem čerpať v tomto roku? Pripomínam, že mám deti. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.05.2024)

Dobrý deň, máte nárok na pracovné voľno v rozsahu 7 dní na rok pre Vás a 7 dní na sprevádzanie detí (pre všetky deti spoločne).

Pracovné voľno na návštevu lekára sa neprenáša z predchádzajúcich rokov. Zákonný nárok na 7 dní sa berie na každý rok samostatne (počet sa nenavyšuje o nevyčerpané dni z predchádzajúcich rokov). 

V prípade, že budete pracovať u tohto zamestnávateľa len do konca júna tohto roka, tak sa tiež musí zohľadniť, koľko dní ste si tento rok už vyčerpali na seba alebo na rodinného príslušníka.

Podľa § 141 ods. 2 písm. a) bod 1. Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podľa § 141 ods. 2 písm. c) bod 1. Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, náš zamestnávateľ nás núti absolvovať všetky kurzy, školenia, nútené porady a lekárske prehliadky vo vlastnom voľnom čase. Odmietanie sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Najväčší problém máme s lekárskymi prehliadkami, ktoré nám zamestnávateľ nariaďuje absolvovať vždy pred poobednou zmenou. To znamená, že zamestnanec musí cestovať do iného mesta na prehliadku a potom sa odtiaľ ponáhľať domov na sprchu a rýchlo bežať do práce. Má zamestnávateľ na to právo? Môžem to odmietnuť? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.04.2024)

Dobrý deň,
takýto postup zamestnávateľa nie je v súlade so Zákonníkom práce.

Zamestnanec si lekárske vyšetrenie neurčuje sám, ale deň a hodinu mu určí ošetrujúci lekár. Preto nie je možné v tomto smere vyhovieť zamestnávateľovi.

Samozrejme, že môžete odmietnúť takú neuskutočniteľnú požiadavku. Zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť pracovné voľno v čase návštevy lekára, a to nie len pred poobednou zmenou. 

Porušenie pracovnej disciplíny sa môže týkať len takého správania sa zamestnanca, ktoré sa uskutočňuje priamo na pracovisku a počas práce. Preto nesplnenie požiadavky zamestnávateľa, dohodnúť si lekára pred poobednou zmenou, nie je porušením pracovnej disciplíny. Toto nehovorí ani Zákonník práce vo svojich ustanoveniach a nemôže to byť ani súčasťou určitého vnútorného predpisu zamestnávateľa, nakoľko tento by bol v tejto časti neplatný. 

Podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce, "Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:  a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,  2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,  3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, žijem v spoločnej domácnosti s môjim krstným otcom, ktorý je bratom mojej matky. Je to môj jediný žijúci príbuzný. Je invalidný a pri návštevách lekára potrebuje asistenciu, ale nie som jeho oficiálnou opatrovateľkou. Vyžaduje pomoc pri chôdzi po schodoch, odvoz autom a podobne. Moja zamestnávateľka mi povedala, že si nemôžem vziať dovolenku podľa paragrafu, ktorý sa vzťahuje na starostlivosť o blízke osoby, keďže nie je môj rodič, manžel, súrodenec ani dieťa. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako to je?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.04.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že keďže sa nejedná o manžela, rodiča a podobne, platí zo zákona, že na strevádzanie tohto rodinného príslušníka podľa ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce a  zmysle ust. § 141 Zákonníka práce je potrebné, aby ste žili v spoločnej domácnosti s touto inou osobou, aby ste mali nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce.

Citujeme zákonné ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce :

" Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

 

Pre ozrejmenie uvádzame, že ak by ste mali sprevádzať manžela, matku, otca, potom Zákonník práce nevyžaduje pri sprevádzaní na lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie pre priznanie náhrady mzdy vo výške priemerného zárobku to, aby ste s uvedenými osobami žili v spoločnej domácnosti. V prípade strýka, čo je váš prípad, je potrebné žitie v spoločnej domácnosti, čo spĺňate /predpokladáme, že máte aj spoločný trvalý pobyt na uvedenej adrese/. To, že nie ste opatrovateľka vášho strýka nie je vôbec podstatné, podstatné je to, že on potrebuje sprevádzanie k leárovi napr. ako uvádzate z dôvodu prekážok dostavenia sa k lekárovi /schody, doprava a pod./.

V súlade s ust. § 144 ods. 2 Zákonníka práce požiadajte zdrav. zariadenie, aby vám dali potvrdenie o sprevádzaní strýka na lekárske ošetrenie :

"Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci."

 

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem v sociálnom zariadení a mám dvanásťhodinové služby. Povedali mi, že si musím lekára vybaviť vo svojom voľnom čase a zdá sa, že mi nechcú uznať nárok na odpočet za použitie paragrafu. Mám nárok na preplatenie tohto paragrafu?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.03.2024)

Dobrý deň,

v zmysle § 141 ods. 2 písm. a) bod 1. Zákonníka práce platí, že  zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. To znamená, že ak Vám lekár určí deň vyšetrenia, ktorý padá deň kedy máte byť v práci, a toto vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času kedy máte voľno, tak je zamestnávateľ povinný poskytnúť Vám pracovné voľno s náhradou mzdy. Zákonný nárok je sedem dní v kalendárnom roku.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Moje deti ochoreli a ostala som s nimi tri dni doma. Prvý deň som čerpala dovolenku a na ďalšie dva dni mi detská lekárka vystavila potvrdenie - tzv. paragrafovú priepustku. Lekárka nemala problém vystaviť mi potvrdenie na dva po seba idúce dni. Môže mi zamestnávateľ takéto potvrdenie neuznať? Potvrdenia sú riadne vyplnené, včas hlásené a zamestnávateľ bol informovaný o situácii s mojimi deťmi, ktoré mali horúčku.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
zákon neobsahuje žiadne obmedzenia pokiaľ ide o čerpanie priepustiek viac dní po sebe. Toto preto je možné, môžete si nechať potvrdiť od lekára priepustku aj viac dní po sebe a zamestnávateľ Vás za to nemôže nijako postihovať.

Netreba však zabúdať na to, že Zákonník práce ustanovuje ročný limit priepustiek s náhradou mzdy, v prípade tzv. očeriek je to 7 dní v roku (ak by ste mali zdravotne postihnuté dieťa, potom je to 10 dní v roku s náhradou mzdy). Samozrejme zamestnávateľ Vás môže uvoľniť aj na viac dní, avšak v prípade ich čerpania nad zákonom ustanovený rozsah už potom nemáte nárok  na náhardu mzdy za takéto dni. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.