Máte
otázku?

Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

Dobrý deň.

Hľadám na internete rozvodové papiere. Mohli by ste mi, prosím, poslať tlačivo na rozvod?

 

Rada by som sa informovala, ako postupovať pri rozvodovom konaní. Taktiež ma zaujíma, či existuje nejaké tlačivo na rozvod manželstva, alebo si celú žiadosť musím napísať sama a akým spôsobom. Ďakujem.

 

Manželstvo sme uzavreli v Pezinku. Zmenila som si meno aj občiansky preukaz, teraz by som sa rada vrátila k pôvodnému priezvisku.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

Dobrý deň,

áno, nižšie nájdete link na vzorový návrh na rozvod.

 

tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma (formulár) neexistuje.

 

Návrh na rozvod podáva jeden manžel a druhý sa k návrhu vyjadruje. Nie je teda možné podať žiadosť o rozvod spoločne na jednom papieri.

 

Kliknite na tento link, tu nájdete: VZOR ŽIADOSTI O ROZVOD

 

U nás jeden manžel podáva samostatný návrh na rozvod manželstva v písanej forme. Vzor návrhu na rozvod manželstva nájdete pod odkazom, ktorý je vyššie.

 

Na našej stránke (ficek.sk) nájdete toľko informácií, že si dokážete poskladať návrh na rozvod aj sama. 

 

A hlavne na čo by ste nemali zabudnúť, ak chcete rýchly rozvod je prečítať si všetko o rozvode na tejto stránke (hore nájdete vyhľadávacie okno, kde môžete zadať otázky ohľadom rozvodu).

 

Prípadne, ak sa Vám nechce hľadať, a chcete hneď informácie, objednajte si telefonický rozhovor s advokátom. Kliknite tu: Telefonická konzultácia s advokátom. Pozriem si otázky a pošlem Vám cenu, koľko by stála konzultácia.

 

Na internete existuje množstvo návrhov na rozvod manželstva (nejde však o tlačivo návrhu na rozvod ale o vzorové rozvodové návrhy), obyčajne však nie sú úplné, prípadne obsahujú chyby, ktoré môžu spôsobiť zbytočné predlžovanie rozvodového konania.

 

Ak sú v návrhu chyby, tak na výzvu okresného súdu bude potrebné reagovať a návrh opraviť.

 

Sobášny list je listina, ktorú prikladáte k návrhu.

 

Súd skúma najskôr bydlisko (nie trvalý pobyt) pri určovaní príslušnosti k rozhodovaniu o rozvode.

 

Ak už nemáte sobášny list, tak vám ho vydá za poplatok matričný úrad, kde ste sa v minulosti rozhodli uzavrieť manželstvo, musíte predložiť občiansky preukaz.

Svoj rodný list nepredkladáte, iba rodné listy detí (ak ich máte).

 

Pokiaľ máte záujem o rýchly a bezproblémový rozvod je vhodné mať osvedčený návrh na rozvod manželstva. Niektorí klienti si objednávajú kontrolu svojej žiadosti o rozvod (t.j. sami si ho vypracujú a nám ho dajú skontrolovať).

 

Pokiaľ ide o účasť na pojednávaní, v určitých prípadoch je možné, aby okresný súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Všetko to závisí od vypracovania návrhu na rozvod manželstva. Bez účasti manželov súd rozhodne o rozvode, pokiaľ nemáte deti. 

 

Návrh na rozvod manželstva Vám vieme pripraviť rýchlo a zbytočného čakania. Klienti si s nami dohadujú s nami stretnutie, na ktorom skontrolujeme aj nimi vypracovaný návrh, upozorníme ich na chyby a nedostatky v ich návrhu. Zároveň poradíme, ako zabezpečiť (resp.postupovať, aby súd rozhodol o rozvode čo najskôr).

 

Konanie sa tak môže predĺžiť o niekoľko mesiacov. Tlačivo na rozvod manželstva (t.j. formulárový návrh) na Slovensku zatiaľ neexistuje.

 

Klasické "tlačivá" na rozvod manželstva majú napríklad v USA. V tejto krajine manželia len vypíšu kolónky tlačiva na rozvod manželstva a takýto návrh buď obaja podpíšu alebo ho podpíše len jeden z nich. Súdy potom rozhodnú o rozvode. U nás je to zatiaľ tak, že návrh musíte spracovať sama, prípadne poveriť advokáta. U nás sa nevypisuje žiadne tlačivo na rozvod (formulár).

 

Manželstvo môže byť rozvedené hneď na prvom pojednávaní v rámci rozvodového konania.

 

Nechcete sa s manželom stretnúť na súde? Kontaktujte nás (kontakt), zastúpime Vás bez Vašej účasti.

Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, potreboval by som pomoc s rozvodom manželstva, keďže som ženatý po prvýkrát. Mám s manželkou deti, dve maloleté a dve plnoleté. Bývame oddelene od seba a moja manželka už žije s druhým partnerom. Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 07.05.2024)

Dobrý deň,
vzor na návrhu na rozvod pri bezdetnom manželstve Vám posielam na odkaze nižšie, nakoľko však máte aj dve maloleté deti, tak bude potrebné ho mierne upraviť, nakoľko súčasťou konania o rozvode bude aj konanie o úprave práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Preto bude potrebné priložiť k návrhu aj rodné listy detí, a tiež priložiť aj dokumenty preukazujúce Vaše príjmy a výdavky ako aj výdavky detí. Taktiež bude potrebné navrhnúť režim starostlivosti o deti, ktorý budete po rozvode s matkou vykonávať. Ak sa viete s matkou dohodnúť, tak môžete vypracovať aj písomnú dohodu, ktorú následne predložíte súdu na schválenie. V prípade, ak by ste potrebovali podrobnejšiu radu, prípadne pomoc so zastupovaním v danom konaní, tak sa obráťte na advokáta. Link na vzor na bezdetný návrh na rozvod posielam nižšie:

https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku: Kde nájdem dokument návrhu na rozvod? Je možné ho získať na súde, alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 26.04.2024)

Dobrý deň,

žiadosť o rozvod sa podáva na súd v obvode, ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak tam má bydlisko v čase podania návrhu aspoň jeden z nich. Predpísané tlačivo neexistuje, avšak na našej stránke - https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224 sa nachádza vzor žiadosti o rozvod, ktorý si môžete prispôsobiť podľa seba. Ak si budete návrh na rozvod podávať sama tak pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť súdny poplatok vo forme e-kolku vo výške 100,00 €. K návrhu nezabudnite priložiť aj sobášny list. 


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa rozviesť s manželom, keďže naše manželstvo neplní svoj cieľ a ani duševná ani fyzická intimita nefunguje už dlhé roky. Nemáme deti. Spoločne sme postavili rodinný dom. Ja by som nechcela dom opustiť a ani manžel nechce odísť. Aké riešenie by bolo možné? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 18.12.2023)

Dobrý deň,
vo veci vašej otázky uvádzame, že najprv treba podať návrh na rozvod manželstva. Následne ak rozsudok nadobudne právoplatnosť, bude potrebné písomne vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov dohodou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Dohoda o vyporiadaní BSM musí byť písomná a účinnosť nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka.

V prípadne ak sa nedohodnete, bude potrebné v zmysle ust. Občianskeho zákonníka podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. V dodatku k otázke uvádzate, že manžel dostával mzdu na "ruku" pri polovičnom úväzku, potom by pri vyporiadaní prichádzala do úvahy aj vyporiadanie s tým, že podiel manžela na vyporiadaní BSM by bol nižší ako jedna polovica v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka.

Riešením by bolo ak by ste sa aj pred rozvodom dohodli na predaji domu, a kúpnu cenu rozdelili medzi vás ako manželov.

Odporúčam vo veci rozvodu, ako aj vyporiadania BSM kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. S manželkou plánujeme rozvod, keďže už asi pol roka žijeme oddelene a ona je tehotná s novým priateľom. Ktoré kroky je potrebné podniknúť?

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň,
v danej veci bude potrebné podať návrh na rozvod na súd v obvode, ktorého ste s manželkou mali posledné trvalé bydlisko, ak tam býva aspoň ešte jeden z Vás. K návrhu bude tiež potrebné priložiť sobášny list. Vzor návrhu na rozvod nájdete na odkaze nižšie:

https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224

V prípade, že obaja s rozvodom súhlasíte a nakoľko neuvádzate, že z manželstva pochádzajú deti, tak by malo ísť o pomerne rýchly proces. Po doručení Vášho návrhu na súd bude tento doručený manželke, a bude súdom vyzvaná, aby sa k nemu vyjadrila, pričom po jej vyjadrení, by mal súd nariadiť pojednávanie na ktorom by sa už malo rozhodnúť. 


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o rozvod s manželom, ktorý je občanom Saudskej Arábie. Mohli by ste mi poradiť, ako začať?

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 02.04.2023)

Dobrý deň,

môžem Vám poskytnúť nejaké základné informácie týkajúce sa rozvodu podľa slovenského práva. Môžete sa riadiť týmito krokmi:

 

V tomto prípade môže byť vhodné mať právneho zástupcu, ktorý vám pomôže s celým procesom. Pôjde to rýchlo a bez problémov. 

 

Podľa slovenského práva je jediným dôvodom na rozvod trvalé a vážne narušenie manželského spolužitia. Budete musieť preukázať, že toto narušenie existuje.

 

V prípade, že manželstvo bolo uzavreté na Slovensku, môžete podať žiadosť o rozvod na príslušnom okresnom súde. Ak bol manželstvo uzavreté v zahraničí, potom bude potrebné získať apostilu (overenie) na vašom zahraničnom sobášnom listu.

 

Ak váš manžel nie je na Slovensku, potom sa doručenie žiadosti uskutoční prostredníctvom úradu pre medzinárodnoprávnu justičnú spoluprácu. Tu pomôže ak by spolupracoval pri rozvode, pretože sa to sa urýchliť.

 

Súd zváži vašu žiadosť a rozhodne o rozvode. Toto rozhodnutie môže trvať niekoľko mesiacov, ale správnym postupom ušetríte mesiace. 

 

My sa špecializujeme na medzinárodné rodinné právo, keďže sa jedná o medzinárodný prípad. My Vám vieme pomôcť určiť, aké ďalšie kroky budete musieť urobiť, vrátane riešenia otázok týkajúcich sa majetku a starostlivosti o deti, ak ich máte spoločne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či existuje nejaký špeciálny formulár, v prípade, že chcem podať žiadosť o rozvod z dôvodu nevery manželky a straty dôvery. Nevidím zmysel v pokračovaní manželského vzťahu, keďže dôvera už vyprchala. Manželka sa ani len neospravedlnila. V manželstve máme jedno spoločné dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, špeciálne tlačivo na rozvod manželstva neexistuje. Návrh na rozvod manželstva sa vypracováva individuálne vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Vami uvedený dôvod, a síce strata dôvery vo vzťahu k vašej manželke z dôvodu jej nevery je príčina zakladajúca vážny rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi, čo je podmienka pre rozvod manželstva. 

Nakoľko však z vášho manželstva pochádza aj dieťa, potom bude nevyhnutné podať spolu s návrhom na rozvod manželstva aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode. Jedná sa o jeden dokument. V tomto okrem návrhu na rozvod je treba uviesť návrh úpravy rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu (zverenie, výživa, príp. styk), ak na tejto nie ste s vašou manželkou dohodnutí. Ak ste dohodnutí, potom by ste mohli súdu predložiť spolu s návrhom na rozvod vašu rodičovskú dohodu, aby túto schválil. Totiž bez schválenia dohody súdom by bola táto nevykonateľná. 


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
rada by som sa opýtala, ako je možné sa "rozviesť" s rodičom.
Dospeľé deti nechcú mať žiadne práva ani záväzky voči rodičovi alkoholikovi.
To platí ani v prípade, keby bol v nemocnici, došlo by k jeho úmrtiu alebo by ho polícia zatkla.
Ďakujem. P.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
pojem rozvod s rodičom ako terminus technuicus  právny poriadok nepozná.

Právne teda nie je možné sa rozviesť s rodičom a ani ho na základe jeho chovania a správania vymazať z rodného listu. Ak Vám ako dieťaťu svojho rodiča ide len o to, aby ste po ňom nededili jeho dlhy, možnosťou v prípade dedičského konania je odmietnúť dedičstvo ako celok a v zmysle práva sa na Vás hľadí ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili. V prípade odmietnutia dedičstva nik od Vás nemôže vymáhať dlhy poručiteľa.

Nik Vás nemôže donútiť k tomu, aby ste rodiča navštevovali.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné sa rozviesť aj bez toho, aby manželia museli osobne prísť na súd. Ak áno, ktoré tlačivo by som mal použiť pre rozvod dohodou? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
Vo veľkej miere to záleží od uváženia súdu, avšak vo väčšine prípadov to možné je. Mali sme už niekoľko takých prípadov, kedy súd rozhodol aj bez prítomnosti manželov, teda na súde osobne neboli.m v zastúpení advokátom. Je však tiež potrebné podať návrh na začatie konania, resp. žiadosť o rozvod, v ktorej opíšete priebeh manželstva, príčiny rozvratu a dôvody pre ktoré už nie je možné manželské spolužitie obnoviť a ďalšie náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Tlačivo na rozvod dohodou na Slovensku neexistuje. Ideálne je, ak sa vedia obaja manželia dohodnúť a postupovať pri rozvode spoločne. 

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Manžel mi v marci povedal, že podal žiadosť o rozvod. Momentálne nespolužijeme v našom dome a ani mi nepovedal, či mi prišiel list zo súdu potvrdzujúci, že žiadosť naozaj podal. Prosím Vás, existuje nejaký spôsob, ako môžem zistiť, či je to pravda? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché.

Podľa ust. § 92 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

Kontaktujte príslušný okresný súd podľa miesta vášho spoločného posledného bydliska a zistíte, či návrh na súd o rozvod manželstva bol podaný. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, V prípade rozvodu a keď nemáme deti, čo všetko je potrebné urobiť? Ako to môžem čo najrýchlejšie zariadiť bez partnera? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
k spísaniu návrhu na rozvod manželstva budete potrebovať iba sobášny list. Ak bude miestne príslušným súdom Okresný súd Trenčín, odporúčam Vám zabezpečiť z mestského úradu aj potvrdenie o spoločnom bývaní (ak ste žili spolu s partnerom). Nie každý súd ho žiada, ale OS TN áno.

Po podaní návrhu na rozvod, nakoľko zrejme partner s Vami nekomunikuje alebo sa nechce rozviesť bude dĺžka konania závisieť od jeho prístupu a správania. Či prevezme zásielky zo súdu, či sa zúčastní pojednávania... Ak by ste boli s ním na rozvode dohodnutí, dá sa to vyriešiť veľmi rýchlo, dokonca tak, aby ani jeden z Vás nemusel ísť osobne na súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.