POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Dobrý deň. Prosim o radu. Manželka podala po dvoch mesiacoch manželstva žiadosť o rozvod. Dôvodom boli dlhy, ktoré vznikli pred našim manželstvom a o ktorých bola informovaná. Tieto dlhy som už splatil, ale stále mi neverí. Naše vzťahy nie sú ľahostajné, keďže sa denne stretávame a rozprávame. Avšak, súd nás rozviedol už na prvom pojednávaní, ktorému som sa nemohol zúčastniť kvôli úrazu. Ospravedlnil som sa za svoju neprítomnosť a poskytol aj lekárske vyjadrenie. Chcem sa opýtať, či môže súd skúmať ako dôvod rozvodu dlhy, ktoré vznikli pred manželstvom, a či nás môže rozviesť bez toho, aby ma vypočul. Myslíte si, že má zmysel podať odvolanie? Ak áno, aké dôvody mám uviesť? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

Dobrý deň, súd manželstvo môže rozviesť len v prípade splnenia dvoch základných kritérií a to: vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a manželstvo neplní svoj účel, pričom nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd je povinný zisťovať všetky príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu manželstva a pri rozhodovaní na ne prihliada. Je výlučne na posúdení súdu, či sú tieto dôvody rozvodu splnené. Taktiež je na úvahe súdu, akým spôsobom bude mať tieto skutočnosti za preukázané. Vzhľadom na to, že súd vo Vašom prípade rozhodol rozsudkom o rozvode manželstva, rozvrat vzťahov mal za preukázaný. Proti tomuto rozsudku máte právo podať odvolanie, v ktorom môžete argumentovať napr., že neexistuje zákonný dôvod pre rozvod manželstva, resp. že ste boli ukrátený na svojich právach ako účastník konania, keďže Vám nebolo umožnené vypovedať pred súdom a reagovať tak na vyjadrenia Vašej manželky. 

Trápi vás "Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, môj manžel podal žiadosť o rozvod a máme spolu dcéru. Je možné, že splnomocním právneho zástupcu a nebudem musieť ísť na súd?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 25.07.2019)

Dobrý deň,

Áno, máte právo sa dať v konaní pred súdom zastupovať. Zastupovať sa môžete dať aj advokátom.

Predmetné splnomocnenie podpíšete vy a tiež aj osoba, ktorá splnomocnenie prijíma. Na súd pošlite podpísané splnomocnenie spolu návrhom na rozvod manželstva. V konaní vás bude potom zastupovať váš splnomocnený zástupca a vy na súd nebudete musieť chodiť.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku, ktorá je síce podobná tej, ktorá bola už vo Vašej poradni zodpovedaná, ale realita je, bohužiaľ, v rozpore s teóriou. Rozhodol som sa podať návrh na súd na určenie výživného voči svojmu otcovi, ktorý nás opustil, avšak má stále trvalý pobyt na našej adrese. Neviem, kde momentálne býva, ani sa zdržuje, ani kde pracuje. V návrhu som to uviedol, no žaloba prišla na našu adresu a údajne aj na adresu, ktorá je zaregistrovaná v rámci jeho živnosti. Žiadna z zásielok nebola prevzatá. Sudkyňa stanovila pojednávanie, vypočula ma, ale uviedla, že je moja zodpovednosť, aby bola žaloba doručená otcovi. Potom odročila pojednávanie na neurčito. Viem, že otec žije a mal by sa zdržovať v rovnakom okrese. Moja otázka je: Má sudkyňa na to právo? Je možné sa brániť voči takémuto postupu? Môj priateľ, ktorý je študent práva, mi povedal, že súd je povinný urobiť všetko pre doručenie žaloby otcovi. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, nie je Vašou povinnosťou riešiť a zabezpečovať namiesto súdu doručovanie písomností alebo hľadať adresu manžela, pokiaľ vám nie je známa. Na rozdiel od súdu nemáte možnosti zistiť jeho pobyt alebo bydlisko cez inštitúcie, políciu. Pokiaľ sa súdu nepodarí doručiť zásielku, je povinný ustanoviť opatrovníka. 

 

Sudkyňa nemôže odročiť pojednávanie na neurčito bez toho, aby určila ďalší postup. Napíšte súdu doporučený list a požiadajte súd o to, aby ustanovila manželovi opatrovníka pokiaľ nedokáže zistiť jeho adresu.

 

Ak sudkyňa nebude na vašu žiadosť reagovať a nebude postupovať v zmysle zákona, môžete podať sťažnosť na prieťahy v konaní. 

Nenechajte sa zastrašiť sudkyňou. Prípadne si zvoľte advokáta, ktorý jej to vysvetlí.


Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj ešte stále manžel je vo väzbe za týranie blízkej a zverenej osoby. Rozvod som požiadala ešte v decembri tu v Nových Zámkoch, no pretože sme nikdy nemali spoločný trvalý pobyt, poslali to vo februári do Komárna, kde má on trvalý pobyt. Z Komárna sa mi však ešte stále neozvali a začína ma to frustrovať. Rada by som sa opýtala, či je možné nejako urýchliť proces rozvodu a ako presne by som mala túto žiadosť navrhnúť, aby som ju mohla poslať e-mailom ako dodatok. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, v prvom rade Vám odporúčam telefonicky sa na infocentre Okresného súdu Komárno informovať o aktuálnom stave Vášho rozvodového konania. T.j. či bol spis pridelený zákonnému sudcovi, kedy im bol doručený, či už doručujú zásielku odporcovi... To, že Okresný súd Nové Zámky rozhodol o tom, že nie je miestne príslušný na rozhodovanie v konaní ešte neznamená, že ho hneď poslali do Komárna. Mohlo sa stať, že súd poslal Váš spis do Komárno po 1-2 mesiacoch, čím by sa celé konanie zdržalo. Preto je z môjho pohľadu dôležité, aby ste zistili aktuálny stav Vášho konania. Následne budete vedieť čo presne máte na Okresnom súde Komárno urgovať. Je totiž rozdiel v tom, či už bol návrh doručený Vášmu manželovi a teraz čakajú na jeho vyjadrenie alebo už obdržali jeho vyjadrenie, ale ešte nenariadili pojednávanie. Podľa toho budete vedieť, čo presne máte na súde urgovať (t.j. či urgovať doručenie návrhu manželovi na vyjadrenie alebo urgovať nariadenie pojednávania).


Trápi vás "Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa ešte spýtať: ak je všetko písané na muža, ale ja som len spoludlžníčka úveru, mám nárok na spoločný majetok? Konkrétne, musí ma vyplatiť z rodinného domu, alebo je dostatočné, ak mi nájde iné bývanie? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 24.03.2017)

Dobrý deň, nárok na rodinný dom Vám vzniká ak tento rodinný dom patrí do BSM. Posúdenie, či patrí do BSM závisí na tom, kedy ho manžel nadobudol a akým spôsobom. Až následne by bolo možné odpovedať na Vašu otázku, či máte nárok na 1/2 nehnuteľnosti. Následne konkrétny spôsob vyporiadania BSM závisí na Vašej dohode. Tzn. závisí na vás akým spôsobom sa vyporiada BSM, či Vás manžel vyplatí alebo Vám nechá nehnuteľnosť (závisí to aj na tom, komu budú deti zverené do starostlivosti). V zmysle relevantnej judikatúry však druhému manželovi vzniká za určitých podmienok nárok na náhradné bývanie.


Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné vykonať rozvod manželov bez rozdelenia detí vo veku 14 a 6 rokov. Môj manžel sa chce rozviesť, ale neželá si rozdeliť deti ani spoločný majetok. V skutočnosti by sme teda boli rozvedení len na papieri, zatiaľ čo všetko ostatné by zostalo ako doteraz. Žiadne z detí by nebolo pridelené konkrétnemu rodičovi, výchova by bola obojstranná, ako aj spoločná domácnosť a majetok, vrátane rodinného domu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň, rozvodové konanie je automaticky spojené s úpravou práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Súd Vás teda len nerozvedie a deti nebude riešiť. Toto by bolo v rozpore so zákonom. Pripravte sa na to, že súd bude rozhodovať o tom komu zveriť deti, aké bude výživné, ako upraviť styk a kto bude zastupovať deti a spravovať majetok.

Po rozvode začne plynúť trojročná lehota na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ by ste sa nevysporiadali do troch rokov od rozvodu manželstva, uplatní sa právna domnienka a budete vysporiadaní zo zákona.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Moja manželka a ja máme manželské problémy a momentálne nespolužijeme. Koľko rokov musíme byť odlúčení, aby sme mohli požiadať o rozvod?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň, na Slovensku nie je povinné nežiť spolu, na to, aby ste sa mohli rozviesť. V iných krajinách to existuje, ide o takzvanú rozluku. Súd teda nebude skúmať, či spolu žijete alebo nie, bude skúmať rozvrat manželstva.


Trápi vás "Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem právnu radu ohľadom rozvodu. Môžem Vám sem napísať podrobnosti?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte otázky k rozvodu manželstva, napíšte nám konkrétne otázky a my Vám ich zodpovieme.


Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o procese rozvodu bez pojednávania. Potrebovala by som nejaký vzor, ako podať návrh na takýto rozvod. S manželom sa plánujeme rozviesť, nemáme žiadne deti ani spoločný majetok. Som však ručiteľkou na jeho spotrebný úver, ktorý by sa dal prehodnotiť a zaradiť len pod jeho meno. Chcela by som to mať čím skôr za sebou, keďže počas celého manželstva ma psychicky deptal a pokúšal sa ma poslať na psychiatriu. Už jednoducho ďalej nevládzem. Čo sa týka súdneho poplatku, niekde som čítala, že je vo výške 66 eur. Reč je teda o dvojnásobku tejto sumy, teda mám zaplatiť za žiadosť 132 eur? Potrebujem asistenciu pri pochopení tohto procesu, keďže je to môj prvý rozvod. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 05.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o poplatok za rozvod, trento sa platí iba raz, nebude sa platiť dvakrát. Za rozvod zaplatíte iba 1 x 66 eur. Poplatok platí navrhovateľ, to je ten, kto podal návrh na rozvod.

Podľa súčasnej právnej úpravy zmenenej od  1.7.2016, súdy nerobia rozvody bez pojednávania. V rozvode sa nerieši majetok ale iba to, či je daný rozvrat medzi Vami.


Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je vôbec možné navrhnúť nejakú manželskú dohodu na papieri, ktorá by nám umožnila oficiálne zostávať v manželskom zväzku, avšak fyzicky žiť od seba. Do istej miery mi je jasné, že podstatný je súhlas môjho manžela. V prípade jeho nesúhlasu by som sa s problémom obrátila na rozvod. Hlavným dôvodom tohto prístupu je, aby sme pred deťmi nevystupovali ako rozvedení. Zároveň by som rada, aby sme mohli aj naďalej disponovať finančnými prostriedkami z firmy, ktorú vedieme spoločne pod formou s. r. o. Ďakujem.

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 39 Občianskeho zákonníka Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Vami popisovaná dohoda by v podstate obchádzala zákon, pretože by fakticky predstatvovala akúsi dohodu o rozvode. Domnievam sa, že aj keď by ste takúto dohodu uzavreli, bola by nevymožiteľná. Ďalším faktom je to, že aj v prípade ak spolu nežijete, stále medzi Vami existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré vyplývajú zo zákona. V podstate manžel má bezohľadu na to, či ste rozvedení, alebo nie vyživovaciu povinnosť na deti a za určitých okolností aj vyživovaciu povinnosť voči Vám. Pokiaľ ide o firmu, ak ste v nej vedená, ako spoločník, potom máte všetky práva a povinnosti, ktoré Vám poskytuje zákon, resp. spoločenská zmluva.


Trápi vás "Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň. Rád by som sa Vás opýtal, či sa dá považovať za podvádzanie, keď si manželka píše s iným mužom (SMS). Je možné to uviesť ako dôvod na rozvod?

Odpoveď: Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?

(odpoveď odoslaná: 02.01.2017)

Dobrý deň,

podľa § 23 ods. 1 Zákona o rodine Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia

Podľa môjho názoru by samotná skutočnosť, že si píše s iným mužom súdu ako dôvod pre rozvod nepostačovala. Súd skúma vzťahy medzi manželmi a zisťuje, či sa naplnili vyššie uvedené dôvody pre rozvod. Bolo by potrebné vedieť, čo je obsahom korešpondencie a či Vaša manželka skutočne nechce zotrvať v manželstve, prípadne disponovať aj inými dôkazmi. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Aké sú dôvody pre rozvod manželstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.