Máte
otázku?

Kde podať trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Kde podať trestné oznámenie

Prosím o odpoveď, kde podať trestné oznámenie na osobu, ktorej sme zrušili trvalý pobyt vo svojej nehnuteľnosti (v rodnom dome zdedenom po rodičoch). Chcem podať trestné oznámenie na svojho synovca, len neviem kde ho podať. Trestné oznámenie chcem podať kvôli tomu, že z tohto domu, kde býval zmizla elektronika.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

Pokiaľ ide o odpoveď na otázku, kde podať trestné oznámenie, nie je rozhodujúce, kde táto osoba má trvalý pobyt. Pre určenie príslušnosti, kde podať trestné oznámenie to vôbec nie je dôležité.

 

Podozrenie zo spáchania trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor.

 

Trestné oznámenie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami je nutné potvrdiť či už písomne alebo ústne do 3 pracovných dní.


Trestné oznámenie môžete ohlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. Pokiaľ podáte trestné oznámenie na prokuratúru, prokurátor Vaše trestné oznámenie odovzdá na vyšetrovateľovi alebo policajtovi. O tom budete písomne upovedomený krátkym listom. Trestné oznámenie je možné podať aj na súde a to ústne alebo písomne. Súd Vaše podanie postúpi prokurátorovi.

 

Pokiaľ podáte trestné oznámenie ústne, policajt spíše s Vami zápisnicu. O Vašom trestnom oznámení sa rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osobe. Nie je teda rozhodujúce, kde ste podali trestné oznámenie, pretože Vaše trestné oznámenie sa dostane tomu správnemu orgánu, ktorý bude o ňom rozhodovať. Trestný čin sa vyšetruje v obvode, kde došlo k jeho spáchaniu.

 

Pokiaľ policajt posúdi, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, policajt vec odovzdá príslušnému orgánu, ak skutok nie je trestným činom, ale mohol by byť priestupkom alebo vec odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné (ak je páchateľ maloletý). O všetkých týchto úkonoch policajt oznamovateľa o tom upovedomí. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorú môžete podať do 3 dní od doručenia. Pozor však na preberanie zásielok z pošty po jej uložení na pošte. Lehota totiž nezačína plynúť vždy od doručenia a môže sa uplatniť fikcia doručenia, preto je vhodné zásielky z polície preberať ihneď. Sťažnosť by ste mali odôvodniť a doručiť orgánu, ktorý ho vydal. O sťažnosti rozhoduje, ak jej nevyhovie tento orgán, prokurátor.

 

Ak ani prokurátor okresnej prokuratúry podnetu, je možné podať podnet na krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu Okresného prokurátora. Ak Vášmu podnetu nevyhovie ani krajská prokuratúra, možno sa ešte obrátiť na Generálnu prokuratúru SR.

Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, kde podať trestné oznámenie. Bol som podvedený, zaplatil som a teraz osoba nereaguje, neozýva sa.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
trestné oznámenie je možné podať ústne do zápisnice alebo písomne poštou na orgány činné v trestnom konaní, teda buď na políciu alebo prokuratúru. Ak v danej veci disponujete aj nejakými dôkazmi, tak ich pripojte k danému trestnému oznámeniu. Na daný účel by mohli poslúžiť napríklad snímky obrazovky komunikácie s danou osobou, prípadne nejaký záznam o platbe. Trestný čin podvodu znie v zmysle § 221 Trestného zákona nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Nato, aby mohlo ísť o podvod je nevyhnutné, aby na cudzom majetku vznikla malá škoda, ktorá v zmysle trestného zákona predstavuje sumu 266 eur a 1 cent. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň,
kedy sa dá podať trestné oznámenie na pani, ktorá okráda na facebooku, predáva, akože oblečenie tovar reálne nemá, a po zaplatení peňazí na účet nereaguje. Suma presiahla 341e, dá sa podať hromadne trestné oznámenie? Alebo ako to riešiť? Môže mať z toho dotyčná problémy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,
danú situáciu môžete riešiť podaním trestného oznámenia, ktoré podajte buď na políciu alebo prokuratúru. Podanie môže urobiť aj osoba, ktorá nie je vo veci poškodená.

V prípade, ktorý uvádzate by mohlo ísť o trestný čin podvodu, pričom je potrebné z hľadiska naplnenia tejto skutkovej podstaty vznik malej škody, ktorej výška musí presahovať sumu 266 eur. Tento znak splnený bol, keďže ako tvrdíte škoda je v tomto prípade na úrovni 341 eur. Ďalší postup už budú mať v rukách orgány činné v trestnom konaní, teda polícia a prokuratúra. 

Určite je v tomto prípade vhodnejšie, aby sa vec riešila hromadne. Pretože ak by to každý riešil jednotlivo vo svojom obvode, policajti by sa nemuseli dozvedieť, že niekde na inom Okresnom riaditeľstve prebieha trestné stíhanie. Obyčajne podvodníci predávajú veci za sumu nižšiu ako je 266 eur, čo je hranica trestnosti. A preto pri hromadnom podaní sa sumy, o ktoré obrala iných ľudí spočítajú.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či sa dá podať trestné oznámenie za príbuzného. V mojom prípade za brata lebo mu bolo ublížené na zdraví a už je tomu 26 dní a leží v nemocnici s vážnym poranením mozgu a je v bezvedomí. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,

 

trestné oznámenie môžete podať aj Vy (priamo). Nie je nevyhnutné, aby podal trestné oznámenie priamo poškodený. Oznámenie teda nebude podané za brata (v jeho zastúpení), ale priamo Vami.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň,
Naša dedina Ondrejovce patrí pod obvod Kalná n/Hronom, môžem podať akekoľvek trestné oznámenie aj tam i keď sa jedna o sumu 2800 eur, ktoré nám je jeden pán dlžný? ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,
trestné oznámenie môžete podať na hociktorom obvodnom oddelení policajného zboru. Môžete ho poslať aj poštou na okresnú prokuratúru. Avšak z oznámenia by malo vyplývať, že máte podozrenie, že dotyčný mohol spáchať trestný čin, napr. podvodu. Ak ide o "obyčajnú" pôžičku, ktorú Vám nevrátil, riešil by som to podaním žaloby na súde a nie trestným oznámení, pretože trestné právo slúži na potrestanie takého konania, kde nie je možné využiť prostriedky iného odvetvia - napr. občianskeho práva. Preto by som dlh vymáhal cez súd podaním žaloby.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, manželka ma pred rokom a pol udala za údajne domáce týranie čo však nebola pravda vymyslela si to no verili jej na polícii a pred väzením som vyviazol len tak tak. To udanie z jej strany bol jej skrat, do ktorého ju prinútila jej rodina a ktorý už dávno hlboko oľutovala. Teraz spolu znova žijeme a verím jej že podobnú vec už nezopakuje, no ľudia sú nevyspytateľní a rad by som si bol istý. Dá sa pred jej prípadným ďalším nepravdivím udaním nejak preventívne ochrániť ? Napadlo ma, že by napísala úradné overené čestné vyhlásenie niečo v zmysle, že ak ma v buducnosti udá za týranie bude to klamstvo rovnako ako predtým ? Alebo niečo podobné ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď síce sa ľúbime a verím že nás s deťmi čaká pekná budúcnosť predsa len nám isté obavy či ju k tomu znovu nedotlačí  jej rodina, ktorá ma nenávidí a rozísť sa s ňou nechcem milujem ju a máme spolu 2 malé deti. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň, čestné prehlásenie Vašej manželky ako požadujete resp. navrhujete v texte otázky by nemalo žiadne právne účinky. Vaša manželka sa nemôže vopred vzdať svojho práva podať prípadne trestné oznámenie.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý večer, prajem pán doktor, poraďte mi prosím, chcela by som podať trestné oznámenie na lekára stomatochirurga, ktorý mi robil implantáty veľmi neodborne. Dostala som sa do stavu, kedy bolo treba podstúpiť niekoľko operácií, pretože som mala po odstránení implantátov zničené ďasna s veľkými defektmi a ešte sa pridružil úbytok kosti. Nemôžem nosiť zubnú protézu z dôvodu úbytku kosti, ocitla som sa v stave sťaženého spoločenského uplatnenia. Potrebujem podať na lekára trestne oznámenie, len neviem kam treba ísť konkrétne a ako mám postupovať. Srdečne ďakujem za odpoveď. S úctou A.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 

z otázky vyplýva,že po absolvovaní  stomatochirurgických výkonov ste absolvovali ďalšie medicínske zákroky.

Vo vece ste mali oprávnenie požiadať lekára o nápravu, ktorú ste zrejem využili spôsobom, že ste sa obrátili na iného lekára.

Odporúčame preto podať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Postup pre podanie podnetu nájdete na stránke samotného Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň.
Požičala som známemu peniaze, jedna sa o sumu 520e. Potvrdenie ani žiaden doklad o prevzatí peňazí nemám. Mám iba sms komunikáciu medzi nami, kde si peniaze pýtal, aj to, že mi ich vráti. Stačí to ako dôkaz pri podaní trestného oznámenia?
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.07.2019)

Dobrý deň,

v prvom rade by som Vás chcel upozorniť na skutočnosť, že uvedenú pôžičku nemusíte ihneď riešiť prostredníctvom trestného práva. Pokiaľ ste nastavili na splatenie pôžičky dátum splatnosti, tak po tomto dátume sa dlžník dostáva do omeškania a z uvedenej pôžičky vám prináležia i úroky z omeškania. Ak ste však dátum splatnosti neurčili, môžete tak urobiť prostredníctvom mimosúdnej výzvy na vrátenie pôžičky, kde určíte tento dátum, do ktorého vám má dlžník dlh uhradiť. Ak sa takto nestane, následne môžete dlh postúpiť na súd a podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kde si uplatníte sumu vo výške pôžičky aj s úrokmi. 

Pri každom súdnom konaní je potrebné skutočnosť, že ste peniaze požičali dostatočne podložiť dôkazmi. Vždy je dobré, ak máte doklad o poskytnutí peňazí, či už prevodom a lebo v hotovosti ste ich poskytli, následne komunikácia s dlžníkom a podobne. Ak by ste mu peniaze dali len tak na základe ničoho, žiadnej zmluvy, tak by mohlo ísť o bezdôvodné obohatenie na strane dlžníka, ktorý prevzal peniaze bez právneho dôvodu. 

Ak by išlo o bezdôvodné obohatenie bez právneho základu, je potrebné podať žalobu o vydanie tohto obohatenia. Pri uvedenom je dôležité uvedomiť si, že každé súdne konanie niečo stojí, t. j. sú s ním spojené súdne poplatky a iné náklady. 

Odporúčame vám v prvom rade zvážiť cestu prostredníctvom civilných súdov a až následne potom uvažovať o trestnom oznámení, napr. pre naplnenie skutkovej podstaty podvodu. Podľa vami uvedených skutočností, sa požičanie peňazí nedá zaradiť pod žiadnu skutkovú podstatu trestného činu. Za určitých okolnosti by bolo možné požičanie peňazí zaradiť pod skutkovú podstatu podvodu, avšak dlžník už pri poskytnutí peňazí musel vedieť a mať úmysel, nevrátiť predmetnú sumu späť a tým vás uviesť do omylu.

Podozrenie zo spáchania trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor.

Trestné oznámenie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami je nutné potvrdiť či už písomne alebo ústne do 3 pracovných dní.

Trestné oznámenie môžete ohlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. Pokiaľ podáte trestné oznámenie na prokuratúru, prokurátor Vaše trestné oznámenie odovzdá na vyšetrovateľovi alebo policajtovi. O tom budete písomne upovedomený krátkym listom. Trestné oznámenie je možné podať aj na súde a to ústne alebo písomne. Súd Vaše podanie postúpi prokurátorovi.

Pokiaľ podáte trestné oznámenie ústne, policajt spíše s Vami zápisnicu. O Vašom trestnom oznámení sa rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osobe. Nie je teda rozhodujúce, kde ste podali trestné oznámenie, pretože Vaše trestné oznámenie sa dostane tomu správnemu orgánu, ktorý bude o ňom rozhodovať. Trestný čin sa vyšetruje v obvode, kde došlo k jeho spáchaniu.

Pokiaľ policajt posúdi, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, policajt vec odovzdá príslušnému orgánu, ak skutok nie je trestným činom, ale mohol by byť priestupkom alebo vec odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné (ak je páchateľ maloletý). O všetkých týchto úkonoch policajt oznamovateľa o tom upovedomí. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorú môžete podať do 3 dní od doručenia. Pozor však na preberanie zásielok z pošty po jej uložení na pošte. Lehota totiž nezačína plynúť vždy od doručenia a môže sa uplatniť fikcia doručenia, preto je vhodné zásielky z polície preberať ihneď. Sťažnosť by ste mali odôvodniť a doručiť orgánu, ktorý ho vydal. O sťažnosti rozhoduje, ak jej nevyhovie tento orgán, prokurátor.

Ak ani prokurátor okresnej prokuratúry podnetu, je možné podať podnet na krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu Okresného prokurátora. Ak Vášmu podnetu nevyhovie ani krajská prokuratúra, možno sa ešte obrátiť na Generálnu prokuratúru SR.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som vedieť ako postupovať pri trestnom oznámení, manžela dna 24. 6. 2019 kolega z práce vulgárne vyjadroval, nechcem opakovať jeho slova, že je starý. Atď, manžel ma 60 rokov a následne ho napadol fyzicky od chrbta len z toho dôvodu, že mu bola povedaná pravda. Prosím Vás o radu ako mám postupovať. Ďakujem S pozdravom.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň,

Konaním kolegu vášho manžela by mohla byť v zmysle § 373 Trestného zákona naplnená skutková podstata trestného činu Ohovárania a v zmysle § 155 a nasl. Ublíženia na zdraví, pričom konkrétna kvalifikácia skutkovej podstaty trestného činu závisí od rozsahu spôsobenej ujmy poškodenému.

Je nevyhnutné poznamenať, že nie každé protiprávne konanie osoby musí byť ihneď kvalifikované ako trestný čin. V zmysle ustanovenia § 49 zákona o priestupkoch by v predmetnom prípade mohlo ísť aj o spáchanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Na konkrétne posúdenie by sme však potrebovali vedieť bližšie okolnosti daného prípadu.   

Máte však právo podať trestné oznámenie, ktoré môžete podať na konkrétneho alebo neznámeho páchateľa. V zmysle príslušných trestnoprávnych predpisov môžete podať trestné oznámenie na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej prokuratúre.

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné začať trestné stíhanie a ďalej postupovať aj samostatne, ak z podaného trestného oznámenia je zrejmé, že sa skutok stal, je trestným činom a poprípade z neho vyplýva, kto predmetný trestný čin spáchal. Ako oznamovateľ trestného činu môžete byť predvolaný aj na výsluch, poprípade k doplneniu trestného oznámenia.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, podal som trestne oznámenie a bolo mi doručené, že je premlčaná lehota. Dlžník svoj dlh uznal, súdom mal nariadenie zaplatiť čo sa nestalo. Beží tam exekúcia. Po čase som zistil, že je dlžníkom aj iných osôb a firiem. Dá sa odvolať do 3 dní, ale neviem ako postupovať Ďakujem Meixner.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 87 Trestného zákona platí :

"(1) Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je

a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na doživotie,

b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov,

c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny,

d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky,

e) tri roky pri ostatných prečinoch."

T.j. : Pokiaľ od spáchania skutku, ktorý by bolo možné považovať za trestný čin podľa trestného zákona, potom podávanie sťažnosti nemá zmysel.

V otázke uvádzate, že vo veci je vedené exekučné konanie, teda exekútorom je tým činiteľom, ktorý zo zákona musí byť aktívny. 

Nevieme o akú dlžnú sumu sa jedná, aký je majetok povinného, v akom štádiu je exekučné konanie, aká suma bola doteraz uhradená. 

Ak povinný previedol svoj majetok v tom záujme, aby sa vyhol exekúcii, je treba na toto exekútora upozorniť písomne, s uvedením konkrétneho majetku (nehnuteľnosti, motorové vozidlo, dedič. konania, kde sa vzdal majetku a pod./.

 

 


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Chcela by som vedieť, či môžem podať trestne oznámenie, keď mi ex manželovi rodiča otvoria poštu, čo ešte ku ním príde.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň, podľa Trestného zákona: "Kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.". Museli by ste však preukázať, že naozaj išlo o úmyselné konanie. Teda trestné oznámenie podať môžte, avšak je dôležité následne v trestnom konaní aj preukázať, že k takémuto konaniu došlo, a že bolo toto konanie úmyselné.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý Deň. Zvažujem podať trestne oznámenie na starostu obce, lebo v obci sa nachádzajú obecné byty, jeden z tých bytov 3 izbový bol predaný podvodom. Okolností: - V roku 2012 bol vyhotovený odhad nehnuteľnosti bytov - 3 izbový byt 7 000 e - byt bol predaný v januári 2018 za 7 000 rod. xyz a  yxz -  o pár mesiacov neskôr podľa listu vlastníctva už nefigurujú ako vlastníci  xyz  a yxz, ale starosta obce, neviem si to vysvetliť, len ako podvod môžete my poradiť, Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

Podľa § 9a/ zákona o majetku obcí platí nasledovné :

"Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f)."

Blízkou osobou podľa § 116 Obč. zákonníka je "je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Zákon o majetku obcí súčasne stanovuje určité výnimky zo zákazu priameho predaja.

Je prinajmenšom zvláštne, ak byt bol prevedený do vlastníctva manželov xyz a následne realizovaný prevod na starostu obce, teda zrejme byt ani nepotrebovali.

Vo veci môžete podať oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu na prokuratúru.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu je normálne, že som pred štyrmi mesiacmi podala trestne oznámenie za zanedbanie výživy na maloletú a dodnes som vypovedala len ja ale druh nie I, keď bolo nato milión príležitosti, aby tak urobili. Dnes som volala príslušnému policajtovi, ktorý to ma nastarosti a berie môj prípad úplne ľahostajným dodnes ho nevypočul, že až koncom júla pričom mi tam nechal pred mesiacom istú čiastku vyplatenú na dcéru čo je 300e, ktoré mu v zápätí pán policajt v krátkom čase vrátil, aby mal na cestu do práce ako je takéto niečo možné, že mu odovzdá peniaze a ešte ho ani nevypočuje. Aby som nezabudla s týmto policajtom mám takú skúsenosť, že pred dvoma rokmi mi išiel dať podpísať zápisnicu, že mi druh vyplatil výživné a pritom sa tak. Nestalo s tým spôsobom, že tu mi to podpíšte, akože sa ponáhľa a ja som ho upozornila, že si chcem ešte prečítať čo som podpísala a vedome ma išiel oklamať potom sa ospravedlňoval a roztrhal to predomnou. Nezabudnem. Pripomenúť, že sa pozná s, mojim druhom. Prosím Vás o radu ako to mám riešiť ďalej mám s tým ísť na prokuratúru alebo kam som už zúfalá. K dnešnému dňu mi dlží 900e za 6mesiacov. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.07.2018)

Dobrý deň,

dozor nad vykonávaním úkonov trestného konania v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Podľa § 230 Trestného poriadku:

(1) Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

(2)

Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený

a) dávať záväzné pokyny na postup podľa § 197, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať lehoty na ich vybavenie; také pokyny sú súčasťou spisu,

b) vyžadovať od policajta spisy, dokumenty, materiály a správy o stave konania vo veciach, v ktorých bolo začaté trestné stíhanie, na zistenie, či policajt včas začal trestné stíhanie a riadne v ňom postupuje,

c) zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon alebo aj celé vyšetrovanie, alebo skrátené vyšetrovanie a vydať rozhodnutie v ktorejkoľvek veci; pritom postupuje podľa tohto zákona; proti takémuto rozhodnutiu prokurátora je prípustná sťažnosť rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

d) vrátiť vec policajtovi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania s pokynmi a určovať lehotu na ich doplnenie; o vrátení veci upovedomí obvineného a poškodeného,

e) zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami; pri uznesení o zastavení trestného stíhania, prerušení trestného stíhania alebo o postúpení veci to môže urobiť do 30 dní od ich doručenia; ak rozhodnutie policajta nahradil vlastným rozhodnutím inak, než na podklade sťažnosti oprávnenej osoby, proti jeho rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, rovnako ako proti rozhodnutiu policajta,

f) odňať vec policajtovi a prikázať ju inému, a to aj miestne nepríslušnému policajtovi, alebo urobiť opatrenie, aby vec bola prikázaná inému policajtovi alebo policajtom,

g) nariadiť, aby sa vo veciach uvedených v § 202 konalo vyšetrovanie.

(3) Prokurátor v prípadoch ustanovených v odseku 2 písm. a), d), f) alebo g) rozhoduje opatrením a v prípade ustanovenom v odseku 2 písm. e) rozhoduje uznesením, ktoré sa doručuje obvinenému a poškodenému.

Odporúčam preto podľa dozorujúcemu prokurátorovi podnet na prešetrenie postupu policajta a uviesť tam všetky relevantné skutočnosti.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, Mám vykonateľné rozhodnutie o zvýšení výživného na maloleté dieťa t.j. na rozhodnutí je už vyznačená doložka vykonateľnosti. Avšak toto rozhodnutie ešte nie je právoplatne, pretože sa ex manžel odvolal. Môžem sa na základe vykonateľného rozhodnutie začať tresné stíhanie - § 207 zanedbanie povinnej výživy?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.07.2018)

Dobrý deň,

podmienkou začatia trestného stíhania nie je skutočnosť, aby bolo výživné určené súdom, a teda ani to, aby bolo rozhodnutie vykonateľné. Skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 TZ znie nasledovne: 

Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Trestné oznámenie môžete podať na polícii alebo prokuratúre. Uvádzate, že rozhodnutie je vykonateľné, v takom prípade by stálo za zváženie podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Exekútor na vymoženie výživného potrebuje vykonateľné rozhodnutie, pričom v takom prípade sa právoplatnosť do úvahy neberie (rozhodnutia o výživnom sú predbežne vykonateľné). Návrh na začatie exekúcie môžete podať cez ktoréhokoľvek exekútora, prípadne advokáta.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý večer, pred týždňom som jednej pani posielala peniaze za obuv, ktorú som si objednala tento týždeň mali prísť ale botasky neprišli a už ani nekomunikuje a ani peniaze nevrátila späť. Je to síce len 26 eur ale jedna sa prosím o trestný čin? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade určite nepôjde o trestný čin, pretože minimálna škoda, ktorá by mala byť spôsobená je 266 eur, iba vtedy je to považované za trestný čin. Tento skutok môže byt považovaný za priestupok. Podajte teda na ňu oznámenie, možno v takýchto skutkov má viac, vtedy sa sumy spočítavajú a pokiaľ bude suma vyššia ako 266 eur, môže byť trestne stíhaná pre podvod.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Zmluvu o dielo sme písomne neuzavreli. Máme len príjmový doklad o prevzatí zálohy 800 €. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 09.05.2018)

Dobrý deň. Na to, aby došlo k uzavretiu zmluvy o dielo, nie je nevyhnutné, aby bola zmluva vyhotovená v písomnej podobe. Vo Vašom prípade ste sa sa dohodli na vykonaní určitého diela a tiež ste sa dohodli na odmene za vykonané dielo. Nakoľko ste sa dohodli o podstatných náležitostiach zmluvy o dielo, mám za to, že aj bez výslovnej písomnej podoby ste so zhotoviteľom uzavreli zmluvu o dielo. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej odpovedi, až do zhotovenia diela máte ako objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň. Máme na Vás prosbu. Dňa 18. 7. 2017 sme zložili zálohu 800 € súkromníkovi, ktorý robí antikorové zábradlia. Ešte pred tým jeden deň si boli obzrieť schody, kde by malo byť zábradlie urobené. Dohodnutá cena bola 1000 €, s tým, že 200 € im dáme, keď zábradlie dokončia. Zábradlie ešte stále nie je hotové. Minulý rok, keď sme mali novostavbu kolaudovať, som im pohrozila, že ak nám dom neskolaudujú pre zábradlie, že s nimi zrušíme objednávku. Doniesli dva kusy zábradlia na terasovú časť, no na schodoch nie je urobené ani ukotvené zábradlie. Keď sme im volali, stále sú nejaké výhovorky. Raz je chorý on, potom zase jeho syn, potom robia v Prahe a pod. Naisto sľúbili manželovi, že to dokončia 26. 4. a 27. 4. 2018. Nič sa ale neudialo. Dokonca vypli telefóny a nedá sa im dovolať. Máme od nich len príjmový doklad, kde je napísaná suma, ktorú prevzali a podpis. Nevieme ako by sme mali postupovať, či máme dať trestné oznámenie, a či bude dostatočný príjmový doklad ako dôkaz. Prosím poraďte nám. 800 € je pre nás veľký peniaz. Len manžel pracuje a ja som plne invalidná. Moc Vám ďakujem a prajem veľa úspechov vo Vašej práci.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že ste uzavreli zmluvu o dielo, avšak zhotoviteľ dohodnuté dielo riadne nevykonal. Pri zmluve o dielo máte ako objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť až kým dohodnuté dielo nie je zhotovené. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy o dielo je však objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Vychádzajúc z toho, že zhotoviteľ Vám len dodal (ale nenamontoval) dva kusy zábradlia, mám za to, že od zmluvy môžete odstúpiť s tým, že budete žiadať vrátenie plnej sumy 800 € oproti vydaniu dvoch kusov zábradlia, ktoré Vám zhotoviteľ dodal (doniesol).

Domnievam sa, že v danom prípade ide o súkromnoprávny spor, ktorý by mal byť riešený skôr civilnou cestou (napr. podaním žaloby), než podaným trestného oznámenia. Pokiaľ však máte dôvodné podozrenie, že zhotoviteľ pri prevzatí zálohy konal s úmyslom, že Vám dohodnuté dielo nevykoná a poskytnuté peniaze si jednoducho ponechá, potom je na mieste podanie trestného oznámenia.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som radu. Na začiatku mesiaca sa som zapísala na vodičský kurz. Po troch hodinách teórie sme si dohodli ďalšiu, avšak pán inštruktor na ňu neprišiel a opakovane nedvíha telefón. Na druhej hodine teórie som mu dala 1/3 ceny za vodičský kurz. Bola by som vďačná za akúkoľvek radu ako postupovať ďalej.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 26.04.2018)

 

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, ku ktorej Vám predkladáme odpoveď :

1./ V uvedenej oblasti platia ustanovenia zákona  č.  93/2005 Z.z. o autoškolách.

Z ustanovení cit. zákona vyplýva vyplývajú povinnosti autoškôl a udeľovanie a odnímanie oprávnení vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik  - tzv. inštruktorské oprávnenie.  

Autoškoly zamestnávajú buď inštruktorov v prac. pomere alebo inštruktorov na základe živnostenského oprávnenia. 

 

2./ Autoškoly registruje okresný úrad v sídle kraja. Odporúčame Vám na stránke živn. registra - http://www.zrsr.sk/zr_om.aspx, či inštruktor a autoškola či má príslušné povolenie na vykonávanie činnosti. Nepíšete, či máte doklad o úhrade poplatku za autoškolu.

 

3./ Vykonávacia vyhláška č. 45/2016 Z.z.  k zákonu hovorí o obsahu výcviku na získanie vodič. oprávnenia nasledovne /skrátené/ : 

"- Kurz sa skladá z výučby teórie a z praktického výcviku. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút. V jednom dni nesmie výučba a výcvik jedného účastníka kurzu trvať dlhšie ako 9 vyučovacích hodín. Začatie, trvanie, štruktúra a obsah každého kurzu sa dohodne medzi prevádzkovateľom autoškoly a žiadateľom pred začatím kurzu.

- Výučba teórie zahŕňa výučbu predpisov o cestnej premávke, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy a výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby. Denne môže výučba teórie trvať najviac jeden vyučovací celok trvajúci tri vyučovacie hodiny. Výučba teórie sa vykonáva v skupinách. V jednej skupine môže byť najviac 30 účastníkov kurzu na jedného inštruktora autoškoly.

-  Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik v údržbe vozidla a výcvik vo vedení vozidla. Výcvik vo vedení vozidla sa skladá z výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche a z výcviku v cestnej premávke. Denne môže praktický výcvik trvať najviac jeden výcvikový celok trvajúci

a) šesť hodín výcviku v údržbe vozidla,

b) dve vyučovacie hodiny na trenažéri alebo na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche alebo

c) tri vyučovacie hodiny výcviku v cestnej premávke.

- Praktický výcvik v cestnej premávke možno začať až po absolvovaní výučby teórie vedenia vozidiel a najmenej polovice výučby predpisov o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy, ak účastník kurzu po výcviku na trenažéri alebo na autocvičisku alebo na náhradnej výcvikovej ploche preukáže, že má základné zručnosti potrebné na ovládanie vozidla."

 

 

Odporúčame kontaktovať autoškolu, prípadne ak nedôjde k odstráneniu nezrovnalostí, nedorozumení, alebo ak zistite, že osoba nie je oprávnená vykonávať funkciu inštruktora resp. autoškola nemá oprávnenie, odporúčame kontaktovať okresný úrad v sídle kraja/ Košice, Komenského ul. - https://www.minv.sk/?napln-cinnosti-odboru-8.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako sa Vám vec podarilo vyriešiť.

 

 

 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, mám informácie o finančnom podvode. Ako by som mal postupovať?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 29.03.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ máte vedomosť o tom, že existuje podozrenie zo spáchania trestného činu, je na mieste, aby ste podali trestné oznámenie. Trestné oznámenie je možné podať priamo orgánom činným v trestnom konaní, tzn. na polícii alebo na prokuratúre. Trestné oznámenie tiež môže byť spísané na súde do zápisnice, pričom súd následne takto realizované oznámenie postúpi príslušným orgánom činným v trestnom konaní.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Jeden z mojich príbuzných ma mesiace opakovane obťažuje nevyžiadanými e-mailami, v ktorých ma neoprávnene obviňuje, že som mu ukradol dedičstvo. E-maily obsahujú výmysly, nadávky, výsmešky, očierňovanie mojej osoby, zastrašovanie a opakovane odo mňa požaduje, aby som mu vyplatil vysokú finančnú náhradu. Kladie to ako ultimátum, vydiera ma, inak ma bude takto obťažovať ďalej a čoraz viac až do konca života. Nedá mi pokoj a bude takto informovať celú rodinu aj všetkých mojich známych. Robí si nárok na majetok, ktorý mi darovacou zmluvou dobrovoľne darovala iná osoba. Na koho sa mám obrátiť, aby som sa bránil tomuto šikanovaniu, psychickému nátlaku a ohováraniu? Akú mám šancu, že uspejem?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Vo veci odporúčame podať oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku podľa ust. § 49 Zákona o priestupkoch :

"Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur."

 

 

Otázkou je, či na základe emailovej komunikácie je možné identifikovať páchateľa či už priestupku alebo trestného činu. 

Vo veci prípadne odporúčame, aby ste menovaného vyzvali emailom, aby upustil od zasielania emailov a aby svoje požiadavky na Vás vám napísal v listinnej podobe, najlepšie formou doporučeného listu.  Je predpoklad, že túto Vašu požiadavku nesplní.

Otázkou je aj prípadné podanie trestného oznámenia  pre trestný čin podľa § 189 vydieranie Trestného zákona (citujeme): 

"§ 189 Vydieranie

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov." 

 

 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Ďakujem Vám. Ešte prosím o odpoveď na otázku, komu zaslať (vo veci nižšie) oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku podľa úst. § 49 Zákona o priestupkoch a aká je šanca, že uspejem? Ďakujem. Jeden z mojich príbuzných ma mesiace opakovane obťažuje nevyžiadanými e-mailami, v ktorých ma neoprávnene obviňuje, že som mu ukradol dedičstvo. E-maily obsahujú výmysly, nadávky, výsmešky, očierňovanie mojej osoby, zastrašovanie a opakovane odo mňa požaduje, aby som mu vyplatil vysokú finančnú náhradu. Kladie to ako ultimátum, vydiera ma, inak ma bude takto obťažovať ďalej a čoraz viac až do konca života. Nedá mi pokoj a bude takto informovať celú rodinu aj všetkých mojich známych. Robí si nárok na majetok, ktorý mi darovacou zmluvou dobrovoľne darovala iná osoba. Na koho sa mám obrátiť, aby som sa bránil tomuto šikanovaniu, psychickému nátlaku a ohováraniu? Akú mám šancu, že uspejem?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 22.03.2018)

Dobrý deň,

najprv odporúčame menovanému napísať, aby svoje požiadavky na Vás predniesol v písomnej - listinnej podobe.

Viete s určitosťou, kto je osoba, ktorá Vám píše ? 

Preto ju - jeho vyzvite, aby požiadavky na Vás dala písomne - listom, nie emailom !

Až následne podať oznámenie na mieste príslušný obv. úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Chcem podať trestre oznámenie na pána, ktorý žije a býva v rodinnom dome v susedstve môjho pozemku. Pozemok chcem predať a aj mám kupca. No pri geometrickom zameraní som zistil, že sused si z môjho pozemku neoprávnene privlastnil 5 m šírky môjho pozemku po celej dĺžke pozemku, cca 7,5 árov. Mám vôbec šancu niečo vysúdiť?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň, v tomto prípade ide skôr o civilné konanie. Môžete podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Súd bude v konaní zisťovať komu patrí pozemok, ktorý má sused vo svojej záhrade. Ak si sused privlastnil pozemok bez akéhokoľvek právneho dôvodu, potom na súde máte veľkú šancu uspieť.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Môj sused si namontoval na svoj dom kameru, ktorá sníma nás pozemok, dom aj nás pri akomkoľvek pohybe na dvore. Od nás písomne ani ústne povolenie nemá. Ako sa mame brániť proti jeho správaniu?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ Vaše výzvy nezaberajú, potom môžete podať žalobu, aby sa zdržal svojho konania. Rovnako sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je oprávnený prešetriť jeho konanie a prípadne ho sankcionovať. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako mám postupovať ak som na PN-ke ( práce neschopný ) a počas tochto obdobia môj zamestnávateľ príde ku mne do bytu zo slušnosti ho v pustím do bytu a začneme preberať moju výpoveď tj. Odovzdanie pracovnej rovnošaty o čom som mal spísaný aj doklad a žiadal som od neho prekontrolovanie a následne overenia danej rovnošaty aj podpis o prevzatí to aj vykonal (všetko sedelo čo potvrdil aj svojim podpisom) a následne ma vyzval, aby som podpísal náš vzťah o ukončení pracovnej zmluvy, keďže som zatiaľ len v skúšobnej dobe čo si aj overil a vyzval ma, aby som mu ukázal pracovnú zmluvu, že si ju chce podľa jeho slov ešte overiť, aký je tam dátum ( to až potom, keď som odmietol podpísať vzťah o ukončení pracovnej zmluvy lebo na nej bol spätný dátum 4. 12. 2017 a dnes už mame 3. 1. 2018). A vtedy to všetko začalo, vytratila sa z jeho strany slušnosť vytrhol mi pracovnú zmluvu ako aj všetky ostatné dokumenty tj. O prevzatí rovnošaty vytrhol mi celú tašku aj z danými dokumentami aj z rovnošatou a dal sa na útek z môjho bytu na čo som ho ja niekoľko krát vyzval, aby mi dané dokumenty vrátil moju prac. zmluvu atď. Na čo on vôbec nereagoval ani po vyzve, že naňho zavolám políciu ušiel preč. Volal som aj na sociálne pracovisko kde mi bolo oznámené, že PN-ku moju evidujú ale zatiaľ im nebola doručená mojim zamestnávateľom. Prosím Vás ako mám reagovať, keďže daná vec skutok je evidovaný k dnešnému dátumu. Ďakujem za pochopenie ako aj za Vás čas.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 03.01.2018)

Dobrý deň, odporúčam Vám čo najskôr odpovedať na neho trestné oznámenie, pretože ak Vám vytrhol veci z ruky, môže ísť v tomto prípade o trestný čin (dokonca až o lúpež). Rovnako ak ste si neželali, aby bol vo Vašom byte a on tam zotrval aj napriek vášmu nesúhlasu, tiež ide o trestný čin porušovania domovej slobody. Trestné oznámenie podajte v obvode, v ktorom došlo k spáchaniu skutku.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, boli mi odcudzené veci zo škatúľ, ktoré som dala kamarátovi, aby mi ich autom priniesol na Slovensko, nakoľko dlhodobo žijem v zahraničí, a pri prevzatí škatúľ dnes som prišla na to, že škatule boli prelepené inými páskami a chýbali mi v nich veci. ( mám fotku ako vyzerajú škatule, keď som mu ich dala a ako vyzerajú, keď mi ich doniesol) Ako môžem postupovať pri nahlásení krádeže, a či vôbec bez dôkazov ma význam podávať trestne oznámenie. Ďakujem, s pozdravom Katarína.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 08.11.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ máte podozrenie, že krabice boli otvorené a boli Vám z nich odcudzené veci potom, je na mieste podanie trestného oznámenia. Do obsahu oznámenia bude potrebné uviesť, aké všetky veci boli v krabiciach. Určite bude vhodné priložiť aj predmetné fotografie aj keď z nich nie je zrejmé, že z nich niekto niečo odcudzil a kto to urobil. Orgány činné v trestnom konaní následne budú vo veci konať a budú sa snažiť celú vec objasniť.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako mám postupovať. Bývala som s manželom u jeho rodičov a veci v krabiciach som mala u nich na povale. Nakoľko ma po nejakej dobe zmlátil tak som od neho odišla a odstali mi len 4 cestovné tašky. Všetky ostatné veci mám u jeho rodičov na povale a nechcú mi ich dať. Manžel sa vyjadril, že veci dal na smetisko alebo, že ich spálil. A nakoľko mám z neho panický strach tak sním nemôžem ani len komunikovať skrz veci na povale. Ďalej som na neho podala trestne oznámenie kvôli bitke. Vôbec neviem ako mám teraz postupovať. S jeho rodinou sa komunikovať nedá. Všetci držia stránku jemu. V tých krabiciach som mala niekoľko párov topánok, osobne veci, oblečenie, knihy. Tie veci majú veľkú citovú hodnotu pre mňa. Vedeli by ste mi poradiť ako mám postupovať? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 07.10.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade ho odporúčam písomne vyzvať, aby Vám Vaše veci vydal, alebo že sa inak obrátite na súd. Ak bude výzvu ignorovať, môžete podať na súd žalobu na vydanie veci. Ak by sa náhodou stalo, že veci skutočne zničil, či vyhodil, môžete na súde požadovať, aby Vám nahradil škodu vo výške hodnoty týchto vecí. Bolo by vhodné, aby ste si spísali zoznam vecí, ktoré chcete vydať a ich približnú hodnotu, pretože to bude potrebné predložiť súdu. Okrem je potrebné priložiť aj doklady o vlastníctve. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, zvažujem podanie trestného oznámenia, a rada by som vedela, či mám vôbec šancu na úspech. Kúpila som pred mesiacom dom, za ktorý som zaplatila kúpnu cenu, akú si majiteľka predstavovala, s tým, že dom je podrezaný, s novou prístavbou, bez vád. Po nasťahovaní sme okrem bežných drobnosti zistili aj vážnu vec, a to, že dom strašne vlhne. Prístavba najviac, ale aj celý zvyšok, napriek tomu, že majiteľka tvrdila, že dom jej komplet podrezaný a vlhkosť sa vyriešila. Ak by sme to dali celé spraviť a dom odvhlčili, chcela by som túto sumu od nej vymáhať. Plus ešte čakám aké prekvapenia ma čakajú pri prácach. Mala by som šancu to obhájiť, že ma vlastne oklamala a zamlčala dôležité skutočnosti?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.09.2017)

Dobrý deň, ak by ste mali v zmluve, že naten záujem iba o dom, ktorý nevlhne, potom by ste mohli odstúpiť od zmluvy.

Ak Vám zamlčala vadu je potrebné ihneď u nej túto vadu uplatniť a žiadať napríklad zľavu z kúpnej ceny. Výšku zľavy určí súd. Nemusí byť v rozsahu prác, ktoré budú vykonávané na odstránenie závady. Nečakajte a uplatníte si vady čo najskôr.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Poslal som predmet do Rakúska, ktorý som predával cez inzertný portál v sume 270e. Chlapík so mnou komunikoval emailom, písal po slovenský a ma aj slovenské meno. Emailom mi poslal doklad z banky o vložení peňazí na môj účet, a tak som mu predmet poslal. Ako postupovať v takomto prípade? Môžem podať trestné ozámenie aj zo Slovenska? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, trestné oznámenie môžete podať aj na Slovensku, pretože ste odtiaľto posielali ten predmet. Tovar sa považuje za dodaný odoslaním na poštovú prepravu, ak nie je dohodnite inak. 


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Prerábam starší dom a potrebovala som zatepliť. Dohodla som sa dohodla s jedným pánom, bohužiaľ len ústne. V správach mám určenú sumu na m2, za akú zatepľuje plus ďalšiu komunikáciu aj čo sa vyplatenia týka. Dom síce zateplený je, ale je v takom stave, že potrebujem ďalšie financie na opravu ich prác. Plus ma oklamal v m2. Samozrejme sa vecné len domupoval materiál lepidlo a pur pena, ktorej je nemalé množstvo nastriekané aj medzi nobasilom. Použili zlú techniku prác, veľmi hrubá vrstva lepidla, čo sa odrazilo na nákladoch materiálu. Steny sú krivé, rohovníky zle založené, priestor pod oknami nie je pripravený na založenie parapiet, nezbrúsené lepidlo a pravdepodobne Nebrusili ani nobasil. Zateplenie nie je v jednej rovine okolo celého domu a čo roh a nová strana domu, to odskok aj niekoľko cm. Mám k ich práci aj fotodokumentáciu. Cena ich práce ma zatiaľ vyšla 2600e plus materiál. Ďalšie peniaze som odmietla vyplatiť, s tým, že ich dostanú až po oprave, ktorú samozrejme odmietajú. Žiadne chyby totiž nevidia. Od pána nemám žiaden príjmový doklad ani IČO firmy. Viem len meno a adresu. Dá sa na neho podať trestné oznámenie?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, ak nastúpili na prácu a aj vykonali dielo, tak obyčajne by polícia takého trestné oznámenie odmietla. Podať ho ale môžete.

Skôr by som Váš problém riešil v civilnom konaní. V prvom rade je potrebné spísať všetky vady a poslať im to doporučene poštou. Toto je dôležité, aby ste to mohli neskôr proti nim použiť. 

Predpokladám, že memáte ani zmluvu, keďže nemáte ani doklad o zaplatení zálohy. Vtedy je to ťahšie riešiť súdnou cestou.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať aké mám možnosti, keď ma oklamali pri kúpe auta. Kúpil som auto a predávajúci tvrdil, že auto je v super stave a všetko funkčné. Predával ju s klímou a z auta je vymontovaná klimatizácia. Opravár mi ďalej zistil, že auto bolo havarované a dáva ho do núdzového režimu. Kúpno predajňu zmluvu nemám, ale chcel by som nejak dostať svoje peniaze naspäť a nech si nechá svoje auto. Mám nejakú možnosť, aby my to vrátil alebo ako mám postupovať? Za skorú odpoveď Vám ďakujem s pozdravom a prajem Vám príjemný deň.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

Dobrý deň,

v tomto prípade prichádzajú do úvahy v podstate dve možnosti. Prvou je domáhať sa zľavy z ceny, resp. odstúpiť od zmluvy. Oprávňuje Vás k tomu ustanovenie § 597 ods. 1 OZ, podľa ktorého  Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Ak by sa ale preukázalo, že sa už v čase predaja predávajúci chcel na Váš úkor takto obohatiť, mohlo by do úvahy prichádzať aj naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ak sa domnievate, že Vás uviedol úmyselne do omylu aby sa na Váš úkor obohatil, môžete podať trestné oznámenie. V opačnom prípade by bolo vhodnejšie vyzvať ho, aby Vám vyplatil zľavu z ceny, prípadne aby ste odstúpili od zmluvy a žiadali vrátenie peňazí. Ak by odmietol, máte právo podať žalobu na súde.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň. Približne pred pol rokom, som dal zálohu 2000 eur na zhotovenie kúrenia v rodinnom dome a výsledok dnes - nemám ani kúrenie ani peniaze. Prosím Vás, čo mám robiť, ako sa mám dostať k svojim peniazom, ďakujem, pekný deň.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 12.07.2017)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je možné zaplatenú zálohu od zhotoviteľa vymáhať, hoci i súdnou cestou. V prvom rade je však potrebné zistiť, či došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o dielo. Ak áno, bude potrebné pred vymáhaním pohľadávky od tejto zmluvy odstúpiť a vyzvať Vášho dlžníka na splnenie jeho povinnosti v primeranej lehote. Je možné i to, že zmluva zanikla uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. V prípade Vášho záujmu o pomoc pri vymáhaní Vašej pohľadávky nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke a zašlite nám skeny všetky listín, ktoré máte k svojej pohľadávke. Následne Vám oznámime ďalší možný postup vo Vašej právnej veci.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, prenajímali sme byt, ktorý nájomníci opustili potajme a pobrali čo sa dalo, vrátane hrncov príboru, sklenené poháre, šálky, taniere. Po rekonštrukcii boli prví nájomcovia. Mame fotodokumentáciu po rekonštrukcii a po ich odchode. Na PZ príslušného obvodu sme podali sťažnosť, kde neboli veľmi ochotní spísať zápisnicu, nakoniec spísali a písomná odpoveď bola, že je to slovo proti slovu, a že sme ich tam pustili my sami. Neviem si predstaviť prenajímať byt bez toho, aby sme nájomníkov nepustili do bytu. V byte sme našli súdne rozhodnutie, že dotyčná pani bola odsúdená za podvod v roku 2012, zrejme pri tom rýchlom odchode to zabudla. Zostal po nich nedoplatok za rok 2016 v čiastke 900 eur. Chcela by som vedieť, či policajti postupovali správne, a či skutočne nejde ani o trestný čin, alebo prečin. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň, takéto konanie nájomcu je určite trestným činom, veď Vám ukradli veci z Vášho vlastného bytu. Ak to policajti odmietli, podajte proti uzneseniu sťažnosť. Nenechajte toto uznesenie bez toho, že by ste ho napadli sťažnosťou.

Ako predsa môžete nájomcov nevpustiť do bytu, ktorý ich prenajímate.

Je skutočne zaujímavé, že policajti takto postupovali a chránia tak zlodeja.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať aký postup zvoliť v prípade, že moji rodičia na dôchodku uzavreli s podnikateľom z iného okresu Zmluvu o dielo (výmena plastových okien) ešte pred rokom a zaplatili aj zálohu avšak podnikateľ sa odvtedy opakovane vyhováral prečo v dohodnutom termíne nemôže okná dodať a neskôr už ani nekomunikoval. Momentálne ma telefón odpojený, nepreberá si korešpondenciu a podľa diskusie na internete je takto podvedených ľudí niekoľko, pričom od všetkých prebral zálohu a už sa odmlčal. Rok predtým nám okná dodal, preto rodičia súhlasili aj s výmenou ďalších avšak išlo pravdepodobne o premyslený ťah z jeho strany a nakoľko nie je z nášho okresu, nemôžeme ho ani osobne kontaktovať. Je otázne, či je naďalej stále na Slovensku, mal by mať aj podlžností voči Sociálnej poisťovni a podobne. Uvažovali sme nad podaním Žiadosti o vydanie platobného rozkazu a trestným oznámením. Aký je prosím postup pri podaní v papierovej podobe, na ktorom súde ich môžeme podať a aké náležitosti musíme splniť, aby neboli podané s chybami? Je šanca na vrátenie tejto zálohy? Podľa všetkého sa niektorý podvedení už rozhodli podať trestné oznámenie, ale nevieme s akým výsledkom. Rodičia zaplatili "iba" 300 eurovú zálohu, ale niektorí oveľa viac.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 14.06.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ išlo z jeho strany skutočne o systematické zavádzanie ľudí, potom by bolo namieste uvažovať o podaní trestného oznámenia, kde by si Vaši rodičia mohli uplatniť nárok na náhradu škody. Rovnako je možné podať aj Vami spomínaný návrh na vydanie platobného rozkazu. Ten sa podáva na súd v obvode ktorého má žalovaný trvalý pobyt. Ak ho neviete, môžete ho podať aj na súd podľa Vám posledného miesta, kde napríklad podnikal. V žalobe je potrebné označiť súd, strany sporu s ich údajmi, opísať skutkový stav a to najdôležitejšie, uviesť čoho sa domáhate (zaplatenia sumy vo výške XY spolu s úrokom z omeškania a spolu s náhradou trov konania). Ak sa však bude vyhýbať preberaniu zásielok, súdne konanie sa predĺži. Nehovoriac o tom, že pokiaľ má podlžnosti aj voči iným osobám, reálne vymoženie bude veľmi obtiažne.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem, dá sa udať blízku osobu za psychické týranie a vyhrážky b-day permanentne psychické vydieranie? Ak áno aký je trest? Dá sa zabrániť styku daného človeka s rodinou a zadržať ho z dôvodu strachu následného ublíženia na zdraví? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 09.06.2017)

Dobrý deň,

samozrejme, trestné oznámenie môžete podať aj na blízku osobu. Trestné oznámenie je v takomto prípade vhodné podať na polícii. Kvalifikácia skutku záleží na orgánoch činných v trestnom konaní, resp. súde, avšak Vami uvádzané konanie by mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm a) Trestného zákona  Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť. 

Trest záleží od množstva okolností, ktoré budú zrejmé až z dokazovania, avšak páchateľovi vyššie uvedeného činu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

Pokiaľ ide o zabránenie styku, polícia disponuje oprávnení vykázať osobu podozrivú z násilia zo spoločného obydlia, pričom jej zakázať vstup a približovanie sa. Zároveň Vás musí polícia poučiť o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie, ktorým súd môže uložiť osobe zákaz vstupu do obydlia. Trestné stíhanie tým nie je vylúčené.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, keď som sa dôveryhodným spôsobom a to priamo na pojednávaní na OS PD dozvedel o spáchaní trestného činu slovenského občana, ktorý tento občan spáchal v Rakúsku a vyšetrovala to polícia v Novákoch aj napriek tomu, že trestný čin bol spáchaný v Rakúsku, tým pádom vyšetrovateľ vyšetroval a rozhodol uznesením o niečom čo mu neprislúcha? Podal som aj sťažnosť, ale to mi dozor prokurátor zamietol. Od 1. 1. 2016 my občania tohto "právneho štátu" už nemáme Krajskú a ani generálnu prokuratúru. Nemalo to byt preposlané do Rakúska? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 08.06.2017)

Dobrý deň, 

orgány činné v trestnom konaní postupovali v danom prípade, tak ako je Vami opísaný, správne. 

Podľa § 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení (ďalej len "Trestný zákon") sa podľa slovenského trestného zákona posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Obdobná úprava sa nachádza vo väčšine právnych poriadkov.

Uvedené ustanovenie vychádza z princípu, že štátny občania Slovenskej republiky sú jeho právnymi predpismi viazaný aj čase, keď sa tu práve nezdržiavajú. Preto aj za skutky spáchané mimo územia Slovenskej republiky, ak sú trestnými činmi podľa slovenského právneho poriadku, sú stíhateľný slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi s tým, že ich skutok ako aj celé konanie sa riadi slovenskými právnymi predpismi - primárne Trestným zákonom a Trestným poriadkom.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať trestné oznámenie za podvod, ohľadom poskytovania pôžičky. A za dopredu zaplatenia poplatkov. A nič. Zobrali peniaze, pôžička nikde.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ poskytuje niekto pôžičky, nemá právo žiadať vopred poplatky. Toto je priamo zakázané zákonom. Podajte trestné oznámenie v mieste svojho bydliska a to čo najskôr.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý den, chcem sa opýtať, kde možem podať trestné oznámenie, pretože jedna pani zobrala dopredu peniaze za tovar a tovar som doteraz nedostala. Suma je 27 eur. Vobec neodpovedá na správy, dakujem

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, trestné oznámenie môžete podať na hociktorom oddelení PZ SR. Ak by ste podali trestné oznámenie na miestne nepríslušný orgán, zákon im ukladá povinnosť postúpiť vec miestne príslušnému oddeleniu PZ SR. Všeobecne sa však podáva trestné oznámenie na oddelení PZ SR, v obvode ktorého bol spáchaný trestný čin.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry vecer chcem sa spytat moj byvaly priatel dostal podmienku za auto, ktore mi nechcel vratit. Kde nanho mozem podat zas tresne oznamenie za ublizenie na zdravi (mam aj papiere z pohotovosti). Co dostane potom alebo co nasleduje?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 02.12.2016)

Dobrý deň,

podať trestné oznámenie môžete na polícii alebo prokuratúre. Orgány činné v trestnom konaní následne začnú tento skutok vyšetrovať. Ak sa zistí, že naplnil skutkové znaky niektorého z trestných činov, potom bude voči nemu vznesené obvinenie resp. neskôr podaná obžaloba a o jeho vine, či nevine bude rozhodovať súd. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň,potrebovala by som poradiť. V snahe získať pôžičku som naletela podvodnicke,ktoru som mala v priateľoch už dlhšie na facebooku. Táto podvodnicka mi odporučila ,poradila pôžičku za ktorú sa platí vopred a nakoľko som v problémoch tak som súhlasila. Až teraz som vlastne zistila,ze tie peniaze išli vlastne na jej vkladnú knižku. Obrala má takto podvodom o 1900€. Ako by som mala postupovať? Mám len jej meno a adresu a celú korešpondenciu uloženú v tablete!? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň,

existujú v podstate dve možnosti. Môžete ju vyzvať, aby Vám peniaze vrátila, nakoľko sa na Váš úkor obohatila bez právneho dôvodu. Ak odmietne môžete vymáhať sumu prostredníctvom civilného konania. Druhá možnosť je podať na ňu trestné oznámenie, keďže podľa toho, čo uvádzate zrejme naozaj pôjde o podvod. Podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Bude potrebné preukázať, že už vopred vedela, že od Vás chce peniaze vylákať. Všetky informácie odporúčam poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní. Vaše podanie posúdia a zistia, či sa naplnili skutkové znaky trestného činu, alebo nie.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry den, teraz sme zistili ze nase pozemky v intravilane obce dala obec zapisat ako verejnu zelen do uzemneho planu obce. Na katastri figurujeme ako vlastnici. Urobili to bez nasho vedomia, ako mozeme ziskat napravu? Pozemky vlastni rodina uz niekolko generacii. Uzemny plan bol robeny v roku 2007. Pozemky zdedila dcera po smrti manzela este v roku 1989. Na tej parcele sme viaceri vlastnici a urcite ani jeden netusi, ze nam to obec dala zapisat ako verejnu zelen. Dakujem za odpoved. A prajem pekny den.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bola obec povinná vhodným (zaužívaným) spôsobom upovedomiť verejnosť, že bolo začaté územno-plánovacie konanie (t.j. konanie, ktorým bol Váš pozemok zapísaný ako verejná zeleň). Zákon detailne upravuje postup tohto konania, pričom jedným z povinností obce je zverejnenie návrhu, aby sa k nemu mohla verejnosť vyjadriť. Práve v tomto štádiu ste mali príležitosť vyjadriť sa k navrhnutým zmenám, teda aj k zmene Vášho pozemku na verejnú zeleň. Bude potrebné, aby ste na obci zistili akým spôsobom prebehlo toto územno-plánovacie konanie a či boli dodržané všetky zákonné ustanovenia. V prípade, ak došlo nielen k zmene zápisu, ale aj k začleneniu Vášho pozemku do verejného priestranstva (napr. mestského parku) a obec umožnila užívanie Vašej nehnuteľnosti verejnosti, obec sa na Váš úkor týmto konaním bezdôvodne obohacuje. Vám (všetkým spoluvlastníkom) vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia od obce, obec má zo zákona povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem podať trestné oznámenie ako zamestnanec Slovenskej pošty, keď má zákazníčka neoprávnené obvinila, že som ju okradla o 100 €. Policajti si pozreli aj záznam z kamerového systēmu, kasu som mala po kontrole vedúcej v poriadku. A okrem toho mi pani nadávala a osočovala sa. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 04.08.2016)

Dobrý deň. Máte právo podať trestné oznámenie, prípadne oznámenie o priestupku. Ak budete podávať trestné oznámenie, je potrebné dávať pozor na to, aby ste o dotyčnej osobe nehovorili ako o páchateľovi alebo aby ste priamo neuvádzali, že spáchala trestný čin. V opačnom prípade by Vám mohlo hroziť trestné stíhanie pre prečin krivého obvinenia (§ 345 Trestného zákona). Každopádne ak aj podáte trestné oznámenie, predpokladám, že vec sa bude riešiť skôr ako priestupok, než trestný čin.

 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry Den, Pohladavka vznikla prevodom na ucet 24.10.2015, byvaly kolega sa ponukol, ze mi kupi zasnubny prsten ked mu poslem peniaze na ucet (420Eur). Peniaze boli po telefonickej a pisomnej dohode cez firemny chat Lync a SMS urcene na kupu zasnubneho prstena. Nasledujuce tri tyzdne sa vyhovaral ze mu nefunguje karta, ze banka mu nevydala novu, ze meni banku a nema cas lebo sa stahuje z Bratislavy do Ziliny. Po troch tyzdnoch z firmy odisiel a nasledne sme komunikovali formou SMS, kde som ho niekolkokrat ziadal o vratenie penazi (prevodom na c.u) co sa vsak nestalo aj napriek jeho informacii, ze prevod uz urobil. Snazil som sa prostrednictvom firmy vymoct peniaze avsak neuspesne. Je mozne po takom case sa obratit na policiu a podat trestne oznamenie? Posunie to policia na sud alebo ako to presne funguje? Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň, trestné oznámenie môžete podať na najbližšom obvodnom oddelení Policajného zboru SR, pričom poverený príslušník PZ SR môže Vašu vec následne postúpiť inému oddeleniu PZ SR na základe miestnej príslušnosti. Poverený príslušník má v zmysle ustanovenia Trestného poriadku 30 dní na to, aby rozhodol, či v tejto veci začne uznesením trestné stíhanie alebo bude postupovať iným spôsobom (odovzdanie veci, odmietnutie...). Trestná vec sa dostane na súd až vtedy, keď prokurátor podá na obvineného obžalobu. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem podať trestné oznámenie na človeka pre mňa neznámeho, ktorý začal slovne vyrývať a na moju poznámku, že s opitým človekom sa nebudem rozprávať do mňa začal sotiť a po vyzvaní, že ak s tým neprestane tak zavolám políciu ma chytil a začal škrtiť obidvomi rukami tak, že som sa nemohol brániť.... Našťastie ma začal brániť kamarát začo bol aj on atakovaný týmto človekom a to s veľkou razanciou. Nakoniec sme museli obidvaja utiecť. Následne sme zavolali políciu a spísali zápisnicu. Budú to vraj riešiť upomienkou danému človeku ak zistia kto to je. Chcem napriek tomu podať trestné oznámenie na okresnom súde. Môžem tak učiniť? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň. Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu (ďalej len „trestné oznámenie“) sa zvyčajne adresuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. polícii alebo prokuratúre. Trestný poriadok však vytvára podmienky na to, aby mohlo byť trestné oznámenie podané aj na súde. Konkrétne ide o ustanovenie § 62 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého: „Ak bola zápisnica o ústnom podaní trestného oznámenia spísaná na súde, pošle ju súd bez odkladu prokurátorovi.“


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry den. Chcela by som sa spytat, moja kamaratka ma pozicane peniaze a pan dal na nu tresne oznamenie. Moze jej chodit v nocnych hodinach opity s kamaratmi buchat a vyzvanat na zvoncek? Policajt jej povedal, ze moze, lebo si pyta svoje.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností som toho názoru, že vyzývanie dlžníka na zaplatenie dlhu Vami opísaným spôsobom nie je na mieste. Podobné incidenty je potrebné riešiť privolaním polície. Pokiaľ ide o Vami uvedený názor policajta, s týmto nemožno súhlasiť, nakoľko zákonný spôsob vymáhania pohľadávky by mal prebiehať v rámci súdneho konania a nie obťažovaním v nočných hodinách.

 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry večer, chcem sa opytat na podanie trestneho oznamenia na neznamu osobu ohladom sfalsovania podpisu na harmonograme, ktory bol preukazany na sude.Treba ist na policiu a podat trestne oznamenie za sfalsovany podpis. Aky je postup. Dakujem...

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň, trestné oznámenie je možné podať na hociktorom obvodnom oddelení Policajného zboru SR. O podaní trestného oznámenia sa spíše zápisnica, ktorú Vám službu konajúci príslušník dá podpísať (odporúčam Vám vypýtať si kópiu zápisnice). Pri podávaní trestného oznámenia je potrebné uviesť všetky podstatné skutočnosti (najmä kedy a ako ste sa dozvedeli o sfalšovaní, kto by Vám mohol chcieť týmto konaním ublížiť, prípadne môžete aj uviesť aj podozrivých...).


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry den, kupila som auto od sukromnej osoby, je to uz cca mesiac, a nedal mi velky TP, ze posle postou. Doma som si vsimla, ze na malom TP je ine meno, ako meno predavajuceho, nakolko som mala vytlacenu kupnopredajnu zmluvu, kde sme vypisovali nase udaje. Presviecal ma, ze je to v poriadku, ze ten figurujuci pan na technicaku je jeho stryko. Lenze hacik je v tom, ze auto uz je nepouzitelne, nakolko mu skoncila EK a TK. nemozem nic dalej robit, kedze nemam velky TP, stale mu volam, no bud nedviha, alebo sa vyhovara. minuly tyzden tvrdil manzelovi, ze ho posle a stale nic.volali sme aj predchadzajucemu majitelovi, ktory je zapisany na malom TP, a ten auto odhlasil, ale osoba, ktora ho predala mne, ho neprepisala, v podstate auto nepatri nikomu, ja by som si uz aj na vlastne naklady dala spravit vsetky veci okolo toho, len aby som mala vsetko na poriadku, len bez velkeho TP sa nikam nepohnem,...

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, vlastnícke právo na vozidle neprechádza prepisom na dopravnom inšpektoráte ale odovzdaním vozidla, ak nie je dohodnuté inak. Takže ak máte vozidlo ste jeho vlastníkom Vy. Ak máte dobre spracovanú zmluvu a predávajúci si nesplnil svoje povinnosti, potom môžete od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátiť peniaze od predávajúceho. Pred tým, ako odstúpite od zmluvy, pošlite predávajúcemu písomný doporučený list - výzvu na plnenie.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás je možné podať trestné oznámenie na osobu, ktorá má založený online obchod, ja som si od nej kúpila oblečenie, s ktorým ale nie som spokojná lebo je poškodené a ona mi nechce vrátiť peniaze, nekomunikuje a ignoruje. Jedná sa o sumu 55€. V obchodných podmienkach má uvedené, že tovar je možné vrátiť. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 25.11.2015)

Dobrý deň, ak je škoda 55 eur, nejde o trestný čin. Vec musíte riešiť cez súd. Dôležité je, aby ste uvedenej firme zaslali odstúpenie od zmluvy podľa zákona a to v zákonnej lehote 14 dní. Inak nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. 

Komunikujte s nimi doporučenou poštou. Ak nebudú reagovať, podáte návrh na súd. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

mozem podat trestne oznamenie na osoby, ktore o mne rozsiruju nepravdive informacie? jedna o ohovaranie, kde rozsiruju, ze som homosexual, hoci ja som sa pred tym jasne vyjadril, ze nie som.....

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 13.11.2015)

Dobrý deň, áno, toto konanie môže byť trestným činom, resp. minimálne priestupkom. Najskôr si zozbierajte dôkazy o tom, že to tieto osoby robia.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry den, chcem poprosit, pretoze obec zburala dom a prislubila starym rodicom nahradne stavebne pozemky, vybavoval to otecko, ktory uz je 12 rokov po smrti. My sme so starostom obce jednali, prislubil stavebne parcely, ak nebudu bude financna nahrada odskodnenie. Neodpovedaju ani na listy advokatskej kancelarie, nevieme co robit, ale zalobou to uz nechceme radsej trestnym oznamenim, poradte vdaka s pozdravom 

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, pred tým, ako podáte trestné oznámenie, odporúčam Vám poradiť sa s advokátom, ktorý zhodnotí, či ide o trestný čin a ak áno o aký. Ak ste sa dohodli s obcou na tom, že dostanete náhradné stavebné pozemky, je potrebné to mať písomne, inak sa bude veľmi ťažko dokazovať existencia tejto dohody. Trestné oznámenie nie je prostriedkom riešenia civilných sporov.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Chcem sa opytať či sa berie trestny čin aj to, ked ma niekto vydiera s fotkami. Čo tomu človeku hrozi? Či sa da vystopovat podla internetu, ked je na nejakej stranke zaregistrovany, kde treba vyplnit čislo na registraciu. Ďakujem

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 10.09.2015)

Dobrý deň, dá sa vystopovať IP adresa odkiaľ prišiel mail, nedá sa však vystopovať, kto priamo sedel za počítačom. Trestné oznámenie za vydieranie môžete podať, podajte ho v mieste svojho bydliska. Trestnosť činu sa bude posudzovať podľa okolností prípadu a výška sadzby závisí od závažnosti porušenia trestného zákona.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobry den, mala by som podat trestne oznamenie ,na neznameho pachatela. vec sa ma tak, ze byvaly manzel, po rozvode (oktober 2014) kedze este nemame rozdeleny majetok, ma kluce od nasho splocneho bytu, kde byvam s detmi. On saodstahoval, miesto jeho bydliska davno nepoznam, k mladsej zene este pred rozvodom. V manzelstve bolo jasne ekonomicke nasile z jeho strany. V byte kde byvam som mala ulozene/schovane peniaze v hotovosti, ktore mi dala mama do uschovy. Mama medzicasom zomrela. Pred mesiacom ked som schovane peniaze isla ulozit do banky, som zistila, ze z nich chyba presan polovica(20 tis Euro). V novembri 2014 po rozvode som isla s detmi na 11 dnovu dovolenku a byvaly manzel ktory sice vobec nekomunikuje, vedel ze na dovolenku ideme, od syna. kedze mi peniaze chybaju a skutocne neviem, kto by ich mohol vziat, k nasilnemu vniknutiu do bytu neprislo nikym, kluce od bytu ma manzel, navyse po navrate z dovolenky v Nov 2014 som si vsimla zmenu niektorych veci v byte, vedela som ze tam bol prehladavat asi moje dokumenty pred BSM. O tom, ze by peniaze nasiel a zobral, to ma ani nenapadlo. teraz, ked chyba ta obrovska suma penazi som v soku a po rozmyslani ma napadol len on. peniaze boli v obalkach z banky, ktore som opakovane chytala ale ak ich zobral on, mali by na obalkach byt jeho odtlacky prstov. Nikdy tie obalky nechytal ani nevedel ze mama mi peniaze dala, takze ak tam odtlacky budu, je to dokaz, ze peniaze zobral? Co vsetko tomuto dokazu predchadza a ako mama postupovat? Dakujem

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 11.08.2015)

Dobrý deň, odtlačky prstov v byte bez ďalších dôkazov ešte nič neznamenajú. Určite Vám ale odporúčam podať trestné oznámenie. Uveďte, že manžel má kľúče od bytu ako jediná iná osoba. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku