Máte
otázku?

Spôsob vyporiadania BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Spôsob vyporiadania BSM

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa bude konať súd z dôvodu vysporiadania bytového spoluvlastníctva. Nechcem, aby sa byt predával, keďže si nemôžeme dovoliť kúpiť dva jednoizbové byty. Na súde plánujem odmietnuť predaj. O sedem mesiacov sa stanem dôchodcom a žiadna banka mi nebude schopná poskytnúť úver. Rád by som dosiahol rozdelenie bytu. Náš správca - konateľka povedala, že sa to dá, nakoľko je byt vytvorený z tehál. Ja som tento byt odkúpil do osobnej vlastníctva a dokonca som na úver zaplatil aj prístavbu jednej izby. Na byte nie je žiadne bremeno. Chcem zabrániť predaju bytu. Mám vôbec nejakú šancu na súde? Nemám právneho zástupcu, nakoľko si ho nemôžem dovoliť. Prosím, pokúšajte sa mi poskytnúť nejakú odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade bude potrebné v prvom rade posúdiť, či táto nehnuteľnosť patrí vôbec do vášho zaniknutého BSM. Veci, ktoré patria do BSM upravuje ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého do BSM patria všetky veci nadobudnuté počas trvania manželstva s výnimkou vecí získaným darom alebo dedením a vecí slúžiacich na osobnú potrebu alebo výkon povolania.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka


V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Rovnako ste vo svojej otázke uviedli, že ste byt odkúpili do osobného vlastníctva. Bude potrebné posúdiť aké finančné prostriedky boli  použité na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Je totiž potrebné rozlišovať situácie, kedy sa byt odkupuje za spoločné prostriedky alebo keď sa byt odkupuje za výlučné prostriedky jedného z manželov. Nižšie Vám prikladám súdne rozhodnutie, ktoré to bližšie popisuje.

 

Podľa rozsudku NS ČR z 02.12.2003, sp.zn. 22 Cdo 980/2003

Ak cena nadobúdanej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov a len tento manžel bol účastníkom kúpnej zmluvy, potom táto vec nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale je jeho osobným vlastníctvom.

 

V zmysle ďalšieho súdneho rozhodnutie, konkrétne nálezu Ústavného súdu SR z roku 2012, je však potrebné prihliadnuť i na to, akým spôsobom sa táto nehnuteľnosť dostala do BSM účastníkov konania.

 

Môžu totiž nastať situácie, že keď aj nehnuteľnosť patrí do BSM, avšak tá bola získaná iba výlučne pričinením jedného z manželov (napr. ak ste boli členom družstva už pred manželstvom a iba Vy a následne ste počas manželstva odkúpili nehnuteľnosť do osobného vlastníctva za spoločné peniaze) je možné túto nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva tohto manžela i bez toho, aby bol zároveň zaviazaný na vyplatenie podielu druhému manželovi.

 

Po zistení masy BSM sa vykoná vyporiadanie BSM v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Ak ste počas manželstva investovali do spoločného majetku (ak súd posúdi, že nehnuteľnosť patrí do BSM) máte právo požadovať náhradu za takéto investície, nakoľko z Vašej strany ide o tzv. vnos do BSM. Vzhľadom na to, že ste investovali sčasti aj do svojho majetku, požaduje sa v takých prípadoch náhrada vo výške 1/2 vynaložených finančných prostriedkov.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

V rámci vyporiadania BSM v zmysle nižšie citovaného súdneho rozhodnutia nie je možné počas vyporiadania BSM nariadiť predaj nehnuteľnosti. Z toho dôvodu sa nemusíte báť, že po ukončení súdneho konania bude Vaša nehnuteľnosť predaná tým, že súd nariadi jej predaj prostredníctvom verejnej dražby.

 

Výnimočne sa pri vyporiadaní BSM môže stať, že súd rozhodne o prikázaní spoločnej nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva oboch bývalých manželov.

 

Takým spôsobom však súd postupuje najmä vtedy, ak už nie je iné východisko, prípadne ani jeden z manželov nechce nadobudnúť nehnuteľnosť do svojho výlučného majetku alebo nemá finančné prostriedky na vyplatenie vyrovnacieho podielu druhému manželovi. To však závisí na konkrétnych okolnostiach Vášho prípadu a priebehu súdneho konania.

 

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 15.06.2006, sp.zn. 22 Cdo 680/2005

Ak je podaný návrh na vyporiadanie spoločného imania manželov k nehnuteľnostiam, súd tak vyporiadava už zaniknutý spoluvlastnícky vzťah. Toto ustanovenie má kogentnú povahu a zo zákona vyplýva povinnosť súdu takýto vzťah vyporiadať. Nie je možné, aby súd vyporiadal spoločné imanie tak, že nariadi predaj nehnuteľností, pri ktorom nemožno vylúčiť, že nebude realizovaný, teda že nehnuteľnosti nebudú predané a nebude výťažok, ktorý by bolo možné medzi účastníkov rozdeliť. Tak by k ich vyporiadaniu súdom nedošlo a takýto stav zákon nepredpokladá. Nemožno uvažovať ani o tom, že nehnuteľnosti, pokiaľ by sa ich nepodarilo predať, prešli do podielového spoluvlastníctva účastníkov podľa § 149 ods. 4 OZ, keďže uvedená domnienka sa vzťahu len na prípady, keď k vyporiadaniu nedošlo dohodou ani rozhodnutím súdu.

Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o rozdelení BSM. Pred uzavretím nášho manželstva sme spoločne zakúpili pozemok, jeho hodnota bola 10 000 eur, a hypotéka bola na nás oboch (v pomere 1/1). Neskôr sme na tomto pozemku začali stavať dom, na čo bolo potrebné zvýšiť hypotéku o ďalších 100 000 eur. Po rozvode nám z hypotéky ostáva na splatenie 80 000 eur. Môj bývalý manžel si praje ponechať si dom. Rada by som vedela, ako správne rozdeliť majetok medzi nás dohodou. Z akej hodnoty nehnuteľnosti by sme mali vychádzať? A koľko by mi môj bývalý manžel mal vyplatiť ako kompenzáciu? Ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 25.11.2023)

Dobrý deň, najskôr je potrebné stanoviť cenu nehnuteľnosti a tiež hodnotu úveru (ako pasíva v BSM). Tieto dve sumy sa odrátajú a rozdiel Vám vyplatí, ak si nechá úver a nehnuteľnosť. Je tam však viacero vecí, ktoré treba vedieť, napríklad ohľadom úveru, pre banku dohoda o BSM nie je záväzná, preto si to dobre ošetrite v zmluve, aby sa nestalo, že nakoniec úver budete platiť vy. Ak by ste chceli pomôcť s vysporiadaním, dajte nám vedieť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj manžel kupoval dom na hypotéku ešte pred naším manželstvom, pričom som v zápise nefigurovala. Teraz požiadal banku o pridanie spoluvlastníka, teda mňa ako manželku, na 1/2, no dlžníkom je stále iba on. Ak príde k rozvodu, mám právo na nejaké peniaze z tohto domu alebo nie? Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň. Nakoľko dom nadobudol Váš manžel ešte pred uzavretím manželstva, tento patrí do jeho výlučného vlastníctva. Na druhej strane ak sa však bude hypotéka na dom splácať zo spoločných finančných prostriedkov patriacich do BSM, potom by ste v prípade rozvodu mali nárok na zohľadnenie týchto platieb.
V zmysle zákona totiž platí, že každý z manželov je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok (k tomu bližšie v ustanovení § 15 Občianskeho zákonníka).
 


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. Pred niekoľkými rokmi sme so manželom zrušili BSM na súde. Chcela by som sa len opýtať, či toto zrušenie BSM platí v podstate navždy. Manžel stále kupuje rôzne veci na splátky alebo leasing. Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 12.03.2017)

Dobrý deň,

ak ste svoj spoločný majetok riadne vyporiadali na súde, potom toto súdne rozhodnutie platí aj v súčasnosti. Po zániku BSM ste už všetky ostatné veci nadobúdali obaja do svojho výlučného (osobitného) majetku. To isté sa týka aj záväzkov voči tretím osobám. Ak sa teda Váš bývalý manžel v súčasnosti zadlžuje, je dlžníkom len on sám, a preto aj za tieto dlhy zodpovedá len on sám.


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o náčrt vypořiadania BSM po rozvode. Čistý príjem: 2.100€ (muž), 1.000€ (žena). Spoločná hypotéka: 203.300€, zostatok 189.000€. Spoločný stavebný úver: 34.000€, zostatok 12.000€. Na splátkach vyššie uvedených úverov sme spolu zaplatili 60.000€ (istina + úrok). Spoločný účet sme nemali. Dlhy sa platili z môjho účtu a manželka mi mesačne na tento účet posiela cca 400€, čo za trvanie manželstva predstavuje sumu 22.000€. Chcem sa opýtať, či sumu, ktorú by som mal manželke po rozvode vyplatiť, treba počítať z polovice výšky zaplatených splátok (istina + úrok), alebo len z polovice zaplatených splátok na istinu. Ak budeme brať do predmetu vypořiadania BSM len spoločné úvery. Ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, pri vysporiadaní BSM sa nebude brať do úvahy to, akú sumu ste zaplatili na úvere. Najskôr musíte spočítať určiť aktíva v BSM (čo všetko ste vlastnili ku dňu rozvodu manželstva) a tiež pasíva. Ak ste platili hypotéku počas manželstva a nemali ste zrušené BSM (počas manželstva notárskou zápisnicou) má sa za to, že ste platili hypotéku zo spoločného. 

Keď určíte aktíva, odpočítate od nich pasíva a zvyšok (ak nejaký zostal) rozdelíte na polovicu. Ten, kto si zoberie úvery na seba, tak tomu sa táto suma započítava. 


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Musím k tomu mať doklady, bločky? Alebo stačí len môj výpočet?

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 14.11.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ by vyporiadanie BSM prebiehalo súdnou cestou, potom by bolo potrebné preukázať Vaše tvrdenia dôkaznými prostriedkami (doklady, faktúry, pokladničné bloky a pod.).

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aký podiel mám po rozvode na hodnote rodinného domu a jeho zariadenia, ak dom pred sobášom patril mojej manželke (aj po sobáši zostala jeho jedinou vlastníčkou), ale bývali sme v ňom spolu 25 rokov, prerábali sme ho, investovali sme doňho a spoločne sme ho nanovo zariadili. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 10.11.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností nemáte nárok na podiel na dome, ktorý je výlučným vlastníctvom Vašej manželky. Po rozvode však môžete v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov požadovať, aby Vám nahradila to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jej výlučný majetok.


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala: Bývame s manželom 11 rokov v byte jeho rodičov, kde máme trvalý pobyt a riadne platíme nájom. Mám pri rozvode nárok na niečo z bytu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 03.10.2016)

Dobrý deň,

rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo medzi manželmi, ktoré sa preto následne vyporiadava.

Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sú však len tie veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Nakoľko vo Vašom prípade byt, v ktorom v súčasnosti bývate, nenadobudol počas manželstva do svojho vlastníctva Váš manžel ani Vy, tento byt nepatrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva (BSM). Z uvedeného dôvodu nebude predmetný byt ani súčasťou vyporiadania BSM.

Skutočnosť, že máte prihlásený trvalý pobyt v danom byte nemá žiadny právny význam vo vzťahu k nárokom z bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko skutočnosť, kde máte prihlásený trvalý pobyt, má len administratívnoprávny význam - nie občianskoprávny.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Manželka a manžel si kúpili byt, na ktorý použili peniaze z manželovho stavebného sporenia. Okrem toho si vzali pôžičku, ktorú splácal manžel, keďže manželka bola na materskej dovolenke. My sme manželke dali hotovosť, ktorá im chýbala na dokončenie kúpy. Teraz, pri rozvode a vyporiadaní majetku, manžel chce polovicu z ceny bytu s tvrdením, že on mal stavebné sporenie a splácal pôžičku. Neberie však do úvahy, že sme dali manželke jednu tretinu na kúpu bytu. Preto sa pýtam, má manželka nárok na väčšiu časť bytu ako manžel? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň  

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

“V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka” 

 

Teda pokiaľ nadobudli nehnuteľnosť počas manželstva, predpokladám, že sú zapísaní ako vlastníci v 1/1-ine, teda táto je v BSM a majú na ňu rovnaké právo/nárok.

Pokiaľ sa vedia preukázať investície do spoločnej nehnuteľnosti z výlučného vlastníctva nadobudnutého pred manželstvom (alebo z daru, dedičstva), toto treba zohľadniť pri dohode (pri výplate z nehnuteľnosti a pod.), prípadne treba na to poukázať (preukázať to) pred súdom.

 

Taktiež treba upozorniť na to, že pokiaľ sa pôžička splácala počas manželstva, táto bola splácaná z peňazí, ktoré taktiež patrili do BSM, teda nemožno kategoricky povedať, že pôžičku splácal len Váš zať. 

 

Je teda mozne konštatovať, že má nárok dostať späť svoje investície.


Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem vedieť, či je možnosť písomne požiadať súd o odklad lehoty 3 rokov na BSM po rozvode na neurčito. Tým myslím, že možné obdobie môže byť pol roka, prípadne 5 rokov - z dôvodu, že jeden z manželov momentálne zo zdravotných dôvodov je nesvojprávny. Ide o dlhodobú záležitosť (leží v kóme) a ani lekári nevedia povedať, ako dlho to bude trvať. Aj keď sa preberie, nevedia povedať, či bude svojprávny, nakoľko bol výrazne poškodený mozog. Zároveň sa chcem opýtať, či ja ako nová manželka môžem právne zastupovať v majetkovom vyrovnaní z jeho predchádzajúceho manželstva, pokiaľ mám zo súdu rozhodnutie o podpisovom práve jeho osoby. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 20.08.2016)

Dobrý deň,

nakoľko sa jedná o zákonnú fikciu, vyporiadanie BSM nastane priamo zo zákona po 3 rokoch od zániku manželstva, takpovediac automaticky. Pokiaľ ide o zastupovanie v konaní o vyporiadanie BSM, nevidím problém, aby ste ho nemohli zastupovať, pokiaľ ste určená za jeho opatrovníka súdom.


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Spôsob vyporiadania BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. S manželom sa nachádzame v rozvodovom konaní a stále čakáme na termín pojednávania. Žijeme v byte, ktorého jediným vlastníkom je môj manžel. Byt získal ešte pred naším manželstvom. Po svadbe som sa nasťahovala do tohto bytu, ktorý bol v pôvodnom stave a jednoizbový. Počas nášho manželstva sme byt prestavili na trojizbový. Chcela by som sa opýtať, či mám nejaké právo na finančné vyrovnanie z bytu, keďže rekonštrukcia sa platila z našich spoločných peňazí a po rozvode budem musieť z bytu odísť, pretože vlastníkom je len manžel. Naše manželstvo trvalo 13 rokov. Ďakujem a prajem vám príjemný deň.

Odpoveď: Spôsob vyporiadania BSM

(odpoveď odoslaná: 21.07.2016)

Dobrý deň. Po rozvode manželstva, s ktorým je zo zákona spojený aj zánik Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), môžete požadovať náhradu za to, čo sa vynaložilo zo spoločného majetku na výlučný majetok Vášho manžela (t.j. na byt v jeho výlučnom vlastníctve). Uvedené vychádza zo zásad vyporiadania BSM, ktoré sú upravené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Spôsob vyporiadania BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.