POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

Dobrý deň, 21.08.2014 som podala návrh na rozvod. Situácia sa zmenila a s manželom hľadáme k sebe cestu. Zatiaľ nechcem súd žiadať o spätné vzatie návrhu na rozvod. Mám nejakú inú alternatívu? Môžem požiadať o pripadné pozastavenie? Ďakujem.

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

Dobrý deň,

alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod manželstva existuje a je ním žiadosť o prerušenie konania o rozvod manžestva. Súdu pošlete jednoduchú žiadosť o prerušenie konania o návrhu na rozvod manželstva, uvediete tam spisovú značku, pod ktorou je konanie vedené. Súd následne vydá rozhodnutie (uznesenie) o prerušení konania o rozvod manželstva. Do jedného roka musíte požiadať súd o pokračovanie v rozvode, inak súd konanie zastaví.

 

V prípade ďalších otázok nám napíšte.

Trápi vás "Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, s úctou žiadam o radu. Chcem podať žiadosť o rozvod, pretože náš manželský vzťah už 35 rokov nefunguje. Môj manžel ešte stále podporuje našich synov v ich nesamostatnosti, pritom majú 34 a 35 rokov. Nie sú závislí na alkohole, jednoducho sa nechcú osamostatniť a prispievať do domácnosti. Ja som po jedenástej operácii, mám rakovinu, no na nich to nepôsobí. Chcem sa opýtať, či je možné stiahnuť žiadosť o rozvod späť, v prípade že by sme sa rozhodli zmeniť svoje správanie. Hľadám riešenie, pretože už nevládzem. Ďakujem Vám pekne.

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.11.2018)

Dobrý deň, Vami položená otázka obsahuje v podstate dva druhy právnych problémov :

1./ Návrh na rozvod : Podľa ust. Civil. mimosporového poriadku môžete podať návrh na rozvod. Následne platí, že ak sa na pojednávanie  nedostavíte a svoju neúčasť neospravedlníte včas a vážnymi dôvodmi, súd konanie zastaví. Toto však neplatí, ak by manžel prítomný na pojednávaní vyhlásil, že na prejednaní veci trvá.

Ak zhodne s manželom navrhnete, súd konanie preruší.  Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví.

2./ Pokiaľ sa jedná o synov, odmietajúcich prispievať finančne na domácnosť,  a ak ste s manželom bezpodielovými spoluvlastníkmi alebo podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, resp. synovia nie sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, máte niekoľko možností ako ich primäť k prispievaniu na domácnosť. 

Môžete ich odhlásiť z trvalého pobytu, keďže sú plnoletí, a predpokladáme, že nemáte spísanú ani žiadnu zmluvu alebo dohodu, potom byt užívajú bez právneho dôvodu. Z ust. zákona o vlastníctve bytov vyplýva, že aj zálohový predpis na služby spojené  s užívaním bytu sú zo strany správcu resp. spoločenstva stanovené podľa počtu osôb nahlásených v byte, teda tieto služby využívajú aj oni, 

Ak po zrušení trvalého pobytu sa Vaši synovia neprihlásia k novému trvalému pobytu na inom mieste, ako miesto ich trvalého pobytu bude uvedená iba obec pobytu v súlade s ust. § 5 zákona č. 496/2008 Z.z.

Teda ak medzi Vami nedôjde k dohode, budete môcť podať návrh na  súd na vypratanie bytu. Pokiaľ ste s manželom bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu, návrh budete musieť podať spoločne ako dvaja žalobcovia.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod (Rozvod)

Rada by som vedela, do koľkých dní od podania návrhu na rozvod je možné žiadosť stiahnuť tak, aby bol poplatok vrátený a akým spôsobom sa vracia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovné :

Podľa ust.  § 93 a nasl. Civilného mimosporového poriadku platí :

"§ 93 Konanie sa začína len na návrh jedného z manželov.

§ 94 Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú manželia.

§ 95 (1) Ak navrhovateľ vzal návrh späť, súd konanie nezastaví, ak druhý manžel so späťvzatím návrhu nesúhlasí.

(2) Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva nebol doručený."

 

 

Z uvedeného vyplýva, že ak ako navrhovateľa zoberiete návrh späť, súd konanie nezastaví, ak manžel so späťvzatím návrhu nebude súhlasiť.  Ak mu ešte návrh na rozvod ešte nebol doručený,  jeho súhlas so späťvzatím návrhu sa nevyžaduje.

 

Podľa zákon o súdnych poplatkoch poplatok 66 € Vám bude vrátený prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. 

 

 


Podotázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, pred tromi mesiacmi bol náš manželský zväzok s manželom rozvedený, a to bez jeho prítomnosti. Pred súdom dal vyjadrenie, že s tým súhlasí. Rozsudok máme právoplatný. Lenže po niekoľkých týždňoch sme sa opäť dali dokopy a vyjasnili sme všetko. Je možné rozvod nejako zrušiť? Ďakujem.

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, ak je rozhodnutie o rozvode právoplatné, potom nie je možné ho jednoducho zrušiť a rozvod anulovať. Riešením je opätovný sobáš. Neboli by ste vôbec prví, kto sa takto opäť zosobášil. Stáva sa to.


Trápi vás "Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, práve som sa dozvedela, že prerušenie konania musia podať obaja účastníci, no žiadosť som odniesla iba za seba, keďže som bola aj navrhovateľkou rozvodu. Je takáto žiadosť o prerušenie či pozastavenie neplatná? Ďakujem.

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, nie Váš návrh nie je neplatný, ale súd bude potrebovať aj súhlas manžela s tým, či súhlasí s prerušením konania. Manžel musí zhodné vyhlásiť, že s prerušením konania súhlasí.


Podotázka: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, so manželkou sme v auguste 2016 podali návrh na rozvod manželstva a žiadosť o rozhodnutie neodkladného opatrenia pre maloleté dieťa. Už sme sa odsťahovali a žili sme oddelene, každý u svojich rodičov. Teraz, v septembri, sme dostali uznesenie od súdu, v ktorom už stanovili predbežne výšku výživného na syna, moje právo na neodkladné opatrenie a dostal som tiež výzvu na vyjadrenie sa ohľadom rozvodu. Medzitým sme sa s manželkou znova zmierili, dohodli sme sa na mnohých veciach, uvedomili sme si, že k sebe ešte stále cítime lásku a rozhodli sme sa to znova skúsiť a hľadať spoločné bývanie. Máme možnosť prerušiť konanie o návrhu na rozvod manželstva z dôvodu uvedených okolností? Ak áno, na akú dobu? Budú doteraz stanovené veci stále platné? Ďakujeme za odpoveď a pomoc! S pozdravom, Dávid

Odpoveď: Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.09.2016)

Dobrý deň. Civilný mimosporový poriadok umožňuje prerušiť konanie o rozvod manželstva (§ 98). Zákon vyslovene hovorí, že ak to účastníci zhodne navrhnú, súd konanie preruší. Následne súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí troch mesiacov, pričom ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do jedného roka, súd konanie zastaví. Dôvody na prerušenie konania zákon vyslovene nešpecifikuje, dôležité je to, aby prerušenie konania zhodne navrhli obaja účastníci. Pokiaľ ide o platnosť neodkladného opatrenia, toto závisí od výroku uznesenia, ktorým bolo nariadené.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Alternatíva k späťvzatiu návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.