POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Stiahnutie žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či nás súd môže rozviesť aj v prípade, že navrhovateľ stiahne žiadosť o rozvod na pojednávaní, ale odporca s rozvodom súhlasí. Deti máme už dospelé. Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

Dobrý deň, ak vo Vašom prípade už bol návrh na rozvod manželstva doručený odporcovi, tak sa vyžaduje jeho súhlas so späťvzatím návrhu. Ak by ste vzali späť návrh na rozvod manželstva na pojednávaní a druhý manžel by nesúhlasil so späťvzatím, súd konanie nezastaví, ale koná ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami upravujúcimi rozvodové konanie. Tzn. že súd napriek späťvzatiu návrhu bude vo veci ďalej konať, ak odporca nesúhlasí so späťvzatím, ale nie je isté, že Vás aj rozvedie. Súd môže totiž manželstvo rozviesť iba v tom prípade, ak sú vzťahu medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené. Rovnako ak by súd konal ďalej a Vy by ste prejavili záujem o obnovu manželstva, súd v zmysle príslušných zákonných ustanovení musí dať Vášmu manželstvu šancu a odkázať Vás napríklad na manželskú poradňu.

Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Mám kamarátku, ktorá podala na súde návrh na rozvod, no dnes jej právnička povedala, že jej manžel návrh stiahol. Je to vôbec možné?

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň,
áno, je to možné. Uvedený postup upravuje Civilný mimosporový poriadok v ust. § 95:

(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí. (2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený.   Ak bol Vašej kamarátke doručený návrh na rozvod, tak sa môže vyjadriť tak, že so späťvzatím návrhu nesúhlasí a súd bude v konaní pokračovať. 
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť, kde by som mohla nájsť vzor rozvodových papierov? Rozvádzam sa po prvýkrát a nie som si istá, ktorú stránku by som mala navštíviť. Existuje aj vzor, kde sú spomenuté dve deti, konkrétne dievčatá? Zväčša som našla len vzory, kde sú uvedené syn a dcéra. Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň,
vzor žiadosti o rozvod nájdete nižšie, ide o bezdetné manželstvo, avšak v prípade, ak z manželstva pochádzajú aj deti, tak bude potrebné, aby ste k žiadosti doplnili údaje o tom, kedy sa Vám deti narodili a priložili ich rodné listy. Tiež bude potrebné doložiť údaje o Vašich príjmoch a výdavkoch, ako aj výdavkoch na deti. Tiež bude potrebné navrhnúť v návrhu na rozvod aj úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Vhodnou možnosťou by bol osloviť advokáta, aby Vám s vypracovaním návrhu pomohol, nakoľko v tomto smere existuje viacero možností.

Návrh na rozvod je na odkaze nižšie:

https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224

Ide však o bezdetné manželstvo, teda je potrebná menšia úprava.

Prípadne si môžete s nami dohodnúť konzultáciu. 

 


Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prosím vás, ako treba postupovať v prípade, keď počas rozvodu došlo k úmrtiu jedného z manželov? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.05.2023)

Dobrý deň, v takomto prípade súd zastaví konanie o rozvod manželstva, nakoľko manželstvo už zaniklo, a to v momente smrti vášho manžela. Súdu treba túto skutočnosť oznámiť a to predložím úmrtného listu vášho manžela. Netreba podávať návrh na zastavenie konania, súd ho zastaví automaticky. 


Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, podala som žiadosť o rozvod, ale po dohode s manželom ho chcem vziať späť. Prosím o radu, ako mám postupovať. Už mám deň predvolania na súd a rovnako aj manžel. Stačí, len keď podám ja žiadosť o zrušenie rozvodu alebo je potrebné aj manželovo samostatné vyjadrenie?

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň, nakoľko píšete, že vo vašej rozvodovej veci je už nariadené pojednávanie, k späťvzatiu návrhu na rozvod sa bude vyžadovať aj vyjadrenie Vášho manžela. Nevyžadovalo by sa iba vtedy, ak by návrh na rozvod nebol Vášmu manželovi doručený. Preto, ak Vy zašlete na súd vyjadrenie, že beriete návrh na rozvod späť, je potrebné, aby aj sám manžel zaslal súdu vyjadrenie, že so späťvzatím súhlasí a rozviesť sa nechce. Manžel môže vyjadrenie zaslať aj skôr ako ho súd k tomuto vyzve po podaní Vášho späťvzatia. V takomto prípade potom súd konanie zastaví. 

Ak by Váš manžel so späťvzatím nesúhlasil a na rozvode by trval, súd konanie nezastaví, ale bude skúmať mieru rozvratu Vášho manželstva, či vzťahy medzi Vami ako manželmi sú natoľko vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a že obnovenie manželského spolužitia nie je možné očakávať. V takomto prípade, ak by súd zistil, že Vy máte záujem na obnove manželstva, Vás súd odkáže na mediáciu, nakoľko podľa zákona súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie. 


Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné vziať späť návrh na rozvod, ktorý som už poslala? Bol doručený súdu asi pred dvoma dňami a nechcem, aby proces pokračoval. Je možné to ešte nejako zrušiť alebo odvolať? Nechcem, aby bola žiadosť doručená môjmu manželovi. Existuje ešte nejaká možnosť? Ďakujem za odpoveď. Linda

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 11.01.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že cca pred 2 dňami ste podali návrh na rozvod manželstva na súd.
Z uvedneého vyplýva, že nie je ani prqavdepodobné, aby návrh na rozvod manželstva bol už aj doručený manželovi.

Vzhľadom na uvedené v súlade s ust. §  95 a nasl. Civil. mimosporového poriadku, je potrebné len napísať doporučený list na súd, že návrh na rozvod manželstva beriete späť v celom rozsahu. Súhlas manžela na späťvzatie návrhu nebude potrebný, alebo mu ani nebol doručený.

Citujme ust. § 95 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2/ Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, Chcel by som sa informovať o tom, ako napísať žiadosť o rozvod. Existuje pre tieto účely aj nejaký formulár? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Mohla by som poprosiť o tlačivo na stiahnutie žiadosti o rozvod, ak už bolo oznámenie o rozvode zaslané manželovi?
Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.09.2020)

Dobrý deň,
stačí súdu k spisovej značke konania napísať podanie, že návrh na rozvod manželstva beriete v celom rozsahu späť a chcete sa pokúsiť o obnovu manželského spolužitia.

Ak protistrana vyjadrí s týmto späťvzatím súhlas, súd vo veci konanie zastaví. Ak súhlas protistrany nebude vyjadrený, súd bude vo veci ďalej konať.


Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, skoro pred rokom som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti (z môjho bytu), nakoľko sme s manželkou dlhodobo nezvládali náš vzťah a nechcel som, aby naše deti (11 a 14 rokov) boli tejto situácii vystavené. Každý párny víkend ich mám u seba, navštevujeme spolu rôzne akcie a udržujeme pravidelný kontakt. Momentálne prebieha rozvodové konanie, ale manželka absolútne odmieta striedavú starostlivosť, aj napriek mojim kompromisným návrhoch. S deťmi mám dobrý vzťah, ale obávam sa, že ich matka ich úmyselne očierňuje voči mne a zvlášť voči striedavej starostlivosti. Nemám žiadny problém sa o ne postarať a nestrácam sa v alkohole, násilí, drogách alebo dlhoch. Zaráža ma však ich možné správanie počas skúmania, nakoľko sú ovplyvnené ich matkou. Nechcem ich dostať medzi dve mlynské kolesá a tlačiť na nich. Máte nejaké rady? Ako sa môžem brániť? Aké skúsenosti máte z praxe? Ďakujem.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Aké sú podmienky striedavej starostlivosti sa venujeme v mnohých našich článkov a odpovediach v našej poradni.

Základom vo Vašom prípade je to, že podľa ust. § 24 zákona o rodine platí /citujeme/ :

"(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. 
 

(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. 


(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. 
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi. 
(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde."

V súdnom konaní resp. vo vyjadrení k návrhu na rozvod je potrebné z Vašej strany uviesť, že navrhujete striedavú starostlivosť, keďže z ust. ods.  platí, že "ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa."

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
- úroveň starostlivosti o dieťa,
- bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
 - názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,


Dôležité je aj to, či budete naďalej v jednom meste a či nedôjde k tomu, aby deti museli navštevovať dve základné školy v dvoch mestách, ako budú zabezpečené ich potreby /bývanie, starostlivosť, dochádzka do školy, atď./
Uvádzame súčasne, že Vaše dcéry sú vo veku keď sú už schopné vyjadriť svoj názor a preto súd ich prihliadne aj na ich názor. Vo veci môže byť tiež ustanovený znalec.

 


Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by ste mi mohli poslať informácie o tom, ako zrušiť žiadosť o rozvod. Prípadne by som uvítal odkaz na stránku, kde je takáto žiadosť dostupná na stiahnutie. Vopred ďakujem za váš čas a pomoc.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.02.2018)

 

 

Dobrý večer,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 92 a nasl. Civilného mimosporového poriadku platí (citujeme) :

§ 92 : Miestna príslušnosť súdu

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 93 : Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

§ 94 : Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

§ 95 (1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený."

 

 

Teda ak návrh chcete vziať späť je potrebné napísať doporučený list na súd, kde ste podali návrh na rozvod a oznámiť súdu, že návrh na rozvode beriete späť a podanie podpísať. Ak  nemáte číslo konania na súde, v späťvzatí treba uviesť dátum podania návrhu.

 

 


Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Stiahnutie žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Môj manžel požiadal o rozvod s odôvodnením, že pri mne nemal slobodu a že som ho niekde prestala milovať. Čakal, kedy budú naše deti dospelé, syn má dnes 22 rokov a dcéra 19. Našiel si inú priateľku. Teraz si uvedomujem, aká som bola, a chcem to napraviť. Prosil som ho, aby sme to skúsili od začiatku a stiahol žiadosť o rozvod. Chcem to všetko opraviť a začať znova. Ak bude treba, budem navštevovať psychológa. Už som sa na konzultáciu objednala, taktiež sme objednaní v manželskej poradni na 9.5., avšak môj manžel tam nechce ísť. Nechcem sa rozviesť. Chcela by som dostať druhú šancu a zachrániť naše manželstvo. Čo by som mala urobiť, aby som zabránila rozvodu? Má súd právo nás rozviesť aj keď to nepodpíšem? Rozhodla som sa tiež opýtať na finančnú záležitosť. Manžel povedal, že mi nechá byt a on si nechá motorku a auto. Začal šetriť na nový byt a dnes som zistila, že z našej spoločnej sporiteľnej knižky vybral 5000 eur bez toho, aby ma informoval. Tvrdí, že peniaze vložil do investície s vyšším úrokom, no ja si myslím, že ich použil na nákup bytu. Je také niečo možné bez môjho súhlasu, keďže sme šetrili na jednu knižku a túto sumu sme usporili počas procesu rozvodu? Najprv peniaze použil na nákup auta a následne sme sumu sporili deťom na svadbu a prípadne pohreby. Má právo používať tieto peniaze bez môjho vedomia alebo mám požadovať, aby mi ich vrátil? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Stiahnutie žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 04.04.2015)

Dobrý deň, obyčajne súd manželstvo rozvedie, ak sa jeden z manželov chce rozviesť a to aj napriek nesúhlasu druhého manžela. Takže ak je jeho rozhodnutie pevné, skôr či neskôr k rozvodu dôjde. Rozvod sa nepodpisuje o rozvode rozhodne súd aj bez súhlasu manžela.

Pokiaľ ide o druhú otázku, ak ste peniaze šetrili spoločne a boli to peniaze zarobené počas manželstva, tak máte nárok na polovicu týchto peňazí. Avšak manžel má nárok na polovicu nehnuteľnosti, ktorú Vám chce nechať. Preto je potrebné si prepočítať, čo sa Vám viac oplatí.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Stiahnutie žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.