Máte
otázku?

Návrh na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň, chcela by som sa informovať a zároveň poradiť o návrhu rozvodu manželstva.

 

Ide o to, že môj priateľ je ešte stále ženatý nakoľko sa chce rozviesť aj jeho súčasná manželka, ale robí mu z toho zbytočne problémy v tom, že ako pár už spolu nefungujú cca 3 roky.

 

On pracuje v zahraničí ona je doma s maloletým dieťaťom, ktorý nastúpi onedlho do škôlky a staršie dieťa tiež maloleté chodí do školy.

 

On riadne prispieva na domácnosť na dieťa proste na všetko nakoľko jeho manželka ešte nepracuje.

 

Problém je v tom, že ho neustále kontroluje robí mu scény atď....ona už podávala návrh na rozvod, ktorý nedávno stiahla z dôvodu, že si ten návrh má podať on sám nakoľko ona nechce pred deťmi vyzerať ako tá najhoršia.

 

Rozvodové papiere, ktoré má predložiť k tomu návrhu má doma, ktoré mu ona nie je ochotná poslať keďže pracuje v zahraničí. Svoje deti má veľmi rád, len tá práca mu bráni v tom, aby s nimi trávil viac času aj keď veľmi chce a z toho ho ona obviňuje, že sa o ne nestará.

 

Na rozvode sa viac menej dohodli, rozprávali sa o tom veľa krát, že aj čo sa týka detí dohodli by sa na striedavej starostlivosti.

 

Prosím Vás o radu, ako má postupovať, aby boli obe strany spokojné a aby ten rozvod trval alebo teda prebehol čo najrýchlejšie?

 

Ešte sa spýtam keď teraz chce podať tu žiadosť na rozvod a ako vravím momentálne nemá ako doložiť potrebné papiere teda rodné listy atď....existuje aj nejaký iný spôsob, možnosť prípadné tlačivo, ako by ten návrh mohol podať s tým, že by potom doložil tie ostatné potrebné papiere?

Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu a odpovede.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň,

s návrhom na rozvod manželstva vám môžeme pomôcť. 

 

Ak chcete ušetriť a nechcete míňať peniaze za vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, tak si vzor môžete stiahnuť z internetu.

 

Tu nájdete vzor žiadosti o rozvod.

 

Keď si návrh spracujete, odporúčal by som Vám nechať si ho aspoň pozrieť advokátom, ktorý skontroluje, či ste ho urobili správne.

 

Na našej stránke si pohľadajte informácie k rozvodu, nájdete tu kompletný postup, čo máte robiť a ako postupovať pri podaní návrhu na rozvod. 

 

Tie rodné listy a sobášny list si môže vybaviť na matrike. Tieto papiere môže doložiť aj dodatočne. Vždy je však lepšie, keď bude návrh kompletný, súd prebehne potom rýchlejšie a nebude Vás súd dodatočne vyzývať na doplnenie návrhu.

Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa v návrhu na rozvod manželstva majú uvádzať aj deti, ktoré sa narodili pred uzavretím manželstva, alebo či sa otázky týkajúce sa úpravy rodičovských práv a povinností vzťahujúce sa na maloleté dieťa riešia v samostatnom konaní. Náš syn má 10 rokov a nesie moje priezvisko, hoci sme uzavreli manželstvo až keď mal 5 rokov. Od narodenia syna sme žili v spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.02.2024)

Dobrý deň,
v tomto smere je dôležité to, kto je rodičom dieťaťa. Ak sú manželia rodičmi dieťaťa, tak konanie o rozvod bude spojené aj s konaním o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Ak je teda Vaše spoločné dieťa maloleté, tak je potrebné ho do návrhu zahrnúť a tiež navrhnúť spôsob, akým bude starostlivosť o dieťa prebiehať.

Ak sa o tomto viete s otcom dohodnúť, tak si môžete pripraviť písomnú dohodu, ktorú následne v konaní predložíte súdu na schválenie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o rozvod. Ako mám postupovať? Môžem podať návrh aj online?

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ z vášho manželstva nepochádzajú žiadne deti, potom stačí podať návrh na rozvod. V tomto treba súdu odôvodniť, že vzťahy medzi Vami ako manželmi sú natoľko vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a že obnovenie manželského spolužitia nie je možné očakávať. V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, potom je potrebné navrhnúť aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k nim na čas po rozvode (t.j. zverenie, výživné, styk), nakoľko v takomto prípade je konanie o rozvod obligatórne spojené s konaním o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom. Návrh sa podáva na okresnom súde príslušnom podľa posledného spoločného bydliska manželov. Návrh na rozvod viete podať aj elektronicky za predpokladu, že máte zriadenú elektronickú schránku, čo predpokladá, že disponujete občianskym preukazom s čipom. 


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku. Moja priateľka chce podať návrh na rozvod. Už ho aj napísala, ale jej súčasný manžel nechce návrh podpísať a tiež nesúhlasí s návrhom na výživné. Navyše, nechce jej dať potvrdenie o príjme. Môžete mi prosím poradiť, ako by sme mali postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
bude postačovať, ak Vaša manželka podá návrh na rozvod na príslušný súd, ktorým je súd v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Takýto návrh nemusí byť podpísaný manželom. Taktiež nie je prekážkou, ak manžel nesúhlasí s výškou výživného a ani to, že nechce predložiť potvrdenie o príjme. 

Výška výživného sa bude riešiť v súdnom konaní, a bude závisieť najmä od toho, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne či nebude zverené do striedavej starostlivosti. Potvrdenie o výške príjmu, si od manžela vyžiada súd. Z celým procesom Vám tiež môže pomôcť advokát.


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť a máme spolu jedno dieťa. Návrh na rozvod mám napísaný. Musím ešte napísať niečo ohľadne dieťaťa? Chcem mať dieťa v opatere. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
s rozvodom manželstva, z ktorého pochádza maloleté dieťa je zo zákona spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Preto je potrebné v návrhu na rozvod manželstva rozpísať a uviesť aj to, ako chcete aby súd rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Je vhodné súdu napísať ako sa staráte o dieťa v súčasnosti a ako navrhujete, aby súd rozhodol o starostlivosti o dieťa a z akých dôvodov.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som podať žiadosť o rozvod. Môj manžel je cudzinec, ktorý rozumie našemu jazyku len do 5 percent.

Rozvod by bol možný aj z jeho strany okamžite.

Nemáme žiadne deti ani spoločné majetky, ktoré by sme museli deliť.

Po desiatich rokoch láska vyhasla, iba sa hádame a vzájomne sa psychicky ničíme.

Nachádzame sa v okrese Dunajská Streda, ale sme prítomní aj v Bratislave. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.04.2020)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch vieme prostredníctvom spolupracujúceho advokáta zabezpečiť zastupovanie oboch manželov v súdnom a v prípade, že Váš manžel nebude trvať na preklade dokumentov, súdne konanie sa urýchli.

 

Pri posudzovaní miestnej príslušnosti okresného súdu je dôležité uviesť nie trvalý pobyt manželov, ale ich reálne bydlisko, t.j. miesto kde bývate a kde sa zdržiavate (môže to byť aj prenajatý byt v Bratislave).

 

Vzhľadom na to, že obaja s rozvodom manželstva súhlasíte a nemáte žiadne maloleté deti, bude manželstvo rozvedené na prvom pojednávaní (hoci súd má chrániť manželstvo, najmä s maloletými deťmi, na druhej strane nemôže súd nikoho nútiť, aby zotrval v nefungujúcom manželstve).

 

V prípade, že sa po vyhlásení rozsudku vzdáte obaja odvolania, rozsudok nadobudne právoplatnosť neskorším dňom doručenia niektorému z manželov, resp. jeho právnemu zástupcovi.

 

Ak by ste mali záujem o pomoc, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mám záujem o Vaše služby. Potrebujem napísať návrh na rozvod. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň,

Nižšie Vám zasielam link na formulár, prostredníctvom ktorého si môžete dohodnúť termín konzultácie v našej kancelárii. 

Link na formulár: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html.

Prípadne môžete využiť telefonické konzultácie s advokátom. Odkaz na konzultácie nájdete na tejto stránke.


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, čo všetko budem potrebovať preto, aby nás súd mohol právoplatne rozviesť s mojím manželom. Spolu sme strávili 22 rokov, avšak posledných 5 rokov naše manželstvo jednoducho nefunguje. Z manželstva máme dve deti, 22-ročnú dcéru a 17-ročného syna. Momentálne žijeme v Anglicku kvôli práci. Čo sa týka majetkových pomerov, nevlastníme žiadnu nehnuteľnosť ani nič cenné. Nemáme teda o čo sa deliť. Rada by som tento proces uskutočnila čo najskôr, preto Vás prosím o radu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň. V rámci rozvodu manželstva sa nerieši spoločný majetok - ten sa rieši až po rozvode, takže Vaše majetkové pomery sú vo vzťahu ku konaniu o rozvod sekundárne. V rámci rozvodu sa však v zmysle našich procesných pravidiel rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Uvedené sa teda týka Vášho 17 ročného syna (22 ročná dcéra je už plnoletá, takže jej sa dané konanie týkať nebude).

Vzhľadom na to, že bývate v Anglicku, je potrebné prihliadnuť aj na relevantné európske predpisy, a síce najmä na nariadenie Brusel IIa. Podľa tohto nariadenia by o rozvode mohli rozhodovať slovenské súdy, za predpokladu, že ste s manželom obaja občanmi SR. V danom kontexte je však nutné povedať, že hoci by malo byť konanie o rozvod spojené s úpravou výkonu rodičovských práv k maloletým deťom, pri konaniach s cudzím prvkom to tak nemusí vždy platiť. Domnievam sa, že vo Vašom prípade by sa mohlo o rozvode rozhodovať na Slovensku (ak ste obaja občanmi SR), ale konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností by sa muselo konať v Anglicku, podľa obvyklého pobytu (resp. domicilu) dieťaťa.

Čo sa týka samotného konania rozvod manželstva vedeného na slovenskom súde, je potrebné podať návrh a priložiť k nemu sobášny list a rodné listy detí.  Z návrhu musí byť zrejmý najmä trvalý a hlboký rozvrat vo vzťahu, ktorý už nemožno napraviť. Ak ste s manželom na rozvode dohodnutí, konanie sa tým značne urýchli.

Každopádne Vám však odporúčam, aby ste najmä s ohľadom na cudzí prvok využili pri konaní o rozvod manželstva pomoc advokáta. Aj kvalifikovaná pomoc advokáta môže dosiahnutie právoplatného rozsudku o rozvode urýchliť.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Žijem v Dubline a uzatvorila som tu manželstvo. Môj manžel je z Egyptu, ja som zo Slovenska a chcem sa rozviesť. Odchádzam na Slovensko. Môžem rozvod vybaviť aj zo Slovenska?

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o právny vzťah s cudzím prvkom, je potrebné uplatniť nariadenie Brusel IIa, ktorý určuje právomoc vo veciach rozvodu. V čl. 3 tohto nariadenia je upravená právomoc súdov, teda súd ktorého štátu môže vo veci rozhodovať:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

Ak ste slovenským štátnym občanom a presťahujete sa na Slovensko, pričom tu budete mať obvyklý pobyt aspoň 6 mesiacov, potom budete môcť podať návrh na rozvod aj v SR.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, zvažujem podanie návrhu na rozvod a zároveň uvážam právne zastúpenie na súde. Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom výšky výživného na dvoch detí. Moja dcéra je vo veku 14 rokov a syn, ktorý je plnoletý vo veku 19 rokov, je študentom vysokej školy. Môj čistý mesačný príjem je približne 740 eur a manželov je okolo 2000 eur.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je jedno dieťa plnoleté, tak súd nebude určovať výživné v rozvode na toto dieťa. 

Odhadom bez toho, aby som poznal podrobnosti o Vašom stave, bude výživné na mladšie dieťa, ktoré by Vám súd priznal, približne vo výške 350 eur.


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás pekne poprosiť o tlačivo - "Návrh na rozvod manželstva" a o tlačivo na dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Taktiež by som sa chcela opýtať, kto ich potvrdzuje, resp. schvaľuje. Ďalej, v tlačive "Návrh na rozvod", chcem požiadať súd o zverenie dieťaťa do mojej opatery. Je možné, ako matka, žiadať o výživné na dieťa po predložení dohody o úprave práv a povinností k dieťaťu? Je tiež možné požiadať súd o oslobodenie od súdnych poplatkov, keď podám o rozvod? Ešte by som Vás poprosila o všetky náležitosti, ktoré je potrebné priložiť ku žiadosti o rozvod. Ďakujem pekne za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň. 

ďakujeme Vám za položenie otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

Na internete je množstvo vzorov na rozvod manželstva spolu s návrhom na úpravu práv a povinností k maloletým deťom. Dajte si však pozor, že nie všetky môžu byť správne. Odporúčame dať si návrh na rozvod vypracovať advokátovi, ktorý ho vypracuje presne podľa Vašich požiadaviek a na základe informácií, ktoré mu dáte. Každý návrh na rozvod je iný. Niektoré náležitosti musia mať ale všetky návrhy rovnaké. Nižšie Vám uvedieme bližšie informácie, čo presne by mal návrh na rozvod obsahovať. V prípade, ak aj napriek týmto informáciám budete požadovať vyrpacovanie konkrétneho návrhu obráďte sa prosím mailom priamo na našu kanceláriu. 

 

Všeobecné náležitosti podania

Základnými náležitosťami každého podania sú v súlade s ust. § 127 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“):

- ktorému súdu je určené,

- kto ho robí,

- ktorej veci sa týka,

- čo sa ním sleduje a

- podpis.

 

Konanie o rozvod manželstva

Konanie o rozvod manželstva upravujú ust. § 92 až 100 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“).

 

V žiadnom z týchto ustanovení nie je sú uvedené ďalšie špeciálne náležitosti podania.

 

Konanie sa začína v súlade s ust. § 93 CMP vždy len na návrh jedného z manželov.

 

Na konanie o rozvod manželstva je podľa ust. § 92 CMP miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal.

 

Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Súdny poplatok

Súdny poplatok za začatie konania o rozvod manželstva je v zmysle položky č. 7 písm. a) prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) 66 EUR.

 

Ust. § 4 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch stanovuje, že od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa môžete obrátiť aj na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám po posúdení Vašej finančnej situácie určí advokáta a tento Vás bude zastupovať bezplatne. 

 

V súlade s ust. § 6 uvedeného zákona platí, že fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

- jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

- nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

- hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

 

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

 

Prílohy k návrhu o rozvod manželstva

Prílohami budú najmä:

- sobášny list

- ak máte maloleté deti, ich rodné listy

- doklad o poslednom spoločnom pobyte manželov (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva,...) - nie všetky súdy tieto doklady vyžadujú. V prípade, ak dokladom nedisponujete vydá Vám ho Obec, prípadne ho môžete predložiť až na výzvu súdu.

-  doklad o výške príjmov, prípadne Vašej aktuálnej životnej situácii

- doklady o výdavkoch Vašich ako doklady o výdavkoch na Vaše maloleté deti

a mnohé iné, závisí to napríklad, či s manželom žijete v spoločnej domácnosti, alebo nie, či žijete v domácnosti s niekým iným, prípadne máte ešte inú vyživovaciu povinnosť atď.

 

Úprava výšky výživného v návrhu na rozvod manželstva

V súlade s ust. § 100 CMP platí, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

Ust. § 24 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej len „Zákon o rodine“) stanovuje, že v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

 

Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

 

Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

V súlade s ust. § 24 ods. 3 Zákona o rodine platí, že rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov.

 

Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

 

Z uvedeného vyplýva, že základnými náležitosťami dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností sú najmä:

  • komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
  • kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok,
  • výška výživného,
  • úprava styku s maloletým dieťaťom (nie je podmienkou, úprava styku sa zväčša ponecháva na dohode rodičov)

 

Zdôrazňujeme, že v zmysle ust. § 24 ods. 4 Zákona o rodine súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom.

 

Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Rodičia sa môžu podľa ust. § 25 ods. 1 Zákona o rodine dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

 

S manželom samozrejme môžete uzavrieť aj dohodu o úprave práv a povinností k maloletým deťom podľa vyššie uvedeného. V dohode môžete uviesť, že dieťa/deti budú zverené do Vašej osobnej starostlivosti a otec dieťaťa/detí bude prispievať na výživu sumou, ktorú určíte. Dohoda bude predložená spolu s návrvhom na rozvod manželstva na súd a v návrhu na rozvod uvediete, že navrhujete, aby súd dohodu schválil. K dohode sa bude vyjadrovať aj kolízny opatrovník (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý bude dieťa (deti zastupovať v súdnom konaní. 

Dohodu odporúčam vypracovať v spolupráci s advokátom, aby mala všetky potrebné náležitosti, prípadne tiež s mediátorom, alebo požiadať Centrum právnej pomoci, ak nedisponujete finančnými prostriedkami. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.