Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Moja vyživovacia povinnosť bola stanovená rozsudkom súdu naposledy v r. 2008 vo výške 73,03 eur. Syn bude mať 5.1.2017 20 rokov a ukončil 1.6.2016 štúdium maturitnou skúškou. Pravde podobne odvtedy brigáduje a zarobil viac ako sa dá na dohodu, a preto ho cca 15.10.2016 vyradili z evidencie úradu práce. Momentálne pracuje cez agentúru v Bratislave v Lidli. 23.6.2016 som podal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Výživné mám zaplatené naposledy za august, teda do konca prázdnin. Predvolanie na pojednávanie je na deň 7.2.2017. Teraz neviem čo mám robiť. Mám čakať na rozhodnutie súdu a zatiaľ ďalej už neplatiť? Čo sa môže stať? Alebo mám doplatiť september, október, november a ďalej až do pojednávania? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Dobrý deň, vo Vašom prípade sú v zmysle opisu jednotlivých skutočností naplnené dôvody pre zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Postupovali ste správne, keď ste v júni podali návrh na súd. Ako v mnohých ďalších prípadoch však i v tomto Vašom hrala veľkú úlohu pracovná vyťaženosť súdu a nariadenie pojednávania 8 mesiacov po podaní návrhu. V takýchto prípadoch sa však uplatňuje, že ak máte vyživovaciu povinnosť určenú súdom, platí až kým ju sám súd nezruší. Tzn. že Vaša vyživovacia povinnosť nezanikla koncom prázdnin, ale zanikne až súdnym rozhodnutím o zrušení vyživovacej povinnosti. Ak ste nezaplatili výživné za najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov, naplnili ste skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy, prípade by mohol Váš syn od Vás výživné požadovať prostredníctvom exekúcie. Rovnako však v zmysle zákona o rodine, ak súd spätne zruší vyživovaciu povinnosť na plnoleté dieťa, máte právo požadovať od neho vrátenie výživného uhradeného za obdobie, za ktoré mu už podľa rozhodnutia súdu nepatrilo. Ak by Vám toto výživné neuhradil dobrovoľne, museli by ste to od neho vymáhať. Tzn. na jednej strane ste povinný platiť výživné aj teraz, ale na druhej strane ak Vám súd zruší výživné ku dňu podania návrhu, tak bude Váš syn povinný Vám toto výživné vrátiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Som otec dcéry Martiny (v auguste bude mať 24 rokov), ktorej som po rozvode s manželkou (Martinka mala 8 rokov) platil riadne a načas výživné. Vyštudovala strednú odbornú školu kaderníctva a vizážistiky v Bratislave odbor telový kozmetik, ktorú ukončila maturitou a nasledujúce dva roky si urobila ešte dvojročnú nadstavbu na tej istej škole v odbore kozmetik, ktorú tiež ukončila maturitou. Skončila teda dvomi maturitami a bola schopná sa sama živiť. Ale do práce nešla, rozhodla sa, že bude ďalej študovať a prihlásila sa na pedagogickú fakultu na Univerzitu Komenského v Bratislave na denne štúdium na odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Súdnou cestou mi bolo určené, nakoľko bola študentkou a študovala dennou formou naďalej jej platiť výživné, ktoré mi dokonca ešte zvýšili. Na tejto škole študovala 2 semestre a v septembri 2019 mi poslala vyrozumenie, že prerušuje štúdium na 1 rok a prestáva byt tým pádom študentom školy. Dôvod mi neoznámila, nakoľko so mnou nekomunikuje, pretože bývala manželka robila všetko preto, aby nás vzťah nefungoval. Na základe prerušenia jej štúdia som teda poslal na súd žiadosť o zrušenie vyživovacej povinnosti, keďže prestala byt študentkou a živiť sa sama bola schopná. Taktiež som sa neskôr dozvedel, že štúdium prerušila preto, že začala pracovať ako opatrovateľka a opatruje starých rodičov z matkinej strany, čo mi aj potvrdila, ako aj to, že zarába približne 600e. Dnes som bol však na súde a na dnešnom pojednávaní sudkyňa moju žiadosť na zrušenie vyživovacej povinnosti zamietla a pod nátlakom argumentov sudkyne som návrh vzal spať. Nariadila mi naďalej platiť výživné. Mala sudkyňa právo nezrušiť mi vyživovaciu povinnosť, keď moja dcéra nie je študentkou, ma vyštudovanú odbornú školu, na základe, ktorej sa môže živiť a navyše teraz pracuje? Som už zúfalý a sklamaný z rozhodnutí súdov, nechápem takéto zákony. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2020)

Dobrý deň,

nemali ste sa nechať dotlačiť do späťvzatia návrhu. To niektorí sudcovia robia a "vyhrážajú" sa, že ak to nezoberiete späť tak, návrh zamietnu. 

Súd mal zrušiť výživné. Momentálne sa sústavne nepripravuje na budúce povolanie. A to je dôvod na zrušenie výživného.

Späťvzatie sa nedá zobrať späť, musíte podať návrh opäť. Zvoľte si advokáta, ten Vás podrží. Veľa klientov mi hovorí, že keď majú vedľa seba advokáta (pričom na prvom pojednávaní ho nemali), tak sa sudkyňa správa o 180 stupňov opačne. Nehovorím, že všetci sudcovia sú takí, ale nájdu sa aj takí, ktorých hlavným cieľom je donútiť žalobcu zobrať žalobu späť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán advokát.
Môj priateľ platil poctivo výživné každý mesiac na svoju, už teraz 20 ročnú dcéru. Posielal jej aj viac, vždy, keď to potrebovala. V 16-tich rokoch sme jej vybavili v banke študentský účet. Jej matka mala vždy fin. problémy, a keď jej niečo prišlo na účet, hneď jej to sťahovali. Tak mi v januári 2017 napísala, či by sme jej nemohli posielať výživné na účet dcéry. Súhlasil. Posielal 100e, aj keď mu súd určil sumu okolo 2000 korún slovenských. Strednú školu si jeho dcéra neurobila, ma len základnú. Nechcelo sa jej učiť. Tak začala najskôr brigádnicky pracovať. V 17-tich ju vyhodila z bytu, tak chvíľu bývali u jej priateľa, kým si nenašli vlastne. Stále sa posielalo výživné, ale na jej účet, lebo nebývala s matkou. Keď dosiahla 18 (apríl 2018), sme jej aj napriek tomu posielali 100e až do konca toho roku. V apríli 2019 sme ju vzali do zahraničia(Nemecko), keďže už dlhodobo žijeme a pracujeme v zahraničí. Našli sme jej prácu a pracuje doteraz. Lenže teraz sa ozvala jej matka a začala sa vyhrážať priateľovi, že ho dá na súd za nedodržanie vyplácania výživného, a že bude štyri roky spätne všetko platiť. Bohužiaľ mala vždy fin. problémy. Jednu chybu priateľ urobil, že nepožiadal súd o zrušenie výživného. Dohodol sa s dcérou len o ústnej dohode o ukončení výživného. Na Slovensko chodievame len dvakrát do roka na dva týždne. Tak ho vlastne ani nemal kedy podať. Ja naozaj neviem čo mám robiť ako postupovať. Alebo stačí napísať spätne dohodu s dcérou o ukončení výživného? Prosím poraďte mi.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
v prvom rade si Vám dovoľujeme uviesť, že ak je dieťa už plnoleté, matka už nemôže podávať žiadne návrhy na súd týkajúce sa vyživovacej povinnosti. Toto právo prináleží dieťaťu a nakoľko je už plnoleté, tak sama rozhoduje, či podá návrh na zníženie, zvýšenie, prípadne zrušenie.

Matka by mohla najviac vymáhať dlžné výživné za obdobie kedy bolo dieťa maloleté, ale aj to najviac spätne tri roky. Nakoľko však Váš partner výživné platil, dokonca na základe žiadosti matky na iný účet (účet dcéry). Jeho vyživovacia povinnosť bola splnená a nie je jej nič dlžný z obdobia kedy bola maloletá.

Pre právnu istotu Vášho priateľa je však potrebné, aby bola vyživovacia povinnosť zrušená. Tú je možné zrušiť aj v spolupráci s plnoletou dcérou, bez toho, aby ste museli Vy alebo ona osobne cestovať kvôli tomu na Slovensko. Ak by ste mali záujem o vybavenie tejto veci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu ako postupovať. Manžel má z prvého manželstva dcéru na ktorú platí 140€ mesačne. Možeme podať návrh na zrušenie výživného, nakoľko sme sa dozvedeli, že ju vyhodili zo školy za zlý prospech a správanie (máme potvrdenie zo školy nakoľko nám manželova dcéra túto skutočnosť zatajila). Lenže teraz ju vzali na vojenskú školu a nevieme koľko zasa tam vydrží. Má 23r a nevieme, či máme právo prestať platiť výživné.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň

je veľmi dôležité, či plnoleté dieťa navštevuje ešte školu alebo nie. Podľa § 62 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.” 

 

Pokiaľdieťa už nenavštevuje školu a je zamestnané, príp. poberá nejaké dávky (je evidované na Úrade práce, soc. vecí a rod.), je možné podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti

 

Pokiaľ však je žiakom denného štúdia, dieťa nie je schopné samo sa živiť a má nárok na výživné aj naďalej. 

 

Platenie výživného nie je limitované žiadny vekom. Môže byť však limitované dobrými mravmi. To znamená že rodič nie je povinný platiť za takzvaného "večného študenta".

 

Obyčaj súdy akceptujú, ak vysoká škola trvá 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Vzorne som si plnil vyživovaciu povinnosť na vysokoškoláčku ktorá mi nedoložila žiadne potvrdenie o štúdiu za posledne štyri roky. Doporučeným listom som ju vyzval aby potvrdila ci študuje a zároveň som jej oznámil ze som pozastavil vyživovaciu platbu s oznámením, že ak mi doloží úradne potvrdenie že študuje všetko hneď vyplatím spätne. Odpoveď neprišla. Jej advokát mi volal, že ak nezaplatím do desať dni dá celu vec vymáhať v exekučnom konaní. Mám zaplatiť ? Ako postupovať ? S úctou : Ján ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste mali výživné určené súdom, potom ste povinný ho platiť, až kým súd nerozhodne (na návrh jedného z Vás) že dieťa sa už je schopné samo živiť. Ak teda Vaša dcéra disponuje vykonateľným súdnym rozhodnutím o Vašej povinnosti platiť výživné, potom má tzv. exekučný titul a môže od Vás neuhradené platby vymáhať prostredníctvom exekútora. Odporúčal by som Vám teda výživné radšej uhradiť, pretože ak bude vec postúpená exekútorovi, potom budete musieť hradiť aj trovy právneho zastúpenia a exekútora. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku