Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 27. 10. 2013

Otázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň,chcela som sa opýtať,či je možné, aby exekútor siahol na majetok rodičov, napr. na byt, ak mám u nich trvalý pobyt a bývam s nimi v spoločnej domácnosti.Niekde som počula, že je možné, aby exekútor siahol na ich majetok. Ďakujem..

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o odpoveď, či môže exekútor siahnuť na majetok Vašich rodičov, t.j. na nehnuteľnosť, v ktorej máte zriadený trvalý pobyt, tak odoveď je: nie, nemôže. Nehnuteľnosť patrí Vám a Váš trvalý pobyt u Vašich rodičov neznamená, že máte vlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti. Trvalý pobyt Vám umožňuje v tejto nehnuteľností bývať. 

Môže sa však stať, že exekútor bude predpokladať, že v tejto nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci, ktoré Vám patria. Vtedy by si exekútor mohol vynútiť vstup do nehnuteľnosti za účelom spísania hnuteľných vecí a následnej dražby. Toto sa však stáva len veľmi zriedka. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Pekný deň. Platím kredit v Nemecku vo výške 820, - Eur mesačne. Z osobných a rodinných dôvodov sa musím vrátiť spať na Slovensko. Samozrejme nebudem možný takú vysokú spatku mesačne platiť. Z bankou sa neviem nejak dohodnúť na znížení splátky a tým pádom na predĺžení doby splácania. Čo môžem očakávať, keď to jednoducho nebudem platiť. Nemám žiadny majetok. Proste nič. Koľko mi bude, keď to dôjde k exekúcii strhávané na Slovensku z platu. Zarobím cca. 800 eur netto.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň,

záväzok voči banke v Nemecku nie je dôvodom, aby ste sa nemohli vrátiť späť na Slovensko.

Pokiaľ ide o podmienky zmluvy, ktorú máte uzatvorenú v Nemecku s ich bankou, odporúčame kontaktovať príslušný orgán v Nemecku na posúdenie platnosti zmluvy o úvere/pôžičke, keďže zmluva môže obsahovať nezákonné podmienky. 

Otázkou, podobne ako na Slovensku, bude posúdenie zmluvy či táto neobsahuje podmienky v rozpore s nariadeniami EÚ o ochrane spotrebiteľa a následné právne kroky na súde v Nemecku.

Odporúčame vo veci úverovej zmluvy príp. zmluvy o pôžičke kontaktovať príslušný orgán na posúdenie zmluvy

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, je možné, aby exekútor siahol na príjem dcéry v prípade, že otec s dcérou už dlhé roky nežije a je zadlžený?
Ide o prípad, kde dcéra pracuje, šetrila si finančne prostriedky na bankovom účte a v jeden deň, kedy si chcela peniaze vybrať z účtu zistila, že bankový účet je zablokovaný kvôli exekúcii jej otca.

Vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň. V rámci exekúcie platí, že exekvovaný by mal byť v zásade len majetok dlžníka - povinného. Hoci aj tu existujú výnimky, napr. ak ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, rozhodne nie je na mieste exekvovať majetok dcéry povinného. Povinný a jeho dcéra sú dve odlišné osoby a ak nejde o spoludlžníkov, resp. ak sa exekučný titul nevzťahuje na obe tieto osoby, nie je prípustné viesť exekúciu na inú osobu, než  na dlžníka. Nie je však vylúčené, že v danom prípade ide len o omyl. Každopádne Vám odporúčam, aby ste čo najskôr kontaktovali povereného exekútora a upozornili ho, že dal príkaz na blokovanie účtu tretej osoby a nie povinného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa opytat, hrozia mi exekúcie som zamestnaná mám na seba písané 2 auta a zdedila som po otcovi 1 tretinu domu ináč dom je na mamu a sestru ja tam mám len tu čiastku. Môže nejako exekútor siahnuť na dom? A auta, keď som zamestnaná a majú mi z čoho sťahovať? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ je na Vás vedená exekúcia, exekútor všeobecne zisťuje majetok povinného a rozhoduje o tom, ktorý spôsob exekúcie sa použije. Nie je preto vylúčené, že Vám zablokuje autá, či zriadi exekučné záložné právo na Váš podiel. Ak by došlo až k exekúcii podielu na dome, môžu ostatní spoluvlastníci tento podiel odkúpiť, čím ostane nehnuteľnosť stále v ich vlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže exekútor siahnuť na majetok súrodencov, rodičov poprípadne družky? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, ak oni nie sú dlžníkmi, nemôže sa stať, že by exekútor siahnuť na ich majetok, aj keď bývate v spoločnej domácnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku : Môj brat nadobudol nehnuteľnosť formou darovacej zmluvy od svojho otca, ale momentálne dostáva listy zo súdu, ktoré však kvôli dlhodobej neprítomnosti na území SR nepreberá, kvôli dlhom v banke za pôžičku, ktorú si rodičia zobrali takmer 15 rokov dozadu. Ma súd a exekútor právo siahnuť na danú nehnuteľnosť ? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V zásade je možné uviesť, že predmetom exekučného konania môže byť aj nehnuteľnosť, ktorú Váš brat nadobudol formou darovacej zmluvy, nakoľko sa jedná o jeho majetok ako dlžníka resp. povinného v exekučnom konaní.

2./ Z otázky nevyplýva, či sa jedná len o súdne konanie, v ktorom veriteľ uplatňuje svoj nárok z neuhradenej pôžičky na súde alebo ide už o exekučné konanie, rovnako ani to, na základe čoho je Váš brat žalovaný, ako dlžník, ako ručiteľ, ako dedič po rodičoch  alebo ako spoludlžník. Je možné, že pohľadávka veriteľa je už premlčaná, ale to by sme museli vedieť kto bol resp. je dlžníkom voči veriteľovi /tomu, kto finančné prostriedky požičal/, kedy došlo k splatnosti dlhu, koľko bolo požičané a koľko uhradené. 

3./ Ohľadom súdneho konania odporúčame, aby brat sa nechal v predmetnej veci zastupovať advokátom, prípadne nás môže kontaktovať na hlavný email advokat@ficek.sk.

Ak máte záujem na bližšej odpovedi, prosím uveďte podrobnejšie do podotázok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám Pôžičky, ktoré mesačne platím cca 1700 eur ale moja pracovná pozicia sa zmenila a zarábam 420 eur nemám už na ďalšie splátky chcem sa opýtať koľko mi musí zamestnávateľ nechať peňazí a koľko sa mi bude strhávať ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň, ak máte taketo vysoké dlhy, mozno by bolo na zváženie pokúsiť sa o oddlženie. Zbavíte sa tak svojich dlhov pomerne skoro a je to oveľa jednoduchšie ako to bolo kedysi. Rieši sa to cez centrum právnej pomoci.

Ohľadom výšky, aku Vám môže strhávať, tak to sa počíta podľa toho o aké dlhy ide, či máte vyživovacie povinnosti. Vo Vašom prípade to môže byť okolo 70 eur (ktore Vam strhnú).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku. Keď dotyčný nechce vyplatiť súdom stanovenú sumu do určitého dna a prichádza k veci exekútor ma tento právo v prípade nevyplatenia danej sumy siahnuť aj na majetok najbližších príbuzných dotyčného? Ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V súlade s ust. exekučného poriadku exekútor môže vykonať exekúciu LEN na majetok povinného, prípadne aj na jeho majetok, ktorý má v podielovom spoluvlastníctve.

V prípade manželstva a exekúcie len jedného z manželov je dôležité, kedy vznikol dlh.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem. Mám takú otázku. Môj manžel ma viac exekútorov na krku. Neplatí sociálne ani zdravotné poistenie. Nemá preukázateľný príjem. Nebývame v spoločnej domácnosti, ale zatiaľ mame spoločný trvalý pobyt. Ja som riadne zamestnaná, mám vlastný príjem. Chcem sa informovať, či manželove dlžoby môžu strhávať z mojej výplaty, kým sme manželia.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň. Exekúciu zrážkami zo mzdy pre pohľadávku veriteľa jedného z manželov možno viesť len zrážkami zo mzdy tohto manžela. Hoci podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že „pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov“, toto ustanovenie nie je aplikovateľné na zrážky zo mzdy, pretože mzda sa stáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva až jej vyplatením, a nie už vznikom nároku na ňu.

Exekúciu na pohľadávku jedného manžela preto nemožno viesť zrážkami zo mzdy voči druhému manželovi. Uvedenému nasvedčuje aj súdna prax, ktorá potvrdila, že pri výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože „mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov až po jej vyplatení a prijatí“ (R 42/1972). „Pre peňažnú pohľadávku voči povinnému nemožno nariadiť výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy jeho manželky. Právo na vyplatenie mzdy nie je „vecou“, a teda nemôže tvoriť časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ (R 8/1966).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Potrebujem surne poradit. Byvam s priateľom u mojich rodičov - ma u mojich rodičov aj trvaly pobyt. Dnes t.j 21.10.1015 mu prišlo oznamenie o vykonaní exekucie, že dňa 27.10.2015 o 10.00 h bude u nas doma teda u mojich rodičov vykonana exekucia predajom hnutelnych veci - že bude odobrany hnutelny majetok za učelom jeho predaja. Ďalej ho exekutor vyzýva, aby na tento termín vypratal všetok majetok, oddelil osobne veci... Preto sa pýtam, môže exekutor siahnuť na majetok mojich rodičov, ked neni rodinný prislušnik? Všetok hnutelny majetok si rodičia nadobudli počas manželstva, takže priatel nevlastni u mojich rodičov nič. Prosim vas odpište mi aspoň stručne, či je exekutor v prave. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, ak má exekútor pristúpiť k exekúcii hnuteľných vecí, tieto musí najskôr spísať. Odporúčam vypratať z bytu všetky hnuteľné veci, ktoré nie sú jeho, tak aby v byt zostali len jeho veci. Ak tam niečo zostane, exekútor môže spísať tieto veci a zapečatiť ich a to aj v prípade, ak to budú veci Vašich rodičov. V tomto prípade by rodičia museli podať na súd vylučovaciu žalobu, ktorou by sa domáhali toho, že tieto veci nepatria do exekúcie a sú v ich vlastníctve. To budú musieť v súdnom konaní dokázať. 

Ak v byte nebudú žiadne ich veci, potom ich exekútor nespíše.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či pôžička z banky je považovaná ako prednostná alebo neprednostná pohľadávka pri výpočte mesačnej sumy, ktorú možno z príjmu zraziť pri exekúcii. Ďakujem

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň, pôžička z banky nie je prednostnou pohľadávkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk