'

Tlačivo na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 7. 2017

Otázka: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať pri rozvodovom konaní. Existuje nejaké tlačivo na rozvod manželstva, alebo si mám celú žiadosť napísať sama a akým spôsobom. Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň,

tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma neexistuje. U nás sa podáva samostatný návrh na rozvod manželstva v písanej forme. Vzor návrhu na rozvod manželstva by ste mohli nájsť niekde na tejto stránke. Určite tu nájdete toľko informácií, že si dokážete poskladať návrh na rozvod aj sama. A hlavne na čo by ste nemali zabudnúť, ak chcete rýchly rozvod. Prípadne sa objednajte u nás na bezplatné konzultácie (vpravo hore je modré tlačidlo).

 

Na internete existuje množstvo návrhov na rozvod manželstva (nejde však o tlačivo návrhu na rozvod ale o vzorové rozvodové návrhy), obyčajne však nie sú úplné, prípadne obsahujú chyby, ktoré môžu spôsobiť zbytočné predlžovanie rozvodového konania. Pokiaľ máte záujem o rýchly a bezproblémový rozvod je vhodné mať osvedčený návrh na rozvod manželstva. Dokonca v určitých prípadoch je možné, aby súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Všetko to závisí od vypracovania návrhu na rozvod manželstva. Bez účasti manželov súd rozhodne o rozvode, pokiaľ nemáte deti. 

 

Návrh na rozvod manželstva Vám vieme pripraviť rýchlo a zbytočného čakania. Klienti si s nami dohadujú s nami stretnutie, na ktorom skontrolujeme aj nimi vypracovaný návrh, upozorníme ich na chyby a nedostatky návrhu. Zároveň poradíme, ako zabezpečiť (resp.postupovať, aby súd rozhodol o rozvode čo najskôr).

 

Pokiaľ Vám na dĺžke rozvodového konania nie veľmi záleží, môžete použiť aj vzorové návrhy na rozvod z internetu, súd Vás však môže následne vyzvať na doplnenie, prípadne úpravu návrhu. Konanie sa tak môže predĺžiť o niekoľko mesiacov. Tlačivo na rozvod manželstva však na Slovensku nemáme.

 

Klasické "tlačivá" na rozvod manželstva majú napríklad v USA. V tejto krajine manželia len vypíšu kolónky tlačiva na rozvod manželstva a takýto návrh buď obaja podpíšu alebo ho podpíše len jeden z nich. Súdy potom rozhodnú o rozvode. U nás je to zatiaľ tak, že návrh musíte spracovať sama, prípadne poveriť advokáta. U nás sa nevypisuje žiadne tlačivo na rozvod (formulár).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Tlačivo na rozvod muža, s dvoma dospelými deťmi s manželkou nežijú tri roky v spoločnej domácnosti.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, 

tlačivo na rozvod manželstva nevedieme. Ale odporúčame Vás na túto časť našej poradne, kde je podrobne opísané, čo má obsahovať návrh na rozvod :https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať k návrhu žiadosti o rozvod: Disponujem s listinným dôkazom z vyšetrovania polície, že manžel rozbíjal nábytok, vulgárne sa vyjadroval na moju osobu. Atď mám to priložiť k žiadosti? A čo fotografie? Nechať ich až na pojednávanie alebo priložiť k návrhu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete takýmito dokumentmi a dôkazmi, odporúčam Vám ich predložiť priamo s návrhom, aby mal súd k dispozícii čo najskôr všetky relevantné dôkazy. Takéto správanie Vášho manžela môže len podoprieť to, že manželstvo je rozvrátené a neplní svoj účel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás treba k rozvodu ak sú tam školopovinné deti potvrdenie o návšteve školy? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, nie je to podmienka, niektorí sudcovia tento doklad žiadajú, iní nie. Pokiaľ ho však priložíte, znížite tak možnosť, že by ste ho neskôr museli dokladať a kvôli tomu by sa odročovalo pojednávanie. Doklady tohto typu sa predkladajú vtedy, ak niektorá zo strán popiera skutočnosti uvedené v dôkaze. Predpokladám, že manžel by nepopieral, že deti navštevujú školu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť po 33 rokoch. Dôvod - nevychádzame, rôzne názory a agresivita manžela, keď si vypije, čo je pomerne často. Maloleté deti nie sú, len spoločný rodinný dom. Ako mám postupovať? Za odpoveď ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň, podľa príslušných zákonných ustanovení môže manželstvo rozviesť iba súd na základe návrhu niektorého z manželov. Na to, aby súd Vaše manželstvo rozviedlo bude potrebné podať návrh na rozvod manželstva (rôzne vzory návrhu na rozvod manželstva nájdete na internete). Veľmi dôležité je v návrhu na rozvod uviesť dôvody rozvratu vzťahov medzi manželmi ich trvanie a nemožnosť obnovy. Súdy totiž môžu manželstvo v zmysle zákona o rodine rozviesť ak zistí, že vzťahy medzi manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať obnovu manželského spolužitia. Z toho dôvodu je potrebné v návrhu na rozvod manželstva dôkladne opísať skutočnosti, ktoré viedli k rozvratu vzťahov. Čím lepšie budú tieto problémy opísané, tým menej Vás bude súd na pojednávaní zaťažovať výsluchom. Návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na miestne príslušný súd - ak ešte bývate spolu, tak na súd v obvode ktorého bývate. S podaním návrhu na rozvod manželstva je spojená poplatková povinnosť za návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Prosím o radu a upresnenie: Podávam žiadosť o rozvod manželstva, v ktorom sú dve maloleté deti. Žiadosť podávam v troch vyhotoveniach? K prvému vyhotoveniu pripojím 66 eur kolok a overené prílohy (rodné listy deti, sobášny list, potvrdenie o mojom trvalom pobyte, potvrdenie o návšteve deti v ZŠ, dohodu s manželom. ). K ďalším dvom vyhotoveniam žiadosti stačia už iba okopírované prílohy? Ďakujem za skorú odpoveď. Zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 15.12.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že z Vášho manželstva pochádzajú aj dve maloleté deti, konanie o rozvod manželstva bude obligatórne spojené s konaním o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Z tohto dôvodu je potrebné návrh spolu s prílohami podávať v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre súd, jedno vyhotovenie pre protistranu a jedno vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka, ktorý bude v konaní zastupovať záujmy mal. detí).

Správne uvádzate, že k jednej žiadosti pripojíte kolok v hodnote 66 € (t.j. na zaplatenie súdneho poplatku za návrh na rozvod manželstva) a úradne overené kópie príloh. Tie sú určené pre súd. Pre protistranu a pre kolízneho opatrovníka postačí priložiť kópie dokladov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý večer, priateľ je ženatý a spolu s manželkou majú 1 neplnoleté dieťa (1 plnoleté dieťa zomrelo). Od júna spolu nebývajú, momentálne býva so mnou. Otázka č. 1 : Ak má u mňa prechodný pobyt je možné uviesť túto adresu ako prechodný pobyt a poznámku, že adresa prechodného pobytu súhlasí s korešpondenčnou adresou? (aby mu nezatajila termín stretnutia sa pred súdom) v časti "Navrhovateľ"? Priateľ chce podať návrh na rozvod manželstva priamo na súd. Chce zveriť matke dieťa s tým, že sa s dcérou budú naďalej stretávať (s dcérou sa stretávajú aj teraz a keďže majú spoločný účet na všetko prispieva. A aj bude, nechce ju o nič ukrátiť). Otázka č. 2: Je v takomto prípade možné k žiadosti pridať aj dohodu manželov o zverení dcéry do matkinej starostlivosti s tým, že mu nezakáže stýkať sa s dcérou? Otázka č. 3: Je lepšie v takomto prípade nechať stanoviť sumu výživného súdom? Má plat cca 2000 eur a manželka 1000 eur. Je výživné stanovené ako % platu? Ak je to možné, mohli by ste mi v takomto prípade poslať vzor zmluvy o dohode manželov? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 10.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na otázku č. 1: v návrhu na rozvod manželstva v časti označenia manželov (účastníkov konania) je možné a potrebné uviesť adresu prechodného pobytu a tiež adresu na doručovanie zásielok. Bez toho by súd nemohol s navrhovateľom komunikovať. Zabezpečte však, aby na poštovej schránke na adrese jeho prechodného pobytu bolo aj jeho meno, aby sa nestalo, že pošta vráti súdu zásielku ako adresát neznámy. Odpoveď na otázku č. 2: ak sa Váš priateľ vie s manželkou dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ktorá zahŕňa zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, určenie výšky výživného a tiež úpravu styku (styk je možné upraviť presným spôsobom, t.j. napríklad od piatka do nedele, alebo ho neupravovať vôbec - v takom prípade by sa mohol s dcérou stretávať po predchádzajúcej dohode s matkou dieťaťa) je dobré takú dohodu spísať a zaslať súdu spolu s návrhom na rozvod manželstva. V takýchto prípadoch je totiž súdne konanie vo veľkej väčšine prípadov ukončené už na prvom pojednávaní. Odpoveď na otázku č. 3: ak sa vedia dohodnúť na výške výživného je lepšie sa na nej dohodnúť. Práve rodičia dieťaťa vedia najlepšie koľko potrebuje to dieťa peňazí na zabezpečenie všetkých jeho potrieb. Výživné súd neurčuje ako určité % z príjmu otca. Výživné sa určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. V prípade záujmu o zaslanie vzory rodičovskej dohody alebo ďalších informácií nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Existuje nejaké tlačivo na rozvod dohodou? A aké sú potrebné veškeré doklady, a papiere vyplniť, aby sa rozvod zbytočné nenaťahoval? Mame aj dve deti, o ktoré sa chceme starať striedavo. Za skorú odpoveď vopred Ďakujem. 

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2017)

Dobrý deň,

v SR nie je možné sa rozviesť dohodou. Situáciu je lepšie posúdiť osobne a určiť správny postup. Ak sa však chcete dozvedieť viac o tom, ako správne podať návrh na rozvod, odporúčam Vám nasledujúci článok:

https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357?paginator-page=5

https://ficek.sk/rozvod-vyzivne-pravnik.html


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi poslať návrh na rozvod manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň. Každý návrh na rozvod manželstva musí byť individualizovaný, napísaný s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (manželstva, ktoré sa má rozviesť). Nie je preto možné napísať akýsi formulárový návrh na rozvod manželstva, ktorý by bol všeobecne použiteľný na akýkoľvek prípad.

V návrhu by mala byť vlastnými slovami opísaná situácia v manželstve, pričom návrh by mal byť prehľadný, stručný, jasný a mal by z neho byť zrejmý hlboký a trvalý rozvrat manželského vzťahu. Pritom rozvrat v manželstve by mal byť tak intenzívny, že manželstvo už naďalej nemôže plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť O tlačivo na rozvod mailom, poprípade návrh tohto tlačiva. Chcela by som malého do osobnej starostlivosti + výživné s tým, že sa s mužom dohodneme na striedavej starostlivosti, prešiel by tento návrh súdom ako mám o to požiadať (sformulovať)? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, ospravedlňuje sa ale nerozumiem, či chcete tlačivo na rozvod manželstva so striedavou starostlivosťou (pretože v maili píšete, že sa s mužom dohodnete na striedavej starostlivosti) alebo chcete návrh podávať tak, že budete žiadať zveriť dieťa do svojej starostlivosti ale aj napriek tomu budete mať dieťa v striedavej starostlivosti. Ak chcete rozvod urýchliť, bolo by vhodné predložiť už aj dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode a tiež po podaní návrhu môže manžel hneď napísať na súd a uviesť, že súhlasí s rozvodom a s dohodou. Takto ušetríte niekoľko mesiacov čakania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva, mám 1 maloleté dieťa, ale nemám možnosť také tlačivo na rozvod si ani vytlačiť, ani stiahnuť z netu dalo by sa odoslať na moju adresu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, posielam Vám tlačivo na rozvod manželstva mailom - ide o vzorový návrh na rozvod, ktorý Vám môže pomôcť. V tlačive na rozvod nájdete alternatívne petity ohľadom dieťaťa. Pred podaním návrhu na súd si ho nechajte skontrolovať advokátom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk