POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Opätovný návrh na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo,

Otázka: Opätovný návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň, pred pár mesiacmi som podal návrh na rozvod manželstva. Súd však tento návrh zamietol ako nedôvodný. Proti rozsudku som zatiaľ nepodal odvolanie. Avšak dôvody, ktoré som súdu prezentoval, vnímam ako závažné. Cítim k manželke neprekonateľný odpor a ďalšie spolužitie si neviem predstaviť. Rád by som sa preto poradil, či existuje šanca, že by súd mohol svoje rozhodnutie prehodnotiť. Dôvody, ktoré som na súde uviedol, podľa môjho názoru svedčia o trvalom rozvrate manželstva.

Odpoveď: Opätovný návrh na rozvod manželstva

Dobrý deň, pokiaľ ste nestihli podať odvolanie proti rozsudku a neupravili ste dôvody rozvratu manželstva, potom opätovné podanie návrhu na rozvod manželstva po zamietnutí návrhu nie je možné z tých istých dôvodov. Musí ísť o nové dôvody, aby súd návrhu na rozvod manželstva vyhovel a manželstvo rozviedol. Nižšie uvádzame judikát, ktorý riešil podobnú situáciu.

 

R 31/1963

Zamietavý rozsudok vo veci rozvodu manželstva zakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci, pokiaľ po predchádzajúcom súdnom rozhodnutí nenastali nové skutočnosti, ktoré samy osebe alebo spolu so skutočnosťami, ktoré už boli predmetom konania predchádzajúceho zamietavému rozhodnutiu, môžu byť podkladom pre záver o hlbokom a trvalom rozvrate manželstva.

Trápi vás "Opätovný návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Opätovný návrh na rozvod manželstva (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť, ako postupovať v prípade, že sme už mali pojednávanie o rozvode, na ktorom sme sa obaja rozhodli dať manželstvu ešte jednu šancu. Napriek našim snahám o záchranu vzťahu sme dospeli k záveru, že to nemá zmysel. Čo by sme mali robiť teraz? Je potrebné znovu podať návrh na rozvod?

Odpoveď: Opätovný návrh na rozvod manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň, uvedené závisí od toho, či sa konanie len prerušilo alebo ste vzali návrh na rozvod späť.

Ak sa konanie iba prerušilo, potom, ak v ňom chcete ďalej pokračovať, je nevyhnutné podať návrh na pokračovanie v konaní o rozvod manželstva. Návrh je však potrebné podať do jedného roka odkedy sa konanie prerušilo. Ak sa návrh nepodá do tohto zákonom ustanoveného času, súd konanie o rozvod zastaví. V takomto prípade, ak by došlo k zastaveniu konania pre nepodanie návrhu na pokračovanie v začatom konaní v zákonnej lehote, budete musieť podať nový návrh na rozvod

Ak ste však vzali návrh na rozvod späť, dôsledkom čoho súd konane zastavil, potom je možné pokračovať v konaní jedine na základe nového návrhu na rozvod, resp. formálne sa už nejedná o pokračovanie v konaní, ale o začatie nového konania o rozvod manželstva na podklade nového návrhu na rozvod. Zastavenie konanie nespôsobuje res iudicata, t.j. už rozhodnutú vec. Vo veci možno preto konať nanovo akurát na podklade nového návrhu na rozvod. 

Prikladám aj príslušné ustanovenia Civilného sporového poriadku (CMP). Uvedené upravuje ust. § 98 ods. 1 a ods. 2 CMP:

(1) Ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší.

(2) Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Opätovný návrh na rozvod manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.