Máte
otázku?

Spôsob vyporiadania BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Spôsob vyporiadania BSM

Dobrý deň, bude súd o vysp. BSM. Nechcem, aby byt predával nakoľko nekúpime 2 jed. izb. byty. Chcem na súde odmietnuť predaj. Za 7 mes. budem dôchodca, žiadna banka my nedá úver. Chcem, aby sa byt rozdelil. Náš správca, konateľka, my povedala, že sa to dá nakoľko je to tehlová stavba. Ja som byt odkúpil do os. vlast. Ešte som sa postaral prístavbu 1 izby všetko zaplatil na pôžičku. Na byt nie je žiadna ťarcha. Chcem, aby sa byt nepredával. Mám vôbec nejakú šancu na súde? Nemám právneho zástupcu, nakoľko na to nemám. Prosím Vás skúste mi nejakú odpoveď. Zdravím Vás.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade bude potrebné v prvom rade posúdiť, či táto nehnuteľnosť patrí vôbec do vášho zaniknutého BSM. Veci, ktoré patria do BSM upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého do BSM patria všetky veci nadobudnuté počas trvania manželstva s výnimkou vecí získaným darom alebo dedením a vecí slúžiacich na osobnú potrebu alebo výkon povolania.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka


V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Rovnako ste vo svojej otázke uviedli, že ste byt odkúpili do osobného vlastníctva. Bude potrebné posúdiť aké finančné prostriedky boli  použité na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Je totiž potrebné rozlišovať situácie, kedy sa byt odkupuje za spoločné prostriedky alebo keď sa byt odkupuje za výlučné prostriedky jedného z manželov. Nižšie Vám prikladám súdne rozhodnutie, ktoré to bližšie popisuje.

 

Podľa rozsudku NS ČR z 02.12.2003, sp.zn. 22 Cdo 980/2003

Ak cena nadobúdanej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov a len tento manžel bol účastníkom kúpnej zmluvy, potom táto vec nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale je jeho osobným vlastníctvom.

 

V zmysle ďalšieho súdneho rozhodnutie, konkrétne nálezu Ústavného súdu SR z roku 2012, je však potrebné prihliadnuť i na to, akým spôsobom sa táto nehnuteľnosť dostala do BSM účastníkov konania.

 

Môžu totiž nastať situácie, že keď aj nehnuteľnosť patrí do BSM, avšak tá bola získaná iba výlučne pričinením jedného z manželov (napr. ak ste boli členom družstva už pred manželstvom a iba Vy a následne ste počas manželstva odkúpili nehnuteľnosť do osobného vlastníctva za spoločné peniaze) je možné túto nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva tohto manžela i bez toho, aby bol zároveň zaviazaný na vyplatenie podielu druhému manželovi.

 

Po zistení masy BSM sa vykoná vyporiadanie BSM v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Ak ste počas manželstva investovali do spoločného majetku (ak súd posúdi, že nehnuteľnosť patrí do BSM) máte právo požadovať náhradu za takéto investície, nakoľko z Vašej strany ide o tzv. vnos do BSM. Vzhľadom na to, že ste investovali sčasti aj do svojho majetku, požaduje sa v takých prípadoch náhrada vo výške 1/2 vynaložených finančných prostriedkov.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

V rámci vyporiadania BSM v zmysle nižšie citovaného súdneho rozhodnutia nie je možné počas vyporiadania BSM nariadiť predaj nehnuteľnosti. Z toho dôvodu sa nemusíte báť, že po ukončení súdneho konania bude Vaša nehnuteľnosť predaná tým, že súd nariadi jej predaj prostredníctvom verejnej dražby.

 

Výnimočne sa pri vyporiadaní BSM môže stať, že súd rozhodne o prikázaní spoločnej nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva oboch bývalých manželov.

 

Takým spôsobom však súd postupuje najmä vtedy, ak už nie je iné východisko, prípadne ani jeden z manželov nechce nadobudnúť nehnuteľnosť do svojho výlučného majetku alebo nemá finančné prostriedky na vyplatenie vyrovnacieho podielu druhému manželovi. To však závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu a priebehu súdneho konania.

 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 15.06.2006, sp.zn. 22 Cdo 680/2005

Ak je podaný návrh na vyporiadanie spoločného imania manželov k nehnuteľnostiam, súd tak vyporiadava už zaniknutý spoluvlastnícky vzťah. Toto ustanovenie má kogentnú povahu a zo zákona vyplýva povinnosť súdu takýto vzťah vyporiadať. Nie je možné, aby súd vyporiadal spoločné imanie tak, že nariadi predaj nehnuteľností, pri ktorom nemožno vylúčiť, že nebude realizovaný, teda že nehnuteľnosti nebudú predané a nebude výťažok, ktorý by bolo možné medzi účastníkov rozdeliť. Tak by k ich vyporiadaniu súdom nedošlo a takýto stav zákon nepredpokladá. Nemožno uvažovať ani o tom, že nehnuteľnosti, pokiaľ by sa ich nepodarilo predať, prešli do podielového spoluvlastníctva účastníkov podľa § 149 ods. 4 OZ, keďže uvedená domnienka sa vzťahu len na prípady, keď k vyporiadaniu nedošlo dohodou ani rozhodnutím súdu.

Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, manžel kupoval dom ešte pred manželstvom na hypotéku, kde som nefigurovala. Teraz požiadal banku o pridanie spoluvlastníka ako mňa manželku na 1/2, ale dlžníkom je iba on. Ak príde k rozvodu, mám právo na nejaké peniaze z domu alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Nakoľko dom nadobudol Váš manžel ešte pred uzavretím manželstva, tento patrí do jeho výlučného vlastníctva. Na druhej strane ak sa však bude hypotéka na dom splácať zo spoločných finančných prostriedkov patriacich do BSM, potom by ste v prípade rozvodu mali nárok na zohľadnenie týchto platieb.
V zmysle zákona totiž platí, že každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok (k tomu bližšie v ustanovení § 15 Občianskeho zákonníka).
 


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosim o radu. Pred niekoľkými rokmi sme na sude zrušili s manželom BSM. Chcem sa len spýtať, či to zrušenie BSM plati tak povediac navždy. Manžel stále kupuje nejaké veci na splátky, či leasing. Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste svoj spoločný majetok riadne vyporiadali na súde, potom toto súdne rozhodnutie platí aj v súčasnosti. Po zániku BSM ste už všetky ostatné veci nadobúdali obaja do svojho výlučného (osobitného) majetku. To isté sa týka aj záväzkov voči tretím osobám. Ak sa teda Váš bývalý manžel v súčasnosti zadlžuje, je dlžníkom len on sám, a preto aj za tieto dlhy zodpovedá len on sám.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcel by som Vas proprosit o nacrt vyporiadania BSM po rozvode. Cisty prijem: 2.100e(muz) 1.000e(zena) Spolocna Hypo: 203.300e, zostatok 189.000e. Spolocny Stavebny Uver: 34.000e, zostatok 12.000e Na splatkach vyssie uvedenych uverov sme spolu zaplatili 60.000e (istina+urok) Spolocny ucet sme nemali. Dlhy sa platili z mojho uctu a manzelka mi mesacne na tento ucet posielala cca 400e co za trvanie manzelstva predstavuje sumu 22.000e. Chcem sa opytat ci sumu, ktoru by som mal manzelke po rozvode vyplatit treba pocitat z polovice vysky zaplatenych splatok (istina+urok) alebo len z polovice zaplatenych splatok na istinu. Pokial budeme brat do predmetu vyporiadania BSM len spolocne uvery. Dakujem

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní BSM sa nebude brať do úvahy to, akú sumu ste zaplatili na úvere. Najskôr musíte spočítať určiť aktíva v BSM (čo všetko ste vlastnili ku dňu rozvodu manželstva) a tiež pasíva. Ak ste platili hypotéku počas manželstva a nemali ste zrušené BSM (počas manželstva notárskou zápisnicou) má sa za to, že ste platili hypotéku zo spoločného. 

Keď určíte aktíva, odpočítate od nich pasíva a zvyšok (ak nejaký zostal) rozdelíte na polovicu. Ten, kto si zoberie úvery na seba, tak tomu sa táto suma započítava. 


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Musím mať k tomu doklady, bločky? Prípadne stačí môj výpočet?

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ by vyporiadanie BSM prebiehalo súdnou cestou, potom by bolo potrebné preukázať Vaše tvrdenia dôkaznými prostriedkami (doklady, faktúry, pokladničné bloky a pod.).

 


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, aký podiel, a či vôbec, mám po rozvode na hodnote rodinného domu a jeho zariadení, ak dom pred sobášom patril manželke (aj po sobáši je stále jeho jedinou vlastníčkou), ale bývali sme v ňom spolu 25 rokov, prerábali ho, investovali do neho a spoločne ho nanovo zariadili. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností nemáte nárok na podiel na dome, ktorý je výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Po rozvode však môžete v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov požadovať, aby Vám nahradila to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jej výlučný majetok.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: S manželom bývame 11 rokov v byte jeho rodičov, máme tam trvalý pobyt, riadne platíme nájom, pri rozvode mám nárok na niečo z bytu? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 03.10.2016)

Dobrý deň,

rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo medzi manželmi, ktoré sa preto následne vyporiadava.

Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sú však len tie veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Nakoľko vo Vašom prípade byt, v ktorom v súčasnosti bývate, nenadobudol počas manželstva do svojho vlastníctva Váš manžel ani Vy, tento byt nepatrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva (BSM). Z uvedeného dôvodu nebude predmetný byt ani súčasťou vyporiadania BSM.

Skutočnosť, že máte prihlásený trvalý pobyt v danom byte nemá žiadny právny význam vo vzťahu k nárokom z bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko skutočnosť, kde máte prihlásený trvalý pobyt, má len administratívnoprávny význam - nie občianskoprávny.


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Dcéra a manželom si kúpili byt, na ktorý použili peniaze so stavebného sporenia, ktoré mal zať napísané na seba, ale už boli manželia, vzali si pôžičku, ktorú splácal on, nakoľko dcéra bola na materskej a my sme dcére dali hotovosť, ktorá im chýbala. Teraz pri rozvode a vyporiadaní majetku on chce polovicu z ceny bytu lebo vraj on mal stavebné sporenie a splácal pôžičku, ale to, že sme dali dcére jednu tretinu na byt to nechce vziať do úvahy. Preto sa pýtam, má dcéra nárok na väčšiu časť ako zať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň  

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

“V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka” 

 

Teda pokiaľ nadobudli nehnuteľnosť počas manželstva, predpokladám, že sú zapísaní ako vlastníci v 1/1-ine, teda táto je v BSM a majú na ňu rovnaké právo/nárok.

Pokiaľ sa vedia preukázať investície do spoločnej nehnuteľnosti z výlučného vlastníctva nadobudnutého pred manželstvom (alebo z daru, dedičstva), toto treba zohľadniť pri dohode (pri výplate z nehnuteľnosti a pod.), prípadne treba na to poukázať (preukázať to) pred súdom.

 

Taktiež treba upozorniť na to, že pokiaľ sa pôžička splácala počas manželstva, táto bola splácaná z peňazí, ktoré taktiež patrili do BSM, teda nemožno kategoricky povedať, že pôžičku splácal len Váš zať. 

 

Je teda mozne konštatovať, že má nárok dostať späť svoje investície.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den,potrebujem vediet ci je moznost pisomne súd poziadat o odklad lehoty 3 rokov na BSM po rozvode na neurčito to znamena ze mozno pol roka mozno 5 rokov z dôvodu ze jeden z manželov momentalne zo zdravotnych dôvodov je nesvojpravny ide o dlhodobejsiu zaležitost (leží v kóme) a ani lekari nevedia povedat, ako dlho a aj ked sa preberie nevedia povedat ci bude svojpravny nakolko bol v znacnej miere poškodeny mozog,zaroven sa chcem opytat ci ja ako nova manželka môžem pravne zastupovat v majetkovom vysporiadaní z jeho predosleho manželstva pokial mam zo súdu rozhodnutie na podpisove pravo jeho osoby. Dakujem za skorú odpoved

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 20.08.2016)

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o zákonnú fikciu, vyporiadanie BSM nastane priamo zo zákona po 3 rokoch od zániku manželstva, takpovediac automaticky. Pokiaľ ide o zastupovanie v konaní o vyporiadanie BSM, nevidím problém, aby ste ho nemohli zastupovať, pokiaľ ste určená za jeho opatrovníka súdom.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Poprosím o radu. S manželom sme v rozvodovom konaní (stále čakáme na termín pojednávania). Bývame v byte, kde je vlastníkom iba môj manžel. Byt nadobudol pred manželstvom. Ja som sa po svadbe nasťahovala do tohto bytu, ktorý bol v pôvodnom stave a bol jednoizbový. Počas nášho manželstva sme byt prerobili na trojizbový. Spýtam sa, či mám nejaké právo na vyplatenie z bytu aj keď je vlastník manžel. Pretože byt sa prerábal s našich peňazí a ja po rozvode musím z bytu odísť, keďže vlastník je iba on. Manželstvo bolo 13-ročné. Ďakujem a prajem vám pekný deň.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň. Po rozvode manželstva, s ktorým je zo zákona spojený aj zánik Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), môžete požadovať náhradu za to, čo sa vynaložilo zo spoločného majetku na výlučný majetok Vášho manžela (t.j. na byt v jeho výlučnom vlastníctve). Uvedené vychádza zo zásad vyporiadania BSM, ktoré sú upravené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka.

 


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc. Možno sa tu nájde niekto kto má skúsenosti, viac informácii o tomto probléme. Ide o to, že po rozvodovom konaní si môj otec zmyslel, že nás obere o všetko. Je pravda, že jeho mama nám občas finančne vypomáhala. Otec si predal jeho dedičstvo a všetko sa samozrejme počas manželstva investovalo do stavby/rekonštrukcie domu. Tak isto prispela aj moja mama predajom jej bytu. Avšak peniaze boli prijaté počas manželského zväzku. Teraz sa otec oháňa darovacou zmluvou, ktorú mu vraj vybaví jeho známa - právnička . Kde suma môže byť niekoľkokrát väčšia ako je v skutočnosti. Takže po predaji domu by nám ozaj nič neostalo. Je to možné ?

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 15.07.2015)

Dobrý deň

 

je potrebné poukázať nato, že je rozdiel medzi darom a dedičstvom. Je podstatné pre vysvetlenie danej otázky tieto dva inštitúty oddeliť. Podľa § 143 OZ: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” Dar môžu dostať manželia spoločne alebo len jeden z nich, ako aj dediť môžu manželia spoločne alebo iba jeden z nich, avšak vždy len do podielového spoluvlastníctva. 

Podľa § 150 OZ: “Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.” Pokiaľ dôjde k vyporiadaniu BSM súdom, tento berie do úvahy aj tzv. kritérium miery pričinenia sa o nadobudnutie konkrétnej veci. 

 


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

dobry den, mam pravo pri vysporiadani bsm na vyplatenie povedzme urcitej sumy z bytu, ktory nie je predmetom bsm ale v ktorom sme s dietatom zili 8 rokov, o domacnost som sa starala ja, byt je jeho ale v byte sme robili rekonstrukciu atd., a z ktoreho sme museli odist po tom, ako som podala na manz. trestne oznamenie pre nasilie.V sucasnosti je obzalovany nie je rozhodnute o vine ci nevine. Mam pockat na rozsudok a potom podat navrh na vysporiadanie bsm alebo navrh na vyporiadanie bsm podam skor? Dieta sud zveril mne, otec ma zakaz styku s dietatom . Dva roky otca nevidel. Rozvedeni sme 5 mes. Dohodnut sa nechce, mam narok na polovicu majetku?mame aj spolocny majetok.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 18.05.2014)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či máte podať návrh na vyporiadanie bsm alebo počkať, dôležité je či je manžel ochotný sa s vami dohodnúť mimosúdne. Predtým ako by ste podali akýkoľvek návrh na súd, je potrebné bývalého manžela vyzvať na vyporiadanie bsm po rozvode. Pokiaľ ide o byt, ktorý je v jeho vlastníctve, tak v tomto prípade nemáte nárok na tento byt, ale máte právo požadovať nahradiť to, čo sa zo spoločného investovalo do jeho bytu. Bude však potrebné preukázať všetky tieto investície. Pokiaľ by ste toto svoje právo neuplatnili na súde v lehote do troch rokov od rozvodu manželstva, zaniklo by.

 

Právo na náhradu investícií do jeho bytu môžete požadovať v konaní o vysporiadanie BSM po rozvode. V tomto konaní sa bude vysporiadavať aj majetok patriaci do BSM.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku