Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešovský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Dobrý deň.Prosím Vás o radu. Po dvojmesačnom manželstve manželka podala žiadosť o rozvod. Dôvodom boli moje dlhy, ktoré vznikli pred manželstvom a manželka o nich vedela. Dlhy sú už vyplatené ale tvrdí, že mi nedôveruje. Stretávame sa denne, rozprávame...vidím, že jej nie som ľahostajný. Rozviedli nás na prvom pojednávaní bez mojej prítomnosti, nakoľko som ráno utrpel úraz a včas sa súdu ospravedlnil aj s lekárskym vyjadrením. Môže vôbec súd skúmať ako dôvod rozvodu dlhy pred manželstvom a rozviesť nás bez môjho jediného vypočutia. Má podľa Vás význam písať odvolanie? Ak áno, ake dôvody mám uviesť? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Dobrý deň, súd manželstvo môže rozviesť len v prípade splnenia dvoch základných kritérií a to: vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a manželstvo neplní svoj účel, pričom nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd je povinný zisťovať všetky príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu manželstva a pri rozhodovaní na ne prihliada. Je výlučne na posúdení súdu, či sú tieto dôvody rozvodu splnené. Taktiež je na úvahe súdu, akým spôsobom bude mať tieto skutočnosti za preukázané. Vzhľadom na to, že súd vo Vašom prípade rozhodol rozsudkom o rozvode manželstva, rozvrat vzťahov mal za preukázaný. Proti tomuto rozsudku máte právo podať odvolanie, v ktorom môžete argumentovať napr., že neexistuje zákonný dôvod pre rozvod manželstva, resp. že ste boli ukrátený na svojich právach ako účastník konania, keďže Vám nebolo umožnené vypovedať pred súdom a reagovať tak na vyjadrenia Vašej manželky. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, manžel podal žiadosť o rozvod mame dcérku.
Dá sa tak, že splnomocním právneho zástupcu a nebudem musieť ísť na súd?
 

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, máte právo sa dať v konaní pred súdom zastupovať. Zastupovať sa môžete dať aj advokátom.

Predmetné splnomocnenie podpíšete vy a tiež aj osoba, ktorá splnomocnenie prijíma. Na súd pošlite podpísané splnomocnenie spolu návrhom na rozvod manželstva. V konaní vás bude potom zastupovať váš splnomocnený zástupca a vy na súd nebudete musieť chodiť.  


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, mám síce podobnú otázku, aká je vo Vašej poradni zodpovedaná, no, bohužiaľ, realita je v rozpore s teóriou. Rozhodol som sa sám podať návrh na súd na určenie výživného voči svojmu otcovi, ktorý nás opustil, avšak stále ma na našej adrese trvalý pobyt. Neviem, kde momentálne býva alebo sa zdržuje ani kde pracuje. Toto som v návrhu uviedol, žaloba prišla teda na našu adresu a vraj aj na adresu, ktorá je zaregistrovaná v rámci jeho živnosti. Žiadna zo zásielok nebola prevzatá. Sudkyňa stanovila pojednávanie, kde ma vypočula, ale zároveň uviedla, že je moja zodpovednosť, aby žaloba bola otcovi doručená. Následne odročila pojednávanie na neurčito. Viem však, že otec žije, a že by sa mal zdržovať v tom istom okrese. Moja otázka: ma na toto sudkyňa právo? Dá sa voči takémuto postupu brániť? Môj známy, študent práva, mi povedal, že súd je údajne povinný spraviť všetko pre to, aby žalobu otcovi doručil. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, nie je Vašou povinnosťou riešiť a zabezpečovať namiesto súdu doručovanie písomností alebo hľadať adresu manžela, pokiaľ vám nie je známa. Na rozdiel od súdu nemáte možnosti zistiť jeho pobyt alebo bydlisko cez inštitúcie, políciu. Pokiaľ sa súdu nepodarí doručiť zásielku, je povinný ustanoviť opatrovníka. 

 

Sudkyňa nemôže odročiť pojednávanie na neurčito bez toho, aby určila ďalší postup. Napíšte súdu doporučený list a požiadajte súd o to, aby ustanovila manželovi opatrovníka pokiaľ nedokáže zistiť jeho adresu.

 

Ak sudkyňa nebude na vašu žiadosť reagovať a nebude postupovať v zmysle zákona, môžete podať sťažnosť na prieťahy v konaní. 

Nenechajte sa zastrašiť sudkyňou. Prípadne si zvoľte advokáta, ktorý jej to vysvetlí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj ešte manžel je vo väzbe za týranie blízkej a týranie zverenej osoby. O rozvod som podala ešte v decembri tu v N. Zámkoch, lenže my sme nikdy nemalý spoločný trvalý pobyt a oni to až vo februári poslali do Komárna, lebo on ma trvalý pobyt v okrese Komárno. No odtiaľ ešte stále nič a už ma to dosť štve. Chcela by som sa spýtať, či by sa dalo nejako spísať urýchlenie rozvodu, a že presne ako to napísať, aby som to poslala e-mailom ako dodatok. Ďakujem

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam telefonicky sa na infocentre Okresného súdu Komárno informovať o aktuálnom stave Vášho rozvodového konania. T.j. či bol spis pridelený zákonnému sudcovi, kedy im bol doručený, či už doručujú zásielku odporcovi... To, že Okresný súd Nové Zámky rozhodol o tom, že nie je miestne príslušný na rozhodovanie v konaní ešte neznamená, že ho hneď poslali do Komárna. Mohlo sa stať, že súd poslal Váš spis do Komárno po 1-2 mesiacoch, čím by sa celé konanie zdržalo. Preto je z môjho pohľadu dôležité, aby ste zistili aktuálny stav Vášho konania. Následne budete vedieť čo presne máte na Okresnom súde Komárno urgovať. Je totiž rozdiel v tom, či už bol návrh doručený Vášmu manželovi a teraz čakajú na jeho vyjadrenie alebo už obdržali jeho vyjadrenie, ale ešte nenariadili pojednávanie. Podľa toho budete vedieť, čo presne máte na súde urgovať (t.j. či urgovať doručenie návrhu manželovi na vyjadrenie alebo urgovať nariadenie pojednávania).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň. Ešte sa chcem spýtať ak všetko je písané na muža ja som len spoludlžníčka úveru mám nárok na spoločný majetok teda, či ma musí vyplatiť z rodinného domu. Alebo stačí, ak mi nájde iné bývanie. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň, nárok na rodinný dom Vám vzniká ak tento rodinný dom patrí do BSM. Posúdenie, či patrí do BSM závisí na tom, kedy ho manžel nadobudol a akým spôsobom. Až následne by bolo možné odpovedať na Vašu otázku, či máte nárok na 1/2 nehnuteľnosti. Následne konkrétny spôsob vyporiadania BSM závisí na Vašej dohode. Tzn. závisí na vás akým spôsobom sa vyporiada BSM, či Vás manžel vyplatí alebo Vám nechá nehnuteľnosť (závisí to aj na tom, komu budú deti zverené do starostlivosti). V zmysle relevantnej judikatúry však druhému manželovi vzniká za určitých podmienok nárok na náhradné bývanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či je možné rozvedenie manželov bez rozdelenia detí 14 a 6 ročných. Muž chce byť rozvedený ale nechce deliť deti, a tak isto spoločný majetok. Tak, že by sme boli iba rozvedení na papieri, ale všetko ostatné by bolo ako doteraz. Teda deti by nemal nik prisúdené, ale výchova obojstranná a aj spoločná domácnosť a spoločný majetok. Teda rodinný dom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, rozvodové konanie je automaticky spojené s úpravou práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Súd Vás teda len nerozvedie a deti nebude riešiť. Toto by bolo v rozpore so zákonom. Pripravte sa na to, že súd bude rozhodovať o tom komu zveriť deti, aké bude výživné, ako upraviť styk a kto bude zastupovať deti a spravovať majetok.

Po rozvode začne plynúť trojročná lehota na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ by ste sa nevysporiadali do troch rokov od rozvodu manželstva, uplatní sa právna domnienka a budete vysporiadaní zo zákona.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Moja manželka aj ja sme mali manželské problémy a nežijeme spolu. Koľko rokov musíme nežiť spolu, aby sme mohli mať rozvod?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, na Slovensku nie je povinné nežiť spolu, na to, aby ste sa mohli rozviesť. V iných krajinách to existuje, ide o takzvanú rozluku. Súd teda nebude skúmať, či spolu žijete alebo nie, bude skúmať rozvrat manželstva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem právnu radu k rozvodu môžem Vám sem napísať podrobnosti?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte otázky k rozvodu manželstva, napíšte nám konkrétne otázky a my Vám ich zodpovieme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o rozvode bez pojednávania chcela by som nejaký vzor ako podať návrh na rozvod bez pojednávania. S manželom sa chceme rozviesť nemáme žiadne deti ani žiaden majetok iba som rucitelkou na jeho spotrebný úver, ktorý sa dá prehodnotiť a dať iba na jeho meno. Chcela by som to mať čím skôr za sebou lebo počas celého manželstva ma psychicky deptal a chcel ma dostať na psychiatriu, jednoducho už ďalej nevládzem a čo sa týka súdneho poplatku, niekde som čítala, že 66e dvojmo to, akože mám zaplatiť za žiadosť 132e. Alebo, ako to mám chápať potrebujem poradiť lebo je to môj prvý rozvod. ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o poplatok za rozvod, trento sa platí iba raz, nebude sa platiť dvakrát. Za rozvod zaplatíte iba 1 x 66 eur. Poplatok platí navrhovateľ, to je ten, kto podal návrh na rozvod.

Podľa súčasnej právnej úpravy zmenenej od  1.7.2016, súdy nerobia rozvody bez pojednávania. V rozvode sa nerieši majetok ale iba to, či je daný rozvrat medzi Vami.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa dá navrhnúť papierovo nejaká dohoda medzi manželmi, aby sme oficiálne neboli rozvedení, ale zároveň spolu nežili? Samozrejme viem, že s tým musí manžel súhlasiť, ak by nesúhlasil riešila by som rozvod. Ide mi o to, aby sme pred deťmi neboli rozvedení a zároveň nám poskytoval peniaze z firmy, ktorú máme vedenú spoločne, ako s.r.o. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 39 Občianskeho zákonníka Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Vami popisovaná dohoda by v podstate obchádzala zákon, pretože by fakticky predstatvovala akúsi dohodu o rozvode. Domnievam sa, že aj keď by ste takúto dohodu uzavreli, bola by nevymožiteľná. Ďalším faktom je to, že aj v prípade ak spolu nežijete, stále medzi Vami existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré vyplývajú zo zákona. V podstate manžel má bezohľadu na to, či ste rozvedení, alebo nie vyživovaciu povinnosť na deti a za určitých okolností aj vyživovaciu povinnosť voči Vám. Pokiaľ ide o firmu, ak ste v nej vedená, ako spoločník, potom máte všetky práva a povinnosti, ktoré Vám poskytuje zákon, resp. spoločenská zmluva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobry den. Chcel by som sa Vas opytat, že ked si manželka piše s inym mužom (SMS), či sa to da považovat za podvadzanie a či sa toto da uviest ako dovod na rozvod?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia

Podľa môjho názoru by samotná skutočnosť, že si píše s iným mužom súdu ako dôvod pre rozvod nepostačovala. Súd skúma vzťahy medzi manželmi a zisťuje, či sa naplnili vyššie uvedené dôvody pre rozvod. Bolo by potrebné vedieť, čo je obsahom korešpondencie a či Vaša manželka skutočne nechce zotrvať v manželstve, prípadne disponovať aj inými dôkazmi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či je nejaký nový vzor pri podaní žiadosti o rozvod alebo ho môžem napísať podľa starého vzoru nájdeného na internete. A 17 ročnú dcéru musím uviesť ako maloletú však? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, s pozdravom.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.11.2016)

Dobrý deň. Návrh na rozvod manželstva je vhodné napísať tak aby bol individualizovaný a aby z neho bol zrejmý hlboký a trvalý rozvrat manželského vzťahu. Internetové vzory návrhov na rozvod manželstva pritom nemusia byť dostačujúce. Pokiaľ ide o Vašu dcéru, ktorá má 17 rokov, samozrejme ju je potrebné v návrhu na rozvod manželstva označiť ako maloleté dieťa. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Chcem sa informovať ohladom rozvodu v Nemecku. Obaja sú nemci, sú manželia vyše 10 rokov, deti nemaju, majetok má každý zvlášt, dom v prenajme. Mali firmu vyše 10 rokov. Minuly rok v oktobri sa firma zavrela a doteraz sa platili naspať dane z odvodov. Manžel podal v roku 2015 o rozvod a ma mimomanželský pomer, ale partnerka nesuhlasi s rozvodom... Chcem sa spýtat ako by sa dal rozvod čo najrychlejšie uskutočniť? Obaja majú vlastneho pravnika, a chcem sa spytat, či je pravdou, že žena ak nesuhlasi s rozvodom sa môže "odvolať" na tri roky a dovtedy sa s rozvodom nedá napredovať? Ďakujem

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku ohľadom rozvodového konania v Nemecku sa nachádza v právnom poriadku Nemeckej republiky. Právne služby v právnej poradni poskytujeme iba v rámci Slovenska a slovenskej právnej úpravy. Z toho dôvodu Vám priblížim slovenskú právnu úpravu. Prípadov, kedy jeden z manželov nesúhlasí s rozvodom a trvá na obnovení manželského spolužitia nie je veľa, ale konanie môže v týchto prípadoch trvať naozaj dlhšie. Nakoľko obaja sú zastúpení advokátmi predpokladám, že nájdu riešenie pre tento problém a pre urýchlenie rozvodového konania. Čo sa týka Vami bližšie nešpecifikovanej trojročnej lehoty, kedy sa nedá s rozvodovým konaním "napredovať", k tomu si Vám dovoľujem uviesť, že v našom právnom poriadku sa žiadny takýto inštitút (ani podobný) nenachádza.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, počula som, že od 1. júla 2016 platí nový poriadok ohľadom súdneho konania. Chcem vedieť, či sa to dotkne aj rozvodu a čo sa ohľadom rozvodu vlastne zmenilo.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2016)

Dobrý deň. Máte pravdu, od 01.07.2016 platia nové procesné kódexy, ktoré upravujú postup v rámci súdneho konania. Pokiaľ ide o rozvod manželstva, nový procesný kódex - Civilný mimosporový poriadok priniesol niekoľko zmien. Základnou zmenou je to, že na rozvod manželstva sa už viac nehľadí ako na spor, ale ako na tzv. mimosporovú vec. Táto skutočnosť je v podstate dôsledkom zákonnej ochrany manželstva. V praktickom poňatí by sa preto mali súdy snažiť skôr o zmier a zachovanie manželstva, než o rozvod. Uvedené platí najmä ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. Ďalšou zmenou je to, že ani bezdetné manželstvá, pri ktorých obaja manželia súhlasia s rozvodom, nemožno rozhodovať bez nariadenia pojednávania. Pre úplnosť ešte dodám, že nové procesné pravidlá platia aj pre konania začaté pred 01.07.2016.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň Chcela by som sa Vás opýtať ako mám postupovať v rozvode manželstva, v ktorom manžel nežije na SVK od roku 2009 a nemám vôbec žiadnu šajnu, kde je a ako ho kontaktovať nič tomu podobné. V roku 2011 som bola uvedomená, že je v Nigérii má deti a ženu. K tomuto som sa dopracovala cez jedného advokáta V ČR. Chcem sa rozviesť, nemá zmysel byť s niekým kto so mnou ani nie je a má inú rodinu a ani neviem či žije a kde je a pod. Prosím čo mám robiť ako mám postupovať? Ďakujem 

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ máte teda aspoň vedomosť o tom, kde sa v Nigérii nachádza, pokúste sa ho kontaktovať s tým, že máte záujem sa rozviesť. Uľahčilo by Vám to situáciu.

 

Pokiaľ však pobyt Vášho manžela Vám nie je známy, môže mu súd ustanoviť opatrovníka. Teda súd môže rozhodnúť aj v neprítomnosti Vášho manžela na základe predložených dôkazov a obsahu spisu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobry den, prihliada v praxi sud na to, kto rozvod zavinil? Ak je zrejme, ze jeden z manzelov nesie hlavnu vinu na rozvode (mimomanzelske dieta), plynu z toho tomuto manzelovi nejake nevyhody pri vysporiadani spolocneho majetku? Dakujem

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, zavinenie rozvodu je možné využiť najmä v konaní o vysporiadaní BSM (bezpodielového spoluvlastníctva). Nie však z kvantitatívnej stránky, to znamená, že zavinením rozvodu nezískava vinný manžel menšiu časť z majetku patriaceho do BSM. Vplyv to má napríklad na to, že ak by ste sa nevedeli dohodnúť, komu pripadne ktorá vec, tak by sa súd pozrel do rozsudku o rozvode (rozvodového spisu) a zistil by kto zavinil rozvod a potom by vec prisúdil druhému manželovi, ktorý rozvod nezavinil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o pomoc a radu. Dnes bolo o 9.00 pojednávanie ohľadom rozvodu manželstva. Ráno som utrpel úraz, bol som aj ošetrený. Ospravedlnenie z neúčasti, žiadosť o odročenie a o tom, aby pojednávanie prebiehalo v mojej prítomnosti a vyjadrenie ošetrujúceho lekára som e-mailom poslal o 8.13 hod. Z podateľne sa ale mail nedostal ku sudkyni a tá pojednávala v mojej neprítomnosti a manželstvo rozviedla. Prosím vás, ako mám postupovať, existuje nejaká obrana? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na skutočnosť, že súd rozhodol o rozvode manželstva bez Vašej prítomnosti, musel mať za preukázané, že manželský vzťah medzi Vami a Vašou manželkou je trvalo a nezvratne narušený, pričom manželstvo už neplnilo žiadnu zo svojich úloh. Proti tomuto rozsudku máte vždy právo podať odvolanie, ak sa tohto práva nevzdáte, pričom v odvolaní uveďte všetky dôvody, pre ktoré považujete rozhodnutie súdu za nesprávne. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobry den... Chcela by som sa opytat co vsetko musim detom zabezpecit, aby som o ne pri rozvode neprisla? Byvame v rodinnom dome, na ktory mame hypoteku. Manzela som poslala prec ale chce sa vratit. Mozem mu nejakym sposobom zabranit v navrate? A musim mu davat deti kym nemám urcene sudom? Stale sa mi vyhraza, ze mi deti vezme. Pritom si myslim, ze moje deti maju az nadstandard. Davam im vsetko, co je v mojich silach. Len chodim do prace tri dni v tyzdni a vtedy su deti s mojimi rodicmi. A som na rodicovskom prispevku a pracujem len na dohodu. Potrebovala by som hlavne, aby mi zostal dom. Aspon do rozvodu. A co je najlepsie uviest do ziadosti aby nas hned rozviedli? Povedal ze rozvod podpise. Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.11.2015)

Dobrý deň, ak sa o deti staráte už teraz a sú s Vami, potom je veľmi málo pravdepodobné, aby súd zveril deti otcovi, ktorý sa o ne nestará. Súd sa bude pozerať na to, ako to fungovalo od rozchodu medzi Vami. 

Majetkové veci sa neriešia pri rozvode a preto dom nebude predmetom konania na súde o rozvod manželstva. 

V návrhu na rozvod manželstva sa zamerajte na to, aby sudkyňa mala z návrhu pocit, že nie je možná obnova manželstva, že spolu nehospodárite, nežijete, nefungujete ako manželia, netrávite spoločný čas, atď. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobry den,chcela som sa opytat aky je postup pri rozvode.S manzelom sme spolu 10rokov z toho 6 manzelia,deti (6 a 2).manzelstvo sme uzavreli na slovensku ale zijeme mimo SR.ja som doma s detmi.manzel zaraba.Problem je jeho pitie a nasledne nadavky ,pohlavky detom,urazanie,ponizovanie..bojim sa aby tym neskor deti netrpeli a ja uz mam tiez dost.Ak by sme sa chceli rozviest treba ist na sud na Slovensko ?a ja so synom nemam trvale bydlisko v SR.musela som ho docasne zrusit.nevlastnime ziadnu nehnutelnost.Dakujem Vam.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2015)

Dobrý deň, 

ak ste obaja slováci, môžete sa rozviesť aj na území SR. Ak spĺňate požiadavky na rozvod podľa právnych predpisov v zahraničí, tak sa môžete rozviesť aj v zahraničí. Nakoľko z Vašej otázky nie je zrejmé, o akú krajinu ide, nemôžeme Vám presne určiť, či sa môžete rozviesť aj v zahraničí.

Výhodou rozvodu na Slovensku je, že rozvodom v SR budete mať zjednodušený celý postup na úradoch. V niektorých prípadoch je potrebné na území SR podávať návrh na súd na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode, čím sa to celkový rozvod komplikuje a predlžuje.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň. Prosím vás môžte mi poradiť ako mám ďalej postupovať, keď chcem podať o rozvod kvoli manželovi, robí dlhy, ktoré nestíha splácať ani neviem koľko, ich v skutočnosti má a ani konkrétnu sumu. Máme spolu dve maloleté deti ja som na materskej dovolenke. Neberie na vedomie moje vyhrážky s rozvodom, ale pritom mi sľúbil, že mi problémy robiť nebude, že ak ho podám tak mi ho hneď podpíše. Len neviem, ako sa to bude riešiť keď máme spolu zobratý jeden spoločný úver a všetky peniaze sa investovali do bytu, ale byt nie je písaný na mňa, ale len na manžela a úver je na moje meno on je spoludlžníkom. Ako by sa to dalo spraviť aby si ten úver vzal na seba keď z neho nemám nič. Prosím vás ako mám ďalej postupovať. S pozdravom.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2015)

Dobrý deň, rozvod kvôli dlhom manžela je možný. 

Súd v rozvode nerieši majetkové vysporiadanie. Čo sa týka bytu a úveru, tak toto je potrebné riešiť po rozvode. Máte nárok požadovať to, čo sa vložilo do jeho bytu, ak ide o peniaze z BSM. Svoj nárok ale musíte uplatniť do 3 rokov od rozvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobry den , chcela by som sa informovať, ked som sobasena na Slovensku a zijem v zahraničí, je možné podat o rozvod na Slovensku?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2015)

Dobrý deň, to, či je možné podať o rozvod na Slovensku (podať návrh na rozvod manželstva v SR), zavisí od viacerých skutočností. Jednak je dôležité či žijete v krajine, ktorá je členom Europskej únie alebo v krajine, ktorá nie je v Európskej únii. Podľa toho sa uplatnia aj iné predpisy.

Tiež je dôležité, či ste občianska Slovenskej republiky. Pokiaľ nám doplníte tieto informácie, vieme Vám poradiť, či je možné podať o rozvod na Slovensku. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku