Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 11. 12. 2016

Otázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Moja vyživovacia povinnosť bola stanovená rozsudkom súdu naposledy v r. 2008 vo výške 73,03 eur. Syn bude mať 5.1.2017 20 rokov a ukončil 1.6.2016 štúdium maturitnou skúškou. Pravde podobne odvtedy brigáduje a zarobil viac ako sa dá na dohodu, a preto ho cca 15.10.2016 vyradili z evidencie úradu práce. Momentálne pracuje cez agentúru v Bratislave v Lidli. 23.6.2016 som podal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Výživné mám zaplatené naposledy za august, teda do konca prázdnin. Predvolanie na pojednávanie je na deň 7.2.2017. Teraz neviem čo mám robiť. Mám čakať na rozhodnutie súdu a zatiaľ ďalej už neplatiť? Čo sa môže stať? Alebo mám doplatiť september, október, november a ďalej až do pojednávania? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Dobrý deň, vo Vašom prípade sú v zmysle opisu jednotlivých skutočností naplnené dôvody pre zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa. Postupovali ste správne, keď ste v júni podali návrh na súd. Ako v mnohých ďalších prípadoch však i v tomto Vašom hrala veľkú úlohu pracovná vyťaženosť súdu a nariadenie pojednávania 8 mesiacov po podaní návrhu. V takýchto prípadoch sa však uplatňuje, že ak máte vyživovaciu povinnosť určenú súdom, platí až kým ju sám súd nezruší. Tzn. že Vaša vyživovacia povinnosť nezanikla koncom prázdnin, ale zanikne až súdnym rozhodnutím o zrušení vyživovacej povinnosti. Ak ste nezaplatili výživné za najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov, naplnili ste skutkovú podstatu trestného činu zanedbania povinnej výživy, prípade by mohol Váš syn od Vás výživné požadovať prostredníctvom exekúcie. Rovnako však v zmysle zákona o rodine, ak súd spätne zruší vyživovaciu povinnosť na plnoleté dieťa, máte právo požadovať od neho vrátenie výživného uhradeného za obdobie, za ktoré mu už podľa rozhodnutia súdu nepatrilo. Ak by Vám toto výživné neuhradil dobrovoľne, museli by ste to od neho vymáhať. Tzn. na jednej strane ste povinný platiť výživné aj teraz, ale na druhej strane ak Vám súd zruší výživné ku dňu podania návrhu, tak bude Váš syn povinný Vám toto výživné vrátiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Vzorne som si plnil vyživovaciu povinnosť na vysokoškoláčku ktorá mi nedoložila žiadne potvrdenie o štúdiu za posledne štyri roky. Doporučeným listom som ju vyzval aby potvrdila ci študuje a zároveň som jej oznámil ze som pozastavil vyživovaciu platbu s oznámením, že ak mi doloží úradne potvrdenie že študuje všetko hneď vyplatím spätne. Odpoveď neprišla. Jej advokát mi volal, že ak nezaplatím do desať dni dá celu vec vymáhať v exekučnom konaní. Mám zaplatiť ? Ako postupovať ? S úctou : Ján ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 18.12.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ ste mali výživné určené súdom, potom ste povinný ho platiť, až kým súd nerozhodne (na návrh jedného z Vás) že dieťa sa už je schopné samo živiť. Ak teda Vaša dcéra disponuje vykonateľným súdnym rozhodnutím o Vašej povinnosti platiť výživné, potom má tzv. exekučný titul a môže od Vás neuhradené platby vymáhať prostredníctvom exekútora. Odporúčal by som Vám teda výživné radšej uhradiť, pretože ak bude vec postúpená exekútorovi, potom budete musieť hradiť aj trovy právneho zastúpenia a exekútora. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk