Máte
otázku?

Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitra

Otázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

Dobrý deň.

hľadám na internete rozvodové papiere. Pošlete mi prosím tlačivo na rozvod?

 

Chcela by som sa hlavne informovať, ako mám postupovať pri rozvodovom konaní a tiež či existuje nejaké tlačivo na rozvod manželstva, alebo si mám celú žiadosť napísať sama a akým spôsobom? Ďakujem.

 

Uzavretie manželstva sme mali v Pezinku. Menila som si aj meno a občiansky preukaz, chcem sa vrátiť k pôvodnému priezvisku.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

Dobrý deň,

áno, nižšie nájdete link na vzorový návrh na rozvod.

 

tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma (formulár) neexistuje.

 

Návrh na rozvod podáva jeden manžel a druhý sa k návrhu vyjadruje. Nie je teda možné podať žiadosť o rozvod spoločne na jednom papieri.

 

Kliknite na tento link, tu nájdete: VZOR ŽIADOSTI O ROZVOD

 

U nás jeden manžel podáva samostatný návrh na rozvod manželstva v písanej forme. Vzor návrhu na rozvod manželstva nájdete pod odkazom, ktorý je vyššie.

 

Na našej stránke (ficek.sk) nájdete toľko informácií, že si dokážete poskladať návrh na rozvod aj sama. 

 

A hlavne na čo by ste nemali zabudnúť, ak chcete rýchly rozvod je prečítať si všetko o rozvode na tejto stránke (hore nájdete vyhľadávacie okno, kde môžete zadať otázky ohľadom rozvodu).

 

Prípadne, ak sa Vám nechce hľadať, a chcete hneď informácie, objednajte si telefonický rozhovor s advokátom. Kliknite tu: Telefonická konzultácia s advokátom. Pozriem si otázky a pošlem Vám cenu, koľko by stála konzultácia.

 

Na internete existuje množstvo návrhov na rozvod manželstva (nejde však o tlačivo návrhu na rozvod ale o vzorové rozvodové návrhy), obyčajne však nie sú úplné, prípadne obsahujú chyby, ktoré môžu spôsobiť zbytočné predlžovanie rozvodového konania.

 

Ak sú v návrhu chyby, tak na výzvu okresného súdu bude potrebné reagovať a návrh opraviť.

 

Sobášny list je listina, ktorú prikladáte k návrhu.

 

Súd skúma najskôr bydlisko (nie trvalý pobyt) pri určovaní príslušnosti k rozhodovaniu o rozvode.

 

Ak už nemáte sobášny list, tak vám ho vydá za poplatok matričný úrad, kde ste sa v minulosti rozhodli uzavrieť manželstvo, musíte predložiť občiansky preukaz.

Svoj rodný list nepredkladáte, iba rodné listy detí (ak ich máte).

 

Pokiaľ máte záujem o rýchly a bezproblémový rozvod je vhodné mať osvedčený návrh na rozvod manželstva. Niektorí klienti si objednávajú kontrolu svojej žiadosti o rozvod (t.j. sami si ho vypracujú a nám ho dajú skontrolovať).

 

Pokiaľ ide o účasť na pojednávaní, v určitých prípadoch je možné, aby okresný súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Všetko to závisí od vypracovania návrhu na rozvod manželstva. Bez účasti manželov súd rozhodne o rozvode, pokiaľ nemáte deti. 

 

Návrh na rozvod manželstva Vám vieme pripraviť rýchlo a zbytočného čakania. Klienti si s nami dohadujú s nami stretnutie, na ktorom skontrolujeme aj nimi vypracovaný návrh, upozorníme ich na chyby a nedostatky v ich návrhu. Zároveň poradíme, ako zabezpečiť (resp.postupovať, aby súd rozhodol o rozvode čo najskôr).

 

Konanie sa tak môže predĺžiť o niekoľko mesiacov. Tlačivo na rozvod manželstva (t.j. formulárový návrh) na Slovensku zatiaľ neexistuje.

 

Klasické "tlačivá" na rozvod manželstva majú napríklad v USA. V tejto krajine manželia len vypíšu kolónky tlačiva na rozvod manželstva a takýto návrh buď obaja podpíšu alebo ho podpíše len jeden z nich. Súdy potom rozhodnú o rozvode. U nás je to zatiaľ tak, že návrh musíte spracovať sama, prípadne poveriť advokáta. U nás sa nevypisuje žiadne tlačivo na rozvod (formulár).

 

Manželstvo môže byť rozvedené hneď na prvom pojednávaní v rámci rozvodového konania.

 

Nechcete sa s manželom stretnúť na súde? Kontaktujte nás (kontakt), zastúpime Vás bez Vašej účasti.

Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je nejaká zvláštna forma tlačiva, ak chcem podať žiadosť o rozvod z dôvodu nevery manželky a straty dôvery. Nevidím zmysel pokračovať v manželskom vzťahu, keďže už dôvera vyprchala. Manželka sa ani len neospravedlnila. V manželstve je jedno spoločné dieťa. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, špeciálne tlačivo na rozvod manželstva neexistuje. Návrh na rozvod manželstva sa vypracováva individuálne vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Vami uvedený dôvod, a síce strata dôvery vo vzťahu k vašej manželke z dôvodu jej nevery je príčina zakladajúca vážny rozvrat vzájomných vzťahov medzi manželmi, čo je podmienka pre rozvod manželstva. 

Nakoľko však z vášho manželstva pochádza aj dieťa, potom bude nevyhnutné podať spolu s návrhom na rozvod manželstva aj návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na čas po rozvode. Jedná sa o jeden dokument. V tomto okrem návrhu na rozvod je treba uviesť návrh úpravy rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu (zverenie, výživa, príp. styk), ak na tejto nie ste s vašou manželkou dohodnutí. Ak ste dohodnutí, potom by ste mohli súdu predložiť spolu s návrhom na rozvod vašu rodičovskú dohodu, aby túto schválil. Totiž bez schválenia dohody súdom by bola táto nevykonateľná. 


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala ako sa dá rozviesť s rodičom.
Dospelé deti nechcú mať žiadne práva ani záväzky voči rodičovi-alkoholikovi.
A to ani v prípade ak by bol v nemocnici, prišlo k úmrtiu alebo by ho zatkla polícia.
Ďakujem. P.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň,
pojem rozvod s rodičom ako terminus technuicus  právny poriadok nepozná.

Právne teda nie je možné sa rozviesť s rodičom a ani ho na základe jeho chovania a správania vymazať z rodného listu. Ak Vám ako dieťaťu svojho rodiča ide len o to, aby ste po ňom nededili jeho dlhy, možnosťou v prípade dedičského konania je odmietnúť dedičstvo ako celok a v zmysle práva sa na Vás hľadí ako keby ste sa smrti poručiteľa ani nedožili. V prípade odmietnutia dedičstva nik od Vás nemôže vymáhať dlhy poručiteľa.

Nik Vás nemôže donútiť k tomu, aby ste rodiča navštevovali.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa dá rozviesť aj bez toho, aby manželia šli na súd osobne. A ak áno aké tlačivo na rozvod dohodou použiť.
Ďakujem krásne.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň,
Vo veľkej miere to záleží od uváženia súdu, avšak vo väčšine prípadov to možné je. Mali sme už niekoľko takých prípadov, kedy súd rozhodol aj bez prítomnosti manželov, teda na súde osobne neboli.m v zastúpení advokátom. Je však tiež potrebné podať návrh na začatie konania, resp. žiadosť o rozvod, v ktorej opíšete priebeh manželstva, príčiny rozvratu a dôvody pre ktoré už nie je možné manželské spolužitie obnoviť a ďalšie náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Tlačivo na rozvod dohodou na Slovensku neexistuje. Ideálne je, ak sa vedia obaja manželia dohodnúť a postupovať pri rozvode spoločne. 
Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu : manžel mi vravel ešte v marci, že podal žiadosť o rozvod. Nežijeme spolu v našom dome a ani mi nepovedal, že mi prišiel list zo súdu, že žiadosť naozaj podal. Viem prosím nejako zistiť, či naozaj žiadosť podal? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché.

Podľa ust. § 92 Civilného mimosporového poriadku platí :

"Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa."

Kontaktujte príslušný okresný súd podľa miesta vášho spoločného posledného bydliska a zistíte, či návrh na súd o rozvod manželstva bol podaný. Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
Rozvod nemáme deti. Čo všetko treba robiť? Ako to čo najrýchlejšie zariadiť bez partnera. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 03.03.2022)

Dobrý deň,
k spísaniu návrhu na rozvod manželstva budete potrebovať iba sobášny list. Ak bude miestne príslušným súdom Okresný súd Trenčín, odporúčam Vám zabezpečiť z mestského úradu aj potvrdenie o spoločnom bývaní (ak ste žili spolu s partnerom). Nie každý súd ho žiada, ale OS TN áno.

Po podaní návrhu na rozvod, nakoľko zrejme partner s Vami nekomunikuje alebo sa nechce rozviesť bude dĺžka konania závisieť od jeho prístupu a správania. Či prevezme zásielky zo súdu, či sa zúčastní pojednávania... Ak by ste boli s ním na rozvode dohodnutí, dá sa to vyriešiť veľmi rýchlo, dokonca tak, aby ani jeden z Vás nemusel ísť osobne na súd.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
ak by som sa chcel s manželkou rozviesť a budeme bývať po rozvode v spoločnej domácnosti, musíme sa majetkovo vysporiadať? Mame hypotéku a ani jeden z domu nechce odísť.
Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 20.08.2021)

Dobrý deň,
často manželia aj po rozvode manželstva bývajú v spoločnej domácnosti s tým, že obaja ďalej spolu platia hypotéku. Sú situácie, kedy ani jeden nevie vyplatiť toho druhého a nie je iné riešenie. V takom prípade môžete bývať ďalej bez majetkového vyporiadania, pričom sa uplatní po troch rokoch od rozvodu tzv. zákonná domnienka vyporiadania a nehnuteľnosť budete vlastniť v podielovom spoluvlastníctve každý o podiele 1/2.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,
Mal by som otázku, moja manželka je dobrovoľne už 3 roky nezamestnaná nehľadá si prácu, celé financovanie rodiny zostalo na mne. Máme oddelené spálne, intímne nežijeme spolu 4 roky, preto som sa rozhodol moje manželstvo ukončiť rozvodom. Potreboval by som od Vás čo a aké dokumenty k tomu potrebujem nakoľko som ešte nebol nikdy v rozvodovom konaní.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
ak nemáte maloleté deti, tak k rozvodu budete potrebovať sobášny list, a nakoľko vec bude zrejme na súde v Trenčíne, tak budete potrebovať z mestského úradu aj potvrdenie o Vašom poslednom spoločnom bydlisku. Okresný súd Trenčín toto potvrdenie vo veľkej väčšine prípadov vyžaduje.

Následne postačuje spísať návrh na rozvod manželstva, priložiť sobášny list a potvrdenie o pobyte a počkať na nariadenie termínu pojednávania.

Ak by ste mali aj maloleté deti, k návrhu je potrebné priložiť aj ich rodné listy a tiež podrobnejšie popísať ako sa o deti staráte v súčasnosti.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem podať návrh na rozvod manželstva. Mame 9ročnú dcéru, ktorú chcem do svojej starostlivosti, otcovi maloletej nechcem určovať čas na styk. Aké je vhodné výživné, ak ma plat 900e mesačne, náklady na bývanie a stravu dokopy asi 300e? Pracujem na polovičný úväzok, mám 250e. Sme manželmi 11 rokov, byt kúpil pred manželstvom, úver sme splácali spolu, aj sme ho počas manželstva splatili. Odcudzili sme sa po narodení dcéry, prestali sme komunikovať, ostatné dva roky nemáme ani spoločne financie, nežijeme spolu intímne. Od apríla som v prenájme, kde náklady na bývanie sú 360e, pomáha mi mama. Manžel neprispieva pravidelne. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako formulovať návrh na rozvod, aby nás rozviedli hneď, dieťa dali mne do starostlivosti, určili výšku výživného a poriešili sme bezpodielové vlastníctvo? Je dostatočný dôvod na rýchly rozvod, že s manželom intímne nežijem, aj keď sme obaja zdraví a nevedieme spoločne financie? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 14.06.2019)

Dobrý deň,
V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky neexistuje tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma. Na rozvod manželstva je nevyhnutné podať samostatný písomný návrh na rozvod manželstva. Súd bude skúmať či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd taktiež bude skúmať aj príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov. 

Potom čo nadobudne právoplatnosť rozsudok, ktorým súd manželstvo rozvádza, môžete podať žalobu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) alebo sa dohodnúť písomnou dohodou. V opačnom prípade platí zákonná fikcia vyporiadania BSM v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 občianskeho zákonníka. Dôvody, ktoré uvádzate nemusia byť dostatočné.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň,

potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva. Chcem pre dcéru, ktorá sa chce s manželom rozviesť a na internete si nemá kde stiahnuť.
Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 06.06.2019)

Dobrý deň,

Na konanie o rozvod manželstva neexistuje žiadne predpísané tlačivo. Na internete nájdete rôzne vzory návrhov na rozvod manželstva avšak z hľadiska, že každé konanie o rozvod manželstva je špecifické, odporúčame vám obrátiť sa na advokáta. Advokát vám pripraví kvalifikovaný návrh a môže zároveň vaše záujmy chrániť aj na súde. Prípadne si nájdete nejaký vzor na internete, ale dávajte si pozor na to, aby bol správne spracovaný. Ušetríte tak veľmi veľa času v ďalšom súdnom konaní.

úd v konaní o rozvod manželstva skúma najmä, či vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy obsiahnutej v príslušných ustanoveniach Zákona o rodine manželia nemajú na rozvod manželstva právny nárok. Súd nemá zo zákona povinnosť manželov rozviesť a vždy v konaní skúma vyššie uvedené skutočnosti.

 


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Tlačivo na rozvod muža, s dvoma dospelými deťmi s manželkou nežijú tri roky v spoločnej domácnosti.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň, 

tlačivo na rozvod manželstva nevedieme. Ale odporúčame Vás na túto časť našej poradne, kde je podrobne opísané, čo má obsahovať návrh na rozvod :https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357.

 


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať k návrhu žiadosti o rozvod: Disponujem s listinným dôkazom z vyšetrovania polície, že manžel rozbíjal nábytok, vulgárne sa vyjadroval na moju osobu. Atď mám to priložiť k žiadosti? A čo fotografie? Nechať ich až na pojednávanie alebo priložiť k návrhu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete takýmito dokumentmi a dôkazmi, odporúčam Vám ich predložiť priamo s návrhom, aby mal súd k dispozícii čo najskôr všetky relevantné dôkazy. Takéto správanie Vášho manžela môže len podoprieť to, že manželstvo je rozvrátené a neplní svoj účel.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, prosím Vás treba k rozvodu ak sú tam školopovinné deti potvrdenie o návšteve školy? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 15.04.2018)

Dobrý deň, nie je to podmienka, niektorí sudcovia tento doklad žiadajú, iní nie. Pokiaľ ho však priložíte, znížite tak možnosť, že by ste ho neskôr museli dokladať a kvôli tomu by sa odročovalo pojednávanie. Doklady tohto typu sa predkladajú vtedy, ak niektorá zo strán popiera skutočnosti uvedené v dôkaze. Predpokladám, že manžel by nepopieral, že deti navštevujú školu.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť po 33 rokoch. Dôvod - nevychádzame, rôzne názory a agresivita manžela, keď si vypije, čo je pomerne často. Maloleté deti nie sú, len spoločný rodinný dom. Ako mám postupovať? Za odpoveď ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 06.04.2018)

Dobrý deň, podľa príslušných zákonných ustanovení môže manželstvo rozviesť iba súd na základe návrhu niektorého z manželov. Na to, aby súd Vaše manželstvo rozviedlo bude potrebné podať návrh na rozvod manželstva (rôzne vzory návrhu na rozvod manželstva nájdete na internete). Veľmi dôležité je v návrhu na rozvod uviesť dôvody rozvratu vzťahov medzi manželmi ich trvanie a nemožnosť obnovy. Súdy totiž môžu manželstvo v zmysle zákona o rodine rozviesť ak zistí, že vzťahy medzi manželmi sú vážne a trvalo rozvrátené a nie je možné očakávať obnovu manželského spolužitia. Z toho dôvodu je potrebné v návrhu na rozvod manželstva dôkladne opísať skutočnosti, ktoré viedli k rozvratu vzťahov. Čím lepšie budú tieto problémy opísané, tým menej Vás bude súd na pojednávaní zaťažovať výsluchom. Návrh na rozvod manželstva je potrebné podať na miestne príslušný súd - ak ešte bývate spolu, tak na súd v obvode ktorého bývate. S podaním návrhu na rozvod manželstva je spojená poplatková povinnosť za návrh.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Prosím o radu a upresnenie: Podávam žiadosť o rozvod manželstva, v ktorom sú dve maloleté deti. Žiadosť podávam v troch vyhotoveniach? K prvému vyhotoveniu pripojím 66 eur kolok a overené prílohy (rodné listy deti, sobášny list, potvrdenie o mojom trvalom pobyte, potvrdenie o návšteve deti v ZŠ, dohodu s manželom. ). K ďalším dvom vyhotoveniam žiadosti stačia už iba okopírované prílohy? Ďakujem za skorú odpoveď. Zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 15.12.2017)

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že z Vášho manželstva pochádzajú aj dve maloleté deti, konanie o rozvod manželstva bude obligatórne spojené s konaním o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Z tohto dôvodu je potrebné návrh spolu s prílohami podávať v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie pre súd, jedno vyhotovenie pre protistranu a jedno vyhotovenie pre kolízneho opatrovníka, ktorý bude v konaní zastupovať záujmy mal. detí).

Správne uvádzate, že k jednej žiadosti pripojíte kolok v hodnote 66 € (t.j. na zaplatenie súdneho poplatku za návrh na rozvod manželstva) a úradne overené kópie príloh. Tie sú určené pre súd. Pre protistranu a pre kolízneho opatrovníka postačí priložiť kópie dokladov.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý večer, priateľ je ženatý a spolu s manželkou majú 1 neplnoleté dieťa (1 plnoleté dieťa zomrelo). Od júna spolu nebývajú, momentálne býva so mnou. Otázka č. 1 : Ak má u mňa prechodný pobyt je možné uviesť túto adresu ako prechodný pobyt a poznámku, že adresa prechodného pobytu súhlasí s korešpondenčnou adresou? (aby mu nezatajila termín stretnutia sa pred súdom) v časti "Navrhovateľ"? Priateľ chce podať návrh na rozvod manželstva priamo na súd. Chce zveriť matke dieťa s tým, že sa s dcérou budú naďalej stretávať (s dcérou sa stretávajú aj teraz a keďže majú spoločný účet na všetko prispieva. A aj bude, nechce ju o nič ukrátiť). Otázka č. 2: Je v takomto prípade možné k žiadosti pridať aj dohodu manželov o zverení dcéry do matkinej starostlivosti s tým, že mu nezakáže stýkať sa s dcérou? Otázka č. 3: Je lepšie v takomto prípade nechať stanoviť sumu výživného súdom? Má plat cca 2000 eur a manželka 1000 eur. Je výživné stanovené ako % platu? Ak je to možné, mohli by ste mi v takomto prípade poslať vzor zmluvy o dohode manželov? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 10.11.2017)

Dobrý deň, odpoveď na otázku č. 1: v návrhu na rozvod manželstva v časti označenia manželov (účastníkov konania) je možné a potrebné uviesť adresu prechodného pobytu a tiež adresu na doručovanie zásielok. Bez toho by súd nemohol s navrhovateľom komunikovať. Zabezpečte však, aby na poštovej schránke na adrese jeho prechodného pobytu bolo aj jeho meno, aby sa nestalo, že pošta vráti súdu zásielku ako adresát neznámy. Odpoveď na otázku č. 2: ak sa Váš priateľ vie s manželkou dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností, ktorá zahŕňa zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, určenie výšky výživného a tiež úpravu styku (styk je možné upraviť presným spôsobom, t.j. napríklad od piatka do nedele, alebo ho neupravovať vôbec - v takom prípade by sa mohol s dcérou stretávať po predchádzajúcej dohode s matkou dieťaťa) je dobré takú dohodu spísať a zaslať súdu spolu s návrhom na rozvod manželstva. V takýchto prípadoch je totiž súdne konanie vo veľkej väčšine prípadov ukončené už na prvom pojednávaní. Odpoveď na otázku č. 3: ak sa vedia dohodnúť na výške výživného je lepšie sa na nej dohodnúť. Práve rodičia dieťaťa vedia najlepšie koľko potrebuje to dieťa peňazí na zabezpečenie všetkých jeho potrieb. Výživné súd neurčuje ako určité % z príjmu otca. Výživné sa určuje na základe odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. V prípade záujmu o zaslanie vzory rodičovskej dohody alebo ďalších informácií nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese uvedenej na našej stránke.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, Existuje nejaké tlačivo na rozvod dohodou? A aké sú potrebné veškeré doklady, a papiere vyplniť, aby sa rozvod zbytočné nenaťahoval? Mame aj dve deti, o ktoré sa chceme starať striedavo. Za skorú odpoveď vopred Ďakujem. 

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 11.09.2017)

Dobrý deň,

v SR nie je možné sa rozviesť dohodou. Situáciu je lepšie posúdiť osobne a určiť správny postup. Ak sa však chcete dozvedieť viac o tom, ako správne podať návrh na rozvod, odporúčam Vám nasledujúci článok:

https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357?paginator-page=5

https://ficek.sk/rozvod-vyzivne-pravnik.html


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi poslať návrh na rozvod manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň. Každý návrh na rozvod manželstva musí byť individualizovaný, napísaný s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (manželstva, ktoré sa má rozviesť). Nie je preto možné napísať akýsi formulárový návrh na rozvod manželstva, ktorý by bol všeobecne použiteľný na akýkoľvek prípad.

V návrhu by mala byť vlastnými slovami opísaná situácia v manželstve, pričom návrh by mal byť prehľadný, stručný, jasný a mal by z neho byť zrejmý hlboký a trvalý rozvrat manželského vzťahu. Pritom rozvrat v manželstve by mal byť tak intenzívny, že manželstvo už naďalej nemôže plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť O tlačivo na rozvod mailom, poprípade návrh tohto tlačiva. Chcela by som malého do osobnej starostlivosti + výživné s tým, že sa s mužom dohodneme na striedavej starostlivosti, prešiel by tento návrh súdom ako mám o to požiadať (sformulovať)? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, ospravedlňuje sa ale nerozumiem, či chcete tlačivo na rozvod manželstva so striedavou starostlivosťou (pretože v maili píšete, že sa s mužom dohodnete na striedavej starostlivosti) alebo chcete návrh podávať tak, že budete žiadať zveriť dieťa do svojej starostlivosti ale aj napriek tomu budete mať dieťa v striedavej starostlivosti. Ak chcete rozvod urýchliť, bolo by vhodné predložiť už aj dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode a tiež po podaní návrhu môže manžel hneď napísať na súd a uviesť, že súhlasí s rozvodom a s dohodou. Takto ušetríte niekoľko mesiacov čakania.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva, mám 1 maloleté dieťa, ale nemám možnosť také tlačivo na rozvod si ani vytlačiť, ani stiahnuť z netu dalo by sa odoslať na moju adresu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, posielam Vám tlačivo na rozvod manželstva mailom - ide o vzorový návrh na rozvod, ktorý Vám môže pomôcť. V tlačive na rozvod nájdete alternatívne petity ohľadom dieťaťa. Pred podaním návrhu na súd si ho nechajte skontrolovať advokátom.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, s manželom mame obaja slovenské občianstvo, ale žijeme v Českej republike, kde sme sa aj zobrali. Nemáme tu ani trvalý pobyt, ani nehnuteľnosť. Mame 2 ročne dieťa, ktoré sa narodilo ešte pred svadbou. Môžem podať žiadosť o rozvod na Slovensku? Manžel by ostal v ČR a ja s malým by sme boli na Slovensku. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 04.08.2017)

Dobrý deň. Napriek tomu, že s manželom v súčasnosti žijete v Českej republike, kde ste sa aj zobrali, táto skutočnosť nemusí byť prekážkou toho, aby o rozvode Vášho manželstva rozhodoval slovenský súd.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 možno totiž založiť právomoc slovenských súdov výlučne na základe Vašej štátnej príslušnosti, ktorú máte obaja slovenskú.

Problematické by však mohlo byť rozhodovanie o rodičovských právach a povinnostiach k Vášmu maloletému dieťaťu, nakoľko v tomto smere by malo byť pre určenie právomoci rozhodujúce to, kde má dieťa obvyklý pobyt.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, čo v prípade, ak je manžel cudzinec, pričom manželstvo sme uzavreli právoplatne na slovensku. Stačí podať návrh na rozvod len v slovenskom jazyku? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, áno, postačí ak je návrh na rozvod manželstva iba v slovenskom jazyku. Súd zabezpečí preklad.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako postupovať pri rozvode, ak s ním jeden z manželov nesúhlasí. Je potrebný súhlas oboch? V manželstve je aj maloleté dieťa. Za odpoveď vopred ďakujem,

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň. V zásade nie je potrebné, aby s rozvodom súhlasili obaja manželia. Ak však jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí a z manželstva navyše pochádza maloleté dieťa, súdy majú tendenciu odkázať takéto manželstvá v rámci konania o rozvod manželstva na poradňu. Inak povedané súd majú tendenciu skôr zachovať manželstvo. Na druhej strane pokiaľ sa v súdnom konaní preukáže, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené do takej miery, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, súd môže v konečnom dôsledku takého manželstvo rozviesť. V súdnom konaní o rozvod manželstva je teda potrebné vždy preukázať trvalý rozvrat.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, čo musím urobiť, aby som mohla využiť túto možnosť? - Dokonca v určitých prípadoch je možné, aby súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Ďakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 06.05.2016)

Dobrý deň, súdy výnimočne rozhodnú bez nariadenia pojednávania a bez Vašej prítomnosti v tých prípadoch, keď obaja manželia súhlasia s rozvodom. Odporúčam Vám nasledovný postup. Podáte návrh na rozvod manželstva, v ktorom popíšete všetky podstatné skutočnosti nasvedčujúce k tomu, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené. Zároveň v návrhu požiadate o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a bez Vašej osobnej účasti. Váš manžel o 2-3 dni neskôr podá vyjadrenie k rozvodu (na vyjadrení je potrebné uviesť spisovú značku, ktorú nájdete na potvrdení o podaní návrhu pri osobnom podaní), v ktorom uvedie, že tiež súhlasí s rozvodom manželstva a zároveň požiada súd o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a bez jeho osobnej účasti. Po tomto postupe, ak bude súdu z návrhu a vyjadrenia zrejmé, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené vydá rozsudok o rozvode bez nariadenia pojednávania. Výnimočne sa však môže stať, že napriek tomu pojednávanie nariadi. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri rozvode Vášho manželstva, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Ako mam postupovat v napisani ziadosti o rozvod manzelstva ked je manzel alkoholik ...dakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 18.04.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že každý návrh na rozvod manželstva by mal byť individuálny, t.j. mal by zohľadňovať konkrétnu situáciu v nefungujúcom manželstve. V návrhu je potrebné najmä stručne a jasne opísať situáciu v nefungujúcom manželstve a pomenovať dôvody trvalého rozvratu manželstva, vo Vašom prípade alkoholizmus manžela. Môžete uviesť aké bolo manželstvo na začiatku, kedy sa manžel uchýlil k alkoholu a prečo, aký to malo dopad na vzťahy v rodine, prečo obnova manželstva nie je možná a pod.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva, mám 2 maloleté deti, ale nemám možnosť také tlačivo na rozvod si ani vytlačiť, ani stiahnuť z netu nedalo by sa odoslať na moju adresu. Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, tlačivo na rozvod ako také neexistuje. Posielam Vám mailom osvedčený návrh na rozvod manželstva. Je potrebné by ste si do tohto vzoru vyplnili všetky potrebné údaje a dali si ho ešte pred tým skontrolovať, pretože do úvahy prichádza veľmi veľa možností úpravy zverenia, výživného, styku..


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, dočítala som sa o rozvode dohodou. Chcela by som sa spytat ako sa postupuje v takom prípade, prípadne keď sa manželia před rozvodom dohodnú na rozdelení majetku a starostlivosti o deti. Ďakujem .

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že u nás neexistuje inštitút rozvodu manželstva dohodou v tom zmysle, že manželia sa dohodnú a súd ich bez ďalšieho rozvedie. Na druhej strane pokiaľ je manželstvo skutočne nefunkčné a sú splnené zákonné podmienky na rozvod manželstva, potom dohoda manželov o spôsobe starostlivosti o deti konanie značne urýchli. Pokiaľ ide o majetok, tento je možné riešiť až po rozvode, t.j. spoločný majetok manželov sa v konaní o rozvod manželstva nevyporiadava. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby bol na súd podaný kvalifikovaný návrh na rozvod manželstva, ku ktorému môžete priložiť aj rodičovskú dohodu upravujúcu starostlivosť o deti na čas po rozvode manželstva. Pokiaľ z manželstva pochádzajú deti, ústnemu pojednávaniu sa zrejme nevyhnete, nakoľko súd má v prvom rade brať ohľad na najlepšie záujmy detí.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobry den, chcem sa opytat na rozvod. Staci ked podam ziadost bez podpisu, lebo asi podpis nedostanem. Prepacte za takuto otazku, ale za odpoved dakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 16.03.2016)

Dobrý deň, návrh na rozvod manželstva podávate Vy vo svojom mene. Tzn. že návrh musíte Vy vlastnoručne podpísať. Nikto iný okrem Vás návrh nemusí podpísať. Preto by nemal byť problém zabezpečiť podpis na návrhu.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom rozvodu: ja ako navrhovateľka podávam tlačivo návrhu na rozvod v 3 vyhotoveniach. Kedy je nutné hradiť poplatok 66 eur? Originál sobášneho listu zasielam spolu s tlačivom na rozvod alebo sa predkladá pri pojednávaní? Ak je dieťa maloleté, zasiela sa aj rodný list dieťaťa - kópia, či originál? Ak sme s odporcom dohodnutí a on súhlasí, že maloleté dieťa bude v mojej opatere, je to potrebné v Návrhu napísať? Ak má odporca finančné problémy, môže to nás rozvod sťažiť? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 16.03.2016)

Dobrý deň, kolok 66 eur uhradíte nalepením na tlačivo návrhu na rozvod manželstva. Nalepíte ho na jeden z návrhov pred samotným podaním. Originál alebo overenú fotokópiu môžete priniesť osobne na súd alebo pripojíte ju k tlačivu na rozvod. Ak chcete doniesť sobášny list na súd, potom spolu s návrhom priložte fotokópiu (nemusí byť overená). To isté platí aj o rodnom liste dieťaťa. 

Vo Vašom prípade by som Vám odporúčal spísať si dohodu ešte pred podaním návrhu na súd a zaslať ju súdu spolu s tlačivom návrhu na rozvod. Pôjde to potom rýchlejšie.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

dobry den.chcel by som sa opytat ako to je z rozvodom,ked som sa zenil v kostole? su nejake potrebne papiere ako aj na cirkevny rozvod? dakujem. pekny den.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 11.01.2016)

Dobrý deň, z právneho hľadiska nemusíte riešiť cirkevný rozvod, aby ste boli považovný za rozvedených. Súdu nezáleží pri rozvode, či ste boli sobášení v kostole alebo na matrike.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobry den, chcela by som sa opytat, chcem sa rozviest pred troma rokmi som si kupila pozemok v chatovej casti na svoje meno, ale nie som vlastnikom pozemku zapisana v katastri. ako mam postupovat v tomto pri rozdelení majetku.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 05.10.2015)

Dobrý deň, nehnuteľnosť sa nadobúda až zápisom do katastra, preto nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, aj keď ste ju akože "kúpili". Takže ak sa rozvediete, pozemok nebude predmetom vyporiadania. Odporúčam Vám dať si to do poriadku po rozvode.


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na tlačivo návrhu na rozvod manželstva, kde konkrétne nájdem na vašej stránke tlačivo na rozvod manželstva. Môžem Vám potom poslať na skontrolovanie svoj návrh, ktorý som si vypracovala sama?

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 28.07.2015)

Dobrý deň, z našej stránky si môžete stiahnuť tlačivo na rozvod manželstva tu: tlačivo na rozvod manželstva.

Toto tlačivo je potrebné správne doplniť, ide o vzorový návrh. Vyberte si tlačivo na rozvod bezdetného manželstva alebo tlačivo na rozvod manželstva s deťmi.

Pokiaľ by ste chceli Vami vypracovaný návrh skontrolovať, môžeme sa Vám na Váš návrh pozrieť, zároveň Vám odporučíme, ako máte postupovať. Samotný návrh na rýchly rozvod nestačí, je to len jenda z množstva vecí, ktoré by ste mali urobiť, aby rozvod prebehol bez problémov a rýchlo.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Chcel by som vedieť koľko by stalo nechať si vypracovať u vas tlačivo - žiadosť o rozvod. 1 maloleté dieťa výživne budem platiť ja avšak max. do výšky 200 eur dôvod rozpadu, nežijeme spolu poriadne 3 roky lebo ja pracujem v Nemecku a nerozumieme si uz. Hadky o peniaze, odlišne priority života a ja ich do Nemecka vziať nemôžem-jazykova bariera, pracovne zaradenie, a tam nemam nikoho kto by mi s dietatom pomohol kym som v praci. Manželka to rozhodnutie nechava na mna.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 27.05.2015)

Dobrý deň, výšku návrhu na rozvod manželstva Vám vieme oceniť na základe bližších informácii. Najlepšie je osobné stretnutie, nakoľko získate nielen návrh na rozvod manželstva ale aj dôležité infomácie, ako postupovať, aby rozvod prebehol bez komplikácií a rýchlo.


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Ako ma vyzerat a co vsetko ma obsahovat ziadost o rozvod? Mohli by ste mi zaslat formular? Dakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 25.05.2015)

Dobrý deň, z našej stránky ficek.sk, si môžete stiahnuť zadarmo vzor žiadosti o rozvod manželstva. Kliknite na odkaz uvedený v predošlej vete. Vzor návrhu na rozvod manželstva sa nachádza v časti "Existuje VZOR ŽIADOSTI o ROZVOD / vzor návrhu na ROZVOD manželstva?"


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo] (Rozvod)

Dobry den. Chcel by som sa informovat ohladom rozvodu. Spolu s manzelkou mame 2 deti, 10 rocnu dceru a 5 rocneho syna. Byvame pri jej rodicoch a stale su s nimi zvady a hadky. Manzelka sa boji od nich odist, proste je na nich naviazana a ja uz dalej nevladzem s nimi ostat.  Chcel by som sa opytat, co treba vsetko k rozvodu ake tlaciva a pod. Velmi pekne Dakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]

(odpoveď odoslaná: 18.05.2015)

Dobrý deň, vyššie nájdete komplený postup, ako sa rozviesť. Na našich stránkach si môžete stiahnuť aj návrh na rozvod s deťmi. Upravte si ho podľa vašej situácie. Výživné na deťi sa určuje na každé dieťa osobitne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Tlačivo na rozvod manželstva [zadarmo]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku