Máte
otázku?

Pracovný pomer na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trnava

Otázka: Pracovný pomer na dobu určitú

Mala som pracovnú zmluvu s určeným dátumom nástupu do práce, ktorá však skončila 31. 12. 2016. Rada by som sa opýtala, či sa táto zmluva automaticky predlžuje, alebo som mala podpísať novú zmluvu s novým dátumom na rok 2017? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 71 ods. 2 Zákonníka práce platí, že: „Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.“
S poukazom na citované ustanovenie mohlo dôjsť k situácii, že Váš pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú sa automaticky predĺžil, resp. sa zmenil na pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas.

Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné znovu zamestnať zamestnanca na dobu určitú, ak tento zamestnanec podal výpoveď k 31. 10. 2023 s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a teda pracovný pomer skončil. Tento istý zamestnanec sa potom opäť uchádza o inú pracovnú pozíciu v máji 2024. Ide v tomto prípade o opätovné uzavretie pracovného pomeru? Predchádzajúci pracovný pomer bol na dobu neurčitú. Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 01.05.2024)

Dobrý deň, nie, v tomto prípade nejde o opätovné dohodnutie pracovného pomeru.

Je to z dôvodu, že prvý pracovný pomer nebol na dobu určitú, ale na dobu neurčitú. Zároveň prvý pracovný pomer zanikol a teraz ide o úplne iný a nový pracovný pomer. 

O opätovne dohodnutie by išlo v prípade, ak by predchádzajúci pracovný pomer bol na dobu určitú. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 48 ods. 3 Zákonníka práce, "Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú do 30. júna. Avšak o záujem pokračovať v práci som prišla a túto skutočnosť som aj oznámila svojmu zamestnávateľovi, keďže po tomto dátume nastupujem do novej práce. Zamestnávateľ by však chcel, aby som nástup do nového zamestnania posunula o mesiac, pretože na danom oddelení končí zamestnanec a nebudú mať dostatočný počet ľudí. Chcem sa opýtať, či má môj zamestnávateľ nejaké právo zabrániť mi ukončiť pracovný pomer k 30. júnu? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 27.04.2024)

Dobrý deň, nie, zamestnávateľ Vás nemôže nútiť pokračovať v práci.

Máte uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, uplynutím ktorej Vám pracovný pomer skončí. Zamestnávateľ od začiatku Vášho pracovného pomeru vedel o dátume Vášho skončenia. Mal dosť času nájsť si za Vás náhradu. Nemôže Vás nútiť pokračovať v pracovnom pomere, ak Vy sama nechcete. 

Zamestnávateľ nemôže také niečo vyžadovať ani od Vás, ani od akéhokoľvek iného zamestnanca. 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods. 1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či keď mám zmluvu na dobu určitú a môj zamestnávateľ mi nestihne pripraviť novú zmluvu do dátumu, kedy mi súčasná končí, a napriek tomu mi povie, že mám prísť do práce, či môžem požadovať uzavretie novej zmluvy na dobu neurčitú.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 08.03.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že máte uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, pričom zamestnávateľ nestihol pripraviť dodatok k tejto zmluvy a chce, aby ste prišli do práce aj po skončení doby uvedenej v pracovnej zmluve. Pýtate sa, či môžete žiadať zmluvu na dobu určitú, pričom predpokladáme, že ste ste sa chceli opýtať, čii môžete žiadať o pracovný pomer na dobu neurčitú.


Vo vami uvedenom prípade platí ust. § 71 Zákonníka práce  /citujeme/ :

"Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu (1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak s vedomím zamestnávateľa budete pokračovať v práci podľa terajšej pracovnej zmluvy aj po jej skončení, váš pracovný pomer sa zmení na dobu neuričút, ak sa so zamesntávateľom nedohodnete inak.

 


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť. Momentálne som na PN, ale moje podnik mi oznámilo výpoveď k 29. 2. Na tento deň mi teda končí zmluva. Môžu ma v tomto prípade vypovedať? Ďakujem.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 26.02.2024)

Dobrý deň,
ak píšete, že Vám končí zmluva koncom februára, tak Vaša PN skončeniu Vášho pracovného pomeru nezabráni. Máte uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú a uplynutím tejto doby sa Váš pracovný pomer skončí.

Z uvedeného dôvodu, Vám zamestnávateľ už nemusí dávať samostatnú výpoveď ani žiadne iné ukončenie (prepustenie). 

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce, "Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát."

Podľa § 71 ods.1 Zákonníka práce, "Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby."

Zákaz výpovede počas PN sa vzťahuje len na ukončenie pracovného pomeru výpoveďou, čo nie je Váš prípad, keďže Váš pracovný pomer sa skončí koncom februára automaticky podľa § 71 ods. 1 ZP. Výpoveď je iný spôsob skončenia pracovného pomeru, ktorý sa na Váš prípad neuplatní.

Podľa § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, "Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o informáciu. Som dôchodkyňa, mám 64 rokov a pracujem na strednej škole ako učiteľka. Riaditeľka mi zmenila dátum v Pracovnej zmluve zo dňa 31. 8. 2021 na dobu určitú. Zmluva sa teda mení na dobu určitú do 24. 8. 2023, pričom ostatné podmienky zostávajú nezmenené. Chcem vedieť, či je to v poriadku a či by tam nemal byť dátum 31. 8. 2023. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 20.03.2023)

Dobrý deň, keď vychádzame len z logiky veci, mal by byť uvedený dátum 31.8.2023 vzhľadom na okolnosť, že chcela riaditeľka zrejme predĺžiť pracovný pomer o jeden rok. Zo Zákonníka práce však priamo resp, striktne nevyplýva, že pracovný pomer musí byť zo zákona predĺžený presne o jeden kalendárny rok. Zákonník práce používa slovné spojenie : do dvoch rokov, nad dva roky a pod.

Odporúčam kontaktovať vriaditeľa školy.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Mám pracovnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú - do skončenia práceneschopnosti. Dátum je však určitý, teda nie je uvedený. Pracovná zmluva bola uzatvorená 01. 02. 2022. Chcem však pracovný pomer ukončiť. Ako mám postupovať? Ďakujem. Michaela

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 03.06.2022)

Dobrý deň,
ak chcete čo najskoršie skočiť pracovný pomer na dobu určitú /zastupoveanie počas prácenenschopnosti/, potom máte možnosti v zmysle ust. § 59 Zákonníka práce, a to skončiť pracovný pomer na základe písomnej dohody o skončení pracovného pomeru v zmysle ust. § 60 Zákonníka práce /s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov.

Ak sa so zamesntávateľom nedohodnete na skončení pracovného pomeru k uraitému dátumu, potom musíte podať výpoveď z pracovného pomeru s uvedením alebo bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná doba je jeden mesiac /§ 62 Zákonníka práce/. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, takže vo vašom prípade ak na nedohodnete so zamestnávateľom na skončneí prac. pomeru dohodou, potom teoreticky ak podáte výpoveď z pracovného pomeru, pracovný pomer môže skončiť dňom 31.7.2022. Výpoveď musíte doručiť zamestnávateľovi do konca júna 2022.


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?

Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, mám pracovný pomer na dobu určitú, ktorý skončil v roku 2019. Odvtedy nemám novú pracovnú zmluvu. Je to v poriadku?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň,

 

za daných okolností Váš pracovný pomer trvá, ak bol naplnený § 71 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý hovorí: "Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

 

Vo Vašom prípade teda nastala fikcia zmeny pracovného pomeru z určitej doby na dobu neurčitú.


Podotázka: Pracovný pomer na dobu určitú (Pracovné právo)

Ako dlho pred uplynutím pracovnej zmluvy na dobu určitú musí zamestnávateľ zamestnancovi oznámiť túto skutočnosť? Môže zamestnávateľ oznámiť ukončenie pracovného pomeru deň pred jeho skončením? Neplatí tu pravidlo o pol dňa do týždňa na hľadanie si iného zamestnania, to znamená, že treba to oznámiť vopred?

Odpoveď: Pracovný pomer na dobu určitú

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
zamestnávateľa nemá podľa zákona žiadnu povinnosť oznámiť zamestnancovi, že sa blíži skončenie pracovného pomeru na dobu určitú. Musí si to sledovať aj zamestnanec. Môže Vám to oznámiť aj v ten deň.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pracovný pomer na dobu určitú" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.