Máte
otázku?

Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva

Dobrý deň, momentálne sme s manželkou manželia 1,5 roka a ona si našla iného partnera. Už k sebe necítime žiadnu lásku a chceli by sme sa rozviesť. Avšak pri podávaní žiadosti nevieme, čo uviesť do kolónky "dôvod". Radi by sme tento proces skončili čo najskôr a vyhnúť sa zbytočnej návšteve poradne. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, čo tam máme uviesť, aby sme predišli zbytočným komplikáciám na súde?

Odpoveď: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva

Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku, čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva, tak podstatné je, aby sudca, keď dostane Váš návrh na rozvod do rúk, neváhal v tom, že či Vás rozvedie alebo nie. Z Vášho podania musí byť zrejmé, že rozvrat ne nevratný, nie je možná obnova manželstva a je to len formálny zväzok. 

Zamerajte sa na tieto oblasti: spoločný život, spoločné hospodárenie, názory, spoloční známi, spoločné hobby,...Toto by malo byť negatívne. Rozvod dokážete urýchliť viacerými vecami. K tomu si preštudujte našu stránku (zadajte do vyhľadávacieho poľa "rýchly rozvod"). Nájdete tam veľa užitočných informácií.

Prípadne nám môžete zaslať Vami vypracovaný návrh na rozvod na spripomienkovanie, upravíme Vám ho tak, aby na súde bez problémov prešiel. Táto služba je už však za poplatok.

 

Trápi vás "Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné podať žiadosť o rozvod bez udania dôvodu. Je to možné, alebo je nevyhnutné uviesť dôvod? Dokonca aj v prípade, že by mi odporca podpísal rozvodové papiere a súhlasil by s rozvodom, musela by som aj tak uviesť dôvod?

Odpoveď: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň, 

poznamenávame, že v našom právnom poriadku nie je možný rozvod len na základe dohody manželov, ktorú súd musí schváliť. 

Ak vychádzame z ust. zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.  Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. 

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov uvedených v ust,. § 18 a 19 zákona o rodine (citujeme) :

"§ 18 : Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. 
§ 19 
(1) O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. 
(2) O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne. Ak sa nedohodnú o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z nich súd. 
(3) Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela. "

Na stránke našej poradne nájdete množstvo otázok ohľadom rozvodu, čo uviesť ako dôvody rozvodu.

Zamerajte sa na tieto oblasti: spoločný život, spoločné hospodárenie, nehospodárne nakladanie s majetkom, bratie pôžičiek bez súhlasu druhého manžela len pre vlastné potreby, názory, vyhýbanie sa práci, spoločné hobby,  to všetko by malo byť negatívne.

Rozvod dokážete urýchliť viacerými vecami. K tomu si preštudujte našu stránku (zadajte do vyhľadávacieho poľa "rýchly rozvod" alebo návrh na rozvod.
Prípadne nám môžete zaslať Vami vypracovaný návrh na rozvod na spripomienkovanie, ktorý upravíme ta, aby bol súdom bez problémov akceptovaný. Táto služba je už spoplatnená.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na otázky súvisiace s rozvodom. Môj manžel sa nechce rozvádzať, ale ja už nevidím dôvod pokračovať v tomto manželstve. Odkedy sme sa poznali, vždy ma nútil byť s ním a vyhrážal sa mi, že ak s ním nebudem, tak sa zabije. Stále so mnou manipuloval. Nechcela som rodinný dom, ale napokon som aj tak súhlasila, lebo tvrdil, že je to pre nás najlepšie. Máme 8-ročnú dcéru, na ktorú neustále tlačí, aby ma presvedčila, že ja som tá zlá a on je vo všetkom nevinný. Nebrala som si ho z lásky, ale zo strachu, že si ublíži. Teraz sa mi vyhráža, že sa zabije, ak sa rozvedieme. Chcem sa opýtať na Váš názor. Myslíte, že to súdu bude stačiť na rozvod? Som rozhodnutá, ale on za žiadnu cenu nechce rozvádzať. Prosím o radu, ako mám postupovať a na čo sa pripraviť. Strašne by som chcela urychliť proces. Ďakujem.

Odpoveď: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ sú vzťahy medzi Vami hlboko a trvalo rozvrátené, s tým, že nie je nádej na ich obnovu, potom je vhodné podať návrh na rozvod. Manželstvo má vytvárať harmonickyý vzťah a pniť si svoje spoločenské funkcie, no pokiaľ v manželstve prežívate psychický nátlak a traumu, bude zrejme lepšie sa rozviesť. Rozhodnutie je však na Vás.


Podotázka: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, či sa rozvod rieši inak v prípade, keď sa obaja partneri na ňom dohodnú (napríklad udajú ako dôvod, že manželstvo už dlhšie neplní svoju funkciu), než v prípade, keď obaja súhlasia, ale z dôvodu, že sa preukázala nevera na jednej strane. Zaujímalo by ma, či je v týchto situáciách rozdiel v deľbe majetku atď. Ďakujem.

Odpoveď: Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.03.2015)

Dobrý deň, súd pri delení majetku po rozvode manželstva prihliada aj na rozsudok o rozvode, nie však z kvantitatívnej stránky (t.j. že by "nevinný manžel" mal nárok na vyšší podiel) ale z kvalitatívnej stránky (t.j. komu a čo zverí po rozvode). Takže ak sa sporíte o dom/byt/auto alebo iné veci tak, súd pri rozhodovaní o tom, komu vec zverí rozhodne podľa rozsudku o rozvode.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo uviesť ako dôvod rozvodu manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.