Vysporiadanie spoluvlastníctva.


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Banskobystrický
Odpovedá: advokát Zvolen
Odpovedané dňa: 11. 8. 2016

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás o právnu radu. Spolu so sestrou sme pred 25. rokmi zdedili po otcovi chatu v pomere 50 na 50. Za celú túto dobu som sa staral o túto chatu len ja a ešte dodnes žijúca moja matka. Pokiaľ som žiadal moju sestru aby prispela aspoň na náklady spojené s nevyhnutnou údržbou a prevádzk.nákladmi (dane, smeti, poistenie, el.hodiny, opravy, výmena el.zariadení, úpravy okolia, atď) stále sa vyhovárala že nemá peniaze (dovtedy ešte bola zamestnaná aj jej manžel). Asi pred 7 rokmi išla na inval.dôchodok. Odvtedy zas tvrdí že nemá z čoho. Ja som jej predložil doklady o všetkých nákladoch za 25 rokov. Keďže na moje ústne výzvy nereagovala, poslal som jej doporučený list so žiadosťou, aby prispela aspoň polovicou sumy, jej vyšku som jej oznámil v prítomnosti našej matky. Jej odozva bola, že ona tam už dávno nebola (videozáznam a foto hovoria niečo iné), tak nemá čo platiť ako spouvlastník. Práve naopak, keďže nemá peniaze žiada, aby som ju z chaty vyplatil ak nie, dá ma na súd. Aké mám právo brániť sa, musím ju vyplácať? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva.

Dobrý deň  

podľa § 139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.” Teda spoluvlastníci majú práva ale aj povinnosti. Podielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou alebo prostredníctvom súdu. Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, jeden z vás môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde môžete žiadať zohladnenie investícii ktoré ste do nehnuteľnosti investoval. Súd môže rozhodnúť podľa § 142 ods. 1. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.”

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:

Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk