Máte
otázku?

Návrh na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň, chcela by som sa informovať a zároveň poradiť o návrhu rozvodu manželstva.

 

Ide o to, že môj priateľ je ešte stále ženatý nakoľko sa chce rozviesť aj jeho súčasná manželka, ale robí mu z toho zbytočne problémy v tom, že ako pár už spolu nefungujú cca 3 roky.

 

On pracuje v zahraničí ona je doma s maloletým dieťaťom, ktorý nastúpi onedlho do škôlky a staršie dieťa tiež maloleté chodí do školy.

 

On riadne prispieva na domácnosť na dieťa proste na všetko nakoľko jeho manželka ešte nepracuje.

 

Problém je v tom, že ho neustále kontroluje robí mu scény atď....ona už podávala návrh na rozvod, ktorý nedávno stiahla z dôvodu, že si ten návrh má podať on sám nakoľko ona nechce pred deťmi vyzerať ako tá najhoršia.

 

Rozvodové papiere, ktoré má predložiť k tomu návrhu má doma, ktoré mu ona nie je ochotná poslať keďže pracuje v zahraničí. Svoje deti má veľmi rád, len tá práca mu bráni v tom, aby s nimi trávil viac času aj keď veľmi chce a z toho ho ona obviňuje, že sa o ne nestará.

 

Na rozvode sa viac menej dohodli, rozprávali sa o tom veľa krát, že aj čo sa týka detí dohodli by sa na striedavej starostlivosti.

 

Prosím Vás o radu, ako má postupovať, aby boli obe strany spokojné a aby ten rozvod trval alebo teda prebehol čo najrýchlejšie?

 

Ešte sa spýtam keď teraz chce podať tu žiadosť na rozvod a ako vravím momentálne nemá ako doložiť potrebné papiere teda rodné listy atď....existuje aj nejaký iný spôsob, možnosť prípadné tlačivo, ako by ten návrh mohol podať s tým, že by potom doložil tie ostatné potrebné papiere?

Ďakujem veľmi pekne za Vašu radu a odpovede.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň,

s návrhom na rozvod manželstva vám môžeme pomôcť. 

 

Ak chcete ušetriť a nechcete míňať peniaze za vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, tak si vzor môžete stiahnuť z internetu.

 

Tu nájdete vzor žiadosti o rozvod.

 

Keď si návrh spracujete, odporúčal by som Vám nechať si ho aspoň pozrieť advokátom, ktorý skontroluje, či ste ho urobili správne.

 

Na našej stránke si pohľadajte informácie k rozvodu, nájdete tu kompletný postup, čo máte robiť a ako postupovať pri podaní návrhu na rozvod. 

 

Tie rodné listy a sobášny list si môže vybaviť na matrike. Tieto papiere môže doložiť aj dodatočne. Vždy je však lepšie, keď bude návrh kompletný, súd prebehne potom rýchlejšie a nebude Vás súd dodatočne vyzývať na doplnenie návrhu.

Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poskytnúť vzor návrhu na prerušenie rozvodového konania? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 18.03.2024)

Dobrý deň, tlačivo návrhu na prerušenie konania vo veci rozvodu manželstva  neexistuje.

Podľa ust. § 98 Civilného mimosporového poriadku platí :

"(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."  

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že spolu s manželom treba podať návrh na prerušenie konania o rozvod manželstva. Následne platí, že súd pokračuje v konaní po uplynutí 3 mesiacov na na základe návrhu. Ak návrh podaný nebude do jedného roka, súd konanie zastaví.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa v návrhu na rozvod manželstva majú uvádzať aj deti, ktoré sa narodili pred uzavretím manželstva, alebo či sa otázky týkajúce sa úpravy rodičovských práv a povinností vzťahujúce sa na maloleté dieťa riešia v samostatnom konaní. Náš syn má 10 rokov a nesie moje priezvisko, hoci sme uzavreli manželstvo až keď mal 5 rokov. Od narodenia syna sme žili v spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.02.2024)

Dobrý deň,
v tomto smere je dôležité to, kto je rodičom dieťaťa. Ak sú manželia rodičmi dieťaťa, tak konanie o rozvod bude spojené aj s konaním o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode. Ak je teda Vaše spoločné dieťa maloleté, tak je potrebné ho do návrhu zahrnúť a tiež navrhnúť spôsob, akým bude starostlivosť o dieťa prebiehať.

Ak sa o tomto viete s otcom dohodnúť, tak si môžete pripraviť písomnú dohodu, ktorú následne v konaní predložíte súdu na schválenie. 


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o rozvod. Ako mám postupovať? Môžem podať návrh aj online?

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň,

pokiaľ z vášho manželstva nepochádzajú žiadne deti, potom stačí podať návrh na rozvod. V tomto treba súdu odôvodniť, že vzťahy medzi Vami ako manželmi sú natoľko vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a že obnovenie manželského spolužitia nie je možné očakávať. V prípade, že z manželstva pochádzajú aj maloleté deti, potom je potrebné navrhnúť aj úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k nim na čas po rozvode (t.j. zverenie, výživné, styk), nakoľko v takomto prípade je konanie o rozvod obligatórne spojené s konaním o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom. Návrh sa podáva na okresnom súde príslušnom podľa posledného spoločného bydliska manželov. Návrh na rozvod viete podať aj elektronicky za predpokladu, že máte zriadenú elektronickú schránku, čo predpokladá, že disponujete občianskym preukazom s čipom. 


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku. Moja priateľka chce podať návrh na rozvod. Už ho aj napísala, ale jej súčasný manžel nechce návrh podpísať a tiež nesúhlasí s návrhom na výživné. Navyše, nechce jej dať potvrdenie o príjme. Môžete mi prosím poradiť, ako by sme mali postupovať ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň,
bude postačovať, ak Vaša manželka podá návrh na rozvod na príslušný súd, ktorým je súd v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Takýto návrh nemusí byť podpísaný manželom. Taktiež nie je prekážkou, ak manžel nesúhlasí s výškou výživného a ani to, že nechce predložiť potvrdenie o príjme. 

Výška výživného sa bude riešiť v súdnom konaní, a bude závisieť najmä od toho, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne či nebude zverené do striedavej starostlivosti. Potvrdenie o výške príjmu, si od manžela vyžiada súd. Z celým procesom Vám tiež môže pomôcť advokát.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť a máme spolu jedno dieťa. Návrh na rozvod mám napísaný. Musím ešte napísať niečo ohľadne dieťaťa? Chcem mať dieťa v opatere. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
s rozvodom manželstva, z ktorého pochádza maloleté dieťa je zo zákona spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Preto je potrebné v návrhu na rozvod manželstva rozpísať a uviesť aj to, ako chcete aby súd rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Je vhodné súdu napísať ako sa staráte o dieťa v súčasnosti a ako navrhujete, aby súd rozhodol o starostlivosti o dieťa a z akých dôvodov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som podať žiadosť o rozvod. Môj manžel je cudzinec, ktorý rozumie našemu jazyku len do 5 percent.

Rozvod by bol možný aj z jeho strany okamžite.

Nemáme žiadne deti ani spoločné majetky, ktoré by sme museli deliť.

Po desiatich rokoch láska vyhasla, iba sa hádame a vzájomne sa psychicky ničíme.

Nachádzame sa v okrese Dunajská Streda, ale sme prítomní aj v Bratislave. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.04.2020)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch vieme prostredníctvom spolupracujúceho advokáta zabezpečiť zastupovanie oboch manželov v súdnom a v prípade, že Váš manžel nebude trvať na preklade dokumentov, súdne konanie sa urýchli.

 

Pri posudzovaní miestnej príslušnosti okresného súdu je dôležité uviesť nie trvalý pobyt manželov, ale ich reálne bydlisko, t.j. miesto kde bývate a kde sa zdržiavate (môže to byť aj prenajatý byt v Bratislave).

 

Vzhľadom na to, že obaja s rozvodom manželstva súhlasíte a nemáte žiadne maloleté deti, bude manželstvo rozvedené na prvom pojednávaní (hoci súd má chrániť manželstvo, najmä s maloletými deťmi, na druhej strane nemôže súd nikoho nútiť, aby zotrval v nefungujúcom manželstve).

 

V prípade, že sa po vyhlásení rozsudku vzdáte obaja odvolania, rozsudok nadobudne právoplatnosť neskorším dňom doručenia niektorému z manželov, resp. jeho právnemu zástupcovi.

 

Ak by ste mali záujem o pomoc, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu uvedeného na našej stránke.


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mám záujem o Vaše služby. Potrebujem napísať návrh na rozvod. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň,

Nižšie Vám zasielam link na formulár, prostredníctvom ktorého si môžete dohodnúť termín konzultácie v našej kancelárii. 

Link na formulár: https://ficek.sk/termin-konzultacie.html.

Prípadne môžete využiť telefonické konzultácie s advokátom. Odkaz na konzultácie nájdete na tejto stránke.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, čo všetko budem potrebovať preto, aby nás súd mohol právoplatne rozviesť s mojím manželom. Spolu sme strávili 22 rokov, avšak posledných 5 rokov naše manželstvo jednoducho nefunguje. Z manželstva máme dve deti, 22-ročnú dcéru a 17-ročného syna. Momentálne žijeme v Anglicku kvôli práci. Čo sa týka majetkových pomerov, nevlastníme žiadnu nehnuteľnosť ani nič cenné. Nemáme teda o čo sa deliť. Rada by som tento proces uskutočnila čo najskôr, preto Vás prosím o radu. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.10.2018)

Dobrý deň. V rámci rozvodu manželstva sa nerieši spoločný majetok - ten sa rieši až po rozvode, takže Vaše majetkové pomery sú vo vzťahu ku konaniu o rozvod sekundárne. V rámci rozvodu sa však v zmysle našich procesných pravidiel rozhoduje aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Uvedené sa teda týka Vášho 17 ročného syna (22 ročná dcéra je už plnoletá, takže jej sa dané konanie týkať nebude).

Vzhľadom na to, že bývate v Anglicku, je potrebné prihliadnuť aj na relevantné európske predpisy, a síce najmä na nariadenie Brusel IIa. Podľa tohto nariadenia by o rozvode mohli rozhodovať slovenské súdy, za predpokladu, že ste s manželom obaja občanmi SR. V danom kontexte je však nutné povedať, že hoci by malo byť konanie o rozvod spojené s úpravou výkonu rodičovských práv k maloletým deťom, pri konaniach s cudzím prvkom to tak nemusí vždy platiť. Domnievam sa, že vo Vašom prípade by sa mohlo o rozvode rozhodovať na Slovensku (ak ste obaja občanmi SR), ale konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností by sa muselo konať v Anglicku, podľa obvyklého pobytu (resp. domicilu) dieťaťa.

Čo sa týka samotného konania rozvod manželstva vedeného na slovenskom súde, je potrebné podať návrh a priložiť k nemu sobášny list a rodné listy detí.  Z návrhu musí byť zrejmý najmä trvalý a hlboký rozvrat vo vzťahu, ktorý už nemožno napraviť. Ak ste s manželom na rozvode dohodnutí, konanie sa tým značne urýchli.

Každopádne Vám však odporúčam, aby ste najmä s ohľadom na cudzí prvok využili pri konaní o rozvod manželstva pomoc advokáta. Aj kvalifikovaná pomoc advokáta môže dosiahnutie právoplatného rozsudku o rozvode urýchliť.


Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Žijem v Dubline a uzatvorila som tu manželstvo. Môj manžel je z Egyptu, ja som zo Slovenska a chcem sa rozviesť. Odchádzam na Slovensko. Môžem rozvod vybaviť aj zo Slovenska?

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.09.2017)

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o právny vzťah s cudzím prvkom, je potrebné uplatniť nariadenie Brusel IIa, ktorý určuje právomoc vo veciach rozvodu. V čl. 3 tohto nariadenia je upravená právomoc súdov, teda súd ktorého štátu môže vo veci rozhodovať:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

Ak ste slovenským štátnym občanom a presťahujete sa na Slovensko, pričom tu budete mať obvyklý pobyt aspoň 6 mesiacov, potom budete môcť podať návrh na rozvod aj v SR.


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, zvažujem podanie návrhu na rozvod a zároveň uvážam právne zastúpenie na súde. Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom výšky výživného na dvoch detí. Moja dcéra je vo veku 14 rokov a syn, ktorý je plnoletý vo veku 19 rokov, je študentom vysokej školy. Môj čistý mesačný príjem je približne 740 eur a manželov je okolo 2000 eur.

Odpoveď: Návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 03.09.2017)

Dobrý deň, pokiaľ je jedno dieťa plnoleté, tak súd nebude určovať výživné v rozvode na toto dieťa. 

Odhadom bez toho, aby som poznal podrobnosti o Vašom stave, bude výživné na mladšie dieťa, ktoré by Vám súd priznal, približne vo výške 350 eur.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.