Tlačivo na rozvod manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 23. 7. 2017

Otázka: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, ako mám postupovať pri rozvodovom konaní. Existuje nejaké tlačivo na rozvod manželstva, alebo si mám celú žiadosť napísať sama a akým spôsobom. Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Dobrý deň,

tlačivo na rozvod manželstva ako predpísaná zákonná forma neexistuje. U nás sa podáva samostatný návrh na rozvod manželstva v písanej forme. Vzor návrhu na rozvod manželstva by ste mohli nájsť niekde na tejto stránke. Určite tu nájdete toľko informácií, že si dokážete poskladať návrh na rozvod aj sama. A hlavne na čo by ste nemali zabudnúť, ak chcete rýchly rozvod. Prípadne sa objednajte u nás na bezplatné konzultácie (vpravo hore je modré tlačidlo).

 

Na internete existuje množstvo návrhov na rozvod manželstva (nejde však o tlačivo návrhu na rozvod ale o vzorové rozvodové návrhy), obyčajne však nie sú úplné, prípadne obsahujú chyby, ktoré môžu spôsobiť zbytočné predlžovanie rozvodového konania. Pokiaľ máte záujem o rýchly a bezproblémový rozvod je vhodné mať osvedčený návrh na rozvod manželstva. Dokonca v určitých prípadoch je možné, aby súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Všetko to závisí od vypracovania návrhu na rozvod manželstva. Bez účasti manželov súd rozhodne o rozvode, pokiaľ nemáte deti. 

 

Návrh na rozvod manželstva Vám vieme pripraviť rýchlo a zbytočného čakania. Klienti si s nami dohadujú s nami stretnutie, na ktorom skontrolujeme aj nimi vypracovaný návrh, upozorníme ich na chyby a nedostatky návrhu. Zároveň poradíme, ako zabezpečiť (resp.postupovať, aby súd rozhodol o rozvode čo najskôr).

 

Pokiaľ Vám na dĺžke rozvodového konania nie veľmi záleží, môžete použiť aj vzorové návrhy na rozvod z internetu, súd Vás však môže následne vyzvať na doplnenie, prípadne úpravu návrhu. Konanie sa tak môže predĺžiť o niekoľko mesiacov. Tlačivo na rozvod manželstva však na Slovensku nemáme.

 

Klasické "tlačivá" na rozvod manželstva majú napríklad v USA. V tejto krajine manželia len vypíšu kolónky tlačiva na rozvod manželstva a takýto návrh buď obaja podpíšu alebo ho podpíše len jeden z nich. Súdy potom rozhodnú o rozvode. U nás je to zatiaľ tak, že návrh musíte spracovať sama, prípadne poveriť advokáta. U nás sa nevypisuje žiadne tlačivo na rozvod (formulár).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju tu:


Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, Existuje nejaké tlačivo na rozvod dohodou? A aké sú potrebné veškeré doklady, a papiere vyplniť, aby sa rozvod zbytočné nenaťahoval? Mame aj dve deti, o ktoré sa chceme starať striedavo. Za skorú odpoveď vopred Ďakujem. 

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2017)

Dobrý deň,

v SR nie je možné sa rozviesť dohodou. Situáciu je lepšie posúdiť osobne a určiť správny postup. Ak sa však chcete dozvedieť viac o tom, ako správne podať návrh na rozvod, odporúčam Vám nasledujúci článok:

https://ficek.sk/rychly-rozvod-ako-na-to-357?paginator-page=5

https://ficek.sk/rozvod-vyzivne-pravnik.html


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi poslať návrh na rozvod manželstva? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 23.08.2017)

Dobrý deň. Každý návrh na rozvod manželstva musí byť individualizovaný, napísaný s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (manželstva, ktoré sa má rozviesť). Nie je preto možné napísať akýsi formulárový návrh na rozvod manželstva, ktorý by bol všeobecne použiteľný na akýkoľvek prípad.

V návrhu by mala byť vlastnými slovami opísaná situácia v manželstve, pričom návrh by mal byť prehľadný, stručný, jasný a mal by z neho byť zrejmý hlboký a trvalý rozvrat manželského vzťahu. Pritom rozvrat v manželstve by mal byť tak intenzívny, že manželstvo už naďalej nemôže plniť svoj spoločenský účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť O tlačivo na rozvod mailom, poprípade návrh tohto tlačiva. Chcela by som malého do osobnej starostlivosti + výživné s tým, že sa s mužom dohodneme na striedavej starostlivosti, prešiel by tento návrh súdom ako mám o to požiadať (sformulovať)? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2017)

Dobrý deň, ospravedlňuje sa ale nerozumiem, či chcete tlačivo na rozvod manželstva so striedavou starostlivosťou (pretože v maili píšete, že sa s mužom dohodnete na striedavej starostlivosti) alebo chcete návrh podávať tak, že budete žiadať zveriť dieťa do svojej starostlivosti ale aj napriek tomu budete mať dieťa v striedavej starostlivosti. Ak chcete rozvod urýchliť, bolo by vhodné predložiť už aj dohodu o úprave práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode a tiež po podaní návrhu môže manžel hneď napísať na súd a uviesť, že súhlasí s rozvodom a s dohodou. Takto ušetríte niekoľko mesiacov čakania.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som tlačivo na rozvod manželstva, mám 1 maloleté dieťa, ale nemám možnosť také tlačivo na rozvod si ani vytlačiť, ani stiahnuť z netu dalo by sa odoslať na moju adresu? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.08.2017)

Dobrý deň, posielam Vám tlačivo na rozvod manželstva mailom - ide o vzorový návrh na rozvod, ktorý Vám môže pomôcť. V tlačive na rozvod nájdete alternatívne petity ohľadom dieťaťa. Pred podaním návrhu na súd si ho nechajte skontrolovať advokátom.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, s manželom mame obaja slovenské občianstvo, ale žijeme v Českej republike, kde sme sa aj zobrali. Nemáme tu ani trvalý pobyt, ani nehnuteľnosť. Mame 2 ročne dieťa, ktoré sa narodilo ešte pred svadbou. Môžem podať žiadosť o rozvod na Slovensku? Manžel by ostal v ČR a ja s malým by sme boli na Slovensku. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 04.08.2017)

Dobrý deň. Napriek tomu, že s manželom v súčasnosti žijete v Českej republike, kde ste sa aj zobrali, táto skutočnosť nemusí byť prekážkou toho, aby o rozvode Vášho manželstva rozhodoval slovenský súd.

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 možno totiž založiť právomoc slovenských súdov výlučne na základe Vašej štátnej príslušnosti, ktorú máte obaja slovenskú.

Problematické by však mohlo byť rozhodovanie o rodičovských právach a povinnostiach k Vášmu maloletému dieťaťu, nakoľko v tomto smere by malo byť pre určenie právomoci rozhodujúce to, kde má dieťa obvyklý pobyt.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, čo v prípade, ak je manžel cudzinec, pričom manželstvo sme uzavreli právoplatne na slovensku. Stačí podať návrh na rozvod len v slovenskom jazyku? Ďakujem.

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 31.01.2017)

Dobrý deň, áno, postačí ak je návrh na rozvod manželstva iba v slovenskom jazyku. Súd zabezpečí preklad.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako postupovať pri rozvode, ak s ním jeden z manželov nesúhlasí. Je potrebný súhlas oboch? V manželstve je aj maloleté dieťa. Za odpoveď vopred ďakujem,

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát Trnava (odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobrý deň. V zásade nie je potrebné, aby s rozvodom súhlasili obaja manželia. Ak však jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí a z manželstva navyše pochádza maloleté dieťa, súdy majú tendenciu odkázať takéto manželstvá v rámci konania o rozvod manželstva na poradňu. Inak povedané súd majú tendenciu skôr zachovať manželstvo. Na druhej strane pokiaľ sa v súdnom konaní preukáže, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené do takej miery, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, súd môže v konečnom dôsledku takého manželstvo rozviesť. V súdnom konaní o rozvod manželstva je teda potrebné vždy preukázať trvalý rozvrat.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, čo musím urobiť, aby som mohla využiť túto možnosť? - Dokonca v určitých prípadoch je možné, aby súd rozhodol bez Vašej účasti (a účasti manžela) na súde. Ďakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 06.05.2016)

Dobrý deň, súdy výnimočne rozhodnú bez nariadenia pojednávania a bez Vašej prítomnosti v tých prípadoch, keď obaja manželia súhlasia s rozvodom. Odporúčam Vám nasledovný postup. Podáte návrh na rozvod manželstva, v ktorom popíšete všetky podstatné skutočnosti nasvedčujúce k tomu, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené. Zároveň v návrhu požiadate o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a bez Vašej osobnej účasti. Váš manžel o 2-3 dni neskôr podá vyjadrenie k rozvodu (na vyjadrení je potrebné uviesť spisovú značku, ktorú nájdete na potvrdení o podaní návrhu pri osobnom podaní), v ktorom uvedie, že tiež súhlasí s rozvodom manželstva a zároveň požiada súd o rozhodnutie bez nariadenia pojednávania a bez jeho osobnej účasti. Po tomto postupe, ak bude súdu z návrhu a vyjadrenia zrejmé, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené vydá rozsudok o rozvode bez nariadenia pojednávania. Výnimočne sa však môže stať, že napriek tomu pojednávanie nariadi. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri rozvode Vášho manželstva, môžete nás kontaktovať na adrese uvedenej na našej stránke.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Ako mam postupovat v napisani ziadosti o rozvod manzelstva ked je manzel alkoholik ...dakujem

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát Trnava (odpoveď odoslaná: 18.04.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že každý návrh na rozvod manželstva by mal byť individuálny, t.j. mal by zohľadňovať konkrétnu situáciu v nefungujúcom manželstve. V návrhu je potrebné najmä stručne a jasne opísať situáciu v nefungujúcom manželstve a pomenovať dôvody trvalého rozvratu manželstva, vo Vašom prípade alkoholizmus manžela. Môžete uviesť aké bolo manželstvo na začiatku, kedy sa manžel uchýlil k alkoholu a prečo, aký to malo dopad na vzťahy v rodine, prečo obnova manželstva nie je možná a pod.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.

Podotázka: Tlačivo na rozvod manželstva (Rozvod)

Dobrý deň, dočítala som sa o rozvode dohodou. Chcela by som sa spytat ako sa postupuje v takom prípade, prípadne keď sa manželia před rozvodom dohodnú na rozdelení majetku a starostlivosti o deti. Ďakujem .

Odpoveď: Tlačivo na rozvod manželstva

Odpovedá: Advokát Trnava (odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že u nás neexistuje inštitút rozvodu manželstva dohodou v tom zmysle, že manželia sa dohodnú a súd ich bez ďalšieho rozvedie. Na druhej strane pokiaľ je manželstvo skutočne nefunkčné a sú splnené zákonné podmienky na rozvod manželstva, potom dohoda manželov o spôsobe starostlivosti o deti konanie značne urýchli. Pokiaľ ide o majetok, tento je možné riešiť až po rozvode, t.j. spoločný majetok manželov sa v konaní o rozvod manželstva nevyporiadava. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby bol na súd podaný kvalifikovaný návrh na rozvod manželstva, ku ktorému môžete priložiť aj rodičovskú dohodu upravujúcu starostlivosť o deti na čas po rozvode manželstva. Pokiaľ z manželstva pochádzajú deti, ústnemu pojednávaniu sa zrejme nevyhnete, nakoľko súd má v prvom rade brať ohľad na najlepšie záujmy detí.


PRÁVNA PORADŇA, advokátska kancelária Ficek & Ficeková advokát, Bratislava.Príbuzné otázky v PRÁVNEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí