Máte
otázku?

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Dobrý deň, pred dvoma rokmi som zdědil chatku. Cena v osvedčení o dedictví je 20 000 eur. Nedávno som ju predal, avšak len za 17 000 eur. Chcel by som sa opýtať, z ktorej sumy sa mi bude počítať daň z príjmu za predaj a ako si môžem vypočítať, koľko to bude? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Píšete, že nehnuteľnosť ste nadobudol dedením pred dvoma rokmi, kde v osvedčení o dedičstve je uvedená suma 20.000,- € a nehnuteľnosť ste predal teraz za sumu 17.000,- €. To znamená, že v podstate ste nemal príjem : príjem je 17.000,- € a výdavok je 20.000,- €.

2./ Otázkou je len to, či máte povinnosť podať daň. priznanie za rok 2017 /v roku 2018/. Tu je dôležité, či ste nehnuteľnosť nadobudol v priamom alebo v nepriamom rade. Podľa zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade  alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa /-ľov/. Príjem z  predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade/napr. po sestre, ujovi/ by bol oslobodený až po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič. Ak spľňate uvedené podmienky 5 rokov či už v priamom alebo nepriamom rade potom ani daňové priznanie nepodávate.  

3./ Ak podmienku 5 rokov ako je uvedené v bode 2./ nespľňate, potom treba podať daň. priznanie ale daň platiť nebudete. Daňovú stratu v prípade predaja nehnuteľnosti nie je možné vykázať.

4./ Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti /miestne dane/.

 

Trápi vás "Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v roku 2022 som kúpil byt v určitej obci. Neskôr som zistil, že to bola kúpa na nesprávnom mieste a teraz po dvoch rokoch by som ho rád predal za rovnakú cenu, za akú som ho zakúpil. Budem povinný zaplatiť daň z predaja?

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.03.2024)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že ak byt predáte po 2 rokoch od jeho nadobudnutia a to za rovnakú cenu ako ste ho kúpili, potom nemôžete platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, lebo výdavok /kúpa bytu/  rovná sa príjem z jeho predaja. Budete však musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov, lebo vlastníkom bytu ste neboli minimálne 5 rokov.

Po predaji bytu nezabudite podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach. Nezabudnite pri odovzdaní bytu spísať stav médií /voda, alektrina, plyn/, aby tento stav bol potvrdený aj kupujúcim kvôli vyúčtovaniu jednotlivých médií.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: matka mi darovala dom (novostavbu) a rád by som ho predal po 5 rokoch, aby som nemusel platiť daň z príjmu. Mám otázku, či musím mať na darovanom dome nahlásené trvalé bydlisko. Konkrétne, zaujímalo by ma, či sa obdobie potrebné pre zbavenie sa povinnosti platiť daň z príjmu počíta od dátumu nahlásenia trvalého bydliska v tejto novostavbe. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 16.02.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade vôbec nie je rozhodujúce či v darovanom dome - novostavbe - máte alebo nemáte nahlásený trvalý pobyt. Toto nemá vplyv na prípadnú povinnosť platiť daň z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti. Trvalý pobyt môže mať teda nahlásený úplne na inej adrese.


Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či budem musieť platiť daň z predaja nehnuteľnosti za nasledujúcich okolností: V roku 2020 som od svojho otca kúpila pozemok za 8757 eur. Teraz plánujem predať jeho vrchnú časť späť môjmu otcovi za 1 euro. Mohli by ste mi povedať, akým spôsobom bude určená výška dane z predaja nehnuteľnosti, keďže táto ešte nepresiahla 5-ročnú lehotu držby?

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 22.12.2023)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzam, že ak chcete otcovi darovať "hornú časť pozemku" a teda chcete, aby bol pozemok zapísaný ako samostatná parcela na meno otca, potom je nevyhnutný geometrický plán na rozdelenie pozemku.  V tomto smere musíte osloviť autorizovaného geodeta a na na základe geom. plánu uzatvoríte darovaciu zmluvu, kde obdarovaným vymedzenej časti pozemku bude váš otec.

Uvádzame súčasne, že v takomto prípade sa daň z darovania neplatí, lebo daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004. Rovnako nebude platiť žiadnu daň ani váš otec.

 


Trápi vás "Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám v byte nájomníka, ktorý má záujem kúpiť tento byt. Avšak ešte neuplynulo päť rokov odo dňa, keď som ho nadobudol. Nájomník by sa chcel nejakou zmluvou poistiť, že byt nepredám niekomu inému po uplynutí nájomnej zmluvy, čo bude už po piatich rokoch od nadobudnutia. Je možné teraz uzavrieť s ním nejakú zmluvu (napríklad zmluvu o predkupnom práve alebo zmluvu o budúcej zmluve), ktorá by mu zaručila, že byt mu neskôr predám (po uplynutí tých päť rokov), a to tak, aby som bol oslobodený od dane z predaja? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň, áno, právne je to možné. Riešením je uzatvorenie dohody o budúcej zmluve ohľadom predmetného bytu, kde však musí byť uvedená cena nehnuteľnosti.

Nepíšete v otázke kedy uplynie do 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti vami, čo uvádzame z dôvodu, že cena bytu môže iná napr. o 5 mesiacov, a iná v čase skončenia nájmu napr. o 10 mesiacov.

Odporúčam na spísanie dohody o budúcej zmluve kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som Vás poprosil o nasledujúcu radu/usmernenie. Chcem sa opýtať, kto je, respektíve môže byť objednávateľom, v tom zmysle, kto vyberá a určuje znalca. Podľa akého zákona a paragrafu to prebieha pri stanovení ceny nehnuteľnosti v prípade uplatnenia výdavku a výpočtu výšky zaplatenia dane z príjmu pri jej predaji? Tu treba uviesť, že uvedená nehnuteľnosť bola nadobudnutá darovaním a nevzťahuje sa na ňu oslobodenie od dane. Ďalej by ma zaujímalo, či môže v tomto prípade znalca objednať predávajúci, to jest budúci platiteľ dane z príjmu z predaja tejto nehnuteľnosti. Kedy je možné toto ohodnotenie znalcom vykonať a koľko by objednávateľ znalcovi za takúto službu približne zaplatil? Jedná sa o prehľadný a prístupný pozemok s plochou cca 6 árov. Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Stanislav.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.10.2023)

Dobrý deň, znalecký posudok by mal objednať predávajúci, keďže ako správne uvádzate, on bude platiteľom dane z príjmu - daňovníkom v zmysle zákona o dani z príjmov a predávajúci musí preukázať cenu nehnuteľností v zmysle zákona o dani z príjmov. V konečnom dôsledku on má prístup k nehnuteľnosti a vie presne kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Akú sumu bude platiť za znalecký posudok vám uviesť presne nevieme. V tomto smere môžete osloviť súdneho znalca z odboru nehnuteľností, ktorých zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link :https://www.justice.gov.sk/registre/znalci/?stav_string=zapis&rozhodnyDatum=08.10.2023&pageNum=1&size=10&sortProperty=meno_sort&sortDirection=ASC.

Zaplatená odmena za znalecký posudok bude pre predávajúceho výdavkom pri podaní daňového priznania k dani z príjmov. Zoznam ďalších výdavkov, ktoré je možné odpočítať od príjmu z predaja nehnuteľností sú napr. náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, správny poplatok za návrh na vklad na kataster nehnuteľností.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, predal som byt v osobnom vlastníctve (predaj septembra 2023, byt bol kúpený v apríli 2016) a nahlásil som trvalý pobyt v inom meste. Ako mám postupovať v prípade daňovej povinnosti voči mestu, kde som platil daň z nehnuteľnosti a smetné? V inej odpovedi som sa dočítal, že je potrebné podať daňové priznanie. Je nutné ho podať, ak som byt predal po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho nadobudnutia? Prípadne mám len nahlásiť na mestskom úrade, že už v meste nevlastním nehnuteľnosť a ani v ňom nemám trvalý pobyt (aby som neplatil daň z nehnuteľnosti a smetné aj ďalší rok), alebo stačí, že som už prihlásený na trvalý pobyt v inom meste a centrálna evidencia to vyrieši "sama"? Ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 05.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že je potrebné rozlišovať daň z príjmu po predaji nehnuteľnosti podľa zákona o dani z príjmov a daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré sa riadi ust. zákona o miestnych daniach.

1./ Keďže ste byt predali v 2023, pričom ste ho kúpili v roku 2016, potom príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov a z tohto dôvodu ani nemusíte podávať daňové priznanie k dani z príjmov. Rovnako nebudete platiť ani odvody na zdravotné poistenie.

2./ Daň z nehnuteľností : Tu platí, že v zmysle §  99b/ ods. 1 zákona o miestnych daniach je potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností ohľadom predanej nehnuteľnosti v lehote najneskoršie do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka /môžete tak urobiť aj teraz, aby ste na to nezabudli/. Tlačivo na podanie čiastkového priznania k dani z nehnuteľností by ste mohli nájsť na stránke obce, prípadne na stránke MF SR, alebo slovensko.sk/.

Uvedené sa týka aj oznámenia zmeny ohľadom platenia poplatku za odpad, kde sa treba ako odhlásiť z platenia poplatku, ako aj prihlásiť na platenie poplatku v lehote do 30 dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali. Príslušné tlačivo nájdete na stránke obce /napr. mesto Nitra/.


Trápi vás "Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, obdržala som byt zadarmo od družstva na základe kúpnej zmluvy a teraz ho chcem darovať inej osobe. Budem musieť v takom prípade platiť nejakú daň, prosím?

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 17.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004 a preto nebudete platiť žiadnu daň z darovania.

Po darovaní nezabudnite na podanie čiastkového daňového priznania k dani z nehnuteľností podľa zákona o miestnych daniach, ktorých správcom je obec.


Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, vlastním pozemok od roku 2016. V roku 2022 som na ňom postavil dom, ktorý nie je skolaudovaný, a predal som ho. Platím z toho daň z predaja nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 26.04.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že pozemok ste nadobudli kúpou.

Podľa ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený až po uplynutí 5 rokov odo dňa nadobudunutia vlastníctva nehnuteľnosti. Takže vo Vami uvedenom prípade platí, že príjem z predaja pozemku bude podliehať dani z príjmov, pričom výdavkom bude kúpna cena pozemku v roku 2016 a príjmom bude kúpna cena, za ktorú ste pozemok predali.

Do výdavkov v prípade podania daňového priznania môžete zahrnúť aj znalecké posudky, prípadne náklady na uzatvorenie kúpnej zmluvy /odmena advokáta, správny poplatok za návrh na vklad. Následne dani z príjmov podlieha len rozdiel medzi príjmom a výdavkami.

Pokiaľ ide o neskolaudovaný rodinný dom, tento sa posudzuje osobitne od dane z príjmov z predaja pozemku.

Citujem usmernenie zo stránky FS SR :

"1. Predaj rozostavanej stavby evidovanej v katastri nehnuteľností :

1. V prípade predaja rozostavanej stavby je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či rozostavaná stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností. Ak rozostavaná stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností, momentom nadobudnutia takejto nehnuteľnosti je deň právoplatného vkladu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Príjem z predaja takejto rozostavanej stavby zapísanej na liste vlastníctva (ak nie je splnená podmienka oslobodenia príjmu) sa zaraďuje medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností (podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov). Ak daňovník predáva rozostavanú stavbu evidovanú v katastri nehnuteľností po uplynutí piatich odo dňa jej nadobudnutia, potom príjem z jej predaja je oslobodený od dane z príjmov.

2. Predaj rozostavanej stavby, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností :

Ak daňovník predáva rozostavanú stavbu, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, potom príjem z jej predaja nie je možné na účely zákona o dani z príjmov posudzovať ako príjem z predaja nehnuteľností (nie je možné ani uplatňovať ustanovenia týkajúce sa oslobodenia príjmov z predaja nehnuteľnosti). V danom prípade ide o príjem z predaja majetku daňovníka (nejde ani o predaj hnuteľných vecí) a ako taký sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, ktorý sa v daňovom priznaní k dani z príjmov uvádza v VIII. oddiele ako iné príjmy. Do daňových výdavkov je možné uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu (napr. výdavky na nákup materiálu a pod.)."

"


Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v apríli roku 2022 som predala byt v osobnom vlastníctve, ktorý som vlastnila 16 rokov. Prosím o informáciu, či budem musieť platiť daň z predaja a v akom objeme. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 15.02.2023)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ste byt vlastnili viac ako 5 rokov pred predajom, príjem z predaja nehnuteľnosti je v zmysle ust. zákona o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov a z tohto dôvodu ani nemusíte podávať daňové priznanie k dani z príjmov. Neplatíte preto žiadnu daň z príjmu a ani odvody na zdravotné poistenie.


Trápi vás "Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či v prípade, keď som spolu s tromi sestrami zdedila časť bytu po mame, ale otec je stále väčšinovým vlastníkom, musíme aj my podať priznanie o nehnuteľnosti?

Odpoveď: Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, do 31.1.je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Správca dane Vám do niekoľkych mesiacov pošle zložku na úhradu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.