Máte
otázku?

Dôvody na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trenčín
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dôvody na rozvod manželstva

Môže nás súd nerozviesť, ak máme zrušené a vysporiadané BSM, ak príčinou rozpadu manželstva je alkohol, nevera, rok a pol žijeme oddelene. BSM bolo zrušené z titulu môjho podnikania ešte v r.2006. Manžel odišiel, ja bývam vo svojom byte podľa zrušenia BSM. Môže nás súd nerozviesť na môj návrh, ak manžel začal útočiť, čo som s "ním špekulovala", keď som chcela, zrušiť BSM?Okrem toho mám vážne psychické problémy, pre ktoré odišiel, ako sa vyjadril, že som ochorela a on ochorel zo mňa. Sám môj psychiater mi povedal, že toto nie je dobré pre môj zdravotný stav. Manželstvo trvá 35 rokov. Počas celého manželstva je tam alkohol, nevera,manipulácia manželom, o čom mám i písomné svedectvo od psychologičky. Mám depresie. Nemám inú vážnu psychickú poruchu, ktorá by mohla mať vplyv na rozpad manželstva, čoho svedectvom je i ukončenie môjho VŠ pred dvoma rokmi. Manželstvo je rozvrátené, neharmonické, spôsobuje mi vážne zdravotné problémy. Veľmi pekne ďakujem za odbornú radu.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Dobrý deň. Dôvody na rozvod manželstva sú upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. Zákona o rodine. Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 tohto zákona "súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia". Vzhľadom na skutkovú situáciu, ktorú ste vo Vašej otázke opísali, som toho názoru, že dôvody na rozvod manželstva sú vo Vašom prípade dané. Na druhej strane nie je možné vopred s určitosťou predvídať, ako súd v konečno dôsledku rozhodne. Preto Vám odporúčam pred podaním návrhu vyhladať odbornú právnu pomoc.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne vysporiadania majetku po rozvode. S manželom bývame v rodinnom dome, ktorý dostal on darovacou zmluvou od rodičov, a keď sme tam začali bývať a investovať do jeho rekonštrukcie, tak polovicu domu dal darovacou zmluvou na mňa. Po rozvode mám stále právo na polovicu domu alebo ma z neho môže vysťahovať ? Máme dve deti vo veku 10 a 12 rokov.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva, že RD je v podielovom spoluvlastníctve Vás a manžela.

Ak by došlo k rozvodu, z RD nie ste povinná sa vysťahovať a manžel Vás z neho nemôže vyhodiť. Ak by došlo k rozvodu manželstva, rozsudok o rozvode manželstva nemení Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve.

V  prípade rozvodu manželstva máte v podstate tri možnosti ohľadom majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a to :

1./ Vyporiadať majetok dohodou.

2./ Ak sa nedohodnete, potom v lehote najneskoršie do 3 rokov podať návrh na súd o vyporiadanie BSM.

3./ Ak  sa na vyporiadaní BSM nedohodnete, a ani nepodáte návrh na súd do 3 rokov, platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, predmetom vyporiadania je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve a z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve, preto predmetom prípadnej dohody o vyporiadaní BSM budú len investície do uvedenej nehnuteľnosti v podielom spoluvlastníctve oboch manželov. Poznamenávame tiež, že uplynutím troch rokov sa nič nemení na spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnosti RD. 

Rozsudkom o rozvode manželstva a následnou dohodou o vyporiadaní BSM, prípadne súdnym rozhodnutím o vyporiadaní BSM sa nemení vlastníctvo rodinného domu, ani podiely na ňom. 

Ak sa nedohodnete na užívaní domu prípadne aj na jeho vyporiadaní dohodou, nie však v rámci vyporiadania BSM, môžete podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa § 141 Obč. zákonníka.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Ďakujem za odpoveď. Čo by som mala urobiť ak by som sa chcela úplne vyhnúť anglickému systému? V otázke starostlivosti o deti? Bolo by riešenie odsťahovať sa s deťmi do ČR? Tím pádom žiť oddelene a potom až podať návrh? Riešil by v tomto prípade rozvod a ostatné veci súd pre SR alebo ČR?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, vyhnúť sa anglickým súdom je možné tak, že deti nebudú mať obvyklý pobyt v Anglicku. Tzn. že sa presťahujete späť do ČR odkiaľ ste sa do Anglicka vysťahovali. Všeobecne sa má za to, že deťom sa obvyklý pobyt zakladá, resp. "vytvára" po 6 mesiacoch pobytu na rovnakom mieste. Ak by ste sa však z Anglicka vysťahovali bez súhlasu manžela, vzniklo by mu právo podať v lehote jedného roka od vysťahovania návrh na návrat detí do miesta obvyklého pobytu (bude závisieť iba na ňom, či si toto svoje právo uplatní). Ak by ste sa presťahovali späť do ČR, bolo by z Vášho pohľadu jednoduchšie vyriešiť celú záležitosť v ČR, t.j. i rozvod a tiež úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Ak by ste chceli rozvod riešiť na SR, o deťoch by aj tak museli rozhodovať súdy v ČR.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať - s manželom sme spolu 7 rokov, občania SR oddaní v SR, náš vzťah nefunguje cca 5 rokov. Posledné 2 roky žil manžel v Anglicku a ja s deťmi (5, 3 roky) v ČR. Pred 5 mes. som sa pokúsila vzťah zachrániť a presťahovala sa s deťmi za manželom do Anglicka. Stále to nefunguje. Rada by som podala návrh na rozvod. Môžem sa ešte pred tým s deťmi odsťahovať späť do ČR? Ako Môžem postupovať ešte pred podaním návrhu? Čo si musím zistiť event. Zariadiť? Ako to bude ohľadne starostlivosti o deti? Je možné sa s manželom dohodnúť na výške alimentov? Alebo je treba čakať na súd? Čo sa týka majetku aktuálne predávame dom, ktorý sme kúpili spoločne a zisk z predaja by som chcela rozdeliť na polovicu. Môžem takto učiniť skôr ako rozhodne súd? Inak nemáme žiadne dlhy ani iné záväzky. Ďakujem.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2017)

Dobrý deň,

k otázke rozvodu si dovoľujem uviesť, že návrh na rozvod môžete podať buď v Anglicku, alebo na Slovensku, avšak pokiaľ ide o úpravu rodičovských práv k deťom bude rozhodovať súd ich obvyklého pobytu, v tomto prípade teda pravdepodobne anglický súd. Pokiaľ ide o deti, resp. výživné, súdy uprednostňujú dohodu rodičov pred autoritatívnym rozhodnutím, a preto ak sa dohodnete, či už na výške výživného alebo starostlivosti a táto dohoda bude v záujme dieťaťa, súd by mal dohodu schváliť. Podľa slovenského práva platí, že spoločný majetok manželov je možné vyporiadať až po zániku manželstva, teda po rozvode. Aj v tomto prípade sa uprednostňuje dohoda pred súdnym rozhodnutím. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrí deň. Pred manželstvom som dostal 2izbový byt od podniku, kde som pracoval, neskôr počas manželstva sme za doplatok 3300e vymenili tento bilyt za 3 izbový, čím bol v katastri zapísaný už aj na manželku. Ďalej som počas manželstva zdedil spolu so sestrou dom po babke, pričom som svoju polovicu sestre daroval, za čo mi ona vyplatila polovicu z domu a za to sme s manželkou kúpili záhradu a postavili malý záhradný domček. V podstate väčšina majetku bola moja ale neviem zdokladovať vyplatenú sumu za polovicu domu. Ide o to, že by sme chceli predať byt dcére, aby mala kde bývať a my by sme si za tie peniaze dokončili záhradný domček, ale problém je v tom, že mame manželské problémy vďaka manželkinmu nadmernému pitiu alkoholu a môže sa stať, že sa časom rozvedieme, síce manželka teraz tvrdí, že si nebude nárokovať na zvyšok majetku, keďže momentálne uznáva, že bol majetok nadobudnutý v podstate len mnou ale, keď príde náhodou k rozvodu tak môže byť situácia úplne iná. Je nejaká možnosť ako zabezpečiť nejakou zmluvou alebo nejaká možnosť, aby v prípade rozvodu nemala manželka nárok na danú záhradu s domčekom?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň, áno, dá sa to zabezpečiť. Už teraz môžete spísať zmluvu o budúcom vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, pokiaľ by ste sa rozviedli. Druhá možnosť je uzatvorenie zmluvy o vysporiadaní s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy ku dňu rozvodu manželstva. Odporúčam Vám však, aby ste túto zmluvu nechali vypracovať advokátom, aby sa nestalo, že keď sa rozvedie, tak zistíte, že zmluva je neplatná, pretože jej chýbajú podstatne náležitosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobry den, nahodou som sa dostal na Vasu stranku. Chcel by som sa spytat na otazku rozvodu, ked som slovensky obcan zijuci v Ceskej republike a manzelku mam slovenku, ktora je vo vykone trestu v slovenskej republike. Obaja suhlasime s rozvodon, len neviem ci to musim podat tam, kde sme boli zobrati alebo v trvalom bydlisku alebo to mozem podat aj tu v cechach? Dakujem za skoru odpoved

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003, tzv. nariadenie Brusel II je možné uviesť, že vo Vašom prípade je možné založiť právomoc slovenských aj českých súdov. České súdy budú mať právomoc rozhodnúť o rozvode manželstva v prípade, že pred podaním žiadosti o rozvod manželstva ste bývali aspoň jeden rok v Českej republike, túto skutočnosť budete musieť v návrhu na rozvod manželstva preukázať. Vzhľadom na to, že Vaša manželka je vo výkonu trestu odňatia slobody na Slovensku, pre urýchlenie súdneho konania by bolo pre Vás výhodnejšie podať návrh na rozvod manželstva priamo na Slovensku (kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu doručovaniu). Miestna príslušnosť slovenských súdov sa riadi ustanovením § 92 Civilného mimosporového poriadku. V prípadoch kedy obaja manželia súhlasia s rozvodom manželstva je dokonca v niektorých prípadoch možné docieliť, aby súd rozhodol o rozvode manželstva aj bez nariadenia pojednávania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcem sa rozviest, som este len kratko vydata asi 3 tyzdne, mame aj 3 mesacne dieta spolocne... Staci ak navrh napisem rukou a odoslem na sud..Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, rozvod krátkeho manželstva súd môže rozviesť ale nemusí. Najmä pri krátkych manželstvách je potrebné klásť dôraz na dôvody rozvratu manželstva. Nemôžete uvádzať skutočnosti, ktoré tu boli už v čase sobáša alebo pred ním. Súd Vám preto môže prerušiť rozvodové konanie resp. odporučiť Vás do manželskej poradne. 

Návrh je potrebné podávať v 3 vyhotoveniach. Nie je prekážkou, ak podáte návrh aj písaný rukou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň , chcem vas poprosit o radu ohladne rozvodu - neviem ako vypisat ziadost - ak manzel papiere nepodpise, to znamena, ze nas nerozvedu ? - akou ciastkou by mal prispievat na nasu 2 rocnu dceru? - máme hypotéku na dom , ako sa to dá poriešiť pri rozvode? dakujem vám

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2015)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva podáva jeden z manželov (nie obaja), preto nie je potrebný podpis na návrhu na rozvod manželstva. Súd mu Váš návrh na rozvod doručí, aby sa k nemu vyjadril. Ak sa k nemu nevyjadrí, súd aj tak ustanoví termín pojednávania. 

Pokiaľ ide o sumu výživného, tú si určite podľa toho, koľko Vás stoja výdavky na dieťa a koľko potrebujete mesačne k tomu, aby ste ich zaplatili. 

Hypotéka sa nerieši pri rozvode ale až po rozvode manželstva v konaní o vysporiadanie BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som sa opytat na prava manzela a moje povinnosti pocas manzelstva pred rozvodom. Manzel nepracuje, nema absolutne ziaden prijem. Do manzelstva nic nepriniesol a neprispel nakolko pochadza z chudobnych pomerov ( Indonezia). Nechce opustit byt a vyhraza sa mi, ze ma financne znici (moje uspory nadobudnute pred sobasom ) a ze mu musim platit jeho existenciu. Navrhla som mu, ze mu zaplatim let spät do jeho domoviny, co vsak odmietol. Musim ho ja vyzivovat podla zakona a ako to je z nájmom ? Mozem od neho pytat polovicu vydavkov ? Taktiez neviem, ake ma pravo pouzivat veci, ktore som ja zakupila z mojich zdrojov a mam v byte uz pocas manzelstva, ale v case jeho pobytu v jeho krajine. Bojim sa, ze zacne brat a predavat alebo nicit veci mnou zakupene ci uz pocas alebo pred uzavretim manzelstva. Dakujem, Renata

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, ak manžel je schopný sa o seba postarať, len to nerobí, potom nie je dôvod na určenie vyživovacej povinnosti. Nie ste povinná vyživať niekoho, komu sa nechce pracovať. Ak by však nebol schopný sám sa živiť (objektívne), mohol by od Vás požadovať výživné a to už počas manželstva ako aj po rozvode. 

Po rozvode, ak budete spolu bývať, máte právo od neho požadovať nahradiť náklady spojené s nájmom. Peniaze, ktoré ste vlastnili pred sobášom patria Vám a on na ne nemá nárok. Vaše veci nemôže ani ničiť a ani predávať, ak by to urobil, podajte trestné oznámenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Ako je to pri dospelom dieťati, ktoré navštevuje strednú školu?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2015)

Dobrý deň, dospelé dieťa sa v rozvodovom konaní nerieši a preto nemusíte predkladať rodný list dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o upresnenie ako je to s podaním návrhu. ide o rozvod bezdetného manželstva - dávam 3 rovnopisy. na každý dávam 66 € kolok ? + ku každému je potrebné pripojiť originál potvrdenie obce o trvalom pobyte? alebo stačí jeden 66e kolok a jedno potvrdenie ? nejak som to v tom strácam. a ešte jeden dotaz, je možné napísať k môjmu návrhu, že odporca s návrhom súhlasí a podpíše sa ?

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2015)

Dobrý deň, návrh na rozvod podávate (pri bezdetnom manželstve 2x). Kolok 66 eur nalepíte na jeden z návrhov. Potvrdenie o pobyte nemusíte prikladať. 

Odporca sa nepodpisuje na tom istom návrhu ako Vy. Napíše svoje vyjadrenie a zašle ho súdu. Do návrhu môžete uviesť, že súhlasí s rozvodom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželkou spejeme k rozvodu a ideme k mediátorke spísať zmluvu o striedavej starostlivosti, pričom zároveň predáme veľký byt, do ktorého sme sa ešte nenasťahovali a rozdelíme si výnos. Mám ale obavu, či to manželka dodrží, či sa do bytu nenasťahuje aj s deťmi, neprehlási si tam trvalé bydlisko aj s deťmi a pod. Ak tam raz bude nasťahovaná, ťažko ju bude odtiaľ dostať preč a ani jeden z nás nemá na to, aby druhého vyplatil. Dá sa zabezpečiť, že aj v priebehu rozvodu budeme v tomto byte a nemôže ísť do nového bytu (kde je spoluvlastníčkou v BSM)? Ďakujem

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň, v prvom rade by som Vás rád upozornil na to, že mediátor nie je advokát a dohoda spísaná u mediátora nielenže Vám nepomôže ale môže Vám aj uškodiť. Veľakrát som videl dohody spísané u mediátoriek, ktoré boli amatérsky spísané. Dajte si preto pozor, čo budete podpisovať. Mediátor nie je advokát a neovláda právne predpisy dokonale. 

Čo sa týka dohody o tom, aby ste zabránili manželke sa nasťahovať do bytu, tak toto bohužiaľ nie je možné. Manželka sa nemôže vzdať svojho práva nasťahovať sa do bytu, ktorý jej patrí. Môžete však urobiť to, že si spíšete zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa dohodnete, čo sa bude diať s bytom a ak sa to nepodarí (napríklad byt predať), tak ako sa vysporiadate. Bude to určitá forma zábezpeky aj pre Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa rozviesť s manželkou nakoľko už spolu 4 roky nežijeme,pretože odišla niekam do zahraničia a neviem jej adresu ani nemám na ňu žiaden kontakt. Ako by som mal pri tom postupovať? Ďakujem

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ sa chcete rozviesť a nepoznáte adresu manželky, nebráni to podaniu žaloby. Do žaloby uveďte poslednú známu adresu manželky. Súd bude písomnosti doručovať na túto adresu a ak sa zásielka vráti, súd bude zisťovať novú adresu manželky. Ak sa mu to nepodarí, potom môže manželke ustanoviť opatrovníka a rozhodnúť o rozvode bez jej prítomnosti. Neznáma adresa manželky nebráni rozvodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň,mám problém.Som ženatý zhruba tri mesiace,ale takmer dva mesiace manželka žije s iným mužom,v inom meste a v inej časti Slovenska.Bráni mi v akomkoľvek kontakte,zatajuje mi rôzne veci a navyše je tehotná.Dieťa,ktoré čaká je moje,ale nemám o ňom žiadne informácie.Chcel by som sa vás opýtať,ako mám postupovať,lebo odstrihla všetky kontakty na ňu a aj na dieťa a som z toho zúfalý.Ja mám veľký záujem o dieťa, ale manželstvo asi nezachránim,ked vidím, ako sa správa. Je mi neverná a ja to nezvládam.Ďakujem za skorú odpoveď

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2014)

Dobrý deň,

rozvod krátko trvajúceho manželstva obyčajne súd skúma oveľa dôslednejšie. Návrh na rozvod krátko trvajúceho manželstva (v trvaní len niekoľkých mesiacov) je potrebne veľmi dobre odôvodniť. Nevera manželky takýmto dôvodom na rozvod môže byť. Súd bude skúmať či s manželkou spoločne bývate, hospodárite, teda či žijete ako manželia v zmysle zákona č. 36/2005 Zb. (Zákon o rodine). 

Vo svojej otázke nepíšete aký vek ma dieťa. Ako otec dieťaťa máte právo sa podieľať na výchove a starostlivosti o dieťa. Pokiaľ nemáte s dieťaťom žiadny kontakt, môžete požiadať súd o úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu. V tomto návrhu môžete žiadať upraviť zverenie dieťaťa do starostlivosti, úpravu styku s dieťaťom určenie výživného a zastupovanie a správu majetku dieťaťa. Takýto návrh môžete podať aj keď ste manželia. Taktiež do času kým súd nerozhodne môžete podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Ako otec dieťaťa máte právo sa s dieťaťom aj stýkať. 

Odporúčam Vám zvoliť si advokáta, pokiaľ budete chcieť podať predbežné opatrenie, nakoľko návrh musí byť riadne odôvodnený, aby súd predbežné opatrenie nariadil.

Pokiaľ ide o rozvod krátkotrvajúceho manželstva, tak tento sa rieši v osobitnom konaní. Vyššie uvedené konanie, ktoré som Vám uviedol sa týka úpravy práv a povinností rodičov k dieťaťu na čas do rozvodu. To či sa bude úprava práva a povinností riešiť v rozvode závisí od toho, či dieťa pochádza z manželstva (t.j. narodilo sa počas trvania manželstva)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Podala som o rozvod manželstva,papiere sú už na súde,už máme aj termín rozvodu.Problémom je,že až teraz som si všimla,že som tam zadala zly rok narodenia môjho manzela.Moja otázka znie :ako to upraviť?,Akou formou mám napísať (požiadať) o zmenu udajov?...Za rýchlu odpoveď, Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.06.2014)

Dobrý deň,

opravu návrhu na rozvod manželstva môžete vykonať tak, že pošlete súd osobitný list, ktorý nazvete "Oprava označenia odporcu", uvediete v ňom, ktoré údaje ste uviedli nesprávne a ako má správne znieť označenie odporcu.

Takto to postačí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň Pred 6 mesiacmi som súd rozhodol o výživnom na dieťa, ktoré máme s manželom. Súd ho zaviazal prispievať príliž nízkou sumou, dnes už zarába viac. Náš vzťah s manželom už nie je taký ako predtým asi 2 a pol roka, a preto som sa rozhodla podať návrh na rozvod manželstva. Existuje šanca, že súd rozhodne opätovne o výživnom a dostanem viac, alebo zostane v platnosti pôvodné rozhodutie o výživnom? Ako je to s rozvodom manželstva a skorším rozhodnutím o výživnom, ďakujem.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o odpoveď na Vašu otázku týkajúcu sa rozvodu manželstva a skoršieho rozhodnutia o výživnom, tak platí, že toto pôvodné rozhodnutie platí iba do času, do kedy sa nerozvediete, pretože s novým rozhodnutím o rozvode je súd povinný nanovo upraviť práva a povinnosti k dieťaťu. Nižšie nájdete judikát, ktorý uvedenú problematiku riešil:

 

Skoršia úprava práv a povinností k maloletému dieťaťu (§ 36 a § 65) stráca účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia o rozvode manželstva rodičov.

(R 31/1968)


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dôvody na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Priatelka pri rozvode svojmu manzelovi nic neoznamila a rozvod podpisala za manzela. Co jej za to hrozí? Majetok a deti spolu nemali.

Odpoveď: Dôvody na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.11.2013)

Dobrý deň,

podpísanie rozvodu za manžela môže byť dokonca trestným činom. Vaša priateľka sa teda mohla dopustiť trestného činu zasahovania do nezávislosti súdu, nakoľko konala v úmysle zmariť práva účastníka konania (manžela) brániť sa v súdnom konaní. V najmiernejšej trestnej sadzbe hrozí Vašej priateľke trest odňatia slobody na 1 až 6 rokov.

 

Zasahovanie do nezávislosti súdu

(1) Kto pôsobí na sudcu, aby nesplnil svoju povinnosť v konaní pred súdom, alebo kto koná v úmysle zmariť práva účastníkov súdneho konania alebo obvineného na zákonného sudcu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.


(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) z osobitného motívu, 
b) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, 
c) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo 
d) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

 

Pokiaľ niekto vykoná podpísanie rozvodu za manžela (buď návrhu na rozvod alebo vyjadrenia k rozvodu) môže sa skutočne dopúšťať trestného činu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dôvody na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku