Tlačivo na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 7. 2017

Otázka: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať pri rozvodovom konaní. Existuje nejaké tlačivo na rozvod manželstva, alebo si mám celú žiadosť napísať sama a akým spôsobom. Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň,

tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma neexistuje. U nás sa podáva samostatný návrh na rozvod manželstva v písanej forme. Vzor návrhu na rozvod manželstva by ste mohli nájsť niekde na tejto stránke. Určite tu nájdete toľko informácií, že si dokážete poskladať návrh na rozvod aj sama. A hlavne na čo by ste nemali zabudnúť, ak chcete rýchly rozvod. Prípadne sa objednajte u nás na bezplatné konzultácie (vpravo hore je modré tlačidlo).

 

Na internete existuje množstvo návrhov na rozvod manželstva (nejde však o tlačivo návrhu na rozvod ale o vzorové rozvodové návrhy), obyčajne však nie sú úplné, prípadne obsahujú chyby, ktoré môžu spôsobiť zbytočné predlžovanie rozvodového konania. Pokiaľ máte záujem o rýchly a bezproblémový rozvod je vhodné mať osvedčený návrh na rozvod manželstva. Dokonca v určitých prípadoch je možné, aby súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Všetko to závisí od vypracovania návrhu na rozvod manželstva. Bez účasti manželov súd rozhodne o rozvode, pokiaľ nemáte deti. 

 

Návrh na rozvod manželstva Vám vieme pripraviť rýchlo a zbytočného čakania. Klienti si s nami dohadujú s nami stretnutie, na ktorom skontrolujeme aj nimi vypracovaný návrh, upozorníme ich na chyby a nedostatky návrhu. Zároveň poradíme, ako zabezpečiť (resp.postupovať, aby súd rozhodol o rozvode čo najskôr).

 

Pokiaľ Vám na dĺžke rozvodového konania nie veľmi záleží, môžete použiť aj vzorové návrhy na rozvod z internetu, súd Vás však môže následne vyzvať na doplnenie, prípadne úpravu návrhu. Konanie sa tak môže predĺžiť o niekoľko mesiacov. Tlačivo na rozvod manželstva však na Slovensku nemáme.

 

Klasické "tlačivá" na rozvod manželstva majú napríklad v USA. V tejto krajine manželia len vypíšu kolónky tlačiva na rozvod manželstva a takýto návrh buď obaja podpíšu alebo ho podpíše len jeden z nich. Súdy potom rozhodnú o rozvode. U nás je to zatiaľ tak, že návrh musíte spracovať sama, prípadne poveriť advokáta. U nás sa nevypisuje žiadne tlačivo na rozvod (formulár).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod manželstva. Mame 9ročnú dcéru, ktorú chcem do svojej starostlivosti, otcovi maloletej nechcem určovať čas na styk. Aké je vhodné výživné, ak ma plat 900e mesačne, náklady na bývanie a stravu dokopy asi 300e? Pracujem na polovičný úväzok, mám 250e. Sme manželmi 11 rokov, byt kúpil pred manželstvom, úver sme splácali spolu, aj sme ho počas manželstva splatili. Odcudzili sme sa po narodení dcéry, prestali sme komunikovať, ostatné dva roky nemáme ani spoločne financie, nežijeme spolu intímne. Od apríla som v prenájme, kde náklady na bývanie sú 360e, pomáha mi mama. Manžel neprispieva pravidelne. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako formulovať návrh na rozvod, aby nás rozviedli hneď, dieťa dali mne do starostlivosti, určili výšku výživného a poriešili sme bezpodielové vlastníctvo? Je dostatočný dôvod na rýchly rozvod, že s manželom intímne nežijem, aj keď sme obaja zdraví a nevedieme spoločne financie? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň,
V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky neexistuje tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma. Na rozvod manželstva je nevyhnutné podať samostatný písomný návrh na rozvod manželstva. Súd bude skúmať či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd taktiež bude skúmať aj príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov. 

Potom čo nadobudne právoplatnosť rozsudok, ktorým súd manželstvo rozvádza, môžete podať žalobu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) alebo sa dohodnúť písomnou dohodou. V opačnom prípade platí zákonná fikcia vyporiadania BSM v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 občianskeho zákonníka. Dôvody, ktoré uvádzate nemusia byť dostatočné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň,

potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva. Chcem pre dcéru, ktorá sa chce s manželom rozviesť a na internete si nemá kde stiahnuť.
Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň,

Na konanie o rozvod manželstva neexistuje žiadne predpísané tlačivo. Na internete nájdete rôzne vzory návrhov na rozvod manželstva avšak z hľadiska, že každé konanie o rozvod manželstva je špecifické, odporúčame vám obrátiť sa na advokáta. Advokát vám pripraví kvalifikovaný návrh a môže zároveň vaše záujmy chrániť aj na súde. Prípadne si nájdete nejaký vzor na internete, ale dávajte si pozor na to, aby bol správne spracovaný. Ušetríte tak veľmi veľa času v ďalšom súdnom konaní.

úd v konaní o rozvod manželstva skúma najmä, či vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v príslušných ustanoveniach Zákona o rodine manželia nemajú na rozvod manželstva právny nárok. Súd nemá zo zákona povinnosť manželov rozviesť a vždy v konaní skúma vyššie uvedené skutočnosti.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Tlačivo na rozvod muža, s dvoma dospelými deťmi s manželkou nežijú tri roky v spoločnej domácnosti.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, 

tlačivo na rozvod manželstva nevedieme. Ale odporúčame Vás na túto časť našej poradne, kde je podrobne opísané, čo má obsahovať návrh na rozvod :https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať k návrhu žiadosti o rozvod: Disponujem s listinným dôkazom z vyšetrovania polície, že manžel rozbíjal nábytok, vulgárne sa vyjadroval na moju osobu. Atď mám to priložiť k žiadosti? A čo fotografie? Nechať ich až na pojednávanie alebo priložiť k návrhu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete takýmito dokumentmi a dôkazmi, odporúčam Vám ich predložiť priamo s návrhom, aby mal súd k dispozícii čo najskôr všetky relevantné dôkazy. Takéto správanie Vášho manžela môže len podoprieť to, že manželstvo je rozvrátené a neplní svoj účel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás treba k rozvodu ak sú tam školopovinné deti potvrdenie o návšteve školy? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, nie je to podmienka, niektorí sudcovia tento doklad žiadajú, iní nie. Pokiaľ ho však priložíte, znížite tak možnosť, že by ste ho neskôr museli dokladať a kvôli tomu by sa odročovalo pojednávanie. Doklady tohto typu sa predkladajú vtedy, ak niektorá zo strán popiera skutočnosti uvedené v dôkaze. Predpokladám, že manžel by nepopieral, že deti navštevujú školu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť po 33 rokoch. Dôvod - nevychádzame, rôzne názory a agresivita manžela, keď si vypije, čo je pomerne často. Maloleté deti nie sú, len spoločný rodinný dom. Ako mám postupovať? Za odpoveď ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň, podľa príslušných zákonných ustanovení môže manželstvo rozviesť iba súd na základe návrhu niektorého z manželov. Na to, aby súd Vaše manželstvo rozviedlo bude potrebné podať návrh na rozvod manželstva (rôzne vzory návrhu na rozvod manželstva nájdete na internete). Veľmi dôležité je v návrhu na rozvod uviesť dôvody rozvratu vzťahov medzi manželmi ich trvanie a nemožnosť obnovy. Súdy totiž môžu manželstvo v zmysle zákona o rodine rozviesť ak zistí, že vzťahy medzi manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať obnovu manželského spolužitia. Z toho dôvodu je potrebné v návrhu na rozvod manželstva dôkladne opísať skutočnosti, ktoré viedli k rozvratu vzťahov. Čím lepšie budú tieto problémy opísané, tým menej Vás bude súd na pojednávaní zaťažovať výsluchom. Návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na miestne príslušný súd - ak ešte bývate spolu, tak na súd v obvode ktorého bývate. S podaním návrhu na rozvod manželstva je spojená poplatková povinnosť za návrh.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Prosím o radu a upresnenie: Podávam žiadosť o rozvod manželstva, v ktorom sú dve maloleté deti. Žiadosť podávam v troch vyhotoveniach? K prvému vyhotoveniu pripojím 66 eur kolok a overené prílohy (rodné listy deti, sobášny list, potvrdenie o mojom trvalom pobyte, potvrdenie o návšteve deti v ZŠ, dohodu s manželom. ). K ďalším dvom vyhotoveniam žiadosti stačia už iba okopírované prílohy? Ďakujem za skorú odpoveď. Zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 15.12.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že z Vášho manželstva pochádzajú aj dve maloleté deti, konanie o rozvod manželstva bude obligatórne spojené s konaním o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Z tohto dôvodu je potrebné návrh spolu s prílohami podávať v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre súd, jedno vyhotovenie pre protistranu a jedno vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka, ktorý bude v konaní zastupovať záujmy mal. detí).

Správne uvádzate, že k jednej žiadosti pripojíte kolok v hodnote 66 € (t.j. na zaplatenie súdneho poplatku za návrh na rozvod manželstva) a úradne overené kópie príloh. Tie sú určené pre súd. Pre protistranu a pre kolízneho opatrovníka postačí priložiť kópie dokladov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý večer, priateľ je ženatý a spolu s manželkou majú 1 neplnoleté dieťa (1 plnoleté dieťa zomrelo). Od júna spolu nebývajú, momentálne býva so mnou. Otázka č. 1 : Ak má u mňa prechodný pobyt je možné uviesť túto adresu ako prechodný pobyt a poznámku, že adresa prechodného pobytu súhlasí s korešpondenčnou adresou? (aby mu nezatajila termín stretnutia sa pred súdom) v časti "Navrhovateľ"? Priateľ chce podať návrh na rozvod manželstva priamo na súd. Chce zveriť matke dieťa s tým, že sa s dcérou budú naďalej stretávať (s dcérou sa stretávajú aj teraz a keďže majú spoločný účet na všetko prispieva. A aj bude, nechce ju o nič ukrátiť). Otázka č. 2: Je v takomto prípade možné k žiadosti pridať aj dohodu manželov o zverení dcéry do matkinej starostlivosti s tým, že mu nezakáže stýkať sa s dcérou? Otázka č. 3: Je lepšie v takomto prípade nechať stanoviť sumu výživného súdom? Má plat cca 2000 eur a manželka 1000 eur. Je výživné stanovené ako % platu? Ak je to možné, mohli by ste mi v takomto prípade poslať vzor zmluvy o dohode manželov? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 10.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na otázku č. 1: v návrhu na rozvod manželstva v časti označenia manželov (účastníkov konania) je možné a potrebné uviesť adresu prechodného pobytu a tiež adresu na doručovanie zásielok. Bez toho by súd nemohol s navrhovateľom komunikovať. Zabezpečte však, aby na poštovej schránke na adrese jeho prechodného pobytu bolo aj jeho meno, aby sa nestalo, že pošta vráti súdu zásielku ako adresát neznámy. Odpoveď na otázku č. 2: ak sa Váš priateľ vie s manželkou dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ktorá zahŕňa zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, určenie výšky výživného a tiež úpravu styku (styk je možné upraviť presným spôsobom, t.j. napríklad od piatka do nedele, alebo ho neupravovať vôbec - v takom prípade by sa mohol s dcérou stretávať po predchádzajúcej dohode s matkou dieťaťa) je dobré takú dohodu spísať a zaslať súdu spolu s návrhom na rozvod manželstva. V takýchto prípadoch je totiž súdne konanie vo veľkej väčšine prípadov ukončené už na prvom pojednávaní. Odpoveď na otázku č. 3: ak sa vedia dohodnúť na výške výživného je lepšie sa na nej dohodnúť. Práve rodičia dieťaťa vedia najlepšie koľko potrebuje to dieťa peňazí na zabezpečenie všetkých jeho potrieb. Výživné súd neurčuje ako určité % z príjmu otca. Výživné sa určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. V prípade záujmu o zaslanie vzory rodičovskej dohody alebo ďalších informácií nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Existuje nejaké tlačivo na rozvod dohodou? A aké sú potrebné veškeré doklady, a papiere vyplniť, aby sa rozvod zbytočné nenaťahoval? Mame aj dve deti, o ktoré sa chceme starať striedavo. Za skorú odpoveď vopred Ďakujem. 

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2017)

Dobrý deň,

v SR nie je možné sa rozviesť dohodou. Situáciu je lepšie posúdiť osobne a určiť správny postup. Ak sa však chcete dozvedieť viac o tom, ako správne podať návrh na rozvod, odporúčam Vám nasledujúci článok:

https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357?paginator-page=5

https://ficek.sk/rozvod-vyzivne-pravnik.html


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi poslať návrh na rozvod manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň. Každý návrh na rozvod manželstva musí byť individualizovaný, napísaný s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (manželstva, ktoré sa má rozviesť). Nie je preto možné napísať akýsi formulárový návrh na rozvod manželstva, ktorý by bol všeobecne použiteľný na akýkoľvek prípad.

V návrhu by mala byť vlastnými slovami opísaná situácia v manželstve, pričom návrh by mal byť prehľadný, stručný, jasný a mal by z neho byť zrejmý hlboký a trvalý rozvrat manželského vzťahu. Pritom rozvrat v manželstve by mal byť tak intenzívny, že manželstvo už naďalej nemôže plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk