Máte
otázku?

Pracovný pomer na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Pracovný pomer na dobu určitú

Mala som pracovnú zmluvu s určeným dátumom nástupu do práce, ktorá však skončila 31. 12. 2016. Rada by som sa opýtala, či sa táto zmluva automaticky predlžuje, alebo som mala podpísať novú zmluvu s novým dátumom na rok 2017? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 71 ods. 2 Zákonníka práce platí, že: „Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.“
S poukazom na citované ustanovenie mohlo dôjsť k situácii, že Váš pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa automaticky predĺžil, resp. sa zmenil na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas.

Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o informáciu. Som dôchodkyňa, mám 64 rokov a pracujem na strednej škole ako učiteľka. Riaditeľka mi zmenila dátum v Pracovnej zmluve zo dňa 31. 8. 2021 na dobu určitú. Zmluva sa teda mení na dobu určitú do 24. 8. 2023, pričom ostatné podmienky zostávajú nezmenené. Chcem vedieť, či je to v poriadku a či by tam nemal byť dátum 31. 8. 2023. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 20.03.2023)

Dobrý deň, keď vychádzame len z logiky veci, mal by byť uvedený dátum 31.8.2023 vzhľadom na okolnosť, že chcela riaditeľka zrejme predĺžiť pracovný pomer o jeden rok. Zo Zákonníka práce však priamo resp, striktne nevyplýva, že pracovný pomer musí byť zo zákona predĺžený presne o jeden kalendárny rok. Zákonník práce používa slovné spojenie : do dvoch rokov, nad dva roky a pod.

Odporúčam kontaktovať vriaditeľa školy.


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mám pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú - do skončenia práceneschopnosti. Dátum je však určitý, teda nie je uvedený. Pracovná zmluva bola uzatvorená 01. 02. 2022. Chcem však pracovný pomer ukončiť. Ako mám postupovať? Ďakujem. Michaela

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 03.06.2022)

Dobrý deň,
ak chcete čo najskoršie skočiť pracovný pomer na dobu určitú /zastupoveanie počas prácenenschopnosti/, potom máte možnosti v zmysle ust. § 59 Zákonníka práce, a to skončiť pracovný pomer na základe písomnej dohody o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce /s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov.

Ak sa so zamesntávateľom nedohodnete na skončení pracovného pomeru k uraitému dátumu, potom musíte podať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná doba je jeden mesiac /§ 62 Zákonníka práce/. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, takže vo vašom prípade ak na nedohodnete so zamestnávateľom na skončneí prac. pomeru dohodou, potom teoreticky ak podáte výpoveď z pracovného pomeru, pracovný pomer môže skončiť dňom 31.7.2022. Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi do konca júna 2022.


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na dobu určitú, ktorý skončil v roku 2019. Odvtedy nemám novú pracovnú zmluvu. Je to v poriadku?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň,

 

za daných okolností Váš pracovný pomer trvá, ak bol naplnený § 71 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý hovorí: "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

 

Vo Vašom prípade teda nastala fikcia zmeny pracovného pomeru z určitej doby na dobu neurčitú.


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Ako dlho pred uplynutím pracovnej zmluvy na dobu určitú musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť túto skutočnosť? Môže zamestnávateľ oznámiť ukončenie pracovného pomeru deň pred jeho skončením? Neplatí tu pravidlo o pol dňa do týždňa na hľadanie si iného zamestnania, to znamená, že treba to oznámiť vopred?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
zamestnávateľa nemá podľa zákona žiadnu povinnosť oznámiť zamestnancovi, že sa blíži skončenie pracovného pomeru na dobu určitú. Musí si to sledovať aj zamestnanec. Môže Vám to oznámiť aj v ten deň.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava